Aktualności

Studia Wyborcze / Electoral Studies

Spis treści

 

NOWA STRONA CZASOPISMA

 

JOURNAL'S NEW WEBSITE

 

 

 

 

 

 

   ISSN 1898-0082

e-ISSN 2450-9337

    DOI  10.26485/SW

 

                                                    About journal


"Electoral Studies" is an interdisciplinary scientific journal devoted to issues regarding electoral law and referendum. This matter is the subject of widely understood  studies of the social sciences: law, political science, sociology, history and many others. Basicly, the creators’ of the magazine goal is to bring the problems of the modern electoral law basing on the statements of lawyers, political scientists, sociologists, and specialists in public relations, political marketing, social communication. The target of the journal are not only the  representatives of the scientific community. Issues of election and referendum stay within the area of interest of politicians, journalists, teachers, students and civil servants.
The structure of this periodical is based on three levels, ie, published articles of law, political science and sociology, both authors of domestic and foreign origin. Reviews and notes on the latest monograph in the field of electoral law, the voices, the translation of legislation and judicial decisions are an integral part of the periodical. Each issue presents the results of elections and referendums around the world. 

The journal is indexed in:  Index Copernicus (ICV 2014 – 71,62 ; ICV 2015 – 75,29),  PBN/POL-IndexCEEOL, BazHumEBSCOhostCEJSHProquest, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

 

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL, Index Copernicus, CEJSH.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

JOURNAL EDITORS

GUIDELINES FOR AUTHORS

REVIEW PROCESS

PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT

 

FULL TEXT ARTICLES

 

 

Editorial address

Uniwersytet Łódzki
Centrum Studiów Wyborczych, Wydział Prawa i Administracji
ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, Poland
tel.: +48 42 635 46 85; +48 42 635 65 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Publisher address

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland
tel.: +48 42 665 54 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Problematyka pisma

 

„Studia Wyborcze” to półrocznik ukazujący się od 2006 r. Jest to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i poglądów w zakresie szeroko pojętej tematyki wyborczej i referendalnej: na jego łamach publikują prawnicy, socjologowie oraz politolodzy i jako takie jest unikalne na polskim rynku wydawniczym. Teksty ukazujące się w „Studiach Wyborczych” stanowią źródło wiedzy o prawie wyborczym, systemach wyborczych oraz referendum i praktycznych aspektach funkcjonowania określonych rozwiązań w Polsce i na świecie.
Czasopismo to stanowi także forum wymiany myśli i poglądów na temat obowiązujących i postulowanych rozwiązań, adresowane nie tylko dla osób zajmujących się naukowo zagadnieniami wyborczymi, ale i także dla tych, którzy zgłaszają postulaty zmian w zakresie rozwiązań prawa wyborczego i referendalnego, obowiązującego w Polsce. W „Studiach Wyborczych” publikują nie tylko autorzy rodzimi, ale znaczna część tekstów nadsyłana jest przez autorów z innych państw. Taka perspektywa pozwala czytelnikowi spojrzeć z dystansem na rozwiązania polskie i dyskusję, jaka toczy się na temat prawa wyborczego i wyborów oraz instytucji referendum wśród polskich przedstawicieli nauki, polityków i dziennikarzy. Głównym odbiorcą jest jednak krajowe i zagraniczne środowisko naukowe.

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus (ICV 2014 – 67,25 ; ICV 2015 – 66,47),  PBN/POL-Index, CEEOL, BazHum, EBSCOhostCEJSHProquest, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 9.

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach: Index Copernicus, CEEOLCEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

 

Adres Redakcji

Uniwersytet Łódzki
Centrum Studiów Wyborczych, Wydział Prawa i Administracji
ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, Poland
tel.: +48 42 635 46 85; +48 42 635 65 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adres Wydawcy

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland
tel.: +48 42 665 54 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 


 

Editors / Redakcja

 

  • Editor-in-Chief /Redaktor Naczelnyprof. dr hab. Krzysztof Skotnicki BIOTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Editorial Secretary, Theme Editor  / Sekretarz, Redaktor Tematycznydr hab. prof. nadzw. UŁ Anna Rakowska-Trela – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 0608 09 09 60

  • Language Editor / Redaktor Językowy – mgr Elżbieta Marciszewska-Kowalczyk

  • Advisory Board / Rada Redakcyjna 

– prof. zw. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski, Poland)
– prof. zw. dr hab. Bogusław Banaszak (Uniwersytet Zielonogórski, Poland)
– doc. dr Olena Borysławska (Uniwersytet Lwowski, Ukraine)
– prof. dr Lubor Cibulka (Uniwersytet im. J. Komenskeho w Bratysławie, Slovakia)
– prof. dr Timea Drinóczi (Uniwersytet Pécs, Hungary)
– Wojciech Hermeliński (Państwowa Komisja Wyborcza, Poland)
– doc. dr Jiři Jirasek (Uniwersytet w Ołomuńcu, Czech Republic)
– dr hab. Grzegorz Kryszeń, prof. UB (Uniwersytet   w Białymstoku, Poland)
– prof. dr Angelika Nußberger (sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Uniwersytet w Kolonii, Germany)
– doc. dr Ladoslav Orosz (Sędzia Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej, Uniwersytet im. J.P. Safarika w Koszycach, Slovakia)
– dr hab. Jacek Raciborski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Poland)
– prof. dr hab. Viktor Rudenko (Akademia Nauk, Russia)
– doc. dr Oksana Szczerbaniuk (Uniwersytet w Czerniowcach, Ukraine)
– prof. zw. dr hab. Andrzej Sokala (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland)
– prof. dr Haroldas Szinkunas (Uniwersytet w Wilnie, Lithuania)
– prof. zw. dr hab. Andrzej Szmyt (Uniwersytet Gdański, Poland)
– Beata Tokaj (Krajowe Biuro Wyborcze, Poland)
– doc. dr Miruna Tudorascu (Uniwersytet w Alba Julia, Romania)
– dr hab. Piotr Uziębło (Uniwersytet Gdański, Poland)
– dr hab. Jacek Wojnicki, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Poland)
– prof. zw. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Poland)

  • Technical Editor / Redakcja techniczna, skład komputerowy i łamanie – mgr Karolina Piechowicz

  • Statistical Editor / Redaktor statystyczny – dr Maria Szymczak

 

Editorial address / Adres Redakcji

Uniwersytet Łódzki
Centrum Studiów Wyborczych, Wydział Prawa i Administracji
ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, Poland
tel.: +48 42 635 46 85; +48 42 635 65 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Publisher address/ Adres Wydawcy

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland
tel.: +48 42 665 54 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


 

 Order the journal / Zamówienia

 

 

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL and CEJSH.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach CEEOLCEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

 

 


 

Guidelines for Authors

 

 

 

1."Electoral Studies"accept only texts provided in electronic versions on CD or pen-drive in Word, accompanied with a copy of the paper print.

2. The maximum volume of texts, including spaces, is:
a) studium - from 60 000 to 120 000 characters (1.5-3 publishing sheets)
b) article - up to 60 000 characters (up to 1.5 publishing sheets)
c) reviews - from 12 000 up to 24 000 characters (0.3-0.6 publishing sheets)
d) note - from 4 000 up to 12 000 characters (0.1-0.3 publishing sheets)
e) gloss - from 12 000 to 24 000 characters (0.3-0.6 publishing sheets).

3. Space (spacing between lines) should be 2 lines.

4. Studies and articles cannot be devided into more than 3 chapters.

5. Italic can only be used for the foreign language terms. Boldings and underscores are not allowed. In order to draw the reader’s attention to some particular part, we use s p a c i n g s i n t h e w o r d s.

6. All citations must be enclosed in quotation marks.

7. Names in voked for the first time in the text should be preceded by the full name.

8. Gloss should be precceded by the sentence of the jugdement , composed in italics.

9. Please ensure that the footnotes and the bibliographical references conform to the guidelines set in the Chicago  Manual of Style (online at http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html)

10. Articles need to be annotated at the bottom of the relevant pages and that needs to include complete bibliography in alphabetical order, set out after the main text.

11. At the end of the article there must be a summary and key words both in Polish and English (also the title of the article in English).
 

 

 

Dla autorów

 


1. “Studia Wyborcze” przyjmują wyłącznie teksty dostarczone w postaci elektronicznej na CD lub dyskietce w edytorze Word, z dołączonym jednym egzemplarzem wydruku.


2. Maksymalna objętość tekstów, liczona wraz ze spacjami, wynosi:
- dla studium – od 60 000 do 120 000 znaków (1,5-3 arkusze wydawnicze)
- dla artykułu – do 60 000 znaków (do 1,5 arkusza wydawniczego)
- dla recenzji – od 12 000 do 24 000 znaków (0,3-0,6 arkusza wydawniczego)
- dla noty – od 4 000 do 12 000 znaków (0,1-0,3 arkusza wydawniczego)
- dla glosy – od 12 000 do 24 000 znaków (0,3-0,6 arkusza wydawniczego.


3. Interlinia (odstępy pomiędzy wierszami) powinna wynosić 2 wiersze.


4. W studiach i artykułach stosujemy najwyżej trzystopniowy podział na rozdziały.


5. Kursywa jest używana w tekście wyłącznie do terminów obcojęzycznych. Nie stosujemy wyróżnień w formie tekstu półgrubego ani podkreśleń. W celu  zwrócenia uwagi czytelnika na jakieś krótkie sformułowanie (termin) używamy p i s m a    r o z s t r z e l o n e go (s p a c j o w a n e g o).


6. Wszystkie cytowania muszą być ujęte w cudzysłów.


7. Nazwiska przywoływane po raz pierwszy w tekście powinny być poprzedzone pełnym imieniem.


8. Glosy należy poprzedzić sentencją wyroku, złożoną kursywą.


9. W bibliografii stosowny jest styl Chicago.  


10. Nie należy stosować skrótów tytułów periodyków bądź miejsc publikacji orzeczeń sądów i trybunałów.


11. Artykuły mają być opatrzone przypisami umieszczonymi na dole odpowiednich stron oraz zawierać pełną bibliografię w układzie alfabetycznym, zamieszczoną po tekście głównym.


12. Na końcu artykułów muszą się znaleźć streszczenia oraz słowa kluczowe zarówno w języku polskim, jak i angielskim (również tytuł artykułu w języku angielskim).

 

 


 

Reviewers / Recenzenci

 

Andrzej Bisztyga
Jarosław Szymanek
Ryszard Chruściak
Jerzy Ciapała
Grzegorz Kryszeń
Mariusz Jabłoński
Jerzy Buczkowski
Arkadiusz Żukowski
Ewa Gudlewicz
Andrzej Sokala
Zbigniew Witkowski
Mirosław Granat
Andrzej Szmyt
Danuta Walczak-Duraj
Bogumił Szmulik
Irena Kamińska-Szmaj
Jolanta Kowalewska-Dąbrowska
Jan Filip
Ewa Gdulewicz
Andrzej Antoszewski
 

 


 

Review process 

 

1. Each article, after the initial assessment  made by the "Electoral Studies"  editor-in-chief  is forwarded to two independent domestic or foreign reviewers.
2. Reviews are anonymous, reviewers do not know the name of the author of the text.
3. Reviewer assess:
- Importance of the topic
- The actual state of research on this topic
- Clarity and completeness of argument2
- The correctness of the legal analysis
- The use of literature
- The formal aspect of the text, including the correctness of legal language
4.The article is published in case of receiving two positive reviews. If necessary, comments made by the reviewers are presented to the author (authors) to refer to them, or make appropriate changes and additions.

Reviewer’s Conflict-of-Interest Statement

 

 

Zasady recenzowania

 

1. Każdy nadesłany artykuł po wstępnej ocenie przez redaktora naczelnego „Studiów Wyborczych” przesyłany jest do dwóch niezależnych krajowych lub zagranicznych recenzentów.
2. Recenzje są anonimowe, recenzenci nie znają nazwiska (nazwisk) autora tekstu.
3. Recenzent ocenia:
- znaczenie tematu
- stan badań na ten temat
- klarowność i zupełność wywodu
- poprawność analizy prawniczej
- wykorzystanie literatury przedmiotu
- stronę formalną pracy, w tym poprawność języka prawniczego
4. Artykuł jest publikowany w przypadku otrzymania dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku zgłoszenia przez recenzentów uwag, są one przedstawiane autorowi (autorom) w celu odniesienia się do nich, ewentualnie dokonania stosownych zmian i uzupełnień.

Oświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów

 


 

                                  Publication Ethics and Malpractice Statement

 


General rules

1. "Electoral Studies" is an interdisciplinary journal devoted to the issues of the election and referendum, which primarily publishes research results made by ,widely understood ,representatives of social sciences: law, political science, sociology, history and other disciplines.
2. „Electoral Studies” is a magazine issued in Polish. Exceptionally, it can be published  in foreign languages, including primarily
English.
3. Each text, after the initial assessment by the editor-in-chief of "Electoral Studies" is sent to two independent national or international reviewers who are specialists in a particular field.
4. Editor-in-chief, members of the Editorial Board, reviewers, lingual editors, translators, and all other persons working on publication are bound by the confidentiality clause which applies to all information related to the content of the and its author.
5. Every breach of the the Law on Copyright and Related Rights (plagiarism) will be reported to the prosecutor's office and a research unit whose affiliation was pointed out by the author.Duties of authors

1. The authors of articles are required to submit only original text swritten by themselves which were not published anywhere before.
2. In case of collective works the authors are required to indicate their percentage contribution to the paper; in the absence of such indication, it is assumed that the contribution of each author in the creation of this paper is equal.
3. It is the duty of authors to disclose all the sources used in work on the publication.
4. The contract which is concluded with the author containsthe statement about the originality of work and trasnfers the copyrights to Łódzkie Towarzystwo Naukowe.Duties of reviewers

1. Reviewer does not know the name of the author (s) of the reviewed work.
2. The reviewer should report to the editor-in-chief of the journal his suspicion of conflict of interests.
3. reviewer is obliged to be objective
4. reviewer assess:
- Importance of the topic
-The state of research on this topic
5. Reviewer is obliged to inform the chief editor of the suspected infringement by the author (plagiarism).Duties and responsibilities of the editor-in-chief and the publisher

1. Editor -in -chief decides to publish the submitted text taking into account the following criteria:
-Importance of the topic
-Originality of the elaboration
-The opinions of the reviewers.
2. Editor-in-chief is responsible for the content and quality of the magazine, including compliance with the thematic scope of the magazine.
3. The publisher is obliged to prevent conflicts of interests between members of the Editorial Board, reviewers and authors.

 


                                                             Etyka czasopismaZasady ogólne

1. „Studia Wyborcze” to interdyscyplinarne czasopismo poświęcone problematyce wyborczej i referendalnej, w którym przede wszystkim publikowane są wyniki badań przedstawicieli szeroko rozumianych nauk społecznych: prawniczych, politologicznych, socjologicznych, historycznych i innych dyscyplin.
2. „Studia Wyborcze” są czasopismem ukazującym się w języku polskim. Wyjątkowo mogą być w nim publikowane artykułów w językach obcych, w tym przede wszystkim w języku angielskim.
3. Każdy nadesłany artykuł po wstępnej ocenie przez redaktora naczelnego „Studiów Wyborczych” przesyłany jest do dwóch niezależnych krajowych lub zagranicznych recenzentów będących specjalistami z danej dziedziny.
4. Redaktora naczelnego, członków Rady Redakcyjnej, recenzentów, redaktorów językowych, tłumaczy i wszystkie inne osoby pracujące nad wydaniem publikacji obowiązuje klauzula poufności w stosunku do wszystkich informacji związanych z jej autorem i treścią.
5. O naruszeniu przez autorów nadesłanych do „Studiów Wyborczych” artykułów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (popełnienie plagiatu) będą informowani prokuratura oraz jednostka naukowa, której afiliację wskazał autor.
 

Obowiązki autorów

1. Autorzy artykułów zobowiązani są do nadsyłania wyłącznie oryginalnych prac swojego autorstwa, które nie były nigdzie publikowane.
2. W przypadku prac zbiorowych autorzy zobowiązani są podać ich procentowy udział w powstaniu pracy; w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje się, że udział każdego autora w powstaniu opracowania jest równy.
3. Obowiązkiem autorów jest ujawnienie wszystkich źródeł wykorzystanych w pracy nad publikacją.
4. Z autorem zawierana jest umowa, której elementem jest oświadczenie o oryginalności pracy oraz przeniesieniu na Wydawnictwo ŁTN praw autorskich.
 

Obowiązki recenzentów

1. Recenzent nie zna nazwiska autora (autorów) recenzowanej pracy.
2. Recenzent powinien zgłosić redaktorowi naczelnemu czasopisma informację o podejrzeniu występowania konfliktu interesów
3. Recenzent obowiązany jest do zachowania przy sporządzaniu recenzji pełnego obiektywizmu.
4. Recenzent ocenia:
- znaczenie tematu
- stan badań na ten temat
- klarowność i zupełność wywodu
- poprawność analizy prawniczej
- wykorzystanie literatury przedmiotu
- stronę formalną pracy, w tym poprawność języka prawniczego.
5. Recenzent zobowiązany jest poinformować redaktora naczelnego czasopisma o podejrzeniu naruszenia przez autora (autorów) ocenianej pracy praw autorskich (popełnienie plagiatu).

Obowiązki i odpowiedzialność redaktora naczelnego i wydawcy

1. Redaktor naczelny decyduje o opublikowaniu nadesłanej pracy uwzględniając następujące kryteria:
- znaczenie tematu
- oryginalność opracowania
- opinie recenzentów.
2. Redaktor naczelny odpowiada za zawartość i jakość czasopisma, w tym zgodność publikacji z zakresem tematycznym czasopisma.
3. Na wydawcy ciąży obowiązek zapobieżenia występowaniu konfliktów interesów pomiędzy członkami Rady Redakcyjnej, recenzentami i autorami.

 

 


 

 
                                                                         2018

 

  •  Volume 25/2018 - Tom 25/2018            full text/pełny tekst       artykuły/articles               

 


                                                                         2017

 

 


                                                                         2016

 

 


 2015

 


 2014

 


 2013

 


 2012

 


 

 

 

Drukuj