Władze Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

 

Najwyższym organem Towarzystwa jest Zgromadzenie Ogólne.
Organem wykonawczym Towarzystwa jest Zarząd, którym kieruje Prezydium na czele z Prezesem oraz Sekretarzem Generalnym.


 ZARZĄD ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
w kadencji 2021-2023

 

PREZYDIUM ZARZĄDU ŁTN

prof. dr hab. Antoni Różalski - Prezes

prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki - Wiceprezes

prof. dr hab. Wojciech Wolf - Wiceprezes

prof. dr hab. Wanda Małgorzata Krajewska - Sekretarz Generalny

prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka - Z-ca Sekretarza Generalnego

prof. dr hab. Henryk Piekarski - Z-ca Sekretarza Generalnego

dr hab. Tomasz Dorożyński, prof. UŁ - Skarbnik

dr Edward Karasiński - Dyrektor Biura ŁTN

 

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁTN

dr hab. prof. UŁ Maciej Bartos - Sekretarz Wydziału III ŁTN

prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski - Zastępca Przewodniczącego Wydziału V ŁTN

prof. dr hab. Ryszard Dębski - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II ŁTN

prof. dr hab. inż. Andrzej Heim - Przewodniczący Wydziału V ŁTN

prof. dr hab. n. med. Józef Kobos - Przewodniczący Wydziału IV ŁTN

doc. dr inż. Janusz Lipiński - Sekretarz Wydziału V ŁTN

dr hab. prof. AM Anna Liszewska - Sekretarz Wydziału VI ŁTN

dr hab. prof. UŁ Michał Majsterek - Sekretarz Wydziału II ŁTN

dr hab. n. med. Ryszard Markert - Zastępca Przewodniczącego Wydziału IV ŁTN

prof. dr hab.  Magdalena Mikołajczyk-Chmiela - Wiceprzewodnicząca Wydziału III ŁTN

prof. dr hab. Marek Ostrowski - Sekretarz Wydziału I ŁTN

dr hab. prof. UŁ Aneta Pawłowska - Przewodniczący Wydziału VI ŁTN

prof. dr hab. n. med. Michał Polguj - Sekretarz Wydziału IV ŁTN

dr hab. prof. UŁ Karolina Prykowska-Michalak - Wiceprzewodnicząca Wydziału VI ŁTN

prof. dr hab. Mirosław Przybylski - Przewodniczący Wydziału III ŁTN

prof. dr hab. Bogusława Urbaniak - Przewodnicząca Wydziału II ŁTN

prof. dr hab. Anna Warda - Wiceprzewodnicząca Wydziału I ŁTN

prof. dr hab. Joanna Wibig - Członek Zarządu Wydziału III ŁTN

prof. dr hab. Andrzej Wicher - Przewodniczący Wydziału I ŁTN

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA ŁTN

prof. dr hab. Hieronim Bartel - Przewodniczący

prof. dr hab. Marian Głosek

prof. dr hab. Dorota Kozanecka

prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz

prof. dr hab. Maria Wichowa

 


WŁADZE ŁTN W KADENCJI:

2018-2020

 

Drukuj E-mail