CZASOPISMA NAUKOWE

 

Wszystkie czasopisma Wydawnictwa ŁTN publikowane są na zasadach Open Access.
Artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons.

 

Acta Archaeologica Lodziensia – rocznik

Acta Geographica Lodziensia – rocznik

Art Inquiry – rocznik

Bulletin de la Societe des Science et des Lettres de Łódź… serie Deformations – 3 x w roku - wydawanie czasopisma zostało zakończone (od nr 70/1)

Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura – półrocznik

Prace Polonistyczne – rocznik

Przegląd Socjologiczny – kwartalnik

Rozprawy Komisji Językowej – rocznik

Studia Prawno Ekonomiczne – kwartalnik

Studia Wyborcze – półrocznik

Zagadnienia Rodzajów Literackich – półrocznik

 


DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

CZASOPISMA NAUKOWE

 

 

2022

Acta Archaeologica Lodziensia – t. 68

Acta Geographica Lodziensia – t. 112

Art Inquiry – t. 24

Prace Polonistyczne – t. 76

Przegląd Socjologiczny – t. 70/1-4

Rozprawy Komisji Językowej – t. 70

Studia Prawno-Ekonomiczne – t. 122, 123, 124, 125

Studia Wyborcze – t. 33, 34

Zagadnienia Rodzajów Literackich – t. 65/1-4

 

2021

Acta Archaeologica Lodziensia – t. 67

Acta Geographica Lodziensia – t. 111

Art Inquiry – t. 23

Prace Polonistyczne – t. 76

Przegląd Socjologiczny – t. 70/1-4

Rozprawy Komisji Językowej – t. 69

Studia Prawno-Ekonomiczne – t. 118, 119, 120, 121

Studia Wyborcze – t. 31, 32

Zagadnienia Rodzajów Literackich – t. 64/1-4

 

2020

Acta Archaeologica Lodziensia – t. 66

Acta Geographica Lodziensia – t. 110

Art Inquiry – t. 22

Bulletin de la Société des Science et des Lettres de Łódź. Série: Recherches sur les Déformations – t. 70/1

Prace Polonistyczne – t. 75

Przegląd Socjologiczny – t. 69/1-4

Rozprawy Komisji Językowej – t. 68

Studia Prawno-Ekonomiczne – t. 114, 115, 116, 117

Studia Wyborcze – t. 29, 30

Zagadnienia Rodzajów Literackich – t. 63/1-4

 

2019

Acta Archaeologica Lodziensia – t. 65

Acta Geographica Lodziensia – t. 108, 109

Art Inquiry – t. 21

Bulletin de la Société des Science et des Lettres de Łódź. Série: Recherches sur les Déformations – t. 69/1-3

Prace Polonistyczne – t. 74

Przegląd Socjologiczny – t. 68/1-4

Rozprawy Komisji Językowej – t. 67

Studia Prawno-Ekonomiczne – t. 110, 111, 112, 113

Studia Wyborcze – t. 27, 28

Zagadnienia Rodzajów Literackich – t. 62/1-4

 

2018

Acta Archaeologica Lodziensia – t. 64

Acta Geographica Lodziensia – t. 107

Art Inquiry – t. 20

Bulletin de la Société desScience et des Lettres de Łódź.Série:Recherches sur les Déformations – t. 68/1-3

Prace Polonistyczne – t. 73

Przegląd Socjologiczny – t. 67/1-4

Rozprawy Komisji Językowej – t. 65, 66

Studia Prawno-Ekonomiczne – t. 106, 107, 108, 109

Studia Wyborcze – t. 25, 26

Zagadnienia Rodzajów Literackich – t. 61/1-4

 

2017

Acta Archaeologica Lodziensia – t. 63

Acta Geographica Lodziensia – t. 106

Art Inquiry: Recherches sur les arts – t. 19

Bulletin de la Société des Science et des Lettres de Łódz. Série: Recherches sur les Déformations – t. 67/1-3

Folia Medica Lodziensia – t. 43/1

Prace Polonistyczne – t. 72

Przeglad Socjologiczny – t. 66/1-4

Rozprawy Komisji Jezykowej – t. 64

Studia Prawno-Ekonomiczne – t. 102, 103, 104, 105

Studia Wyborcze – t. 23, 24

Zagadnienia Rodzajów Literackich – t. 60/1-4

 

2016

Acta Archaeologica Lodziensia – t. 62

Acta Geographica Lodziensia – t. 104, 105

Art Inquiry. Recherches sur les arts – t. 18

Bulletin de la Société des Science et des Lettres de Łódź. Série: Recherches sur les Déformations – t. 66/1-3

Folia Medica Lodziensia – t. 42/1-2

Prace Polonistyczne – t. 71

Przegląd Socjologiczny – t. 65/1- 4

Rozprawy Komisji Językowej – t. 62, 63

Studia Prawno-Ekonomiczne – t. 98, 99, 100, 101

Studia Wyborcze – t. 21, 22

Zagadnienia Rodzajów Literackich – t. 59/1- 4

 

2015

Acta Archaeologica Lodziensia – t. 61

Acta Geographica Lodziensia – t. 103

Art Inquiry. Recherches sur les arts – t. 17

Bulletin de la Société des Science et des Lettres de Łódź. Série: Recherches sur les Déformations – t. 65/1-3

Folia Medica Lodziensia – t. 41/1-2

Prace Polonistyczne – t. 70

Przegląd Socjologiczny – t. 64/1-4

Rozprawy Komisji Językowej – t. 61

Studia Prawno-Ekonomiczne – t. 94, 95, 96, 97

Studia Wyborcze – t. 19, 20

Zagadnienia Rodzajów Literackich – t. 58/1-2

 

2014

Acta Archaeologica Lodziensia – t. 60

Acta Geographica Lodziensia – t. 102

Art Inquiry. Recherches sur les arts – t. 16

Bulletin de la Société des Science et des Lettres de Łódź. Série: Recherches sur les Déformations – t. 64/1-3

Prace Polonistyczne – t. 69

Przegląd Socjologiczny – t. 63/1-4

Rozprawy Komisji Językowej – t. 60

Studia Prawno-Ekonomiczne – t. 91/1-2, 92, 93

Studia Wyborcze – t. 17, 18

Zagadnienia Rodzajów Literackich – t. 57/1-2

 

2013

Acta Archaeologica Lodziensia – t. 59

Acta Geographica Lodziensia – t. 101

Art Inquiry. Recherches sur les arts – t. 15

Bulletin de la Société des Science et des Lettres de Łódź. Série: Recherches sur les Déformations – t. 63/1–3

Folia Medica Lodziensia – t. 40/1–2

Prace Polonistyczne – t. 68

Przegląd Socjologiczny – t. 62/1–4

Rozprawy Komisji Językowej – t. 59

Studia Prawno-Ekonomiczne – t. 87, 88, 89, 90

Studia Wyborcze – t. 15, 16

Zagadnienia Rodzajów Literackich – t. 56/1–2

 

2012

Acta Archaeologica Lodziensia – t. 58

Acta Geographica Lodziensia – t. 99,100

Art Inquiry. Recherches sur les Arts – t. 14

Bulletin de la Société des Science et des Lettres de Łódź. Série: Recherches sur les Déformations – t. 62/1−3 

Folia Medica Lodziensia – t. 38 Supplement 2, t. 39/1–2

Prace Polonistyczne – t. 67

Przegląd Socjologiczny – t. 61/1–4

Rozprawy Komisji Językowej – t. 58

Studia Prawno-Ekonomiczne – t. 85, 86

Studia Wyborcze – t. 13, 14

Zagadnienia Rodzajów Literackich – t. 55/1–2

 

2011

Acta Archaeologica Lodziensia – t. 57

Acta Geographica Lodziensia – t. 97, 98

Art Inquiry – t. 13

Bulletin de la Société des Science et des Lettres de Łódź. Série: Recherches sur les Déformations – t. 61/1−3 

Folia Medica Lodziensia – t. 38/1−2, Supplement 1

Prace Polonistyczne – t. 66

Przegląd Socjologiczny – t. 60/1–4

Rozprawy Komisji Językowej – t. 56, 57

Studia Prawno-Ekonomiczne – t. 83, 84

Studia Wyborcze – t. 11, 12

Zagadnienia Rodzajów Literackich – t. 54/1–2

 

2010

Acta Archaeologica Lodziensia – t. 56

Acta Geographica Lodziensia – t. 96

Art Inquiry – t. 12

Bulletin de la Société des Science et des Lettres de Łódź. Série: Recherches sur les Déformations – t. 60/1−3 

Folia Medica Lodziensia – t. 37/1−2

Prace Polonistyczne – t. 65

Przegląd Socjologiczny – t. 59/1–4

Rozprawy Komisji Językowej – t. 55

Studia Prawno-Ekonomiczne – t. 81, 82

Studia Wyborcze – t. 9, 10 Studia Wyborcze – Bibliografia  t. 1–10 Studia Wyborcze – Skorowidz  t. 1–10

Zagadnienia Rodzajów Literackich – t. 53

 

2009

Prace Polonistyczne  –  t. 64

Rozprawy Komisji Językowej  –  t. 54

Zagadnienia Rodzajów Literackich  –  t. 52

Acta Archeologica Lodziensia  –  t. 55

Przegląd Socjologiczny  –  t. 58, z. 1–4

Studia Prawno Ekonomiczne  –  t. 79, 80

Studia Wyborcze  –  t. 7 i 8

Acta Geographica Lodziensia  –  t. 95

Bulletin de la Societe des Science et des Lettres de Łódź. Serie: Recherches sur les Deformations – t. 58, 59, 60

Folia Medica Lodziensia  –  t. 36, z. 1–2

Art Inquiry  –  t.  11

 


BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
W LATACH 1936-2005

CZASOPISMA

 

ACTA CHIMICA

 

Red.: nr 1-4: A. Chrząszczewska, M. Łaźniewski, E. Michalski; nr 5-8: A. Chrząszczewska, M. Łaźniewski, E. Michalski, W. Kirkor; nr 9-10: A. Chrząszczewska, M. Łaźniewski, E. Michalski, E. Józefowicz, W. Kirkor; nr 11-13: A. Chrząszczewska, M. Łaźniewski, E. Michalski, E. Józefowicz, W. Kirkor, W. E. Hahn; nr 14: A. Chrząszczewska, M. Łaźniewski, E. Józefowicz, W. Kirkor, W. E. Hahn; nr 15-18: A. Chrząszczewska, W. E. Hahn, E. Józefowicz, M. Łaźniewski, B. Oprządek.

 

 1. 1. – Łódź : PWN, 1955. – 81 s.

Treść:

Chrząszczewska Anna: Przyczynki do chemii N-chlorowcoamidów. V. Metody otrzymywania soli sodowej N-chloroamidu kwasu benzeno sulfonowego (annogenu).

Chrząszczewska Anna, Jurkowski Z., Żurakowski E.: Przyczynki do chemii N-chlorowcoamidów. VI. Półteczniczna metoda otrzymywania soli sodowej N-chloroamidu kwasu benzenosulfonowego (annogenu) dla celów leczniczych.

Chrząszczewska Anna, Madeja Roman, Różycka D.: Przyczynki do chemii N-chlorowcoamidów. VII. Sole N-chloroamidu kwasu 4-azobenzenosulfonowego.

Madeja Roman: Badania w dziedzinie N-chlorowcoamidów i ich pochodnych. Amidy i N-chloroamidy kwasu 4-azobenzenosulfonowego i jego pochodnych.

 

 1. 2. – Łódź : PWN, 1956. – 109 s.

Treść:

Bartoszewicz R., Chrząszczewska A., Szymkowiak Z.: Anilid kwasu 2-metoksy-5-nitrobenzenosulfonowego.

Chrząszczewska Anna, Dawid W., Oprządek B.: Sól sodowa amidu kwasu benzenosulfonowego.

Chrząszczewska Anna, Kosiński M.: Opracowanie metody otrzymywania N-dwuchloroamidu kwasu 4-karboksybenzenosulfonowego.

Chrząszczewska Anna, Kotler J., Miecznikowska-Stolarczyk W., Ódor G., Pizoń S.: Pochodne arylosulfonylowe 2,4-dwuaminotoluenu.

Chrząszczewska Anna, Oprządek B., Pizoń S.: 2,4-dwumetylo-5-aminobenzenosulfonanilid.

Chrząszczewski J., Kosiński M., Krupska D.: Badanie reakcji zachodzącej pomiędzy dwusiarczkiem węgla a etanoloaminą metodą etanoloaminową.

Chrząszczewski J., Strumiński J., Wroński M.: Wyznaczanie izoterm adsorpcji dwusiarczku węgla na węglu aktywowanym typu „Norit”.

Jakuszewski B.: O refrakcji jonów w wodnych roztworach.

Michalski E., Adolf I.: Lucygenin i jego analog etylowy jako wskaźniki chemiluminescencyjne.

Niemyski K.: Oznaczanie zawartości kwasu askorbinowego w materiale roślinnym.

Tarnowska M.: N-etanolo-α-naftyloamid kwasu 3-nitrobenzenosulfonowego.

 

 1. 3. – Łódź : PWN, 1958. – 97 s.

Treść:

Bartoszewicz R.: N-2-Hydroxyethylarylsulphonanilides. II.

Chrząszczewska Anna, Bielawski B.: Reduction of o,o’-dinitrodiphenylendisulphide to o-nitrothiophenolin alkaline medium.

Chrząszczewska Anna, Bielawski B., Skowroński R., Słowiński J., Ungier M.: A report on chemistry of N-Halogenamides. VIII.N-Dibromoamide of p-azobenzenesulphonic acid and N-bromo-p-azobenzenesulphonamide salts of mono- and bivalent metals.

Chrząszczewska Anna, Braun A., Nowaczyk M.: N,N’-Di-p-tolyldiacridine nitrate.

Chrząszczewska Anna, Kirkor W., Skowroński R.: Esters of carboxylic acids of 2-hydroxyethylamines and their derivatives. I. Synthesis of N-bis-(2-chloroethyl)-2-aminoethyl o-acetylaminobenzoate and triethannolamine tri-p-nitrobezoate.

Chrząszczewska Anna, Milewska Z., Pizoń S.: α-Naphthylamide of 3-aminobenzenesulphonic acid.

Chrząszczewska Anna, Oprządek B., Songin-Pawluk N.: Reduction of 3-nitrobenzenesulphonalide.

Hahn W. E.: Foam-forming properties of the salts of arylsuccinic acids.

Jakuszewski B., Kozłowski Z.: Determination of free energy of formation of sodium chromate by means of electrochemical measurements.

Kirkor W., Kotarska A.: ω-Naphthalene-δ-ketocarboxylic acids. I. 6-(Naphthyl-1)-4-keto-2,2-dimethylhexanecarboxylic acid.

Ruskul W.: Amperometric titration of bismuth with no externally e.m.f. applied.

Tarnowska M.: N-Ethanolo-α-naphthylamide of 3-amino-6-methylbenzenesulphonic acid.

 

 1. 4. – Łódź : PWN, 1960. – 172 s.

Treść:

Bartoszewicz R., Chrząszczewska Anna, Drabikowska A., Drabikowski W.: N-β,γ-dihydroxypropylarylsulphonarylides. IV.

Bogdański J., Chrząszczewski J.: The kinetics of the reaction between hydrogen sulphide and formaldehyde.

Braun A., Kirkor W.: N,N’-di-p-ethylphenyldiacridine nitrate.

Chrząszczewska Anna, Kirkor W., Dawid W.: Esters of carboxylic acids of 2-hydroxyethylamines and its derivatives. II. Synthesis of N-bis-(2-hydroxymethyl)-2-aminoethyl p-nitrobenzoate and its hydrohloride and of hydrohloride of N-bis-(2-chloroethyl)-2-aminoethyl p-nitrobenzoate.

Chrząszczewska Anna, Szalecki W., Kirkor W., Dawid W.: Esters of carboxylic acids of 2-hydroxyethylamines and its derivatives. III. Synthesis of hydrohloride of triethanolamine tri-o-chlorobenzoate.

Grudzińska P., Kirkor W.: Synthesis of 6-phenyl-4-keto-2,2-dimethylhexanecarboxylic acid and some of its derivatives.

Hahn W. E.: Synthesis of aminoalcohols. III. Investigations of the influence of substituents in phenylhydrazone ring upon addition reaction of formaldehyd with ω-monoarylhydrazones of phenylglioxal.

Hahn W. E.: Synthesis of aminoalcohols. IV. Reaction products of ω-monoarylhydrazones of glioxal derivatives with formaldehyde and amines.

Jakuszewski B.: Studies on some relations between thermodynamic function of hydration of electrolyts.

Jakuszewski B., Mokrzan J.: Termochemistry of benzidine rearrangement. I. Heat of rearrangement in anhydrous acetic acid.

Jakuszewski B., Osińska S.: Solvation energies and entropies of univalent ions in methanol.

Kotarska A.: ω-Naphtalene-δ-ketocarboxylic acids. II. 6-(naphtyl-1)-4-ketohexanecarboxylic acid.

Ruskul W.: Direct amperometric determination of bismuth with no E.M.F. applied.

Russocki M., Chrząszczewska Anna, Sławiński T., Hahn W. E.: Synthesis of 1, 6, 8, 2’, 4’, 6’-hexahydroxyphenylfluorone.

Skoczylas B., Gross M., Filipowicz B.: Preparation of sodium desoxyribonucleate of high degree of polymerization, using the detergent Petepon G-100 (made in Poland).

Tarnowska M.: α-Naphtylamide of 3-amino-6-methylbenzenesulphonic acid.

Tarnowska M.: Synthesis of N-β,γ-dihydroxypropyl-α-naphtyl-3-aminobenzenesulphonamide.

Wroński M.: The kinetics of xanthate reaction of allyl and furfuryl alcohol, glycolic acid and methylene glycol.

Wroński M.: The kinetics of xanthate reaction of starch, cellulose and natrium alginate.

 

 1. 5. – Łódź : PWN, 1960. – 256 s.

Treść:

Kroh Jerzy: Chemiluminescencja w fazie ciekłej.

 

 1. 6. – Łódź : PWN, 1960. – 76 s.

Treść:

Chrząszczewska Anna, Bielawski B., Depczyk D.: Przyczynki do chemii N-chlorowcoamidów. IX. Sole metali alkalicznych N-bromo- i N-chloroamidu kwasu p-chlorobenzenosulfonowego.

Chrząszczewska Anna, Bielawski B., Muszkiet B.: Przyczynki do chemii N-chlorowcoamidów. XI. Badanie rozpuszczalności oraz trwałości roztworów soli metali alkalicznych N-chlorowcoamidów kwasu p-azobenzenosulfonowego.

Chrząszczewska Anna, Bielawski B., Wiśniewska J.: Przyczynki do chemii N-chlorowcoamidów. X. Sole litowe N-bromo- i N-chloroamidu kwasu benzenosulfonowego.

Chrząszczewska Anna, Iciek N., Kirkor W.: Estry kwasów karboksylowych 2-hydroksyeloamin i ich pochodne. V. Chlorowodorek dwyfenylooctanu N-bis-(2’-hydroksyetylo)-2-aminoetylowego i chlowodorek dwufenylooctanu N-bis-(2’-chloroetylo)-2-aminoetylowego oraz niektóre ich właściwości.

Chrząszczewska Anna, Kirkor W., Bajan J., Nowaczyk M.: Dwuazotany N,N’-dwupropylodwuakrydyny i N,N’-dwuallilodwuakrydyny oraz produkty pośrednie.

Chrząszczewska Anna, Kirkor W., Dawid W., Szalecki W.: Estry kwasów karboksylowych 2-hydroksyetyloamin i ich pochodne. VI. Chlowodorek o-acetyloaminobenzoesanu N-bis-(2-chloroetylo)-2-aminoetylowego oraz chlorowodorek 2,2’-dwu-(o-acetyloaminobenzoiloksy)-2-chlorotrójetyloaminy.

Chrząszczewska Anna, Miecznikowska-Stolarczyk W., Stolarska U.: N-alkanolopochodne arylosulfonarylidów. V. N-β,γ-dwuhydroksypropylo-2-chloro-5-nitrobenzenosulfonanilid.

Hahn W. E., Janczewski M., Korzeniewski C.: Synteza pochodnych 2-(4’-pirydylo)-tiazolu.

Hahn W. E., Krajżewicz F., Nowaczyk M.: Synteza pochodnych 2-(p-nitrofenylo)-furanu.

Hahn W. E., Zieliński T.: Synteza aminoalkoholi. V. Reakcja Mannicha z ω-arylohydrazonami β-pirydylogioksalu.

 

 1. 7. – Łódź : PWN, 1961. – 87 s.

Treść:

Dorabialska A., Kołodziejczak K.: Adaptation of microcalorimetry to the researches concerning chemiluminescence.

Grudzińska P.: On the reaction of cyanomethyl esters of carboxylic acids with arylhydrazines. II. Investigation of the influence of nitro groups, introduced to benzene ring of phenylhydrazine on the reaction of acylation by cyanomethyl esters.

Hahn W. E., Zawadzka H.: On applying of Mannich’s reaction for the synthesis of heterocyclic system. III. Derivatives of 2-phenyl-6-(p-nitrophenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine.

Jakuszewski B., Taniewska-Osińska S.: Dependence of the entropy of ions in methanol on their radii.

Jakuszewski B., Taniewska-Osińska S.: Thermochemical method for comparison of scales of standard potentials in water and in methanol.

Kotarska A.: ω-Naphthalene-δ-ketocarboxylic acids. III. Alkylation of cyclohexanedione-1,3 substitued at carbon atoms 4 and 5.

Miecznikowska-Stolarczyk W.: Carboxyazobenzenesulphonamides and their N-halogenderivatives. I. Preparation of 4-carboxyazobenzene-4’- and –3’-sulphonamides from suitable aminoazobenzenesulphonamides.

Taniewska-Osińska S.: Standard normal potentials of cobalt and nickel in methanol.

 

 1. 8. – Łódź : PWN, 1962. – 177 s.

Treść:

Chrząszczewska Anna, Hahn W. E., Kaczan J.: Research on the diacylglycerophosphoric acids. III. Glycine esters.

Chrząszczewska Anna, Kirkor W., Maciejek M.: A method of obtaining N-bis-(2’-hydroxyethyl)-2-aminoethyl p-nitrobenzoate and the synthesis of some of its derivatives. VII.

Grudzińska P.: The reaction of cyanomethyl carboxylates with arylhydrazines. III. Investigation of the influence of bromine substituents in benzene ring of phenylhydrazine on the reaction of acylation by means of cyanomethyl carboxylates.

Grudziński S.: Studies on cyanomethyl esters of carboxylic acids and their reaction with benzylamine.

Grudziński S., Misiak M.: Studies on cyanomethyl esters. II. Reaction of cyanomethyl esters of carboxylic acids with ethylenediamine.

Hahn W. E.: Cyanoethylation of hydrazine derivatives. I. Synthesis of α-cyanoethylphenylhydrazine and α-cyanoethylphenylhydrazones of aldehydes.

Hahn W. E., Tomczyk D.: The reaction of 2,3 and 3,4-cycloalkenequinoline derivatives. I. Β-Diethylaminoethyl esters of 2,3-cykloalkenecynchonic acids.

Hahn W. E., Węglewski J.: Synthesis of aminoalcohols. VI. Synthesis of 2-aryhydrazono-3-keto-phosphoric acid.

Hahn W. E., Wojciechowski L.: The reaction of the dimercaptomaleic acid derivatives. I. Synthesis of the 1,4-dthia-1,2,3,4-tetrahydro-9,10-antraquinone derivatives.

Iciek N.: The esters of carboxylic acids of 2-hydroxyethylamines and their derivatives. IX. The hydrochloride of N-bis-(2’-chloroethyl)-2-aminoethyl α,α-diphenyl-α-ethoxyacetate and some of its properties.

Jakuszewski B.: Interpretation of the electromotive force of the cell containing interphacial potential between two solvents.

Jakuszewski B., Taniewska-Osińska S.: Thermodynamic properties of electrolytes in ethanol solutions.

Kirkor W., Baranowicz J.: Cyclodiones-1,3 and their derivatives. I. Acylderivatives of cyclohexandiones-1,3.

Miecznikowska-Stolarczyk W.: Carboxyazobenzenesulphonamides and their N-halogene derivatives. II. The condensation of nitrobenzenesulphonamides and aminobenzoic acids.

Oprządek B.: 2-Aryloaminoethanols and their derivatives. I. Synthesis of nitroanilinoethanols and their  N-nitrosoderivatives.

Tarnowska M.: Azo-dyes deriving from N-hydroxyalkyl-α-naphthylamides of arysulphonic acids.

Tarnowska M.: N-(2’-chloroethyl)-α-naphthylamide of 3-aminobenzenesulphonic acid.

 

 1. 9. – Łódź : PWN, 1964. – 236 s.

Treść:

Baranowicz J., Kirkor W.: Cyclodiones-1,3 and their derivatives. II. 2-acylderivatives of cyclohexanediones-1,3.

Chrząszczewska Anna, Braun A.: New analogues of lucigen. II. N,N’-di-(o-chlorophenyl)-diacridylium dinitrate and N,N’-di-(m-chlorophenyl)-diacridylium dinitrate.

Chrząszczewska Anna, Dawid W.: Esters of carboxylic acids of 2-hydroxyethylamines and their derivatives. X. Hydrochloride of N-bis (2-chloroethyl)-2-aminoethyl o-nitrobenzoate and hydrochloride of N-bis (2-chloroethyl)-2-aminoethyl m-nitrobenzoate.

Chrząszczewska Anna, Kaczan J.: From the research on diacylglycerophosphoric acids. IV. Glycyne esters.

Chrząszczewska Anna, Kaczan J.: Research on glycylglycolphosphoric acid. I.

Gałdecki Z., Józefowicz E.: Crystal structure of potassium iododiarsenite KAs4O6I and some analogous compounds.

Grudziński S., Kotełko A., Kowalczyk Z.: Studies on cyanomethyl esters. III. New method of synthesis of N-monoacylethylenediamines.

Grudziński S., Kotełko A., Wójcik E.: Studies on cyanomethyl esters. IV. Synthesis of asymmetric N,N’-diacylethylenediamines.

Hahn W. E., Zieliński T.: Synthesis of aminoalcohols. VII. 3-amino-2-imino-propanol-1 derivatives.

Hołowiecki K.: The elaboration of the method of receiving 4,4’-dipyridil.

Hołowiecki K., Horak J., Rozmarynowicz M.: The elaboration of the method of receiving 2,4,2’4’,2’’-pentametoxy-triphenyl carbinol from resorcine and sodium salicylate.

Jakuszewski B., Frycze J.: Electrochemical potential and real energy of ion solvation.

Jakuszewski B., Kozłowski Z.: The influence od Cl- ions on zero charge potential of copper.

Kirkor W., Witkowski A.: N-bis (2’-chloroethyl)-amide of 2,5-dinitrobenzoic acid and some of its properties.

Kosiński M.: Chemistry of secondary gem-halogenonitrosoparaffins.

Kotarska A.: 2-Alkyldiones-1,3 and their derivatives. I. Some of 2-(α-naphtylmethyl)-derivatives of 5-substitudes of cyclohexandiones-1,3.

Kotarska A.: ω-Naphtyl-δ-ketocarboxylic acids. IV. Alkylation of 2-(α-naphtylmethyl)-cyclohexandiones-1,3.

 

 1. 10. – Łódź : PWN, 1965. – 136 s.

Treść:

Chrząszczewska Anna, Dawid W.: Esters of 2-hydroxyethylamine carboxylic acids and their derivatives. XI. The alkylation of diethanolamine with 2-chloroethyl-p-nitrobenzoate and some derivatives of N-bis-(2-hydroxyethyl)-2-aminoethyl p-nitrobenzoate.

Chrząszczewska Anna, Strzyżewski W.: The synthesis of zinc, calcium and magnesium salts of N-chloramide of p-chlorobenzenesulphonic acid.

Chrząszczewska Anna, Szalecki W.: Research of thiophen sulphonamides and their derivatives. I. Derivatives of 2,5-dibromothiophen sulphonic acid-3.

Chwaliński S., Chrząszczewska Anna: Ketoxime esters of symmetrical triazine and their derivatives.

Grudzińska P.: On the reaction of cyanomethyl esters of carboxylic acids with arylhydrazines. IV. Synthesis of tolylhydrazines.

Grudziński S.: Research on cyanomethyl esters. V. Reaction of cyanomethyl esters of carboxylic acids with cyanomethyl hydrazine.

Hahn W. E., Madeja-Kotkowska Z.: Desulphurization of thiophenyl ester of fluorene-4-carboxylic acid.

Hahn W. E., Radzynkiewicz R.: Reactions of dimercaptomaleic acid derivatives. IV. Synthesis of some bicyclic systems containing 1,4-dithiin ring.

Hahn W. E., Wojciechowski Z.: Reactions of dimercaptomaleic acid derivatives. III. The action of nitric acid on 1-benzoyl-2-carboxy-3,6-dithiacyclohexene-(1) derivatives.

Iciek N., Chrząszczewska Anna: Carboxylates of 2-hydroxyethylamines and their derivatives. X. Quaternary ammonium salts of N-bis-(2’-hydroxymethyl)-2-aminoethyldiphenylacetate and some of their properties.

Iciek N., Chrząszczewska Anna: Quaternary ammonium salts, derivatives of carboxylic acids and triethanolamine.

Jakuszewski B., Kozłowski Z.: Zero change potentials of solid metals in aliphatic alcohols.

Przeździecki Z., Chrząszczewska Anna: The synthesis and properties of derivatives of cyclic maleic acid hydrazide.

Wroński M.: Research on the reaction of keratin disulphide bond with alkali.

 

 1. 11. – Łódź : PWN, 1966. – 187 s.

Treść:

Bielawski B., Chrząszczewska Anna: Separation of racemic tertiary alcohols into optical antipodes.

Chrząszczewska Anna, Dawid W.: Esters of 2-hydroxyethylamines and their derivatives. XIV. Alkylation of diethanolamine with m- and o-2-chloroethylnitrobenzoate.

Chrząszczewska Anna, Dawid W.: Esters of carboxylic acids of 2-hydroxyethylamines and their derivatives. XV. Transformations of N-di-(2-chloroethyl)-aminoethyl nitrobenzoates in solutions.

Chrząszczewska Anna, Dawid W., Szalecki W.: Derivatives of N,N-di-(2-chloroethyl)-hydrazine. I. N,N-di-(2-chloroethyl)-hydrazides of p-nitrobenzoic and p-chlorobenzoic acids.

Chrząszczewska Anna, Machlański T.: Research on fluorene and fluorenone derivatives. I. Detailed elaboration of methods to obtain fluorine and fluorenone sulphonic acids and their derivatives.

Chrząszczewska Anna, Machlański T.: Research on fluorene and fluorenone derivatives. II. N-halogenamides of fluorine and fluorenone-2-sulphonic acids and their salts.

Chrząszczewska Anna, Machlański T.: Research on fluorene and fluorenone derivatives. III. Fluorene-2-sulphonamide and its N-alkyl and N-aryl derivatives.

Chrząszczewska Anna, Machlański T.: Research on fluorene and fluorenone derivatives. IV. Fluorenone-2-sulphonamide and its N-alkyl and N-aryl derivatives.

Grabowski M., Swaryczewski A.: The hexagonal products and course of crystallization in the systems H2O+MX+CdX2, where M – alkali, X – halogen.

Hahn W. E., Bartnik R., Zawadzka H.: Cycloparaffins condensed with heterocyclic rings. VII. Attemps at the synthesis of some 1,2,3,4-tetrahydro and 1,2-benzo-3,4-dihydro-γ-carboline derivatives.

Hahn W. E., Węglewski J.: Synthesis of aminoalcohols. IX. Derivatives of 2-aminomathyl-4-phenylazo-Naphtol-(1).

Hahn W. E., Zawadzka H., Bartnik R.: Cycloparaffins condensed with heterocyclic rings. IV. I. Aminomethylation of 1,2,3,4-tetrahydrocarbazole.

Jakuszewski B., Cyrkiewicz M., Scholl H.: Studies on the characteristics of the dynamic condenser method.

Kirkor W., Baranowicz J.: Pyrimidine bases and their derivatives. I. Dyestuffs and leucobasess-derivatives of orotic and thioorotic aldehydes.

Kirkor W., Rychter S.: Cyclodiones-1,3 and their derivatives III. Condensation of 5-furylcyclohexanedione-1,3 with aromatic aldehydes and transformation into derivatives of octahydroxanthenedione and decahydroacridinedione.

Kozłowski Z., Jakuszewski B.: Zero charge potential of copper and tin in dioxawater mixtures.

Michalski E., Pawluk N.: Amperometric titration od Cr3+ salts with no external EMF applied.

Michalski E., Stąpor M.: Determination of the aliphatic alcohols by means of the amperometric method with no external EMF applied.

Michalski E., Wtorkowska-Zaremba A.: Catalytic determination of trace ammouts of sulphide ions by means of amperometric measurements.

 

 1. 12. – Łódź : PWN, 1967. – 145 s.

Treść:

Braun A.: New analogues of lucigen. III. N,N’-(p-bromophenyl)-diacridylium dinitrate.

Chrząszczewska Anna, Kaczan J.: Research on the diacylglycerophosphoric acids. V. Glycine esters.

Chrząszczewska Anna, Miecznikowska-Stolarczyk W., Turski W.: 4-Sulphoazobenzene (4’- and 3’-) sulphonamides.

Chrząszczewska Anna, Starski H.: Synthesis of hydrochlorides of N-ethanolmorpholine esters and aliphatic acids.

Chrząszczewska Anna, Szalecki W.: Research in the field of thiophensulphonamides and their derivatives. II. Reaction of α-thiophensulphonamides with bromine and chlorine in alkaline medium.

Chrząszczewska Anna, Szalecki W.: Research in the field of thiophensulphonamides and their derivatives. III. The synthesis of the alkaline metal salts of N-chloro-α-thiophensulphonamides.

Hahn W. E., Wojciechowski L.: Reactions of dimercaptomaleic acid derivatives. VI. Oxidative degradation of 1-benzoyl-2-carboxy-3,6-dithiacycloxene-1 derivatives.

Hahn W. E., Zawadzka H.: Cycloparaffins condensed with heterocyclic rings. VII. Synthesis of some N-cyanomethyltetrahydrocarbazole derivatives.

Hahn W. E., Zawadzka H., Bartnik R.: Cycloparaffins condensed with heterocyclic rings. VIII. Synthesis of 9-(γ-imino-γ-aminopropyl)-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole derivatives.

Jakuszewski B., Cyrkiewicz M.: Research on equivalent network of double electric layer at interface metal-solution by rectangular pulse method.

Jakuszewski B., Cyrkiewicz M., Kierski J.: Applying rectangular impulses in the construction of electrochemical apparatus – potentiostates.

Jakuszewski B., Grabowski J., Kasprzak J.: Polarographic examination of complex amalgam CuCdHg.

Kirkor W., Baranowicz J., Kotarska A.: Cyclodiones-1,3- and their derivatives. IV. New 2-acetylcyclohexanediones-1,3 and some of their pharmacological properties.

Kotarska A.: 2-Alkylderivatives of cyclohexadiones-1,3. II. New cyclohexanediones-1,3 substituted in 5,4 and 2 positions.

Michalski E., Pawluk N.: Amperometric titration of nitrites and +2 manganese without the application of e.m.f.

Miecznikowska-Stolarczyk W., Sokołowska A., Frankiewicz Z., Klapecka B.: The condensation of nitrosocompounds with amines in an alkaline medium.

Taniewska-Osińska S.: Specific electrical conductivity of benzoic acid solutions in methanol.

Taniewska-Osińska S.: Spectroscopic investigation in the infra-red region of the spectrum, Raman’s spectrum and protonic magnetic resonance of methanol solutions of benzoic acid.

Wroński M., Goworek W.: Kinetics of cystine reductions with hydriodic acid.

 

 1. 13. – Łódź : PWN, 1968. – 145 s.

Treść:

Chrząszczewska Anna, Adamus H.: Research on the chemistry of aromatic N-halogensulphonamides.

Chrząszczewska Anna, Szalecki W.: Research in the field of thiophensulphonamides and their derivatives. IV. Some reactions of 3,5-thiophenedisulphonamides.

Chrząszczewska Anna, Szalecki W., Arabska A.: Synthesis of N,N-di-(2-hydroxyethyl)-sulphonamides and N,N-di-(2-chloroethyl)-sulphonamides.

Grabowski M.: The crystal and molecular structure of 3,6-dithiacyclonexene-1,2-dicarboxylic acid anhydride (I).

Grudziński S., Gudej J.: Reactions of acetonyl esters with amines. II. Synthesis and aminolysis of an acetonyl ester of trichloroacetic acid.

Hahn W. E., Bartnik R., Zawadzka H., Nowaczyk M.: Cycloparaffins condensed with heterocyclic rings. X. Synthesis of 1-(ω-aminoalkyl)-2,3-cycloalkenoindoles.

Hahn W. E., Korzeniewski C.: Mannich reaction applied for the synthesis of heterocyclic systems. VI. Derivatives and analogues of bicyclo-(4,3,1)-decane. II. Synthesis of some derivatives of 3,4-benzo-8-aza-bicyclo-(4,3,1)-denene-3-dione-2,5.

Hahn W. E., Nowaczyk M., Bartnik R.: Cycloparaffins condensed with heterocyclic rings. IX. Synthesis of β-(2,3-cycloalkenoindolyl-1)-propionic acid derivatives.

Hahn W. E., Rybczyński B.: Application of the Mannich reaction for the synthesis of heterocyclic sytems. VII. Condensation of 2-phenyl-4-alkyl-6-acetyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazines with aromatic aldehydes.

Hahn W. E., Węglewski J.: Synthesis of aminoalcohols. X. Synthesis of derivatives of (1-hydroxy-4-phenylazo-2-naphtyl)-methylphosphonic acid.

Hahn W. E., Zawadzka H., Bartnik R.: Cycloparaffins condensed with heterocyclic rings. XI. Hydrolysis of iminoesters and amidines and their salts.

Jakuszewski B., Kozłowski Z., Granosik W.: Zero charge potentials of solid methals in non-aqueous solvents.

Jakuszewski B., Woszczak J.: Research on the galvanic cell containing interphacial potential.

Korzeniewski C., Hahn W. E.: Application of the Mannich reaction for the synthesis of heterocyclic systems. VI. Derivatives and analogues of bicyclo-(4,3,1)-decane. III. Synthesis and investigation of optically active derivatives of 8-(α-phenyl-ethyl)-3,4-benzo-8-azabicyclo –(4,3,1)-decene-3-dione-2,5.

Kotełko B., Świderek-Korzycka L., Kociak W.: New method of the synthesis of homopiperazine derivatives.

Kozłowski Z., Nast A. M.: Zero change potentials of copper in aqueous solutions of potassium bromide.

Michalski E., Ignaczak M.: Amperometric determination of aliphatic dicarboxylic acids with no EMF applied (I).

Michalski E., Ignaczak M.: Amperometric determination of some aliphatic dicarboxylic acids in mixtures of different acids (II).

 

 1. 14. – Łódź : PWN, 1969. – 127 s.

Treść:

Chrząszczewska Anna: Research in the field of N-bromo-and N-iodoamide of 3-acetylaminobenzene sulphonic acid.

Chrząszczewska Anna, Adamus H.: Research on the chemistry of aromatic N-halogensulphonamides.

Chrząszczewska Anna, Szalecki W.: Research in the field of thiophenesulphonamides and their derivatives. V. Comparison of the stability of sodium salt aqueous solutions of N-chlorosulphonamides of thiophene and benzene and certain sulphonic derivatives of 2-methoxythiophene and nitrothiophenes.

Grabowski M.: The crystal and molecular structure of 3,6-dithiacyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride (II).

Grabowski M.: The crystal and molecular structure of 3,6-dithiacyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride (III).

Gronek M., Grudziński S.: Reactions of acetonyl esters with amines. III. Synthesis of p-nitrophenyl-hydrazones of acetonyl esters of carboxylic acids.

Hahn W. E., Korzeniewski C.: Applying the Mannich reaction to the synthesis of heterocyclic systems. VI. Derivatives and analogues of bicyclo-(4,3,1)-decane. IV. Synthesis of some derivatives of 3,4-benzo-8-azabicyclo-(4,3,1)-decene-3-diole-2,5.

Hahn W. E., Madeja-Kotkowska Z.: Synthesis and properties of 2-hydroxy- and 2,7-dihydroxyphtaloyl-naphtalene.

Hahn W. E., Zawadzka H.: Cycloparaffins condensed with heterocyclic rings. XIII. Reactions of 9-(β-cyanoethyl)-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole aminomethylation.

Hahn W. E., Zawadzka H., Szwedowska A.: Cycloparaffins condensed with heterocyclic rings. XII. Reactions of 1-(β-cyanoethyl)-2,3-dimethylindole aminomethylation.

Jakuszewski B., Cyrkiewicz M., Kierski J.: Design of rectangular impulse generator used for the investigation of metal-solution phase border in stable parameter current impulse measuring systems.

Jakuszewski B., Cyrkiewicz M., Kierski J.: Design of time marker for oscilographic investigation in electrochemical systems.

Jakuszewski B., Cyrkiewicz M., Stefański W.: Design of automatic apparatus for testing electrode processes.

Kirkor W., Kotarska A., Johanowicz W.: Pyrimidine bases and their derivatives. III. Condensation of orotic and thioorotic aldehydes with cyclohexanediones-1,3.

Kotarska A.: 2-Alkylderivatives of cyclohexanediones-1,3. III. New 2-(γ-ketobutyl)-cyclohexanediones-1,3.

 

 1. 15. – Łódź : PWN, 1970. – 90 s.

Treść:

Chrząszczewska Anna, Starski H.: Synthesis of esters of some apliphatic acids with N-ethanol derivatives of piperidine and piperazine.

Chrząszczewska Anna, Szalecki W.: Reactions of sodium hypochlorite with benzylsulphonamide and its derivatives.

Grabowski M.: Optical anisotropy and the electrical resistivity of crystals of 3,6-dithiacyclohexene-1,2-dicarboxylic acid anhydride.

Hahn W. E., Kędzierska Z., Muszkiet B.: Some reactions of 2-methyl-3-phenylquinoxaline.

Hahn W. E., Korzeniewski C.: Application of the Mannich reaction for the synthesis of heterocyclic systems. VI. Derivatives and analogues of bicyclo[4,3,1]decane. V. The synthesis of the derivatives of 3,4-benzo-8-thia-∆3-bicyclo[4,3,1]decene-2,5-dione.

Hahn W. E., Koziołkiewicz W.: Cycloparaffins condensed with heterocyclic rings. XVI. Synthesis and rearrangement of 1,2,3,4,7,8,9,10-octahydrophenanthridine-N-oxide and its derivatives.

Hahn W. E., Koziołkiewicz W.: Cycloparaffins condensed with heterocyclic rings. XVII. Aminomethylation of 1,2,3,4,7,8,9,10-octahydrophenanthridine.

Hahn W. E., Rybczyński B.: Reactions of dimercaptomaleic acid derivatives. X. Synthesis of 3-acetyl-5,6-dihydro-p-dithiin-2-carboxylic acid and some of its derivatives.

Jakuszewski B., Woszczak J.: Influence of the solvent on the emf of cells with liquid-liquid interface.

Korzeniewski C., Hahn W. E.: The use of lithium hydride as a catalyst in Claisen and Dieckmann reactions.

Taniewska-Osińska S., Grochowski R.: Research on the structure of aqueous solutions of alcohols by means of near infrared spectroscopy.

Taniewska-Osińska S., Piekarski H.: Enthalpy of electrolytes solvation in propanol.

 

 1. 16. – Łódź : PWN, 1971. – 162 s.

Treść:

Dziegieć J., Ignaczak M.: Amperometric determination of some inorganic nitrogen compounds with no e.m.f. applied.

Grabowski M., Stępień A., Wajsman E.: Unit cells and space groups of guanidine chromates.

Hahn W. E., Korzeniewski C.: Application of the Mannich reaction for the synthesis of heterocyclic systems. VI. Derivatives and analogues of bicyclo-[4,3,1]-decane. VI. Synthesis of piperidine-3,5-dicarboxylic acid derivatives.

Hahn W. E., Kujawski A.: Reactions of dimercaptomaleic acid derivatives. XIII. Obtaining tetraazaporphyrine derivatives from 2,3-dicyano-5-phenyl-1,4-dithia-2-cyclohexene.

Hahn W. E., Kujawski A.: Reactions of dimercaptomaleic acid derivatives. XIV. Synthesis of 2-phenyl-1,4-dithia-1,2,3,4-tetrahydroanthraquinone derivatives.

Hahn W. E., Kujawski A.: Reactions of dimercaptomaleic acid derivatives. XV. Reactions of anhydride and N-substituted imides of 5-phenyl-1,4-dithia-2-cyclohexene-2,3-dicaarboxylic acid with triethyl phosphite.

Hahn W. E., Kujawski A.: Reactions of dimercaptomaleic acid derivatives. XVI. Derivatives of 5-phenyl-1,4-dithia-2-cyclohexene-2,3-dicarboxylic acid imide.

Hahn W. E., Rybczyński B.: Reactions of dimercaptomaleic acid derivatives. XII. N-Alkyl- and N-aryl-5,6-dihydro-p-dithiin-2,3-dicarboximides.

Hahn W. E., Zieliński T.: Synthesis of aminoalcohols. XI. Reactions of Grignard compounds with aminomethylation products of glyoxal phenylhydrazone derivatives.

Hahn W. E., Zieliński T.: Synthesis of aminoalcohols. XII. Azovinyl compounds – products of glyoxal monoarylhydrazones derivatives transformations.

Jakuszewski B., Kozłowski Z., Woldan M.: investigation of a cell containing the N,N-dimethylformamide – water interface.

Kirkor W., Kotarska A., Miodek M.: Cyclodiones and their derivatives. V. Ω-Nitro-δ-ketopentanecarboxylic acids.

Kotarska A., Staniszewska S., Kociszewski L.: Cyclodiones and their derivatives. VI. Derivatives of 2H-pyrido-(1,2-a)-pyrimidine (3H)-2,4-dione.

Kozłowski Z.: Viscosity of two-component liquid mixtures.

Kozłowski Z., Partyka S., Woldan M.: Standard potentials of Ag, AgCl/Cl- electrode in n-butanol – water mixtures at 25ºC.

Kruszewski J.: Local aromatic properties. I. Application of Julg’s definition of aromaticity.

Swaryczewski A., Stępień A.: Unit cell and space group of crystals of BaCl2.CdCl2.4H2O.

Taniewska-Osińska S., Kozłowski Z., Woldan M.: Solubility of sodium chloride in mixtures of water with formamide and N,N-dimethylformamide.

Taniewska-Osińska S., Łogwinienko R., Pluta M.: Thermochemical properties of Nal solutions in water – methanol mixtures of almost equimolar composition,

Taniewska-Osińska S., Piekarski H.: Calorimetric investigations of alcoholic solutions of benzamide.

Taniewska-Osińska S., Piekarski H.: Ion radii in methanol.

 

 1. 17. – Łódź : PWN, 1972. – 228 s.

Treść:

Hahn W. E., Bartnik R.: Cycloparaffins condensed with heterocyclic rings. XX. Synthesis and some reactions of 1-(2-cyanoethyl)-2,3-dimethylindole.

Hahn W. E., Bartnik R., Drabowicz J., Zieliński T.: Synthesis of aminoalcohols. XIII. Some reactions of phenylglyoxal tetramethylenehydrazone and pentamethylenehydrazone.

Hahn W. E., Bartnik R., Kryczka B.: Cycloparaffins condensed with heterocyclic rings. XIX. Synthesis of 1-(ω-guanidine-alkyl)-indole derivatives.

Hahn W. E., Korzeniewski C.: Application of the Mannich reaction for the synthesis of heterocyclic systems. VI. Derivatives and analogues of bicyclo[4,3,1]decane. VII. Synthesis of derivatives of pyrido[b-1,2]cyclohept-1-ene-3,7-dione.

Hahn W. E., Lesiak J. Z.: Synthesis of quinoxalino[2,3-c]pyrroline derivatives.

Hahn W. E., Zieliński T.: N-Alkyl and N-aryl derivatives of cis-3,6-endomethylene-∆4-tetrahydrophtalimide.

Ignaczak M.: The determination of some apliphatic carboxylic acids in their mixtures by the amperometric method with no external e.m.f. applied.

Ignaczak M.: The kinetics of oxidation of malonic acid with ceric perchlorate.

