Home
Reklama

Aktualności
W. III PDF Drukuj

 

 

Uprzejmie zapraszamy na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wydziału III ŁTN, które odbędzie się 10 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 16.oo (I termin zebrania) w siedzibie ŁTN przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11.Przewidywany jest następujący porządek zebrania:

1. Prezentacja kandydata na członka Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (dr hab., prof. UŁ Michał Grabowski, który wygłosi referat pt. „O pochodzeniu bioróżnorodności Europy Środkowej”)

2. Godz. 16.30 (II Termin zebrania)

3. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd Wydziału powołał Komisję Matkę, która do godz. 16.00 w dniu 9 czerwca 2015  r. przyjmować będzie zgłoszenia kandydatów (wraz z pisemną zgodą na objęcie funkcji w razie wyboru) na przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Wydziału III ŁTN. Przed głosowaniem przewidziana jest prezentacja kandydatów.

Skład Komisji Matki:
prof. dr hab. Andrzej Kruk (tel. 42 635 44 36)
dr hab. Maciej Bartos UŁ (tel. 42 635 45 40)


4. Sprawy organizacyjne

5. Wolne wnioski
 
Apel do Członków i Sympatyków ŁTN PDF Drukuj

 

Szanowne Panie i Panowie,

Członkowie i Sympatycy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego


Zarząd ŁTN po zapoznaniu się z wyjątkowo trudną sytuacją finansową naszego Towarzystwa postanowił poinformować o tym wszystkich członków, prosząc jednocześnie o jednorazową pomoc.

Zmniejszenie w tym roku dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wydawnictwa (nie przyznano dotacji na pięć tytułów czasopism wydawanych przez ŁTN od wielu lat), wzrost kosztów utrzymania naszej siedziby (ogrzewanie, elektryczność), wycofanie się Urzędu Miasta Łodzi z dofinansowania okolicznościowych wydawnictw i grantów badawczych, a także zmniejszające się wpływy z tytułu odpisu 1% od podatku powodują, że przewidywany deficyt finansowy ŁTN w 2014 r. wyniesie około 90 tys. zł.

W tej sytuacji Zarząd ŁTN postanowił zwrócić się do wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa z gorącą prośbą o pilną pomoc finansową.

Prosimy członków, którzy nie zapłacili jeszcze składek za 2014 r. i lata wcześniejsze o pilne dokonanie stosownych wpłat.

Wszystkich Państwa, którzy mają taką możliwość, prosimy o jednorazową wpłatę na konto Towarzystwa (lub bezpośrednio w sekretariacie) dowolnej kwoty jako darowizny na rzecz ŁTN.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Prezydium Zarządu Towarzystwa podjęło działania idące w kierunku zmniejszenia zatrudnienia w naszej administracji, a także poszukiwania członków wspierających.

Oczekujemy zrozumienia trudnej sytuacji finansowej naszego Towarzystwa i jego wsparcia wpłatą darowizny.

Wyrażamy przekonanie, że wspólnymi siłami uda się nam pokonać trudności i nadal prowadzić działalność na rzecz środowiska akademickiego Łodzi, mieszkańców miasta i regionu.

Jak wynika z obowiązujących przepisów (informacja z Urzędu Skarbowego) darczyńca może przekazać na cele statutowe ŁTN nie więcej niż 6% swoich rocznych dochodów. Kwota darowizny może być odliczona od dochodów w wysokości jak wyżej.


Dziękujemy za zrozumienie

                                                                                                                       

Prezes Ł T N - prof. dr hab. Stanisław Liszewski


Sekretarz Generalny - prof. dr hab. Wanda M. Krajewska   

 
Nagroda Naukowa ŁTN PDF Drukuj

...............................................................

Informujemy, że

 Nagrodę Naukową Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za 2013 r.

 ZA

STWORZENIE ŁÓDZKIEJ SZKOŁY BIOLOGII POLARNEJ

 przyznano

 prof. dr hab. KRZYSZTOFOWI JAŻDŻEWSKIEMU.

 

   Prof. dr hab. Krzysztof Jażdżewski urodził się 27.11.1938 roku w Warszawie. Jest synem wybitnego archeologa prof.  Konrada Jażdżewskiego. Jest absolwentem III  Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łodzi. Ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizował się w zoologii i biochemii. Przedmiotem zainteresowań naukowych profesora początkowo była fauna morska zwłaszcza skorupiaki – pancerzowce w zatoce Puckiej.W latach 1973/1974 uczestniczył w sześciomiesięcznej wyprawie polskich biologów na Antarktydę, co stało się początkiem zainteresowania Profesora problematyką polarną. Profesor uczestniczył w pięciu ekspedycjach antarktycznych. Równolegle podjął także badania nad fauną Arktyki. Wynikiem tej aktywności jest powstanie w Polsce największego ośrodka badań polarnych.Profesor K. Jażdżewski ma imponujący dorobek naukowy zawarty w 350 publikacjach.  Ponad 200 z nich jest poświęconych słabo poznanym grupom fauny bezkręgowej i kryłowi antarktycznemu.

 

 
« PoczątekPoprzednia123NastępnaOstatnie »

Strona 2 z 3

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
w Łodzi

Zapraszamy

 

Partnerzy Festiwalu

 

 


 

70 lat Łodzi akademickiej