Home Wydawnictwa Przegląd Socjologiczny
Reklama

Przegląd Socjologiczny / Sociological Review PDF
Spis treści
Przegląd Socjologiczny / Sociological Review
Redakcja
Zamówienia
Dla autorów
Recenzenci
Zasady recenzowania
Historia
Wszystkie strony

Problematyka pisma

„Pragniemy (...) zamanifestować, że pismo nie ma wyrażać poglądów jakiegoś »kierunku« czy »szkoły«, lecz reprezentować polski ruch socjologiczny w ogóle.”

/Florian Znaniecki w liście do Ludwika Krzywickiego, w związku  z przygotowaniem
 I tomu „Przeglądu Socjologicznego”. październik, 1929 r./

   „Przegląd Socjologiczny” jest najstarszym czasopismem socjologicznym w Polsce. Został założony przez Floriana Znanieckiego, klasyka socjologii polskiej i światowej, w roku 1930. Ukazuje się jako kwartalnik. Od kilkunastu lat poszczególne zeszyty „Przeglądu Socjologicznego” poświęcane są w większości wybranym zagadnieniom socjologicznym. Ponadto publikowane są zeszyty będące wyborem artykułów nadsyłanych do redakcji. Jeden zeszyt w roku jest anglojęzyczny z udziałem autorów zagranicznych. Publikowane są wyłącznie teksty oryginalne, wszystkie artykuły są oceniane przez recenzentów zewnętrznych.

Spisy treści oraz ewentualne streszczenia poszczególnych numerów dostępne są w postaci plików PDF na stronie internetowej Księgarni ŁTN.

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji są dostępne w bazach CEEOL, EBSCOhost, Proquest oraz na portalu ePNP.pl i IBUK

Czasopismo jest indeksowane w bazie Copernicus

 ICV 2012 – 4,10

Czasopismo jest indeksowane w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).


Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów za lata:
2013 – 10
2012 – 10
2011 – 10
2010 – 6
2009 – 4