Aktualności

Uroczysta promocja XXV numeru „Art Inquiry” - 21 maja 2024

Z przyjemnością informujemy, że 21 maja 2024  r. w Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza im. ul. Chramcówki 15 w Zakopanem odbyła się  uroczysta promocja ostatniego numeru „Art Inquiry”  - Vol. 25 (2023): How do artists think? Wydarzenie zorganizowała Pani Profesor Teresa Pękala z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - redaktor ostatniego tomu, jako wydarzenie towarzyszące cyklicznej ogólnopolskiej konferencji filozoficznej „Parergon jako metafora współczesnego świata. Filozofia, estetyka, sztuka”.

Pomimo, że program Konferencji był bardzo napięty, Profesor Teresa Pękala, zaprezentowała profil czasopisma oraz przypominała rolę jaką odegrał Profesor Grzegorz Sztabiński, założyciel i wieloletni redaktor naczelny pisma „Art Inquiry”.  Profesor Sztabiński funkcję redaktora naczelnego sprawował od momentu powstania pisma w 1999 r. do roku 2020. Był on również autorem nazwy czasopisma oraz jego koncepcji, według której pismo ma charakter interdyscyplinarny (publikują w nim teksty estetycy, teoretycy i historycy sztuk plastycznych, architektury, medioznawcy, filmoznawcy, muzykologowie, jak również artyści) stwarza to szanse na wszechstronne odniesienie się do podejmowanych tematów. Następnie dr Rafał Czekaj opowiedział o wciąż poszerzającym się indeksowaniu czasopisma w bazach naukowych. Ponadto została podkreślona inspirująca dla wielu obecnych na Konferencji badaczy „wędrówka” myśli między konferencją, książką „Parergon jako metafora współczesnego świata” w redakcji Teresy Pękala, Romana Kubickiego, Wyd. UMCS, Lublin 2024 a czasopismem. W dalszej części wieczoru pismo „Art Inquiry” wręczono uroczyście Dyrektorowi Teatru i obecnym na spotkaniu autorkom i autorom oraz wybranym gościom.

Warto zaznaczyć, iż pomimo późnej pory, po długim, angażującym emocjonalnie spektaklu, na kanwie OPERETKi Gombrowicza, w foyer byli przedstawiciele kilkunastu ośrodków akademickich i muzeów.

 

Promocja Pisma „Art Inquiry” z udziałem: prof. Teres Pękali, dra Rafała Czekaja oraz Dyrektorem Teatru im. St. I. Gombrowicza Andrzeja Stanisława Dziuka.
Zakopane, 21 maja 2024
Autor zdjęć: Krzysztof Trojnar

Drukuj