Jakuszewski B., Ignaczak M., Dziegieć J., Grzejdziak A.: Investigations on electrochemical oxidation and reduction of manganous sulphate in aqueous solutions.

Jakuszewski B., Kasprzak J., Przasnyski M.: Interphase differential capacity determination for an ideally polarizable electrode by galvanostatic method.

Jakuszewski B., Partyka S., Scholl H.: The influence of adsorption on potential changes at the interphases mercury-solution and solution-air in mixed solvents.

Jakuszewski B., Partyka S., Przasnyski M., Romanowski S.: Effect of specific adsorption of ions on zero charge potential for mercury in water-ethanol mixtures.

Jakuszewski B., Przasnyski M., Romanowski S.: The dependence of zero charge potential on concentration in solutions of adsorbable electrolytes.

Jakuszewski B., Zaremba Z., Kozłowski Z.: Spectrophotometric investigations on the association of alcohols in nonpolar solvents.

Kozłowski Z.: Electrical conductivity of lithium chloride solutions in N,N-dimethylformamide-water mixtures.

Kozłowski Z., Lis W.: New construction for a conductivity cell for the investigation of electrical conductivity in liquids.

Kozłowski Z., Wasiak A. M.: Standard potentials of a silver-silver chloride electrode in formamide-methanol mixtures.

Kruszewski J.: Reactivity indices of quasi-aromatic systems. Dihydroxydiacetylbenzenes.

Leyko W., Wierzbicki R.: Effect of ATP on the stability of apo-α-chains and apo-β-chains of hemoglobin.

Masłowska J., Sołoniewicz R.: Paper chromatography of thiourea complexes with metals.

Taniewska-Osińska S., Grochowski R.: The near IR-spectroscopic examination of the structure of aqueous solutions of secondary and branched-chain propanol and butanols.

Taniewska-Osińska S., Scholl H.: The influence of propionic acid on the surface potential of water-ethanol mixtures.

Taniewska-Osińska S., Woldan M.: The refraction of benzoic acid solutions in alcohol and benzene.

Witekowa S.: Chemical effects of ultrasonic waves. XIII. Investigations of some sonochemical oxidation and reduction reactions.

Witekowa S., Farbotko W.: Chemical effects of ultrasonic waves. XII. Oxidation of arsenous acid under ultrasonic irradiation.

Witekowa S., Farbotko W.: Dispersion effect of ultrasonic waves. I. Ultrasonic waves effect on some physicochemical properties of calcium carbonate.

Witekowa S., Matyjewski P.: Catalytic activity of platinum supported by metallic zinc.

Wojciechowski L.: Reactions of quinoxaline derivatives. I. 1-(2’,3’-Dihydrozyquinoxalyl-6’)-3-methyl-5-pyrazolone.

 

 1. 18. – Łódź : PWN, 1973. – 237 s.

Treść:

Czakis-Sulikowska D. M., Kuźnik B.: Studies on complexes formation in the systems: Pb(ClO4)2 – NaL – H2O (L=HCOO-, CH3COO-).

Felicjaniak B., Kłyszejko-Stefanowicz L.: Phosphorus fraction of rat skin.

Grabowski M.: On symbolics of crystalographic point transformations.

Hahn W. E., Epsztajn J., Sokołowska A., Zieliński T.: Imides of carboxylic acids. II. Derivatives of tetrahydrophtalimidoacetamide and p-(tetrahydrophtalimido)-phenoxyacetamide.

Hahn W. E., Kryczka B., Bartnik R.: Cycloparaffins condensed with heterocyclic rings. XXI. Synthesis of β-(6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydrocarbazolyl-9)-propionic acid derivatives.

Hahn W. E., Sokołowska A.: Imides of dicarboxylic acids. III. N-Alkyl and N-alkoxyphenyl derivatives of 1,2,3,6-tetrahydrophtalimide.

Ignaczak M., Dziegieć J.: The kinetics of oxidation of aniline with cerium (IV) in the perchloric acid medium.

Ignaczak M., Dziegieć J.: Studies of the process of p-phenylenediamine oxidation with cerium (IV) in the perchloric acid medium.

Ignaczak M., Grzejdziak A.: Polarographic studies on the possibility of determination of some carboxylic acids by means of anodic oxidation.

Jakuszewski B., Czajkowski J., Grzelak B., Scholl H.: Influence of impulse polarization on deposition of copper and Ni-Fe alloys on copper basis.

Jakuszewski B., Czajkowski J., Przasnyski M.: A transistorised amperostat built with components commercially available in Poland.

Jakuszewski B., Czajkowski J., Przasnyski M.: A transistorised potentiostat built with components produced in Poland.

Jakuszewski B., Przasnyski M., Czajkowski J.: Measurement of amplitude of immersion potential on mercury in electrolyte solutions using digital voltmeter.

Jakuszewski B., Przasnyski M., Siekowska A., Romanowski S.: Adsorption of iodide ions and methanol molecules on mercury.

Jakuszewski B., Siekowska A.: Some electrochemical properties of water-acetonitrile mixtures.

Jankowski T., Pekarska A., Łaźniewski M.: Research on the energy and kinetics of the salicylic acid dimerization in benzene.

Jędrzejewski W., Badecka-Jędrzejewska J., Wasiak A. M.: Determination of total iron content in iron-nickel electroplating bath.

Jędrzejewski W., Wasiak A. M., Jakuszewska M., Badecka-Jędrzejewska J.: Analysis of thin iron-nickel coatings on the copper basis.

Kiliańska Z., Majchrzak J., Kłyszejko-Stefanowicz L.: Nuclear acidic proteins of calf lymph nodes.

Kozłowski Z., Wasiak A. M.: Temperature dependence of electromotive force for cells with formamide-methanol mixtures.

Kruszewski J., Krygowski T. M.: Verification of some aromaticity indices.

Kruszewski J., Skowroński R.: Quasiaromaticity index based on averaging of the bond lengths.

Łogwinienko R., Taniewska-Osińska S., Pluta M.: Polythermic investigation of the enthalpy of solution of urea in water.

Piekarski H., Taniewska-Osińska S., Grochowski R.: Research on benzoic acid solutions in amyl alcohols.

Puchała M., Leyko W.: Effect of irradiation on redox-reactions of human hemoglobin.

Taniewska-Osińska S., Łogwinienko R.: Thermochemical investigation of aqueous KNO3 solutions within a temperature range 5-25ºC.

Turowska M.: Electrode processes in electrochemical oscillators due to alternating current of non-linear oscillations.

Turowska M.: Influence of polarogram non-linearity on current features in an electrochemical oscillator.

Witekowa S., Farbotko W.: Dispersion effect of ultrasonic waves. II. Ultrasonic waves effect on catalytic activity of calcium carbonate.

 

 

ART INQUIRY – RECHERCHES SUR LES ARTS

Kontynuacja Bulletin’u de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź –

Recherches sur les Arts

 

Red.: vol. 1-7: G. Sztabiński.

 

 1. 1 (10). – Łódź : ŁTN, 1999. – 182 s. : il. – The condition of art at the turn of the century.

Treść:

Ascott Roy: The future is moist.

Berdyszak Jan: Manifestations of the theatrical change the „In – Between Values in Art”.

Charzyńska Jadwiga: Talent: what does it really mean today?

Cubitt Sean: Media arts and criticism at the millennium.

Dziamski Grzegorz: Our post-socialist postmodernity.

Jakubowska Małgorzata: Where does the screen lead us? Gilles Deleuze and his theory of cinema against the background of contemporary culture.

Kluszczyński Ryszard W.: The multimedia challenge. Art at the turn of the century.

Kwiatkowska Alina, Jarniewicz Jerzy: Interfaces, influences, interactions: art and poetry in the 20th century.

Leyko Małgorzata: Theatre can not teach us anything… A few remarks on the polish theatre of the last decade.

Pacek Krzysztof: Ressurection at the close of the century (an attempt to interpret „I shall never return” by Tadeusz Kantor).

Spielmann Yvonne: Is there an avant-garde in digital arts?

Sztabiński Grzegorz: The case of geometrical abstraction. The hopes of art in the beginning and at the end of the century.

 

 1. 2 (11). – Łódź : ŁTN, 2000. –  236 s. : il. – The prospects of art in the new century.

Treść:

Dziamski Grzegorz: Public art: towards transculturality.

Elwich Beata: Metis – Zeus – Athena: reality – the artists – his work.

Gralińska-Toborek Agnieszka: The artistic attitudes of the „ethos period” and the creative strategies of the „globalisation period”.

Grau Oliver: New images from life: virtual reality, genetic and transgenic art.

Holubets Orest: Overcoming post-totalitarian syndrome: way into the next millennium.

Iwanowski Szymon: The „end of art” and the prospects of art: the categories of the beautiful and the sublime.

Jedlińska Eleonora: Art and the memory of the Holocaust: the Holocaust, its meaning and its message at the dawn of the 21st century.

Kazimierska-Jerzyk Wioletta: The infantilisation of art – a cause for optimism or for concern?

Kluszczyński Ryszard W.: The art of installation.

Kwiatkowska Alina, Jarniewicz Jerzy: Between the metaphoric and the metonymic pole: the modes of modern art.

Lellis George: Portraiture in film, video, and Internet: some axioms, comparisons and examples.

Robakowski Józef: Operations on reality.

Sitarski Piotr: Saving the World… Mortal Kombat.

Sztabiński Grzegorz: Art and aesthetic reflection: remarks on their interaction at the threshold of the new century.

 

 1. 3(12). – Łódź : ŁTN, 2001. – 268 s. – Dimensions of time in contemporary thinking on art.

Treść:

Cichoń Krzysztof: Ypostesij, Metron, Nohema. Three approaches to representing time in visual arts.

Dinkla Söke: The art of narrative – towards the floating work of art.

Kluszczyński Ryszard: Reflections on cyberculture.

Kubicki Roman: Aesthetic consent to death, introduction to the philosophy of photography.

Lachman Michał: Time to remember, or what’s the time in irish drama?

Lellis George: Speed – virtuosity – labyrinth.

Łarionow Dominika: The time of a falling feather.

Majewski Tomasz: Frozen time versus total temporalization – two extremes of boredom.

Manovich Lev: Reality media: DV, special effects, web cams.

Pękala Teresa: The avant-garde and the arrière-garde in the postmodern perspective.

Rejniak Agnieszka: the sense of historicity and the sense of history – the place of tradition in modern conceptions of art.

Shanken Edward A.: Information technology and conceptual art.

Sułkowski Bogusław: Soap operas: living for the present moment.

Sztabiński Grzegorz: Depiction.

Weinbren Graham: The ocean, the database, and the cut.

Wójtowicz Ewa: Time and real – time in online art.

Zalewski Andrzej: Into the maze of the present.

 

 1. 4 (13). – Łódź : ŁTN, 2002. – 307 s. – Globalization and art.

Treść:

Ascott Roy: Planetary technoethics: art, technology and consciousness.

Cichoń Krzysztof: But gentlemen! Globalization (in art) is no longer an issue.

Cubitt Sean: The triumph and demise of the global audience.

Dziamski Grzegorz: New media in 20th century art.

Dziemidok Bohdan: Globalization versus national culture.

Gryglewski Piotr: The structure of a region and its architectural landscape.

Huhtamo Erkki: Global glimpses for local realities: the moving panorama, a forgotten mass medium of the 19th century.

Kubicki Roman: Love: the global dimension of atopic aesthetics.

Kurant Agnieszka: „Mind the gap”. Subject loopholes and visual transgressions form the perspective of sideral aesthetics.

Kusahara Machiko: Toward digital biodiversity: reading Japanese digital art in a cultural context.

Matuchniak-Krasuska Anna: Jerzy Duda-Gracz – European a rebours.

Morgan Robert C.: Cultural globalization and the artist.

Pękala Teresa: Universal regionalism in contemporary art.

Sułkowski Bogusław: Is there a „third way” to deregulate art and culture?

Sztabiński Grzegorz: History, contemporaryism, creolization.

Wójtowicz Ewa: Global vs. local? The art. of translocality.

 

 1. 5 (14). – Łódź : ŁTN, 2003. – 273 s. – Cyberarts. Cybercultures. Cybersocieties.

Treść:

Ascott Roy: At home in the post-biological universe.

Broeckmann Andreas: Software art potentials.

Cox Geoff, Krysa Joasia: Art as engineering: techno-art collectives and social change.

Cubitt Sean: Media democracy: first steps.

Gwóźdź Andrzej: Before Matrix, or on the virtuality of cinema.

Hales Chris: „Cause and effect”: an experimental interactive cinema performance.

Huhtamo Erkki: Cyberarts, codes and coders: contextualizing software art.

Kac Eduardo: Life transformation – art mutation.

Kluszczyński Ryszard W.: screens/images/worlds_transformations of seeing

Kusahara Machiko: They are born to play: Japanese visual entertainment from Nintendo to mobile phone.

Ożóg Maciej: Towards the visitor – mastery, control and communication in Luc Courchesne’s interactive video installations.

Rode Dagmara: Bodies and screens, or the signs of reification.

Ronduda Łukasz: The artistic strategies of allegory in computer games environment. Untitled by Wilhelm Sasnal and Art Raider by Maciej Krygier.

Spielmann Yvonne: Hybridization: some reflections on the technologies and aesthetics of contemporary media cultures.

Wilk Eugeniusz: Some remarks on teleliteracy.

Wójtowicz Ewa: Cyberception: where art ends and technology begins…

 

 1. 6 (15). – Łódź : ŁTN, 2004. – 79 s. – Re-definition of the artist.

Treść:

Dziamski Grzegorz: The artist in the times of globalization.

Ferenc Tomasz: The profession of a photographer – a multitude of trajectories and artistic strategies.

Jagla Jowita: Sainthood as a universal ideal of an artist. Self-portait „In Disguise” in the European art of the 7th-17th centuries.

Jarniewicz Jerzy: Redefining the poet.

Kubicki Roman: On the modernist problems of postmodernist artists.

Kulazińska Agnieszka: The concept of an artist vs. the types of chance events in modern art.

Kwietniewska Małgorzata: Qui parle?

Łarionow Dominika: Jerzy Grzegorzewski and Stanisław Wyspiański: the mnemonics of scenography as a problem of national tradition.

Marzec Sławomir: Conceptions, strategies and practices of an artist.

Matuszewski Krzysztof: L’Érotisme ou le simulacre de la communication authentique. Esquisse d’une pornothéologie de Pierre Klossowski.

Morgan Robert C.: What is use of art?

Pawłowska Aneta: The roots of black post-apartheid art in South Africa.

Ryczek Justyna: To make important – some attitudes in art.

Sułkowski Bogusław: The two faces of artistic frustration.

Sztabińska Paulina: An artist operating „in between”: the works of Jan Berdyszak.

Sztabiński Grzegorz: The artist: definition, re-definition, de-definition.

Wójtowicz Ewa: The dispersal of the author.

Zeidler-Janiszewska Anna: Malevich revisited. In search of postmodern metaphysics.

Zydorowicz Jacek: Throwing digital stones. An artist as a cyber-terrorist.

 

 1. 7 (16). – Łódź : ŁTN, 2005. – 270 s. : il. – Posthumanism or new humanism? Man in contemporary art.

Treść:

Jedlińska Eleonora: Kantor's emotional and artistic triangle: painting, theatre and my self/my body.

Kazimierska-Jerzyk Wioletta: The body of a human, transhuman and posthuman in modern art in the context of naturalness and artificiality with reference to Gernot Böhme's philosophy and aesthetic of the body.

Kitliński Tomasz, Lockard Joe, Symons Stéphane: The posthumanism of the new intermedia: if I were a mobile phone.

Kluszczyński Ryszard W.: Orlan, Stelarc and the art of the virtual body.

Krawczyk Joanna: Evolution of the body. Orlan's carnal art in relation to body art.

Kubicki Roman: The inhuman history of man.

Kwiatkowska Alina: A humanist linguistics.

Leszkowicz Paweł: Towards new humanism: the queer story of Polish art and subjectivity.

Matuszak Joanna: Feminist artistic strategies: from humanism to new humanism.

Misiak Tomasz: Extra Ear: on the cyborgisation of contemporary audio art.

Morgan Robert C.: Dehumanization and the post-human. The similarities and our discontents.

Pękala Teresa: Art after anti-art and the new humanism.

Rejniak-Majewska Agnieszka: Pain: passion, compassion, sensibility. Human affairs within a museum frame.

Sułkowski Bogdan: Necrophilic images at the close of the century.

Sztabińska Paulina: Human reification in the figurative painting and sculpture of the first half of the 20th century.

 

BIULETYN PERYGLACJALNY

 

Red.: nr 1-11: J. Dylik, M. Dorywalski, R. Galon, B. Halicki, A. Jahn, S. Z. Różycki, Ł. Pierzchałko-Dutkiewiczowa; nr 12-17: J. Dylik, M. Dorywalski, R. Galon, A. Jahn, S. Z. Różycki, A. Środoń, Ł. Pierzchałko-Dutkiewiczowa; nr 18-24: J. Dylik, A. Cailleux, A. Dylikowa, G. Hoppe, A. Jahn, G. C. Maarleveld, K. K. Markov, R. Raynal, S. Z. Różycki, A. Środoń, A. L. Washburn, Ł. Pierzchałko-Dutkiewiczowa; nr 25-28: J. Dylik, A. Cailleux, A. Dylikowa, G. Hoppe, A. Jahn, G. C. Maarleveld, K. K. Markov, A. Pissart, R. Raynal, S. Z. Różycki, A. Środoń, A. L. Washburn, Ł. Pierzchałko-Dutkiewiczowa; nr 29-31: J. Dylik, A. Cailleux, A. Dylikowa, G. Hoppe, A. Jahn, G. C. Maarleveld, A. Pissart, R. Raynal, N. N. Romanovskij, S. Z. Różycki, A. Środoń, A. L. Washburn, Ł. Pierzchałko-Dutkiewiczowa; nr 32-33: K. Brodzikowski, J. Dylik, A. Cailleux, A. Dylikowa, G. Hoppe, A. Jahn, G. C. Maarleveld, A. Pissart, R. Raynal, N. N. Romanovskij, S. Z. Różycki, A. Środoń, A. L. Washburn; nr 34-35: A. Dylikowa, R. O. Von Everdingen, J. S. Goździk, G. Hoppe, A. Jahn, L. King, H. Klatkowa, V. N. Konishchev, K. Pękala, A. Pissart, R. Raynal, N. N. Romanovskij, A. Środoń, A. L. Washburn, L. Dutkiewicz; nr 36: A. Dylikowa, R. O. von Everdingen, H. M. French, J. S. Goździk, G. Hoppe, A. Jahn, L. King, H. Klatkowa, V. N. Konishchev, K. Pękala, A. Pissart, R. Raynal, N. N. Romanovskij, A. Środoń, A. L. Washburn, L. Dutkiewicz; nr 37: A. Dylikowa, R. O. von Everdingen, H. M. French, J. S. Goździk, G. Hoppe, A. Jahn, L. King, V. N. Konishchev, K. Pękala, A. Pissart, R. Raynal, N. N. Romanovskij, A. Środoń, A. L. Washburn, L. Dutkiewicz; nr 38: A. Dylikowa, R. O. von Everdingen, H. M. French, J. S. Goździk, A. Jahn, L. King, B. Manikowska, K. Pękala, A. Pissart, R. Raynal, N. N. Romanovskij, A. L. Washburn, L. Dutkiewicz; nr 39: A. Dylikowa, R. O. von Everdingen, H. M. French, J. S. Goździk, L. King, B. Manikowska, K. Pękala, A. Pissart, R. Raynal, N. N. Romanovskij, A. L. Washburn, L. Dutkiewicz.

 

 1. Nr 1. – Łódź : ŁTN, 1954. – 156 s., il., tabl.

Treść:

Dorywalski Mieczysław: Zastosowanie wskaźnika zaokrąglenia do badań peryglacjalnych.

Dylik Jan: Zagadnienie genezy lessu w Polsce.

Dylik Jan, Chmielewska Maria, Chmielewski Waldemar: Badania osadów jaskiniowych w Dziadowej Skale.

Dylikowa Anna, Olchowik Julia: Zmarzlina – pojęcia ogólne.

Halicki Bronisław: Terminy z zakresu problematyki peryglacjalnej w Słowniku Geologicznym A. Kleczkowskiego i J. Dziewańskiego.

Jahn Alfred: Zasługi Walerego Łozińskiego w dziedzinie badań peryglacjalnych.

Klatka Tadeusz: Peryglacjalne struktury tundrowe w Tychowie.

Klatkowa Halina: Niecki korazyjne w okolicach Łodzi.

Pierzchałko Łucja: Gleby kopalne w lessie okolic Bodzechowa.

Sadłowska Anna, Jersak Józef: Struktury peryglacjalne w epoce kredowej w Mogilnie.

 

 1. Nr 2. – Łódź : PWN, 1955. – 310 s., il., tabl.

Treść:

Chmielewska Maria, Chmielewski Waldemar, Jahn Alfred: Stanowisko paleolityczne w Makowie.

Dorywalski Mieczysław: Znaczenie powierzchni peryglacjalnej dla badań erozji i denudacji gleb w okolicach Łodzi.

Dylik Jan: Peryglacjalne osady stokowe rytmicznie warstwowane.

Dylikowa Anna, Olchowik-Kolasińska Julia: Procesy i struktury w strefie czynnej zmarzliny. Cz. I.

Halicki Bronisław: Znaczenie procesów peryglacjalnych dla studiów morfogenezy Karpat.

Jahn Alfred: W sprawie występowania struktur peryglacjalnych i lessu na obszarze Rumunii.

Klatka Tadeusz: Suche doliny płaskodenne na przedpolu Łysogór.

Klatkowa Halina: Utwory stokowe na terasie Kamiennej pod Wąchockiem.

Mycielska Elżbieta, Nowakowska Teresa: Asymetria pokryw peryglacjalnych w Górach Izerskich.

Okołowicz Wincenty: Struktury peryglacjalne w Grębocinie koło Torunia.

Olchowik-Kolasińska Julia: Struktury kongeliflukcyjne w okolicach Łodzi.

Pożaryska Krystyna: Parę przykładów krioturbacji ze środkowej Polski.

Sadłowska Anna: Struktury peryglacjalne w Napękowie.

 

 1. Nr 3. – Łódź : PWN, 1956. – 182 s., il., tabl.

Treść:

Dutkiewicz Leopold: Struktury tundrowe w Patokach.

Dylik Jan: Struktury peryglacjalne w Tarzymiechach i ich znaczenie dla morfogenezy i stratygrafii czwartorzędu.

Dylikowa Anna: Kliny zmarzlinowe w Sławęcinie.

Dylikowa Anna, Olchowik-Kolasińska Julia: Procesy i struktury w strefie czynnej zmarzliny. Cz. II.

Gołąb Józef: Kliny zmarzlinowe jako drogi przewodzące wód gruntowych.

Klatka Tadeusz: Pejstoceńskie żyły zmarzlinowe na Górze Skała.

Markov K. K.: Cechy środowiska geograficznego obszarów peryglacjalnych w świetle danych paleobotanicznych.

 

 1. Nr 4. – Łódź : PWN, 1956. – 428 s., il., tabl., mapy

Treść:

Rapports de la Commission de Morphologie Périglaciaire de l’U. G. I.:

Beaujeu-Garnier J.: Algérie.

Brochu Michel: Canada.

Cailleux Andre: Introduction sur l’organisation des publications scientifiques.

Corbel J.: Phénomènes périglaciaires an Svalbard et en Laponie.

Dylik Jan: Esquisse des problèmes périglaciaires en Pologne.

FitzPatrick E. A.: Progress report on the observations of periglacial phenomena in the British Isles.

Furrer Gerhard: Der Stand der Periglazialforschung in der Schweiz.

Hoppe G.: Sweden.

Jennings J. N.: A note on periglacial morphology in Australia.

Kobayashi Kunio: Periglacial morphology in Japan.

Maarleveld G. C.: Sur les sédiments périglaciaires en Hollande: formes et phénomènes.

Maréchal R.: L’étude des phénomènes périglaciaires en Belgique.

Raynal René: Les phénomènes périglaciaires au Maroc et leur place dans l’évolution morphologique.

Tricart Jean: France.

Union Soviétique: Bibliographie concernant les formations périglaciaires et le pergélisol.

Articles and Notes:

Chmielewski Waldemar: Problèmes périglaciaires dans l’étude du paléolithique en Pologne.

Dylik Jan: Coup d’oeil sur la Pologne périglaciaire.

Dylikowa Anna: Formes contemporaines du type congélifluctif sur le Turbacz (Gorce – Carpates).

Dylikowa Anna, Klatkowa Halina: Exemple du modèle périglaciaire du Plateau de Łódź.

Jahn Alfred: Some periglacial problems in Poland.

Kádár Laszlo: Die Abhängigkeit der Terrasen- und Lössbildung von quartären Klimaveränderungen in Ungarn.

Klatka Tadeusz: Exemple du modèle périglaciaire de Łysa-Góra.

Kunský Josef, Louček Dimitrij: Stone stripes and thufurs in the Krkonoše.

Piasecki Hieronim: Morphologie périglaciaire du bord des Sudetes aux environs de Jawor.

Pierzchałko Łucja: Periglacial phenomena in Northern Poland.

Popov A. I.: Le thermokarst.

Punga Martin T. Te: Altiplanation terraces in Southern England.

Sekyra Josef: The development of cryopedology in Czechoslovakia.

Tricart Jean: Étude expérimentale du problème de la gelivation.

Unger Kurt P.: Klimamorphologische Untersuchungen an pleistozänen Schotterkörpern der Saale.

 

 1. Nr 5. – Łódź : PWN, 1957. – 378 s., il., tabl., mapy

Treść:

Bout Pierre: Czwartorzędowe procesy peryglacjalne w Velay (Francja).

Dylik Jan: Próba porównania powierzchni zrównań w warunkach półsuchych klimatów gorących i zimnych.

Halicki Bronisław: Kongeliflukcja i soliflukcja w Karpatach.

Lliboutry Louis: Studia kriopedologiczne w Andach Środkowo-Chilijskich.

Michalska Zofia: Struktury peryglacjalne w osadach zbiornika interstadialnych w Gąskach koło Ciechanowa.

Nangeroni Giuseppe: Sprawozdanie z badań peryglacjalnych we Włoszech.

Różycki Stefan Z.: Peryglacjalne deformacje kości długich niedźwiedzia.

Różycki Stefan Z.: Strefowość rzeźby i zjawiska peryglacjalne na Ziemi Torella (Spitsbergen).

Sibrava Vladimir, Kroutilik Vladimir: Peryglacjalne zjawiska w okolicy Hlucina i Opavy (Śląsk Morawski).

 

 1. Nr 6. – Łódź : PWN, 1958. – 390 s., il., tabl.

Treść:

Alexandrowicz Stefan: Struktury peryglacjalne na wapieniach triasowych okolic Tarnowskich Gór i Mierzęcic.

Boyé Marc: Laguny Landów.

Chmielewski Waldemar: Stan zachowania kości zwierzęcych w osadach Jaskini Nietoperzowej w Jerzmanowicach.

Dylik Jan, Raynal René: Program prac Komisji Geomorfologii Peryglacjalnej.

Jahn Alfred: Mikrorelief peryglacjalny Tatr i Babiej Góry.

Kozarski Stefan: Warstwowane osady stokowe w okolicach Chodzieży.

Mojski Józef E.: Struktury krioturbacyjne na tarasach Wisły w okolicach Włocławka.

Olchowik-Kolasińska Julia: Uwagi o zmianie niektórych terminów w literaturze rosyjskiej.

Szczepankiewicz Stanisław: Peryglacjalny rozwój stoków masywu Ślęży.

Wieliczko A. A.: Struktury peryglacjalne w dorzeczu Desny i ich znaczenie dla stratygrafii i paleogeografii.

 

 1. Nr 7. – Łódź : PWN, 1960. – 290 s., il., tabl.

Treść:

Brochu Michał: Rozszerzenie zakresu pojęcia „peryglacjalny”.

Filipiuk Alicja: Kliny zmarzlinowe w Podzamczu.

FitzPatrick E. A.: Uwagi o mikrorzeźbie zachodniego Spitsbergenu.

Halicki Bronisław: O różnej genezie strukturalnych deformacji osadów w środowisku hydroplastycznym.

Jennings J. N.: O niezwykłym występowaniu wieloboków kamiennych w Alpach Francuskich.

Klaczyńska Krystyna: Dwudzielność iłów warwowych nad Bugo-Narwią.

Laskowska Wanda: Kopalne struktury poligonalne na glinach zwałowych.

Maruszczak Henryk: Peryglacjalne utwory pokrywowe na obszarze Wzgórz Szeskich.

Prosová Marie, Sekyra Josef: Mikrorzeźba peryglacjalna w subniwalnej strefie Kazbeku.

Raczkowski Witold: Less w okolicach Henrykowa na Dolnym Śląsku.

Romanowskij N. N.: Zmarzlinowe struktury powlekające.

 

 1. Nr 8. – Łódź : PWN, 1960. – 470 s., il., tabl.

Treść:

Chmielewska Maria, Chmielewski Waldemar: Stratigraphie et chronologie de la dune de Witów, distr. de Łęczyca.

Corte Arturo E.: Experimental formation of sorted patterns in gravel overlying a melting ice surface.

Dylik Jan: Rhytmically stratified slope waste deposits.

Dylik Jan, Dylikowa Anna: Compte-rendu des excursions du 19 au 30 septembre 1958.

Maarleveld Gerard C.: Glacial deposits in the Netherland transformed under periglacial conditions. A review.

Maarleveld Gerard C.: Wind directions and cover sands in the Netherlands.

Markov K. K.: Zonalite des phénomènes périglaciaires en Antarctide.

Rapp Anders, Rudberg Sten: Recent periglacial phenomena in Sweden.

Raynal René: Les activites de la Commission de géomorphologie périglaciaire durant la periode 1956-1960.

Raynal René: Compte-rendu du Symposium Périglaciaire de Pologne du 18 au 30 septembre 1958.

Raynal René: Les éboulis ordonnes au Maroc.

Smith Jeremy: Cryoturbation data from South Georgia.

Starkel Leszek: Periglacial covers in the Beskid Wyspowy (Carpathians).

Washburn A. L.: Instrumentation for mass-wasting and patterned-ground studies in Northeast Greenland.

 

 1. Nr 9. – Łódź : PWN, 1960. – 198 s., il., tabl.

Treść:

Alexandre Jean: La succesion probable des phases morphologiques au cours d’un cycle climatique en Haute Belgique.

Alexandre Jean, Macar Paul: Excursion du jeudi 11 juin 1959: Liége-Baraque de Fraiture-Laroche-Rochefort-Liége.

Cailleux Andre: Actions du vent quaternaires préwurmiennes en Europe.

Cailleux Andre: Du chaud Tertriaire aux froids Quaternaires: les pourcentages degalets de quartz.

Dijk D. C. van, Edelman C. H.: Über Alt- und Mittelpleiztozäne Solifluktionsablagerungen im Stromberggebiet in Württemberg.

Dylik Jan: Sur le systeme triparti de la stratigraphie de Pléistocène dans les pays d’accumulation glaciaire.

Gullentops F.: Quelques indices de cycles climatiques au Pléistocène inférieur et moyen en Belgique.

Hövermann Jürgen: Der Stand der Kentnisse über alt- und mittelpleistozäne Periglazial-Erscheinungen in Mitteleuropa.

Jahn Alfred: The oldest periglacial period in Poland.

Leckwijck W. van, Macar Paul: Les structures périglaciaires anterieures au Wurm en Belgique.

Maarleveld Gerard C.: Les phénomènes périglaciaires au Pléistocène ancien et moyen aux Pays-Bas.

Macar Paul: Compte-rendu du Colloque sur le Périglaciaire préwurmien tenu à Liége du 9 au 12 juin 1959.

Manil G.: Observations sur le remplissage des fentes de gel.

Manil G.: Quelques observations sur les loess anciens de Belgique.

Manil G., Leckwijck W. van, Macar Paul: Compte rendu de l’excursion du 10 juin 1959, à Namur et à Liége.

Nangeroni Giuseppe: Quelques phénomènes périglaciaires préwurmiens de la bordure sud des Alpes.

Raynal René: Quelques aperçus sur l’existence et l’importance des phénomènes périglaciaires préwurmiens au Maroc.

Tavernier Rene: Les formations quaternaires de la Belgique.

Tricart Jean: Manifestations périglaciaires du Quaternaire ancien en France.

Waters R. S.: Pre-würm periglacial phenomena in Britain.

Woldstedt Paul: Die Anzahl der Kaltzeiten im europäischen Pleistozän.

 

 1. Nr 10. – Łódź : PWN, 1961. – 444 s., il., tabl., mapy

Treść:

Cailleux Andre: Mares et lacs ronds et loupes de glace du sol.

Choubert Georges: Excursion aperçus sur le Quaternaire des environs de Rabat (20 octobre 1959).

Choubert Georges: Quaternaire du Maroc.

Couvreur G., Dresch J., Joly F., Coz J. le, Marer G., Pujos A., Raynal R.: Excursion dans le Moyen Atlas, le Haut Atlas oriental et le Rif (21-31 octobre 1959).

Dresch Jean: Observations sur les formes périglaciaires dans le massif de l’Elbourz et son piémont au Nord de Teheran.

Dutkiewicz Leopold: Congelifluction lobes on the Southern Hornsund coast in Spitsbergen.

Dylik Jan: Analyse sédimentologique des formations de versant remplissant les dépressions formées aux environs de Łódź.

Galloway R. W.: Ice wedges and involutions in Scotland.

Joly Ferdinand, Raynal René: Originalite des phénomènes périglaciaire au sud de la Méditerrannée.

Klatka Tadeusz: Problèmes des sols atries de la partie septentrionale de la presqu’île de Sörkapp (Spitsbergen).

Kozarski Stefan: Fossil congelifluction covers in the northern part of the Lushan (Central China).

Lliboutry Louis: Phénomènes cryoniveaux dans les Andes de Santiago (Chili).

Markov K. K.: Sur les phénomènes périglaciaires du Pléistocène dans le territoire de l’U. R. S. S.

Maruszczak Henryk: Phénomènes périglaciaires dans le Pirin et sur la Witocha (Bulgarie).

Mojski Józef E.: Stratigraphy of cryoturbate structures in the Würm-age deposits in the southern part of the Dorohucza basin (Lublin Upland).

Popov A. I.: Cartes des formations périglaciaires actuelles et pléistocènes en territoire de l’U. R. S. S.

Pujos A.: Deux aspects de la végétation du Moyen Atlas en liaison avec les conditions périglaciaires.

Raynal René: Compte-rendu de la réunion de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire d’UGI au Maroc du 19 au 31 octobre 1959.

Różycki Stefan Z.: Changements pléistocènes de l’extension de l’inlandis en Antarctide Orientale d’apres l’étude des anciennes plages élevées de l’Oasis Bunger (Q. M. L.).

Sekyra Josef: La carte périglaciaire du Massif Bohemien.

Szczepankiewicz Stanisław: Progress of youthful sedimentation in the region of Hornsund.

 

 1. Nr 11. – Łódź : PWN, 1962. – 360 s., il., tabl., mapy. – Report of the Commission Meeting in Stockholm 8-12.1960.

Treść:

Alexandre Jean: Phénomènes périglaciaires dans le Basoutoland et le Drakensberg du Natal.

Brunnschweiler Dieter: The periglacial realm in North America during the Wisconsin glaciation.

Cailleux Andre: Cartes de morphologie périglaciaire quaternaire en Europe.

Capello Carlo: Périglaciaire ou cryonival?

Dresch Jean: Observations sur les formes glaciaires et périglaciaires du Ballon d’Alsace (Vosges – France).

Dylik Jan: The Abisko-symposium as outstanding example of an international scientific meeting.

Dylik Jan: Introduction à la discussion sur la notion et sur le terme du „périglaciaire”.

Dylik Jan: Présentation des cartes mondiales du périglaciaire.

Dylik Jan, Raynal René: Compte-rendu de l’activité de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire pendant le XIXe Congres International de Géographie, Norden 1960.

Dylikowa Anna: Notion et terme „periglaciaire”.

Fénelon Paul: Le modèle périglaciaire en Périgord (France).

Glen J. W., Lewis W. V.: The measurement of side-slip at Austerdalsbreen, 1959 (summary).

Heinzelin J. de: Carte des extensions glaciaires du Ruwenzori (Versant Congolais).

Hövermann Jürgen: Über Verlauf und Gesetzmässigkeit der Strukturbodengrenze.

Ives J. D.: The deglaciation of Labrador-Ungava, an outline (summary).

Kachurin S. P.: Thermokarst within the territory of the U. S. S. R.

Kar N. R.: Investigations on a piedmont drift deposit in the foot-hils of the Eastern Himalayas and its glacial and periglacial significance.

Ksandr Jiři: Über die glaziale und periglaziale Problematik in der Tschechoslovakei.

Lee Hulbert A.: Method of deglaciation, age of submergence, and rate of uplift west and east of Hudson Bay, Canada.

Linton David L.: Glacial erosion on softrock outcrops in Central Scotland.

Louis Herbert: Die vom Grundrelief bedingten Typen glazialer Erosionslandschaften.

Nangeroni Giuseppe: Les phénomènes périglaciaires en Italie.

Östrem Gunnar: Ice-cored moraines in the Kebnekajse area.

Peguy Ch. P.: Observations glaciologiques dans le Massif des Grandes Rousse (France).

Péwé Troy L.: Ice wedges in permafrost, Lower Yukon River area near Galena, Alaska.

Popov A. I.: Periglacial phenomena and the laws of their distribution in the U. S. S. R.

Rapp Anders: Kärkevagge. Some recordings of mass-movements in the northern Scandinavian Mountains.

Rudberg Sten: Excursions at the Abisko-symposium, 1960.

Rudberg Sten: Geology and morphology of the „fjells”.

Rudberg Sten: A report on some field observations concerning periglacial geomorphology and mass movement on slopes in Sweden.

Smith H. T. U.: Periglacial frost features and related phenomena in the United States.

Tanaka Kaoru: Periglacial study in the Patagonian Andes.

Tedrow J. C. F.: Morphological evidence of frost action in Arctic soils.

Waters Ronald S.: Altiplanation terraces and slope development in West-Spitsbergen and south-west England.

Wiche Konrad: Le périglaciaire dans le Karakorum de l’Ouest.

Wielitchko A. A.: La zone périglaciaire de l’Europe orientale et les conditions d’habitat de l’homme du Paléolithique superieur dans cette zone.

Williams P. J.: Quantitative investigations of the soil movements in frozen ground phenomena.

 

 1. Nr 12. – Łódź : PWN, 1963. – 190 s., il., tabl.

Treść:

Andrews J. T.: So called „vallons de gélivation” in Central Labrador-Ungava.

Cailleux Andre: Processus supranivaux et grèzes litées.

Cailleux Andre, Calkin P.: Orientation of hollows in cavernously weathered boulders in Antarctica.

Corte Arturo E.: Relationship between four ground patterns, structure of the active layer, and type and distribution of ice in the permafrost.

Dineley D. L.: Contorsions in the Bovey Beds (Oligocene), S. W. England.

Dylik Jan: Bronisław Halicki, 1902-1962.

Dylik Jan: Problèmes périglaciaires de Hongrie.

Frye John C., Glass H. D., Leonard A. Byron, Willman H. B.: Late Pleistocene loesses of midwestern United States of America.

Nir Dov: Indices de gélivation récente et pléistocène en Israël.

Pissart A.: Des replats de cryoturbation au Pays de Galles; une variete géante de sols en guirlandes.

Słowański Władysław: Pseudozmarzlinowe formy szczelinowe w kredzie jeziornej okolic Laski koło Brus.

Tricart Jean: Amorce de roses de pierre actuelles dans les Alpes, près de Sallanches.

Washburn A. L., Smith D. D., Goddard R. H.: Frost cracking in a middle-latitude climate.

 

 1. Nr 13. – Łódź : PWN, 1964. – 418 s., il., tabl., mapy

Treść:

Hamelin Louis-Edmond: Le périglaciaire du Massif Juneau en Alaska.

Kozarski Stefan, Rotnicki Karol: Inwolucje w sandrze stadium poznańskiego na południe od Gniezna.

Mary Guy: Le périglaciaire des environs du Mans (Sarthe, France).

Philberth Karl: Recherches sur les sols polygonaux et stries.

Ploeger P. L., Groenman-van Waateringe W.: Late glacial pingo and valley development in the Boorne region near Wijnjeterp, province of Friesland, Netherlands.

Rotnicki Karol: Periglacial slope planations in the south-eastern part of the Ostrzeszów hills.

Wasylikowa Krystyna: Roślinność i klimat późnego glacjału w środkowej Polsce na podstawie badań w Witowie koło Łęczycy.

 

 1. Nr 14. – Łódź : PWN, 1964. – 350 s., il., tabl.

Treść:

Black Robert F.: Periglacial studies in the United States, 1959-1963.

Bout Pierre: Le conglomerat périglaciaire de la colline de Clermont-Ferrand, France.

Cook Frank A.: Periglacial research in Canada: 1954-1963 a selected bibliography.

Czerwiński Janusz: Problèmes des structures périglaciaires dans le depots quaternaires en Basse-Silesie.

Czudek Tadeas: Periglacial slope development in the area of the Bohemian Massif in Northern Moravia.

Demek Jaromir: Castle koppies and tors in the Bohemian Highland (Czechoslovakia).

Dylik Jan: Elements essentiels de la notion de „périglaciaire”. Reponse à l’enquete.

Dylikowa Anna: État des recherches périglaciaire en Pologne.

Goździk Jan S.: L’étude de la repartition topographique des structures périglaciaires.

Hamelin Louis-Edmond: La famille du mot „périglaciaire”.

Maarleveld G. C.: Periglacial phenomena in the Netherland during different parts of the Würm time.

Maruszczak Henryk: Problème de l’action eolienne dans la zone périglaciaire Pléistocène à la lumiere des indices granulometriques.

Mihailescu Vintila: Sur la limite du périglaciaire en Dobrogea.

Nangeroni Giuseppe: Rapports sur les études et les travaux concernant les phénomènes périglaciaires apparatus en Italie de 1956 à 1963.

Pécsi Marton: Chronological problems of the patterned soils of Hungary.

Piasecki Hieronim: Les fentes accompagnant la degradation du pergelisol pleistocene.

Pissart A.: Avancement des recherches périglaciaires en Belgique de 1956 à 1963.

Pissart A.: Vitesses des mouvements du sol au Chambeyron (Basses Alpes).

Rapp Anders, Rudberg Sten: Studies on periglacial phenomena in Scandinavia 1960-1963.

Raynal René: Recherches de géomorphologie périglaciaire en Afrique du nord.

Sekyra Josef: Cryogeological phenomena in the North Pamir (Central Trans-Alai).

Sekyra Josef: On the periglacial investigation in Czechoslovakia (1955-63).

Svensson Harald: Aerial photographs for tracing and investigating fossil tundra ground in Scandinavia.

Thorarinsson Sigurdur: Additional notes on patterned ground in Iceland with a particular reference to ice-wedge polygones.

Waters Ronald S.: Great Britain.

Williams R. B. G.: Fossil patterned ground in eastern England.

 

 1. Nr 15. – Łódź : PWN, 1966. – 360 s., il., tabl.

Treść:

Annersten Lennart: Interaction between surface cover and permafrost.

Ball D. L.: Late-glacial scree in Wales.

Beckett P. H. T.: Some consequences of peri-glacial processes and post-glacial adjustment in Southern England.

Black Robert F.: Comments of periglacial terminology.

Bout Pierre: Réponses au Questionaire de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire.

Brown E. H.: Dry valleys in the Chalk scarps of south east England.

Cailleux Andre: Phénomènes périglaciaires et ferruginisations à Harpford Common.

Corte Arturo E.: Particle sorting by repeated freezing and thawing.

Coteţ Petre: Le répartition des cryostructures pléistocènes sur le territoire de la Roumanie.

Coteţ Petre: Réponses à l’enquête sur le problème de la notion et du terme „périglaciaire”.

Dylik Jan: Problems of ice-wedge structures and frost-fissure polygons.

Dylik Jan, Raynal René: Tendances nouvelles dans les recherches périglaciaires depuis le Congrès International de Géographie à Rio de Janeiro.

Gregory K. J.: Aspect and landforms in north east Yorkshire.

Lewis Colin A.: The nivational landforms and the reconstructed snowline of Slaettaratindur, Faeroe Islands.

Linton D. L., Waters R. S.: The Exeter Symposium – Discussion.

Mackay J. Ross, Stager J. K.: Thick tilted beds of segregated ice, Mackenzie Delta area, N. W. T.

Matschinski Matthias: Les cailloux façonnées et la direction du vent qui les a formés (vent „fossile”).

Morariu T., Savu Al.: Quelques problèmes du périglaciaire en Roumanie.

Péwé Troy L.: Paleoclimatic significance of fossil ice wedges.

Sobolewska M.: Wyniki badań paleobotanicznych nad eemskimi osadami z Józefowa na Wyżynie Łódzkiej.

Stephens Nicholas: Some Pleistocene deposits in North Devon.

Tricart Jean: Quelques aspects des phénomènes périglaciaires quaternaires dans la Peninsule Iberique.

Waters R. S.: Dartmoor Excursion, Sunday, 12th July 1964.

Waters R. S.: North Devon Excursion, Monday, 13th July 1964.

Watson Edward: Two nivation cirques near Aberystwyth, Wales.

 

 1. Nr 16. – Łódź : PWN, 1967. – 285 s., il., tabl.

Treść:

Boyarskaya T. D., Sudakova N. G.: Périodes froides du Pléistocène de la Sibérie Orientale.

Crampton C. B., Taylor J. A.: Solifluction terraces in South Wales.

Dutkiewicz Leopold: The distribution of periglacial phenomena in NW-Sörkapp, Spitsbergen.

Dylik Jan: The main elements of Upper Pleistocene paleogeography in Central Poland.

Everett K. R.: The morphology of the slopes of Ogotoruk Creek valley, Northwest Alaska.

Goździk Jan S.: Fauchage des fentes en coin dû aux mouvements des masses sur des pentes douces.

Martini Andrzej: Preliminary experimental studies on frost weathering of certain rock types from the West Sudetes.

Mudrov J. V., Tumel N. V.: Le rôle de la tixotrophie dans l’évolution du microrelief des pays du Nord et des hautes montagnes.

Mycielska-Dowgiałło Elżbieta: Formy szczelinowe i inwolucyjne w piaskach i w żwirach doliny Wisły koło Tarnobrzega.

Pissart Andre: Les modalités de l’écoulement de l’eau sur l’île Prince Patrick (76º lat. N., 120º long. 0., Arctique Canadien).

Rohdenburg H.: Eiskeilhorizonte in südniedersächsischen und nordhessischen Lössprofilen.

Stasiak Jadwiga: Notes on the origin of late-glacial lacustrine deposits in North-Eastern Poland.

 

 1. Nr 17. – Łódź : PWN, 1968. – 336 s., il., tabl.

Treść:

Boyé Marc: Défense et illustration de l’hypothèse du „défonçage périglaciaire”.

Cailleux Andre: Periglacial of Mc Murdo Strait (Antarctica).

Demek Jaromir: Cryoplanation terraces in Yakutia.

Forsgren Bernt: Studies of nation palsas in Finland, Norway and Sweden, 1964-1966.

Łyczewska Janina: L’accumulation fluvio-périglaciaire dans la partie centrale du bassin de la Nida, Pologne Centrale.

Mojski Józef E.: Outline of loess stratigraphy in Poland.

Pissart Andre: Les polygones de fente de gel de I’lle Prince Patrick (Arctique Canadien- 760 lat. N.).

Rudberg Sten: Wind erosion- preparation of maps showing the direction of eroding winds.

Smith H. T. U.: „Piping” in relation to periglacial boulder concentrations.

Starkel Leszek: Remarques sur l’étagement des processus morphogénétiques dans le Carpates au cours de la dernière glaciation.

Tak-Schneider U. van der: Cracks and fissures of post-Allerød age in the Netherlands.

Vaumas Etienne de: Recherches sur la modelé cryohydrique et cryofluvial.

West R. G.: Evidence for pre-Cromerian permafrost in East Anglia.

Whittow John B.: A note to present day cryopedological phenomena in northern New South wales, Australia.

Williams R. G. B.: Some estimates of periglacial erosion in southern and eastern England

 

 1. Nr 18. – Łódź : PWN, 1969. – 445 s., il., tabl. – The Joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland, 1967.

