Home Wydawnictwa Rozprawy Komisji Językowej
Reklama

Rozprawy Komisji Językowej / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society PDF
Spis treści
Rozprawy Komisji Językowej / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society
Redakcja/Editors
Zamówienia/Orders
Dla autorów/Guidelines for Authors
Recenzenci/Reviewers
Zasady recenzowania/Review process
Historia/History
Streszczenia/Abstracts
Etyka czasopisma / Publishing ethics
Wszystkie strony

ISSN 0076-0390

e-ISSN 2450-9310

 

Problematyka pisma

Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń. 

Spisy treści oraz ewentualne streszczenia poszczególnych numerów dostępne są w postaci plików PDF na stronie internetowej Księgarni ŁTN.

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji są dostępne w bazach CEEOL oraz na portalu epnp.pl i IBUK.

Czasopismo jest indeksowane w bazie Copernicus.  

ICV 2014 – 55,00
ICV 2015 – 60,94

Czasopismo jest indeksowane w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)  i ERIH Plus.

Czasopismo jest indeksowane w bazie Linguistic Bibliography.


Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 – 8.

 

ABOUT JOURNAL

The periodical (annual) Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society was established in 1954. Articles featured in Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society concentrate on issues from numerous linguistic fields which present various research methodologies. Treatises and articles are of theoretical-methodological and material representing nature. Apart from papers in Polish studies, Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society publishes also Slavonic articles and compendious works with reference to Indo-European state. The authors of articles are mainly linguists from Lodz; however, besides them there are scientists from outside Lodz and abroad who represent all generations.