Home
Reklama

Przegląd Socjologiczny / Sociological Review PDF
Spis treści
Przegląd Socjologiczny / Sociological Review
Redakcja/Editors
Zamówienia/Orders
Dla autorów/Guidelines for Authors
Recenzenci/Reviewers
Zasady recenzowania/Review process
Historia/History
Streszczenia/Abstracts
Etyka czasopisma / Publishing ethics
Wszystkie strony


   ISSN 0033-2356

e-ISSN 2450-9361

 

 

About journal

 

Przegląd Socjologiczny ("Sociological Review") is the oldest journal on sociology in Poland. It was founded in 1930 by Florian Znaniecki, the eminent  Polish and world sociologist. Particular volumes of "Sociological Review" are  essentially devoted to selected sociological problems.  It is published quarterly with one issue published in English with contributions from foreign authors. Only  original texts are published, all articles are evaluated by external reviewers.

"We wish (...) to manifest that the journal  does not express the views of any "trend" or "school" but represents Polish sociological movement in general." / Florian Znaniecki  in reference to the preparation of Volume 1 of "Sociological Review," October, 1929/

 

The journal is indexed in: Index Copernicus (ICV 2014 – 71,50 ; ICV 2015 – 73,19),  PBN/POL-IndexCEEOLEBSCOhostCEJSH  i  ERIH Plus.

 

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL and CEJSH.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

JOURNAL EDITORS

GUIDELINES FOR AUTHORS

REVIEW PROCESS

PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT

 

FULL TEXT ARTICLES

 

 

Editorial Address

Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź, Poland

tel. +48 42 365 51 34

 


Publisher address

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

Problematyka pisma 

 

„Pragniemy (...) zamanifestować, że pismo nie ma wyrażać poglądów jakiegoś »kierunku« czy »szkoły«, lecz reprezentować polski ruch socjologiczny w ogóle.”

/Florian Znaniecki w liście do Ludwika Krzywickiego, w związku  z przygotowaniem I tomu „Przeglądu Socjologicznego”. październik, 1929 r./

Przegląd Socjologiczny jest najstarszym czasopismem socjologicznym w Polsce. Został założony przez Floriana Znanieckiego, klasyka socjologii polskiej i światowej, w roku 1930. Ukazuje się jako kwartalnik. Od kilkunastu lat poszczególne zeszyty „Przeglądu Socjologicznego” poświęcane są w większości wybranym zagadnieniom socjologicznym. Ponadto publikowane są zeszyty będące wyborem artykułów nadsyłanych do redakcji. Jeden zeszyt w roku jest anglojęzyczny z udziałem autorów zagranicznych. Publikowane są wyłącznie teksty oryginalne, wszystkie artykuły są oceniane przez recenzentów zewnętrznych.

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus (ICV 2014 – 71,50 ; ICV 2015 – 73,19),  PBN/POL-IndexCEEOLEBSCOhostCEJSH  i  ERIH Plus.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 15.

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach CEEOL i CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

 

Adres redakcji

Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź, Poland

tel. +48 42 365 51 34

 

Adres wydawcy

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.