CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

 


Członkiem Wspierającym
może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub instytucja, która popiera cele Towarzystwa lub pomaga Towarzystwu.

W poczet Członków Wspierających przyjmuje Zarząd Towarzystwa. Zarząd ustala wysokość składki płaconej przez członka wspierającego lub inną formę pomocy dla Towarzystwa.

Członkom Wspierającym przysługuje prawo:
● brania udziału przez delegowanych przedstawicieli w Zgromadzeniu Ogólnym i zebraniach naukowych Towarzystwa oraz w posiedzeniach naukowych Wydziałów i Komisji,
● zgłaszania wniosków do planu działalności Towarzystwa,
● korzystania z biblioteki, zbiorów i innych urządzeń Towarzystwa,
● korzystania z wykładów, odczytów i innych form popularyzowania wiedzy organizowanych przez Towarzystwo.

 

 

 

 

AKADEMIA MUZYCZNA W ŁODZI

 

 

 

 

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

 

 

 

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA W ŁODZI

 

 

 

 

 

 POLITECHNIKA ŁÓDZKA

 

 

 

 

 

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

 

 

 

 

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

 

 

Oferty pracy WITKO Sp. z o.o. - pracodawcy.pracuj.pl

 

 

WITKO Sp. z o.o.