Home Członkowie Wspierający
Reklama
Reklama

 

 

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY ŁTN

 


Członkiem wspierającym
może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub instytucja, która popiera cele Towarzystwa lub pomaga Towarzystwu.

W poczet członków wspierających przyjmuje Zarząd Towarzystwa. Zarząd ustala wysokość składki płaconej przez członka wspierającego lub inną formę pomocy dla Towarzystwa.

Członkom wspierającym przysługuje prawo:
● brania udziału przez delegowanych przedstawicieli w Zgromadzeniu Ogólnym i zebraniach naukowych Towarzystwa oraz w posiedzeniach naukowych Wydziałów i Komisji,
● zgłaszania wniosków do planu działalności Towarzystwa,
● bezpłatnego otrzymywania sprawozdań Towarzystwa,
● korzystania z biblioteki, zbiorów i innych urządzeń Towarzystwa,
● korzystania w pierwszej kolejności z wykładów, odczytów i innych form popularyzowania wiedzy organizowanych przez Towarzystwo.

 


UNIWERSYTET ŁÓDZKI
 POLITECHNIKA ŁÓDZKA
 UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA
 AKADEMIA MUZYCZNA W ŁODZI
 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W ŁODZI