Aktualności

Rozprawy Komisji Językowej / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society

Spis treści

 

NOWA STRONA CZASOPISMA

JOURNAL’S NEW WEBSITE

http://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej

http://journals.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej

 
 

 

   ISSN 0076-0390

e-ISSN 2450-9310

   DOI   10.26485/RKJ

 

                                                             About journalThe annual Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society was established in 1954. Articles featured in Dissertations... concentrate on issues from numerous linguistic fields which present various research methodologies. Treatises and articles are of theoretical-methodological and material representing nature. Apart from papers in Polish studies, Dissertations... publishes also Slavonic articles and compendious works with reference to Indo-European state. The authors of articles are mainly linguists from Lodz; however, besides them there are scientists from outside Lodz and abroad who represent all generations.

 

The journal is indexed in:  PBN/POL-IndexIndex Copernicus (ICV 2014 – 55,00 ; ICV 2015 – 60,94),   CEEOLCEJSH, Baz-Hum, Lingustic Bibliography, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

 

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL, CEJSH, Index Copernicus.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..JOURNAL EDITORS

GUIDELINES FOR AUTHORS

REVIEW PROCESS

PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT 

 

FULL TEXT ARTICLES

 

 

Publisher address

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland
tel. +48 42 66 55 459
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Editorial Address

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Poland
tel. +48 42 635 68 55; +48 42 665 52 24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Problematyka pisma

 

Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń. 

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach: PBN/POL-IndexIndex Copernicus (ICV 2014 – 55,00 ; ICV 2015 – 60,94),   CEEOLCEJSH, Baz-Hum, Linguistic Bibliography, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 8.

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach CEEOL i CEJSH, Index Copernicus, oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

 Historia

 

Czasopismo (rocznik) istnieje od 1954 r. Zostało powołane w Łódzkim Towarzystwie Naukowym przez profesorów Zdzisława Stiebera i Karola Dejnę. Funkcję redaktora naczelnego pisma pełnili kolejno: Zdzisław Stieber, Karol Dejna, Maria Kamińska. Aktualnie sprawuje ją Sławomir Gala. Do roku 1992 instytucją wydawniczą Rozpraw było Ossolineum, od 1993 r. czynności wydawnicze przejęło Łódzkie Towarzystwo Naukowe we współpracy z kolegium redakcyjnym.

Od samego początku Rozprawy starały się spełniać odpowiedzialne zadanie publikowania dysertacji i artykułów z zakresu językoznawstwa i z dziedzin z językoznawstwem związanych poprzez udział głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i niekiedy zagranicznych. Zamieszczane teksty miały charakter teoretyczny i materiałowy. Podejmowano w nich tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych i prezentowano różną metodologię badawczą. Wydawnictwo to miało więc niebagatelny wpływ nie tylko na kształt językoznawstwa łódzkiego, ale też polskiego i słowiańskiego. Odegrało też niewątpliwą rolę w upowszechnianiu wiedzy językoznawczej i nauki o języku polskim. Było i jest łódzkim almanachem o niewątpliwych walorach współtworzenia łódzkiego środowiska lingwistycznego.

Od 2004 roku zwiększono udział autorów spoza kręgu polonistycznego – neofilologów, slawistów, autorów pozałódzkich i zagranicznych. Poszerzono skład redakcji o językoznawców spoza środowiska lokalnego. Obok  przedstawicieli Uniwersytetu Łódzkiego, w jej skład wchodzą profesorowie: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu im. M. Łomonosowa w Moskwie, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, Słoweńskiej Akademii Nauki i Sztuki, Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie i Uniwersytetu Wiedeńskiego.

 

 

 

Adres Wydawcy

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland
tel. +48 42 66 55 459
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adres Redakcji

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Poland
tel. +48 42 635 68 55; +48 42 665 52 24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 
Editors / Redakcja

 

