Home W. V
Reklama
Reklama

PDF Drukuj
Piątek, 18 Maj 2018 00:00
WYDZIAŁ V ŁTN - NAUK TECHNICZNYCH

serdecznie zaprasza na posiedzenie Wydziału, które odbędzie się dnia 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w pierwszym terminie, o godz. 14.15 w drugim terminie w Sali Konferencyjnej Wydziału Chemii.
 
 
 
Część naukowa
 
referat naukowy pt. „Bakteryjna nanoceluloza: od biotechnologii molekularnej do biogospodarki"wygłosi prof. dr hab. Stanisław Bielecki

 
Część administracyjna - zwyczajne walne zgromadzenie członków Wydziału V ŁTN
 
1. Otwarcie walnego zgromadzenia i wybór przewodniczącego, sekretarza oraz komisji skrutacyjnej
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2015 r.
3. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Wydziału za okres od 27.04.2015 r. do 21.05.2018 r.
4. Dyskusja nad sprawozdaniem i głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
5. Wybory władz Wydziału na kadencję 2018-2020
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski
 

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
w Łodzi

Zapraszamy

 

Partnerzy Festiwalu