Aktualności

Profesor Marek Pawlikowski

 

PAWLIKOWSKI Marek (31 XII 1933 Poznań) syn Tadeusza i Amelii z d. Lewanadowicz; lekarz, endokrynolog, histolog, neurolog. Ścieżka naukowa: 1957 dyplom lekarza Śląskiej AM w Zabrzu- -Rokitnicy, 1960 dr n. med. tamże, prom. prof. dr hab. St. Kohmann; 1964 doc. (dr hab.) n. med. na Wydz. Lekarskim AM w Poznaniu. Ścieżka zawodowa: 1953–1957 mł. asyst. w Katedrze Anatomii Prawidłowej Śląskiej AM, 1957–1958 asyst. tamże; w AM w Łodzi (od 2012 UM): 1958–1964 st. asyst. w Katedrze Endokrynologii i Instytucie Endokrynologii, 1964–1965 adiunkt, 1965–1973 doc., 1973–1985 prof. nadzw., 1975–2004 kier. Zakładu Endokrynologii Doświadczalnej i Diagnostyki Hormonalnej, 1975–1987, 1990–2004 dyr. Instytutu Endokrynologii, 1981–1984 prodziekan ds. Nauki Wydz. Lekarskiego, 1984–1987 prorektor ds. nauczania i ds. nauki, od 1985 prof. zw., 1987–1990 rektor; od roku 2004 na emeryturze. Kierunki badawcze: neuroendokrynologia; neuroimmunoendokrynologia; onkologia endokrynologiczna. Najważniejsze dokonania naukowe: opisanie zjawiska neurosekrecji w obwodowym układzie autonomicznym; wykazanie roli niektórych neurohormonów w kontroli wzrostu komórek prawidłowych i nowotworowych oraz w procesach immunologicznych. Recenzje dorobku naukowego: 18 rec. w przew. prof., 40 rec. hab., 25 rec. dokt., 10 rec. grantów. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1975 koordynacja programu resortowego Ministerstwa Zdrowia „Humoralne mechanizmy regulacji procesów ustrojowych”. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1992–1993 Université Claude Bernard Lyon (Francja), profesor (professeur associe) endokrynologii i chorób metabolicznych. Członkostwo w organizacjach: od 1959 czł. Polskiego Tow. Endokrynologicznego, 1977–1980 prezes tamże, Czł. Honorowy tamże, 2001, 1983–1985 przewodn. Wydz. Nauk Medycznych tamże, od 1997 Czł. Honorowy tamże; od 1974 czł. ŁTN; od 1975 czł. International Society of Neuroendocrinology, European Society of Endocrinology; 1984–2015 czł. Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN; od 1993 czł. Société de Neuroendocrinologie Expérimentale; od 1994 czł. Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, 2003–2014 prezes tamże; 2000– 2006 czł.-założ. i pierwszy prezes Polskiego Tow. Neuroendokrynologii, od 2006 Prezes Honorowy tamże. Udział w redakcjach czasopism: czł. Komitetów Red.: od 1967 „Endokrynologii Polskiej”, od 1996 „Folia Medica Lodziensia”, od 2000 „Neuroendocrinology Letters”, od 1993 „Neuroimmunomodulation”, od 1993 „International Journal of Thymology”, od 2003 „Journal of Physiology and Pharmacology”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 19 dokt. Dydaktyka: endokrynologia; publ.: Neuroendokrynologia kliniczna (Warszawa 1973, współaut.); Leczenie hormonami i pochodnymi hormonów (Warszawa 1996, red.); Zaburzenia hormonalne (Warszawa 2003, red.). Odznaczenia i nagrody: 1984, 2006 Nagrody Nauk. ŁTN; 2004 Nagroda Prezesa Rady Ministrów za całokształt dorobku nauk.; 2004 Łódzkie Eureka 3004; 2002 Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 2005 Medal KEN; 2014 Medal ŁTN; 2011 Złoty Krzyż Zasługi dla Archidiecezji Łódzkiej; 2007, 2008 doctor honoris causa UM w Łodzi i Śląskiego UM w Katowicach. Inne: 1993–2015 Prezes Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II w Łodzi; 2013–2017 czł. Rady Społ. przy Arcybiskupie Metropolicie Łódzkim. Hobby: poezja – aut. 4 tomików wierszy (Rzeka bez powrotu, Proporzec Don Kiszota, Drabina Jakubowa, Wiersze wybrane i prozy Rozmowy z Baltazarem). Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 300 poz. Badania nad neurosekrecją obwodową, „Endorynologia Polska” (1962, cz. I 13; 1963, cz. II 14); Hypothalamic hormones and adenohypophyseal cell proliferation, [w:] E. Endrõczi (red.), Cellular and Molecular Bases of Neuroendocrine Processes (Budapest 1976, współaut.); Direct antiproliferative effect of dopamine agonists on the pituitary gland in organ culture, „Journal of Endocrinology” (1978, 79, współaut.); Immunomodulatory action of somatostatin, „Annals of the New York Academy of Sciences” (1987, 496, współaut.); Progress in Neuropeptide Research (Basel, Szwajcaria 1989, współaut.). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015

 

Drukuj