Aktualności

Napisane: .

ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZGROMADZENIE OGÓLNE  TOWARZYSTWA

 

Na podstawie §17 Statutu  ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO  uprzejmie zawiadamiam, że

8 maja (wtorek) 2018 roku
o godz. 16.00 - w pierwszym terminie
o godz. 16.15 - w drugim terminie

w sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, budynek A, poziom 0, sala 014


odbędzie się ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZGROMADZENIE OGÓLNE  TOWARZYSTWA.

Informując o tym, serdecznie zapraszam  do uczestnictwa w tym corocznym spotkaniu członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
prof. dr hab. Antoni Różalski

 

PORZĄDEK OBRAD

I. CZĘŚĆ PUBLICZNA:
1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór przewodniczącego.
2. Wręczenie Nagrody Naukowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
    za 2017 rok prof. dr. hab. Jolancie Kunert-Radek.
3. Wręczenie medalu ŁTN prof. Andrzejowi Joczowi, prof. Andrzejowi  Wichrowi, prof. Wojciechowi Wolfowi.
4. Nadanie tytułu członka honorowego Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
5. Wręczenie nominacji nowo przyjętym członkom zwyczajnym.
6. Wykład prof. dr. hab. Dariusza Góreckiego „Pierwsza władza suwerenna w odrodzonej Polsce”.
Przerwa

II. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA:
 1. Przyjęcie protokołu ostatniego (2017 r.) Zwyczajnego Zgromadzenia  
     Ogólnego ŁTN.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie Zarządu ŁTN z działalności w 2017 roku  - wygłasza Sekretarz
     Generalny ŁTN, prof. dr hab. Wanda M. Krajewska.
 4. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wygłasza Skarbnik ŁTN,
      prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ŁTN - wygłasza przewodniczący Komisji
    Rewizyjnej, prof. dr hab. Marian Głosek.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Podjęcie uchwał:
     - w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności ŁTN w 2017 roku,
     - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego ŁTN za 2017 rok,
     - w sprawie przyjęcia bilansu i sprawozdania z zysku i strat za 2017 rok,
     - o pokryciu straty bilansowej z funduszu statutowego Towarzystwa,
     - o udzieleniu absolutorium dla Prezesa i Prezydium Zarządu za 2017 rok
       i minioną  kadencję  2015 – 2017,
 8.  Wybory:  Prezesa, Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Wystąpienie wybranego Prezesa.
10.  Przedstawienie preliminarza budżetowego ŁTN na rok 2018.
11. Przyjęcie uchwał o planie działalności i preliminarzu budżetowym ŁTN na 2018 r.
12. Wolne wnioski.


KOMUNIKATY

KOMUNIKAT NR 1
     Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Naukowego na posiedzeniu 19 marca 2018 r. powołał Komisję Wyborczą, którą upoważnił do przyjmowania i zaprezentowania Zwyczajnemu Sprawozdawczo-Wyborczemu Zgromadzeniu Ogólnemu Towarzystwa kandydatów na: Prezesa, członków Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2018-2020. Informując o tym, prosimy o zgłaszanie kandydatów na Prezesa Towarzystwa do 26.04.2018 r. Propozycje kandydatów do Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej prosimy składać w terminie do 27.04.2018 r. do godz. 12.00. Miejscem składania zgłoszeń jest biuro ŁTN czynne w dni robocze w godz. 8:00–16:00.
KOMUNIKAT NR 2
     Z protokołem ostatniego Zwyczajnego Sprawozdawczego  Zgromadzenia Ogólnego ŁTN można zapoznać się w godzinach pracy Biura Towarzystwa (8:00–16:00) w dniach od 23.04.2018 r.
KOMUNIKAT NR 3
    Członkowie, którzy zmienili adres służbowy lub/i prywatny oraz numery telefonów proszeni są o ich aktualizację w biurze Towarzystwa. Prosimy również o podanie adresów e-mail.
Tel. do biura: 42 665 54 59, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KOMUNIKAT NR 4
     W czasie obrad Zgromadzenia będzie możliwość opłacenia składek członkowskich oraz zakup wydawnictw ŁTN.

 

Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN - 2017 r.

Drukuj