 • Redaktor Naczelny / Editor-in-Chiefdr hab. prof. nadzw. Irena Jaros - BIOTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Redaktor Tematyczny, Sekretarz Redakcji / Theme Editor, Editorial Secretary – dr hab. Katarzyna Sicińska (Uniwersytet Łódzki) – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Sekretarz Redakcji / Editorial Secretary – mgr Aleksandra Ciarkowska (Uniwersytet Łódzki)
 • Redaktor Językowy / Language Editor – dr Marta Szymor-Rólczak (Uniwersytet Łódzki)
 • Rada Redakcyjna/ Editorial Board:
  — prof. Natalia Ananiewa (Uniwersytet im. M. Łomonosowa, Moskwa, Russia)
  — prof. dr hab. Maria Biolik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Poland)
  — prof. dr hab. Marek Cybulski (Uniwersytet Łódzki, Poland)
  — prof. dr hab. Feliks Czyżewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Poland)
  — prof. dr hab. Stanisław Dubisz (Uniwersytet Warszawski, Poland)
  — prof. dr hab. Bogusław Dunaj (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland)
  — prof. Júlia Dudášová-Kriššáková (Uniwersytet Preszowski, Preszów, Slovenia)
  — prof. Pawło Hrycenko (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów, Ukraine)
  — prof. Karmen Kenda-Jež (Słoweńska Akademia Nauki i Sztuki, Lublana, Slovenia)
  — prof. Michael Moser (Uniwersytet Wiedeński, Austria)
  — prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak (Uniwersytet Łódzki, Poland)
  — prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Uniwersytet Łódzki, Poland)
  — prof. dr hab. Anna Strokowska (Uniwersytet Łódzki, Poland)

 

Adres Wydawcy/ Publisher address

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland
tel. +48 42 66 55 459
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adres Redakcji / Editorial Address

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Poland
tel. +48 42 635 68 55; +48 42 665 52 24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 
 Order the journal / Zamówienia

 


Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL and CEJSH.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach CEEOL i CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

  

Guidelines for authors

 

1. Texts (max. 15 pages) must be provided both in a hard copy and an electronic version in Microsoft Office Word document (.doc format, Times New Roman, 12p typeface, 1.5 spacing). The electronic version of the article should be submitted to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. The paper should contain: the author’s/ authors’ first and last name(s) with affiliation and e-mail address(es)

3. Quotes and Bibliography
- Bibliographical references (given in square brackets) after each quote must consist of the author’s last name, the year of publication, and relevant inclusive pages e.g. [Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbańczyk, 1964; Dejna, 1989, pp. 19–68]
- Manuscripts should end with a list of all works cited (in alphabetical order) according to the following pattern:
Dejna Karol, 1989, Słowotwórstwo sufiksalne gwary czeskiej Kucowa, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. 35, pp. 19–68.
Klemensiewicz Zenon, Lehr-Spławiński Tadeusz, Urbańczyk Stanisław, 1965, Gramatyka historyczna języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

4. Graphs and tables should be prepared in grayscale in .pdf format (resolution minimum of 300 dpi)

5. Keywords and abstracts
All manuscripts must include:
- keywords in Polish and English (3-5 words)
- a summary in Polish and English accompanied by corresponding English title and author’s name (0,5 page)
- an abstract in English (maximum of 2-3 sentences) identifying main thesis of the article

6. Ghostwriting and guest autorship
In order to meet the highest editorial standards and to counteract ghostwriting and guest autorship the corresponding author hold the responsibility to indicate persons who took part in the development of the article specifying their contribution.

7. Authors should include information regarding sources of research funding if applicable. An acknowledgment of financial support must appear in a publication (supporting institution name and grant numer)

 

 

Informacje dla autorów

1. W zgłoszonym do druku tekście (maksymalnie 15 stron), napisanym w programie Word, prosimy o stosowanie poniższych zasad: 

 – czcionka Times New Roman, 12 pkt, 

 – odstępy 1,5 wiersza. 

2. W lewym górnym rogu, ponad tytułem artykułu, proszę podać imię i nazwisko wraz  z afiliacją wg schematu: nazwa katedry (zakładu), nazwa wydziału, nazwa uczelni, adres jednostki naukowej (wraz z kodem pocztowym), e-mail Autora.         W przypadku prac wieloautorskich należy podać afiliacje wszystkich Autorów.

3. Zamiast przypisów bibliograficznych w tekście zamieszczamy odsyłacze bibliograficzne w nawiasach kwadratowych, zawierające nazwisko autora, rok wydania i stronę/y, np. [Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbańczyk, 1964; Dejna, 1989, s. 19–68].

