Home Wydawnictwa ŁTN Studia Wyborcze
Reklama
Reklama

Studia Wyborcze / Electoral Studies - REVIEWERS / RECENZENCI PDF
Spis treści
Studia Wyborcze / Electoral Studies
EDITORS / REDAKCJA
ORDERS / ZAMÓWIENIA
GUIDELINES FOR AUTHORS / DLA AUTORÓW
REVIEWERS / RECENZENCI
REVIEW PROCESS / ZASADY RECENZOWANIA
PEMS / ETYKA CZASOPISMA
FULL TEXTS / ARTYKUŁY
Wszystkie strony

Reviewers / Recenzenci

 

Andrzej Bisztyga
Jarosław Szymanek
Ryszard Chruściak
Jerzy Ciapała
Grzegorz Kryszeń
Mariusz Jabłoński
Jerzy Buczkowski
Arkadiusz Żukowski
Ewa Gudlewicz
Andrzej Sokala
Zbigniew Witkowski
Mirosław Granat
Andrzej Szmyt
Danuta Walczak-Duraj
Bogumił Szmulik
Irena Kamińska-Szmaj
Jolanta Kowalewska-Dąbrowska
Jan Filip
Ewa Gdulewicz
Andrzej Antoszewski