Treść:

Papers:

Alexandre-Pyre S.: Conditions de formation et de conservation des glacis de piémont dans une région intertropicale (Plateau des Biano, Katanga).

Black R. F.: Slopes in southwestern Wisconsin, U.S.A., periglacial or temperate?

Brown J.: Soil properties developed on the complex tundra relief of northern Alaska.

Demek J.: Cryogene processes and the development of cryoplanation terraces.

Kar N. R.: Studies on the geomorphic zones Sikkim and Darjeeling Himalayas.

Katasonov E. M.: The typical features of cryogenic eluvium on slopes.

Łyczewska J.: Sédiments et processus quaternaires du versant crétacé de la vallée de la Basse-Nida (partie méridionale de la Pologne centrale).

Macar P.: Actions périglaciaires et évolution des pentes en Belgique.

Pécsi M.: Genetic classification of slope sediments.

Pippan T.: Studies on grus and block deposits on mountain slopes in Austria.

Raynal R.: Mutations en cours dans la morphogénèse périglaciaire au Nord-Ouest du Spitsberg (région du Kongsfjord).

Rohdenburg H.: Observations concering Lateglacial slope-dynamics in Central Europe.

Spitsberg (région du Kongsfjord).

Siuta J., Motowicka-Terelak T.: The origin and systematics of ferruginous precipitates in Quaternary formations and in present-day soils.

Tedrow J. C. F., Thompson C. C.: Chemical composition of Polar soils.

Velitchko A. A.: Milieu géologique et géomorphologique de la zone périglaciaire de la Plaine Est-Européenne.

Washburn A. L.: Patterned ground in the Mesters Vig district, Northeast Greenland.

Watson E.: The slope deposits in the Nant Iago valley, near Cader Idris, Wales.

Slope Development – in the regions presented during the Symposium:

Churska Z.: The development of the Drwęca valley slopes in the late-glacial period.

Dylik J.: Slope development under periglacial conditions in the Łódź region.

Jahn A.: Some problems concerning slope development in the Sudetes.

Manikowska B.: Les sols fossiles des périodes interstadiaires du Würm supérieur (Paudorf? Alleröd) aux environs de Łódź.

Starkel L.: L’évolution des versants des Carpates à flysch au Quaternaire.

General Discussion:

Hövermann J., Waters R. S.: Reporters’ comments on problems (3) and (4).

Macar P., Demek J.: Reporters’ comments on problems (5) and (6).

Tedrow J. C. F., Brown J.: Reporters’ comments on problem (8).

Washburn A. L., Maarleveld G. C.: Reporters’ comments on problems (1) and (2).

 

 1. Nr 19. – Łódź : PWN, 1969. – 496 s., il., tabl.

Treść:

Berg T. E.: Fossil sand edges at Edmonton, Alebrta, Canada.

Bertouille H.: Quaternaire de l’Artois (France).

Bik M. J. J.: The origin and age of the prairie mounds of southern Canada.

Black R. F.: Thaw depressions and thaw lakes. A review.

Gorbunov A. P.: La région périglaciaire du Tian-Chan.

Jersak J.: Stratigraphy of loesses in Poland on the basis of studies in the foreland of the Świętokrzyskie Mts.

Karlov N. N.: A new classification of eologlyptoliths.

Kostyaev A. G.: Diagenetic ground veins in the present-day alluvium of the lower Omoloj river-basin.

Kostyaev A. G.: Wedge and fold-like diagenetic disturbances in Quaternary sediments and their paleogeographic significance.

Lewin J.: The formation of Chalk dry valleys: the Stonehill calley, Dorset.

Markov K. K.: Les phénomènes périglaciaires et leur répartition.

Martini A.: Sudetic tors formed under periglacial conditions.

Mudrov Yu. V.: Bibliography of the papers on periglacial morphology published by Soviet writers in 1960-1966.

Neumeister H.: Young Pleistocene slope development on glacial and periglacial eolian sediments in Northwestern Saxony.

Perov V. F.: Block fields in the Khibiny Mts.

Sekyra Josef: Periglacial phenomena in the Oases and the mountains of the Enderby Land and the Dronning Maud Land (East Antarctica). Preliminary report.

Svensson H.: Open fissures in a polygonal net on the Norvegian Artic coast.

Tufnell L.: The range of periglacial phenomena in northern England.

Urbaniak U.: Les sables de couverture, les cryoturbations et les fractures dans les dunes du Bassin de Płock.

 

 1. Nr 20. – Łódź : PWN, 1969. – 384 s., il., tabl. – Le Symposium Periglaciaire, Wrocław 1968.

Treść:

Baraniecki L.: Le loess et les formations loessoïdes.

Bartkowski T.: Relief „linéaire” – relief typique des régions de loess actuelles.

Chmielewski W.: Influence exercée par le milieu périglaciaire sur l’habitat au Pléistocène supérieur de Pologne.

Dylik J.: L’action du vent pendant le dernier âge froid sur le territoire de la Pologne Centrale.

Dylikowa A.: Le problème des dunes intérieures en Pologne à la lumière des études de structure.

Jahn A.: Introduction.

Jahn A.: Structures périglaciaires dans les loess de la Pologne.

Jersak J.: La stratigraphie de loess en Pologne concernant plus particulièrement le dernier étage froid.

Kozłowski J. K.: Remarques sur l’âge du loess comportant des gisements paléolithiques en Pologne.

Łyczewska J.: Le rapport de l’accumulation du loess aux processus de la formation des dunes dans la région de la Ste-Croix.

Maruszczak H.: Une analyse paléogéographique de la répartition du loess polonais et de ses caractères lithologiques directifs.

Mojski J. E.: La stratigraphie des loess de la dernière période dlaciaire.

Racinowski R.: Le profil du loess à Nieledew sur le Plateau de Lublin à la lumière de l’analyse de minéraux lourds.

Articles:

Black R. F.: Climatically significant fossil periglacial phenomena in northcentral United States.

Cate J. A. M. ten: Valley coversand ridge, a new morphological element in the Guelders Valley.

Gravis G. F.: Fossil slope deposits in the Northern Arctic asymmetrical valleys.

Kostyaev A. G.: La zone périglaciaire des plaines de l’Europe de l’Est et de la Sibérie le l’Ouest au Pléistocène.

MacNamara E. E.: Soils and geomorphic surfaces in Antarctica.

Paepe R., Pissart A.: Periglacial structures in the late Pleistocene stratigraphy of Belgium.

Schönhage W.: Note on the ventifacts in the Netherlands.

Tedrow J. C. F.: Thaw lakes, thaw sinks and soils in Northern Alaska.

 

 1. Nr 21. – Łódź : PWN, 1972. – 279 s. : il.

Treść:

Aleshinskaya Z. V., Bondarev L. G., Gorbunov A. P.: Periglacial phenomena and some paleogeographical problems of Central Tian-Shan.

Brochu M.: Premières observations de dépôts de solifluxion fossils en Gaspésie.

Cailleux A.: Fentes minces et dépôts chimiques secondaires en Iakoutie et au Nord de Moscou.

Clark R.: Periglacial landforms and landscapes in the Falkland Islands.

French H. M.: Asymmetrical slope development in the Chiltern Hills.

Hamelin L.-E.: Le glaciel de Iakoutie en Sibérie Nordique.

Hedges J.: Expanded joints and other periglacial phenomena along the Niagara Escarpment.

James P. A.: The periglacial geomorphology of the Rankin Inlet area, Keewatin, N. W. T., Canada.

King R. B.: Lobes in the Cairngorm Mountains, Scotland.

Pelíšek J.: Pedogenetische Charakteristik der Fossilböden in den Löss-Schichtenfolge „Červený kopec“ bei Brno (Tschechoslowakei).

Popov A. I.: Les loess et dépôts loessoïdes, produit des processus cryolithogènes.

Pulinova M. Z., Pulina M.: Phénomènes cryogènes dans les grottes et gouffres des Tatras.

Tufnell L.: Ploughing blocks with special reference to north-west England.

 

 1. Nr 22. – Łódź : PWN, 1973. – 352 s. : il., fot.

Treść:

Bertouille H.: Résolution simple de problèmes de thermo-cinéthique dans les sols. Application à la cryoclastie.

Bird E. C. F.: The periglacial legacy in the landforms of the Weymouth lowland (South-Central England).

Bout P., Godard A: Aspects du modelé périglaciaire en Scandinavie du Nord. Problèmes de genèse, comparaisons.

Cailleux A.: Eolisations périglaciaires quaternaires au Canada.

Collard M.: Cryoturbations en forme de stries enracinées parallèles à la pente.

Czudek T., Demek J.: The valley cryopediments in Eastern Siberia.

Danilov I. D.: Plastic and ruptural deformations in basin sediments.

Danilov I. D.: Subaqueous pseudomorphoses in Pleistocene deposits.

Derbyshire E.: Periglacial phenomena in Tasmania.

French H. M.: Cryopediments on the Chalk of Southern England.

Hastenrath S., Wilkinson J.: A contribution to the periglacial morphology of Lesotho, Southern Africa.

Jersak J.: Eemian and early Würmian soils in loess of Poland.

John B. S.: Vistulian periglacial phenomena in South-West Wales.

Koniščev V. N., Faustova M. A., Rogov V. V.: Cryogenic processes as reflected in ground microstructure.

Kostyaev A. G.: Some rare varieties of stone circles.

Kuznecova T. P.: Special features of cryolithogenesis in the alluvial plains, Central Yakutia.

Pissart A.: Le comité de coordination des recherches périglaciaires de l’Union géographiques internationale.

Pissart A.: Les études experimentales de l’action du gel, voie de recherche d’avenir.

Raynal R.: Quelques vues d’ensemble à propos du périglaciaire pléistocène des régions riveraines de la Méditerranée occidentale.

Saunders G. E.: Vistulian periglacial environments in the Lleyn Peninsula.

Špolanskaya N. A., Evseyev V. P.: Domed-hummocky peatbogs of the northern taiga in Western Siberia.

Tedrow J. C. F.: Polar soil classification and the periglacial problem.

Tumel N. V.: Temperature-controlled formation of cryogenic structure of permafrost of the Bolšezemelskaya Tundra.

 

 1. Nr 23. – Łódź : PWN, 1973. – 277 s. : il., fot.

Treść:

Bartkowski T.: Relief linéaire du Rempart Métacarpathoque en tant que témoin des cycles éoliens dans l’évolution du relief.

MacNamara E. E.: Macro- and Microclimates of the Antarctic Coastal Oasis, Molodezhnaya.

Romanovskij N. N.: Regularities in formation of frost-fissures and development of frost-fissure polygons.

 

 1. Nr 24. – Łódź : Ossolineum, 1975. – 374 s. : il., fot. – Periglacial Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene – the International Symposium, Yakutsk – Moscow, 1969 (part II).

Treść:

Bout P.: Le périglaciaire du Massif Central de la France.

Clapperton C. M.: Further observations on the stone runs of the Falkland Islands.

Dionne J.-C.: Bibliographie annotée sur les formes et structures périglaciaires fossiles au Canada méridional.

Dylik J.: The glacial complex in the notion of the late Cenozoic cold ages.

Hedges J.: Multiple cycles of cryoplanation on Sugarloaf Mountain, Maryland.

Jersak J.: Frost fissures in loess deposits.

Michel J. P.: Périglaciaire des environs de Paris.

Tufnell L.: Hummocky microrelief in the Moor House area of the northern Pennines, England.

 

 1. Nr 25. – Łódź : Ossolineum, 1976. – 189 s. : fot.

Ball D. F.: Close-packed patterned arrangement of stones and shells on shore-line platforms.

Evans R.: Observations on a stripe pattern.

Gonzalez M. A., Corte A. E.: Pleistocene geocryogenic structures at 38º S. L., 60º W. and 200 m above sea level, Gonzalez Chavez, Buenos Aires Province, Argentina.

Mottershead D. N.: Quantitative aspects of periglacial slope deposits in southwest England.

Vincent P. J.: Some periglacial deposits near Aberystwyth, Wales, as seen with a Scanning Electron Microscope.

Vincent P. J., Clarke J. V.: The terracette enigma – a review.

 

 1. Nr 26. – Łódź : Ossolineum, 1976. – 317 s. : il., fot.

Treść:

Åhman R.: The structure and morphology of minetogenic palsas in northern Norway.

Clark R.: Further consideration of Falkland Islands periglacial landscapes.

Corte A. E.: Rock glaciers.

Crampton C. B.: Patterned ground in the Maritimes, Canada.

Donnay J. [et al.]: Observations sur photos aériennes de structures périglaciaires en Ardenne centrale.

French H. M., Dutkiewicz L.: Pingos and pingo-like forms, Banks Island, Western Canadian Arctic.

Gangloff P., Cailleux A.: Indices possibles de pérgelisol discontinu.

Grubb A., Bunting B. T.: Micromorphological studies of soil tonguing phenomena in the Burford loam, southern Ontario, Canada.

Jahn A.: Contemporaneous geomorphological processes in Longyeardalen, Vestspitsbergen (Svalbard).

Journaux A.: Alternances du ruissellement et de la solifluction dans les millieux périglaciaires: exemples Canadiens et expérimentations.

Maarleveld G. C.: Periglacial phenomena and the mean annual temperature during the last glacial time in the Netherlands.

Pissart A.: Sols à buttes, circles non tries et sols striés non tries de l’île de Banks (Canada, N. W. T.).

Pissart A., Watson E.: Hommage au Professeur Jan Dylik.

Raynal René: Jan Dylik – le savant, le périglacialiste et l’homme.

Romanovskij N. N.: The scheme of correlation of polygonal wedge structures.

Sekyra J.: Weathering of a Tassili Silurian Sandstone, Central Sahara.

Seppälä M.: Seasonal thawing of a palsa at Enontekiö, Finnish Lapland, in 1974.

Svensson H.: Pingo problems in the Scandinavian countries.

Środoń A.: Late-Pleistocene flora and mammoth skeleton from Rzochów near Mielec (S. Poland).

Tufnell L.: Ploughing block movements on the Moor House Reserve (England), 1965-75.

Vliet-Lanoë B. van: Traces de ségrégation de glace en lentilles associées aux sols et phénomènes périglaciaires fossiles.

Watson E.: Field excursions in the Aberystwyth region, 1-10 July 1975.

 

 1. Nr 27. – Łódź : Ossolineum, 1978. – 187 s. : il., fot.

Ballantyne C. K.: The hydrologic significance of nivation foatures in permafrost areas.

Bertouille H.: Théorie nouvelle de la formation des doublets des limons.

Boardman J.: Grèzes litées near Keswick, Cumbria.

Brochu M.: Disposition des fragments rocheux dans les depots de solifluxion, dans les éboulis de gravité et dans les dépôts fluviatiles.

Brosche K.-U.: Ergebnisse einer vergleichenden Studie zum rezenten und vorzeitlichen periglazialen Formenschatz auf der Iberischen Halbinsel.

Gullentops F., Paulissen E.: The drop soil of the Eisden type.

Kuhle M.: Über Solifluktion und Strukturböden in S. E.-Iranischen Hochgebirgen.

Mackay J. Ross: Contemporary pingos: a discussion.

Popov A. I.: Cryolithogenesis, the composition and structure of frozen rocks, and ground ice.

 

 1. Nr 28. – Łódź : Ossolineum, 1981. – 365 s. : il., fot.

Clark R.: Cold climate features of the Cordillera Cantabrica, northern Spain.

Crampton C. B.: Analysis of synergistic systems for evaluating terrain sensitivity to disturbance of icy permafrost in the Mackenzie River valley, Canada.

French H. M., Lewkowicz A. G.: Periglacial slopewash investigations, Banks Island, western Arctic.

Goudie A. S., Piggott N. R.: Quartzite tors, stone stripes and slopes at the Stiperstones, Shropshire, England.

Hoare P. G., McCabe A. M.: The periglacial record in east-central Ireland.

Marshall P. W.: The formation and age of ice in caves.

McArthur J. L.: Periglacial slope planations in the southern Pennines, England.

Paszkiewicz Z. S.: Two-storeyed frost-wedges in the vicinity of Yaroslavl, U. S. S. R.

Riezebos P. A., Slotboom R. T.: Micro-pingos on a bridge in Amsterdam.

Vanmaercke-Gottigny M. C.: Some geomorphological implications of the cryo-aeolian deposits in western Belgium.

 

 1. Nr 29. – Łódź : Ossolineum, 1982. – 282 s. : il., fot.

Treść:

Bout P.: Action du gel intense sur les basaltes.

Dutkiewicz L.: Preliminary results of investigations on some periglacial phenomena on King George Island, South Shetlands.

Jahn A., Siedlecki S.: Periglacial phenomena on the Varanger peninsula (Norway).

Korotaj M., Mycielska-Dowgiałło E.: Würmian periglacial processes on the Kolno Plateau in the light of sedimentologic investigations with the use of the scanning electron microscope.

Lautridou J. P.: La fraction fine des debris de gélifraction experimentale.

Manikowska B.: Upfreezing of stones in boulder clay of Central and North Poland.

Mottershead D. N.: Some sources of systematic variation in the main head deposits of southwest England.

Svensson H.: The use of aerial photographs and remote sensing techniques in research on fossil periglacial features.

Svensson H.: Valley formation initiated by ice wedge polygonal nets in terrace surfaces.

Tedrow J. C., Krug E. C.: Weathered limestone accumulations in the high Arctic.

Vincent P. J., Clarke J. V.: A note on the detection of slip-planes in terracettes.

 

 1. Nr 30. – Łódź : Ossolineum, 1986. – 152 s. : il., fot.

Treść:

Arkhangelov A. A.: Les fentes de gel expérimentales.

Ballantyne C. K.: Nonsorted patterned ground on mountains in the Northern Highlands of Scotland.

Berdnikov V. V.: Late Pleistocene permafrost phenomena in the European part of the USSR and their significance for paleoclimatic reconstructions.

Brosche K.-U.: Pleistozäne Periglacialstrukturen in den Ebroterrassen bei Zaragoza.

Chattopadhyay G. P.: Ploughing block mouvement on the Drumochter Hills in the Grampian Highlands, Scotland.

Karte J., Liedtke H.: Propositions for the legend of a map showing the distribution of fossil periglacial phenomena as evidence for permafrost at the maximum of the last glaciation.

Maizels J. K.: Frequency of relic frost-fissure structures and prediciton of polygon pattern. A quantitive approach.

Mills H. H.: Piedmont-cove deposits of Dellwood quadrangle, Great Smoky Mountains, North Carolina, U. S. A.: some aspects of sedimentology and weathering.

Nowaczyk B.: Dowoo – a new type of earth mounds in continental permafrost domain (Central Mongolia).

Różycki S. Z.: Structures pseudopériglaciaires au Sahara Central.

Walton G. F., Tedrow J. C. F.: A soil pattern of Central Bathurst Island, Queen Elizabeth Island, Canada.

Watts S. H.: Intensity versus duration of bedrock weathering under periglacial conditions in high arctic Canada.

 

 1. Nr 31. – Łódź : Ossolineum, 1986. – 309 s. : il., fot.

Treść:

Alexandrowicz S. W.: Molluscan assemblages from a loess profile at Odonów (Małopolska Upland).

Bout P.: Des cicatrices de pingos en Devès (Haute-Loire), France.

Brochu M.: Proposition pour une definition de base synthétique et à fondement numérique de zone à périglaciaire actuel et fossile et de phénomène périglaciaire.

Corte A. E.: Delimitation of geocryogenic (periglacial) regions and asociated geomorphic belts at 33º S. L. Andes of Mendoza, Argentina.

Czudek T.: Some problems of valley development in Pleistocene deposits of Northern Moravia (Czechoslovakia).

Derruau M.: Morphologie périglaciaire des affleurements volcaniques.

Dresch J.: Paléogéographie et action anthropique dans les Vosges méridionales (France).

Goździk J. S.: Structures de fentes à remplissage primaire sableux du Vistulien en Pologne et leur importance paléogèographique.

Harris S. A.: Distribution and zonation of permafrost along the eastern ranges of the Cordillera of North America.

Jahn A.: Fourth International Conference on Permafrost, Fairbanks, 18-22, July 1983.

Jahn A.: Remarks on the origin of palsa frost mounds.

Journaux A.: Formes d’érosion d’origine périglaciaire en Provence.

Kamińska R., Konecka-Betley K., Mycielska-Dowgiałło E.: The Liszyno dune in the Vistula valley (east of Płock).

Kozarski S.: Early Vistulian permafrost occurrence in north-west Poland.

Krajewski K.: On eolian processes near H. Arctowski station, King George Island, South Shetlands.

Lautridou J. P., Ozouf J. C., Vliet-Lanoë B. van, Coutard J. P.: À propos de deux themes de recherché abordes au center de géomorphologie du C. N. R. S.

Manikowska B.: Sol fossile de la phase de transition pléistocène-holocène dans les dunes continentals de la Pologne Centrale.

Maruszczak H.: Differentiation of the intensity of accumulation of the Vistulian loesses in Poland and Hungary.

Péwé T. L.: Permafrost advances: report of the Fourth International Conference on Permafrost.

Raynal R.: Repartition géographique des heritages périglaciaires quaternaires au Portugal et à Madère.

Romanovskij N. N., Turin A. I.: Kurums.

Starkel L.: The role of the Vistulian and Holocene in the transformation of the relief of Poland.

Tedrow J. C. F.: Factors affecting polar desert soil development in the High Arctic.

Tricart J.: Quelques difficultes méthodologiques présentées par les reconstitutions paléoclimatiques du Quaternaire.

Turkowska K., Wieczorkowska J.: L’influence du relief sur le caractère des dépôts de versant périglaciaire dans la region de Łódź.

 

 1. Nr 32. – Łódź : Ossolineum, 1992. – 176 s. : il., fot.

Treść:

Brown R. J. E., Kupsch W. O.: Permafrost terminology. Polish translation by A. Dylikowa and J. Goździk.

 

 1. Nr 33. – Łódź : Ossolineum, 1994. – 187 s. : il., fot.

Treść:

Coutard J. P., Vliet-Lanoë B. van: Cryoexpulsion et cryoreptation en milieu limonoargileux. Expérimentation en laboratoire.

Dewolf Y.: Les cellules géométriques du causse Mejean (Lozère, France). Polygones, cercles de pierres, ostioles. Héritage et actualisme.

Francou B.: Les chutes de pierres sur les éboulis recouverts de neige. Contribution à l’étude d’un mécanisme.

Goździk J. S.: Etudes des fentes de gel en Pologne Centrale.

Klatkowa H.: Evaluation du rôle de l’agent périglaciaire en Pologne Centrale.

Manikowska B.: Etat des études des processus éoliens dans la région de Łódź (Pologne Centrale).

Pech P.: Le périglaciaire de haute montagne dans l’Ossola (Alpes Italiennes).

Raynal R.: Spécificités régionales du périglaciaire d’altitude dans le domaine méditerranéen.

Turkowska K.: La morphogenèse périglaciaire dans les vallées fluviales du Plateau de Łódź et sa différentiation dans le temps et dans l’espace.

Vliet-Lanoë B. van: Histoire et dynamique du pérgelisol européen au Weichselien.

Wieczorkowska J.: Profils et dépôts de versants aux environs de Łódź.

 

 1. Nr 34. – Łódź : ŁTN, 1995. – 227 s. : il., fot.

Treść:

Alexandrowicz S. W., Alexandrowicz W. P.: Molluscan fauna of the Upper Vistulian and Early Holocene sediments of South Poland.

Balwierz Z.: Vegetation of Upper Vistulian cold phases in Central Poland.

Baumgart-Kotarba M., Kotarba A.: High mountain environment of Tatras in the period of Pleistocene and Holocene transition.

Goździk J. S.: A permafrost evolution and its impact on some depositional conditions between 20 and 10 ka in Poland.

Kozarski S.: The periglacial impact on the deglaciation area of northern Poland after 20 kyr BP.

Madeyska T., Kozłowski S. K.: Human settlement and palaeoenviromental changes in Poland 20,000-8,000 years ago.

Manikowska B.: Aeolian activity differentiation in the area of Poland during the period 20-8 ka BP.

Mojski J. E.: An outline of the Southern Baltic area of the Last Glaciation and the beginning of the Holocene.

Starkel L., Gębica P.: Evolution of river valleys in Southern Poland during the Pleistocene-Holocene transition.

Starkel L., Manikowska B.: The Pleistocene-Holocene transition (20-8 ka BP) in the area of Poland.

Śnieszko Z., Dwucet K.: The evolution of loess covers in Poland between 20 and 8 ka BP.

Turkowska K.: Recognition of valleys evolution during the Pleistocene-Holocene transition in non-glaciated regions of Polish Lowland.

 

 1. Nr 35. – Łódź : ŁTN, 1996. – 195 s. : il., fot.

Treść:

Dwucet K., Śnieszko Z.: Neopleistocene loess cover evolution. An example from the Odonów sedimentary succession (southern Poland).

Klatkowa H.: Symptoms of the permafrost presence in Middle Poland during the last 150 000 years.

Krysiak S.: The influence of periglacial cover deposits upon aeration and moisture conditions of geocomplexes.

Maruszczak H.: Altitudinal morphoclimatic differentiation of areas of younger loess accumulation in Europe.

Repelewska-Pękalowa J.: Development of relief affected by contemporary geomorphological processes in NW part od Wedel Jarlsberg Land (Bellsund, Spitsbergen – Svalbard).

 

 1. Nr 36. – Łódź : ŁTN, 1997. – 103 s. : il., fot.

Treść:

Alexandrowicz Stefan W.: Malacofauna of the Eemian Interglacial in Kochanów (Middle Poland).

Dobiński Wojciech: Distribution of mountain permafrost in the High Tatras based on freezing and thawing indices.

Dylikowa A., Pissart A.: Hommage a Rene Raynal.

Harris Stuart A.: Reliktowa późnoczwartorzędowa zmarzlina na Plateau Mountain SW Alberta, Kanada.

Manikowska Barbara: Evolution de la dépression fermée a Kochanów (Pologne Centrale).

 

 1. Nr 37. – Łódź : ŁTN, 1998. – 178 s. : il., fot.

Treść:

Buraczyński Jan: Development of eolian processes during the pleni- and late Vistulian in the southeastern Poland.

Dąbski Maciej, Gryglewicz Ewald: Selected forms of Frost Sorting in the Marginal Zone of Flaajokull (Iceland).

French Hugh M.: Permafrost, real estate, and climate change: the case of Thompson, Northern, Canada.

French Hugh M., Dobiński W.: Permafrost advances at Yellowknife, Canada. Report of the seventh international Conference on Permafrost.

Gębica P., Szczepanek K., Pazdur A., Sańko A. F.: Vistulian terrace with loess cover in the Vistula valley near Nowe Brzesko (Southern Poland).

Goździk Jan, Maruszczak Henryk: Evidence of strong Aeolian ebrasion in fluvial deposits immediately before the Odrian ice sheet advance in an area of the middle Vistula River.

Harris Stuart A.: A genetic classification of the Palsa-Like Mounds in Western Canada.

Hoppe Gunnar: Jan Dylik – a leading periglacial researcher and an internationalist.

Pissart A., Harris S., Prick A., Vliet-Lanoë B. van: La signification paleoclimatique des lithalses (palses minerales).

Rapp Anders: Memories from the 1996’s: Jan Dylik and periglacial research in Spitsbergen and Lappland.

Wojtanowicz Józef: The origin and age of silt deposits in the Sandomierz basin.

 

 1. Nr 38. – Łódź : ŁTN, 1999. – 192 s. : il., fot.

Treść:

Antczak-Górka Barbara: Wind-faceted stones within the maximum limit of the last ice sheet in southern Wielkopolska and the periglacial phenomena concurent with them.

French Hugh M.: From heroic expeditions to modern field programs in periglacial environments.

Harris Stuart A.: Heat transfer orocess at the lower limit of alpine permafrost, Marmot Basin, Jasper National Park, Canada.

Kasse C.: Can involutions be used as palaeotemperature indicators?

Kolstrup Else: Recognition of former frost mounds in pleistocene deposits and their use as indicators for past environments.

Lautridou J.-P.: La contribution des experiences en laboratoire aux recherches periglaciaires histoire, acquis et perspectives.

Pissart Albert: The UGI Periglacial Commission and its role from 1949 until 1980.

Rączkowska Zofia: Slope dynamics in periglacial zone of the Tatra Mountains.

Starkel Leszek: Polish roots of periglacial research.

Turkowska Krystyna: Some reflections on the Łódź contribution to periglacial research and ceriteria of periglacial morphogeny in middle Poland.

Vandenberghe Jef: Periglacial research jumping between process and environment.

Vliet-Lanoë Brigitte van: Cryoturbations seismicite et controle neotectonique implications pour le quaternaire Europeen.

Worsley Peter: Ice-wedge cast investigations in the British Isles 1849-1949.

Żurawek Roman: Relict rock glaciers of the Central European-Mid-Mountains.

 

 1. Nr 39. – Łódź : ŁTN, 2000. – 144 s. : il., fot.

Treść:

Coutard J.-P., Lautridou J.-P., Ozouf J.-C.: La contribution des expériences en laboratoire aux recherches sur le périglaciaire: histoire, acquis et perspectives.

French H. M., Lautridou J.-P.: The IGU Periglacial Commission and its role from 1980 until 1996.

Heyse I.: Fossil periglacial remnants in the Beernem-Mouton excavation in Flanders (Belgium).

Mościcki J. W., Kędzia S.: Comments and observations on the application of resistivity sounding in the research of permafrost.

Woudsma C. G., Jensen J. F. N., Harris S. A.: Modelling permafrost distribution in the Canadian Rocky Mountains: a GIS-based approach.

Żurawek R.: Frost weathering of main rock types of the Ślęża Massif, SW Poland. An experimental approach.

 

 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET DES LETTRES DE ŁÓDŹ

 

Red.: vol. 1-23: J. Dylik; vol. 24-40: J. Matuszewski; vol. 41-55: J. Ławrynowicz.

 

 1. 1: 1945/1947. – Łódź : [ŁTN], 1950. – 97 s.

Treść:

Dylik Jan: La fondation de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź et ses rapports avec le développement culturel du milieu social.

Classe I. De Linguistique, de Littérature et de Philosophie.

Jakubowski Jan Zygmunt: L’esthétique de Stanisław Witkiewicz.

Kotarbiński Tadeusz: Revur des problèmes de la semantique logique.

Kułakowski Sergiusz: Les Polonais, Les Russes, et les Ukrainiens dans l’oeuvre de Nicolas Leskov.

Łopatyńska Lidia: L’oeuvre lyrique de Laforgue.

Ossowska Maria: Jugements de valeur et jugements de réalité.

Romankówna Mieczysława: Orzeszkowa et la littérature russe.

Skwarczyńska Stefania: Projet d’un dictionaire des genres littéraires.

Skwarczyńska Stefania: La réticence, élément structural de l’oeuvre littéraire.

Stieber Zdzisław: Les signes phonologiques de la limite du mot et du morphème dans la langue polonaise.

Stieber Zdzisław: La toponomastique du pays des Lemki. (Première partie: Les noms des localités).

Ułaszyn Henryk: Baudouiniana. (1 et 2).

Ułaszyn Henryk: L’origine ethnique du nom Ukrainiec.

Żygulski Zdzisław: La légende de Don Juan dans la littérature des quatre siècles derniers.

Classe II. D’Histoires et de Sciences Sociales.

Baranowski Bohdan: Tentatives polonaises de conquête de la Crimée en 1623-1629.

Łukaszewicz Witold: Claude-François (1752-1793). Précis monographique.

Ossowski Stanisław: La représentation du territoire national dans diverses idées de patrie.

Truchim Stefan: Les relations réciproques entre les Piaristes et la Commission de l’Education Nationale.

Classe III. De Sciences Mathématiques et Naturelles.

Dylik Jan: Le développement de l’habitat aux environs de Łódź. Comptes-rendus des séances scientifiques de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź.

Dylik Jan: The form of the surface and the division of the region of Łódź into countries.

Pawłowski Leszek Kazimierz: Contribution à la systématique des sangsues du genre Erpobdella de Blainville.

Pawłowski Leszek Kazimierz: Sur la biologie du Cystobranchus fasciatus (Kollar).

Różycki Feliks: Paludina diluviana et sa stratigraphie.

 

 1. 3. – Łódź : [ŁTN], 1950-1952

Classe I. De linguistique, de Littérature et de Philosophie.

Nr 1: Schnayder Jerzy: De periegetarum Graecorum reliquiis.

Nr 2: Łopatyńska Lidia: Le drame poétique d’histoire de l’époque romantique en France.

Nr 3: Łopatyńska Lidia: La querelle de La Princesse de Clèves et la conception contemporaine de la fiction romanesque.

Nr 4: Łopatyńska Lidia: Le système dramatique de Vitrac.

Nr 5: Łopatyńska Lidia: Les genres dramatiques en France au XX-ème siècle.

Classe III. De Sciences Mathematique et Naturelles.

Nr 1: Pawłowski Leszek Kazimierz: Cas particulier d’anomalie dans la structure du corps de la sangsue Erpobdella octoculata (L.).

Nr 2: Dylik Jan: Some periglacial structures in pleistocene deposits of Middle Poland.

Nr 3: Dylik Jan: The loess-like formations and the windworn stones in Middle Poland.

Nr 4: Dylik Jan, Klatka Tadeusz: Recherches microscopiques sur la désintégration périglaciaire.

Nr 5: Dylik Jan: The concept of the periglaciare cycle in Middle Poland.

Nr 6: Chrząszczewska Anna, Korzeniewski Czesław: A report on the chemistry of N-halogenoamines. IV. N, N’-dichloroamine of 4,4’-azobenzenedisulphonic acid.

Nr 7: Rodkiewicz Bohdan: La soudure des tissus découpés dans la racine de carotte, cultivés sur un substratum artificiel.

Nr 8: Skupieński Franciszek Ksawery: Influence de la levure (Saccharomyces cerevisiae) sur le développement des Myxomycètes.

Nr 9: Halicz Benedykt: Les recherches cytologiques sur le Dictyostelium mucoroides.

Nr 10: Skupieński Franciszek Ksawery: Recherches sur les propriétés cancérigènes du goudron.

Nr 11: Chrząszczewska Anna, Bartoszewicz Ryszard, Bartoszewicz Danuta: Research concerning the group of N-ethanoloanilides of aromatic sulphonic acids. I.

Nr 12: Madeja Roman: Research concerning the group of N-halogenamines of 4-azobenzenesulphonic acid and its derivatives.

Nr 13: Olszewska Maria Joanna: Les mitoses polyploïdes chez Narcissus poeticus L.

Nr 14: Leyko Wanda: Oxidation – reduction potential of cysteine – cystine system.

Nr 15: Ostaszyński Abram: Researches concerning nitrofluoroaromatic compounds. On the nitration of m-fluorotoluene.

Nr 16: Chrząszczewska Anna: A report on the chemistry of N-chloramines. III. Methods of obtaining annogen.

Nr 17: Chrząszczewska Anna, Miecznikowska-Stolarczyk Wanda: 4-sulphoazobenzene-4’-carboxylic acid.

Nr 18: Dylikowa Anna: De la méthode structurale dans la morphologie glaciaire.

Classe IV. De Sciences Médicales.

Nr 1: Mazurek Ludwik Jerzy: The urinary stress incontinence in women with reference to a new method of operative treatment.

Nr 2: Bojanowicz Kazimierz: Recherches sur le niveau du potassium dans le sang au cours de la maladie de l’ulcère peptique.

Nr 3: Herman Eufemiusz: Researches on the so called tonic plantar reflex and its clinic value.

Nr 4: Konorski Jerzy, Stępień Lucjan, Brutkowski Stefan, Ławicka Wacława, Stępień Irena: The effect of the removal of interprojective fields of the cerebral cortex on the higher nervous activity of animals.

Nr 5: Stępień Lucjan: Experimental and clinical researches on the origin and diagnostic value of papilloedema.

Nr 6: Lewenfisz Henryk: L’epreuve pneumatique-tympanique et pneumatique-osseuse.

Nr 7: Lewenfisz Henryk: A new operative method of fenestration, radical mastoidectomy and conservative operations.

Nr 8: Chojnowski Józef Ryszard: L’influence de la déchloruration de l’organisme sur le niveau du chlore d’urée, la réserve alcaline et l’albumine dans le sang ainsi que sur l’acidité du suc gastrique.

 

 1. 4. – Łódź : [ŁTN], 1953

Classe I. De linguistique, de Littérature et de Philosophie.

Nr 1: Łopatyńska Lidia: L’aspect social du vaudeville de Labiche.

Nr 2: Łopatyńska Lidia: Les sujets d’actualité dans les proverbes dramatiques de Leclercq.

Nr 3: Łopatyńska Lidia: Le dernier drame de Vitet.

Classe III. De Sciences Mathematique et Naturelles.

Nr 1: Dylik Jan: Premières notions sur les formations de couverture dans la Pologne Centrale.

Nr 2: Dylik Jan: Periglacial investigations in Poland.

Nr 3: Dylik Jan: Caractères du développement de la géomorphologie moderne.

Nr 4: Jewtuchowicz Stefan: La structure du sandre.

Nr 5: Filipowicz Bronisław, Leyko Wanda: Polarographic method of the determination of adenine in tissues. Part I.

Nr 6: Przełęcka Aleksandra: Sur les phénomènes cytologiques dans le callus de la carotte, cultivée in vitro en présence du goudron.

Nr 7: Skupieńska Alina: Influence du substratum sur la développement du myxomycète. Didymium nigripes Fr.

Nr 8: Rodkiewicz Bohdan: Action de phytoncides volatils sur les Myxomycètes.

Nr 9: Skupieński Franciszek Ksawery: Faculté régénératrice du plasmode de Didymium squamulosum Fries. Contribution à l’étude cytologique de Myxomycètes.

Nr 10: Olszewska Maria Joanna: L’influence de différentes concentrations de glucose sur les dimencions du noyau et du nucléole chez Lupinus albus L. et Lupinus luteus L.

Nr 11: Madajek Irena: Recherches sur le mechanisme de la déstruction de parois cellulaires du bois pin (Pinus silvestris) par le champignon Lentinus lepideus Fr. (Lentinus squamosus) Schott. (Quel.).

Nr 12: Maciejewska-Potapczykowa Wacława: L’influence du dichlorophénoxyacétate de sodium sur le chlorophylle des plantes supérieures.

Nr 13: Kuziel Stanisława: Recherches sur la longueur de fibres du bois.

Nr 14: Skupieński Franciszek Ksawery: Action antagoniste de Penicilium sp. sur le développement de certains champignons destructeurs du bois. I. Note préliminaire.

Nr 15: Olszewska Maria Joanna: L’influence du jeùne forcé sur la grandeur de noyaux et de nucléoles chez Lupinus albus L. et Lupinus luteus L.

Classe IV. De Sciences Médicales.

Nr 1: Venulet Franciszek, Moskwa Zofia: De l’abaissement du taux de la vitamine C dans l’organisme des fumeurs.

Nr 2: Markert Wacław, Przesmycki Feliks: Propriétés pathogènes du virus de la grippe du type A chez l’homme.

 

 1. 5. – Łódź : [ŁTN], 1954

Classe III. De Sciences Mathematique et Naturelles.

Nr 1: Gołąb Józef: Rockslides and flows and their meaning for the tectonics of the Flysch of Podhale.

Nr 2: Leyko Wanda, Panusz Henryk: Polarographic method of the determination of adenine compounds in blood.

Nr 3: Sandner Henryk: Recherches sur la faune sangsues.

Classe IV. De Sciences Médicales.

Nr 1: Lausz Helena: Le réflexe gastro-cardiaque dans l’organisme sensibilisé et dans l’organisme non sensibilisé.

Nr 2: Venulet Franciszek, Lausz Helena, Ziółkowski Z.: La fumée de tabac et la niveau de la vitamine C dans les organes internes de la grenouille.

 

 1. 6. – Łódź : [ŁTN], 1955

Classe I. De linguistique, de Littérature et de Philosophie.

Nr 1: Kielski Bolesław: La structure des langues français et polonaise étudiées à la lumière de l’analyse comparative.

Classe III. De Sciences Mathematique et Naturelles.

Nr 1: Kołodziejczyk Leszek: Les discontinuités dans la plasme causées par le choc électromagnétique.

Nr 2: Chrząszczewska Anna, Madeja Zofia, Wieczorek J.: 1,4-di-(-3’-aminobenzenesulphonamido)-benzene and its derivatives azo-dyes.

Nr 3: Pawłowski Leszek Kazimierz: Révision des genres Erpobdella de Blainville et Dina R. Blanchard (Hirudinea).

Nr 4: Chrząszczewska Anna, Czerniak J., Madeja Zofia, Nowaczyk Maria: The synthesis of 1,4-di-(3’-amino-6’-methylbenzenesulphonamido)-benzene, as a half product to obtain new azo-dyes.

Nr 5: Pawłowski Leszek Kazimierz: Observations biologiques sur les Sangsues.

Nr 6: Janowski Witold: Sur le maximum du module des fonctions univalentes bornées.

Nr 7: Gajewski Tomasz: Sur le rapport de la mécanique quantique à la mécanique classique.

Classe IV. De Sciences Médicales.

Nr 1: Borsuk Józef, Torzecki Zenon: La tuberculose des amygdales palatines et du tissu périamygdalien au cour de la tuberculose.

 

 1. 7. – Łódź : [ŁTN], 1956

Classe III. De Sciences Mathematique et Naturelles.

Nr 1: Fonberg Elżbieta: On the manifestation of conditioned defensive reactions in stress.

Nr 2: Tietz Tadeusz: About the boundary conditions of the Schrödinger equation.

Nr 3: Wiśniewski Feliks Joachim: Les niveaux énergétiques des noyaux.

Nr 4: Pawłowski Leszek Kazimierz: Première liste des Rotifères trouvés dans la rivère Grabia.

Nr 5: Siewierski Lucjan: Sur les fonctions univalentes, algébriques dans le demi-plan.

Nr 6: Somorowska Hanna: L’accouplement chez Cyzicus tetracerus Kryn.

 

 1. 8. – Łódź : [ŁTN], 1957

Classe III. De Sciences Mathematique et Naturelles.

Nr 1: Zawadzki Romuald: Sur les fonctions univalentes algébriques.

Nr 2: Charzyński Zygmunt, Śmiałkówna Henryka: Sur certaines conditions nécessaires et suffisantes pour que les fonctions holomorphes dans le cercle-unité soient univalentes et bornées.

Nr 3: Siewierski Lucjan: Sur la variation locale des fonctions univalentes algébriques dans le demi-plan.

Nr 4: Jakuszewski Bogdan: On certain problem concerning the theory of electrochemical potentials.

Nr 5: Leyko Wanda: Polarographic method of the determination of adenine in tissues. Part II. The deamination rate of adenine nucleotides in human pancreas.

Nr 6: Leyko Wanda: Polarographic method of the determination of adenine in tissues. Part III. The ratio of guanine to adenine in nucleic acids of human pancreas.

Nr 7: Krysicki Włodzimierz: Remarques sur la loi de Poisson.

Nr 9: Siewierski Lucjan: Sur les fonctions extrèmales dans les familles de fonctions univalentes, algébriques dans le demi-plan.

Nr 10: Zawadzki Romuald: Les équations des fonctions extremales dans les familles des fonctions univalentes algébriques non bornées.

Nr 11: Kozińska Halina, Swaryczewski Antoni: Some properties and miscibility of crystals CIX, BrX, IX where X = [Cu(SCN2H4)3].

Nr 12: Dylik Jan: Dynamical geomorphology, its nature and methods.

Classe IV. De Sciences Médicales.

Nr 8: Chojnowski Józef Ryszard, Dorabialska Alicja: Cancerproductive action of cigarettes smoke based on the researches of radioactivity.

 

 1. 9. – Łódź : [ŁTN], 1958

Classe I. De linguistique, de Littérature et de Philosophie.

Nr 10: Skwarczyńska Stefania: Une lettre de Mickiewicz et certains documents inédits.

Classe III. De Sciences Mathematique et Naturelles.

Nr 1: Olszewska Maria Joanna: L’influence de la kinétine sur l’allongement des cellulaires et sur l’intensité de divisions cellulaires chez Spirogyra Longata.

Nr 2: Halicz Benedykt, Kuziel Stanisława: Notices lichenologiques concernant le Plateau de Łódź.

Nr 3: Stańczyk Mieczysław, Urbanowicz Krystyna: Recherches comparatives sur la structure des dents pharyngiennes et celle des appareils à filtrer du barbeau – Aspius aspius L. et da la tanche – Tinca tinca L.

Nr 4: Gąsiorkiewicz Anna, Urbanowicz Krystyna: Appareils à filtrer et dents pharyngiennes de la famille des Cobitidae.

Nr 5: Pawlaczyk Elżbieta: Certains lésions post-pathologiques du squelette des carpes Cyprinus carpio L. ainsi que celles don’t l’origine doit être attribuée à une cause mécanique.

Nr 6: Michalski Ireneusz: From the studies in the anthropological structure of the German nation (North-western Germany).

Nr 7: Charzyński Zygmunt: Fonctions univalentes inverses polynomes univalentes.

Nr 8: Charzyński Zygmunt: Uniformisation des fonctions. Remarque sur les courbes planes.

Nr 9: Bednarek Zofia, Kukulska Teresa, Zabłocki Bernard, Stanek I.: Investigation of bacterial flora of newborn babies in the first days of their life.

Nr 11: Pawłowski Leszek Kazimierz: Hirudinées dans la collection du docteur K. Lindberg.

 

 1. 10. – Łódź : [ŁTN], 1959

Classe III. De Sciences Mathematique et Naturelles.

Nr 2: Mikulska Eugenia: Chloroplastes dans l’épiderme des feuilles des Monocotylédones.

Nr 3: Górska-Brylass Alicja: L’influence de la kinétine sur la germination des grains de pollen et sur la croissance des tubes polliniques.

Nr 4: Charzyński Zygmunt, Janowski Witold: Domaine de variation des coefficients A2 et A3 des fonctions univalentes et bornées.

Nr 5: Charzyński Zygmunt, Janowski Witold: Domaine de variation des valeurs d’une fonction univalente bornée.

Nr 6: Sadowska Danuta: Equation intégro-différentielle d’Abel.

Nr 7: Leyko Wanda: Adenine compounds of human blood. II. Levels of adenine in the normal blood and in some cases of pernicious anaemia.

Nr 8: Leyko Wanda: Adenine compounds of human blood. III. Contents of adenine in hemoglobin preparations.

Nr 9: Leyko Wanda: Adenine compounds of human blood. IV. Effect of the transformation of HbO2 into its derivatives, on the level of adenine in blood.

Nr 10: Halicz Benedykt: L’aplication de la méthode dentritique aux recherches sur la répartition des lichens dans la région de Łódź.

Nr 11: Świątkowski Tadeusz: Sur les directions singulières.

Nr 12: Waliszewski Włodzimierz: Sur un condition suffisamment d’existence de solution d’un système de n équations algébriques non linéaires.

Nr 13: Świątkowski Tadeusz: Sur le fonctions holomorphes qui prennent dans le cercle unité une infinité de fois chacune de leurs valeurs.

Nr 14: Wiatrowski Paweł: Sur le théorème de Koebe pour la classe de fonctions univalentes bornées.

Classe IV. De Sciences Médicales.

Nr 1: Szapiro Marek: The problem of the Babiński sign.

 

 1. 11. – Łódź : [ŁTN], 1960

Nr 1: Ławrynowicz Julian: Remark on a problem of P. Turán.

Nr 2: Ławrynowicz Julian: Calculation of a minimum maximorum of complex numbers.

Nr 3: Dziubiński Izydor: Sur le minimum du diamĕtre de la fonction transformant la région en cercle unité.

Nr 4: Dziubiński Izydor: Equation générale de Löwner.

Nr 5: Kowalska Aniela: On the shortest masterpieces of Joseph Conrad. The problem of Conrad’s autobiographical works.

Nr 6: Pawłowski Leszek Kazimierz: Rotiféres nouveaux et rares parmi la faune de la Pologne.

Nr 7: Grabowski Mieczysław: The unit cell and diffraction symbol of N-phenylbenzotriazon.

Nr 8: Wierzbowska Alina: The cytologic examination of the lymph nodes and its clinical value.

Nr 9: Kołodziejczyk Leszek: On certain discontinuities in plasma caused by an electromagnetic shock.

Nr 10: Gerstenkorn Tadeusz: On the formula for the moments of the Poisson distribution.

 

 1. 12. – Łódź : [ŁTN], 1961

Nr 1: Bojanowicz Kazimierz: Investigation of the therapeutic action of potassium acetate and bromide in hypertension.