4.  Literaturę przedmiotu zamieszczoną na końcu tekstu prosimy opracować według następujących zasad: 

–  nagłówek: Bibliografia;

– w Bibliografii załącznikowej zamieszczamy wyłącznie te pozycje bibliograficzne, do których znajdują się odwołania w tekście głównym; 

– w wykazie pozycji bibliograficznych podajemy pełny zapis, tzn. nazwisko autora lub redaktora, pełne imię, rok wydania, tytuł, nazwę wydawnictwa (w przypadku każdej publikacji książkowej, także wówczas, gdy pozycję bibliograficzną stanowi artykuł w pracy zbiorowej), miejsce wydania, strony (w przypadku, gdy pozycja jest artykułem w czasopiśmie lub częścią pracy zbiorowej), np.

Klemensiewicz Zenon, Lehr-Spławiński Tadeusz, Urbańczyk Stanisław, 1965, Gramatyka historyczna języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. 

Dejna Karol, 1989, Słowotwórstwo sufiksalne gwary czeskiej Kucowa, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, 35, s. 19–68.

Kowalska Anna, 2003, Formacje ekspresywne z sufiksem -arz w gwarach polskich, w: Urszula Sokólska, Piotr Wróblewski, red., Słowa jak mosty nad wiekami, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 227–241.

Taszycki Witold, 1961, Powstanie i rozwój rzeczowników typu cielak, w: tegoż, Rozprawy i studia polonistyczne, t. 2, Dialektologia historyczna i problem pochodzenia języka literackiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Kraków–Warszawa;

– w przypadku pozycji bibliograficznych zapisywanych cyrylicą, podajemy zapis oryginalny oraz transkrypcję;

– przy opisie dokumentów elektronicznych obok znanych elementów, charakterystycznych dla tekstów dostępnych w wersji papierowej, podajemy adres witryny internetowej oraz datę dostępu zamieszczoną w nawiasach okrągłych, np.

Urbańczyk Stanisław, red., 1953-2002, Słownik staropolski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/39990 (dostęp: 1.02.2016). 

Sawicka Magdalena, Cesarz-Kwietniak Natalia, Czym dla menadżera jest sukces? „Harward Business Review”, http://www.hbrp.pl (dostęp: 2.03.2016). 

NKJP –  Narodowy korpus języka polskiego, www.nkjp.uni.lodz.pl (dostęp: 6.11.2016 r.). 

KSGP – kartoteka Słownika gwar polskich, online: http://rcin.org.pl/publication/37156 (dostęp: 21.10.2016 r.); 

– jeżeli dokument posiada numer DOI, należy go podać zamiast adresu internetowego i daty dostępu, np. Kurdyła Tomasz, 2015, Pragmatyka w klasyfikacji słowotwórczej rzeczownika, „LingVaria” X, z. 1, s. 61-79, doi: 10.12797/LV.10.2015.19.04.

–  przy dokumentach zamieszczonych na nośnikach elektronicznych obok opisu bibliograficznego, jak dla dokumentów papierowych, zamieszczamy informację o typie nośnika, np. USJP – Dubisz Stanisław, red., 2010, Uniwersalny słownik języka polskiego, Wersja 3.0, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (pendrive).

5. Wykaz skrótów 

– jeżeli w tekście głównym stosowane są skróty wymagające objaśnienia, zamieszczamy je przed Bibliografią w części zatytułowanej Rozwiązania skrótów. W przypadku rozbudowanego wykazu skrótów wprowadzamy wewnętrzne podziały, np. Słowniki, Źródła, Skróty konwencjonalne itp.; 

– skróty odnoszące się do pozycji bibliograficznych lub źródeł objaśniamy według wzoru:  

GWJP – Grzegorczykowa Renata, Laskowski Roman, Wróbel Henryk, 1998, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Wydawnictwo Naukowe  PWN, Warszawa.

WSPP – Markowski Andrzej, red., 2010, Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; 

– objaśnienia skrótów konwencjonalnych, np.  bułg. – bułgarski, czes. – czeski, franc. – francuski, łac. – łaciński, strus. – staroruski itp.

6. Niezależnie od języka, w jakim tekst będzie przygotowany, prosimy o dołączenie:

– słów kluczowych (od 3 do 5) w języku polskim oraz ich tłumaczenia na język angielski,

– streszczenia artykułu w języku polskim i angielskim (o objętości do 0,5 strony każde); streszczenie w języku angielskim powinno być opatrzone imieniem i nazwiskiem Autora oraz przetłumaczonym tytułem, odpowiadającym tytułowi oryginału,

– krótkiego abstraktu (1–3 zdania), zawierającego zarys treści, podstawową tezę artykułu w języku angielskim

7. Mapy i rysunki powinny być w odcieniach szarości, wykonane w skali 1:1, techniką komputerową (rozdzielczość rysunku min. 300 dpi), zapisane w formacie pdf. 

