Aktualności

Pożegnanie - Profesor Julian Ławrynowicz (1939-2020)

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 21 września 2020 r. w wieku 81 lat zmarł

 

prof. dr hab.

Julian Ławrynowicz

 

 Wybitny matematyk i fizyk

 

 

Członek Honorowy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

Niezwykle oddany działalności na rzecz Towarzystwa.
Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w jego strukturach.

Redaktor Naczelny czasopisma naukowego
Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź,
Série: Recherches sur les Déformations (od 1982 r.)

Przewodniczący Komisji Matematyczno-Fizycznej Wydziału III ŁTN (od 1982 r.)

Sekretarz Generalny Zarządu ŁTN w latach 1983–1996

 

Msza Święta odbędzie się 28.09.2020 r. o godz. 8.30
w Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi
przy ul. Nawrot 104 (róg Nawrot/Przędzalniana).
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 w Kościele pw. św. Karola Boromeusza
na Cmentarzu Stare Powązki w Warszawie

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składają
Prezes, Zarząd i cała społeczność Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

 


 

Profesor Julian Ławrynowicz - "Moja droga do nauki"  - pobierz

 


 

Profesor Julian Ławrynowicz - matematyk, fizyk. Urodzony 8 kwietnia 1939 r. w Łodzi. Zmarł 21 września 2020 r. w Łodzi.

Studiował matematykę i fizykę w Uniwersytecie Łódzkim. Na tej Uczelni uzyskał kolejno tytuły: magistra fizyki i matematyki (1960), stopień doktora nauk matematyczno-fizycznych (1964), doktora habilitowanego (1968), stanowisko docenta (1971), tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego (1976) i profesora zwyczajnego (1992). W 1960 r. rozpoczął pracę w UŁ i w PAN w Warszawie (od 1961), od 1983 r. pracował także w Zakładzie/ Katedrze Fizyki Ciała Stałego. Przez 30 lat pełnił funkcję kierownika Pracowni Analizy Zespolonej i Geometrii Różniczkowej w Instytucie Matematycznym PAN oraz kierownika tego Instytutu w Łodzi. Był profesorem wizytującym w Pizie, Tuluzie, Paryżu, Rzymie i Meksyku. Współpracował z ośrodkami naukowymi, m.in. w Meksyku, Japonii, Finlandii, Ukrainy, a w kraju z ośrodkami lubelskim, krakowskim, toruńskim, warszawskim.

Zainteresowania naukowe Pana Profesora obejmowały zwłaszcza analizę zespoloną i analizę Clifforda z jej zastosowaniami, fizykę matematyczną, teorię pola i fizykę ciała stałego. Jest twórcą licznych teorii w zakresie matematyki i jej zastosowań w fizyce. Autor i współautor ponad 380 prac z matematyki i fizyki oraz botaniki organizacji nauki, i etyki.

Członek ogólnopolskiej Rady Towarzystw Naukowych (od 1984), Société Scientifique de Bruxelles (od 1995), American Mathematical Society (od 1996), członek zagraniczny Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu (od 2001). Przewodniczący Rady Programowej czasopisma Eureka – Problemy Społecznego Ruchu Naukowego (od 1994), członek Komitetów Redakcyjnych Reports on Mathematical Physics (Toruń, od 1992), The Nepali Mathematical Journal (Kathmandu, od 1994).

W Łódzkim Towarzystwie Naukowym: przewodniczący Komisji Matematyczno-Fizycznej Wydziału III. (od 1982), sekretarz generalny Zarządu (1983–1996), zastępca sekretarza generalnego (1996–2008), członek Komisji Rewizyjnej ŁTN (od 2009), redaktor naczelny Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź (od 1982) i jego serii Recherches sur les Déformations (od 1984). Laureat Nagrody Naukowej ŁTN (1988) i Medalu ŁTN (2007). Członek Honorowy ŁTN od 2012 r.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1988), Medalem Uniwersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu i Nauce (2003) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008).

 Źródło: Wydziały Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (1936-2011), Wyd. ŁTN 2011

Drukuj