Home Wydawnictwa Studia Prawno-Ekonomiczne
Reklama

Studies in Law and Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne
Studies in Law and Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne - Dla autorów/Guidelines for Authors
Spis treści
Studies in Law and Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne
Redakcja/Editors
Zamówienia/Orders
Dla autorów/Guidelines for Authors
Recenzenci/Reviewers
Zasady recenzowania/Review process
Streszczenia/Abstracts
Etyka czasopisma / Publishing ethics
Wszystkie strony

 

Guidelines for authors / Dla autorów

 

Autorzy w chwili przesłania artykułu do Redakcji czasopisma Studia Prawno-Ekonomiczne zobowiązani są do dołączenia oświadczenia, że tekst nie został zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie.