Władze Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

 

Najwyższym organem Towarzystwa jest Zgromadzenie Ogólne.
Organem wykonawczym Towarzystwa jest Zarząd, którym kieruje Prezydium na czele z Prezesem oraz Sekretarzem Generalnym.


 ZARZĄD ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
w kadencji 2024-2028

 

PREZYDIUM ZARZĄDU ŁTN

prof. dr hab. Antoni Różalski - Prezes

prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki - Wiceprezes

prof. dr hab. Wojciech Wolf - Wiceprezes

prof. dr hab. Wanda Małgorzata Krajewska - Sekretarz Generalny

prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka - Z-ca Sekretarza Generalnego

prof. dr hab .n. med. Michał Polguj - Z-ca Sekretarza Generalnego

dr hab. Tomasz Dorożyński, prof. UŁ - Skarbnik

dr Edward Karasiński - Dyrektor Biura ŁTN

 

 

 

WYBORY ZARZĄDÓW WYDZIAŁÓW ODBĘDĄ SIĘ CZERWIEC - PAŹDZIERNIK 2024

CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁTN

dr hab. prof. UŁ Maciej Bartos - Sekretarz Wydziału III ŁTN

prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski - Zastępca Przewodniczącego Wydziału V ŁTN

prof. dr hab. Ryszard Dębski - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II ŁTN

prof. dr hab. inż. Andrzej Heim - Przewodniczący Wydziału V ŁTN

prof. dr hab. n. med. Józef Kobos - Przewodniczący Wydziału IV ŁTN

doc. dr inż. Janusz Lipiński - Sekretarz Wydziału V ŁTN

dr hab. prof. AM Anna Liszewska - Sekretarz Wydziału VI ŁTN

dr hab. prof. UŁ Michał Majsterek - Sekretarz Wydziału II ŁTN

dr hab. n. med. Ryszard Markert - Zastępca Przewodniczącego Wydziału IV ŁTN

prof. dr hab.  Magdalena Mikołajczyk-Chmiela - Wiceprzewodnicząca Wydziału III ŁTN

prof. dr hab. Marek Ostrowski - Sekretarz Wydziału I ŁTN

dr hab. prof. UŁ Aneta Pawłowska - Przewodniczący Wydziału VI ŁTN

prof. dr hab. n. med. Michał Polguj - Sekretarz Wydziału IV ŁTN

dr hab. prof. UŁ Karolina Prykowska-Michalak - Wiceprzewodnicząca Wydziału VI ŁTN

prof. dr hab. Mirosław Przybylski - Przewodniczący Wydziału III ŁTN

prof. dr hab. Bogusława Urbaniak - Przewodnicząca Wydziału II ŁTN

prof. dr hab. Anna Warda - Wiceprzewodnicząca Wydziału I ŁTN

prof. dr hab. Joanna Wibig - Członek Zarządu Wydziału III ŁTN

prof. dr hab. Andrzej Wicher - Przewodniczący Wydziału I ŁTN

 

 

KOMISJA REWIZYJNA ŁTN

prof. dr hab. Hieronim Bartel

prof. dr hab. Marian Głosek

prof. dr hab. Dorota Kozanecka

prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz

prof. dr hab. Maria Wichowa

 


 

WŁADZE ŁTN W KADENCJI:

2021-2023

2018-2020

 

Drukuj E-mail