Home
Reklama

Aktualności
Apel do Członków i Sympatyków ŁTN PDF Drukuj

 

Szanowne Panie i Panowie,

Członkowie i Sympatycy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego


Zarząd ŁTN po zapoznaniu się z wyjątkowo trudną sytuacją finansową naszego Towarzystwa postanowił poinformować o tym wszystkich członków, prosząc jednocześnie o jednorazową pomoc.

Zmniejszenie w tym roku dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wydawnictwa (nie przyznano dotacji na pięć tytułów czasopism wydawanych przez ŁTN od wielu lat), wzrost kosztów utrzymania naszej siedziby (ogrzewanie, elektryczność), wycofanie się Urzędu Miasta Łodzi z dofinansowania okolicznościowych wydawnictw i grantów badawczych, a także zmniejszające się wpływy z tytułu odpisu 1% od podatku powodują, że przewidywany deficyt finansowy ŁTN w 2014 r. wyniesie około 90 tys. zł.

W tej sytuacji Zarząd ŁTN postanowił zwrócić się do wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa z gorącą prośbą o pilną pomoc finansową.

Prosimy członków, którzy nie zapłacili jeszcze składek za 2014 r. i lata wcześniejsze o pilne dokonanie stosownych wpłat.

Wszystkich Państwa, którzy mają taką możliwość, prosimy o jednorazową wpłatę na konto Towarzystwa (lub bezpośrednio w sekretariacie) dowolnej kwoty jako darowizny na rzecz ŁTN.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Prezydium Zarządu Towarzystwa podjęło działania idące w kierunku zmniejszenia zatrudnienia w naszej administracji, a także poszukiwania członków wspierających.

Oczekujemy zrozumienia trudnej sytuacji finansowej naszego Towarzystwa i jego wsparcia wpłatą darowizny.

Wyrażamy przekonanie, że wspólnymi siłami uda się nam pokonać trudności i nadal prowadzić działalność na rzecz środowiska akademickiego Łodzi, mieszkańców miasta i regionu.

Jak wynika z obowiązujących przepisów (informacja z Urzędu Skarbowego) darczyńca może przekazać na cele statutowe ŁTN nie więcej niż 6% swoich rocznych dochodów. Kwota darowizny może być odliczona od dochodów w wysokości jak wyżej.


Dziękujemy za zrozumienie

                                                                                                                       

Prezes Ł T N - prof. dr hab. Stanisław Liszewski


Sekretarz Generalny - prof. dr hab. Wanda M. Krajewska   

 
Kalendarium działalności PDF Drukuj
Kalendarium działalności ŁTN
 od 1 września 2014 r. do 30 marca 2015 r.


A. Zebrania, spotkania, imprezy, wykłady itp.

Wrzesień :
- Posiedzenie Prezydium (25 IX)
- Posiedzenie Kapituły Nagrody im. Prof. I. Lepalczyk (26 IX)
- Posiedzenie Zarządu (29 IX)

Październik:
- Jubileusz prof. G. Gazdy – „Sylwetki Łódzkich Uczonych” (8 X)
- Jubileusz prof. L. Kajzera (archeologia) – „Sylwetki Łódzkich Uczonych” (10 X)
- Inauguracja wykładów dla doktorantów (16 X)
- Posiedzenie Prezydium (23 X)
- Pierwsze posiedzenie organizacyjne Komitetu organizacyjno-programowego XV Festiwalu
Nauki, Techniki i Sztuki
- Posiedzenie Rady Programowej ds. wykładów dla doktorantów (13 X)

Listopad:
- Uroczyste Posiedzenie Zarządu ŁTN (78. rocznica Towarzystwa), wręczenie Nagrody im. Prof. I. Lepalczyk i inne (17 XI)
- Posiedzenie Prezydium (20 XI)
- Wykład dla doktorantów (27 XI)
- Promocja pamiętnika prof. T. Pawlikowskiego
- Założenie w bibliotece działu: Pamiętniki, biografie, sylwetki itp.

Grudzień:
- Wykład dla doktorantów nr 3 (4 XII)
- Posiedzenie Zarządu (8 XII)
- Posiedzenie Prezydium (18 XII)
- Kolacja wigilijna (20 XII)
- Spotkanie poświęcone pamięci prof. S. Gali – „Sylwetki Łódzkich Uczonych”

Styczeń (2015 r.):
- Koncert Noworoczny
- Posiedzenie Zarządu (19 I)
- Posiedzenie Prezydium (29 I)
- Wykład dla doktorantów nr 4 (15 I)

Luty (2015 r.):
- Posiedzenie Zarządu (9 II)
- Wykład dla doktorantów nr 5 (19 II)
- Posiedzenie Prezydium (26 II)
- Posiedzenie Kapituły Nagrody Naukowej ŁTN za 2014 r.
- posiedzenie Kapituły Medalu ŁTN
- Spotkanie byłych i obecnych Rektorów (wręczenie Suplementu)

Marzec (2015 r.):
- Wykład dla doktorantów nr 6 (5 III)
- Wykład dla doktorantów nr 7 (26 III)
- Posiedzenie Zarządu (9 III)
- Posiedzenie Prezydium (19 III)
- Walne Zgromadzenie Członków (30 III)
- Komputeryzacja biblioteki ŁTN

B. Sprawy w toku w 2015 r.
- Wykłady dla doktorantów obecnego cyklu: 16 IV, 21 V, 18 VI (dyskusja panelowa)
- XV Festiwal Nauki Techniki i Sztuki
- „Sylwetki Łódzkich Uczonych” (w 2015 r.)
- Szkoła naukowa Profesora W. Gundlacha

C. Wydawnictwa i opracowania do opublikowania w 2015 r. i następnych latach

- Suplement „Rektorzy Łódzkich Uczelni” (publikacja – kwiecień 2015 r.)
- „Architektura Łodzi Akademickiej” (publikacja – kwiecień 2015 r.)
- „Twórcy Łodzi Akademickiej” (publikacja – 2015/2016 rok)
- „Spotkania Pokoleniowe” (publikacja – 2015 r.)
- „Moja droga do nauki”, tom 8 (publikacja – 2016 r.)
- „Słownik członków TPNŁ i ŁTN” (publikacja – 2016 r.)
 
Wykłady profesorów – członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego dla doktorantów łódzkich uczelni PDF Drukuj
Piątek, 12 Wrzesień 2014 13:26

Łódzkie Towarzystwo Naukowe zaprasza doktorantów na wykłady pt. "Współczesny świat i jego poznanie – rezultaty badań łódzkich naukowców".

Pliki do pobrania:

 
« PoczątekPoprzednia1234NastępnaOstatnie »

Strona 2 z 4