Aktualności

Studies in Law and Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne - GUIDELINES FOR AUTHORS / DLA AUTORÓW

Spis treści

 

Guidelines for authors / Dla autorów

 

Autorzy w chwili przesłania artykułu do Redakcji czasopisma Studia Prawno-Ekonomiczne zobowiązani są do dołączenia oświadczenia, że tekst nie został zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie. 

                                                                Zgłoszenie artykułu

 

 

Drukuj