Nr 2: Krzysztoporski Stanisław: The mechanical principles of labour- summary.

Nr 3: Ławrynowicz Julian: Schwinger’s method generalized for the arbitrary quantum numbers.

Nr 4: Jajte Ryszard: Remarks on an universal space for spaces of the type B0.

Nr 5: Zawadzki Romuald: Sur les modules des coefficients B0 et B1 des fonctions holomorphes univalentes bornées inférieurment.

Nr 6: Zawadzki Romuald: Sur la fonctionelle ||B1| - |B0|| définie dans la famille de fonctions univalentes holomorphes bornées inférieurment.

Nr 7: Dylik Jan: Quelques problémes du pergélisol en Pléistocène Supérieur.

Nr 8: Chmielewski Waldemar: Civilisations épipaléolithiques en Pologne centrale.

Nr 9: Dylikowa Anna: Structures de pression congélistatique et structures de gonflement par le gel de Katarzynów près de Łódź.

Nr 10: Klatka Tadeusz: Indices de structure et de texture des champs de pierres des Łysogóry.

Nr 11: Wojciechowski Jan: Essai de l’identification des dépôts quaternaires d’après l’analyse minéralogique sur l’exemple de Katarzynów et de Dąbrówka près de Łódź.

Nr 12: Romaniszyn Włodzimierz: Contributions to the knowledge of Asilidae (Diptera) of the Łódź upland and adjacent regions (Poland).

Nr 13: Charzyński Zygmunt, Śmiałkówna Henryka: The general equation of extremal functions with respect to any differentiated functional.

Nr 14: Charzyński Zygmunt, Waliszewski Włodzimierz: Sur l’existence de solutions pour des systèmes d’équations algébriques réelles non linéaires.

Nr 15: Świątkowski Tadeusz: Sur le séries univalentes lacunaires.

Nr 16: Janikowski Józef: Méthode algébrique equation de Löwner.

Nr 17: Kołodziejczyk Leszek: On the solution of Boltzmann’s equation in the case of thermal equilibrium.

Nr 18: Swaryczewski Antoni: An extension of the rotation group of the (noncrytallographic) regular dodecahedron and its crystallographic importance.

Nr 19: Mońka Jadwiga: Phenomenas on the surface of plasma.

Nr 20: Królikowska Wiesława: Electromyographic analysis of muscular wasting.

Nr 21: Wojtas Franciszek: Description d’une nuvelle plécoptère (Isoperla pawłowskii n. sp.).

 

 1. 13. – Łódź : [ŁTN], 1962

Nr 1: Jakubowski Zbigniew Jerzy: Sur le maximum de la fonctionelle |A3 – aA22| (0≤a<1) dans la famille de fonctions FM.

Nr 2: Gajewski Tomasz: On the condition of applicability of the quasi-clasical approximation in quantum mechanical scattering problems.

Nr 3: Susłowska Wiesława: Remarques sur un cas de xantorisme chez une anguille – Anguilla anguilla (L.) venant de la Baie de Gdańsk.

Nr 4: Kołodziejczyk Leszek: On the electric conductivity of plasma.

Nr 5: Kołodziejczyk Leszek: Transport equation and the irreversible processes connected with them.

Nr 6: Janowski Witold: Sur le borne supérieure d’une fonctionelle dans la famille des fonctions univalentew bornées.

Nr 7: Tietz Tadeusz: W.K.B.J. method for bound systems.

Nr 8: Tietz Tadeusz: The question arises whether the Schrodinger equation for the quantum number l=0 for the Coulomb potential posseses discrete eigenvalue E=0.

Nr 9: Mikulska Eugenia: Recherches cytochimiques sur la présence d’enzymes dans les chloroplastes. I. Estérases non specifiques et lipases.

Nr 10: Mikulska Eugenia: Recherches cytochimiques sur la présence d’enzymes dans les chloroplastes. II. Phosphatases.

Nr 11: Janikowski Józef: Equation intégrale non linéaire d’Abel.

Nr 12: Jażdżewski Krzysztof: Sphaeroma hookeri Leach (Crustacea, Isopoda) a new species in the fauna of the Polish Baltic sea coast.

Nr 13: Borkowski Józef: The angular distribution of Bremmstrahlung with respect to screening effect the electric field of the nucleus by charge of electrons in the orbit.

Nr 14: Bergman Stefan: Value distribution of meromorphic functions of two complex variables.

 

 1. 14. – Łódź : [ŁTN], 1963

Nr 1: Dylik Jan: Periglacial sediments of the Św. Małgorzata hill in the Warsaw-Berlin pradolina.

Nr 2: Dylik Jan: Traces of thermokarst in the pleistocene sediments of Poland.

Nr 3: Waszkiewicz Jadwiga: Sur certains problèmes extrêmau dans la famille des fonctions univalentes bornées inférieurement dans la cercle k (∞, 1).

Nr 4: Rosset Edward: Le vieillissement de la population en Pologne.

Nr 5: Rosset Edward: Le tableau démographique de la Pologne contemporaine.

Nr 6: Dziubiński Izydor: Sur le minimum de diamètre du domaine doublement connexe.

Nr 7: Waliszewski Włodzimierz: Condition nécessaire et suffisante pour qu’un certain système de deux équations à deux innconues ait des solution.

Nr 8: Bardach Janusz, Kozłowski Henryk, Pruszczyński Maciej: Investigations on the usefulness of skin for grafting depending on the region of the body and age.

 

 1. 15. – Łódź : [ŁTN], 1964

Nr 1: Becker Dorothy Graham: Integral representations for harmonic functions in three real variables.

Nr 2: Dylik Jan: The essentials of the meaning of the term of „periglacial”.

Nr 3: Śródka Tadeusz: Fonctions limites et degrés de convergence dans la distribution de Polya.

Nr 4: Pruszczyński Maciej: Histopathological and histochemical investigations of the autogenous and homogenous cartilage grafts in guinea pigs.

Nr 5: Śródka Tadeusz: Nouvelles compositions de certaines distributions.

 

 1. 16. – Łódź : [ŁTN], 1965

Nr 1: Budzyńska Halina: Arsenic minerals of the Złoty Stok deposit (Lower Silesia).

Nr 2: Jajte Ryszard: Remarks on the structure of the fields of Toeplitz methods.

Nr 3: Jajte Ryszard: Remarks on divergent sequences of functions.

Nr 4: Śmiałkówna Henryka: The limit function.

Nr 5: Olszewska Maria Joanna, Gabara Barbara, Kwiatkowska Maria, Palczewska Irena: Recherches cytochimiques sur la localisation de la thiamine pyrophosphatase dans les cellules végétales.

Nr 6: Davis Joe: Edwin Arlington Robinson’s use of the Tristram Legend.

Nr 7: Bergman Stefan: On boundary behaviour of some domain functionals in the theory of functions of the complex variables.

Nr 8: Dylik Jan: Right and wrong in sceptical views on the problem of periglacial phenomena revealed in pleistocene deposits.

Nr 9: Halicz Benedykt, Kuziel Stanisława: Research on the distribution and ecology of lichens occuring in the Świętokrzyskie Mountains.

 

 1. 17. – Łódź : [ŁTN], 1966

Nr 1: Charzyński Zygmunt, Śladkowska Janina: Remarques sur l’approximations de l’arc simple par les arcs brisés réguliers et arcs analytiques.

Nr 2: Halicz Benedykt, Kuziel Stanisława: Some data concerning rock and terrestrial lichens occuring in the Świętokrzyskie Mountains.

Nr 3: Rodkiewicz Bohdan, Mikulska Eugenia: The fine structure of the embryo sac of Lilium regale.

Nr 4: Alichniewicz Andrzej, Martin Jan, Zalech Henryk, Joss Andrzej, Dziewałtowska Danuta, Markert Ryszard, Borchardt Marian: Comparison of some indices during extracorporeal circulation with the use of homo- and heterologous liver.

 

 1. 18. – Łódź : [ŁTN], 1967

Nr 1: Gerstenkorn Tadeusz: Moment recurrence relations for the generalized Poisson distributions.

Nr 2: Kuran Hanna: Dry mass of  lily megasporocyte and four nucleate embryo sac determined by the interference microscope.

Nr 3: Marciniak Kazimierz: Colchicine induced changes in the development of the lily embryo sac.

Nr 4: Swaryczewski Antoni: Crystallographic regular polyhedral groups in multidimensional space.

 

 1. 19. – Łódź : [ŁTN], 1968

Nr 1: Kuński Henryk, Sokal Jerzy Andrzej, Linkowska Romualda, Frontczak Andrzej, Hanke Janusz: The behaviour of pyridine nucleotide and isocitric acid dehyrdogenase blood levels after physical exercise in patients with chronic spastic bronchitis.

Nr 2: Pracka Helena: Electronic rotation of the QRS-loops of vectorcardiograms and its application in hte clinical practice.

Nr 3: Dylik Jan: The significance of the slope in geomorphology.

Nr 4: Dylik Jan: The earliest warmer substage of the Würm (Amersfoort) in Poland.

Nr 5: Rodkiewicz Bohdan: Callose isolation in megasporogenesis in some flowering plants.

 

 1. 20: 1969-1970. – Łódź : ŁTN, 1970

Nr 1: Chojnowski J. R.: The earliest warmer substage of the Würm (Amsrsfoort in) Poland.

Nr 2: Kowalska A.: The tragedy of moral reality (man vs the world) in Lord Jim by J. Conrad.

Nr 3: Borkowski Józef: The calculation of the photoionization cross section of H+2 from 1sσg state by using some approximate wave functions.

Nr 4: Matuszewski J.: Die Aufnahme des deutschen Rechts in Polen.

 

 1. 21. – Łódź : ŁTN, 1971

Nr 1: Pawłowski K. L.: Liste supplémentaire des Rotiferes trouvés dans la rivière Grabia.

 

 1. 22. – Łódź : ŁTN, 1972

Nr 1: Matuszewski J.: Die Namengebung an die deutschretlichen Siedlungen.

Nr 2: Olszewska M. J., Gabara B.: Ultrastructure of mitotic chromosomes in endosperm of Iris pseudoacorus.

 

 1. 23. – Łódź : ŁTN, 1974

Nr 1: Kociński J., Wojtczak L.: Static scaling for crystal structure dependent spin correlations.

Nr 2: Wojtczak L.: Sur la dependance thérmique de la résonance d’ondes de spin.

Nr 3: Misiak J.: Spin waves in cylindrical thin films.

 

 1. 24. – Łódź : ŁTN, 1975

Nr 1: Kortram R., Tammi O.: On the range of validity of certain inequalities for the fourth coefficient of a bounded univalent functions.

Nr 2: Kalina J.: A variational characterization of the capacity in 3-space.

Nr 3: Nowak W.: Scattering of neutrons on deformed nuclei.

Nr 4: Goldstein S.: On entropy of random partitions of the segment (0,1).

Nr 5: Malinowska-Adamska C.: Comparive study of potential energy functions for diatomic molecules.

Nr 6: Kühnau R.: Zur quasikonformen Fortaetzbarkeit schlichter konformer Abbildungen.

Nr 7: Skrętkowicz J.: Effect of certain diuretics on urinary excretion of methanol and its metabolites in rabbits.

Nr 8: Matczak J.: Development of the health protection in Łódź during 30 years of the Polish People’s Republic.

 

 1. 25. – Łódź : ŁTN, 1975

Nr 1: Bogdanik T.: Computer controlied digitalis therapy.

Nr 2: Strebel K.: On the geometry of the metric induced by a Quadratic differential. 1.

Nr 3: Strebel K.: On the geometry of the metric induced by a Quadratic differential. 2.

Nr 4: Wojtczak L., Mrygoń B.: Magnetic properties of thin films near the Curie point.

Nr 5: Cazacu C. A.: A module inequality 1.

Nr 6: Cazacu C. A.: A module inequality 2.

Nr 7: Hensz E.: On some theorem of Mercer.

 

 1. 26. – Łódź : ŁTN, 1976

Nr 1: Woźniak L., Giryn I., Karasek M., Szadowska A., Szaniawski W.: Ultrastructure of the subtypes of squamous cancer of the skin.

Nr 2: Jersak J.: Investigations of fossil soil complexes and loess series at Odonów near Kazimierza Wielka.

Nr 3: Śnieszko Z., Tuchołka P.: Paleomagnetic investigation of loess from the Kazimierza Wielka – Odonów profile.

Nr 4: Lipińska A., Wierzbicki R., Kłyszejko-Stefanowicz L.: Histones du pancreas de boeuf.

Nr 5: Kiliańska Z., Kłyszejko-Stefanowicz L.: Studies of non-histone proteins from calf and pig lymphatic tissues.

Nr 6: Grabski Z., Sztajnic J.: On some existential theorems of the classical variational calculus.

Nr 7: Ławrynowicz J., Tammi O.: On fourth order Grunsky functionals.

Nr 8: Walczak S.: Investigations of conditional extrema in the families of functions defined by Lelesque’s and Stiltjes integrals.

Nr 9: Głowacki K.: Differential cross section for magnetic critical scattering of slow neutrons in the second Born approximation.

 

 1. 27. – Łódź : ŁTN, 1977

Nr 1: Zając J.: On the parametrization of Teichmüller mappings in an annulus.

Nr 2: Garuska U., Małecki H., Trzeciak K.: Analysis on the total radiation width for neutron resonances.

Nr 3: Łasoń L.: Magnetic moments of high excited nuclear states of some rare-earth nuclides.

Nr 4: Konik T.: On the symmetry and transitivity of tangency relation in a metric space.

Nr 5: Chądzyński J.: Extremum principle for the quotient of plurisubharmonic functions (1).

Nr 6: Chądzyński J.: Extremum principle for the quotient of plurisubharmonic functions (2).

Nr 7: Walczak S.: Investigations of conditional extrema in the class of Hardy functions and in the family of univalent functions (1).

 

 1. 28. – Łódź : ŁTN, 1978

Nr 1: Walczak S.: Investigations of conditional extrema in the class of Hardy functions and in the family of univalent functions (2).

Nr 2: Bartkowiak Jacek, Kłyszejko-Stefanowicz Leokadia: Characterization of histone fractions from normal and irradiated calf lymph nodes.

Nr 3: Kiliańska Z., Żandarowska E., Kłyszejko-Stefanowicz L.: Characterization of DNA-binding non-histone proteins.

Nr 4: Krajewska W., Sitkiewicz T., Kłyszejko-Stefanowicz L.: Low molecular weight non-histone chromatin proteins of chicken erythrocytes.

Nr 5: Charzyński Z., Kozłowski A.: Geometry of polynomials (1).

Nr 6: Charzyński Z., Kozłowski A.: Geometry of polynomials (2).

Nr 7: Charzyński Z., Kozłowski A.: Geometry of polynomials (3).

Nr 8: Charzyński Z., Kozłowski A.: Interpolation of the Chebyshew type on zeros of the derivative of a polynomial (1).

Nr 9: Charzyński Z., Kozłowski A.: Interpolation of the Chebyshew type on zeros of the derivative of a polynomial (2).

Nr 10: Charzyński Z., Kozłowski A.: Interpolation of the Chebyshew type on zeros of the derivative of a polynomial (3).

Nr 11: Kozłowski A.: Remark on systems of algebraic equations.

Nr 12. Sztajnic J.: Necessary conditions for existance of extremum for controls with bounded variation.

Nr 13: Kibalczyc K., Matula J.: Optimization in the space of finite measures.

Nr 14: Cegiełka K.: The differential space of a differential module.

Nr 15: Malinowska-Adamska C.: Thermodynamic properties of crystals in pseudoharmonic approximation.

 

 1. 29. – Łódź : ŁTN, 1979

Nr 1: Gaczyński M., Fabianowska E., Kłyszejko-Stefanowicz L.: Tightly complexed with DNA non-histone chromatin proteins from calf thymus and rat liver.

Nr 2: Matuszewski J.: Polnische liegnitzische Sätze.

Nr 3: Jastrzębska-Mamełka M.: Eemian and early vistulian organic sediments at Zgierz-Rudunki near Łódź.

Nr 4: Kühnau R., Hoy E.: Abschätzung des Wortebereichs einiger Funktionale bei Quasikonformen Abbildungen.

Nr 5: Brandt Manfred: Ein Existensatz für schlicht-konforme Abbildungen endlich-vielfach zusammenhängender Gebiete bei höherer Normierung.

Nr 6: Studniarski M.: Application of the Dubovitskii-Milyutin method to some locally convex extermal.

Nr 7: Studniarski M.: Regularly locally convex functions on the Cartesian product of two spaces.

Nr 8: Nowak W.: Diffraction by a conducting ellipsoid.

Nr 9: Gocał R.: Une remarque sur la mesure des domaines correspondant aux fonctions extremales.

Nr 10: Kozłowski A.: Analytic structure of the function of special interpolation. 1.

Nr 11: Kozłowski A.: Analytic structure of the function of special interpolation. 2.

Nr 12: Kozłowski A.: Analytic structure of the function of special interpolation. 3.

 

 1. 30. – Łódź : ŁTN, 1980

Nr 1: Walter Z., Oliński R., Wiaderkiewicz R.: Influence of low doses or irradiation on high molecular weight DNA.

Nr 2: Gawrońska M., Walter Z.: The distribution of pyrimidine tracts in deoxyribonucleic acids of lymphatic tissues.

Nr 3: Brandt Manfred: Ein Abbildungssatz für endlich-vielfach zusammenhängende Gebiete.

Nr 4: Brandt Manfred: Ein Abbildungssatz für in einen konzentrischen Kreisring schlicht eingelagerte Gebiete.

Nr 5: Kozłowski A.: Some properties of multiple-valued functions and mappings of several variables. 1.

Nr 6: Kozłowski A.: Some properties of multiple-valued functions and mappings of several variables. 2.

Nr 7: Kozłowski A.: Some properties of multiple-valued functions and mappings of several variables. 3.

Nr 8: Gocał R.: Structure des polynomes univalents 1.

Nr 9: Gocał R.: Structure des polynomes univalents 2.

Nr 10: Matuszewski J.: Warum und wann wurde der biblische Cham zu „cham“?

 

 1. 31. – Łódź : ŁTN, 1981

Nr 1: Debiard A., Gaveau B.: Valeurs frontieres des fonctions holomorphes d’intégrale de Dirichlet finie et capacite sous elliptique.

Nr 2: Wojtczak L., Chau N.: Static correlations in amorphous ferromagnetic.

Nr 3: Wilczyński W.: Upper and lower limits with respect to the – ideal.

Nr 4: Olaczek R., Sowa R.: The vascular flora of Dębowiec Forrest Reserve in Central Poland.

Nr 5: Kiliańska Z., Kłyszejko-Stefanowicz L.: Electrophoretic studies of rat liver and pig thymus nonhistone chromatin proteins isolated in mild conditions.

 

 1. 32. – Łódź : ŁTN, 1982

Nr 1: Gaveau B., Laville G.: On the Maxwell-Dirac system in two dimensions.

Nr 2: Walczak S.: On some properties of cones in normed spaces and their application to investigating extremal problems.

Nr 3: Walczak S.: The local extremum principle for problems with constraints upon phase coordinates.

Nr 4: Skibiński P.: Some remarks on stability of polynomial mapping.

Nr 5: Pietrasik L.: On some property of bounded symmetrical univalent functions.

Nr 6: Siciński J.: Note on the Polychaetes of the Bay of Puck, Southern Baltic Sea.

 

 1. 33. – Łódź : ŁTN, 1983

Nr 1: Siklós T.: Model description of ferroelectric phase transitions. P. 1.

Nr 2: Siklós T.: Model descriptions of ferroelectric phase transitions. P. 2.

Nr 3: Wojtczak L., Mrygoń B., Michalak S.: Local fluctations and scaling hypothesis.

Nr 4: Kaczmarek L.: Canonical polynomials and Chebyshev-type special interpolation. 1.

Nr 5: Kaczmarek L.: Canonical polynomials and Chebyshev-type special interpolation. 2.

Nr 6: Kaczmarek L.: Canonical polynomials and Chebyshev-type special interpolation. 3.

Nr 7: Kaczmarek L.: Real univalent polynomials.

Nr 8: Kaczmarek L.: Chebyshev-type special interpolation for real polynomials.

Nr 9: Gerstenkorn T.: The principal term and rate convergence of the inverse Pólya distribution.

Nr 10: Kaczmarek L.: On Laplace’s method of large powers for complex functions.

 

 1. 34. – Łódź : ŁTN, 1984. – Od nr 6 seria: Recherches sur les deformations; w nawiasie kwadratowym numer w serii.

Nr 1: Grabski Z.: Investigations of constraint activity in optimization problems.

Nr 2: Fijałkowski P.: Representation theorem for real B*-algebras.

Nr 3: Matuszewski J.: Der Streit um die verlorene Chronik.

Nr 4: Matuszewski J.: Długosz als Grundlage für Rekonstruktion der dominikanischen Jahrbuch-Chronik.

Nr 5: Budzisz Witold: The TA-stability of probability distributions on the space of linear operators in RN.

Nr 6 [1]: Jakubowski Z. J., Zielińska A., Zyskowska K.: On some extremal problems in the classes of univalent functions bounded by sufficiently large constants.

Nr 7 [2]: Tammi O.: On improving the estimations of the fourth coefficient for bounded univalent functions.

Nr 8 [3]: Tsagas G.: On the rectilinear congruences whose focal surfaces have the same mean curvature.

Nr 9 [4]: Siciak J.: Circled domains of holomorphy of type H.

Nr 10 [5]: Tutschke W.: Permanence principles for first order differential operators.

 

 1. 35. – Łódź : ŁTN, 1985

Nr 1 [6]: Rusev P.: On the Laplace transform of a class of analytical functions.

Nr 2 [7]: Walczak S.: On the closedness of a sum of sets in a Banach space.

Nr 3 [8]: Nowakowski A.: On approximation of increasing functions on an interval by analytic functions univalent on narrow strips.

Nr 4 [9]: Müller H., Bohl M.: Quantum chemical investigations on chemisorption phenomena. 1.

Nr 5 [10]: Müller H., Bohl M.: Quantum chemical investigations on chemisorption phenomena. 2.

Nr 6 [11]: Wojtczak L.: Lattice vibrations in electrochemical investigations of surfaces.

Nr 7 [12]: Młynarski P., Romanowski S.: Density of electronic states of liquid mercury via the multiple scattering theory.

Nr 8 [13]: Müller H., Fricke D. K.: Extended Hückel approach (EHMO) to the elementary stepps of plasma etching, Balloon Effect.

 

 1. 36. – Łódź : ŁTN, 1986

Nr 1: Ziomek H.: Scenic adaptations in four autograph plays of Lope de Vega.

Nr 2 [14]: Opitz Ch., Dübler F., Müller H.: Semiempirical calculations of the electronic structure HNb6I11 and modeling of penetration mechanisms for hydrogen.

Nr 3 [15]: Künne L.: Investigation of chemisorption on thin films in dependence on the thickness of the film.

Nr 4 [16]: Kadura P.: Point symmetries of finite crystallites.

Nr 5 [17]: Skála L., Bilek O.: A new efficient method of the solution of the Nakajima-Zwanzig generalized master equation.

Nr 6 [18]: Stasiak J. W., Künne L.: A comparison of TBA and CPA methods applied in quantum chemistry.

Nr 7 [19]: Stasiak J. W., Majed-E-Ibrahim Abdul: Spin waves resonance in the electrodes with diffusing atoms.

Nr 8 [20]: Romanowski S.: Quantum-electrochemical calculations of the electrocapillary curves.

Nr 9 [21]: Krzyż J. G.: Parametric representation of Charzyński polynomials.

Nr 10 [22]: Ławrynowicz J., Pełczewski W.: On time-optimal control of linear plant with disturbance and unsymmetrical bounds for the optimal control signal.

Nr 11 [23]: Chądzyński J., Krasiński T.: The Noether exponent and the Łojasiewicz exponent 1.

Nr 12 [24]: Caraman P.: Quasiconformal mappings between infinite-dimensional manifolds in abstract Wiener spaces.

Nr 13 [25]: Waliszewski W.: On mapping with countable borders of preimages of points.

Nr 14 [26]: Chądzyński J., Krasiński T.: The Noether exponent and the Łojasiewicz exponent 2.

Nr 15: Romanowski S., Wojtczak L., Taniewska-Osińska S.: Enthalpy of electrolyte transfer calculations by means of the CPA method.

Nr 16: Matuszewski J.: „Magnus” in der Eigenschaft als Epitheton der Herrscher.

Nr 17 [27]: Gaveau B.: A probabilistic interpretation of Eulerian numbers.

Nr 18 [28]: Walczak P.: Local stability of holomorphic and transversely holomorphic foliations.

Nr 19 [29]: Veloso J.: New classes of intransitive simple Lie pseudogroups.

Nr 20 [30]: Navojan V. Ch., Tamrazov P. M.: Moduli semejstv nestjagivaemych petel’ v skrucennom polnotorii.

Nr 21 [31]: Śladkowska-Zahorska J.: Professor Z. Charzyński’s contribution to the theory of mappings.

Nr 22 [32]: Tsagas G., Xenos P.: Almost complex structures on symmetric speces of order five.

Nr 23 [33]: Lewandowski Z., Stankiewicz J.: Sufficient conditions for univalence abd for quasiconformal extensions.

Nr 24 [34]: Walczak P.: An example of a codimension-two foliation of non-vanishing mean curvature.

Nr 25 [35]: Baranowicz Józef, Walczak Stanisław: On some mathematical programming problem in a locally convex space.

Nr 26 [36]: Nowakowski A.: Variation of functions on a strip and a differential-functional equation.

Nr 27 [37]: Pałka J., Skibiński P.: Rational univalent in doubly connected domains.

Nr 28 [38]: Sztajnic J., Walczak S.: On controllability of smooth and nonsmooth dynamical systems.

Nr 29 [39]: Ławrynowicz J., Rembieliński J.: Complete classification for pseudo-euclidean Hurwitz pairs including the symmetry operations.

Nr 30 [40]: Łędzewicz-Kowalewska U.: The necessary and sufficient condition for the problems of optimal control of parabolic systems.

 

 1. 37. – Łódź : ŁTN, 1987

Nr 1 [41]: Jezuita K., Skwarczyński M.: Holomorphic geometry of space-time.

Nr 2 [42]: Szczepaniak M.: Estimation of integrals of large powers in the complex domain.

Nr 3 [43]: Charzyński Z., Kaczmarek L.: Bounds of univalent functions in terms of iterated extrema.

Nr 4 [44]: Drużkowski L. M.: Formulae for the inverse of a polynomial automorphism C2.

Nr 5 [45]: Caraman P.: Quasiconformal mappings between infinitedimensional manifolds in normed spaces.

Nr 6 [46]: Miodek A.: The generalized parametric multiplicity.

Nr 7 [47]: Miodek A.: On some method of calculating a multiplicity.

Nr 8 [48]: Charzyński Z., Skibiński P.: A criterion for explicit dependence of polynomials.

Nr 9 [49]: Hasiewicz Z., Kwaśniewski A. K.: An idea of retransmitted structures and its applications.

Nr 10 [50]: Rost A., Śladkowska-Zahorska J.: Sur des fonctions de Bieberbach-Eilenberg dont l’ensemble des valeurs couvre un Disque donné.

Nr 11: Janicka-Świderska I.: The function of dance in modern drama A. Strindberg, S. Wyspiański, W. B. Yeats.

 

 1. 38. – Łódź : ŁTN, 1988

Nr 1: Małcużyńska M.-P.: Introduction a la sociocritique.

Nr 2 [51]: Kilpeläinen T.: The inclusion of OHB<OHD for N-harmonic functions.

Nr 3 [52]: Lehtola P.: Axiomatic potential theory associated with quasiconformal mappings.

Nr 4 [53]: Hołubowicz R., Mozgawa W.: Non-isometric transversely parallelisable foliations on four-dimensional toral bundles.

Nr 5 [54]: Cieślak W.: On space curves of constant width.

Nr 6: Starnawski J.: Varro Polonus ou Simon Starovolscius.

 

 1. 39. – Łódź : ŁTN, 1989

Nr 1 [55]: Tsagas G.: The spectrum of the laplacian for a spherical space form.

Nr 2 [56]: Apostolova L. N.: On the local solvability of overdetermined elliptic systems generated by complex-valued smooth vector fields.

Nr 3 [57]: Idczak D.: Applications of the fixed point theorem to problems of controllability.

Nr 4 [58]: Charzyński Z., Chądzyński J., Skibiński P.: A contribution to Keller’s Jacobian conjecture.

Nr 5 [59]: Spodzieja S.: On some property of the jacobian of a homogeneous polynomial mapping.

Nr 6 [60]: Kwaśniewski A. K.: On graded Lie-Like algebras.

Nr 7 [61]: Tworzewski P.: A note on the Max Noether theorem.

Nr 8 [62]: Bigolin Bruno, Perelli-Cippo Claudio: Drapeaux intégraux ordinaires d’un système différentiel extérieur, 1.

Nr 9 [63]: Bigolin Bruno, Perelli-Cippo Claudio: Drapeaux intégraux ordinaires d’un système différentiel extérieur, 2.

Nr 10: Przybylski B.: On some increasing sequence of regular matrices which is not majorizable by any interaction product of matrix transformations.

Nr 11 [64]: Charzyński Z., Chądzyński J., Skibiński P.: A contribution to Keller’s Jacobian conjecture. 4.

Nr 12 [65]: Tsagas G., Tsouros K.: The spectrum of the Laplace operator on q-forms of a Riemannian manifold.

Nr 13 [66]: Spodzieja S.: On commutativity of the composition of Whitney operators.

Nr 14 [67]: Pełczewski J.: Necessary condition of optimality of the system described by Volterra’s integral equation.

Nr 15 [68]: Biernat Grzegorz: Reduction of two-dimensional residues to one-dimensional case.

Nr 16 [69]: Biernat Grzegorz: On the equivalence of covering and parametric multiplicities.

Nr 17 [70]: Pałka J.: On polynomial mappings having conjugate zeros.

Nr 18: Matuszewski J.: Die Versteppung Grosspolens.

Nr 19: Wojtysiak M., Walter Z.: The effects of malathion and gamma radiation on DNA.

Nr 20: Walter Z., Ścianowski J.: Effects of malathion on the ATPase and 5-nucleotidase activity in healthy human peripheral blood lymphocytes.

Nr 21: Walter Z., Jasicki P., Zastawny T. H.: Changes of the contents of nucleic acids from peripheral blood lymphocythes after the action of malathion.

 

 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET DES LETTRES DE ŁÓDŹ

Recherches sur les deformations

 

Red. serii: vol. 40-55: J. Ławrynowicz.

 

 1. 40, 8. – Łódź : ŁTN, 1990. – 155 s.

Nr 1: Jakubowski Z. J., Skalska K.: On typically-real functions meromorphic in the unic disc.

Nr 2: Płoski A.: On the Noether exponent.

Nr 3: Apostolova L. N.: On local solvability of systems of complex vector fields.

Nr 4: Niewiarowski J.: Some modification of I-approximate derivatives.

Nr 5: Marinov M. S.: On the p-hyperholomorphic functions.

Nr 6: Ławrynowicz J., Arellano E. R. de, Rembieliński J.: The correspondence between type-reversing transformations of pseudo-euclidean Hurwitz pairs and Clifford algebras I.

Nr 7: Ławrynowicz J., Ramirez de A. E., Rembieliński J.: The correspondence between type-reversing transformations of pseudo-euclidean Hurwitz pairs and Clifford algebras II.

Nr 8: Ioulidis S.: Hyperspaces vectoriels exceptionelles.

Nr 9: Wilczyński W.: A non-measurable d x d quasi continuous function.

Nr 10: Wilczyński W.: I-density points of some plane sets.

 

 1. 40, 9. – Łódź : ŁTN, 1990. – 108, [1] s.

Nr 11: Charzyński Z., Skibiński P.: Equation of the set of critical points of a polynomial mapping in two variables.

Nr 12: Próchniak L., Szpikowski S.: Boson expansion method of the Dyson-Maleev type for the Fermion algebra sp(6).

Nr 13: Michalak S., Polański K., Rutkowski J.: Depolarization of transition radiation.

Nr 14: Malinowska-Adamska C.: Dynamics and thermodynamics of crystals near the instability point in the self-consistent phonon theory.

Nr 15: Partyka D., Zając J.: On modification of the Beurling-Ahlfors extension of a quasisymmetric function.

Nr 16: Cel J.: The Newton-Puiseux theorem for several variables.

Nr 17: Kibalczyc K., Matula J.: On an optimization problem with a cost of the variation of control.

Nr 18: Biernat G.: On the sum of residues for a polynomial mapping.

Nr 19: Frontczak M.: Integral representations of Cauchy type for holomorphic functions on Weil’s domains.

Nr 20: Frontczak M.: A new simple proof of Weil’s integral formula for canonical domains.

 

 1. 41, 10. – Łódź : ŁTN, 1991. – 98 s.

Nr 1: Kryszewski M., Ulański J.: The role of heterogeneity in charge carrier transport in polymeric semiconductors and conductors.

Nr 2: Załużny M.: Effect of the size quantisation on the Fermi energy in Bi film: the Cohen model.

Nr 3: Drobnik A.: On certain results of the interaction of laser light with various media.

Nr 4: Opanowicz A., Lukas T.: On the characterization of thermoluminescence kinetics in insulating crystals.

Nr 5: Adamski P.: The study of the polarizability tensor scalar αS of liquid crystals’ molecules in relation to end chain length and temperature.

Nr 6: Cieślak W., Zając J.: Period functions with a vanishing fixed Fourier coefficient.

Nr 7: Gwoździewicz J., Płoski A.: On the Merle formula for polar invariants.

Nr 8: Kwaśniewski A. K.: On Bell inequalities and unidentified flying objects of quantum mechanics.

Nr 9: Kwaśniewski A. K.: Quantum kinematics for pedestrians.

Nr 10: Bigolin B., Cippo C. P.: Remarques sur les drapeaux intégraux des systémes différentiels extérieurs (drapeaux caractéristiques).

 

 1. 41, 11. – Łódź : ŁTN, 1991/1992. – 131 s.

Nr 11: Rutkowski J., Stasiak J. W., Wojtczak L.: Dielectric constant estimated by means of transition radation measurements.

Nr 12: Pietrzak T., Wojtczak L.: Thomas-Fermi field parametrization of atomic eigenfunctions.

Nr 13: Sielanko J.: Mass effect in the SIMS depth profiling analysis-computer simulation.

Nr 14: Szymański A., Szymański W., Witt A. K., Larson D. C.: On anomalous current-voltage relations in films of aromatic organic materials.

Nr 15: Jakubowski Z. J., Szwankowski A.: On the minimum of the functional a2m (a3-αa22) in the class of holomorphic and univalent functions with real coefficients.

Nr 16: Stambolieva G. Ts.: On the geometry of the family of all anti-involutive matrices.

Nr 17: Tutschke W.: The position of complex analysis in the mathematical analysis of today.

Nr 18: Górski M., Kwaśniewski A. K., Półjanowicz W.: On Rademacher and hyperbolic functions.

Nr 19: Jakubowski Z. J., Zyskowska K.: On generalized Caratheodory functions.

Nr 20: Cieślak W.: On the integral formulae for ovaloids.

 

 1. 42, 12. – Łódź : ŁTN, 1992. – 156 s.

Nr 1-10: Collaboration of Experiment „PAMIR”.

Nr 1: Rodziny gamma-hadronowe w komorach węglowych (dane eksperymentalne).

Nr 2: Hadrony wysokich energii i ich towarzyszenie.

Nr 3: Korelacje przestrzennych charakterystyk rodzin Gamma, ich widma energetycznego i towarzyszenia hadronów.

Nr 4: Intensywność rodzin gamma o energii powyżej 500 TeV i struktura halo (komory węglowe).

Nr 5: Charakterystyki rodzin gamma-hadronowych o energiach większych od 100 TeV oraz całkowity strumień hadronów o energiach większych od 20 TeV obserwowany w komorach ołowianych.

Nr 6: Rozwój rodzin hadronowych (gamma-hadronowych) zarejestrowanych w głębokiej komorze ołowianej.

Nr 7: Rozwój halo w głębokiej komorze ołowiowej.

Nr 8: O współczynniku nieelastyczności i przekroju czynnym oddziaływań pionów i nukleonów z ołowiem przy energiach 20-100 TeV.

Nr 9: Niezwykłe pochłanianie hadronów w ołowiu oraz produkcja cząstek powabnych.

Nr 10: Eksperymentalne badanie efektu Landaua-Pomeranczuka-Migdała w wielowarstwowej komorze ołowiowej.

 

 1. 42, 13. – Łódź : ŁTN, 1993. – 188, [1] s.

Nr 11: Rutkowski J. H., Wojtczak L., Gwizdałła T.: Experimental evidence of the surface melting phenomena.

Nr 12: Wojtczak L., Rutkowski J., Czerbniak J.: Theoretical models of the surface melting description.

Nr 13: Ławrynowicz J.: Geometrical approach to the pre-melting effect.

Nr 14: Wojtczak L., Rutkowski Jerzy H.: Two-point scaling for the solid-liquid phase transition.

Nr 15: Rutkowski J., Wojtczak L.: Thermodynamical approach to the surface melting properties.

Nr 16: Czerbniak J., Gwizdałła T., Rutkowski J., Wojtczak L.: Changelling and blocking at pre-melting area.

Nr 17: Olejniczak W., Klusek Z., Kobierski P.: Investigation of Au surface topography and spectroscopy using STM for melting phenomena.

Nr 18: Dolecki K., Polański K.: High-speed vectorial ellipsometer in the surface melting measurements.

Nr 19: Zasada I.: Surface roughness on the atomic scale.

Nr 20: Rutkowski J., Wojtczak L., Czerbniak J., Gwizdałła T.: Some aspects of microscopic approach to the melting studies.

 

 1. 42, 14. – Łódź : ŁTN, 1992/1993. – 117 s.

Nr 21: Iliev B.: On some generalizations of the Jacobi indentity I.

Nr 22: Chądzyński J., Krasiński T.: Properness and the jacobian conjecture in C2.

Nr 23: Zając J.: Quasihomographies and the universal Teichmüller space I.

Nr 24: Charzyński Z., Skibiński P.: Pseudoorthogonality of powers of the coordinates of a holomorphic mapping in several variables with the constant jacobian.

Nr 25: Belhouas M.: Numerical methods for minimizing a functional.

Nr 26: Dębińska-Nagórska A.: Linear Galerkin method and its application to any minimization problem in Banach spaces.

Nr 27: Zając J.: Quasihomographies and the universal Teichmüller space II.

Nr 28: Iliev B.: On some generalizations of the Jacobi identity II.

Nr 29: Biernat Grzegorz: On the Jacobi-Kronecker formula for a polynomial mapping having zeros at infinity.

Nr 30: Jucic A.: Akustoelektrochemiczne procesy na powierzchni półprzewodnika.

 

 1. 43, 15. – Łódź : ŁTN, 1993. – 80 s.

Nr 1: Katajamäki K., Zając J.: Some remarks on quasisymmetric functions.

Nr 2: Cieślak W., Zając J.: Direct methods in higher order equations of evolution II.

Nr 3: Boulazreg Hakim, Courtade R. M., Surry C., Verchery G.: A new hybrid mixed integral to evaluate the strain energy release rate in brittle fracture.

Nr 4: Matuszczyk H.: On a characterization of subcartesian spaces.

Nr 5: Charzyński Z., Skibiński P.: Equation of the set of critical points of a polynomial mapping in two viariables II.

Nr 6: Płoski A.: The Noether exponent and Jacobi formula.

Nr 7: Gwoździewicz J.: Injectivity on one line.

Nr 8: Wroński S.: On representation of Boolean algebras by some algebras of sets.

Nr 9: Piątkowski A.: On the topological foliation defined by a system of relations.

Nr 10: Królikowski W.: Biholomorphic invariants generated by the Kronecker index of currents.

 

 1. 44, 16. – Łódź : ŁTN, 1994. – 152 s.

Nr 1: Mullajanov E. J., Nosov A. N., Nuritdinov K., Yuldashbaev T. S.: The investigation of some characteristics of Πa and NA interactions at the superhigh energies.

Nr 2: Dunaevsky A. M., Zimin M. V.: Study of the detection of gamma-hadron families in a carbon chamber.

Nr 3: Dunaevsky A. M., Karpova S. A.: Properties of hadron-nuclear interactions at 1016-1017 eV inferred from superfamilies.

Nr 4: Dunaevsky A. M., Karpova S. A., Slavatinsky S. A., Zimin M. V.: Gamma-hadron families and total inelasticity in strong interactions at 1015-1016 eV.

Nr 5: Mukhamedshin R. A.: Results of the experiment „Pamir” and the strong interaction model at energy higher than 1015 eV.

Nr 6: Smirnova M. D., Smorodin Yu., Tomaszewski A.: On the development of the two component model.

Nr 7: Bielawska H., Fiszer P., Garnysz M., Krys A., Maciaszczyk I., Malinowski J., Tomaszewski A.: Experimental results obtained from „Pamir” emulsion chamber by the Lodz University group.

Nr 8: Bielawska H., Fiszer P., Garnysz M., Krys A., Maciaszczyk I., Malinowski J., Tomaszewski A.: Interpretation of experimental results obtained from „Pamir” emulsion chamber by the Lodz University group.

Nr 9: Zhdanov G. B., Denisova V. G.: Analysis of the main characteristics of experiment „Pamir” with simulation models for carbon chamber.

Nr 10: Fedorova G. F., Mukhamedshin R. A.: Comparison between the parameters of some models of nuclear-electromagnetic cascade simulations.

 

 1. 44, 17. – Łódź : ŁTN, 1994. – 116 s.

Nr 1: Gerstenkorn T.: A compound of the generalized gamma distribution with the Laplace distribution truncated at zero.

Nr 2: Płoski A.: A note on the Łojasiewicz exponent at infinity.

Nr 3: Waliszewski W.: Differential spaces of leaves of foliations and their tangent bundles.

Nr 4: Waliszewski W.: A differentiable manifold as a K-differential space.

Nr 5: Logvinenko V., Nazarova N.: A criterion for bounedness in angle of a subharmonic function of finite degree.

Nr 6: Baldomir D.: Elasticity and critical temperature in new super-conductors.

Nr 7: Rydzyńska E.: Particles – black holes.

Nr 8: Mignot A. L., Surry C.: Methodes d’elements finis mixtes pour des problèmes d’elasticité I.

Nr 9: Spodzieja S.: On multi-valued algebraic mapping.

Nr 10: Kałużny T., Spodzieja S.: On axiomatic definition of multiplicity.

 

 1. 45, 18. – Łódź : ŁTN, 1995. – 183, [1] s.

Nr 1: Wojtczak L., Castillo Alvarado F. L., Rutkowski J. H.: Surface melting in van der Waals model for magnetic samples.

Nr 2: Wojtczak L., Valenta L., Czerbniak J., Gwizdałła T.: Harmonic phonon theory of surface melting.

Nr 3: Wiatrowski G., Wojtczak L.: Thermal renormalization for pre-melting phenomena.

Nr 4: Wiatrowski G.: Surface melting and related phenomena.

Nr 5: Zasada I., Wojtczak L.: Topological correlations in the surface melting conditions.

Nr 6: Olejniczak W., Klusek Z., Kobierski P.: STM studies of Au thin film surface roughness.

Nr 7: Dolecki K., Polański K., Wojtczak L.: Surface melting investigations in bismouth samples by means of ellipsometry.

Nr 8: Gwizdałła T., Wojtczak L., Czerbniak J.: Liquid-like and solid-like layer thickness in the hramonic approximation.

Nr 9: Dolecki K., Polański K., Szmaja W.: Influence of surface melting on the emission of secondary electrons.

Nr 10: Wojtczak L., Rutkowski J. H., Rychtelska T.: Surface melting. Bibliography.

 

 1. 45, 19. – Łódź : ŁTN, 1995. – 138, [1] s.

Nr 1: Sergeev A. G.: On invariant domains of holomorphy.

Nr 2: Hyb W.: On the spectral properties of holomorphic dynamical systems in the Bergman space with weight.

Nr 3: Myszewski J.: On the structure of infinitesimal group of holomorphic automorphisms of an (n-1)-circular domain in Cn.

Nr 4: Bashir M. A., Bayoumi A.: Fixed points of holomorphic mappings on a complex manifold.

Nr 5: Tsagas G., Kobotis A.: Characteristic elements of nilpotent Lie algebras of dimension nine.

Nr 6: Papaloucas L. C.: Polynomial Poisson subalgebras.

Nr 7: Piątkowski A.: Holonomy of a transversely locally simple leaf of a coherent foliation.

Nr 8: Borowiec Andrzej, Kharchenko Vladislav K.: First order optimum calculi.

Nr 9: Kalinowski M. W.: Geodetic equations in the nonsymmetric Jordan-Thiry theory I.

Nr 10: Kalinowski M. W.: Geodetic equations in the nonsymmetric Jordan-Thiry theory II.

 

 1. 45, 20. – Łódź : ŁTN, 1995. – 176, [1] s.

Nr 1: Prokhorov D., Vasileva Zh.: Linear extremal problems for univalent functions close to identity.

Nr 2: Tkachev V. G.: Life-time of maximal tubes and coefficients of univalent functions in a circular ring.

Nr 3: Majchrzak W., Szwankowski A.: The bounds of some functional for holomorphic and univalent functions with real coefficients.

Nr 4: Kawa W., Zając Jacek: Dynamical approximation of the distortion function ΦK.

Nr 5: Partyka D.: The maximal value of the function [0,1]  Эr→Φ2K (√r) – r.

Nr 6: Reséndis L., Zając Józef: Area and linear distortion theorems for quasiconformal mappings.

Nr 7: Zoriĭ N.: A non-compact extremal problem for condensers in the Riesz potential theory.

Nr 8: Caraman P.: The problem of equality between the p-capacity and the p-module.

Nr 9: Mignot A. L., Surry C.: Méthodes d’élements finis mictes pour des problèmes d’elasticité II.

Nr 10: Zahouani H.: Filtrage tridimensionnel des surfaces rugueuses.

 

 1. 46, 21. – Łódź : ŁTN, 1996. – 114, [1] s.

Nr 1: Nowakowski A.: Limit process for a sequence of analytic extremal functions satisfying certain defferential-functional equation I.

Nr 2: Nowakowski A.: Limit process for a sequence of analytic extremal functions satisfying certain defferential-functional equation II.

Nr 3: Nowakowski A.: An extremum in the full calss of monotone functions.

Nr 4: Budzisz Witold: On the analogue of elliptical symmetry for some subclass of operator stable measures.

Nr 5: Mignot A. L., Surry C.: Méthodes d’élements finis mixtes pour des problèmes d’elasticité III.

Nr 6: Ławrynowicz J., Rodrigues W. A., Jr., Wojtczak L.: Clifford-algebraical approach to particle lifetimes.

Nr 7: Wieczorek A.: Liftability and invariant distances.

Nr 8: Gonska H. H., Kovacheva R. K.: An extension of Montel’s theorems to some rational approximating sequences.

Nr 9: Perelli Cippo C., Vasallo S.: Exterior differential systems with homogeneous polynomials as coefficients.

Nr 10: Vernier-Piro S.: Estimates for flows of nonparametric surfaces driven by mean curvature.

 

 1. 46, 22. – Łódź : ŁTN, 1996. – 128, [1] s.

Nr 1: Skála L., Dwořak J.: Analytical solution of the Schrödinger equation for the modified quartic oscillator.

Nr 2: Dvořak J., Skála L.: Analytic solution of the Schrödinger equation for generalized Kratzer potential.

Nr 3: Kapsa V., Skála L.: Remarks on effect of experimental resolution on observables.

Nr 4: Danielewicz-Ferchmin I., Ferchmin A. R.: On the density of water at a charged electrode and in ionic shells.

Nr 5: Künne L., Młynarski P.: Structure and bond energy of small Li clusters.

Nr 6: Młynarski P.: Nonlocality in density functional theory.

Nr 7: Romanowski S., Wronka A., Baldomir D.: The effect of topology on the adsorption and catalysis by clusters.

Nr 8: Romanowski S., Pietrzak T. M., Baldomir D.: Fitting of interatomic potentials in the MD simulations.

Nr 9: Romanowski S., Pietrzak T. M., Baldomir D.: Molecular Dynamics calculations of the Ni-Cu, Ag-Pd and Au-Pt properties.

Nr 10: Romanowski S., Baldomir D., Valladares J. M., Rivas J., Wojtczak L.: On quantum size effect in small silver cluster.

 

 1. 47, 23. – Łódź : ŁTN, 1997. – 134, [2] s.

Nr 1: Czaja K.: On n-intersection product on a compact complex n-dimensional manifold.

Nr 2: Piątkowski A.: Topological foliation defined by a family of mappings.

Nr 3: Rahmati F.: Deformation des surfaces projectives toriques.

Nr 4: Tamrazov P.: Eremenko’s extremal problem on harmonic functions.

Nr 5: Partyka D., Sakan K.: A note on non-quasiconformal harmonic extensions.

Nr 6: Grigorian A., Szapiel W.: Extreme points in some sets of complex measures.

Nr 7: Bigolin B., Perelli-Cippo C.: Familles intégrales de jets (sur variétes algébriques) et fibrés B et C I.

Nr 8: Bigolin B., Perelli-Cippo C.: Familles intégrales de jets (sur variétes algébriques) et fibrés B et C II.

Nr 9: Perelli-Cippo C.: Les espaces fibrés des drapeaux intégraux ordinaires et caractéristiques d’un système différentiel extérieur sur une variété.

Nr 10: Zoriĭ N.: Capacities of a space condenser.

 

 1. 47, 24. – Łódź : ŁTN, 1997. – 169, [1] s.

Nr 1: Vuorinen M.: Geometric properties of quasiconformal maps and special functions I. Quasiconformal maps and spheres.

Nr 2: Vuorinen M.: Geometric properties of quasiconformal maps and special functions II. Conformal invariants and special functions.

Nr 3: Vuorinen M.: Geometric properties of quasiconformal maps and special functions III. Recent results on special functions.

Nr 4: Partyka A.: Roughness of solid surfaces in terms of invariant distances.

Nr 5: Hag K.: What is a disk?

Nr 6: Kanas S., Stankiewicz J.: Arithmetic means with reference to the convexity condition.

Nr 7: Sheremeta M. M.: On analytic continuation of functions with the condition on their Gelfond-Leont’ev derivatives.

Nr 8: Skalski G.: On the Łojasiewicz exponent for a pair of analytic sets.

Nr 9: Królikowski W.: Quaternionic mappings and harmonicity I.

Nr 10: Khalil S. H., Yiu P.: The Cayley-Dickson algebras, a theorem of A. Hurwitz, and quaternions.

 

 1. 48, 25. – Łódź : ŁTN, 1998. – 124, [1] s.

Nr 1: Ławrynowicz J., Suzuki O.: An approach to the 5-, 9-, and 13-dimensional complex dynamics I. Dynamical aspects.

Nr 2: Gerus O. F.: Analytic functions with preassigned smoothness properties.

Nr 3: Kalinets R., Kondratyuk A.: Growth regularity of an module and argument of an entire function in Lp[0;2n] metric.

Nr 4: Prytula Ya. Ya.: On the maximum of modulus and maximal term of a Dirichlet series, absolutely convergent in the half-plane.

Nr 5: Zabolotskii M. V.: On asymptotics of Blaschke products whose counting function has a logarithmic order.

Nr 6: Trojnar-Spelina L.: Radius of starlikeness of the Bernardi operator in the class of functions with negative coefficients.

Nr 7: Wilczek K.: Distortion theorems for quasihomographies of a Jordan curve.

Nr 8: Szynal A.: Parametrical representation for quasiconformal mappings with two fixed points.

Nr 9: Królikowski W.: Quaternionic mappings and harmonicity II. Stress-energy tensor and harmonic maps.

Nr 10: Kalinowski M. W.: Deformation od Riemannian geometry and Kaluza-Klein theory.

 

 1. 48, 26. – Łódź : ŁTN, 1998. – 125, [2] s.

Nr 1: Wilczyński W., Wroński S.: Intersection of topologies.

Nr 2: Poreda W., Wagner-Bojakowska E.: On the measurable boundaries of real functions.

Nr 3: Ławrynowicz J., Suzuki O.: An approach to the 5-, 9-, and 13-dimensional complex dynamics II. Twistor aspects.

Nr 4: Kwaśniewski A. K.: Cauchy-Riemann equations for Cayley numbers’ functions.

Nr 5: Bayoumi A.: Fixed points of holomorphic mappings on non-convex bounded domains in Cn.

Nr 6: Zieniuk E.: Analytical modification of the boundary integral equations for the boundaries approximated by linear segments.

Nr 7: Agrafiotou X.: A linear system of partial differential equations determined by g3 and its solutions.

Nr 8: Wilczek K., Zając J.: A distortion theorem for K-quasiconformal self-mappings of the unit disc.

Nr 9: Paprocki E., Zając J.: Jordan curves in the theory of the universal Teichmüller space.

Nr 10: Gabrel W.: The useful deformities in genetic algorithms.

 

 1. 49, 27. – Łódź : ŁTN, 1999. – 124, [1] s.

Nr 1: Müller H.: The chemistry of metal cluster („giant atoms“) or a walk through the world of cluster-matter.

Nr 2: Opitz Ch.: MO method with giant atom orbitals.

Nr 3: Fritsche H.-G.: M13k (k = 1, 2, …) – superclusters of fractal geometry and unusual particle size effects.

Nr 4: Skála L., Dvořák J.: Analytic solution of the one-dimensional Schrödinger equation. Some new results and approaches.

Nr 5: Toman P., Skála L., Pospíšil J.: Quantum mechanical study of the quasiparticles in poly(p-phenylene vinylene).

Nr 6: Burda J. V., Šponer J., Hobza P., Leszczyński J.: Ab initio study of the interaction of DNA bases and base pairs with various mono- and bivalent cations.

Nr 7: Mančal T.: Non-radiative de-excitation dynamics of small molecules.

Nr 8: Romanowski S., Pietrzak T.: Molecular dynamics simulations of Cu-Ni alloy clusters consisting of a giant number of atoms.

Nr 9: Młynarski P.: Current-density-functional approach to the electronhole liquid in a strong magnetic field.

Nr 10: Romanowski S., Rutkowski J. H., Wojtczak L.: Size effects in equation of state.

 

 1. 49, 28. – Łódź : ŁTN, 1999. – 127, [1] s.

Nr 1: Trokhimchuk Yu. Yu.: Functions holomorphic on the boundary of a domain.

Nr 2: Galewski M.: On some duality for nonsmooth invex functions.

Nr 3: Golberg A.: On certain classes of the plane homeomorphic mappings.

Nr 4: Aliyev T.: Irregular boundary zeros of analytic functions in contour-solid theorems.

Nr 5: El Kasimi A.: Surfaces de Riemann de bord donné dans la grassmannienne.

Nr 6: Bajguz W., Kwaśniewski A. K.: On Lucas symmetric functions and Chebyshev-like polynomials in several variables.

Nr 7: Kwaśniewski A. K.: On q-delta operators – the notion and examples.

Nr 8: Bajguz W., Jaroszewski I., Tereszkiewicz A.: Further examples of qx-delta polynomials.

Nr 9: Zieniuk E.: New integral equation systems for boundary value - problems with cubic polynomial deformation of the boundary.

Nr 10: Résendis L., Rompała W., Zając J.: Teichmüller structure of endomorphisms and dynamical systems.

 

 1. 49, 29. – Łódź : ŁTN, 1999. – 213 s.

Nr 1: Wojtczak L.: Theoretical remarks on surface melting, roughening and friction…

Nr 2: Balcerzak T., Wojtczak L.: The effective potential method for solids and its application to the theory of melting.

Nr 3: Balcerzak T., Wojtczak L.: The influence of surface roughness on the melting point. The analysis of Pb(110) surface.

Nr 4: Wojtczak L., Rutkowski J.: Premelting and freezing at rough surfaces.

Nr 5: Bossé J.-C. le, Hansali G., Lopez J.: Electromagnetic wave scattering from rough surfaces: part I – formulation of the theory pertinent for roughness investigation.

Nr 6: Bossé J.-C. le, Hansali G., Lopez J.: Electromagnetic wave scattering from rough surfaces: part II – application to the surface roughness characterization.

Nr 7: Wiatrowski G., Wojtczak L.: Dry friction forces calculated for different rough surfaces at the atomic scale level.

Nr 8: Wiatrowski G.: On the instability of rough surfaces in sliding contact.

Nr 9: Lopez J., Zahouani H., Hansali G.: Approche fractale et approche statistique de la rugosité de surface: quelques problèmes sous-jacents.

Nr 10: Rousseau J., Wiatrowski G., Wojtczak L.: Friction in nanophase structures.

 

 1. 50, 30. – Łódź : ŁTN, 2000. – 148, [1] s.

Nr 1: Filipczak M.: A σ-ideal and multiplication.

Nr 2: Piątkowski A.: On the prefoliation on a K-differential space.

Nr 3: Muliava O. M., Sheremeta M. M.: On a convergence class for Dirichlet series.

Nr 4: Okhrimenko S. A.: Pairwise products of moduli of families of curves in multiply connected domains on a Riemannian Möbius strip.

Nr 5: Raïssouli M., Leazizi F.: Tensor product of Hilbert spaces and self-adjoint operators.

Nr 6: Jaroszewski I., Kwaśniewski A. K.: Data organization vs. Quantum oscillators models.

Nr 7: Czech R.: Multi-core optical fibers’ analysis of light propagation I. Multi-core optical fiber.

Nr 8: Czech R.: Multi-core optical fibers’ analysis of light propagation II. Coupled-mod equations and geometry of the dual-core fiber.

Nr 9: Sammouda H., Surry C., Belghith A.: The finite element study of the natural convection in square cavity.

Nr 10: Kabziński A. K. M.: Application of covalent affinity chromatography with thiol-disulphide interchange and high performance covalent affinity chromatography with thiol-disulphide interchange methods for separation and determination of metallothionein protein from human fluids as indicator of environmental and industrial exposition to heavy metals.

 

 1. 50, 31. – Łódź : ŁTN, 2000. – 186, [1] s.

Nr 1: Tammi O.: On the use of optimalization in finding coefficient bodies for bounded univalent functions.

Nr 2: Aubin T.: Best inequalities of Sobolev type on Riemannian manifolds.

Nr 3: Zorii N.: Extremal problems in the theory of potentials in locally compact spaces I. Potentials of minimal measures.

Nr 4: Zorii N.: Extremal problems in the theory of potentials in locally compact spaces II. Extremal measures and their potentials.

Nr 5: Zorii N.: Extremal problems in the theory of potentials in locally compact spaces III. On existence of minimal measures.

Nr 6: Khimshiashvili G.: Elliptic cells in Riemann-Hilbert setting.

Nr 7: Szczepaniak K., Dziubiński I.: Starshapedness of the coincidence set and regularity of the free boundary of solution to the global obstacle problem with non-zero force.

Nr 8: Asada A., Suzuki O.: The vertex operators in the string theory and Lauricella hypergeometric functions.

Nr 9: Partyka D.: The Grunsky type inequalities for quasisymmetric automorphisms of the unit circle.

Nr 10: Bigolin B., Marzocchi A., Perelli-Cippo C.: Remarks on the variety of exterior differential systems with homogeneous polynomials as coefficients.

 

 1. 50, 32. – Łódź : ŁTN, 2000. – 117, [2] s.

Nr 1: Wojtczak L.: Tietz parametrization of atomic eigenfunctions.

Nr 2: Krawiecki A., Sukiennicki A., Wojtczak L.: Simple model of chaos in ferromagnetic resonance.

Nr 3: Sobór Z., Urbaniak-Kucharczyk A.: Elementary excitations in magnetic trilayers.

Nr 4: Wiatrowski G.: The influence of high pressure on surface melting phenomena.

Nr 5: Młynarski P., Baldomir D., Wojtczak L.: Cluster approach to the colossal magnetoresistance.

Nr 6: Wojtczak L., Warda K., Wiatrowski G., Tergiman Y.-S., Girardeau-Montaut J.-P.: Multiple photoemission model.

Nr 7: Lanza de Cristoforis M.: A singular perturbation problem for the conformal representation of a doubly connected domain in Schauder spaces.

Nr 8: Mignot A., Surry C.: Estimation de l’erreur d’interpolation pour des elements finis anisotropes.

Nr 9: Tamada M.: Unusual characteristics of high-energy cosmic ray families: a comparison with the CORSIKA simulations.

Nr 10: Saavedra O.: The Chocaltaya Laboratory at 5220 m a.s.l.

 

 1. 51, 33. – Łódź : ŁTN, 2001. – 122, [1] s.

Nr 1: Zahouani H., Surry C.: Etude du contact rugueux entre solides.

Nr 2: Warda K., Wojtczak L., Wiatrowski G., Tergiman Y.-S., Girardeau-Montaut J.-P.: Multiphoton photoelectric effect from metal surface.

Nr 3: Staniucha I., Urbaniak-Kucharczyk A.: Magnetic specific heat of EuTe/PbTe multilayer system.

Nr 4: Krawiecki A., Sukiennicki A.: Influence of signal wacelenght on spatiotemporal stochastic resonance on a chain of coupled threshold elements.

Nr 5: Grupen C.: Hadronic final states in electron-positron scattering and their relevance to cosmic rays.

Nr 6: Block M., Halzen F., Pancheri G., Stanev T.: Breaking the barriers – uniting accelerator and cosmic ray p-p cross sections.

Nr 7: Iwan A., Kryś A., Puchkov V. S.: The preliminary analysis of optical and energetic halo registeres in emulsion calorimeter of Pamir experiment.

Nr 8: Kryś E., Kryś A.: Characteristics of high-energy air showers observed at Mt. Chacaltaya and Pamir Mts.

Nr 9: Moneta M.: Spectroscopic properties of H- to Be-like ions in electron gas.

Nr 10: Białobrzeska H., Bielawska H., Linke M., Łużniak P., Podgórzak A., Wdowczyk H.: On the gamma energy spectrum above 5 TeV in emulsion chambers of Pamir experiment.

 

 1. 51, 34. – Łódź : ŁTN, 2001. – 119, [2] s.

Nr 1: Chądzyński J., Ławrynowicz J.: Obituary: Zygmunt Charzyński (1914-2001).

Nr 2: Tammi O.: On the first postwar contacts between Polish and Finnish mathematicians.

Nr 3: Ławrynowicz J.: From Charzyński parametrization of algebraic functions to the variational principle interpreted as the first principle of thermodynamics in the presence of the electromagnetic field.

Nr 4: Waliszewski W.: Subcartesian spaces as K-differential spaces.

Nr 5: Poreda W., Wilczyński W.: Topology similar to the density topology.

Nr 6: Matuszczyk H., Waliszewski W.: An example of R-differential space satisfying the theorem on diffeomorphism.

Nr 7: Wagner-Bojakowska E.: Remarks on convergence in category.

Nr 8: Bartoszewicz A., Wroński S.: A characterization of continuous selectors of congruence in the additive group of real numbers.

Nr 9: Ławrynowicz J., Nôno K., Suzuki O., Fujimoto N.: A basic construction of real pre-Hurwitz algebras.

Nr 10: Ławrynowicz J., Lounesto P., Suzuki O.: An approach to the 5-, 9-, and 13-dimensional complex dynamics III. Triality aspects.

 

 1. 51, 35. – Łódź : ŁTN, 2001. – 135, [2] s.

Nr 1: Castillo Alvarado F. L., Ławrynowicz J., Rutkowski J., Wojtczak L.: Melting and surface melting. A survey.

Nr 2: Polański K., Wojtczak L.: Surface melting layer at bismuth.

Nr 3: Rutkowski J., Wojtczak L., Castillo Alvarado F. L.: Surface melting of lead.

Nr 4: Wojtczak L., Zasada I., Sukiennicki A., Castillo Alvarado F. L.: Order-disorder phenomena at the surfaces of alloy thin films.

Nr 5: Bartczak W., Romanowski S., Stawowska J., Łandwijt M.: A quantum-chemical study of interactions of dihydrogen and atomic hydrogen with palladium clusters. Towards computer modeling of the hydrogen spillover effect.

Nr 6: Ławrynowicz J., Suzuki O.: From order-disorder surface phenomena to graded fractal bundles related to complex and Pauli structures.

Nr 7: Castillo Alvarado F. L., Machowski S., Urbaniak-Kucharczyk A.: Spin waves in non-equivalent magnetic layers exchange coupled through metallic spacer.

Nr 8: Urbaniak-Kucharczyk A., Wojtczak L., Castillo Alvarado F. L.: Some applications of a Landau-type model to the calculations of magnetic properties of layered systems.

Nr 9: Kucharczyk W., Castillo Alvarado F. L., Ledzion R.: Interionic excitations approach to nonlinear optical effects: the case of the third-order susceptibility.

Nr 10: Wojtczak L., Zasada I., Sukiennicki A., Castillo Alvarado F. L.: Composition inhomogeneity dependence of order-disorder transition temperature.

 

 1. 52, 36. – Łódź : ŁTN, 2002. – 111, [2] s. : fot.

Nr 1: Horbaczewska G.: Resolvability of ψ-density topology.

Nr 2: Filipczak M.: σ-ideals, topologies and multiplication.

Nr 3: Tammi O.: On applying the geometry of coefficient bodies in estimating functionals for bounded real non-vanishing univalent functions.

Nr 4: Miškinis P.: Some properties of nonlinear generalization of Schrödinger equation.

Nr 5: Kwaśniewski A. K.: On simple characterizations of Sheffer ψ-polynomials and related propositions of the calculus of sequences.

Nr 6: Castillo Alvarado F. L., Kazibudzka A., Ławrynowicz J.: Trade turnover and binary alloys as chaotic dynamical systems.

Nr 7: Czerbniak J., Moneta M.: RBS angular yield for H+ and H0 projectiles under channeling conditions.

Nr 8: Kryś A., Kryś E.: The comparison of two methods of „halo” calculations.

Nr 9: Bednarek S.: Mieczysław Wolfke – the distinguished physicist of Łask.

Nr 10: Bednarek S.: Ary Sternfeld from Sieradz as a pioneer of the space flight theory.

 

 1. 52, 37. – Łódź : ŁTN, 2002. – 135, [2] s.

Nr 1: Andreian-Cazacu C.: Complete Klein coverings.

Nr 2: Tammi O.: On applying the first coefficient bodies to minimizing some coefficient products in the class of bounded real non-vanishing univalent functions.

Nr 3: Partyka D., Sakan K.: On Heinz’s inequality.

Nr 4: Partyka A.: On metric structures of Teichmüller type.

Nr 5: Caraman P.: New results on the equality between the p-capacity and p-module in Rn.

Nr 6: Kovacheva R. K., Ławrynowicz J., Nowak-Kępczyk M.: Critical dimension 13 in approximation related to fractals of algebraic structure.

Nr 7: Reséndis Ocampo L. F., Rivaud Morayta J. J.: Signed series.

Nr 8: Skwarczyński M.: Alternating projections and Fourier transform.

Nr 9: Saks S.: Bitsadze equation’s boundary value problems, elliptic operators theory, and some problems of analytic functions.

Nr 10: Koczan L., Zaprawa P.: Covering domains for the class, of convex n-fold symmetric functions with real coefficients.

 

 1. 52, 38. – Łódź : ŁTN, 2002. – 166, [1] s.

Nr 1: Ingarden R. S.: Albert A. Michelson, his life and his importance for mathematical physics.

Nr 2: Ne’eman Y.: Abraham Albert Michelson and „his“ cloudsome history and epistemological analysis.

Nr 3: Szudy J., Ciuryło R.: Albert Abraham Michelson and the theory of atomic spectral line shapes.

Nr 4: Selleri F.: Superluminal signals require absolute simultaneity.

Nr 5: Ławrynowicz J., Suzuki O.: Superluminal signals and new biholomorphic invariants for Riemann spheres with fractal boundaries.

Nr 6: Giorgadze G.: Holomorphic structures and connections on low dimensional vector bundles on the Riemann sphere.

Nr 7: Garecki J., Schimming R.: Einsteinian strenghts for alternative theories of gravity.

Nr 8: Sieniutycz S.: Relativistic aspects of hydrodynamics and theory of heat transfer.

Nr 9: Valent P.: The acceleration of the Pioneer 10/11 spacecraft and the new electrodynamics derived from the Alternative Special Theory of Relativity (ASTR).

Nr 10: Khimshiashvili G., Wegert E.: Analytic discs and complex points of surfaces.

 

 1. 53, 39. – Łódź : ŁTN, 2003. – 163, [2] s. : fot.

Nr 1: Brown H. R.: Michelson, FitzGerald and Lorentz: the origins of relativity revisited.

Nr 2: Rzążewski K.: On the velocity of light.

Nr 3: Stedman G., Wybourne B. G.: Beyond the sixth place of decimals: from Michelson to Large Ring Lasers.

Nr 4: Rembieliński J., Smoliński K.: Unphysical predictions of some doubly special theories.

Nr 5: Caban P., Foryś M., Rembieliński J.: Massive, massless and tachyonic particles in a preferred frame.

Nr 6: Broda B., Duniec G.: Coordinate frames for accelerates observers.

Nr 7: Ingarden R. S., Ławrynowicz J., Suzuki O.: Superluminal signals and Finslerian physics.

Nr 8: Cruz Guzmán J. J., Oziewicz Z.: Frölicher-Nijenhuis algebra and non-inertial deformation of Maxwell equations.

Nr 9: Ibáñez Fernández V.: A method for the characterization of infrared photoconductive detectors.

Nr 10: Kardaś T., Kardaś S.: Albert Abraham Michelson – the Nobel-prize winner from Strzelno.

 

 1. 53, 40. – Łódź : ŁTN, 2003. – 148 s.

Nr 1: Filevych P. V., Sheremeta M. M.: On a convergence class for entire functions.

Nr 2: Sheremeta M. M., Sumyk O. M.: Remarks on lower estimates of the maximal term of the Dirichlet series.

Nr 3: Zorii N.: On the contrained Gauss variational problem.

Nr 4: Golberg A.: Distortion of p-moduli of separating sets under mappings with finite integral dilatations.

Nr 5: Ławrynowicz J., Suzuki O.: A fractal method for infinite-dimensional Clifford algebras and the related wavelet bundles.

Nr 6: Moneta M., Pantelica D.: Stopping power effective charge for highly charged ions.

Nr 7: Moneta M., Czerbniak J.: Energy loss effective charge for slow ions in electron gas.

Nr 8: Malinowska-Adamska C., Słoma P., Tomaszewski J.: Dynamic and thermodynamic properties of solid helium in the all-neighbours approximation of the self-consistent phonon theory.

Nr 9: Bednarek S.: Stressless method production of impulsed high magnetic fields by the use of particles beam from accelerators for controlled nuclear fusion investigation.

Nr 10: Bednarek S.: Introduction to toys physics.

 

 1. 53, 41. – Łódź : ŁTN, 2003. – 149, [2] s.

Nr 1: Blachowska D.: Some properties of a modulus of foliation.

Nr 2: Skwarczyński M.: Alternating projections and generalized Genchev transform.

Nr 3: Ławrynowicz J.: Résendis Ocampo L. F., Tovar Sánchez L. M., 2p-hyperholomorphic functions and harmonic majorants in the quaternionic case.

Nr 4: Castillo Alvarado F. L., Ławrynowicz J., Suzuki O.: Duality for fractal sets and lattice models on fractal sets.

Nr 5: Ławrynowicz J., Rodrigues W. A., Jr., Wojtczak L.: Stochastical electrodynamics in Clifford-analytical formulation related to entropy-depending structures.

Nr 6: Paszkiewicz S.: Spatial distribution of the magnetic field induction produced by relativistic bunch from an accelerator.

Nr 7: Kravchenko V. V., Ramírez Tachiquin M. P.: On a quaternionic reformulation of the Dirac equation and its relationship with Maxwell’s system.

Nr 8: Castillo Pérez R., Kravchenko V. V.: General solution of the fermionic Casimir effect model.

Nr 9: Moneta M., Pawłowski B.: Variation of a-particles stopping power in Ni at the Curie temperature.

Nr 10: Bartczak W. M., Romanowski S., Stawowska J.: Interaction of atomic hydrogen with palladium clusters and palladium (100) surface: a comparison of different computational methods.

 

 1. 53, 42. – Łódź : ŁTN, 2003. – 109, [2] s.

Nr 1: Wilczyński W.: Signed series revisited.

Nr 2: Kwaśniewski A. K.: On duality triads.

Nr 3: Kwaśniewski A. K.: On Fibonomial and other triangles versus duality triads.

Nr 4: Kwaśniewski A. K.: Information on cominatorial interpretation of fibonomial coefficients.

Nr 5: Surry C.: On quantitative analysis of dynamical systems.

Nr 6: Surry C.: Stability of incompressible fluids.

Nr 7: Ławrynowicz J., Suzuki O.: Dynamical systems defined by infinite-dimensional algebras on fractal sets.

Nr 8: Ławrynowicz J., Surry C.: Semigroups vs. invariant sets and attractors.

Nr 9: Ławrynowicz J., Surry C.: Attractors in the MIENA three-dimensional systems.

Nr 10: Touzaline A., Mignot L.: Problème statique de contact unilateral avec frottement non local pour les matériaux élastiques non linéaires.

 

 1. 54, 43. – Łódź : ŁTN, 2004. – 97, [2] s.

Nr 1: Tammi O.: On completing some coefficient estimations for real bounded non-vanishing univalent functions.

Nr 2: Filipczak M.: ψ-density topology is not regular.

Nr 3: Bayoumi Aboubakr: Generalized fixed point theorems in non locally convex spaces.

Nr 4: Bayoumi Aboubakr: Multilinear maps between locally nounded F-spaces.

Nr 5: Bayoumi Aboubakr: Weak* convergence as different form norm convergence in the dual of a p-Banach space.

Nr 6: Zahouani H., Surry C.: Some geometrical results for transformation of a compact domain with differomorphism.

Nr 7: Mignot A. L., Surry C., Wojtczak L.: Some remarks on the Stokes problem in bidimensional convex closed cavities.

Nr 8: Surry C., Zahouani H., Wojtczak L.: On behaviour law close to a interface.

Nr 9: Matczak P., Romanowski S.: Quantum mechanical calculations of the atomic charges in molecules and small alkali halides clusters.

Nr 10: Bednarek Stanisław: The stresses analysis in the coil for non-destructive production of the extremely high impulsed magnetic fields.

 

 1. 54, 44. – Łódź : ŁTN, 2004. – 114, [1] s.

Nr 1: Ingarden R. S.: Quantum Randers geometry as noncommutative associative and commutative nonassociative geometries.

Nr 2: Kwaśniewski A. K.: More on combinatorial interpretation of fibonomial coefficients.

Nr 3: Krot E.: A note on Möbius function and Möbius inversion formula of Fibonacci cobweb poset.

Nr 4: Touzaline A., Mignot A.: A quasistatic problem with unilateral contact and time-dependent Tresca friction law for non-linear elastic materials.

Nr 5: Staniucha I., Urbaniak-Kucharczyk A.: Interlayer exchange coupling in bylayers with rough interface.

Nr 6: Stasikowski A., Czerbniak J., Gwizdałła T.: The study of metallic clusters using evolutionary algorithm.

Nr 7: Gwizdałła T. M.: Some technical aspects of Heisenberg model simulation using Creutz demon cellular automaton.

Nr 8: Sukiennicki A.: Chaos in magnetic systems.

Nr 9: Valent P.: Einstein’s special theory of relativity and its two complementary theories.

Nr 10: Garecki J.: On the hypothesis of two large extradimensions.

 

 1. 54, 45. – Łódź : ŁTN, 2004. – 124, [1] s.

Nr 1: Kwaśniewski A. K.: On ψ-basic Bernoulli-Ward polynomials.

Nr 2: Kwaśniewski A. K.: ψ-Appell polynomials’ solutions of the Q(δψ)-difference calculus nonhomogeneous equation.

Nr 3: Kwaśniewski A. K.: Poisson, Dobinski, Rota, and coherent states – a fortieth anniversary memoir.

Nr 4: Kwaśniewski A. K.: On ψ-umbral difference calculus Bernoulli-Taylor formula with a Cauchy-type remainder.

Nr 5: Romanowski A., Grudzień K., Aykroyd R. G., Sankowski D.: Application of the Bayesian/MCMC approach to the tomographic investigation of multiphase processes.

Nr 6: Mosorow W., Sankowski D., Grudzień K., Romanowski A.: Characterising solids mixing processes within a plug body.

Nr 7: Pawłowski B., Krajewski R., Moneta M.: An ionbeam method for analysing the thermal expansion for foils.

Nr 8:  Bednarek Stanisław: Absorption, reflection and transmission of microwaves across the ferroelast.

Nr 9: Matczak P., Mencfel M., Romanowski S.: Semiempirical study of the adsorption of atomic hydrogen on small palladium clusters. A comparison with density functional theory results.

Nr 10: Matczak P., Romanowski S.: Studies of theoretical cluster model of interaction between the atomic hydrogen and Pt(100).

 

 1. 55, 46. – Łódź : ŁTN, 2005. – 202, [1] s. – Thin films characterization: the use of finite elements method for thin films description

Nr 1: C. Surry, L. Wojtczak, J. Rutkowski, I. Zasada: Applications of the finite elements method to thin films description: a basic formulation.

Nr 2: L. Wojtczak, J. Rutkowski, I. Zasada, C. Surry: Thin films phenomena characteristics.

Nr 3: C. Surry, G. Wiatrowski, L. Wojtczak: Models of oscilators in physics of thin films.

Nr 4: I. Zasada, J. Rutkowski, C. Surry, L. Wojtczak: An analytical model of thin films for the surface melting description.

Nr 5: J. Rutkowski, I. Zasada, L. Wojtczak, C. Surry: Melting and surface melting in thin films.

Nr 6: J. Rutkowski, L. Wojtczak, C. Surry: Polynomial representation of the potential for thin film melting description.

Nr 7: I. Zasada, L. Wojtczak, C. Surry: A phase transition in magnetic thin films.

Nr 8: H. Zahouani, C. Surry, L. Wojtczak: Study of filamentation process in a periodic Poseuille flow.

Nr 9: C. Surry, J. Rutkowski, L. Wojtczak, I. Zasada: Small perturbations of thermo-elasto-plasticity in mechanics of continua. The use of finite element methods.

Nr 10: L. Wojtczak, J. Rutkowski, I. Zasada, C. Surry: Applications of the finite elements method to thin films description. Some comments.

 

 1. 55, 47. – Łódź : ŁTN, 2005. – 130 s. – Approximation vs. quaternionic and Finslerian structures II

Nr 1: K. Jezuita, U. Jezuita-Dąbrowska: Cayley-Dickson construction and matrix representations of quaternions and octonions.

Nr 2: A. K. Kwaśniewski: first contact remarks on umbra difference calculus references streams.

Nr 3: A. Bayoumi: Cauchy’s integral theorem generalized to p-Banach spaces.

Nr 4: J. Ławrynowicz, P. Miškinis, O. Suzuki: Quaternionic superparticles with parastatical properties and Hermitian Hurwitz pairs.

Nr 5: J. Ławrynowicz: Quaternions vs. fractals and Finslerian geometry: A. Quaternions, noncommutavity, and C*-algebras.

Nr 6: J. Ławrynowicz: Quaternions vs. fractals and Finslerian geometry: B. Algebraic possibilities (quaternions, octonions, sedenions).

Nr 7: J. Ławrynowicz: Quaternions vs. fractals and Finslerian geometry: 1. Quaternion-based modifications of the Cayley-Dickson process.

Nr 8: V. Ibáñez Fernández: superluminal signals and evanescentmode propagation.

Nr 9 : S. Bednarek : Investigation of the giant linear magnetostriction and its hysteresis in elastic ferromagnetic composites within a porous matrix.

Nr 10: P. Matczak, S. Romanowski: Bare-cluster modeling of hydrogen adsorption on supported platinum.

 

 1. 55, 48. – Łódź : ŁTN, 2005. – 157, [2] s.

Nr 1: R. S. Ingarden: Geometry of electromagnetism and gravitation.

Nr 2: L. Wojtczak: On the Valenta model and its actuality I.

Nr 3: A. K. Kwaśniewski: Prefab posets' Whitney numbers.

Nr 4: B. Gaveau, J. Ławrynowicz, L. Wojtczak: Statistical mechanics of a body sliding on the surface trajectory.

Nr 5: J. Ławrynowicz: Quaternions and fractals vs. Finslerian geometry. 2. Noncommutative hypercomplex analysis and C*-algebras generated by isometries.

Nr 6: J. Ławrynowicz: Quaternions and fractals vs. Finslerian geometry. 3. Graded fractal bundles related to quaternionic structure.

Nr 7: B. K. Kwaśniewski: Inverse limit systems associated with F2n zero Schwarzian unimodal maps.

Nr 8: R. Krajewski, B. Pawłowski, M. Moneta: Ferro- to paramagnetic phase transition in Ni single crystal analyzed by RBS method.

Nr 9: A. Niemczynowicz: On geometry of orbits and integral trajectories in the motion of a body sliding on the syrface trajectory.

Nr 10: M. Nowak-Kępczyk: Binary alloy thin films. The concepts of entropy and nearest neighbours description.

 

 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET DES LETTRES DE ŁÓDŹ

Recherches sur les Arts

 

Red. serii: vol. 42, 1-45, 6: E. Małek; vol. 46, 7-48, 9: G. Sztabiński.

 

 1. 42, 1. – Łódź : ŁTN, 1992/1993. – 80 s.

Nr 1: Gołaszewska M.: The place of motion in a universe of beauty. An essay at the intersection of the philosophy of man, aesthetics, and the theory of dance.

Nr 2-3: Janicka-Świderska I.: Dance in English renaissance and modern drama.

Nr 4: Sztabiński G.: Wartość ruchu w plastyce awangardowej.

 

 1. 42-43, 2/3. – Łódź : ŁTN, 1993/1994. – 202 s. – Teatr schyłku XX wieku.

Nr 1: Kuligowska A.: Opening of the seminar: „The theatre on the turn of the 20th century”.

Nr 2: Fik M.: Two turns of the century.

Nr 3: Wanat A.: A decadent wail.

Nr 4: Wojtyszko M.: Tower of Babel.

Nr 5: Wysińska E.: Ways of dealing with classic – limits of new language.

Nr 6: Śliwonik L.: The theatre life – a try at prognostication.

Nr 7: Kuźnicka D.: Integration and disintegration of the world in visual theatre.

Nr 8: Wolska A.: Acting through form.

Nr 9: Degler J.: The present state of matters.

Nr 10: Dyskusja: Andrzej Hausbrandt i in.

Nr 11: Gołaszewska M.: The dramatic action in the theatre, film and TV.

Nr 12: Kelera J.: Dialogue in the post-comics age.

Nr 13: Udalska E.: The theatre as the center of life.

Nr 14: Świerkowska-Niecikowska M.: Is theatre a relic of the past.

Nr 15: Baltyn H.: The theatre workshop.

Nr 16: Kaczmarek W.: Hope dor hopes in turn of the 20th century drama.

Nr 17: Sławińska I.: Called for hoping.

Nr 18: Discussion: Świontek S. i in.

Nr 19: Kuligowska A.: Closing of the seminar „The theatre of the turn of the 20th century”.

Nr 20: Bartosiak M.: All-Polish festival of theatre schools diploma productions in Łódź 1983-1993.

 

 1. 43, 4. – Łódź : ŁTN, 1994. – 12 s.

Nr 1: Brzoza H.: The artistic arrangement, the happening or the paratheatre?

 

 1. 44, 5. – Łódź : ŁTN, 1994. – 62, [2] s. – The problems of Polish art in the 1970s.

Nr 1: Kowalska B.: The important 1970’s.

Nr 2: Morawski S.: A journey to not so very distant past.

Nr 3: Dziamski G.: Neo-avant-garde in Central Europe.

Nr 4: Wojciechowski J. S.: The world of Polish art. – the categories of criticism and the artistic practice in the seventies.

Nr 5: Sobota A.: Photomedia and the avant-garde in the 1970’s.

Nr 6: Sztabiński G.: The dilemmas of presence. An attempt to understand certain aspects of Polish art of the seventies.

 

 1. 45, 6. – Łódź : ŁTN, 1995. – 149 s. – Polish cinema in ten takes.

Nr 1: Nurczyńska-Fidelska E.: Romanticism and history. A scetch of the creative output of Andrzej Wajda.

Nr 2: Stolarska B.: In search for hope. On the films of Andrzej Munk.

Nr 3: Kornatowska M.: „… yet we do not know what will become of us”. On the artistic output of Wojciech Jerzy Has.

Nr 4: Helman A.: Jerzy Kawalerowicz – a virtuoso of the camera.

Nr 5: Malisz M.: Tradition and nostalgia. On cinematic works of Tadeusz Konwicki.

Nr 6: Ostrowska E.: Silesian landscapes of Kazimierz Kutz.

Nr 7: Kłys Tomasz: The intellectual cinema of Krzysztof Zanussi.

Nr 8: Zalewski A.: Grzegorz Królikiewicz: the dilemmas of unrestrainded passion.

Nr 9: Sobolewski T.: Peace and rebellion. Some remarks on the creative output of Krzysztof Kieślowski.

Nr 10: Kluszczyński R. W.: The realization of a Utopia. The video of Zbigniew Rybczyński.

 

 1. 46, 7. – Łódź : ŁTN, 1996. – 104 s. : il. – Analytical tendencies in modern art.

Nr 1: Morawski S.: Remarks on the creative process and the legacy of conceptual art.

Nr 2: Kowalska B.: The language of geometry and analitical tendencies in art.

Nr 3: Sztabiński G.: Analitical tendencies in plastic arts an outline.

Nr 4: Dziamski G.: Postmodern transgression.

Nr 5: Kluszczyński R. W.: Analysis and expression meta-reflection in (multi) media art.

Nr 6: Sobota A.: Photography between language and reality.

Nr 7: Ładnowska J.: Some examples: Krystyn Zieliński, Ryszard Winiarski.

Nr 8: Szerszenowicz J.: Representation of musical genres prelude and fugue in Mikolajus Konstantinas Čiurlonis’ painting.

 

 1. 47, 8. – Łódź : ŁTN, 1997. – 79 s.

Nr 1: Bartosiak Mariusz: Some aspects of the fractal view on science and culture.

Nr 2: Sitarski P.: Terminal images. On computer – generated representation.

Nr 3: Sztabiński G.: La catastrophe sémantique et les problèmes de l’art contemporain.

Nr 4: Kłys T.: Griffith’s intelorance and the new mode of film diegesis.

Nr 5: Leyko M.: Antigone von der Müllhalde der Mythen. Uber Janusz Głowacki Antigone in New York.

Nr 6: Pacek K.: Waiting for the saviour of the world. Of dead memories (an attempt at interpretation of Tadeusz Kantor’s spectacle Wielopole, Wielopole).

Nr 7: Podfilipska O.: Return to tradition in postmodern art. Genuine or only apparent?

 

 1. 48, 9. – Łódź : ŁTN, 1998. – 174 s. – The avant-garde: in decline or metamorphosing? The problems of modern art in Central Europe.

Nr 1: Erjavec Aleš: The weak avant-gardes.

Nr 2: Sztabiński Grzegorz: The end of the avant-garde’s illusions, and the liberal hope.

Nr 3: Debeljak Aleš: Postmodern betrayal of historical avant-garde. The institution of art and its contemporary exigencies.

Nr 4: Dziamski Grzegorz: Incredulity towards metanarratives and the discourse on art in Central Europe.

Nr 5: Holubets Orest: Avant-garde: a view from the East.

Nr 6: Kwiatkowska Alina: On some experiments in language and art, and modern linguistic theories.

Nr 7: Kreft Lev: Proletcult and poetism. The case of Karel Teige.

Nr 8: Zaorski-Sikora Łukasz: Postmodernism – in praise of creativeness.

Nr 9: Gralińska-Toborek Agnieszka: Sacrum: an issue of the avant-garde, or of postmodernity?

Nr 10: Kazimierska-Jerzyk Wioletta: The strategy of the Epigone of the avant-garde (Jerzy Bereś’s creative attitude).

 

Zob. kontynuacja - ART INQUIRY – RECHERCHES SUR LES ARTS

 

 

EASTERN REVIEW

 

Red.: J. Kmieciński.

 

 1. Eastern Review : religia jako czynnik porozumienia i konfliktów społecznych. – T. 3. – Łódź : ŁTN, Katedra Badań Wschodu ISM UŁ, 1998. – 226 s.

Treść:

Chodubski Andrzej: Życie religijne Polaków na Kaukazie w XIX i na początku XX wieku.

Czerwiński Marek: Zagadnienia religijne w propagandzie polskojęzycznych dzienników niemieckich w okresie okupacji.

Gomółka Krystyna: Walka o język białoruski w kościele rzymskokatolickim i cerkwi w latach 1918-1939.

Kreutz Andrzej: Arab christian communities in the Holy Land: a minority in crisis.

Kreutz Andrzej: The Vatican and the Palestinian-Israeli conflict the struggle for the Holy Land.

Lewandowski Edmund: Religia a nietolerancja i głupota.

Mieczkowska Małgorzata: Życie religijne Łużyczan.

Mieczkowski Janusz: Tożsamość etniczna a życie religijne – przypadek mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim.

Mysłek Wiesław: Katolicyzm wobec konfliktów narodowościowych w II Rzeczypospolitej.

Owsienko Fridrich: Sowierszenstwowanie mierzcerkownych otnoszenij kak faktor stablizacji sowiemiennogo obszczestwa.

Pawluczuk Włodzimierz: Konflikty w łonie kościoła prawosławnego na Ukrainie.

Pietrasiak Małgorzata: Sytuacja wyznaniowa w Wietnamie.

Ponczek Eugeniusz: Nurt katolicko-społeczny polskiej myśli politycznej wobec wojny i pokoju 1939-1945.

Seroba Irina: Cerkow i wojna w Czecznie: k problemie uczastija religioznych dejatelej w processie uregulirowanija „czeczenskogo” konflikta.

Siwiec Mirosława: Religia w konfliktach narodowościowych na polskim Wołyniu i Ziemi Chełmskiej w latach trzydziestych XX wieku.

Walczak Zbigniew: Wstęp.

Żukowski Arkadiusz: Rola holenderskich kościołów reformowanych w kształtowaniu stosunków społecznych w Afryce Południowej.

 

 

FOLIA MEDICA LODZIENSIA

 

Red.: t. 1: W. Markert; t. 2-20: W. Markert, E. Tydelska; t. 21-32: Michał Karasek.

 

 1. 1. – Łódź : PZWL, 1965. – 119 s., tabl., il.

Treść:

Adamska-Marcinkowska Halina: Transaminazy: glutaminowo-szczawiooctowa i glutaminowo-pirogronowa w surowicy oraz ketokwasy: pirogronowy i alfa-ketoglutarowy we krwi w zawale mięśnia sercowego.

Leszczyński Bronisław: Ocena sprawności wydzielniczej nadnerczy i gruczołów płciowych u chorych z zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń krwionośnych w oparciu o wydalanie 17-ketosterydów w moczu.

Lorenc Józefa: Estry fosforanowe krwinek czerwonych w gośćcu przewlekłym postępującym.

Markert Wacław: Przedmowa.

Sobańska Maria: Leczenie wrodzonego podwichnięcia soczewki u dzieci i młodzieży.

Szendzikowski Stefan, Pruszczyński Maciej, Szenic Juliusz: Odczyn tkankowy na wszczepy z polipropylenu i teritalu u świnek morskich.

Woźniak Leszek: Guzy skóry. Klasyfikacja i zestawienie statystyczne badań biopsyjnych przeprowadzonych na terenie Łodzi w ciągu 20 lat.

 

 1. 2. – Łódź : PZWL, 1966. – 172 s., tabl., il.

Treść:

Bechcińska Bożena: Zmiany mikroskopowe i histochemiczne w nerkach myszy zarażonych grzybami bielnikiem białym (Candida albicans Berkhout) i kropidlakiem popielatym (Aspergillus fumigatus Fresenius).

Kurnatowska Alicja: Studia nad Trichomonas vaginalis Donne. Wrażliwość rzęsistka pochwowego na nowe chlorowcosulfonamidy in vitro i wyniki leczenia rzęsistkowicy nowymi lekami.

Kuźmicka Jadwiga: Wpływ dawek etioniny na zachowanie się układu krwiotwórczego psów.

Laudański Aleksander: Badania nad czynnością mięśni krtaniowych u psa.

Laudański Aleksander: Badania nad zachowaniem się fałdów głosowych i mięśni krtani u psa.

Ruszczak Zdzisław: Angiopatia cukrzycowa w świetle histologicznych i histochemicznych badań układu naczyniowego skóry.

Serafin Bronisław: Zmiany w czynności nerek po dożylnym podaniu dwu- i trójjodowych środków cieniujących.

 

 1. 3. – Łódź : PZWL, 1967. – 130 s., tabl., il.

Treść:

Jerzmanowski Antoni: Antyalfa-stafylolizyny (Asta) w ropnych chorobach skóry.

Jerzmanowski Antoni: Odczyn aglutynacji i precypitacji w żelu w ropnych chorobach skóry.

Jerzmanowski Antoni: Przeciwciała przeciwwielocukrowe wykrywane odczynem hemaglutynacyjnym w ropnych chorobach skóry.

Kotwica Stanisław: Spostrzeżenia własne nad postaciami zespołu Guillaina-Barrego.

Majcherski Tadeusz: Analiza rozwoju fizycznego dzieci miasta Łodzi.

Mikucki Jerzy: Wpływ powstawania oporności na oksytetracyklinę, ertytromycynę i neomycynę na aktywność transaminaz u gronkowców złocistych.

Mikucki Jerzy: Wpływ powstawania oporności na penicylinę, streptomycynę i detreomycynę na aktywność transaminaz u gronkowców złocistych.

 

 1. 4. – Łódź : PZWL, 1967. – 150 s., tabl., il.

Treść:

Goldstein Lili: Znaczenie analizy II tonu w rozpoznawaniu siniczych wad serca u dzieci.

Różewska Mirosława: Wpływ różnych podwójnych skojarzeń zastępczych leków przeciwprątkowych na przebieg gruźlicy doświadczalnej u świnek morskich.

Szoslandowa Wanda: Drożność drogi odpływu płynu komorowego z oka.

Wiśniewska-Roszkowska Kinga: Wpływ kuracji rewitalizującej na obraz chromatyny płciowej u starców.

Wiśniewska-Roszkowska Kinga: Wpływ starzenia się na obraz chromatyny płciowej.

 

 1. 5. – Łódź : PZWL, 1967. – 140 s., tabl., il.

Treść:

Brzeziński Jerzy: Wartość angiografii tętnicy szyjnej w rozpoznawaniu powikłań po urazach czaszki i mózgu.

Jagodziński Zbigniew: Wewnątrzczaszkowe krwiaki i wodniaki pourazowe.

Mackiewicz Jacek: Analiza kliniczna i spostrzeżenia własne dotyczące występowania nagminnych zawrotów głowy.

Szapiro Jerzy, Głuszcz Andrzej, Doliński Andrzej: Próba oceny wartości śródoperacyjnych badań doraźnych w przypadkach nowotworów śródczaszkowych.

Wieruszewska Alicja: Nieoperacyjne powikłania urazów czaszki i mózgu.

 

 1. 6. – Łódź : PZWL, 1968. – 133 s., tabl., il.

Treść:

Abramowicz Aleksander: Morfologiczne obrazy pozakomórkowych składników strefy granicznej w prawidłowym i nowotworowo zmienionym gruczole krokowym.

Brózik Henryka: Zapobieganie nawrotom choroby reumatycznej u dzieci za pomocą polskich preparatów penicyliny benzatynowej i penicyliny V.

Cyperling Ireneusz: Zmiany histochemiczne i histoenzymatyczne w mięśniu sercowym u psów po zastosowaniu małych dawek etioniny.

Łęgiewski Aleksander: Zmiany histopatologiczne i histochemiczne w nerkach psów po zastosowaniu etioniny.

Torzecki Zenon: Aktywność adenozynotrójfosfatazy w wątrobach psów po zastosowaniu małych dożylnych dawek etioniny.

 

 1. 7. – Łódź : PZWL, 1968. – 185 s., tabl., il.

Treść:

Bocian Jerzy: Badania doświadczalne nad leczeniem ostrego zatrucia fosforkiem cynku.

Dmochowski Stefan: Zachowanie się wody całkowitej, pozakomórkowej oraz środkomórkowej w różnych jednostkach chorobowych, a w szczególności w chorobach nerek.

Głębski Jerzy: Cechy rzęsistka pochwowego a wpływy środowiska zewnętrznego ze specjalnym uwzględnieniem działania hormonów.

Kaliszewicz Seweryn: Zachowanie się kwasu szczawiowego w krwinkach i w osoczu w przewlekłej niewydolności krążenia.

