Home Wydawnictwa ŁTN Acta Archaeologica Lodziensia
Reklama
Reklama

Acta Archaeologica Lodziensia - GUIDELINES FOR AUTHORS / DLA AUTORÓW PDF
Spis treści
Acta Archaeologica Lodziensia
EDITORS / REDAKCJA
ORDERS / ZAMÓWIENIA
GUIDELINES FOR AUTHORS / DLA AUTORÓW
REVIEWERS / RECENZENCI
REVIEW PROCESS / ZASADY RECENZOWANIA
PEMS / ETYKA CZASOPISMA
FULL TEXTS / ARTYKUŁY
Wszystkie strony

Informacje dla autorów/ Guidelines for authors

 

 

Zasady przygotowania tekstu

Teksty powinny być dostarczone w plikach tekstowych (w formacie .doc lub pozwalającym na konwersję) ze zredukowanymi do niezbędnego minimum elementami formatującymi, bez pustych wierszy, bez dzielenia wyrazów, bez formatowania tekstu wielokrotnymi spacjami, bez ręcznego (za pomocą Entera) usuwania pojedynczych liter z końca wierszy. Przypisy tradycyjne, dolne, generowane automatycznie przez program komputerowy, zapisane zgodnie z zasadami przyjętymi w dotychczasowych tomach. Podpisy pod ilustracje w oddzielnym bloku tekstowym, zapisane zgodnie z zasadami przyjętymi w dotychczasowych tomach.

Do tekstów należy dołączyć streszczenia w języku polskim i angielskim o objętości do 1800 znaków oraz słowa kluczowe w obu językach.

Wykresy w oddzielnych plikach (w formacie .xls lub pozwalającym na konwersję).

Materiały ilustracyjne w oddzielnych plikach (w formatach .tiff lub .jpg) o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

W bibliografii preferowany jest styl Chicago.