Aktualności

Profesor Barbara Wolska

WOLSKA Barbara z d. Kaniecka (23 XI 1946 Zduńska Wola) córka Mieczysława i Bronisławy z d. Wolskiej; polonista, literaturoznawca, edytor.

 

Ścieżka naukowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1970 mgr, 1979 dr, prom. prof. Z. Skwarczyński, 1996 dr hab. w zakresie n. humanist.; 2003 prof. n. humanist.

Ścieżka zawodowa: 1970–1971 asyst. stażysta w Zakładzie Literatury Nowożytnej na Wydz. Filologicznym UŁ, 1972–1978 asyst., 1979–1995 adiunkt tamże (później w Katedrze Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski UŁ); 1996–1999 pełnomocnik dziekana Wydz. Filolog. UŁ ds. Dydaktycznych; od 1999 prof. nadzw. UŁ, kier. Zakładu Edytorstwa w Katedrze Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydz. Filologicznym UŁ, od 1999 kier. studiów podypl. „Edytorstwo tekstów literackich” tamże, od 2007 kier. Katedry Edytorstwa tamże; od 2005 prof. zw. UŁ.

Kierunki badawcze: literaturoznawstwo pol.; edytorstwo nauk. tekstów literackich.

Najważniejsze dokonania naukowe: badanie okolicznościowej poezji politycznej czasów I rozbioru, twórczości A. S. Naruszewicza; edycje krytyczne ze wstępem poezji Oświecenia.

Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. w przew. prof., 3 rec. hab., 18 rec. dokt.

Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 2009–2012 udział w zespoł. proj. MNiSW: „Antyk oświeconych”; 2010–2011 udział w zespoł. proj. UŚ: „Problemy edycji poezji oświeceniowej”; 2012–2014 udział w zespoł. proj. NPRH: „1/ Biblioteka Pisarzy Staropolskich, 2/ Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej”; 2012–2017 „Czytanie poetów polskiego Oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński.

Współpraca z ośrodkami naukowymi: Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej UW; Instytut Badań Literackich PAN (seria Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia); Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego IBL PAN; Zespół Edytorstwa Krytycznego Tekstów Dawnych IBL PAN; Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki UŚ.

Członkostwo w organizacjach: od 1996 czł. Polskiego Tow. Badań nad Wiekiem Osiemnastym; od 1996 czł. ŁTN.

Udział w redakcjach czasopism: od 2010 czł. Rady Programowej „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze; od 2012 red. nacz. „Napisu.

Kształcenie kadry naukowej: prom. 12 dokt.

Dydaktyka: hist. literatury Oświecenia; krytyka tekstu; edytorstwo tekstów literackich i użytkowych; podstawy edytorstwa; edytorstwo – teoria i praktyka.

Odznaczenia i nagrody: 1982 Nagroda MNSWiT; 1993 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 1999, 2002, 2003, 2010, 2011, 2012 Nagrody Rektora UŁ nauk.-badawcze i dydakt.-wychowawcze;2008 Medal KEN; 2011 Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

Inne: w l. 80. i 90. XX w. czł. Komisji Egzaminacyjnej Olimpiady Języka Polskiego i Literatury Polskiej; od 2011 dział. na rzecz proj. Edukacyjnych i charytatywnych misji Salezjanów w Afryce; od 2010 dział. na rzecz ochrony przyrody i zagrożonych gatunków zwierząt w Fundacji World Wide Fund for Nature; oprac. ze studentami specjalizacji edytorskiej oraz z pracownikami i magistrantami Katedry Edytorstwa: A. Naruszewicz, Sielanki (Łódź 2007), F. D. Kniaźnin, Wybór erotyków (Łódź 2009), F. Zabłocki, Wybór poezji (Łódź 2010), Bajki na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych” (Łódź 2011), W. Bogusławski, Saul (Łódź 2015), W. Bogusławski, Izkahar, król Guaxary (Łódź 2016). Hobby: literatura: poezja XX w., fantasy i fantastyka nauk.; zielarstwo; muzyka; film.

Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 60 poz. Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772–1775, „Studia z Okresu Oświecenia” (1982, XIX); W świecie żywiołów, Boga i człowieka. Studia o poezji Adama Naruszewicza (Łódź 1995); Wiersze polityczne pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772–1775 (Warszawa 2001, oprac.); A. S. Naruszewicz, Poezje zebrane (t. I–III, Warszawa 2005–2012, wyd. aut.; t. IV, Warszawa 2015, wyd. współaut.).

E-maile: edytorstwo.uni.lodz.pl; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015

Drukuj