Home Wydawnictwa Przegląd Socjologiczny
Reklama

Przegląd Socjologiczny / Sociological Review PDF
Spis treści
Przegląd Socjologiczny / Sociological Review
Redakcja/Editors
Zamówienia/Orders
Dla autorów/Guidelines for Authors
Recenzenci/Reviewers
Zasady recenzowania/Review process
Historia/History
Streszczenia/Abstract
Wszystkie strony

ISSN 0033-2356

 

Problematyka pisma

„Pragniemy (...) zamanifestować, że pismo nie ma wyrażać poglądów jakiegoś »kierunku« czy »szkoły«, lecz reprezentować polski ruch socjologiczny w ogóle.”

/Florian Znaniecki w liście do Ludwika Krzywickiego, w związku  z przygotowaniem
 I tomu „Przeglądu Socjologicznego”. październik, 1929 r./

   „Przegląd Socjologiczny” jest najstarszym czasopismem socjologicznym w Polsce. Został założony przez Floriana Znanieckiego, klasyka socjologii polskiej i światowej, w roku 1930. Ukazuje się jako kwartalnik. Od kilkunastu lat poszczególne zeszyty „Przeglądu Socjologicznego” poświęcane są w większości wybranym zagadnieniom socjologicznym. Ponadto publikowane są zeszyty będące wyborem artykułów nadsyłanych do redakcji. Jeden zeszyt w roku jest anglojęzyczny z udziałem autorów zagranicznych. Publikowane są wyłącznie teksty oryginalne, wszystkie artykuły są oceniane przez recenzentów zewnętrznych.

Spisy treści oraz ewentualne streszczenia poszczególnych numerów dostępne są w postaci plików PDF na stronie internetowej Księgarni ŁTN.

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji są dostępne w bazach CEEOL,  CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), EBSCOhost, Proquest oraz na portalu ePNP.pl i IBUK

Czasopismo jest indeksowane w bazie Copernicus i ERIH Plus

ICV 2013 – 4,91
ICV 2012 – 4,10


Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów za lata:
2013 – 10
2012 – 10
2011 – 10
2010 – 6
2009 – 4