Home Wydawnictwa ŁTN Acta Archaeologica Lodziensia
Reklama
Reklama

Acta Archaeologica Lodziensia - REVIEWERS / RECENZENCI PDF
Spis treści
Acta Archaeologica Lodziensia
EDITORS / REDAKCJA
ORDERS / ZAMÓWIENIA
GUIDELINES FOR AUTHORS / DLA AUTORÓW
REVIEWERS / RECENZENCI
REVIEW PROCESS / ZASADY RECENZOWANIA
PEMS / ETYKA CZASOPISMA
FULL TEXTS / ARTYKUŁY
Wszystkie strony

Recenzenci/ Reviewers

 

 

Reviewers in volume 62/2016 - Recenzenci tomu 62/2016

 

dr hab. J. Bodzek (Poland)

dr V. Gorončarovskij (Russia)

dr K. Jarzęcki (Poland)

prof. dr hab. V. Orlyk (Ukraine)

dr P. Papiernik (Poland)

dr V. Petac (Romania)

mgr J. Piniński (Poland)

dr hab. D. Poliński (Poland)

dr hab. P. Strzyż (Poland)

dr E. Walczak (Poland)

 

 

 

Reviewers in volume 61/2015 - Recenzenci tomu 61/2015

 

dr hab. J. Bodzek (Poland)

prof. dr hab. V. Orlyk (Ukraine)

dr P. Papiernik (Poland)

dr V. Petac (Romania)

mgr J. Piniński (Poland)

dr hab. D. Poliński (Poland)

dr hab. P. Strzyż (Poland)

dr E. Walczak (Poland)