Home
Reklama

Aktualności
Apel do Członków i Sympatyków ŁTN PDF Drukuj

 

Szanowne Panie i Panowie,

Członkowie i Sympatycy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego


Zarząd ŁTN po zapoznaniu się z wyjątkowo trudną sytuacją finansową naszego Towarzystwa postanowił poinformować o tym wszystkich członków, prosząc jednocześnie o jednorazową pomoc.

Zmniejszenie w tym roku dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wydawnictwa (nie przyznano dotacji na pięć tytułów czasopism wydawanych przez ŁTN od wielu lat), wzrost kosztów utrzymania naszej siedziby (ogrzewanie, elektryczność), wycofanie się Urzędu Miasta Łodzi z dofinansowania okolicznościowych wydawnictw i grantów badawczych, a także zmniejszające się wpływy z tytułu odpisu 1% od podatku powodują, że przewidywany deficyt finansowy ŁTN w 2014 r. wyniesie około 90 tys. zł.

W tej sytuacji Zarząd ŁTN postanowił zwrócić się do wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa z gorącą prośbą o pilną pomoc finansową.

Prosimy członków, którzy nie zapłacili jeszcze składek za 2014 r. i lata wcześniejsze o pilne dokonanie stosownych wpłat.

Wszystkich Państwa, którzy mają taką możliwość, prosimy o jednorazową wpłatę na konto Towarzystwa (lub bezpośrednio w sekretariacie) dowolnej kwoty jako darowizny na rzecz ŁTN.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Prezydium Zarządu Towarzystwa podjęło działania idące w kierunku zmniejszenia zatrudnienia w naszej administracji, a także poszukiwania członków wspierających.

Oczekujemy zrozumienia trudnej sytuacji finansowej naszego Towarzystwa i jego wsparcia wpłatą darowizny.

Wyrażamy przekonanie, że wspólnymi siłami uda się nam pokonać trudności i nadal prowadzić działalność na rzecz środowiska akademickiego Łodzi, mieszkańców miasta i regionu.

Jak wynika z obowiązujących przepisów (informacja z Urzędu Skarbowego) darczyńca może przekazać na cele statutowe ŁTN nie więcej niż 6% swoich rocznych dochodów. Kwota darowizny może być odliczona od dochodów w wysokości jak wyżej.


Dziękujemy za zrozumienie

                                                                                                                       

Prezes Ł T N - prof. dr hab. Stanisław Liszewski


Sekretarz Generalny - prof. dr hab. Wanda M. Krajewska   

 
Nagroda Naukowa ŁTN PDF Drukuj

...............................................................

Informujemy, że

 Nagrodę Naukową Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za 2013 r.

 ZA

STWORZENIE ŁÓDZKIEJ SZKOŁY BIOLOGII POLARNEJ

 przyznano

 prof. dr hab. KRZYSZTOFOWI JAŻDŻEWSKIEMU.

 

   Prof. dr hab. Krzysztof Jażdżewski urodził się 27.11.1938 roku w Warszawie. Jest synem wybitnego archeologa prof.  Konrada Jażdżewskiego. Jest absolwentem III  Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łodzi. Ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizował się w zoologii i biochemii. Przedmiotem zainteresowań naukowych profesora początkowo była fauna morska zwłaszcza skorupiaki – pancerzowce w zatoce Puckiej.W latach 1973/1974 uczestniczył w sześciomiesięcznej wyprawie polskich biologów na Antarktydę, co stało się początkiem zainteresowania Profesora problematyką polarną. Profesor uczestniczył w pięciu ekspedycjach antarktycznych. Równolegle podjął także badania nad fauną Arktyki. Wynikiem tej aktywności jest powstanie w Polsce największego ośrodka badań polarnych.Profesor K. Jażdżewski ma imponujący dorobek naukowy zawarty w 350 publikacjach.  Ponad 200 z nich jest poświęconych słabo poznanym grupom fauny bezkręgowej i kryłowi antarktycznemu.

 

 
dofinansowanie PDF Drukuj

 

Informujemy, że Łódzkie Towarzystwo Naukowe


otrzymało dofinansowanie od Wojewódzkiego Fuduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

na wydanie albumu Janusza Hereźniaka "Mocarze czasu - pomnikowe drzewa w świecie i na Ziemi Łódzkiej"

 w wysokości 71 100 zł.

 

Ogólny koszt wydania pozycji wyniesie 79 000 zł.

 Wojewódzki Fuduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

www.wfosigw.lodz.pl

Opis projektu [pdf]
 
« PoczątekPoprzednia123NastępnaOstatnie »

Strona 2 z 3

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
w Łodzi

Zapraszamy

 

Partnerzy Festiwalu

 

 


 

70 lat Łodzi akademickiej