Markiewicz Kazimierz: Odrębności układu krążenia w wieku dojrzewania.

 

 1. 8. – Łódź : PZWL, 1969. – 203 s., tabl., il.

Treść:

Haas Regina: Ziarnica złośliwa w świetle obserwacji III Kliniki Chorób Wewnętrznych AM w Łodzi. Studium kliniczne, hematologiczne i terapeutyczne tej jednostki chorobowej.

Łabuz-Łaciak Amalia: Wpływ kortyzonu na przebieg doświadczalnej hiperwitaminozy D3 u królików.

Pracka Halina: Elektroniczna rotacja pętli QRS wektokardiogramu i jej zastosowania w diagnostyce klinicznej.

Wojtowicz Marian: Obraz oftalmoskopowy dna oka w ogniskowych uszkodzeniach mózgowia.

Woźniak Leszek, Wranicz Anita: Wartość diagnostyczna badań histopatologicznych w guzowatych zapaleniach skóry i tkanki naskórnej podudzi (Hypodermitis nodosa).

Żelawska-Rybus Helena: Ekscentryczna fiksacja w oku.

 

 1. 9. – Łódź : PZWL, 1969. – 155 s., tabl., il.

Treść:

Czarnecki Bohdan: Częstość i rola zarażeń układu żółciowego u chorych na kamicę żółciową.

Łopatka Helena: Wpływ głębokiej hipotermii wywołanej prądem oziębionej krwi na układ krążenia człowieka.

Pogorzelski Wojciech: Problemy związane z niedorozwojem umysłowym dzieci łódzkich, a w szczególności stosunki wewnątrzrodzinne i zdrowie psychiczne matek.

Redlich Jerzy: Badanie wpływu warunków medyczno-społecznych na wyniki nauczania dzieci chorych na padaczkę.

Żydowicz Lucjan: Badania nad zachowaniem się aktywności katalazowej krwinek czerwonych i niektórych enzymów surowicy krwi w przebiegu przewlekłej niewydolności krążenia.

 

 1. 10. – Łódź : PZWL, 1970. – 156 s., tabl., il.

Treść:

Bagiński Stefan: Skazy i wady wrodzone.

Dąbrowski Ryszard: Rola histaminy w procesie kolagenogenezy.

Ratajczyk-Pakalska Ewa: Żyły serca.

Religa Henryk: Zamiany w białkach, niektórych związkach azotowych i podstawowych elektrolitach we krwi po jednorazowym wstrzyknięciu heparyny u chorych na dusznicę bolesną serca.

Rożniecki Jerzy: Znaczenie osobniczo odmiennego unieczynnienia INH w przeciwprątkowym leczeniu chorych na gruźlicę płuc.

 

 1. 11. – Łódź : PZWL, 1970. – 120 s., tabl., il.

Treść:

Krzemińska-Pakuła Maria: Badania porównawcze nad wartością rozpoznawczą prostokątnych elektrokardiogramów wektorowych i elektrokardiogramów rutynowych w ocenie późnych zmian pozawałowych.

Pełka Włodzimierz: Dynamika skurczu serca w przeciążeniu skurczowym i rozkurczowym lewej komory.

Tracz Wiesława: Badania polikardiograficzne w ocenie wad zastawki dwudzielnej w zestawieniu z badaniem śródoperacyjnym.

Trznadlowa Barbara: Wpływ ostrych i przewlekłych niedokrwistości kobiet ciężarnych na noworodka.

 

 1. 12. – Łódź : PZWL, 1971. – 177 s., tabl., il.

Treść:

Doliński Andrzej: Przydatność wentrykulografii ethiodanowej w przypadkach nowotworów śródczaszkowych oraz niektórych innych chorób powodujących ciasnotę śródczaszkową.

Latkowski Bożydar: Znaczenie niektórych sposobów badań elektronystagmograficznych w lokalizacji uszkodzeń narządu przedsionkowego.

Łukaszek Stanisław: Badania wpływu Degranolu na nowotwór przeszczepialny NK/Ly.

Rosset Stefan Olgierd: Korelacje kliniczno-angiograficzne w nowotworach płata skroniowego i okolicy podskroniowej mózgu.

Szapiro Jerzy, Jagodziński Zbigniew, Świetliczko Irena, Bekier Jerzy: W sprawie tzw. rzekomego guza mózgu.

 

 1. 13. – Łódź : PZWL, 1971. – 167 s., tabl., il.

Treść:

Janiszewska-Fronczak Maria: Klinika zacienienia płata środkowego w gruźlicy pierwotnej węzłowo-płucnej u dzieci w świetle badań bronchologicznych.

Kałużna Jadwiga: Przebieg choroby reumatycznej serca u młodzieży.

Mackiewicz Romana: Zaburzenia nerwicowe u dzieci na podstawie materiału klinicznego i badań katamnestycznych.

Mastalska Aleksandra: Zatrucia u dzieci na terenie Łodzi jako problem lekarsko-społeczny.

Sroczyński Kazimierz, Blaszyńska-Nawrocka Danuta, Gołębiowska Maria, Ostrowska-Stach Helena: Analiza śmiertelności niemowląt w I Klinice Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1954-1968.

Stanek Irena: Dystrofia wewnątrzmaciczna płodu na podstawie badań przeprowadzonych na Oddziale Noworodków Szpitala im. dr M. Madurowicza w Łodzi w latach 1966-1967.

 

 1. 14. – Łódź : PZWL, 1971. – 183 s., tabl., il.

Treść:

Bartel Hieronim: Badania histochemiczne i mikroskopowo-elektronowe nad procesem zagnieżdżania się jaja płodowego u myszy.

Chojnowska-Jezierska Julitta: Czynność tarczycy u chorych z chorobą wieńcową serca.

Fortak Waldemar: W pierwszą rocznicę zgonu profesora doktora nauk medycznych Stefana Bagińskiego (1892-1969).

Kadłubowski Rościsław: Aktywność niektórych oksyreduktaz w ustroju zatruwanym doświadczalnie p-fenylenodwuaminą.

Leonieni Jerzy: Badania histologiczne i histochemiczne narządu podspoidłowego niektórych ssaków w doświadczalnych wstrząsach, anafilaktycznym i endotoksycznym.

Możańska Teresa: Badania morfochemiczne gruczołu śródmiąższowego w jajnikach szczurów białych.

Możańska Teresa: Gruczołotwórcza czynność nabłonka macicy u samic szczurów białych.

Wysocka Bolesława, Gołaszewski Marek, Fortak Waldemar: Wczesne zmiany morfochemiczne w wątrobie oraz zmiany biochemiczne w krwi po podwiązaniu przewodu żółciowego wspólnego u szczurów białych.

Wysocka Bolesława, Kmieć Bogumił: Histofizjologiczne aspekty badań biochemicznych i morfochemicznych w ocenie stanu czynnościowego regenerującej kory nadnerczy po ich obustronnej enukleacji u szczurów białych.

 

 1. 15. – Łódź : PZWL, 1972. – 159 s., tabl., il.

Treść:

Fiedorczuk Zygmunt: Wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego królików po wprowadzeniu dodwunastniczym hipertonicznych roztworów wodnych siarczanu magnezowego.

Jeromin Leszek: Wartość porównawcza badań cytologicznych i histopatologicznych we wczesnym rozpoznawaniu wznowy nowotworów nabłonkowych pęcherza moczowego.

Mackiewicz Maciej: Epidemiologiczna analiza wpływu opieki żłobków na rozwój somatyczny dzieci w różnych warunkach społeczno- bytowych.

Pruszczyński Maciej: Badania doświadczalne morfologiczne i histochemiczne ilościowe przeszczepów chrzęstnych ksenogennych.

Zeydler-Grzędzielewska Lucyna: O ustawieniu oczu przy braku lub niedostatecznym rozwoju widzenia obuocznego.

 

 1. 16. – Łódź : PZWL, 1972. – 170 s., tabl., il.

Treść:

Działek Ewa: Badania elektroencefalograficzne u dzieci z wadami rozwojowymi twarzoczaszki.

Karolakowska Wanda: Artropatie stawu skroniowo-żuchwowego w niektórych chorobach reumatycznych.

Lewandowicz Jerzy: Fala U w świetle badań klinicznych i elektrokardiograficznych oraz badania porównawcze 3 systemów wektokardiograficznych w ocenie przerostu lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym.

Łebski January: Wartość poszczególnych elementów zespołu klinicznego w rozpoznaniu różnicowym gwiaździaków i rdzeniaków płodowych móżdżku.

Oszczygieł Andrzej: Hormony płciowe na przełomie ciąży i porodu.

Szulc-Kuberska Janina: Zagadnienie wybrane z dziedziny przewlekłych przemysłowych zatruć trójchloroetylenem.

 

 1. 17. – Łódź : PZWL, 1972. – 116 s., tabl., il.

Treść:

Pigoń Witold: Zatrucia u dzieci wiejskich w powiecie radomszczańskim na podstawie materiału chorych szpitala w Radomsku.

Sołtysiak Adam: Ocena wartości wagotomii całkowitej i wybiórczej z zabiegami ułatwiającymi opróżnianie żołądka w leczeniu wrzodu dwunastnicy. Spostrzeżenia kliniczne i badania doświadczalne.

Stefaniak Bogdan: Zabezpieczenie mięśnia sercowego przed niedotlenieniem w operacjach na lewym ujściu tętniczym, aorcie wstępującej i łuku aorty.

Szadkowski Stanisław: Równowaga kwasowo-zasadowa i zachowanie się elektrolitów (Na+, K+, Cl-) w surowicy krwi podczas operacji na otwartym sercu w normotermii.

 

 1. 18. – Łódź : PZWL, 1973. – 131 s., tabl., il.

Treść:

Ciechowicz Stanisław: Ocena dynamiki pracy mięśnia sercowego u osób po przebytym zawale serca na podstawie badań polikardiograficznych.

Czechowicz Zofia: Badania porównawcze nad wpływem wysiłku fizycznego na czynność nerek w zdrowiu i chorobie w świetle oceny statystycznej i taksonomicznej.

Danilewicz-Stysiak Zofia: Badania nad właściwościami cytotoksycznymi żywicy akrylanowej – tworzywa podstawowego protez stomatologicznych.

Wojciechowski Leszek: Zachowanie się niektórych prób biochemicznych w surowicy krwi oraz zmian histopatologicznych w wątrobie w doświadczalnym zatruciu muchomorem sromotnikowym i leczeniu tego zespołu.

 

 1. 19. – Łódź : PZWL, 1973. – 157 s., tabl., il.

Treść:

Karasek Michał, Woźniak Leszek, Grott-Świeżawska Ewa, Pawlikowski Marek: Ultrastruktura naczyń krwionośnych skóry w przebiegu mikroangiopatii cukrzycowej.

Łukomski Marek: Badania nad słyszalnością w pojazdach samochodowych sygnałów dźwiękowych dochodzących z zewnątrz.

Makowski Andrzej: Unaczynienie tętnicze krtani.

Piontek Wiesława: Wpływ wazopresyny i niektórych jej analogów na tkankę tłuszczową in vitro.

Staszewski Jerzy: Wpływ hydrokortyzonu i prednisolonu na działanie niektórych środków pobudzających i blokujących receptor beta-adrenergiczny serca.

Woźniak Leszek, Karasek Michał, Grott-Świeżawska Ewa: Mikroangiopatia cukrzycowa w obrębie skóry.

Zadrożna Olga: Histoklinika raka płaskonabłonkowego skóry.

 

 1. 20. – Łódź : PZWL, 1973. – 111 s., tabl., il.

Treść:

Krekora Urszula: Wpływ długotrwałego podawania octanu hydrokortyzonu na ciężar narządów wewnętrznych szczurów białych samic szczepu Sprague-Dawley.

Reterski Zdzisław: Leczenie chirurgiczne zaburzeń cielesno-płciowych u kobiet.

Reterski Zdzisław: Wskazania do laparotomii próbnej i gonadektomii w zaburzeniach cielesno-płciowych u kobiet.

Rybarczyk Zdzisław: Ocena psychometryczna niektórych cech osobowości u osób z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy.

Włodarska-Tietz Monika: Badania nad wpływem kortykosterydów na zawartość związków fosforowych w międzymózgowiu szczura.

 

 1. 21, zesz. 1. – Łódź : ŁTN, 1994. – 93 s., tabl., il.

Treść:

Berner Jan, Jeziorski Arkadiusz: Leczenie oszczędzające w raku sutka.

Drzewoski Józef: Nowsze leki przeciwnowotworowe.

Gołębiowska Maria: Działalność prof. dr n. med. Wacława Markerta w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

Karasek Michał, Dec Wacław, Kochański Jan Wiesław: Radon-therapy in male infertility.

Karasek Michał, Szykowska-Styczyrz Joanna, Kochański Jan Wiesław, Maziarz Zbigniew, Lewiński Andrzej: Goiter incidence among 15 years old school children from Lądek Zdrój: its relation to iodine concentration in potable waters, serum concentrations of T3, T4 and TSH, and iodine excretion in urine.

Kasznicki Jacek, Drzewoski Józef, Krykowski Euzebiusz, Pracka Halina: Is the early cardiotoxicity of antineoplastic drugs of clinical importance?

Ochędalski Tomasz, Lachowicz Agnieszka, Dec Wacław: Sperm motility and concentration of camp in semen of fertile men in relation to serum and semen prolactin concentrations.

Studniarek Michał: Rola diagnostyki obrazowej w onkologii

Szadowska Anna, Woźniak Leszek: Rola diagnostyki patomorfologicznej w onkologii.

 

 1. 21, zesz. 2. – Łódź : ŁTN, 1994. – 198 s., tabl., il.

Treść:

Bieńkiewicz Andrzej, Cabrol Dominique: Fizjologia dojrzewania szyjki macicy.

Gryczyńska Danuta, Kruk-Jeromin Julia, Zakrzewska Anna, Kot Małgorzata: Odległe wyniki leczenia rozszczepów podniebienia i wargi górnej w ocenie rhinomanometrycznej.

Lewiński Andrzej, Karbownik Małgorzata, Skowrońska-Jóźwiak Elżbieta, Biliński Przemysław, Wajs Ewa, Klencki Mariusz, Słowińska-Klencka Dorota, Brzeziński Jan, Kunert-Radek Jolanta, Modrzejewska Hanna, Greger Janusz: Zmiany aktywności kinazy tymidynowej w tkance tarczycy szczurzej in vitro w następstwie ekspozycji na działanie niektórych neuropeptydów.

Pawlikowski Marek: Czy gonadotropiny uczestniczą w procesie starzenia? Hipoteza.

Pawlikowski Marek: Hipoteza w naukach biomedycznych.

Pawłowska Zofia, Kralisza Urszula, Papierak Małgorzata, Świątnicki Tadeusz, Pawlicki Lucjan, Cierniewski Czesław S.: Właściwości adhezywne płytek krwi u chorych z hipercholesterolemią i hipertriglicerydemią.

Turska Ewa, Lachowicz Lilla: Aktywność monoaminooksydazy w niektórych obszarach mózgu szczura.

Szkudlarek Jolanta, Lachowicz Lilla, Turski Wojciech, Janiszewska Grażyna: TRH, AVP i GABA znoszą pobudzające działanie cAMP na ATPazy błon synaptosomalnych w hipokampie szczura.

Watała Cezary, Witas Henryk, Bodalski Jerzy: Patofizjologiczne aspekty płynności błon komórkowych w cukrzycy.

 

 1. 22, zesz. 1. – Łódź : ŁTN, 1995. – 160 s., tabl., il. – Choroba Alzheimera.

Treść:

Barcikowska Maria: Obraz neuropatologiczny mózgu w wieku starczym.

Barcikowska Maria, Kida Elżbieta: Ferrytyno-immunoreaktywne komórki mikrogleju w chorobie Alzheimera i chorobie Parkinsona.

Bogucki Andrzej, Papierz Wielisław, Chmielowski Michał: Podkorowa encefalopatia miażdżycowa Binswangera: zespół otępienny pochodzenia naczyniowego (1894-1994).

Grabowski Jacek, Grams Aleksander, Kłoszewska Iwona: EEG w chorobie Alzheimera: analiza wzrokowa oraz ilościowa.

Grams Aleksander, Grabowski Jacek, Kłoszewska Iwona: Komputerowa baza danych klinicznych w poradni dla osób z chorobą Alzheimera.

Kłoszewska Iwona: Poradnia dla osób z chorobą Alzheimera i Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie.

Kłoszewska Iwona, Bogucki Andrzej: Choroba Alzheimera: obraz kliniczny i zasady postępowania diagnostycznego.

Kwiecińska Ewa, Kłoszewska Iwona: Farmakoterapia zaburzeń poznawczych w chorobie Alzheimera.

Liberski Paweł P., Kłoszewska Iwona: Centralna rola amyloidu w pasażowalnych i niepasażowalnych amyloidozach mózgowych.

Sobów Tomasz, Kłoszewska Iwona: Ultrastruktura płytki amyloidowej w chorobie Alzheimera w porównaniu do jej wzorca w chorobie Creutzfelda-Jakoba i zespole Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera.

 

 1. 22, zesz. 2. – Łódź : ŁTN, 1995. – 232 s., tabl., il.

Treść:

Antoszewski Bogusław, Kruk-Jeromin Julia: Występowanie rozszczepów wargi i podniebienia w Łodzi.

Kasznicki Jacek: Efekt placebo w badaniach klinicznych leków nasercowych.

Kuzdak Krzysztof, Gryczyńska Danuta, Narębski Jerzy Marian, Pomorski Lech, Czyż Wojciech, Stróżyk Grzegorz: Porażenie strun głosowych po operacjach tarczycy – obserwacje własne.

Kwiatkowska Maria, Pajszczyk-Kieszkiewicz Teresa: Wady wrodzone u noworodków i rola niektórych czynników matczynych w ich powstawaniu.

Perenc Małgorzata, Kałużewski Bogdan: Prenatalny nieinwazyjny screening chromosomowych i otwartych wad centralnego układu nerwowego.

Peterson Róża: Stan przyzębia i potrzeby lecznicze u łódzkiej młodzieży.

Szkudlarek Jolanta, Lachowicz Lilla, Rębas Elżbieta, Koziołkiewicz Wiktor, Jóźwiak Barbara: Wpływ N-końcowego fragmentu Substancji P (SP1-5) i jego analogu bursztynylo-bis-SP1-5 na fosforylację białek błon synaptosomalnych.

Szykowska-Styczyrz Joanna, Maziarz Zbigniew, Gaszyńska Mirosława, Świętosławski Jacek, Karasek Michał: Występowanie wola a stężenia T3, T4 i TSH u dzieci z okolic Lądka Zdroju.

 

 1. 23, zesz. 1. – Łódź : ŁTN, 1996. – 108 s., tabl., il.

Treść:

Andrzejewska-Golec Emilia, Świętosławski Jacek: Liść Plantago major L. w skaningowym mikroskopie elektronowym.

Detweiler Mark B., Verbo Allessandro, Kobos Józef W.: Zespolenie jelita u świń z zastosowaniem sukrozowych połączeń (stent) i kleju fibrynowego: wyniki badań wstępnych.

Janiszewska Grażyna, Lachowicz Lilla, Szkudlarek Jolanta, Jaskólski Dariusz, Gromadzińska Ewa: Hamujący wpływ związków wanadu na ATPazy płata skroniowego i potylicznego mózgu człowieka.

Juszczak Marlena: Szyszynka a uwalnianie wazopresyny i oksytocyny.

Karasek Michał, Lewiński Andrzej, Szykowska-Styczyrz Joanna: Wole endemiczne w Polsce.

Leder Michał, Mazerant Piotr, Pietras Tadeusz, Nowak Dariusz: Współczesne kierunki terapii w zakażeniu wirusem HIV oraz w AIDS.

Pilśniak Andrzej: Ryzyko przekazania zakażenia wirusem HIV pomiędzy matką HIV(+) a dzieckiem, w zależności od sposobu rozwiązania ciąży.

 

 1. 23, zesz. 2. – Łódź : ŁTN, 1996. – 248 s., tabl., il.

Treść:

Andrzejewska-Golec Emilia, Świętosławski Jacek: Włoski główkowe gatunku Plantago Lanceolata L.

Constantinou Maria, Zarzycki Borys, Helszer Zofia, Kałużewski Bogdan: Zastosowanie techniki FISH w diagnostyce wybranych przypadków zaburzeń cielesno-płciowych.

Giernat Ludwika: Długotrwałe działanie insuliny na hodowle fibroblastów pochodzących od chorych na cukrzycę typu 2.

Głowienka Justyna, Perenc Małgorzata, Helszer Zofia, Kałużewski Bogdan: Biochemiczne monitorowanie dobrostanu płodu.

Gwóźdź Antoni Ziemisław: Endometrioza w poporodowych bliznach krocza.

Jakubowski Lucjusz, Jeziorowska Anna, Kałużewski Bogdan: Badania cytogenetyczne i molekularne izodicentrycznego chromosomu Y u chłopca z atrofią jąder i przetrwałymi strukturami pochodzącymi z kanałów Müllera.

Karasek Michał: Melatonina: znaczenie kliniczne i perspektywy zastosowania terapeutycznego.

Komorowski Jan: Współczesne poglądy na etiopatogenezę i leczenie otyłości samoistnej (pierwotnej).

Pawlikowski Marek: Endokrynologia a główne problemy medycyny współczesnej.

Stolarek Robert, Nowak Dariusz: Udział cytokin w regulacji syntezy tlenku azotu.

 

 1. 24, zesz. 1. – Łódź : ŁTN, 1997. – 117 s., tabl., il. – Menopauza i andropauza.

Treść:

Bielawska-Batorowicz Eleonora: Psychologiczne aspekty okresu przekwitania.

Chojnowska-Jezierska Julita: Zaburzenia lipidowe u kobiet po menopauzie – wpływ hormonalnej terapii zastępczej.

Drzewoski Józef, Wiśniewska-Jarosińska Maria: Nadciśnienie tętnicze u kobiet w okresie przekwitania.

Kmieciak Marek, Rubersz-Adamska Grażyna, Adamski Michał: Osteoporoza pomenopauzalna.

Krzemińska-Pakuła Maria: Menopauza a choroby układu krążenia.

Mędraś Marek: Refleksje o tak zwanej andropauzie.

Milewicz Andrzej, Mikulski Emil: Otyłość a menopauza.

Pawlikowski Marek, Karasek Michał: Układ hormonalny a proces starzenia się organizmu człowieka.

Rubersz-Adamska Grażyna, Baś Elżbieta, Adamski Michał, Dec Wacław: Wskazania do hormonalnej terapii zastępczej.

Rubersz-Adamska Grażyna, Surkont Grzegorz, Welfel Jakub, Wierzbowski Tomasz, Baś Elżbieta, Sosnowski Dariusz, Suzin Jacek: Kliniczna ocena skuteczności ciągłej terapii estrogenowej z wstawką gestagenową prowadzonej preparatami Cyclo-Progynova i Progynoca 21-2mg w leczeniu zespołu klimakterycznego.

Skoczylas Michał, Rubersz-Adamska Grażyna: Wpływ łączonej terapii wyciągami etanolowymi pluskwicy groniastej oraz dziurawca zwyczajnego na objawy wypadowe u kobiet z przeciwwskazaniami do hormonalnej terapii zastępczej.

 

 1. 24, zesz. 2. – Łódź : ŁTN, 1997. – 213 s., tabl., il.

Treść:

Antoszewski Bogusław, Kruk-Jeromin Julia: Analiza antropometryczna twarzy niemowląt z rozszczepem.

Gąsiorowska Anita, Drzewoski Józef: Przewlekłe zapalenie trzustki – powikłania odległe i miejscowe.

Gołąb-Lipińska Małgorzata: Analiza zbieżności wybranych cech szczepów candida wyodrębnionych z ontocenozy pochwy oraz innych wybranych narządów kobiety.

Jeziorski Arkadiusz, Berner Jan: Okołooperacyjna chemioterapia w raku sutka – doniesienie wstępne.

Malinowski Witold: Skuteczność diagnostyczna objawów ultrasonograficznych w rozpoznawaniu rodzaju ciąży bliźniaczej.

Mazerant Piotr, Pietras Tadeusz, Leder Michał, Nowak Dariusz: Regulacja aktywności enzymów antyoksydacyjnych w komórkach ssaków ze szczególnym uwzględnieniem płuc.

Moszyńska-Zielińska Małgorzata: Badania porównawcze leczenia raka szyjki macicy w stopniu IB radioterapią lub metodą skojarzoną.

Pajszczyk-Kieszkiewicz Teresa: Prof. dr hab. med. Wacław Dec – wspomnienie pośmiertne.

Stempniak Bożena, Morawska-Barszczewska Joanna: Wpływ hormonów tarczycy na czynność serca.

 

 1. 25, zesz. 1. – Łódź : ŁTN, 1998. – 109 s., tabl., il.

Treść:

Bilski Dionizy, Sopiński Marek, Marek Krystyna: Wpływ wybranych czynników agresywnych na liczbę komórek kubkowych i ultrastrukturę komórek panetha w końcowym odcinku jelita krętego szczura białego w aspekcie translokacji bakterii jelitowych.

Czernicki Jan, Brola Waldemar, Woldańska-Okońska Marta: Klinimetria w rehabilitacji chorych po udarze mózgu.

Kwaszewska Edyta, Chrzanowski Witold: Płytkopochodny czynnik wzrostu a zapalenie kłębuszków nerkowych.

Sosnowski Marek: Nowotwory jądra – postępy w diagnostyce i leczeniu.

Szymański Jan: Nowoczesne środki dezynfekcyjne do stosowania w pieczarkarniach polskich.

Szymański Jan, Świętosławski Jacek: Zależność występowania plamistości bakteryjnej w hodowlach pieczarek od evaporacji.

Woldańska-Okońska Marta, Czernicki Jan: Pola magnetyczne w medycynie – znaczenie i zastosowanie.

Zieliński Marian Henryk, Szymański Jan, Grajek Włodzimierz, Świętosławski Jacek: Występowanie grzybów termofilnych w fermentowanym podłożu pieczarkowym.

 

 1. 25, zesz. 2. – Łódź : ŁTN, 1998. – 204 s., tabl., il.

Treść:

Baranowska Bogusława: Analogi somatostatyny – działanie – zastosowanie kliniczne.

Kunert-Radek Jolanta: Analogi somatostatyny w leczeniu guzów przysadki.

Makarewicz Jacek, Brykalski Dariusz: Zastosowanie analogów somatostatyny w diagnostyce obrazowej.

Mełeń-Mucha Gabriela, Mucha Sławomir: Analogi somatostatyny w leczeniu hormonalnie czynnych guzów przewodu pokarmowego.

Pawlikowski Marek: Analogi somatostatyny w leczeniu nowotworów nieendokrynnych – perspektywy i ograniczenia.

Pawlikowski Marek: Receptory somatostatynowe – implikacje diagnotyczne i terapeutyczne.

Pawlikowski Marek: Wprowadzenie.

 

 1. 26, zesz. 1/2. – Łódź : ŁTN, 1999. – 129 s., tabl., il.

Treść:

Fater Agata, Talar Renata, Małecka-Panas Ewa: Helicobacter pylori – czynniki aktywujące chorobotwórczość bakterii.

Gorąca Anna: Czynnik kardiodepresyjny uwalniany z tylnego płata przysadki.

Karasek Michał: Cynk w leczeniu wspomagającym niepłodności męskiej.

Kmiecik Tomasz: Receptory imidazolinowe.

Kołodziejski Paweł Jan: Wpływ tyreoliberyny na długoterminową potencjalizację w hipokampie.

Kun Tomasz, Wawrocka-Pawlak Marlena, Dąbrowski Ryszard: Metody izolacji komórek tucznych.

Lewandowicz Michał, Pękala Anna: Wpływ oksytocyny na czucie bólu, zachowanie i pamięć.

Lipińska Stanisława: Udział układu współczulnego w mechanizmie uwalniania wazopresyny i oksytocyny.

Peszyński-Drews Cezary, Kruk-Jeromin Julia: Kliniczny podział naczyniaków krwionośnych.

Sawer-Szewczyk Joanna: Kardiomiopatia cukrzycowa.

Szymański Jan: The antagonistic bacteria for Pseudomonas tolaasii – pathogen of cultivated mushroom bacterial blotch.

 

 1. 27, zesz. 1/2. – Łódź : ŁTN, 2000. – 120 s., tabl., il.

Treść:

Janecka Anna, Zubrzycka Maria: Peptydy jako środki terapeutyczne: różne drogi podawania peptydów do ustroju.

Karasek Michał, Kochański Jan Wiesław, Bierowiec Jadwiga, Suzin Jacek, Świętosławski Jacek: Effects of radon-therapy on semen quality and concentrations of gonadotropins, testosterone and prolactin in patients with idiopathic infertility.

Kaźmierczak Sylwia: Ocena skuteczności pierwszej dawki jodu promieniotwórczego I131 podanej u pacjentów z chorobą Graves-Basedowa, wolem wieloguzkowym i gruczolakiem tarczycy.

Lipińska Joanna, Foryś Sebastian: Rodzinne występowanie rozszczepów wargi i podniebienia.

Szkudlarek Jolanta, Hrabec Zbigniew, Lachowicz Lilla, Janiszewska Grażyna: Protein tyrosine kinase acitivities in parietal lobe of human brain and glioma multiform.

Szymański Jan, Świętosławski Jacek: Chemiluminescencja grzybni pieczarki związana z utlenianiem pyrogalollu nadtlenkiem wodoru jako wskaźnik aktywności oksydoredukcyjnej.

Zdrojowy Romuald: Znaczenie i przydatność czynników rokowniczych w rozpoznawaniu i terapii raka stercza.

Zubrzycka Maria, Janecka Anna: Udział substancji P w mechanizmie bólu.

 

 1. 28, zesz. 1/2. – Łódź : ŁTN, 2001. – 114 s., tabl., il.

Treść:

Bratosiewicz Jolanta, Liberski Paweł D.: Molekularne podstawy chorób wywołanych przez priony.

Gesing Adam, Lewiński Andrzej, Wajs Ewa, Karbownik Małgorzata: Wpływ późno-popołudniowych iniekcji melatoniny i peletek zawierających melatoninę na procesy wzrostowe tarczycy po wykonaniu hemityroidektomii; porównanie z efektami działania N-acetyloserotoniny.

Gorąca Anna: Zastosowanie mikrodializy krwi do monitorowania wydzielania hormonów.

Karbownik Małgorzata, Fabianowska-Majewska Krystyna, Wyczechowska Dorota, Lewiński Andrzej: Aktywność deaminazy adenozynowej w lizatach płatów tarczyc i erytrocytów pobranych od szczurów, które otrzymywały propylotiouracil bądź lewoskrętną tyroksynę.

Kierus Anna, Żebrowski Michał: Apoptoza jako czynnik wpływający na rozległość obszaru martwicy w niedokrwieniu i reperfuzji mięśnia sercowego.

Waliś Anna: Zmiany patologiczne w nerwie wzrokowym w eksperymentalnej chorobie Creutzfelda-Jakoba i scrapie.

 

 1. 29, zesz. 1/2. – Łódź : ŁTN, 2002. – 125 s., tabl., il. – Leczenie uzdrowiskowe – Lądek Zdrój.

Treść:

Bierowiec Jadwiga: Lecznictwo uzdrowiskowe z uwzględnieniem kuracji w Lądku Zdroju.

Chlebda Ewa, Antonowicz-Juchniewicz Jolanta, Andrzejak Ryszard, Bierowiec Jadwiga: Leczenie uzdrowiskowe chorób zawodowych w „Uzdrowisku Lądek-Zdrój” na podstawie materiału Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego w latach 1992-1999.

Joss Andrzej, Kochański J. Wiesław, Karasek Michał: Leczenie uzdrowiskowe chorób naczyń obwodowych ze szczególnym uwzględnieniem radonoterapii.

Karasek Michał, Suzin Jacek: Radonoterapia w leczeniu niepłodności męskiej.

Kochański J. Wiesław: Przegląd badań nad leczniczym zastosowaniem radonu-222 w polskich uzdrowiskach.

Kochański Maciej: Uzdrowisko Lądek Zdrój – położenie, klimat i historia.

Minta Przemysław: Przegląd dokonań i możliwości uzdrowiska lądeckiego w leczeniu chorób narządu ruchu.

Waszczykowska Elżbieta, Dąbkowski Jacek: Leczenie uzdrowiskowe wybranych chorób skóry w Lądku Zdroju.

 

 1. 30, zesz. 1. – Łódź : ŁTN, 2003. – 123 s., tabl., il. – Medycyna w walce ze starzeniem się.

Treść:

Karasek Michał: Starzenie się populacji światowej i jego konsekwencje.

Karasek Michał, Pawlikowski Marek: Hormony w starzeniu się.

Kłoszewska Iwona: Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego.

Kostka Tomasz: Wpływ aktywności ruchowej na proces starzenia się.

Pietras Tadeusz: Reaktywne postacie tlenu, starzenie się a choroby neurodegeneracyjne.

Sewerynek Ewa: Diagnostyka, profilaktyka i leczenie osteoporozy.

Surkont Grzegorz, Suzin Jacek, Wlaźlak Edyta: Praktyczne aspekty nowoczesnej hormonalnej terapii zastępczej (htz) okresu przekwitania u kobiet.

 

 1. 30, zesz. 2. – Łódź : ŁTN, 2003. – 271 s., tabl., il.

Treść:

Bartczak Piotr: Cyklina E jako wyznacznik złośliwości nowotworu.

Ciejka Elżbieta, Gorąca Anna: Podstawy własności fizycznych zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości w oddziaływaniu biologicznym na tkanki.

Dostatnia Anna, Bosacki Ryszard, Ratyńska Marzena: Wpływ przesiewowych badań profilaktycznych na wykrywanie raka szyjki macicy na przykładzie gminy Chocz.

Paciorek Mariusz: Poporodowe zaburzenia czynności tarczycy.

Pasieka Zbigniew, Świętosławski Jacek, Kuzdak Krzysztof: Wpływ tyreoidektomii na frakcję chorych z wysokim stężeniem wybranych cytokin angiogennych w surowicy krwi obwodowej operowanych z powodu raka brodawkowatego tarczycy.

Pigoń Mateusz, Marek Krystyna, Świętosławski Jacek, Zielińska Anna: Wpływ melatoniny i warunków „krótkiego dnia” na ultrastrukturę pinealocytów chomika syryjskiego (Mesocricetus auratus).

Potargowicz Elżbieta, Michalak Krzysztof, Nowak Dariusz: Poliaminy a rozwój nowotworów: zastosowanie w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych.

Potargowicz Elżbieta, Nowak Dariusz: Wpływ poliamin na funkcje fagocytów krwi.

Skoczylas Michał, Laudański Tadeusz: Pulsoksymetria w ocenie stanu płodu.

Wojciechowska Katarzyna, Brzeziańska Ewa, Lewiński Andrzej: Zastosowanie techniki mikromacierzy DNA w badaniu ekspresji genów – wykorzystanie w medycynie.

Żebrowski Michał R., Kierus Anna: Zmienność profilu cytokinowego Th1/Th2 w surowicy chorych ze stabilną i niestabilną postacią choroby wieńcowej.

 

 1. 30, supl. 1. – Łódź : ŁTN, 2003. – 61 s.

Treść:

Winczyk Katarzyna: Udział receptorów błonowych i jądrowych w onkostatycznym działaniu melatoniny na raka jelita grubego u myszy: rozprawa habilitacyjna.

 

 1. 30, supl. 2. – Łódź : ŁTN, 2003. – 155 s.

Treść:

Słowińska-Klencka Dorota: Badania nad optymalizacją wartości diagnostycznej biopsji aspiracyjnej cienkogłowej tarczycy z uwzględnieniem wybranych metod cytometrycznych: rozprawa habilitacyjna.

 

 1. 31, zesz. 1. – Łódź : ŁTN, 2004. – 161 s. : il.

Treść:

Sieroszewski Piotr: Schemat wykrywania wad płodu w I połowie ciąży ze szczególnym uwzględnieniem aberracji chromosomowych: rozprawa habilitacyjna.

 

 1. 31, zesz. 2. – Łódź : ŁTN, 2004. – 295 s.

Treść:

Bałczewska Ewa, Świętosławski Jacek: Ocena powierzchni zębów w mikroskopie skaningowym u kobiet z rozpoznaną chorobą przyzębia i osteoporozą.

Bartczak Piotr, Wypychowska Iwona, Bosacki Ryszard: Wewnątrznabłonkowa neoplazja endometrium (EIN) – nowe pojęcie w patologii.

Grzywacz Andrzej, Szymański Jan, Gapiński Marian, Staniaszek Mirosława, Szudyga Krystian, Uliński Zbigniew: Charakterystyka grzybów występujących w warunkach naturalnych, przygotowywanych do uprawy.

Józefowicz-Okonkwo Grażyna, Nowak Dariusz: Antyoksydanty i ich znaczenie dla zdrowia człowieka.

Potargowicz Elżbieta, Nowak Dariusz: Leczenie nowotworów laserem – nowe podejście do wykrywania i terapii chorób nowotworowych.

Szymański Jan, Gapiński Marian, Grzywacz Andrzej, Mirosława Staniaszek, Szudyga Krystian, Uliński Zbigniew: Wzrost grzybni Pluteus atricapillus i Kuehneromyces mutabilis.

Tkaczuk Włodzimierz, Lewandowski Marek: Nieinwazyjna metoda badania kwasu mlekowego sportowców.

 

 1. 31, supl. 1. – Łódź : ŁTN, 2004. – 136 s., tabl., il.

Treść:

Pasieka Zbigniew: Ocena stężeń wybranych mediatorów angiogenezy w surowicy krwi chorych z łagodnymi i złośliwymi guzami tarczycy: rozprawa habilitacyjna.

 

 1. 31, supl. 2. – Łódź : ŁTN, 2004. – 150 s.

Treść:

Piaseczna-Piotrowska Anna: Badania nad dystrybucją i czynnością komórek Cajala w przewodzie pokarmowym u dzieci.

 

 1. 31, supl. 3. – Łódź : ŁTN, 2004. – 212 s.

Treść:

Kolasa Paweł: Ocena leczenia wewnątrznaczyniowego tętniaka mózgu o wysokim ryzyku operacyjnym, systemem spiral mechanicznie odczepianych.

 

 1. 31, supl. 4. – Łódź : ŁTN, 2004. – 32 s.

Treść:

Nowosławska Emilia: Ocena technik neuroendoskopowych w leczeniu hydrodynamicznych zaburzeń krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego u dzieci: rozprawa habilitacyjna.

 

 1. 32, zesz. 1. – Łódź : ŁTN, 2005. – 70 s.

Treść:

Chiżyński Krzysztof: Prozakrzepowe czynniki ryzyka w warunkach stresu, wysiłku fizycznego i wysokich temperatur.

Chojnacki Jan: Zaburzenia czynności przewodu pokarmowego uwarunkowane stresem.

Dziki Adam, Żebrowski Michał R.: Zagrożenia zdrowotne wynikające z udziału naszego kraju w operacjach zbrojnych.

Gruszczyński Wojciech: Psychiatria wojskowa wobec zagrożeń wynikających z udziału w konfliktach zbrojnych.

Kocur Józef: Konflikty zbrojne a zaburzenia stresowe pourazowe.

Markuszewski Leszek: Centralny Szpital Weteranów w Łodzi.

 

 1. 32, zesz. 2. – Łódź : ŁTN, 2005. – 198 s.

Treść:

Bałczewska Ewa, Pawlak Monika: Kliniczne aspekty zwiększonego wydzielania śliny.

Ciejka Elżbieta, Kowacka Bogusława, Gorąca Anna, Skibska Beata: Wpływ pola magnetycznego o niskiej częstotliwości na ciśnienie krwi u ludzi.

Figwer Marta, Grzybowski Andrzej: Częstość występowania wybranych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u młodzieży akademickiej.

Kadziewicz-Radosz Margarita, Macudzińska-Lisiecka Iwona, Walczak Joanna, Mikosiński Sławomir: Przypadek obrzękowej postaci ostrego zapalenia trzustki i kamicy pęcherzyka żółciowego u pacjentki z nadciśnieniem tętniczym i obrzękami w 35 tygodniu ciąży.

Kowacka Bogusława, Ciejka Elżbieta, Gorąca Anna: Tensegracja jako podstawa współczesnej teorii masażu.

Malinowski Witold, Macudzińska-Lisiecka Iwona, Kadziewicz-Radosz Margarita: Stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi kobiet z niepowikłaną ciążą pojedynczą i wielopłodową.

Pastwa Elżbieta: Naprawa DNA przez niehomologiczne łączenie końców w komórkach ludzkich prawidłowych i nowotworowych.

Potargowicz Elżbieta, Szerszenowicz Ewa, Staniszewska Magdalena: Chemotaksja kieruje migracją komórek nowotworowych.

Skoczylas Michał, Lipińska Małgorzata, Kwiatkowska Maria, Laudański Tadeusz: Pulsoksymetryczny pomiar utlenowania krwi tętniczej płodu przy zachowanym pęcherzu płodowym doniesienie wstępne.

Szymański Jan, Świętosławski Jacek: Występowanie grzybów halucynogennych w Polsce.

 

 1. 32, supl. 1. – Łódź : ŁTN, 2005. – 138 s. : il.

Treść:

Grzegorczyk Janina Łucja: Badanie wybranych czynników aktywacji oraz przeżywalności komórek uczestniczących w zapaleniu alergicznym IgE – zależnym.

 

 1. 32, supl. 2. – Łódź : ŁTN, 2005. – 139 s.

Treść:

Woźniak Piotr: Zespół przewlekłego bólu miednicy mniejszej u kobiet oraz wyniki jego leczenia akupunkturą.

 

 1. 32, supl. 3. – Łódź : ŁTN, 2005. – 113 s.

Treść:

Ochędalski Tomasz: Modulacja matczynej i płodowej osi podwzgórze-przysadka-nadnercza w ciąży donoszonej, w trakcie porodu, oraz we wczesnym okresie połogu.

 

 1. 32, supl. 4. – Łódź : ŁTN, 2005. – 167 s.

Treść:

Kubiak Hanna: Poszukiwania czynników etiopatogenetycznych w idiopatycznych miopatiach zapalnych: badania kliniczne i doświadczalne.

 

 1. 32, supl. 5. – Łódź : ŁTN, 2005. – 119 s.

Treść:

Rotsztejn Helena: Liszaj twardzinowy sromu – badania nad czynnikami patogenetycznymi.

 

 

PRACE POLONISTYCZNE

 

Red.: seria 14-15: Z. Skwarczyński, S. Hrabec, A. Kowalska, S. Sandler, J. Trzynadlowski; seria 16: J. Dürr-Durski, S. Hrabec, A. Kowalska, S. Sandler, J. Trzynadlowski, W. Kaczmarek; seria 17-18: J. Dürr-Durski, A. Kowalska, S. Sandler, W. Kaczmarek; seria 19-25: J. Dürr-Durski, A. Kowalska, Z. Skwarczyński, J. Zaorski; seria 26-27: A. Kowalska, Z. Skwarczyński, J. Zaorski; seria 28: A. Kowalska, Z. Skwarczyński, T. Błażejewski; seria 29: A. Kowalska, Z. Skwarczyński, J. Gos; seria 30: A. Kowalska, Z. Skwarczyński, A. Płauszewski; seria 31: A. Kowalska, Z. Skwarczyński, J. Zaorski; seria 32: Z. Skwarczyński, A. Płauszewski, J. Zaorski; seria 33: Z. Skwarczyński, A. Kowalska, A. Płauszewski, J. Zaorski; seria 34-39: Z. Skwarczyński, A. Kowalska, A. Płauszewski; seria 40-44: Z. Skwarczyński, A. Kowalska, A. Płauszewski, K. Poklewska; seria 45-46: K. Poklewska, A. Kowalczykowa, A. Płauszewski; seria 47: K. Poklewska, A. Kowalczykowa, W. Pusz, T. Błażejewski, A. Płauszewski, T. Cieślak; seria 48-52: K. Poklewska, A. Kowalczykowa, W. Pusz, T. Błażejewski, T. Cieślak; seria 53-58: W. Pusz, K. Poklewska, B. Mazan, T. Błażejewski, S. Tynecka-Makowska; seria 59-60: W. Pusz, B. Mazan, T. Błażejewski, J. Poradecki, J. Rzymowski, D. Samborska-Kukuć, S. Tynecka-Makowska.

 

 1. Seria 14 (1958). – Łódź : Ossolineum, 1958. – 333 s.

Treść:

Ajnenkiel Eugeniusz: Piosenki i wiersze robotniczej Łodzi w latach 1882-1939.

Brodzka Alina: Maria Konopnicka – Cztery nowele.

Gomolicki Leon: Danie zbyt słone dla wysoko urodzonych nieuków (o Nowikowie).

Kaszyński Stanisław: Bibliografia teatru łódzkiego (cz. 1 – 1945-1950).

Kawyn Stefan: Treny przedgrobowe Józefa Korzeniowskiego.

Kowalska Aniela: O balladzie Tukaj (Geneza Prób przyjaźni Adama Mickiewicza).

Maciejewska Irena: Twórczość powieściowa Mariana Gawalewicza.

Pelikán Jarmil: Zapomniana powieść Michała Czajkowskiego.

Polakowska Wanda: O „Pustelniku Londyńskim z ulicy Picadilli” – pierwszym czasopiśmie anglistycznym w Polsce.

Rozental Jerzy: Szkic charakterystyki języka Aleksandra Fredry (na podstawie pierwszego wydania).

Sandler Samuel: Tajemnice Żółtego krzyża.

Skwarczyński Zdzisław: Nieznane listy J. Weyssenhoffa, K. Tetmajera, O. Żeromskiej i J. Żuławskiego.

Trzynadlowski Jan: Sztuka a rzeczywistość.

 

 1. Seria 15 (1959). – Łódź : Ossolineum, 1959. – 295 s.

Treść:

Borowkin Stanisław: Z nie drukowanej korespondencji Augusta Wilkońskiego. 2. Listy do Hipolita Skimborowicza.

Csapláros István: Sienkiewicz na Węgrzech.

Dziewisz Mateusz: Halka i Połośka W. Wolskiego.

Kaczmarek Włodzimierz: Recepcja Lekkomyślnej siostry W. Perzyńskiego (1904-1949).

Karwacka Helena: Krytyka literacka Andrzeja Struga.

Kaszyńska Krystyna: Kaszyński Stanisław, Bibliografia teatru łódzkiego (cz. II: 1950-1957).

Kawyn Stefan: Fragmenty autografu Bitwy nad Mozgawą J. Korzeniowskiego.

Lipiec Wanda: Wesele i Klątwa Wyspiańskiego na scenie łódzkiej w sezonie teatralnym 1908/9-1909/10.

Malanowicz Hugon: Bibliografia Ignacego Dąbrowskiego.

Puchalska Mirosława: „Encyklopedyzm” i „aktualizm”. Kilka uwag o prozie Wincentego Kosiakiewicza.

Skwarczyński Zdzisław: Sprawa chłopska w „Wiadomościach Brukowych”.

Tynecki Jerzy: Teatr Polski w Łodzi w sezonie 1918/19 (Dyrekcja Rychłowskiego).

 

 1. Seria 16 (1960). – Łódź : Ossolineum, 1960. – 238 s.

Treść:

Borowkin Stanisław: Z nie drukowanej korespondencji Augusta Wilkońskiego.

Cieślikowska Teresa: Problem tendencyjnej powieści pozytywizmu.

Durski Stefan: Tomasz Aleksandrowicz – zapomniany prekursor Oświecenia.

Dürr-Durski Jan: Daniel Naborowski jako poeta rokoszu Zebrzydowskiego.

Dziewisz Mateusz: Kajus Cezar Kaligula K. H. Rostworowskiego.

Kawyn Stefan: Nie zrealizowane zamierzenia autorskie Józefa Korzeniowskiego.

Leszczyński Rafał: Drużbaciana Nova.

Lipiec Wanda: Inscenizacja Samuela Zborowskiego w teatrze łódzkim w r. 1911.

Malanowicz Hugon: Łódzkie czasopismo literackie i z literaturą związane w okresie dwudziestolecia 1918-1939, cz. I.

Rozental Jerzy: Charakter i funkcja powtórzeń w Legionie Stanisława Wyspiańskiego.

Saloni Juliusz: Pieśniarz i śpiewaczka (Rzecz o Janie Czeczocie i Zofii Malewskiej).

Trzynadlowski Jan: Z zagadnień teorii motywacji.

Tynecki Jerzy: Tadeusz Miciński. Młodość, początki literackie.

