Home Wydawnictwa Studia Prawno-Ekonomiczne
Reklama

Studies in Law and Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne PDF
Spis treści
Studies in Law and Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne
Redakcja/Editors
Zamówienia/Orders
Dla autorów/Guidelines for Authors
Recenzenci/Reviewers
Zasady recenzowania/Review process
Historia/History
Streszczenia/Abstracts
Etyka czasopisma / Publishing ethics
Wszystkie strony

 

 

   ISSN  0081-6841

e-ISSN  2450-8179

 

ABOUT JOURNAL

Studies in Law and Economics („Studia Prawno-Ekonomiczne”) is one of the oldest journals published at the Lodz Society of Science (Łódzkie Towarzystwo Naukowe). Since it very beginning the journal has aimed at integrating the milieux of Polish economists and lawyers, both at regional and national levels. This feature makes Studies in Law and Economics stand out against other learned journals, which is testified by the profile of its contributors, being both renown economists and lawyers as well as young and gifted scientists from all over the country.
 
Studies in Law and Economics reach not only the domestic scientific environments but also practitioners from the domains of economy and justice. The journal remains ever attractive to new authors willing to publish their articles here. The scientific committee of Studies in Law and Economics attach importance to high quality of article proposals as well as to adequate methodologies of empirical research.

 

The journal is indexed in:  ProQuest, EBSCOhost, BazEkon, ERIH Plus, CEJSH, CEEOL, Copernicus.

 

 

 

PROBLEMATYKA CZASOPISMA

„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym.
Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.

Spisy treści oraz ewentualne streszczenia poszczególnych numerów dostępne są w postaci plików PDF na stronie księgarni internetowej ŁTN.

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji są dostępne w bazach CEEOL, EBSCOhost, Proquest oraz na portalu epnp.pl i IBUK

Index Copernicus Value:

ICV 2014 – 71,62
ICV 2015 – 75,29

Czasopismo jest indeksowane w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) CEEOL, Copernicus, ProQuest, EBSCOhost, BazEkon i ERIH Plus.


Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 – 12.