Aktualności

Studies in Law and Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWA STRONA CZASOPISMA

JOURNAL’S NEW WEBSITE

http://czasopisma.ltn.lodz.pl/Studia-Prawno-Ekonomiczne

http://journals.ltn.lodz.pl/Studia-Prawno-Ekonomiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN  0081-6841
      e-ISSN  2450-8179
         DOI: 10.26485/SPE

 

About journal

 

Studies in Law and Economics („Studia Prawno-Ekonomiczne”) is one of the oldest journals published at the Lodz Society of Science (Łódzkie Towarzystwo Naukowe). Since it very beginning the journal has aimed at integrating the milieux of Polish economists and lawyers, both at regional and national levels. This feature makes Studies in Law and Economics stand out against other learned journals, which is testified by the profile of its contributors, being both renown economists and lawyers as well as young and gifted scientists from all over the country.
 
Studies in Law and Economics reach not only the domestic scientific environments but also practitioners from the domains of economy and justice. The journal remains ever attractive to new authors willing to publish their articles here. The scientific committee of Studies in Law and Economics attach importance to high quality of article proposals as well as to adequate methodologies of empirical research.

The journal is indexed in:  Index Copernicus (ICV 2014 – 71,62 ; ICV 2015 – 75,29),  PBN/POL-IndexBazEkon, BazHum, CEEOLEBSCOhostCEJSHProquest, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, Index Copernicus, CEEOL and CEJSH.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 
JOURNAL EDITORS

GUIDELINES FOR AUTHORS

REVIEW PROCESS

PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT

 

FULL TEXT ARTICLES

 

Editorial  Contact 
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
Ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.';document.getElementById('cloakc2ac0525798e8e0951450b0b55740941').innerHTML += ''+addy_textc2ac0525798e8e0951450b0b55740941+'<\/a>';

 

Publisher Contact 
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11,
90-505 Łódź, Poland
tel.  +48 42 665 54 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Problematyka czasopisma

 

„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym.
Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus (ICV 2014 – 71,62 ; ICV 2015 – 75,29),  PBN/POL-IndexBazEkonBazHum, CEEOLEBSCOhostCEJSHProquest, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 12.

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach: Index Copernicus,  CEEOL i CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

Adres Redakcji i Wydawcy
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11,
90-505 Łódź, Poland
tel.  +48 42 665 54 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Editors / Redakcja

 

Editor-in-Chief  /  Redaktor Naczelny  - prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska (BIO pl; BIO en) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

     Economy  /  Część ekonomiczna:

Associate Editor  /  Zastępca Redaktora Naczelnego – dr hab. prof. UŁ  Piotr Urbanek – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Editorial Secretary  /  Sekretarz Redakcji – dr Agata Wieczorek – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

     Law  /  Część prawnicza:

Associate Editor  /  Zastępca Redaktora Naczelnego –  dr hab. prof. UŁ Agnieszka Liszewska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz Redakcji  /  Editorial Secretary –  dr Dagmara Skrzywanek-Jaworska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Language Editor  /  Redaktor Językowy  – Bogusława Kwiatkowska

Statistical Editor  /  Redaktor Statystyczny – dr hab. prof. UJ Waldemar Florczak

 

Advisory Board  /  Rada Redakcyjna:

- prof. dr hab. Marek Belka (Uniwersytet Łódzki)
- prof. dr hab. Andrzej Bocian (Uniwersytet w Białymstoku)
- prof. dr hab. Henryk Dunajewski (Aix-en-Provence)
- prof. dr hab. Jan Filip (Uniwersytet im. Masaryka, Brno)
- prof. dr Richard Giesen (Uniwersytet Ludwika-Maksymiliana w Monachium)
- prof. dr hab. Karel Klima (Zachodnio-Czeski Uniwersytet Pilzno)
- prof. Leonid Kofanow (Russian Academy of Sciences)
- prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski (Uniwersytet Łódzki)
- prof. dr hab. Halina Mortimer-Szymczak (Uniwersytet Łódzki)
- prof. dr hab. Vytautas Nekrošius (Uniwersytet Wileński)
- prof. dr hab. Stanisław Rudolf (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
- prof. dr hab. Zygfryd Rymaszewski (Uniwersytet Łódzki)
- prof. dr hab. Joanna Schmidt-Szalewski (Uniwersytet w Strasbourgu)
- prof. dr hab. Michał Seweryński (Uniwersytet Łódzki)
- prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki)
- prof. Michal Skřejpek (Charles University in Prague, Czech Republic)
- prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski (Uniwersytet Łódzki)
- prof. Konstantin Veselinov Tanev (University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria)