Zieliński Andrzej: Jan Ludwik Żukowski – zapomniany krytyk i publicysta.

 

 1. Seria 17 (1961). – Łódź : Ossolineum, 1961. – 298 s.

Treść:

Dürr-Durski Jan: Ze studiów nad poezją Daniela Naborowskiego.

Kaczmarek Marian: Szkice z typologii pamiętnikarstwa staropolskiego w. XVI.

Kawyn Stefan: Komedia Musseta w przeróbce J. Korzeniowskiego.

Kowalska Aniela: Conrad – poeta.

Leszczyński Rafał: Poeta i dyplomata (Uwagi nad rękopisem Biblioteki Zamojskich nr 1049).

Machwitz Zygmunt: Realizacja mitu antycznego w Lamencie Orestesa J. Zawiejskiego.

Maciejewska Irena: Nieznane listy Leopolda Staffa do Miriama – Zenona Przesmyckiego.

Malanowicz Hugon: Łódzkie czasopisma literackie i z literaturą związane w okresie dwudziestolecia 1918-1939, cz. II.

Sandler Samuel: Perspektywy Ojców naszych.

Skwarczyńska Stefania: Listy Aleksandra Jełowickiego do Ksaweryny Chodkiewiczowej.

Skwarczyński Zdzisław: Listy Sienkiewicza, Tetmajera, Weyssenhofa i Żeromskiego.

Trzynadlowski Jan: O poezji „niezrozumiałej”.

Zieliński Andrzej: Publicystyka prasowa powstania listopadowego.

 

 1. Seria 18 (1962). – Łódź : Ossolineum, 1962. – 289 s.

Treść:

Borowkin Stanisław: Z kroniki kultury łódzkiej.

Dąbrowski Stanisław: Występy Modrzejewskiej w Łodzi i odgłosy w prasie.

Detko Jan: Gloria victis Elizy Orzeszkowej.

Dunin Janusz, Wieczorek Witold: Towarzystwo Bibliofilów w Łodzi (1927-1939).

Durski Stefan: Podtekst aktualny w sztukach L. A. Dmuszewskiego.

Dürr-Durski Jan: Naborowski w kręgu mecenasów Krzysztofa Radziwiłła i Eustachego Wołłowicza.

Kaczmarek Marian, Pecold Kazimierz: Z zagadnień edytorskich pełnego i poprawnego tekstu Ziemiaństwa polskiego.

Koprowski Jan: Historia łódzkiej „Kroniki”.

Malanowicz Hugon: Gustaw Daniłowski – szkic informacyjny.

Poklewska Krystyna: Jan Dobrzański (1820-1886) – szkic biograficzny.

Sandler Samuel: Wyspa zapomnienia w twórczości Struga.

Trzynadlowski Jan: Zmienność i stałość gatunku literackiego.

Zieliński Andrzej: Emigracyjny „Dziennik Narodowy” wobec zagadnień literatury polskiej.

 

 1. Seria 19 (1963). – Łódź : Ossolineum, 1964. – 293 s.

Treść:

Dürr-Durski Jan: Z biografii Daniela Naborowskiego (Pochodzenie – wędrówki – studia).

Golias Marian: Polscy homerydzi i ich krytycy.

Grzebieniowski Tadeusz: Angielska parafraza Nieboskiej komedii i jej tło polityczno-społeczne.

Kaszyński Stanisław: Bibliografia teatru łódzkiego (cz. III, 1957-1960).

Kawyn Stefan: Mickiewicz w grupie towiańczyków.

Kielski Bolesław: Jeszcze o Panu Jowialskim (Notatka literacka).

Kowalska Aniela: Wśród bohaterów Conrada.

Leszczyński Rafał: Z repertuaru teatru pijarskiego.

Łukszo Wanda: Staff w krytyce 15-lecia (1945-1960).

Malanowicz Hugon: Ignacy Dąbrowski (Próba charakterystyki życia i twórczości).

Suliborska-Rymkiewicz Ewa: Utwory dramatyczne Tytusa Czyżewskiego (Czy dramat futurystyczny?).

Trzynadlowski Jan: O fraszce.

Tynecki Jerzy: Lewantyńska przygoda Kazimierza Wroczyńskiego.

Zaorski Jacek: Nieznane materiały do biografii Antoniego Malczewskiego.

 

 1. Seria 20 (1964). – Łódź : Ossolineum, 1965. – 311 s., tabl. – Poświęcona prof. dr Stefanii Skwarczyńskiej.

Treść:

Buddensieg Herman: Der Dichter des Dichters Erfahrungen beim Übertragen von Dichtungen.

Budzyk Kazimierz: Sytuacja Malwiny w powieściopisarstwie polskim.

Garbaczowska Janina: Ze stosunku Wacława Berenta do pisarzy współczesnych i do twórczości własnej (według listów pisarza).

Golias Marian: Narodziny gramatyki.

Grzegorczyk Piotr: Pseudotołstojana polskie.

Jakobson Roman: Szczupak po polsku.

Janion Maria: Badania komparatystyczne a problemy genezy literackiej.

Jasińska Maria: Stefania Skwarczyńska jako teoretyk literatury.

Kawyn Stefan: Dokoła pojęcia i problematyki życia literackiego.

Kielski Bolesław: Z zagadnień stylistyki porównawczej.

Kleiner Juliusz: Trzy studia. Ze spuścizny rękopiśmiennej Juliusza Kleinera podał do druku Jerzy Starnawski.

Kowalska Aniela: O pierwszym dwudziestoleciu „Prac Polonistycznych”.

Kupisz Kazimierz: O polskich przekładach sonetu VIII Luizy Labe.

Lipiec Wanda: Problematyka dramatu w pracach Stefanii Skwarczyńskiej.

Markiewicz Henryk: Tytuły Żeromskiego.

Mayer Józef: O autorstwo jednego wiersza z cyklu Polenlieder.

Nowak-Dłużewski Juliusz: O włoskich źródłach Oświecenia w Polsce i na Węgrzech.

Ostrowski Witold: Tajny agent J. Conrada jako powieść kryminalna.

Pigoń Stanisław: Glosy do związku przyjaźni S. Żeromskiego z E. Abramowskim.

Romankówna Mieczysława: Normy gramatyki łacińskiej jako środek archaizacji języka polskiego w noweli H. Sienkiewicza Niewola tatarska.

Sivert Tadeusz: Olizarowski i jego patriotyczna liryka emigracyjna.

Stieber Zdzisław: Problem pochodzenia i rozwoju polskiego języka literackiego w świetle nowych prac dialektologicznych.

Szmydtowa Zofia: O miejsce dla La Fontaine’a.

Trzynadlowski Jan: Sztuka pamiętnikarska Jana Chryzostoma Paska.

Weintraub Wiktor: Dwa Paryże.

Will Arno: Polska i Polacy w wiedeńskiej komedii ludowej J. A. Gleicha.

Żmigrodzka Maria: Autobiografistyka Orzeszkowej.

 

 1. Seria 21 (1965). – Łódź : Ossolineum, 1966. – 146 s.

Treść:

Dürr-Durski Jan: Wacław Potocki a literatura mieszczańska.

Karwacka Helena: Poeta modernistycznego przełomu (O młodzieńczej twórczości poetyckiej Jerzego Żuławskiego).

Kawyn Stefan: Korzeniowsciana.

Kowalska Aniela: Problem polskości i realizmu bohaterek Conrada.

Palusińska Aleksandra: O opowiadaniach obozowych Tadeusza Borowskiego.

Skwarczyński Zdzisław: Podróże napowietrzne Juliana Ursyna Niemcewicza.

Wierzbowski Ryszard: Kształtowanie się poglądów na dzieje szopki.

Zaorski Jacek: Rewolucyjny wiersz Gustawa Ehrenberga.

Zieliński Andrzej: Wśród spuścizny poetyckiej Stanisława Starzyńskiego.

 

 1. Seria 22 (1966). – Łódź : Ossolineum, 1966. – 166 s., tabl.

Treść:

Dąbrowski Stanisław, Tynecki Jerzy: Teatr łódzki 1895-1900 pod dyrekcją Michała Wołowskiego (cz. I).

Dunin Janusz: O piosence z robotniczego miasta.

Karwacka Helena: O działalności teatralnej Witolda Wandurskiego.

Kempa Władysław Andrzej: Tuwimiana łódzkie.

Kowalska Aniela: Nieznany łódzki utwór sceniczny o „ziemi obiecanej”.

 

 1. Seria 23 (1967). – Łódź : Ossolineum, 1967. – 303 s.

Treść:

Borowkin Stanisław: August Wilkoński, szkic biograficzny.

Dürr-Durski Jan: Żabczyc, jakiego nie znamy. Kolęda poborowa z r. 1627.

Grabski Andrzej Feliks: Wiersze o klęsce warneńskiej. Z dziejów okolicznościowej poezji politycznej w Polsce XV w.

Kardyni-Pelikánová Krystyna: Księgi narodu w czeskim ruchu radykalno-demokratycznym w dobie powstania styczniowego.

Kawyn Stefan: Z teki autografów Józefa Korzeniowskiego.

Kleiner Juliusz: O trwałych i nietrwałych wartościach renesansu.

Kowalska Aniela: Wiktor Dłużniewski, autor Wyprawy do Ameryki.

Kozłowski Tomasz: Polonica w czasopiśmie rosyjskim „Wiestnik Jewropy” w latach 1815-1822.

Leszczyński Rafał: Marcin Borzymowski na Lubelszczyźnie.

Lewkowski Kazimierz A.: Bolesława Leśmiana epizod teatralny.

Listek-Gorczyca Teresa: Nad korespondencją Zygmunta Bartkiewicza.

Skwarczyński Zdzisław: Historia Johana Drummer J. U. Niemcewicza.

Starnawski Jerzy: Zwierzyniec Reja jako utwór humanistyczny i reformacyjny.

Suliborska-Rymkiewicz Ewa: Tadeusz Gaycy, czyli próba przezwyciężenia katastrofizmu.

Tadeusiewicz Hanna: Jeszcze o Niemcewiczu, tłumaczu poetów angielskich.

Will Arno: Powstania polskie w niemieckiej beletrystyce XIX w.

 

 1. Seria 24 (1968). – Łódź : Ossolineum, 1968. – 290 s., tabl. – Poświęcona W. Reymontowi.

Treść:

Budrecka Aleksandra: Zagadnienie natury i cywilizacji w twórczości Reymonta.

Csapláros Istvan: Recepcja twórczości Reymonta na Węgrzech.

Gazda Grzegorz: Reymont i „sfery wyświetlające”.

Gorczyca Teresa: Debiut sceniczny Tadeusza Jaroszyńskiego w świetle listów Reymonta.

Grosbart Zygmunt: Reymont w Rosji (I. Opinie i oceny, II. Materiały do bibliografii).

Hvišč Josef: Reymont v slovenskej literature.

Kamińska Maria: O stylizacji gwarowej w Chłopach Reymonta.

Kaszyński Stanisław: Reymont – człowiek teatru.

Lechowa Irena: Pozycja Reymonta wobec kultury ludowej.

Leszczyński Rafał: Listy Reymonta w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

Płauszewski Andrzej: Funkcje stylistyczne przysłów w prozie Reymonta.

Skwarczyński Zdzisław: Dwa listy Reymonta.

Skwarczyński Zdzisław: Reymont – i reymontiana.

Starnawski Jerzy: Dwa listy Reymonta do Henryka Wiercińskiego.

Tynecki Jerzy: Miciński – Reymont – „Chimera”.

Wierzbowski Ryszard: Z lwowskich i krakowskich kontaktów Reymonta.

Zieliński Andrzej: Rączkowskiego wspomnienie o Reymoncie.

 

 1. Seria 25 (1969). – Łódź : Ossolineum, 1969. – 272 s.

Treść:

Błażejewski Tadeusz: Pokolenie „Współczesności”?

Dąbrowski Stanisław, Tynecki Jerzy: Teatr łódzki 1895-1900 pod dyrekcją Michała Wołowskiego. Cz. II: Sezony 1895-1897.

Dürr-Durski Jan: Krakowiaki – Śpiewki na księży – Szopkowe pieśni nowiniarskie.

Grabski Andrzej Feliks: Literackie echa krakowskich studiów niemieckiego humanisty.

Kaszubina Wiesława: Najstarsze łódzkie czasopisma kulturalno-literackie. Szkic historyczno-bibliograficzny.

Kawyn Stefan: Stefan Żeromski i Edward Abramowski. Materiały.

Kempa Władysław Andrzej: Henryk Jabłoński – poeta zapomniany.

Kowalska Aniela: Wyprawa do Ameryki. Quodlibet z żywych obrazów miasta Łodzi Wiktora Dłużniewskiego.

Krawczyk Violetta: Rekonesans folklorystyczny w powiecie rawskim.

Leszczyński Rafał: Uzupełnienia do biografii J. D. Kalińskiego.

Łojek Wiesława: Miesięcznik literacki „Studio”. Program i realizacja.

Urbański Wacław: Z listów do redaktorów miesięcznika „Wymiary” (1938-1939).

Will Arno: Obraz Polki w niemieckiej literaturze XIX wieku.

Zaorski Jacek: Z legendy napoleońskiej. (Poeci polscy i rosyjscy o sprowadzeniu prochów Napoleona do Francji).

 

 1. Seria 26 (1970). – Łódź : Ossolineum, 1970. – 297 s.

Treść:

Błażejewski Tadeusz: Kontynuacja literatury obozowej (motyw wycieczki do obozu).

Dürr-Durski Jan: „Dość, żem w siedemnastym roku żołnierzował” (Wacław Potocki wobec planu wielkiej wojny tureckiej Władysława IV).

Fijałkowski Tomasz: Z badań nad Rojzjuszem (Między prawem a literaturą).

Gołębiowska Barbara, Fijałkowski Tomasz: Bibliografia prac prof. dr. Jana Dürr-Durskiego.

Kowalska Aniela: Niełatwe zwycięstwo Norwida (W 85 rocznicę śmierci poety).

Kraska Maria: Studium komedii ról w twórczości Zbigniewa Uniłowskiego.

Krawczyk Violetta: Walory entograficzne i folklorystyczne powieści Juliana Gałaja Mystkowice wioska mała.

Łukszo Wanda: Debiut poetycki Jana Lechonia.

Płauszewski Andrzej: Niektóre problemy powojennej poezji Jana Brzękowskiego.

Poklewska Krystyna: Stanisław Jaszowski (Z dziejów przełomu romantycznego w Galicji).

Pusz Wiesław: Próba charakterystyki pseudoklasycznego poematu heroikomicznego.

Rzymowski Jerzy: Mit Admeta i Alcesty w literaturze polskiej.

Tynecki Jerzy: Miciński w „szkole” Mahrburga.

Wierzbowski Ryszard: Nad genezą szopki satyrycznej.

Zieliński Andrzej: „Pismo zbiorowe” młodzieży kijowskiej z r. 1858.

 

 1. Seria 27 (1971). – Łódź : Ossolineum, 1971. – 297 s.

Treść:

Chróścielewska Dorota: Działalność literacka i społeczna Antoniny Sokolicz.

Fijałkowski Tomasz: Erazm z Rotterdamu a literatury dysydenckie w Polsce XVI wieku.

Gołębiowska Barbara: Próba zarysu rozwoju polskiej powieści historycznej do końca XIX wieku.

Gos Jerzy: Profil literacki krakowskiego „Kraju” pod redakcją Stanisława Służewskiego.

Grabski Władysław M.: U źródeł twórczości F. S. Jezierskiego.

Jaworska Janina: Ruch wydawniczy w Łodzi w latach 1905-1910.

Kaniecka Barbara: Niewydane wiersze polityczne z czasów ostatniego bezkrólewia i Sejmu Czteroletniego.

Kapuścińska Krystyna: Pamiętniki chłopów w krytyce i praktyce literackiej M. Dąbrowskiej jako głos w dyskusji o literaturze faktu.

Kempa Andrzej: Programy redakcyjne i dążności polskiej prasy literackiej w I ćwierćwieczu XIX wieku.

Listek-Gorczyca Teresa: Problemy walki z germanizacją w pierwszych latach XX wieku w publicystyce Z. Bartkiewicza.

Łojek Wiesława: Polska powieść historyczna dwudziestolecia jako wyraz nowej świadomości literackiej.

Matyniak Alojzy S.: Tematyka łużycka w warszawskiej „Jutrzence” z lat 1842-1843.

Miciński Tadeusz: Juwenilia poetyckie (oprac. Jerzy Tynecki).

Poklewska Krystyna: „Pątnik przemijający” Ludwik Piątkiewicz.

Skwarczyński Zdzisław: Stanisław Dygat.

Tynecki Jerzy: Synkretyzm i realizm.

 

 1. Seria 28 (1972). – Łódź : Ossolineum, 1972. – 242, [1] s.

Treść:

Ajnenkiel Eugeniusz: Stanisław Martynowski (1887-1955).

Błażejewski Tadeusz: O publicystyce dziennikarskiej Władysława Kowalskiego.

Borowkin Stanisław: Życie literackie Łodzi w latach 1945-1948.

Budrecka Aleksandra: Stanisław Antoni Mueller i jego powieść Henryk Flis.

Fijałkowski Tomasz: Orzechowski i Rojzjusz. Kartka z dziejów polemiki staropolskiej.

Gołębiowska Barbara: Rzeczywistość i fikcja w Emilii Plater Wacława Gąsiorowskiego.

Gos Jerzy: Literatura narodów Jugosławii na łamach chełmskiej „Kameny” (1933-1939).

Karwacka Helena: Witold Wandurski – propagator twórczości Majakowskiego w Polsce (Przyczynek do recepcji).

Kowalska Aniela: Zapomniany polski esej o człowieku.

Poradecki Jerzy: Polemiki wokół Gór nad czarnym morzem.

Pusz Wiesław: Nad fraszką Jan Kochanowski do Stanisława brata swego.

Skwarczyński Zdzisław: Jezioro Bodeńskie Stanisława Dygata.

Tynecki Jerzy: Kraków i Polesie. Krakowskie studia (1893-1895) Tadeusza Micińskiego w świetle jego korespondencji.

 

 1. Seria 29 (1973). – Łódź : Ossolineum, 1973. – 307, [2] s.

Treść:

Błażejewski Tadeusz: O W Grzmiącej po latach.

Budrecka Aleksandra: Zagadnienie autentyczności w Pałubie.

Cyniak Eugeniusz: Dziesiąta rocznica śmierci Władysława Broniewskiego w Uniwersytecie Łódzkim.

Fijałkowski Tomasz: O świadomości Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Gołębiowska Barbara: Legenda napoleońska w powieściach Wacława Gąsiorowskiego.

Kardyni-Pelikánová Krystyna: Czescy tłumacze Norwida.

Kardyni-Pelikánová Krystyna: Z korespondencji W. S. Reymonta z Bořivojem Prušikiem.

Kowalska Aniela: Niedoceniona – czy zapomniana – napoleońska opowieść Conrada. Uwagi na marginesie Duszy wojownika (The Warrior’s Soul).

Krawczyk Violetta: Z badań terenowych nad folklorem województwa łódzkiego.

Kuhnke Ingrid: Polska proza w przekładach niemieckich w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

Matyniak Alojzy S.: O Reymoncie u Łużyczan.

Mróżczyk Józef: Geneza i znaczenie ludowych powieści Kraszewskiego.

Pleszkun-Gawlikowa Elżbieta: Sen w Podhorcach – fantastyczna czy realistyczna nowela Stanisława Chołoniewskiego.

Płauszewski Andrzej: Archiwum Jana Brzękowskiego.

Poradecki Jerzy: Autokomentarz w powieści (Na podstawie Gór nad czarnym morzem Wilhelma Macha).

Pusz Wiesław: H. Chyliński – „poeta tygodnikowy” z kręgu młodych pisarzy przedromantycznej Warszawy.

Pusz Wiesław, Rzymowski Jerzy: Spotkanie robocze poświęcone problematyce badań życia literackiego (Łódź, dnia 24-25. 04. 1972 r.).

Schoell Franck L.: W. S. Reymont i Romain Rolland.

Stankowska Halina: Alegoryczna bajka polityczna w czasopismach Wielkiej Emigracji.

Śliziński Jerzy: Jan Neruda w Polsce i o Polsce.

Tynecki Jerzy: Poszukiwania regionalistyczne i ogólnoliterackie w polonistyce. Problemy optymalizacji warsztatu badawczego.

 

 1. Seria 30 (1974). – Łódź : Ossolineum, 1974. – 283, [2] s.

Treść:

Błażejewski Tadeusz: „Polenreise” w najnowszej prozie Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Chróścielewska-Kuźniak Dorota: Poetycka polemika Lucjana Szenwalda z Władysławem Broniewskim.

Cyniak Eugeniusz: Działalność polonistyczna Juliusza Saloniego w dwudziestoleciu międzywojennym.

Duk Józef: Ziemia obiecana Adama Mickiewicza.

Fijałkowski Tomasz: Z problematyki piśmiennictwa politycznego XVI wieku w Polsce. Próba charakterystyki.

Karwacka Helena: Lata literackiego terminowania W. Broniewskiego.

Kowalska Aniela: Debiut warszawski i debiut łódzki Wiktora Dłużniewskiego.

Krawczyk Violetta: Stan badań nad folklorem Łodzi i regionu.

Matyniak Alojzy S.: U początków piśmiennictwa łużyckiego.

Mróżczyk Józef: Józefa Bogdana Dziekońskiego postulat literatury i krytyki zaangażowanej.

Poradecki Jerzy: Mity dzieciństwa i dojrzałości (O Życiu dużym i małym Wilhelma Macha).

Pusz Wiesław: „ Nowy Parnas” literacki przedromantycznej Warszawy. Zarys problematyki.

Skwarczyński Zdzisław: Pożegnania Dygata.

Skwarczyński Zdzisław, Skwarczyński Henryk: Listy W. S. Reymonta do Henryka Gierszyńskiego.

Tynecki Jerzy: Wokół sądu honorowego między S. Przybyszewskim a T. Micińskim i S. Wyrzykowskim (1899 r.).

Wróblewska Elżbieta: Awangarda i Leśmian.

 

 1. Seria 31 (1975). – Łódź : Ossolineum, 1975. – 331, [2] s.

Treść:

Błażejewski Tadeusz: Powojenna twórczość Władysława Kowalskiego.

Góralska Anna: Legenda Lwa Tołstoja w polskiej opinii społecznej lat 1890-1910.

Kardyni-Pelikánová Krystyna: Utopie i antyutopie w literaturze czeskiej.

Karwacka Helena: Łódź w oczach pozytywistki. Wśród kąkolu Walerii Marrené-Morzkowskiej – pierwsza powieść o fabrycznym mieście.

Kowalska Aniela: Conrad i jego „polskie co do kobiet złudzenia”. Wokół tajemnicy marsylskiej Conrada.

Krawczyk Violetta: Konflikty między plebanią a gromadą i ich interpretacja w literaturze ludowej z terenu woj. łódzkiego.

Mazan Bogdan: Antyutopia jako negatywna oraz utajona odmiana utopii (na przykładzie Dwóch końców świata Antoniego Słonimskiego).

Płauszewski Andrzej: Teoria poetycka Jana Brzękowskiego.

Pusz Wiesław: Bruno Kiciński i jego przyszli współpracownicy.

Ruszczakowa Hanna: Z historii Towarzystwa Polonistów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Łodzi (1937-1939).

Rzymowski Jerzy: Andrzej Strug w latach Wielkiej Wojny (w świetle nieznanych listów żony).

Skwarczyński Zdzisław: Mieszczański wiersz dydaktyczny.

Skwarczyński Zdzisław: Nieznane listy A. E. Odyńca do A. Goreckiego.

Skwarczyński Zdzisław: Podróż i Disneyland Stanisława Dygata.

Tynecki Jerzy: Analogie, różnice czy antynomie. Z powodu pewnych „kategorii” współczesnego literaturoznawstwa.

Weber Jadwiga: Z problematyki badań nad czytelnictwem młodzieży szkolnej.

Wolska Barbara: Tomasz Ujazdowski wydawca „Tandeciarza”.

Zieliński Andrzej: Poetyckie echa doby napoleońskiej w powstaniu listopadowym

 

 1. Seria 32 (1976). – Łódź : Ossolineum, 1976. – 310, [1] s.

Treść:

Detko Jan: Warszawskie utwory Dygasińskiego.

Kamińska Maria: Z problemów stylu polszczyzny mówionej.

Kardyni-Pelikánová Krystyna: Lilla Weneda Słowackiego wobec mitu Słowianina o gołębim sercu (Z dziejów recepcji Rękopisów Królodworskiego i Zielonogórskiego w Polsce).

Karwacka Helena: Opis miasta Łodzi Oskara Flatta początkiem piśmiennictwa przemysłowego miasta.

Kaszyński Stanisław: Jana Lechonia uwagi o literaturze polskiej.

Krawczyk Violetta: Kalevala Lönrota a kierunki rozwoju fińskiej myśli folklorystycznej.

Kupisz Kazimierz: Komedia molierowska.

Lewicki Bolesław W.: Obrazowość poetycka. Uwagi z pogranicza teorii poezji i filmu.

Libera Zdzisław: „Ćwiczenia Naukowe” i „Pamiętnik Naukowy”. (Uwagi i obserwacje).

Mazan Bogdan: List z placu boju.

Ostrowski Witold: Początki powieści historycznej w Anglii.

Pelc Janusz: Jana Kochanowskiego wycieczka do Francji.

Poklewska Krystyna: Czym kuzynem jest Pantofel?

Poradecki Jerzy: O pracach naukowych Profesor Anieli Kowalskiej.

Pusz Wiesław: Bruno Kiciński i jego współpracownicy w obronie wolności druku.

Rzadkowska Ewa: Marmontel w szkołach okręgu wileńskiego.

Sinko Zofia: Dialogi George’a Lytteltona na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”.

Skwarczyńska Stefania: Z dziejów inkarnacji poetyckich toposu Ubi sunt…?

Skwarczyński Zdzisław: Felietony i opowiadania Stanisława Dygata.

Steffen Wiktor: Rzeczywiste przyczyny zamknięcia polskiego gimnazjum w Trzemesznie w r. 1863.

Stelmaszczyk-Świontek Barbara: Sentymentalny romantyk z Ukrainy (Warszawskie początki kariery literackiej Józefa Bohdana Zaleskiego).

Tadeusiewicz Hanna: Bibliografia prac Profesor Anieli Kowalskiej.

Trzynadlowski Jan: Modernizacja i aktualizacja gatunku literackiego. Z problemów ewolucji genologicznej.

Tynecki Jerzy: Od organicznej pracy do pracy organicznej. Funkcje wyrażenia w powstaniu styczniowym i w pozytywizmie polskim.

Will Arno: „Hamburger Wespen” a powstanie styczniowe w Królestwie.

Zieliński Andrzej: Franciszek Kowalski – poeta powstania listopadowego,

 

 1. Seria 33 (1977). – Łódź : Ossolineum, 1977. – 287, [2] s.

Treść:

Błażejewski Tadeusz: Władysława Kowalskiego powieść o wsi i dworze.

Bogołębska Barbara: Z zagadnień teoretycznych stylistyki szkolnej dwudziestolecia międzywojennego.

Brzozowski Jacek: O symbolizmie „środka” i tragicznej wizji świata Tadeusza Różewicza.

Kamińska Krystyna: Zofia Węgierska – przyjaciółka poetów i paryska korespondentka „Bluszczu”.

Kardyni-Pelikánová Krystyna: Chłopi W. S. Reymonta w czeskich przekładach.

Kowalska Aniela: Cesare Pavese. Między Rzemiosłem życia a Dialogami z Leukoteą.

Lasecka Janina Teresa: Obchody ku czci Juliusza Słowackiego. Przegląd ważniejszych uroczystości.

Mazan Bogdan: Uwagi o Utopiach w rozwoju historycznym Aleksandra Świętochowskiego.

Poradecki Jerzy: Mit w literaturze. Problemy, perspektywy, trudności.

Pusz Wiesław: Troska o rozwój literatury ojczystej w gronie współpracowników Brunona Kicińskiego.

Skwarczyński Zdzisław: Listy Jana Koźmiana do Antoniego Góreckiego z lat 1839-1854.

Świętosławska Teresa: Z kręgu sporów o historię literatury w polonistyce szkolnej dwudziestolecia międzywojennego.

Tadeusiewicz Hanna: Powieść polska na łamach czasopism warszawskich z lat 1825-1830.

Tynecki Jerzy: Rodzina Połanieckich jako powieść tendencyjna.

Wolska Barbara: Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego wobec wydarzeń tamtych lat.

 

 1. Seria 34 (1978). – Łódź : Ossolineum, 1978. – 315, [2] s.

Treść:

Bieńkowska Danuta: O języku poezji Stanisława Czernika.

Gapińska Jadwiga: Geneza i realia Na wsi wesela Marii Dąbrowskiej.

Kamińska Krystyna: Kwestia kobieca na łamach „Bluszczu” (1865-1885).

Kowalska Aniela: Wokół Emigracji zdolności i Gry losu.

Kuczyński Krzysztof A.: Temat polski w literaturze NRD.

Kwaśniak Janina: Szkolne wydania dramatu przez Feliksa Westa w latach 1902-1914.

Lasecka Janina Teresa: W obronie artysty. Maria Konopnicka o Beniowskim Słowackiego.

Majchrowski Stanisław: Od Małowiernych do Pasierbów i Bołdyna.

Marchewa Janusz: O potrzebie strukturalizacji polonistycznych treści nauczania.

Pusz Wiesław: Twórczość poetycka współpracowników Brunona Kicińskiego.

Pusz Wiesław: Z poezji podziemia przedlistopadowego. Cz. 1: Z poezji szpiegowskiej Królestwa Kongresowego.

Skwarczyński Zdzisław: Z poezji podziemia przedlistopadowego. Cz. 2: Z pieśni przedpowstaniowych.

Świętosławska Teresa: Stanisław Adamczewski – w dwudziestąpiątą rocznicę zgonu.

Tynecki Jerzy: Korespondencja Józefy Antonowicz z Tadeuszem Micińskim (1894-1897).

Wolska Barbara: Poezja polityczna pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego. Historyczne tło i początki. Cz. 1: Historiograficzne aspekty tej poezji. Cz. 2: Przeczucia rozbioru i pogłosy konwencji petersburskiej. Teksty.

 

 1. Seria 35 (1979). – Łódź : Ossolineum, 1979. – 277, [2] s.

Treść:

Błażejewski Tadeusz: Powieść jako samopoznanie. O prozie Wandy Karczewskiej.

Bogołębska Barbara: Henryk Galle jako autor podręczników stylistyki i teorii literatury.

Czurabska Anita: Problem artysty w nowelistyce Młodej Polski.

Fijałkowski Tomasz: Doskonałość jako miara wartości człowieka. Echa platońskie w twórczości Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Kowalska Aniela: Witold Gombrowicz (1904-1969).

Majchrowski Stanisław: Powieść polityczna – problemy terminologiczne.

Poklewska Krystyna: Komedie Aleksandra Fredry wobec komedii Korzeniowskiego.

Pusz Wiesław: Z akademickiej poezji patriotycznej Królestwa Polskiego.

Ratajska Krystyna: Odrodzenie romantycznej legendy filomacko-filareckiej wśród młodzieży zaboru rosyjskiego w końcu XIX wieku.

Skwarczyński Zdzisław: Sprawa zagórska.

Stelmaszczyk-Świontek Barbara: Funkcja snu w poezji Bohdana Zaleskiego.

Tumolska Halina: Józef Czechowicz jako tłumacz Błoka.

Tynecki Jerzy: Z rosyjskich kontaktów Tadeusza Micińskiego. Miciński a Chrześcijańskie Bractwo Pracy w Wozdwiżeńsku. Materiały.

Wolska Barbara: Polityczne aspekty kasaty zakonu jezuitów w poezji czasów sejmu delegacyjnego. W kręgu obiadów czwartkowych: Rzewuski, Naruszewicz, Trembecki o kasacie.

 

 1. Seria 36 (1980). – Łódź : Ossolineum, 1980. – 279, [2] s.

Treść:

Bachórz Józef: Alkhadar Edmunda Chojeckiego. Rozterki wieku.

Bieńkowska Danuta: O słownictwie z zakresu nazw kolorów w powieści Władysława Reymonta.

Błażejewski Tadeusz: Samowiedza kulturowa Wiesława Myśliwskiego.

Kowalska Aniela: Czytanie Kosmosu. Glosa do interpretacji powieści.

Lichański Jakub Zdzisław: Młodość Hansa Castorpa (Niebo w płomieniach Jana Parandowskiego).

Lichański Stefan: Od realizmu do ekspresjonizmu. Powieści Tadeusza Żuk-Skarczewskiego.

Mazan Bogdan: Ojczyzna ideologiczna pozytywisty. Wzory cywilizacyjno-kulturowe w twórczości Aleksandra Świętochowskiego.

Peterkiewicz Jerzy: Uzasadnienie klęski w powieściach Bolesława Prusa.

Pusz Wiesław: Kongres wiedeński i utworzenie Królestwa Polskiego. Z niepublikowanych tekstów rodzimej poezji politycznej.

Strzelecki Paweł: Literackie oblicze tygodnika „Prosto z mostu”.

Świętosławska Teresa: Stanisław Adamczewski jako edytor tekstów literackich na użytek szkolny w serii „Wielka Biblioteka”.

Trzynadlowski Jan: Powieść. Teoria i historia, rodzaj, gatunek.

Tynecki Jerzy: Dwaj panowie z Liège. O bohaterach Z życia realisty Orzeszkowej i Rodziny Połanieckich Sienkiewicza. Aspekty socjograficzne.

Wolska Barbara: Pierwszy rozbiór w nieznanych wierszach politycznych z lat 1772-1775.

Wróblewska Elżbieta: Wtóra Księga Rodzaju Brunona Schulza.

Zabierowski Stanisław: Powieść o Udałym Walgierzu Stefana Żeromskiego w aspekcie ludoznawczym.

 

 1. Seria 37 (1981). – Łódź : Ossolineum, 1981. – 336, [1] s.

Treść:

Bogołębska Barbara: Kontynuacje normatywizmu w stylistyce szkolnej po 1900 roku.

Cyniak Eugeniusz: „Życie Literackie” (1937-1939, 1946-1948) w kręgu teorii badań literaturoznawczych.

Kowalska Aniela: Dwie powieści autobiograficzne Conrada.

Lasecka Janina Teresa: Orient w polskiej powieści poetyckiej.

Lichański Jakub Zdzisław: Muzy i armaty (Powrót do życia, Zegar słoneczny, Opowiadania. Antyk i Renesans Jana Parandowskiego).

Majchrowski Stanisław: Uwagi o cyklu powieściowym Witolda Zalewskiego.

Mazan Bogdan: Orzeszkowa i „Nowiny” Aleksandra Świętochowskiego.

Nowakowska Wanda: Twórczość prozatorska Jana Lechonia.

Ratajska Krystyna: Filomatyzm w kręgu szkoły Askenazego czyli o potrzebie mitologizacji historii.

Skowroński Jarosław: Myśl antropologiczna Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Świontek Sławomir: Dramaturg jako krytyk (Różewicz i inni).

Tumolska Halina: Młodzieńcze przekłady Władysława Broniewskiego z Błoka.

Tynecki Jerzy: Pozytywizm a scjentyzm. Konfrontacje terminologiczne.

Zieliński Andrzej: Rajnold Suchodolski – poeta i żołnierz powstania.

 

 1. Seria 38 (1982). – Łódź : Ossolineum, 1982. – 342, [1] s.

Treść:

Baryga Iwona: Donosy rzeczywistości Mirona Białoszewskiego.

Błażejewski Tadeusz: Moralizować skutecznie. O prozie Jana Józefa Szczepańskiego.

Cyniak Eugeniusz: „Polonista” pod redakcją Juliusza Saloniego. Zarys problematyki.

Kardyni-Pelikánová Krystyna: Poznałem Krym Twój… Józef Svatopluk Machar wobec Sonetów Krymskich A. Mickiewicza.

Kowalska Aniela: Gombrowiczowskie „wywodzę się z Montaigne’a”.

Lasecka Janina: Od apologii mocy do apologii patriotyzmu. Postać Wacława Rzewuskiego w literaturze romantycznej.

Pusz Wiesław: Dlaczego miało wybuchnąć? Z literackich świadectw przedpowstaniowej świadomości narodowej.

Ratajska Krystyna: „Sprzysiężenie” młodzieży wileńskiej w ujęciu Maurycego Mochnackiego.

Skwarczyński Zdzisław: Dziennik pierwszego tygodnia wojny w Łodzi.

Skwarczyński Zdzisław: Z nie publikowanych wierszy Antoniego Goreckiego.

Szczecińska Jadwiga: Poezja nielegalnej prasy socjalistycznej lat 1879-1918 na tle innych wydawnictw socjalistycznych.

Tynecki Jerzy: Metafizyczny motyw i religijny wątek. O metafizycznej i religijnej interpretacji Hymnów Jana Kasprowicza.

Wolska Barbara: Polityczne aspekty kasaty zakonu jezuitów w poezji czasów sejmu delegacyjnego. Wyniki kasaty w świetle tej poezji.

Woźniak Mirosława: Niedoszła inteligentka i straszni mieszczanie. O konstrukcji i wymowie Lekkomyślnej siostry Włodzimierza Perzyńskiego.

 

 1. Seria 39 (1983). – Łódź : Ossolineum, 1983. – 353, [1] s.

Treść:

Bieńkowska Danuta: Literatura piękna jako element stylizacji językowej w twórczości Władysława Reymonta.

Kwaśniakowa Janina, Lasecka Janina: Z dziejów motywu zemsty w polskiej poezji romantycznej.

Lasecka Janina: Ocalenie i negacja: epika poetycka Waltera Scotta i George’a Gordona Byrona.

Lichański Jakub Zdzisław: Metafora. Analiza zjawiska na przykładzie polskiej poezji wczesnobarokowej.

Majchrowski Stanisław: Rozrachunek z okresem „błędów i wypaczeń” w prozie politycznej lat 1956-1957.

Mazan Bogdan: Z recepcji pozytywizmu w łódzkiej prasie literackiej 1935-1939.

Pusz Wiesław: Echa listów z wierszami Ignacego Krasickiego.

Skwarczyński Zdzisław: Przyśpiewki weselne Jeżowa i okolic.

Skwarczyński Zdzisław: Zygmunt Szczakowski (nekrolog).

Szczecińska Jadwiga: Wpływ tradycji literackiej na poezję nielegalnej prasy socjalistycznej lat 1879-1918.

Tomaszewski Stefan: Odrażający złoczyńcy i poczciwi rzemieślnicy. O sposobach prezentacji postaci miejskich plebejuszy w polskich powieściach tajemnic okresu międzypowstaniowego.

Tynecki Jerzy: Łódzki rynek prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym.

Wolska Barbara: Z poezji prokrólewskiej czasów sejmu delegacyjnego. Sprawa „Królobójców”.

 

 1. Seria 40 (1984). – Łódź : Ossolineum, 1985. – 372, [1] s.

Treść:

Bocheński Tomasz: Człowiek rozdwojony w Nienasyceniu Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Budrecka Aleksandra: Problem autentyczności i form kulturowych w modernistycznej powieści. Tradycje myślowe zagadnienia.

Duk Józef: Julian Przyboś we Francji w latach 1937-1939.

Kanarek Romuald: Stanisław Baczyński jako krytyk nowej sztuki.

Lasecka Janina: „A step – koń – kozak – ciemność – jedna dzika dusza”. Ukraina w powieści poetyckiej.

Majchrowski Stanisław: Trzy literackie obrazy sanacji (Zofii Nałkowskiej, Tadeusza Brezy, Jerzego Putramenta).

Pusz Wiesław: Listy z wierszami Michała Wyszkowskiego.

Skwarczyński Zdzisław: Przyśpiewki w scenariuszu wesela jeżowskiego.

Tomaszewski Stefan: Literackie wizerunki warszawskich rzemieślników w Domku przy ulicy Głębokiej Józefa Narzymskiego.

Tynecki Jerzy: Racjonalizacja klęski. Sens i przyczyny upadku powstania styczniowego w Ojczymie Józefa Narzymskiego.

Wolska Barbara: Ethos rycerski zagrożony. Problematyka pokoju i wojny w poezji Naruszewicza.

 

 1. Seria 41 (1985). – Łódź : Ossolineum, 1986. – 472, [1] s.

Treść:

Bachórz Józef: Nad tekstem Lalki.

Bocheński Tomasz: Rozważania o społeczeństwie mrowiska w dramatach S. I. Witkiewicza.

Duk Józef: Wiersze dziecięce Juliana Przybosia. Kontekst – geneza – recepcja.

Góralska Anna: Bibliografia prac prof. dr. Zdzisława Skwarczyńskiego (publikacje do r. 1983 w układzie chronologicznym).

Kowalska Aniela: Gombrowiczowskie dyskursy o literaturze i krytyce.

Kulczycka-Saloni Janina: Czytając Prusa…

Kupisz Kazimierz: Z dziejów jednego motywu – Sienkiewicz i Marivaux.

Leszczyński Rafał: Na śladach Albina Mollera w Polsce.

Libera Zdzisław: O Wierszach różnych Ignacego Krasickiego.

Lichański Jakub Zdzisław: Problemy filologiczne w Księgach Hetmańskich Stanisława Sarnickiego. Zagadnienia wybrane na przykładzie IX księgi.

Magnuszewski Józef: Radziwiłła Sierotki sprawa o budowie meczetu Aromele w Kairze i polska anegdota, jak dziady uratowały pana od upadku.

Majchrowski Stanisław: Kierunki polityki kulturalnej i możliwości powieści politycznej w latach 1945-1970.

Mazan Bogdan: „Nowiny” pod redakcją Aleksandra Świętochowskiego.

Pelc Janusz: Twórcy epoki renesansu. – o przestrzeni i o czasie.

Płauszewski Andrzej: W stronę nadrealizmu. O poezji Jana Brzękowskiego.

Pusz Wiesław: Listy z wierszami Józefa Mieroszewskiego.

Sivert Tadeusz: O wczesnych dramatach historycznych Augusta Olizarowskiego.

Skwarczyńska Stefania: Aspekt genologiczny Fraszek Jana Kochanowskiego.

Stankowska Halina: Interpretacja postaci Jana III Sobieskiego we wczesnych powieściach historycznych w Polsce.

Szczepański Jan: O niektórych społecznych czynnikach zmieniających znaczenie wyrazów.

Tomaszewski Stefan: Motywy miejskie w romansie stanisławowskim.

Trzynadlowski Jan: Tłumaczenie czy przetwarzanie informacji.

Tynecki Jerzy: Ku wizji Krasińskiego. Marian Zdziechowski we wczesnych dyskusjach nad neoromantyzmem polskim.

Wierzbowski Ryszard: Cud Wojciecha Bogusławskiego – polityka i artyzm. W kręgu genezy, pogłosów i paralel.

Wierzbowski Ryszard: Tło do portretu Profesora (70-lecie urodzin prof. dr. Zdzisława Skwarczyńskiego).

Wolska Barbara: Reminiscencje antyczne w poezji Kajetana Kościałkowskiego na łamach Muzy ukrytej pod Znakiem Herbu Syrokomli.

Zieliński Andrzej: Romantycy na Pokuciu.

 

 1. Seria 42 (1986). – Łódź : Ossolineum, 1987. – 356, [1] s.

Treść:

Bocheński Tomasz: Koncepcja sztucznego państwa w Dramatach S. I. Witkiewicza i w powieści Alfreda Kubina Po tamtej stronie.

Gołębiowska Barbara: Teatr łódzki pod dyrekcją Mariana Gawalewicza (1903-1906).

Kowalska Aniela: Dar świata antycznego: Księga Życia i Prawdy.

Krawczyk-Wasilewska Violetta: Recepcja Kalevali w Polsce.

Lasecka-Zielak Janina: Dla współczesnych i potomnych. Historia w polskiej powieści poetyckiej.

Mazan Bogdan: Z wczesnopozytywistycznych polemik i dyskusji. Przywódca „Młodych” o tradycji i historii wobec postępu.

Mazanowa Danuta: Debiut literacki Zofii Kossak-Szczuckiej.

Ostromęcka-Frączak Bożena: Z historii literackich związków polsko-słoweńskich. Emil Korytko. France Prešeren i Adam Mickiewicz.

Szajnert Danuta, Izdebska Agnieszka: Władysława L. Terleckiego pentalogia o powstaniu styczniowym (między poetyką a historią).

Szczecińska Jadwiga: Sprawa niepodległości w poezji nielegalnej prasy socjalistycznej lat 1878-1918.

Świętosławska Teresa: O drogach i „błądzikach” metodologicznych Stanisława Adamczewskiego.

Tadeusiewicz Hanna: Kazimierza Piekarskiego Bibliografia dzieł Jana Kochanowskiego. Wiek XVI i XVII.

Tomaszewski Stefan: Miasta i miasteczka w powieści polskiej okresu przedlistopadowego.

Tynecki Jerzy: Modernistyczny sojusz literacki. Korespondencja Janiny Śmiarowskiej z Tadeuszem Micińskim (1896-1897).

Wolska Barbara: Poeta żywiołów. Kosmologiczne obrazy w poezji Naruszewicza (I).

 

 1. Seria 43 (1987). – Łódź : Ossolineum, 1988. – 367, [1] s.

Treść:

Błażejewski Tadeusz: Wertepy Leopolda Buczkowskiego.

Duk Józef: Korespondencja literacka Juliana Przybosia (cz. 1). Dwa zespoły opublikowane.

Gołębiowska Barbara: Druga dyrekcja Czesława Jankowskiego w teatrze łódzkim (1906-1908).

Kamińska Maria: Jak się do siebie zwracają i jak się tytułują łodzianie.

Kaszyński Stanisław: Stanisława Szukalskiego legenda o Kraku.

Kuczyńska Jadwiga: Początek i progres wojny moskiewskiej Stanisława Żółkiewskiego – pamiętnik czy historia (I).

Kujawska Irena: Bibliografia rozpraw i materiałów „Prac Polonistycznych” za lata 1970-1985. Indeks nazwisk autorów rozpraw i materiałów zamieszczonych w „Pracach Polonistycznych” w latach 1937-1985.

Kupisz Kazimierz: Dwie Zuzanny – wokół poematu biblijnego.

Maciejewski Janusz: Legenda konfederacji barskiej w literaturze polskiej XIX wieku.

Mazan Bogdan: Język ezopowy przywódcy „Młodych” (II).

Poklewska Krystyna: Na sprowadzenie prochów Napoleona: romantyczne epicedium.

Sivert Tadeusz: Udział autorski Leona Schillera w czasopiśmie „Łódź teatralna” (1946-1949).

Świętosławska Teresa: Kalendarium życia i działalności Stanisława Adamczewskiego (1883-1952).

Trzynadlowski Jan: Marginalia Sienkiewiczowskie.

Tynecki Jerzy: Ryszard Wierzbowski (nekrolog).

Wolska Barbara: Poeta żywiołów (II). Żywioł ognia w poezji Naruszewicza.

Zabierowski Stefan: Legendotwórczy charakter biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Ziomek Henryk: Obraz Polski w hiszpańskim dramacie Złotego Wieku.

 

 1. Seria 44 (1988). – Łódź : Ossolineum, 1991. – 312, [1] s.

Treść:

Błażejewski Tadeusz: „Historia zerwana z łańcucha”. O Czarnym potoku Leopolda Buczkowskiego.

Duk Józef: Korespondencja literacka Juliana Przybosia. Cz. 2: Drobne zespoły opublikowane.

Fiszbak Zbigniew: W szkole Pyrrona z Elidy. O twórczości Stefana Themersona.

Gazda Grzegorz: Stefania Skwarczyńska (1902-1988).

Gołębiowska Barbara: Pasierbowie kultury. Kartka z dziejów inteligencji łódzkiej.

Ignaczak Lidia: Semantyka światła w Kordianie J. Słowackiego. O świetlnych znakach.

Koc Barbara: Ziemia Ulro Czesława Miłosza. Próba interpretacji.

Kuczyńska Jadwiga: Początek i progres wojny moskiewskiej Stanisława Żółkiewskiego – pamiętnik czy historia (II).

Lasecka-Zielak Janina: Rycerz czy mściciel w masce? Kiejstut Adama Asnyka.

Mazan Bogdan: Nad listami A. Świętochowskiego do J. I. Kraszewskiego.

Poklewska Krystyna: Mickiewiczowskie wariacje na horacjański temat.

Ratajska Krystyna: „Trud” życia młodego Pigonia. (Stanisław Pigoń w okresie przynależności do Eleuzis).

