Home Wydawnictwa Studia Prawno-Ekonomiczne
Reklama

Studies in Law and Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne
Studies in Law and Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne - Streszczenia/Abstracts
Spis treści
Studies in Law and Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne
Redakcja/Editors
Zamówienia/Orders
Dla autorów/Guidelines for Authors
Recenzenci/Reviewers
Zasady recenzowania/Review process
Streszczenia/Abstracts
Etyka czasopisma / Publishing ethics
Wszystkie strony

 

 

 

Full texts and abstracts

 


2017

Studia Prawno-Ekonomiczne - zadanie finansowane w ramach umowy 597/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na działalność upowszechniającą naukę

 

 

 

 


2016

Studia Prawno-Ekonomiczne Tomy 98-101/2016 - zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

 

 

 

 


2015

 


2014

 


2013

 


2012