8. Do druku składa się tekst przesłany drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. W wypadku stosowania znaków specjalnych, nieznanych programowi Word prosimy o ich przesłanie na podany wyżej adres e-mail. 

10. Zgodnie z zaleceniami MNiSzW, mającymi na celu uniknięcie zjawisk określanych jako ghostwriting i guest autorship, związanych z brakiem rzetelności i uczciwości naukowej, Autor zobowiązany jest podać informację o osobach, które przyczyniły się do powstania artykułu. Jeśli przy powstawaniu tekstu wystąpiła pomoc osób trzecich lub instytucji, należy informację o tym podać w przypisie. 

11. W przypadku pracy wieloautorskiej w umowie wydawniczej przesłanej Autorom do podpisu należy wyraźnie określić wkład każdego ze współautorów, tzn. kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.

12. W artykułach związanych z badaniami finansowanymi z grantu naukowego Autor zobowiązany jest do podania tej informacji w przypisie. 
Reviewers / RecenzenciZespół współpracujących recenzentów:

Prof. dr hab. Hryhorij Arkuszyn (Łuck, Ukraina)

Dr hab. Zbigniew Babik (Kraków) 

Dr hab. prof. UO Dorota Brzozowska (Opole) 

Dr hab. Beata Burska-Ratajczyk (Łódź) 

Doc. Natalia Chobzej (Lwów, Ukraina)

Dr hab. prof. UP Halina Chodurska (Kraków) 

Dr hab. prof. UJ Zofia Cygal-Krupa (Kraków)

Dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan (Kielce) 

Prof. dr hab. Jerzy Duma (Warszawa)

Prof. dr hab. Barbara Falińska (Warszawa) 

Prof. dr hab. Adam Fałowski (Kraków) 

Prof. dr hab. Henryk Fontański (Katowice)

Dr hab. prof. UMCS Lyubov Frolyak (Lublin)

Prof. dr hab. Stanisław Gajda (Opole)

Dr hab. Karolina Gortych-Michalak (Poznań) 

Prof. dr hab. Iryda Grek-Pabisowa (Warszawa)

Prof. dr hab. Kwiryna Handke (Warszawa)

Prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj (Wrocław) 

Prof. dr hab. Halina Karaś (Warszawa)

Prof. dr hab. Józef Kąś (Kraków)

Dr hab. prof. UW Alina Kępińska (Warszawa)

Prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (Katowice)

Prof. dr hab. Ewa Kołodziejek (Szczecin) 

Dr hab. prof. UJK Elżbieta Koniusz (Kielce)

Dr hab. prof. UMCS Józef Kość (Lublin)

Dr hab. prof. UG Jolanta Kowalewska-Dąbrowska (Gdańsk) 

Prof. dr hab. Stanisław Koziara (Kraków) 

Prof. mgr. Jaromír Krško, PhD (Bańska Bystrzyca, Słowacja) 

Prof. dr hab. Władysław Kryzia (Katowice)

Dr hab. prof. IJP PAN Renata Kucharzyk (Kraków) 

Dr hab. prof. UŁ Barbara Kudra (Łódź) 

Prof. dr hab. Halina Kurek (Kraków)

Prof. dr hab. Ryszard Lipczuk (Szczecin)

Dr hab. prof. UG Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk (Gdańsk) 

Prof. dr hab. Władysław Miodunka (Kraków) 

Dr hab. prof. UP Ewa Młynarczyk (Kraków) 

Prof. dr hab. Robert Mrózek (Cieszyn)

Dr hab. prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Lublin) 

Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (Białystok) 

Prof. dr hab. Jan Ożdżyński (Kraków)

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Rzeszów)

Prof. PhDr Marta Pančíková (Ostrawa, Czechy) 

Dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa (Katowice) 

Prof. dr hab. Halina Pelcowa (Lublin)

Dr hab. Maciej Rak (Kraków) 

Dr hab. prof. UŚ Artur Rejter (Katowice) 

Prof. dr hab. Jerzy Reichan (Kraków)

Dr hab. prof. IS PAN Dorota Krystyna Rembiszewska (Warszawa) 

Prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska (Gdańsk) 

Prof. dr hab. Roman Sadziński (Łódź)

Dr hab. prof. UMCS Michał Sajewicz (Lublin) 

Prof. dr hab. Janusz Siatkowski (Warszawa) 

Dr hab. prof. UAM Andrzej Sieradzki (Poznań) 

Prof. dr hab. Jerzy Sierociuk (Poznań)

Dr hab. Kazimierz Sikora (Kraków) 

Dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak (Katowice) 

Dr hab. Adam Siwiec (Lublin) 

Dr hab. Katarzyna Sobstyl (Lublin) 

Dr hab. prof. UwB Urszula Sokólska (Białystok)

Dr hab. prof. UŁ Jan Sosnowski (Łódź) 

Dr hab. prof. UMCS Petar Sotirow (Lublin) 

Prof. dr Eugeniusz Stefański (Samara, Rosja)

Dr hab. prof. UW Robert A. Sucharski (Warszawa) 

Prof. dr hab. Krystyna Szcześniak (Gdańsk)

Prof. dr hab. Ryszard Tokarski (Lublin) 

Prof. dr hab. Emil Tokarz (Bielsko-Biała) 

Dr hab. prof. UAM Krystyna Tuszyńska-Maciejewska (Poznań) 

Prof. dr hab. Anna Tyrpa (Kraków)

Doc. Mykola Verbovyj (Krzywy Róg, Ukraina)

Prof. dr hab. Bogdan Walczak (Poznań, Gorzów Wielkopolski)

Prof. dr hab. Mariola Walczak-Mikołajczakowa (Poznań) 

Dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (Warszawa) 

Prof. dr hab. Maria Wojtak (Lublin)

Prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska (Warszawa)

Prof. dr hab. Bogusław Wyderka (Opole)

Prof. dr hab. Anna Zielińska (Warszawa) 

Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc (Bratysława, Słowacja)

 
Review process / Zasady recenzowania

 

 

Oświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów

Formularz recenzencki

 

Reviewer’s Conflict-of-Interest Statement

 

 

Zasady kwalifikowania tekstów do druku
1. Po otrzymaniu tekstu redakcja dokonuje wstępnej kwalifikacji tekstu do druku pod względem:
a) merytorycznym, zwracając uwagę na zgodność tematyki zgłoszonej pracy z profilem czasopisma,
b) technicznym, sprawdzając przygotowanie tekstu zgodnie z przyjętymi zasadami redakcyjnymi, zamieszczonymi na stronie internetowej czasopisma. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, Redakcja zwraca się do Autora o wniesienie poprawek i uzupełnień.
2. Główną podstawą kwalifikacji tekstu do druku są 2 pozytywne recenzje niezależnych recenzentów – językoznawców, specjalistów w danej dziedzinie wiedzy, powoływanych z grona współpracujących z Redakcją recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji.
3. Autor/Autorzy publikacji i recenzenci nie znają nawzajem swojej tożsamości. Lista współpracujących z Redakcją recenzentów zamieszczona jest na stronie internetowej czasopisma. Nazwiska recenzentów publikowanych w danym roczniku tekstów nie są ujawniane Autorom, w każdym numerze czasopisma publikowana jest ich zbiorcza lista, uwzględniająca również recenzentów tekstów odrzuconych lub wycofanych przez Autorów.
4. Recenzja ma formę pisemną w postaci formularza (podanego do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma), zawierającego ocenę i jednoznaczną konkluzję o przyjęciu/nieprzyjęciu tekstu do druku lub przyjęciu tekstu po uwzględnieniu koniecznych, zdaniem recenzentów, poprawek. Recenzje udostępniane są Autorom tekstów. W sytuacji krytycznych uwag recenzentów Autora tekstu obowiązuje odniesienie się do recenzji.
5. W przypadku sprzecznych konkluzji recenzentów Redakcja, po otrzymaniu odpowiedzi Autorów, przeprowadza dyskusję i podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu. W uzasadnionych przypadkach powołuje się trzeciego niezależnego recenzenta. Redakcja informuje Autora o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku.

 

 


 

 

Publication Ethics and Malpractice Statement

 

Etyka czasopisma

 
 
 
 
                                                                        2017
        
 
                                                                       2016

 


 2015

 


 2014

 


 2013

 


 2012

 


 

Drukuj