Konwersatorium: Szkoły i zespoły naukowe Łodzi akademickiej - Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne

 

 

 Zespół badawczy: Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne

w ramach stałego konwersatorium Łódzkiego Towarzystwa Naukowego:

Szkoły i zespoły naukowe Łodzi akademickiej

 

 

W ramach stałego konwersatorium Łódzkiego Towarzystwa Naukowego: Szkoły i zespoły naukowe Łodzi akademickiej, w styczniu 2019 roku ukonstytuował się  zespół badawczy: Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne, jako kontynuacja prac członków zespołu badawczego projektu: Kształtowanie myśli praktyki społeczno-kulturowej II Rzeczypospolitej: fundamenty pedagogiki społecznej, odrzuconego w finansowaniu przez MNiSW w ramach programu NPRH.

Prace zespołu w składzie: prof. Ewa Marynowicz-Hetka, dr hab. Joanna Sosnowska prof. UŁ, dr hab. Beata Szczepańska prof. UŁ, dr Izabela Kamińska-Jatczak UŁ, dr Monika Wachowicz UŁ skupiały się wokół kategorii pokolenia historycznego, obejmującej jednostki w różnym wieku, przebywające w wyodrębnionej przestrzeni i w danym czasie historycznym.  Interesowało nas pokolenie historyczne, w którym żyła Helena Radlińska (1879–1954), poszukiwałyśmy odpowiedzi na pytania: jak tworzyło się to pokolenie i jakie doświadczenia stanowiły o jego wyjątkowości?

Rezultaty dociekań zostały opublikowane w numerze 15. czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” (2022/2/15).

Tekst autorstwa I. Kamińskiej-Jatczak i J. Sosnowskiej prezentujący działalność zespołu: Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne – przykład współdziałania interdyscyplinarnego w zespole badawczym afiliowanym w Łódzkim Towarzystwie Naukowym w latach 2019–2022 jest dostępny w zakładce:

https://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/resources/html/article/details?id=232080

 

 

Pozostałe teksty członkiń zespołu w tym numerze czasopisma:

 

  • I. Kamińska-Jatczak, J. Sosnowska: Helena Radlińska (1879–1954) i jej pokolenie historyczne – wprowadzenie w problematykę

https://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/resources/html/article/details?id=232045

 

  • E. Marynowicz-Hetka: Pokolenie historyczne: wyłanianie społeczno-pedagogicznej ramy epistemologicznej

https://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/resources/html/article/details?id=232047

 

  • I. Kamińska-Jatczak: Przekaz pokoleniowy. Teksty Heleny Radlińskiej w „Piśmie Młodych” (1943)

https://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/resources/html/article/details?id=232056

 

  • J. Sosnowska: Helena Radlińska w (o) międzywojennej Łodzi. Ludzie i miejsca

https://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/resources/html/article/details?id=232060

 

  • B. Szczepańska: Helena Radlińska i środowisko medyczne w kręgu Wolnej Wszechnicy Polskiej. Wybrane portrety lekarzy-społeczników

https://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/resources/html/article/details?id=232062

 

  • E. Marynowicz-Hetka: Prekursorki edukacji/oświaty dorosłych / pracy społecznej w pokoleniu historycznym Radlińskiej

https://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/resources/html/article/details?id=232070

 

  • I. Kamińska-Jatczak, E. Marynowicz-Hetka, J. Sosnowska: Międzynarodowe Konferencje Służby Społecznej w latach 1928 i 1932: dyskusja na temat kształcenia do pracy społecznej

https://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/resources/html/article/details?id=232076

 

CAŁY NUMER 15. NOWIS JEST DOSTĘPNY W ZAKŁADCE:

https://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/resources/html/articlesList?issueId=14778

 


 

Program spotkań i wystąpień

w roku akademickim 2021/2022

 

20 października 2021

Helena Radlińska w (o) międzywojennej Łodzi. Ludzie i miejsca dyskusja nad tekstem

 – dr hab. Joanna Sosnowska

 

29 listopada 2021

Koncepcja artykułu pod roboczym tytułem: Teksty w „Piśmie Młodych” na tle twórczości Heleny Radlińskiej

– dr Izabela Kamińska-Jatczak

 

14 grudnia 2021

Źródła informacji naukowej o Helenie Radlińskiej w wybranych zasobach Internetu  omówienie koncepcji tekstu

– dr Monika Wachowicz

 

25 stycznia 2022

Helena Radlińska a medycyna społeczna w Polsce międzywojennej koncepcja artykułu

– dr hab. Beata Szczepańska

 

28  lutego 2022

Źródła informacji naukowej o Helenie Radlińskiej w wybranych zasobach Internetu  

dr Monika Wachowicz, Wydział Filologiczny  Uniwersytet Łódzki

 

29 marca 2022

Przekaz pokoleniowy Heleny Radlińskiej w „Piśmie Młodych” (1943)

 

26 kwietnia 2022

Badania historyczno-pedagogiczne nad dzieciństwem: Dzieciństwo w rodzinie robotniczej międzywojennej Łodzi. Perspektywa etnograficzno-pedagogiczna. Dyskusja nad (za)wartością materiału źródłowego 

 

30 maja 2022

Doświadczenia badawcze z pierwszego etapu prowadzenia partycypacyjnych badań uczestniczących z wykorzystaniem fotografii, tytuł projektu: „Tworzymy obrazy, wydobywamy nasze głosy społeczne badania uczestniczące oparte na sztuce z  udziałem rodziców przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze”. 

 

7 lipca 2022

Podsumowanie prac zespołu

 


ARCHIWUM

2019/2020

2020/2021