Home Aktualności ----------------------------------
Reklama

---------------------------------- PDF Drukuj


ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

WYDZIAŁ II – NAUK HISTORYCZNYCH

I SPOŁECZNYCH

 

uprzejmie zaprasza

na uroczystość wręczenia publikacji

„Sylwetki Łódzkich Uczonych”

 

Profesorowi

Marianowi Głoskowi

 

która odbędzie się

29 czerwca (czwartek)

2017 roku o godz. 16.00

 

w siedzibie

Łódzkiego Towarzystwa Naukowego,

Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11

 

 


Program :

1. Otwarcie – Prezes ŁTN,

prof. dr hab. Antoni Różalski

 

2. Wystąpienie Przewodniczącej W. II,

prof. dr. hab. Marii Magdaleny Blombergowej

 

3. Przedstawienie sylwetki naukowej

Profesora Mariana Głoska –

dr hab. Piotr Strzyż

dr Olgierd Ławrynowicz

dr hab. Krzysztof Walenta

 

4. Wspomnienia, refleksje

5. Wystąpienie Profesora Mariana Głoska

6. Spotkanie przy herbacie

 

 

 

 

 

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
w Łodzi

Zapraszamy

 

Partnerzy Festiwalu