Home
Reklama

Aktualności
W. I PDF Drukuj


Uprzejmie zapraszamy na zebranie naukowe Wydziału I ŁTN – Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii
17 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 16.30 w siedzibie Towarzystwa przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11


Porządek spotkania:

1. Wystąpienie naukowe:


Prof. dr hab. Andrzej Wicher

Nacjonalizm i kosmopolityzm językowy w pseudonaukowych teoriach. Na przykładzie dzieła Antoine de Rivarola „O uniwersalności języka francuskiego” oraz Otto Jespersena „Przedmowy” do książki pt. „Rozwój i struktura języka angielskiego”


2. Dyskusja
3. Wolne wnioski
 
Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych PDF Drukuj


1 maja 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 552), zwanej dalej ustawą zmieniającą.

Ustawa zmieniająca wprowadziła następujące zmiany w zakresie ustalania (ponownego ustalania) kapitału początkowego oraz emerytury:
Możliwość zastosowania tablicy trwania życia z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego (art. 26 ust. 6 ustawy emerytalnej)
Dodany do ustawy emerytalnej przepis art. 26 ust. 6 umożliwia zastosowanie do obliczenia emerytury (ustalanej na nowych zasadach) średniego dalszego trwania życia wynikającego z ogłoszonej przez Prezesa GUS tablicy, obowiązującej w dniu osiągnięcia przez wnioskodawcę powszechnego wieku emerytalnego, nawet jeśli wystąpił on z wnioskiem o przyznanie emerytury w okresie, w którym obowiązywała już nowa tablica średniego dalszego trwania życia.

Średnie dalsze trwanie życia wynikające z tablicy obowiązującej w dniu osiągnięcia przez wnioskodawcę powszechnego wieku emerytalnego może być zastosowane przez ZUS przy obliczaniu emerytury wyłącznie wtedy, gdy jest ono korzystniejsze od średniego  dalszego trwania życia wynikającego z tablicy obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę.

Więcej…
 
Apel do Członków i Sympatyków ŁTN PDF Drukuj

 

Szanowne Panie i Panowie,

Członkowie i Sympatycy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego


Zarząd ŁTN po zapoznaniu się z wyjątkowo trudną sytuacją finansową naszego Towarzystwa postanowił poinformować o tym wszystkich członków, prosząc jednocześnie o jednorazową pomoc.

Zmniejszenie w tym roku dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wydawnictwa (nie przyznano dotacji na pięć tytułów czasopism wydawanych przez ŁTN od wielu lat), wzrost kosztów utrzymania naszej siedziby (ogrzewanie, elektryczność), wycofanie się Urzędu Miasta Łodzi z dofinansowania okolicznościowych wydawnictw i grantów badawczych, a także zmniejszające się wpływy z tytułu odpisu 1% od podatku powodują, że przewidywany deficyt finansowy ŁTN w 2014 r. wyniesie około 90 tys. zł.

W tej sytuacji Zarząd ŁTN postanowił zwrócić się do wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa z gorącą prośbą o pilną pomoc finansową.

Prosimy członków, którzy nie zapłacili jeszcze składek za 2014 r. i lata wcześniejsze o pilne dokonanie stosownych wpłat.

Wszystkich Państwa, którzy mają taką możliwość, prosimy o jednorazową wpłatę na konto Towarzystwa (lub bezpośrednio w sekretariacie) dowolnej kwoty jako darowizny na rzecz ŁTN.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Prezydium Zarządu Towarzystwa podjęło działania idące w kierunku zmniejszenia zatrudnienia w naszej administracji, a także poszukiwania członków wspierających.

Oczekujemy zrozumienia trudnej sytuacji finansowej naszego Towarzystwa i jego wsparcia wpłatą darowizny.

Wyrażamy przekonanie, że wspólnymi siłami uda się nam pokonać trudności i nadal prowadzić działalność na rzecz środowiska akademickiego Łodzi, mieszkańców miasta i regionu.

Jak wynika z obowiązujących przepisów (informacja z Urzędu Skarbowego) darczyńca może przekazać na cele statutowe ŁTN nie więcej niż 6% swoich rocznych dochodów. Kwota darowizny może być odliczona od dochodów w wysokości jak wyżej.


Dziękujemy za zrozumienie

                                                                                                                       

Prezes Ł T N - prof. dr hab. Stanisław Liszewski


Sekretarz Generalny - prof. dr hab. Wanda M. Krajewska   

 
« PoczątekPoprzednia123NastępnaOstatnie »

Strona 2 z 3

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
w Łodzi

Zapraszamy

 

Partnerzy Festiwalu

 

 


 

70 lat Łodzi akademickiej