Aktualności

Aktualności

Konferencja w Łęczycy

MUZEUM W ŁĘCZYCY

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ

TOWARZYSTWO NAUKOWE PŁOCKIE ODDZIAŁ W ŁĘCZYCY

 

zapraszają na konferencję

 

DIABEŁ BORUTA

w dawnej kulturze polskiej

 

która obędzie się 18 października 2019 r.

w sali reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego w Łęczycy, Plac T. Kościuszki 33

Czytaj dalej

Drukuj

Nagroda im. Profesor I. Lepalczyk - 2019 r.

 

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Naukowego na posiedzeniu 7 października br. przyznał nagrodę  i wyróżnienie za prace badawcze z pedagogiki społecznej w XV edycji konkursu o Nagrodę im. Profesor I. Lepalczyk.

Do konkursu zgłoszono 10 prac badawczych, 8 z nich spełniło warunki formalne.

Laureatką została dr Małgorzata Kostrzyńska za książkę: Stowarzyszanie się „wykluczonych”. Przykład bezdomności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

Wyróżnienie otrzymała dr Aneta Ostaszewska za książkę: Proces kształtowania kobiecej podmiotowości. Praca biograficzna. Pedagogiczne studium samorozwoju bell hooks, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Wręczenie nagrody i wykład Laureatki odbędą się 21 listopada br. podczas uroczystego posiedzenia Zarządu ŁTN.

 

Drukuj

Wykłady dla doktorantów w ŁTN 2019/2020

 

Łódzkie Towarzystwo Naukowe realizując zadania statutowe - promocji nauki i osiągnięć badawczych - od  dziesięciu lat kontynuuje inicjatywę włączenia się w proces kształcenia kadr na poziomie doktorskim.

Proponujemy doktorantom łódzkich uczelni uczestnictwo w cyklu dziesięciu wykładów, zintegrowanych z programem kształcenia na swojej uczelni, w ramach wykładów do wyboru na studiach doktoranckich. Wykłady prowadzą łódzcy naukowcy – członkowie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Czytaj dalej

Drukuj