Home
Reklama

Aktualności
I PDF Drukuj
 
 
Uprzejmie zapraszamy na zebranie naukowe Wydziału I ŁTN –
 Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii 10 lutego 2015 r. (wtorek) o godz. 17.00
w siedzibie Towarzystwa przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11


Porządek spotkania:

1. Wystąpienie naukowe:


dr hab. Katarzyna Sicińska
O nazwach miar czasu w języku polskim
 
 
dr hab. Łukasz Bogucki
Techniki przekładu filmów wielojęzycznych – kreatywność reżysera, "skopos" a wybory tłumacza
 
 
 
2. Dyskusja
3. Sprawy członkowskie
4. Wolne wnioski
 
W. I PDF Drukuj

Uprzejmie zapraszamy na zebranie naukowe Wydziału I ŁTN – Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii 20 stycznia 2015 r. (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11


Porządek spotkania:

1. Wystąpienie naukowe:dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska

Prasa kobieca w Polsce w latach 1989–2013
2. Dyskusja
3. Sprawy członkowskie
4. Wolne wnioski

 
Apel do Członków i Sympatyków ŁTN PDF Drukuj

 

Szanowne Panie i Panowie,

Członkowie i Sympatycy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego


Zarząd ŁTN po zapoznaniu się z wyjątkowo trudną sytuacją finansową naszego Towarzystwa postanowił poinformować o tym wszystkich członków, prosząc jednocześnie o jednorazową pomoc.

Zmniejszenie w tym roku dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wydawnictwa (nie przyznano dotacji na pięć tytułów czasopism wydawanych przez ŁTN od wielu lat), wzrost kosztów utrzymania naszej siedziby (ogrzewanie, elektryczność), wycofanie się Urzędu Miasta Łodzi z dofinansowania okolicznościowych wydawnictw i grantów badawczych, a także zmniejszające się wpływy z tytułu odpisu 1% od podatku powodują, że przewidywany deficyt finansowy ŁTN w 2014 r. wyniesie około 90 tys. zł.

W tej sytuacji Zarząd ŁTN postanowił zwrócić się do wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa z gorącą prośbą o pilną pomoc finansową.

Prosimy członków, którzy nie zapłacili jeszcze składek za 2014 r. i lata wcześniejsze o pilne dokonanie stosownych wpłat.

Wszystkich Państwa, którzy mają taką możliwość, prosimy o jednorazową wpłatę na konto Towarzystwa (lub bezpośrednio w sekretariacie) dowolnej kwoty jako darowizny na rzecz ŁTN.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Prezydium Zarządu Towarzystwa podjęło działania idące w kierunku zmniejszenia zatrudnienia w naszej administracji, a także poszukiwania członków wspierających.

Oczekujemy zrozumienia trudnej sytuacji finansowej naszego Towarzystwa i jego wsparcia wpłatą darowizny.

Wyrażamy przekonanie, że wspólnymi siłami uda się nam pokonać trudności i nadal prowadzić działalność na rzecz środowiska akademickiego Łodzi, mieszkańców miasta i regionu.

Jak wynika z obowiązujących przepisów (informacja z Urzędu Skarbowego) darczyńca może przekazać na cele statutowe ŁTN nie więcej niż 6% swoich rocznych dochodów. Kwota darowizny może być odliczona od dochodów w wysokości jak wyżej.


Dziękujemy za zrozumienie

                                                                                                                       

Prezes Ł T N - prof. dr hab. Stanisław Liszewski


Sekretarz Generalny - prof. dr hab. Wanda M. Krajewska   

 
« PoczątekPoprzednia1234NastępnaOstatnie »

Strona 2 z 4

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

Zapraszamy
20-27 kwietnia 2015!