Home Członkowie Wspierający
Reklama
Reklama

 

 

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY ŁTN

 


Członkiem wspierającym
może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub instytucja, która popiera cele Towarzystwa lub pomaga Towarzystwu.

W poczet członków wspierających przyjmuje Zarząd Towarzystwa. Zarząd ustala wysokość składki płaconej przez członka wspierającego lub inną formę pomocy dla Towarzystwa.

Członkom wspierającym przysługuje prawo:
● brania udziału przez delegowanych przedstawicieli w Zgromadzeniu Ogólnym i zebraniach naukowych Towarzystwa oraz w posiedzeniach naukowych Wydziałów i Komisji,
● zgłaszania wniosków do planu działalności Towarzystwa,
● bezpłatnego otrzymywania sprawozdań Towarzystwa,
● korzystania z biblioteki, zbiorów i innych urządzeń Towarzystwa,
● korzystania w pierwszej kolejności z wykładów, odczytów i innych form popularyzowania wiedzy organizowanych przez Towarzystwo.

 


UNIWERSYTET ŁÓDZKI
     POLITECHNIKA ŁÓDZKA
  
 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA,

TELEWIZYJNA I TEATRALNA w ŁODZI

 AKADEMIA MUZYCZNA W ŁODZI
 UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

 

 

 

                              KONSUL HONOROWY ALBANII - dr Paweł Michala

 

                             WITKO Sp. z o.o.