Studia Wyborcze / Electoral Studies

Spis treści

 

NOWA STRONA CZASOPISMA

 

JOURNAL'S NEW WEBSITE

 

 

 

 

 

 

   ISSN 1898-0082

e-ISSN 2450-9337

    DOI  10.26485/SW

 

                                                    About journal


"Electoral Studies" is an interdisciplinary scientific journal devoted to issues regarding electoral law and referendum. This matter is the subject of widely understood  studies of the social sciences: law, political science, sociology, history and many others. Basicly, the creators’ of the magazine goal is to bring the problems of the modern electoral law basing on the statements of lawyers, political scientists, sociologists, and specialists in public relations, political marketing, social communication. The target of the journal are not only the  representatives of the scientific community. Issues of election and referendum stay within the area of interest of politicians, journalists, teachers, students and civil servants.
The structure of this periodical is based on three levels, ie, published articles of law, political science and sociology, both authors of domestic and foreign origin. Reviews and notes on the latest monograph in the field of electoral law, the voices, the translation of legislation and judicial decisions are an integral part of the periodical. Each issue presents the results of elections and referendums around the world. 

The journal is indexed in:  Index Copernicus (ICV 2014 – 71,62 ; ICV 2015 – 75,29),  PBN/POL-IndexCEEOL, BazHumEBSCOhostCEJSHProquest, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

 

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL, Index Copernicus, CEJSH.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

JOURNAL EDITORS

GUIDELINES FOR AUTHORS

REVIEW PROCESS

PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT

 

FULL TEXT ARTICLES

 

 

Editorial address

Uniwersytet Łódzki
Centrum Studiów Wyborczych, Wydział Prawa i Administracji
ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, Poland
tel.: +48 42 635 46 85; +48 42 635 65 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Publisher address

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland
tel.: +48 42 665 54 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Problematyka pisma

 

„Studia Wyborcze” to półrocznik ukazujący się od 2006 r. Jest to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i poglądów w zakresie szeroko pojętej tematyki wyborczej i referendalnej: na jego łamach publikują prawnicy, socjologowie oraz politolodzy i jako takie jest unikalne na polskim rynku wydawniczym. Teksty ukazujące się w „Studiach Wyborczych” stanowią źródło wiedzy o prawie wyborczym, systemach wyborczych oraz referendum i praktycznych aspektach funkcjonowania określonych rozwiązań w Polsce i na świecie.
Czasopismo to stanowi także forum wymiany myśli i poglądów na temat obowiązujących i postulowanych rozwiązań, adresowane nie tylko dla osób zajmujących się naukowo zagadnieniami wyborczymi, ale i także dla tych, którzy zgłaszają postulaty zmian w zakresie rozwiązań prawa wyborczego i referendalnego, obowiązującego w Polsce. W „Studiach Wyborczych” publikują nie tylko autorzy rodzimi, ale znaczna część tekstów nadsyłana jest przez autorów z innych państw. Taka perspektywa pozwala czytelnikowi spojrzeć z dystansem na rozwiązania polskie i dyskusję, jaka toczy się na temat prawa wyborczego i wyborów oraz instytucji referendum wśród polskich przedstawicieli nauki, polityków i dziennikarzy. Głównym odbiorcą jest jednak krajowe i zagraniczne środowisko naukowe.

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus (ICV 2014 – 67,25 ; ICV 2015 – 66,47),  PBN/POL-Index, CEEOL, BazHum, EBSCOhostCEJSHProquest, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 9.

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach: Index Copernicus, CEEOLCEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

 

Adres Redakcji

Uniwersytet Łódzki
Centrum Studiów Wyborczych, Wydział Prawa i Administracji
ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, Poland
tel.: +48 42 635 46 85; +48 42 635 65 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adres Wydawcy

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland
tel.: +48 42 665 54 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.