BIO

JACEK FORYSIAK – dr hab., Assoc. Prof., Department of Geomorphology and Paleogeography, Faculty of Geographical Sciences, University of Łódź

 

Professional interests:

- Geomorphology and quaternary geology

- Geological structures and development of peatlands in the Lodz region

- Transformation of landforms as a result of human activity

- Record of climate change in biogenic sediments from Younger Pleistocene and Holocene

 

Professional organizations:

Association of Polish Geomorphologists - member (1995)

International Peat Society - member (2008)

Association for Environmental Archaeology – member (2006)

 

Selected publications:

Kopeć D., Woziwoda B., Forysiak J., Sławik Ł., Ptak A., Charążka E. 2015 – The use of  ALS, botanical, and soil data to monitor the environmental hazards and regeneration capacity of areas devastated by highway construction. Environmental Science and Pollution Research.  ISSN 0944-1344, 1614-7499 (on line);  

Pawłowski D., Kowalewski G., Milecka K., Płóciennik M., Woszczyk M., Zieliński T., Okupny D., Włodarski W., Forysiak J., 2015 – A reconstruction of the palaeohydrological conditions of a flood-plain; a multi-proxy study from the Grabia River valley mire, central Poland. Boreas. An international journal of Quaternary research; 543-562. ISSN 0300-9483,

Płóciennik M., Kruk A., Forysiak J., Pawłowski D., Mianowicz K., Elias S., Borówka R. K., Kloss M., Obremska M., Coope R., Krąpiec M., Kittel P., Żurek S. 2015 -   Fen ecosystem responses to water-level fluctuations during the early and middle Holocence in central Europe: a case study from Wilczków, Poland.  Boreas.  An international journal of Quaternary research: 1-20. ISSN 0300-9483,

Słowiński M., Marcisz K., Płóciennik M., Obremska M., Pawłowski D., Okupny D.,  Słowińska S., Borówka R.K., Kittel P., Forysiak J., Michczyńska D. J., Lamentowicz M., 2016 -  Drought as a stress driver of ecological changes in peatland - A palaeoecological study of peatland development between 3500 BCE and 200 BCE in central Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Volume 461 (2016), s. 272-291.

Dzieduszyńska D., Forysiak J., 2015 - Late Glacial organic sediments in palaeogeographical reconstructions (cases from the Łódź region). Bulletin of  Geography. Physical Geography Series, No. 8 (2015): 47-57.  ISSN 2080-7686

Forysiak J., 2015 -  Geomorphological diversity of peatland basins in the Łódź region and its significance for the accumulation of biogenic sediments. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 8 (2015) : 59-70. ISSN 2080-7686

Twardy J., Forysiak J., 2016 – Zapis holoceńskich procesów eolicznych w osadach wybranych jezior kopalnych i torfowisk centralnej Polsce. Acta Geographica Lodziensia, 105 (2016), s. 125- 140. Wyd. ŁTN, ISSN 0065-1249, e-ISSN 2451-0319;

Rzepecki S., Twardy J., Forysiak J., 2015 - LIDAR, barrows and aeolian hillocks. Between theory and practice. Sprawozdania Archeologiczne, 67, 101- 111. ISSN 0081-3834

 

 


ŻYCIORYS

 

JACEK FORYSIAK – dr hab., prof. UŁ, zatrudniony w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki.

 

Zainteresowania badawcze:

- geomorfologia i geologia czwartorzędu

- budowa geologiczna i rozwój torfowisk regionu łódzkiego

- przeobrażenia rzeźby terenu w wyniku działalności gospodarczej człowieka

- zapis zmian klimatycznych w osadach biogenicznych z okresu młodszego plejstocenu i holocenu

 

Członkostwo w stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich - członek zwyczajny (od 1995)

International Peat Society - członek zwyczajny (od 2008)

Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej - członek zwyczajny (od 2006)

 

Wybrane publikacje:

Kopeć D., Woziwoda B., Forysiak J., Sławik Ł., Ptak A., Charążka E. 2015 – The use of  ALS, botanical, and soil data to monitor the environmental hazards and regeneration capacity of areas devastated by highway construction. Environmental Science and Pollution Research.  ISSN 0944-1344, 1614-7499 (on line);  

Pawłowski D., Kowalewski G., Milecka K., Płóciennik M., Woszczyk M., Zieliński T., Okupny D., Włodarski W., Forysiak J., 2015 – A reconstruction of the palaeohydrological conditions of a flood-plain; a multi-proxy study from the Grabia River valley mire, central Poland. Boreas. An international journal of Quaternary research; 543-562. ISSN 0300-9483,

Płóciennik M., Kruk A., Forysiak J., Pawłowski D., Mianowicz K., Elias S., Borówka R. K., Kloss M., Obremska M., Coope R., Krąpiec M., Kittel P., Żurek S. 2015 -   Fen ecosystem responses to water-level fluctuations during the early and middle Holocence in central Europe: a case study from Wilczków, Poland.  Boreas.  An international journal of Quaternary research: 1-20. ISSN 0300-9483,

Słowiński M., Marcisz K., Płóciennik M., Obremska M., Pawłowski D., Okupny D.,  Słowińska S., Borówka R.K., Kittel P., Forysiak J., Michczyńska D. J., Lamentowicz M., 2016 -  Drought as a stress driver of ecological changes in peatland - A palaeoecological study of peatland development between 3500 BCE and 200 BCE in central Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Volume 461 (2016), s. 272-291.

Dzieduszyńska D., Forysiak J., 2015 - Late Glacial organic sediments in palaeogeographical reconstructions (cases from the Łódź region). Bulletin of  Geography. Physical Geography Series, No. 8 (2015): 47-57.  ISSN 2080-7686

Forysiak J., 2015 -  Geomorphological diversity of peatland basins in the Łódź region and its significance for the accumulation of biogenic sediments.  Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 8 (2015) : 59-70. ISSN 2080-7686

Twardy J., Forysiak J., 2016 – Zapis holoceńskich procesów eolicznych w osadach wybranych jezior kopalnych i torfowisk centralnej Polsce. Acta Geographica Lodziensia, 105 (2016), s. 125- 140. Wyd. ŁTN, ISSN 0065-1249, e-ISSN 2451-0319;

Rzepecki S., Twardy J., Forysiak J.,  2015 - LIDAR, barrows and aeolian hillocks. Between theory and practice. Sprawozdania Archeologiczne, 67, 101- 111. ISSN 0081-3834