Home Wydawnictwa Studia Wyborcze
Reklama

Studia Wyborcze / Electoral Studies PDF
Spis treści
Studia Wyborcze / Electoral Studies
Redakcja/Editors
Zamówienia/Orders
Dla autorów/Guidelines for Authors
Recenzenci/Reviewers
Zasady recenzowania/Review process
Streszczenia/Abstracts
Etyka czasopisma / Publishing ethics
Wszystkie strony

 ISSN 1898-0082

e-ISSN 2450-9337

 

Problematyka pisma / Journal scope

„Studia Wyborcze” to półrocznik ukazujący się od 2006 r. Jest to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i poglądów w zakresie szeroko pojętej tematyki wyborczej i referendalnej: na jego łamach publikują prawnicy, socjologowie oraz politolodzy i jako takie jest unikalne na polskim rynku wydawniczym. Teksty ukazujące się w „Studiach Wyborczych” stanowią źródło wiedzy o prawie wyborczym, systemach wyborczych oraz referendum i praktycznych aspektach funkcjonowania określonych rozwiązań w Polsce i na świecie.
Czasopismo to stanowi także forum wymiany myśli i poglądów na temat obowiązujących i postulowanych rozwiązań, adresowane nie tylko dla osób zajmujących się naukowo zagadnieniami wyborczymi, ale i także dla tych, którzy zgłaszają postulaty zmian w zakresie rozwiązań prawa wyborczego i referendalnego, obowiązującego w Polsce. W „Studiach Wyborczych” publikują nie tylko autorzy rodzimi, ale znaczna część tekstów nadsyłana jest przez autorów z innych państw. Taka perspektywa pozwala czytelnikowi spojrzeć z dystansem na rozwiązania polskie i dyskusję, jaka toczy się na temat prawa wyborczego i wyborów oraz instytucji referendum wśród polskich przedstawicieli nauki, polityków i dziennikarzy. Głównym odbiorcą jest jednak krajowe i zagraniczne środowisko naukowe.

Spisy treści oraz ewentualne streszczenia poszczególnych numerów dostępne są w postaci plików PDF na stronie internetowej ŁTN.

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji są dostępne w bazach CEEOL, EBSCOhost, Proquest oraz na portalu epnp.pl i IBUK.

Czasopismo jest indeksowane w bazie Copernicus. 

ICV 2014 – 67,25
ICV 2015 – 66,47

Czasopismo jest indeksowane w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) i ERIH Plus.


Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 – 9.

 

ABOUT JOURNAL

"Electoral Studies" is an interdisciplinary scientific journal devoted to issues regarding electoral law and referendum. This matter is the subject of widely understood  studies of the social sciences: law, political science, sociology, history and many others. Basicly, the creators’ of the magazine goal is to bring the problems of the modern electoral law basing on the statements of lawyers, political scientists, sociologists, and specialists in public relations, political marketing, social communication. The target of the journal are not only the  representatives of the scientific community. Issues of election and referendum stay within the area of interest of politicians, journalists, teachers, students and civil servants.
The structure of this periodical is based on three levels, ie, published articles of law, political science and sociology, both authors of domestic and foreign origin. Reviews and notes on the latest monograph in the field of electoral law, the voices, the translation of legislation and judicial decisions are an integral part of the periodical. Each issue presents the results of elections and referendums around the world.