 

Editorial  and Publisher Contact  /  Kontakt do redakcji
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11,
90-505 Łódź, Poland
tel.  +48 42 665 54 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


 

 Order the journal / Zamówienia

 

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL and CEJSH.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach CEEOL i CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

 


 

Guidelines for authors / Dla autorów

 

Autorzy w chwili przesłania artykułu do Redakcji czasopisma Studia Prawno-Ekonomiczne zobowiązani są do dołączenia oświadczenia, że tekst nie został zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie. 

                                                                Zgłoszenie artykułu

 

 


 

Reviewers  /  Recenzenci

 

Agata Adamska,
Andrzej Bator,
Jan Bednarczyk,
Andrzej Bisztyga,
Łukasz Błaszczak,
Sławomir Bukowski,
Zbigniew Bukowski,
Paweł Chmielnicki,
Stanisław Czepita,
Wojciech Dajczak,
Przemysław Dąbrowski,
Bogdan Dolnicki,
Przemysław Drapała,
Marzena Dyjakowska,
Kinga Flaga-Gieruszyńska,
Waldemar Florczak,
Ewa Gajda,
Marta Gancarczyk,
Bogna Gawrońska-Nowak,
Andrzej Gomułowicz,
Agnieszka Góra-Błaszczykowska,
Marek Górski,
Bożena Gronowska,
Joalanta Grotowska-Leder,
Andrzej Gaca,
Joanna Jagoda,
Tadeusz Jasudowicz,
Piotr Kardas,
Robert Karp,
Bożena Kołaczek,
Izabela Koładkiewicz,
Anna Kosut,
Jolanta Kurkiewicz,
Ireneusz Kuropka,
Marek Kuryłowicz,
Jerzy Lachowski,
Jarosław Majewski,
Piotr Machnikowski,
Elwira Marszałkowska-Krześ,
Cezary Mik,
Marian Mikołajczyk,
Maciej Marszał,
Leszek Mitrus,
Piotr Niczyporuk,
Iwona Niżnik-Dobosz,
Zbigniew Ofiarski,
Wiesław Pływaczewski,
Andrzej Rącaszek,
Jarosław Rominkiewicz,
Arkady Rzegocki,
Mirosław Sadowski,
Adam Samborski,
Bronisław Sitek,
Grażyna Skąpska,
Haroldas Šinkūnas,
Janusz Sondel,
Jakub Stelina,
Gintaras Švedas,
Barbara Szatur-Jaworska,
Tomasz Tokarski,
Renata Walczak,
Adam Wielomski,
Rafał Wojciechowski,
Mirosław Wyrzykowski,
Maria Zabłocka,
Jan Zabłocki,
Agata Zagórowska,
Danuta Zawadzka.

 


 

Zasady recenzowania 

 

Review process 
 1. Articles are reviewed by two independent experts from outside the institution, in which editor-in-chief of the journal is affiliated.
 2. In the case of articles written in a foreign language, at least one of the reviewers is affiliated in a foreign institution other than the nationality of the article’s author.
 3. The preferred way for reviewing the articles is a model of "double-blind review process".
 4. In the other case a reviewer is obliged to sign a declaration of non-existence of a conflict of interest. The conflict of interest between the reviewer and the author occurs if there are:
  a) direct personal relationships (kinship, legal relationships, conflict),
  b) professional subordination,
  c) direct scientific cooperation in the past two years preceding the preparation of the review.
 5. A review should end up with an explicit conclusion whether the article should be published in its original form, after taking into account suggested amendments or should not be accepted for publication.
 1. The rules of eligibility or rejection of articles to publication and the reviewers form are presented on the journal's website or in any issue of the journal.
 2. The names of each publication reviewers are not disclosed; once a year, the journal publishes a list of cooperating reviewers.

Reviewer’s Conflict-of-Interest Statement

 


 

PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT - download

 

ZASADY ETYCZNE - pobierz

 


2018

   

 


2017

Studia Prawno-Ekonomiczne - zadanie finansowane w ramach umowy 597/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na działalność upowszechniającą naukę
 

 

 


2016

Studia Prawno-Ekonomiczne Tomy 98-101/2016 - zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
 

 

 


2015

 


2014

 


2013

 


2012

 

 

 

Drukuj