Home
Reklama

Aktualności
W. VI - Sztuki i Nauk o Sztuce ŁTN PDF Drukuj

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE


Wydział VI-Sztuki

i Nauk o Sztuce


uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków Wydziału VI, które odbędzie się w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11

w dniu 19 maja (wtorek) 2015 roku o godz. 15.45

oraz uroczyste sympozjum

"Ludzie, sztuka i słowa w życiu Profesor Wandy Nowakowskiej"

dnia 19 maja (wtorek) 2015 roku o godz. 17.00

 

Porządek obrad Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego Członków Wydziału VI:

1.    Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Wydziału VI prof. dr hab. K. Juszyńską

2.    Wybór przewodniczącego zebrania

3.    Wybór komisji skrutacyjnej

4.    Sprawozdanie władz Wydziału za okres od 29 maja 2012 r. do 19 maja 2015 r. przedstawi Przewodnicząca Wydziału VI. prof. dr hab. Krystyna Juszyńska

5.    Dyskusja nad sprawozdaniem

6.    Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Wydziału

7.    Wybory władz Wydziału

8.    Wolne wnioski


 
W. II PDF Drukuj
Zarząd Wydziału II Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się
20 maja 2013 r. (środa) o godzinie 16:00
w Instytucie Archeologii UŁ (sala 108, I piętro)
przy ul. Uniwersyteckiej 3 w Łodzi.

 
 
 
Program:
 
 
 
1. prof. dr hab. Seweryn Rzepecki – wykład nt.

U źródeł Europy. Neolit i Indoeuropejczycy


2. Sprawozdanie z działalności Wydziału za kadencję 2012–2014

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Wybór Zarządu Wydziału

 5. Wolne wnioski

 
PDF Drukuj
 
 
Z satysfakcją Państwa informujemy, że W. I ŁTN – Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii prowadzi nową formę działalności naukowej – wykłady wybitnych badaczy przedstawiających wyniki swych studiów członkom Towarzystwa i młodzieży akademickiej.

Serdecznie zapraszamy na zebranie naukowe Wydziału I
14 maja 2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej 171/173 w sali -23, podczas którego


prof. dr hab. Marek Nalepa z Uniwersytetu Rzeszowskiego

wygłosi wykład nt.
 

Poetycka kronika insurekcji kościuszkowskiej
(fragmenty Stanislaidy Marcina Molskiego)
 
 
 
 
dr Grzegorz Trościński z Uniwersytetu Rzeszowskiego

przedstawi profil badawczy Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz zaprezentuje tomy zbiorowe: Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw prywatnych i środowiskowych, Rzeszów 2014; Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw publicznych i narodowych, Rzeszów 2014
 
« PoczątekPoprzednia12345NastępnaOstatnie »

Strona 2 z 5

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

Zapraszamy
20-27 kwietnia 2015!

 

Partnerzy

 

 


 

70 lat Łodzi akademickiej