Tomaszewski Stefan: Postaci mieszczan w powieści polskiej okresu przedlistopadowego.

Tynecki Jerzy: Przemysł a kultura. Dzieje imperium bawełnianego w Łodzi dla historyków kultury.

 

 1. Seria 45 (1989). – Łódź : Ossolineum, 1989. – 330, [1] s.

Treść:

Bachórz Józef: Kraszewski o Norwidzie.

Błażejewski Tadeusz: „Jesteśmy szczątkami tych czasów”. O Doryckim krużganku Leopolda Buczkowskiego.

Kordacka Jolanta: Barwa i światło jako elementy wizji scenicznej w dramatach Cypriana Norwida.

Kowalska Aniela:  Źródło Cypriana Norwida. Próba odczytania.

Kupisz Kazimierz: Wokół antypedantyzmu Montaigne’a.

Kurska Anna: Źródło Cypriana Norwida. Próba odczytania.

Lelonkiewicz-Kubik Elżbieta: Elementy groteski w Poema Piasta Dantyszka… J. Słowackiego.

Maciejewski Janusz: Pojęcie formy u Norwida.

Marcjan Maria: Z problemów poetyki nowel C. Norwida.

Mazan Bogdan: Przywódca „młodych” jako polonista i pamflecista.

Mazanowa Danuta: Wybrane zagadnienia warsztatu pisarskiego Zofii Kossak-Szczuckiej.

Pleszkun-Olejniczak Elżbieta: Literatura w Polskim Radiu w okresie międzywojennym.

Poradecki Jerzy: Motyw wzlotu i wędrówki poety w poezji Norwida.

Pusz Wiesław: Epigramaty Franciszka Morawskiego.

Sugiera Małgorzata: Norwidowska koncepcja tragizmu.

Szturc Włodzimierz: Mit fundacyjny narodu w misterium o Wandzie C. K. Norwida.

Tomaszewski Stefan: Postaci miejskich plebejuszy w szkicach fizjologicznych i obrazkach okresu międzypowstaniowego.

Tynecki Jerzy: Imię rodowe, imię własne czy pseudonim osłaniający. Co przystoi poecie w Powieści bez tytułu Kraszewskiego.

Wolska Barbara: Muza ukryta pod znakiem herbu Syrokomli Kajetana Kościałkowskiego.

 

 1. Seria 46 (1990). – Łódź : Ossolineum, 1992. – 238, [1] s.

Treść:

Błażejewski Tadeusz: Niepokojąca Uroda na czasie Leopolda Buczkowskiego.

Mazan Bogdan: „Przegląd Lwowski” o sprawie polskiej w konflikcie wschodnim (1875-1878).

Pietrych Krystyna: Obraz Natury w Pieśniach wędrowca Aleksandra Wata.

Pleszkun-Olejniczakowa Elżbieta: Literatura w Polskim Radiu w latach międzywojennych (O Eksperymentalnym Teatrze Wyobraźni).

Podolska Joanna: Refleksje nad kształtem dziennika literackiego.

Poradecki Jerzy: Arytmetyka współczucia. Przesłanie moralne poezji Zbigniewa Herberta.

Pusz Wiesław: Listy menipejskie Franciszka Morawskiego z 1814 r.

Szczepaniak Joanna: Studia przedmiotów w prozie poetyckiej Zbigniewa Herberta.

Tynecki Jerzy: Eros rozcząstkowany (albo: Prus wobec androgyne).

Wiśniewski Jerzy: Biblijne źródła Herbertowskiej koncepcji słowa poetyckiego (na wybranych przykładach).

Zielak Janina: Litewski mocarz. Syrokomlowy portret Margiera.

Żurawska Bogna: „Otrzymałem życie jak ranę”. (O tajemnicy zła w poezji Zbigniewa Herberta).

 

 1. Seria 47 (1991/92). – Łódź : ŁTN, 1992. – 231 s.

Treść:

Brzozowski Jacek: „Jedno z miejsc najrozkoszniejszych Krymu”. Uwagi o Ałuszcie w dzień i krymskim cyklu.

Ignaczak Lidia: O wyborach repertuarowych Leona Schillera.

Kupisz Kazimierz: Jeszcze o Myśli religijnej Montaigne’a. Montaigne a reformacja.

Mazan Bogdan: Interpretacja przepisów cenzuralnych oraz piśmiennictwa polskiego i obcego przez Warszawski Komitet Cenzury w okresie pozytywizmu.

Mazanowa Danuta: Genialny wynalazca i historia (O Puszkarzu Orbano Zofii Kossak-Szczuckiej).

Pietrych Piotr: Czarna wiosna Antoniego Słonimskiego jako „poemat rewolucyjny”.

Przybyła Zbigniew: Rodowód marionetek Ignacego Rzeckiego

Pusz Wiesław: Franciszek Morawski. Szkic do portretu.

Tadeusiewicz Hanna: Recepcja dramatu na łamach czasopism warszawskich z lat 1825-1830.

Zielakowa Janina: Kochajmy się! Syrokomlowa wizja oraz interpretacja historii Polski i Litwy wieków średnich w Córze Piastów.

 

 1. Seria 48 (1993). – Łódź : ŁTN, 1993. – 234 s.

Treść:

Brzozowski Jacek: Geneza Pana Cogito.

Burdziej Bogdan: Objawienie w Martwym Domu według Zbigniewa Herberta.

Cieślak Tomasz: Narzędzie i odrębne „ja”? Motyw i symbolika ręki w twórczości Zbigniewa Herberta.

Duk Józef: Między kroniką a moralitetem (O Drugim pokoju Zbigniewa Herberta).

Fiut Aleksander: Język wiary i niewiary.

Gutowski Wojciech: Świadek odbóstwionej wyobraźni. Sacrum chrześcijańskie w poezji Zbigniewa Herberta.

Lam Andrzej: Zbigniew Herbert przed debiutem książkowym.

Ligęza Wojciech: Elegie Zbigniewa Herberta.

Olejniczak Elżbieta: Złe przeczucia eschatologiczne pana Herberta.

Urbaniak Irena: Poeta rygoru.

Wiśniewska Lidia: Filozofia i mechanizmy konstrukcyjne świata poetyckiego Herberta.

Wiśniewski Jerzy: Pasja według Zbigniewa Herberta? (Motywy pasyjne w wierszach poety).

Zeler Bogdan: Bóg i człowiek (o pewnym aspekcie metafizycznym liryki Zbigniewa Herberta).

 

 1. Seria 49 (1994). – Łódź : ŁTN, 1994. – 231 s.

Treść:

Balcerak Joanna: Romantyczne itineraria krakowskie.

Brzozowski Jacek: Glosy do Romantyczności.

Cysewski Kazimierz: Epistolografia jako literatura na przykładzie listów Zygmunta Krasińskiego.

Kordacka Jolanta: Norwidowski Orfeusz – odwołania do antycznego mitu w wierszach poety.

Poklewska Krystyna: „Pieśń stepowa” Juliusza Słowackiego. Duma o Wacławie Rzewuskim wobec odmian gatunkowych dum.

Ratajska Krystyna: Czas realizacji. Interpretacja mesjanizmu mickiewiczowskiego w kręgu lwowskiego „Odrodzenia” i warszawskiego „Legionu”.

Szargot Maciej: Wiersz i przedmiot.

Szymańska Beata: Mechanizm deszyfracji w pokongresowej bajce politycznej.

Zielakowa Janina: Zemsta Litwinki. Ponadhistoryczne prawdy młodego Kraszewskiego.

 

 1. Seria 50 (1995). – Łódź : ŁTN, 1995. – 334 s.

Treść:

Biliński Krzysztof: O erotyźmie Antka Bolesława Prusa.

Błażejewski Tadeusz: Traktat teologiczny. Drugie Przyjście Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Fiszbak Zbigniew: Od ewokacji dzieciństwa do buntu przeciw emigracyjności (wczesna proza Mariana Pankowskiego).

Gołąb Mariusz: O zgubieniu narracji w Miazdze Jerzego Andrzejewskiego.

Jabłkowska Joanna: Groteskowe wizje apokaliptyczne w literaturze niemieckiej.

Jakóbczyk Jan: Obcy i Żeromski.

Kamińska Maria: Polak obcy wśród obcych. Wyznaczniki obcości w mowie potocznej.

Łozowska Katarzyna R.: Uczucie obcości jako forma świadomości jednostki. Separacja i wykorzenienie w prozie wspomnieniowej dwudziestolecia międzywojennego.

Majchrowski Stanisław: Studium świadomości obcego. O Sprzysiężeniu Stefana Kisielewskiego.

Mazan Bogdan: Z problemów felietonistyki przywódców „młodych”.

Paszek Jerzy: Obcy i Berent.

Poklewska Krystyna: Ignacy Rzecki i Andrzej Rzeski. O wpływie powieści Ci i tamci T. T. Jeża na epizod węgierski w Lalce B. Prusa.

Szymańska Beata: „Obcość z wyboru” – moda na cudzoziemszczyznę w czasach stanisławowskich.

Śniegucka Agnieszka: Skąd się biorą duchy, czyli o stosunku Mostowskiej do powieści grozy.

Świętosławska Teresa: Quo vadis Henryka Sienkiewicza: powieść historyczna czy epos?

Tierling Ewa: Razem czy obok siebie – stereotypy narodowościowe w twórczości Marii Rodziewiczówny.

Wójcik Włodzimierz: Problematyka obcości i wyobcowania we wczesnej twórczości Zofii Nałkowskiej.

 

 1. Seria 51 (1996). – Łódź : ŁTN, 1996. – 255 s.

Treść:

Chuchro Ewa: Imperium i katedra – w stronę historiozofii Hanny Malewskiej.

Cieślak Stanisław: Bóg, święci i świętość w poezji Jana Twardowskiego.

Dunin Janusz: Tuwim jako Żyd, Polak, człowiek.

Gazda Grzegorz: Tuwim i awangarda.

Jaworski Krzysztof: Morze Brunona Jasieńskiego przykładem poezji wizualnej.

Kobylska Dorota: Między współczesnością a pragnieniem Boga. O poezji Józefa Czechowicza.

Kowalczykowa Alina: Tuwim – poetyckie wizje Łodzi.

Kupisz Kazimierz: Niespodziewane spotkanie Małgorzaty z Nawarry i Iwaszkiewicza.

Ligęza Wojciech: Fascynacje i egzorcyzmy. Tuwim i twórczość Tuwima w kręgu pisarzy emigracyjnych.

Nowakowska Wanda: Lechoń i Tuwim – dzieje przyjaźni.

Ratajska Krystyna: Spór o Wiosnę Juliana Tuwima.

Sawicka Jadwiga: Poeta i krytycy (Tuwim i krytyka literacka).

Więckowska Joanna: „Chcąc rozszyfrować przesłanie” – mundur górniczy Iwaszkiewicza na tle jego życia i twórczości.

Woźniak-Łabieniec Marzena: „Niebytu wycieruch” (o leśmianowskim poecie nicości).

 

 1. Seria 52 (1997). – Łódź : ŁTN, 1997. – 285 s. – Studia i szkice o Słowackim.

Treść:

Biliński Krzysztof: Motyw papieża w Kordianie na tle biblijnej historiozofii dramatu.

Brzozowski Jacek: Uwagi, dla których powodem był wiersz Daję wam tę ostatnią koronę pamiątek…

Grzęda Ewa: Próchno się w gwiazdy rozlata – dęby Juliusza Słowackiego.

Inglot Mieczysław: Rzym – elegia dramatyczna Juliusza Słowackiego.

Jałbrzykowska-Frączyk Dominika: Ogród i step w Śnie srebrnym Salomei.

Kowalczykowa Alina: Pies i gwiazdy.

Krysowski Olaf: Chrystus solarny w lirykach genezyjnych Słowackiego – ikonograficzne źródła symboliki.

Kudelska Dorota: Veronese i czas przeszły u Słowackiego.

Libera Leszek: Symboliczność Wacława, czyli pośmiertny żywot Stanisława Szczęsnego Potockiego.

Ławski Jarosław: Teatr śmierci w Balladynie. Glosy do rozważań o wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego.

Makowski Stanisław: Wizja ognista Juliusza Słowackiego.

Nowicka Elżbieta: Ogród w Księciu Niezłomnym, Książę Niezłomny w ogrodzie.

Poklewska Krystyna: Kraj miłości szczęśliwy w Beniowskim. Zwyczajny – niezwyczajny.

Pusz Wiesław: Sztambuchowe arcydzieło Słowackiego.

 

 1. Seria 53 (1998). – Łódź : ŁTN, 1998. – 268 s.

Treść:

Chuchro Ewa: Czasopisma drugiego obiegu lat 1981-1989 – pytanie o tożsamość kultury.

Kępa Alina: Adam Chmielowski jako postać historyczna w świetle faktów i opinii.

Kowalewska Danuta: Proza Stanisława Doliwy Starzyńskiego jako wyraz jego światopoglądu.

Laskowska Małgorzata: Lirnik mazowiecki jako poeta kultury. O Album włoskim Teofila Lenartowicza.

Łuczkowski Tomasz: Melancholiczny obraz średniowiecza w genewskiej korespondencji Zygmunta Krasińskiego.

Mazan Alicja: Z tajników warsztatu artystycznego Jana Twardowskiego.

Piasecka Magdalena: „(…) W wilię chrześcijańskiej prawdy objawienia”. Obraz upadającego Rzymu w Ouidamie Cypriana Kamila Norwida.

Pustkowski Henryk: Krytyka literacka w Łodzi (1945-1955).

Raźny Joanna: Bohater opowiadań Ludwika Stanisława Licińskiego Z pamiętnika włóczęgi.

Śmigielski Tomasz: Między Wilnem i Łodzią. O życiu i twórczości Jerzego Wyszomirskiego (1897-1955).

Tynecka-Makowska Słowinia: Między jawą a snem – u źródeł literackiej konwencji (Ferdydurke Witolda Gombrowicza a Metamorfozy albo Złoty Osioł Apulejusza z Madaury).

 

 1. Seria 54 (1999). – Łódź : ŁTN, 1999. – 165, [1] s.

Treść:

Aleksandrowska Elżbieta: O mało znanym poecie – Onufrym Korytyńskim.

Błażejewski Tadeusz: Pseudoegzotyczna parabola.

Borkowska Grażyna: Stanisław Czekanowski. Roczniki długiego żywota mego. Uwagi o autorze i tekście.

Mazan Bogdan: Żart, ironia i głębsze znaczenie w Listach z Warszawy (1874) Piotra Chmielowskiego.

Poklewska Krystyna: „Wielkie odmiany porządku europejskiego”. O antyutopijnej wizji fragmentów Historii przyszłości.

Pusz Wiesław: Wiersze Józefa Mieroszewskiego.

Raźny Joanna: Zapomniany „mistrz słowa”. O życiu i twórczości Wacława Grubińskiego.

 

 1. Seria 55 (2000). – Łódź : ŁTN, 2000. – 171, [1] s.

Treść:

Brzuska-Kępa Alina: Życie śmierć – życie wieczne. Refleksje Marii Konopnickiej w poezji przełomu wieków.

Budrewicz Tadeusz: Asnyk między symbolizmem a socjalizmem (Przeoczone konteksty szkicu do współczesnego obrazu cz. 1).

Kula Aneta: Tadeusza Różewicza psy i chimery.

Sarzała Paweł: Barokowa medytacja o śmierci ścigającej człowieka w twórczości Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego.

Tynecka-Makowska Słowinia: O fobii nadmiaru – Uwagi na marginesie trzech lektur.

Żbikowski Piotr: Romantyczne kreacje bohatera we wczesnej twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza.

 

 1. Seria 56 (2001). – Łódź : ŁTN, 2001. – 189, [1] s.

Treść:

Aleksandrowska Elżbieta: Czy Dmochowski był autorem bajki Orzeł i paw?

Błażejewski Tadeusz: Powiastka rediviva?

Domagalska Małgorzata: Gdy antysemita wraca z Palestyny…

Pleszkun-Olejniczakowa Elżbieta: „Janina Morawska […] większą artystką niż Zofia Nałkowska”, czyli niespodzianki literackie w Polskim Radiu w okresie Piętnastolecia 1925-1939 r.

Pusz Wiesław: Zimny rzezaniec czy Przestrzegacz sztuki. Starcie Franciszka Morawskiego z Kajetanem Koźmianem w 1826 roku.

Ratajska Krystyna: „Towiańszczyzna czysta” w działaniu i pismach Wincentego Lutosławskiego.

Staszewska Dorota: Czy struktura sonetu może jeszcze zadziwić? Analiza mickiewiczowskiej realizacji gatunku.

Szczesio Joanna: Żywe obrazy w odach Franciszka Dionizego Kniaźnina.

Wichrowska Elżbieta: Jest Hiszpania za górami… Fałszywy trop elegii Kantorberego Tymowskiego.

 

 1. Seria 57 (2002). – Łódź : ŁTN, 2002. – 236, [1] s.

Treść:

Kowalewska Danuta: „Ty piszesz dla potomnych, a ja z nudów piszę…” – doświadczanie nudy jako źródło twórczości w wypowiedziach Stanisława Doliwy Starzyńskiego.

Künstler-Langner Danuta: Uwięzieni w „złym ciele”. Refleksja o naturze ludzkiej w liryce barokowej.

Nalepa Marek: Ciemna strona życia. Szkic o samobójstwie w oświeceniu.

Pawłowska Bogna: Narrator opowiadań Mrożka W okowach duszy i ciała, czyli o narratorze, który stanowi problem sam dla siebie.

Samborska-Kukuć Dorota: Posępne epifanie Stanisława Koraba Brzozowskiego.

Sarzała Paweł: „Dawno czas zginąć, nie wiem, jako żyję…”.

Stapkiewicz Agnieszka: Ciało cielesne i ciało duchowe w poezji Anny Świrszczyńskiej.

Tynecka-Makowska Słowinia: „Jak się nudzić na scenie tak małej?” – literackie rokowania w stanach czczości egzystencjalnej.

 

 1. Seria 58 (2003). – Łódź : ŁTN, 2003. – 318 s.

Treść:

Błażejewski Tadeusz: Podróżnicza powieść Włodzimierza Odojewskiego.

Bolecki Włodzimierz: Nie całkiem fantastyczna podróż po pewnym romantycznym temacie (z poradnika wykładowcy).

Brzozowski Jacek: Trzy domysły na marginesie wiersza Snuć miłość…

Cieślak Tomasz: Tych kilka ulic na Bałutach. Wędrówki po marginesach prozy polskiej ostatnich lat.

Ignaczak Lidia: Kalinowa godzina Pana Teofila.

Inglot Mieczysław: Nad artykułem Cypriana Norwida Żydy i mechesy.

Jokiel Irena: Trudna przyjaźń. Adam Mickiewicz w korespondencji Zygmunta Krasińskiego.

Kowalczykowa Alina: Romantyczne stylizacje autoportretu. Kilka uwag.

Kula Aneta: Tadeusza Różewicza podróż do Arkadii (O poemacie Et in Arcadia ego).

Kurska Anna: Seweryn Goszczyński wobec przeszłości czyli o Zamku Kaniowskim.

Makowski Stanisław: Krzemieniec w Złotej czaszce Juliusza Słowackiego.

Pietrych Krystyna: Poetyckie podróże Aleksandra Wata po Włoszech i Francji.

Poradecki Jerzy: Uwagi wokół wiersza W ostatni dzień… Juliusza Słowackiego.

Ratajska Krystyna: Kilka uwag na temat Króla-Ducha.

Skuczyński Janusz: Książę Homburgu Kleista – Pruski Kordian.

Stelmaszczyk Barbara: Leśmianowska podróż – lot w poślizgu za bezkresem.

Sudolski Zbigniew: Od Nie-Boskiej do Piekielnej Komedii (zaprzepaszczony dramat Teofila Lenartowicza).

Szturc Włodzimierz: Artur Rimbaud: Podróże wyobraźni tekstowej w Statku pijanym.

Ślósarska Joanna: Drzewa Valinoru. Magiczny egzystencjalizm w Sirmarillionie J. R.R. Tolkiena.

Więckowska Joanna, Kuśmierczyk Andrzej: Podróż do nikąd. O Barbarze z Nocy i dni.

Wiśniewski Jerzy: Pielgrzymowanie i muzyka. Uwagi o wierszu Stara pieśń na Binnarową Mirona Białoszewskiego.

Woźniak-Łabieniec Marzena: Wędrowiec w Stuleciu bez harmonii (O Dalszych okolicach Czesława Miłosza).

Zielakowa Janina: Juliusz Słowacki: W sztambuchu Marii Wodzińskiej.

 

 1. Seria 59 (2004). – Łódź : ŁTN, 2004. – 220, [1] s.

Treść:

Błażejewski Tadeusz: Dedykacja jako kontrapunkt.

Kuran Michał: O przyjaźni poety z senatorem – ody Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ dla biskupa Stanisława Łubieńskiego (na tle korespondencji).

Mieszek Małgorzata: „Aby moja miłościwa pani [...] tę chęć moję wdzięcznie przyjąć raczyła” - o dedykacji Mikołaja Szarfenbergera dla Zofii z Kostków Tęczyńskiej.

Napiórkowska Joanna: „Na jakież Ci się zbiorę wiązanie?” - Urban Szostowicz w darze dla rodziny Piaskowskich.

Samborska-Kukuć Dorota: Antoniego Goreckiego liryczne pamiętanie o Marii Mirskiej.

Tuta Zbigniew: Wierszowane podarunki imieninowe Józefa Koblańskiego, zapomnianego poety Oświecenia.

Urbańska Monika: Bukiety Adama Naruszewicza, Adama Wawrzyńca Rzewuskiego i Franciszka Ksawerego Woyny na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”.

Wolska Anna: Metoda „akcji bezpośredniej” i strategie obronne bohatera dramatu. Katastrofa Samuela Becketta – sztuka dedykowana Vaclavovi Havlovi.

Wolska Barbara: Ogólne uwagi o twórczości okolicznościowej Adama Naruszewicza. Wiersze podarunkowe i bukiety.

 

 1. Seria 60 (2005). – Łódź : ŁTN, 2005. – 191, [1] s.

Treść:

Cieński Marcin: Polsko-niemieckie relacje literackie w XVIII wieku. Wspólna przestrzeń (rekonesans).

Kąkol Piotr: Sztokholm – Gdańsk – Warszawa. Zdarzenia wspólnoty teatralnej z pierwszej połowy XVIII wieku.

Kukuć Dariusz: Stosunek „Tygodnika Petersburskiego” do myśli zaprzecznej Henryka Rzewuskiego.

Kuran Michał: Z dziejów barokowego parnasu – o wybitnych utworach Samuela Twardowskiego.

Łukaszewicz Justyna: Drama mieszczańska w twórczości Franciszka Zabłockiego.

Maksimowicz Krystyna: Antytargowickie druki ulotne Juliana Ursyna Niemcewicza. Sprawa chronologizacji.

Samborska-Kukuć Dorota: „Skąd nasz ród” - obraz przeszłości Inflant Polskich w Pamiętnikach księdza Jordana Kazimierza Bujnickiego. Między powieścią historyczną a epopeją.

Śniegucka Agnieszka: Dobroczynność według Krasickiego – kilka refleksji.

Śniegucka Agnieszka: Dyptyk z Adamem i Ewą, czyli o Alegorii i Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach Ignacego Krasickiego.

 

 

PROBLEMY SPOŁECZNEGO RUCHU NAUKOWEGO

 

Red.: t. 1, cz. 1 : M. Biskup, L. Bogusławski, E. Hałoń, P. Hübner, J. Ławrynowicz, A. Ryżewska, J. Vetulani, S. Zajączkowski; t. 1, cz. 2 – t. 3, cz. 2: M. Biskup, L. Bogusławski, Z. Budzyński, E. Hałoń, P. Hübner, J. Ławrynowicz, A. Ryżewska, J. Staszewski, J. Vetulani, S. Zajączkowski, E. Żegalska; t. 3, cz. 3/4 – t. 6, cz. 4: M. Biskup, L. Bogusławski, Z. Budzyński, B. Górnicki, E. Hałoń, P. Hübner, J. Ławrynowicz, A. Ryżewska, J. Staszewski, J. Vetulani, S. Zajączkowski, E. Żegalska.

 

 1. 1, cz. 1. – Łódź : ŁTN ; Rada Towarzystw Naukowych, 1994. – 68 s.

Treść:

Bielański Adam: Na otwarcie czasopisma.

Cholewińska Lucyna: Finansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania towarzystw i stowarzyszeń naukowych ze środków budżetowych.

Egeman Tomasz: Posiedzenie Rady Towarzystw Naukowych w dniu 14 grudnia 1993 r.

Hübner Piotr (komentarz): Memoriał Zygmunta Wojciechowskiego.

Hübner Piotr: Czy tworzyć związek towarzystw naukowych?

Labuda Gerard: Społeczny ruch naukowy w obliczu przechodzenia od gospodarki planowanej do gospodarki rynkowej.

Ławrynowicz Julian: Kronika społecznego ruchu naukowego.

Szafer W.: Projekt Statutu Związku Towarzystw Naukowych.

 

 1. 1, cz. 2. – Łódź : ŁTN ; Rada Towarzystw Naukowych, 1994. – 102 s.

Treść:

Bielański Adam: Rola, zadania i warunki rozwoju społecznego ruchu naukowego.

Cholewińska Lucyna: Jak ubiegać się o środki finansowe z budżetu Państwa.

Hałoń Edward: Rada do Spraw Nauki przy Prezydencie Rzeczypospolitej o problemach społecznego ruchu naukowego w Polsce.

Hübner Piotr: Posiedzenie Rady Towarzystw Naukowych w dniu 6 kwietnia 1994 r.

Hübner Piotr (komentarz): Statut Komitetu Porozumiewawczego Towarzystw Naukowych Akademickich z 1939 r.

Karasiński Edward: Dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w ocenie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Liszewski Stanisław: Miejsce społecznego ruchu naukowego w nauce polskiej oraz społeczne cele jego działalności.

Suchodolski Bogdan: W sprawie towarzystw naukowych.

 

 1. 1, cz. 3/4. – Łódź : ŁTN ; Rada Towarzystw Naukowych, 1995. – 192 s.

Treść:

Banach Andrzej Kazimierz: Kilka refleksji po przeczytaniu książki Piotra Hübnera.

Baranowski Jerzy, Brożek Krzysztof, Sułkowski Henryk, Woźnica Irena: Dziesięć lat działalności Polskiego Towarzystwa Medycyny Ogólnej i Środowiskowej (1985-1994).

Bieńkowski Władysław: Głos w dyskusji na temat książki Piotra Hübnera.

Budzyński Zdzisław: Funkcjonowanie towarzystwa naukowego w środowisku pozaakademickim (na przykładzie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu).

Cholewińska Lucyna: Finansowanie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez stowarzyszenia naukowe.

Hałoń Edward: Rada Towarzystw Naukowych o sprawach społecznego ruchu naukowego.

Hübner Piotr, Kozłowski Jan: Społeczne organizacje naukowe w Polsce wczoraj i dziś.

Kaczyńska Elżbieta: Głos w dyskusji na temat książki Piotra Hübnera.

Kocójowa Maria, Milczanowski Piotr: Czy stowarzyszenia są dzisiaj potrzebne? Tradycja i teraźniejszość na przykładzie stowarzyszeń działających na terenie południowej Polski.

Kowalski Kazimierz: Polska Akademia Umiejętności.

Malarczyk Jan: Z tradycji i historii Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Massalski Adam: Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

Ostrowski Włodzimierz S.: Społeczny ruch naukowy na terenie działalności Krakowskiego Oddziału PAN.

Szyszka Bogdan: Zamojskie Towarzystwo Naukowe – autoportret, tradycje i początki działania.

Żegalska Elżbieta: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.

 

 1. 2, cz. 1. – Łódź : ŁTN ; Rada Towarzystw Naukowych, 1996. – 229 s.

Treść:

Achremczyk Stanisław, Ogrodziński Władysław: Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego i Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie – przykład nowych struktur organizacyjnych i ich współdziałania.

Bagdziński Stanisław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe (działalność w latach i zamierzenia na najbliższy okres).

Bojakowski Antoni: 35 lat Legnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Szkice Legnickie” – kompendium wiedzy o regionie.

Buko Andrzej: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie: nowy punkt na mapie regionalnych towarzystw naukowych.

Chojnacki Jakub: W 175 rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Dobrzyńska-Głazek Wanda, Strzałkowski Ireneusz: Polskie Towarzystwo Fizyczne – wczoraj, dziś, jutro.

Frankel Mark S.: Rola stowarzyszeń naukowych i technicznych w Stanach Zjednoczonych (referat na konferencji w Wyszehradzie).

Górnicki Bolesław, Miśkiewicz Marian, Korczak Cezary W.: Zrzeszenie Polskich Towarzystw Medycznych w okresie lat 1965-1995.

Hałoń Edward: Z prac Rady Towarzystw Naukowych.

Haman Janusz, Wiśniewski Wojciech: Baza danych i ranking towarzystw naukowych.

Kieniewicz Stefan: Od Towarzystwa Przyjaciół Nauk do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Krajewska-Tartakowska Barbara: Prace nad słownikiem polskich towarzystw naukowych w bibliotece PAN w Warszawie.

Orzechowski Krzysztof: Z prac Radomskiego Towarzystwa Naukowego.

Pajka Stanisław: Dziesięć lat Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego.

Rudowski Witold, Mikulski Zdzisław: Societas Scientiarum Varsaviensis – Rediviva.

Sędziak Henryka: W dwudziestolecie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.

Stępień Stanisław: Stowarzyszenie Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu.

Vetulani Jerzy: 115 lat „Wszechświata”.

Wincenciak Witold: Problemy edukacji ekologicznej w pracach Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.

Wójcik Zbigniew: Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika w latach 1875-1995.

Zieliński Andrzej, Paszkiewicz Andrzej: Z historii zrzeszania się polskich inżynierów i techników.

 

 1. 2, cz. 2. – Łódź : ŁTN ; Rada Towarzystw Naukowych, 1996. – 159 s.

Treść:

Hałoń Edward: O aktualnych problemach społecznego ruchu naukowego.

Kuciński Julian: Działalność naukowa towarzystw medycznych w Łodzi i regionie łódzkim 1885-1914.

Ławrynowicz Maria: Udział Polskiego Towarzystwa Botanicznego w upowszechnianiu wiedzy mikologicznej.

Łuczak Aleksander: Do uczestników Zjazdu.

Rutkowski Antoni: Stan i problemy przyrodniczych, rolniczych i technicznych towarzystw naukowych oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych w kadencji Rady Towarzystw Naukowych 1993-1995.

Staszewski Jacek: Uwagi o warunkach działalności towarzystw humanistycznych.

Waliszewski Włodzimierz: Polskie Towarzystwo Matematyczne – początki i stan obecny.

Wawrzyniak Kazimierz: Sytuacja polskich towarzystw naukowo-technicznych – stan i dynamika rozwoju.

Wincenciak Witold: Śladami Narcyzy Żmichowskiej po ziemi Łomżyńskiej (w 120 rocznicę śmierci i 150 lat od ukazania się Poganki).

 

 1. 2, cz. 3/4. – Łódź : ŁTN ; Rada Towarzystw Naukowych, 1996. – 192 s.

Treść:

Bagdziński Stanisław L.: Uroczystość inauguracyjna w Wyższej Szkole Pracy Socjalnej we Włocławku.

Bara Marian, Bogusławski Lech: 50 lat działania Stowarzyszenia Papierników Polskich.

Fichera Gaetano, Stańczyk Mirosława, Ławrynowicz Julian: Najstarsza akademia – Accademia dei Lincei w Rzymie – jej rola inspirująca i związki ze społecznym ruchem naukowym w Polsce.

Gaj Jerzy, Linkowski Zdzisław, Topolski Jerzy: Gorzowskie Towarzystwo Naukowe.

Guzek Jan W.: 60 lat Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego.

Jezierska Honorata, Zieliński Andrzej: Informacja o Zjeździe Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Kurnatowski Stanisław: Zadania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w obecnej sytuacji środowiska naukowego.

Piekarski Marian: 50-lecie Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Rutkowski Józef: 40-lecie Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego.

Starnawski Jerzy: O polskich towarzystwach naukowych w zakresie humanistyki. Powstanie, rozwój i znaczenie.

Staszewski Jacek: Sesja „400-lecie zawarcia Unii Brzeskiej”.

Ślusarczyk Janusz: Górskie Towarzystwo Naukowe – cele i program działania.

Tarnawski Wiktor Jan: Stowarzyszenie Papierników Polskich. Informacja o Stowarzyszeniu.

Twaróg Jan: Polskie Towarzystwo Logistyczne.

Wiktor Krystyna: Informacja o powołaniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Gdyni.

Żaboklicki Krzysztof: Accademia Nazionale dei Lincei.

Żegalska Elżbieta: Sesja „Czy zmierzch kultury ludowej?”

 

 1. 3, cz. 1/2. – Łódź : ŁTN ; Rada Towarzystw Naukowych, 1997. – 105 s.

Treść:

Dziekan Marek W.: Polskie Towarzystwo Orientalistyczne – dzieje i dorobek w zarysie.

Goetzendorf-Grabowski Leszek: Dawne i współczesne dzieje młyna papierniczego w Dusznikach Zdroju.

Jasnowska Janina, Rutkowski Józef: Zarys historii Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego i główne postacie w szczecińskim ośrodku naukowym.

Michalec Adam: Polskie Towarzystwo Astronomiczne – przeszłość i teraźniejszość.

Olesiejuk Feliks: Regionalizm w twórczości Mariana Kowalskiego, założyciela TPN w Międzyrzecu Podlaskim.

Rutkowski Antoni: Towarzystwa naukowe a młodzi pracownicy nauki.

Sędziak Henryka: Łomżyńskie sesje językoznawcze.

Sobański Roman, Songin Włodzimierz: Działalność wydawnicza i odczytowa Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego.

Straszko Jerzy: Rola Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego w pobudzaniu badań.

 

 1. 3, cz. 3/4. – Łódź : ŁTN ; Rada Towarzystw Naukowych, 1997. – 210 s.

Treść:

Budzyński Zdzisław: Towarzystwo Naukowe im. Tarasa Szewczenki we Lwowie 1873-1999 – szkice do monografii (część 1).

Dziembowski Wojciech: Przyczynki do Testamentu Zespołu ds. Polityki Wydawniczej KBN.

Guzek Jan W.: Powstanie i rozwój Wydziału IV Nauk Medycznych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Jakóbczyk Stanisław: Konferencje Naukowe TPTN w 1997 r.

Jakóbczyk Stanisław: Relacja z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w 140. rocznicę powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (PTPN).

Kędryna Teresa: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w Krakowie.

Korczak Cezary W.: Jubileusz 100 lat Polskiego Towarzystwa Higienicznego 1898-1998.

Korczak Cezary W.: Z działalności Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

Luchowiec Józef: Propozycja zmian niektórych zasad dofinansowania towarzystw naukowych oraz roli i zasad współdziałania Rady Towarzystw Naukowych z Komitetem Badań Naukowych.

Ławrynowicz Julian: Propozycja zasad współdziałania Rady Towarzystw Naukowych z Komitetem Badań Naukowych.

Massalski Adam: Sesja „Sienkiewicz i film” w Kielcach.

Paczkowski Andrzej: Uwagi z doświadczeń pracy w Zespole ds. Polityki Wydawniczej KBN.

Sławiński Janusz: Z doświadczeń Zespołu ds. Polityki Wydawniczej KBN.

Szczucki Lech: Kilka uwag w związku z zakończeniem kadencji Zespołu ds. Polityki Wydawniczej KBN.

Świderski Jarosław: Uwagi o dotychczasowej działalności Zespołu ds. Polityki Wydawniczej KBN.

Zbierski Andrzej: 75-lecie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Żernicki Bogusław: Zalecenie dla redaktorów czasopism naukowych.

 

 1. 4, cz. 1. – Łódź : ŁTN ; Rada Towarzystw Naukowych, 1998. – 65 s.

Treść:

Fogel Wiesława Agnieszka: Polskie Towarzystwo Badań nad Histaminą.

Liszewski Stanisław: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1936-1996.

Majsterkiewicz Tadeusz: Posiedzenie plenarne Rady Towarzystw Naukowych w dniu 25 Listopada 1997.

Wojciechowski Mieczysław: Stanisław Leszek Bagdziński (1935-1997).

 

 1. 4, cz. 2. – Łódź : ŁTN ; Rada Towarzystw Naukowych, 1998. – 64 s.

Treść:

Majsterkiewicz Tadeusz: Z prac Rady Towarzystw Naukowych w latach 1996-1997.

Pajka Stanisław: Ostrołęccy badacze regionalni.

Rutkowski Antoni: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności (PTTŻ), jego problemy i formy działania.

Staszewski Jacek: Propozycje kryteriów uznawania powstających towarzystw za naukowe.

 

 1. 4, cz. 3. – Łódź : ŁTN ; Rada Towarzystw Naukowych, 1998. – 64 s.

Treść:

Dziedziński Tomasz, Szkodzik Jarosław: Formy upowszechniania wiedzy mikologicznej przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Majsterkiewicz Tadeusz: Z prac Rady Towarzystw Naukowych w roku 1998.

 

 1. 4, cz. 4. – Łódź : ŁTN ; Rada Towarzystw Naukowych, 1998. – 52 s.

Treść:

Baranowski Jerzy: Dziesięć lat działalności Polskiego Towarzystwa Medycyny Ogólnej i Środowiskowej (1985-1994).

Kula Krzysztof: Polskie Towarzystwo Andrologiczne i jego bieżące inicjatywy.

Luchowiec Józef: Propozycja zmian niektórych zasad dofinansowywania towarzystw naukowych oraz roli i zasad współdziałania RTN i KBN.

Ławrynowicz Julian, Lehmkuhl Thomas: Akademia Nauk w Getyndze 1751-1998.

 

 1. 5, cz. 1. – Łódź : ŁTN ; Rada Towarzystw Naukowych, 1999. – 62, [2] s.

Treść:

Biskup Marian: Towarzystwo Naukowe w Toruniu i Gdańskie Towarzystwo Naukowe w dziejach Pomorza XIX i XX wieku.

Kącki Edward: Notatka z działalności Polskiego Towarzystwa Informatyki Medycznej.

Niedzielska Magdalena: Towarzystwa naukowe w Prusach Zachodnich w XIX wieku.

 

 1. 5, cz. 2. – Łódź : ŁTN ; Rada Towarzystw Naukowych, 1999. – 136 s.

Treść:

Budzyński Zdzisław: Atlas historyczny Polski południowo-wschodniej (do 1939 r.).

Degen Dorota: Działalność wydawnicza towarzystw naukowych a powstanie Polskiej Akademii Nauk.

Gierszewski Stanisław: Informacja o Słowniku Biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego.

Mierzecki Roman: 80 lat Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

 1. 5, cz. 3. – Łódź : ŁTN ; Rada Towarzystw Naukowych, 1999. – 203 s.

Treść:

Budzyński Zdzisław: Towarzystwo Naukowe im. Tarasa Szewczenki we Lwowie 1873-1998. Szkice do monografii. Część II.

Paszkiewicz Andrzej E.: Rola stowarzyszeń naukowo-technicznych w rozwoju czasopiśmiennictwa technicznego, w tym czasopism specjalistycznych.

 

 1. 5, cz. 4. – Łódź : ŁTN ; Rada Towarzystw Naukowych, 1999. – 265, [1] s.

Treść:

Biskup Marian: Cele i warunki działania towarzystw naukowych ogólnych.

Hałoń Edward: O prawno-organizacyjnej sytuacji towarzystw naukowych.

Ostrowski Włodzimierz: Rada Towarzystw Naukowych w procesie rozwojowym społecznego ruchu naukowego.

 

 1. 6, cz. 1. – Łódź : ŁTN ; Rada Towarzystw Naukowych, 2000. – 76 s.

Treść:

Muszyński Wojciech: Lubelskie Towarzystwo Naukowe jako regionalny ośrodek życia naukowego.

 

 1. 6, cz. 2. – Łódź : ŁTN ; Rada Towarzystw Naukowych, 2000. – 133 s.

Treść:

Kocent-Zieliński Edward: Bezrobotni specjaliści polscy w pomocy aliantom.

Kunikowski Stanisław: Dwadzieścia lat działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 1979-1999.

 

 1. 6, cz. 3. – Łódź : ŁTN ; Rada Towarzystw Naukowych, 2000. – 203 s.

Treść:

Andrysiak Ewa: Działalność wydawnicza Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Andrysiak Ewa: Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Muszyński Wojciech: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – działalność i jej rezultaty.

 

 1. 6, cz. 4. – Łódź : ŁTN ; Rada Towarzystw Naukowych, 2000. – 280 s.

Treść:

Bujakiewicz Anna: Z życia sekcji mikologicznej przy Oddziale Poznańskim Polskiego Towarzystwa Mikologicznego.

Ławrynowicz Julian: Wywiad z dyr. Jerzym Gąsiorowskim – o problemach finansowych towarzystw naukowych.

Majsterkiewicz Tadeusz: Z prac Rady Towarzystw Naukowych w r. 2000.

Pajka Stanisław: Cztery lata Związku Kurpiów.

Żegalska Elżbieta: Informacja o badaniach i wydawnictwach Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego w okresie 1990-2000 i planach na lata następne.

Żegalska Elżbieta: W 200 rocznicę urodzin Jakuba Wagi.

 

 

PRZEGLĄD EDUKACYJNY : pismo nauczycieli

 

Red.: S. Liszewski.

 

 1. [T. 10], nr 2. - Łódź : ŁTN ; Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003. – 61 s.

Treść:

Będzińska-Wosik Bożena, Majcherczyk Katarzyna: „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie łódzkim (program edukacji regionalnej dla klas IV-VI szkoły podstawowej).

Dutkiewicz Danuta, Iwicka-Okońska Anna: Projektowanie i realizacja edukacji regionalnej.

Gala Sławomir: Regionalizmy w mowie łódzkiej inteligencji.

Liszewski Stanisław: Wprowadzenie.

Paszkowski Marcin, Szymański Tomasz: Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie (bibliografia).

Suliborski Andrzej: Region w nauczaniu geografii.

Wasiak Agnieszka: Jak uczę o regionie.

Wilczyński Witold: Regiony Polski w świetle tez programowych XXIX Kongresu Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Ziomek Jan: Przyroda nieożywiona jako element nauczania regionalnego.

 

PRZEGLĄD NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

 

Red.: t. 1-7: J. Chałasiński, N. Gąsiorowska, M. H. Serejski.

 

 1. 1. – [B. m.] : ŁTN, 1951. – 374 s. – Humanistyka robotniczej Łodzi wita pierwszy Kongres Nauki Polskiej.

Treść:

Chałasiński Józef: O socjalistyczną ideę uniwersytetu.

Gąsiorowska Natalia: Podstawowe zagadnienia w historii wielkiego przemysłu i klasy robotniczej na odcinku górnictwa węglowego w Królestwie Polskim.

Jakubowski Jan Zygmunt: Z zagadnień literatury polskiej epoki imperializmu.

Katz Henryk: Zagadnienie walki klasowej i rewolucji jako punkt wyjścia i podstawa periodyzacji historii.

Kłoskowska Antonina, Lutyński Jan: Z zagadnień teorii i metodologii współczesnych badań nad społeczeństwami pierwotnymi.

Kotarbiński Tadeusz: O lekceważeniu ewolucyjnego punktu widzenia w metodologii humanistyki.

Serejski Marian Henryk: Rzut oka na historiografię polską epoki kapitalizmu do 1900 roku.

Szczepański Jan: Pozytywizm i socjologia Augusta Comte’a.

Szubert Wacław: Problem zatrudnienia w ekonomii klasycznej i u Karola Marksa.

Śreniowski Stanisław: Problematyka historii chłopów w Polsce przedrozbiorowej.

 

 1. 2. – [B. m.] : ŁTN, 1952. – 448 s.

Treść:

Bierut Bolesław: O Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Błaszczyk L. T., Danielewicz J.: Szkoła Główna Warszawska (1862-1869) i jej rola w kształtowaniu się ideologii pozytywistycznej.

Chałasiński Józef: „Gentleman” i zagadnienie kultury narodowej. Studium z historii kultury Anglii.

Chałasiński Józef: Zagadnienie etapów etnicznego rozwoju narodu rosyjskiego.

Chałasiński Józef: Zagadnienie środowiska naukowego miasta socjalistycznego.

Czapczyński Tadeusz: Towarzystwo Przyjaciół Nauki w Łodzi. Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1936-1951.

Duda-Dziewierz Krystyna: Uniwersytet Łódzki 1945-1952.

Gąsiorowska Natalia: Proces formowania się narodu burżuazyjnego w ramach kształtowania się stosunków kapitalistycznych w Polsce.

Gostkowski Zygmunt: Zagadnienie walki klasowej i jej roli w feudalizmie. Sprawozdanie z dyskusji nad teorią B. F. Porszniewa.

Kotarbiński Tadeusz: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1946-1952.

Serejski Marian H.: Idea narodu w burżuazyjnej historiografii polskiej od schyłku XVIII do końca XIX wieku.

Skwarczyński Zdzisław: Franciszek Salezy Jezierski jako ideolog antyfeudalny.

Szubert Wacław: Fryderyk Skarbek w polskiej i obcej literaturze ekonomicznej.

 

 1. 3. – Łódź : Ossolineum, 1953. – 484 s.

Treść:

Baranowski Bohdan: Ludzie luźni w południowo-wschodniej Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku.

Chałasiński Józef: Humanizm socjalistyczny i rewolucja kulturalna.

Chałasiński Józef: Problem Renesansu i humanizmu w Polsce.

Kaszyński Stanisław: Ośrodek polonistyczny w Łodzi i „Prace Polonistyczne”.

Kłoskowska Antonina: Machiavelli jako humanista.

Libiszowska Zofia: Echa burżuazyjnej rewolucji angielskiej w Polsce.

Lutyński Jan: Zagadnienie periodyzacji historii pierwotnej w radzieckiej etnografii.

Missalowa Gryzelda: Rozwój form wytwórczości przemysłowej w Pabianicach w latach 1820-1865.

Rogoziński Zenon: O użyteczności metod statystycznych w naukach humanistycznych.

Stalin Józef: Z pism i przemówień.

Szczepański Jan: Dyskusja nad metodą etnograficznego badania kołchozów w Związku Radzieckim.

Szczepański Jan: Teoria społeczeństwa we współczesnej socjologii amerykańskiej.

Więckowska Helena: Jan Muszkowski [nekrolog].

Z literatury Renesansu i humanizmu (praca zbiorowa pod red. J. Chałasińskiego).

 

 1. 4. – Łódź : Ossolineum, 1955. – 715 s. – (Na 10-lecie Uniwersytetu Łódzkiego 1945-1955)

Treść:

Chałasiński Józef: Czasopisma naukowe warszawskie Królestwa Kongresowego w latach 1815-1830.

Czapczyński Tadeusz: Maria Konopnicka wobec spraw społecznych i narodowych w świetle korespondencji z lat 1888-1910.

Gostkowski Zygmunt: Tom Paine, T. Jefferson, R. W. Emerson, W. Whitman. Ideologia wiary w prostego człowieka.

Katz Henryk: Z dziejów rewolucji chińskiej.

Kawyn Stefan: Julian Klaczko jako recenzent Krewnych Korzeniowskiego.

Kądzielska Krystyna: Badania nad historią czasopiśmiennictwa w Związku Radzieckim.

Kądzielski Józef: Działalność pisarska i wydawnicza Józefa Mikołaja i Adama Wiślickich do roku 1875.

Kłoskowska Antonina: Francja i Paryż Drugiego Cesarstwa na łamach „Biblioteki Warszawskiej”.

Kosiński Jerzy: Dokumenty walki o człowieka – Wspomnienia Proletariatczyków.

Lutyński Jan: Poewolucjonistyczne kierunki w anglosaskiej etnologii.

Michałowska Barbara: Sprawy ziemiaństwa i wsi w ekonomiczno-społecznym programie „Tygodnika Ilustrowanego” 1870-1880.

Piotrowski Wacław: Łódź w „Prawdzie” Aleksandra Świętochowskiego (1881-1886).

Skwarczyński Zdzisław: O działalności Kazimierza Kontryma na tle ruchu umysłowego i społecznego w Wilnie w latach 1812-1822.

Szczepański Jan: Na 10-lecie Uniwersytetu Łódzkiego.

Truchim Stefan: „Pismo dla Nauczycieli Ludu”. Pierwsze czasopismo pedagogiczne w Polsce.

Wallis Aleksander: O monografii „Kołokoła” Hercena.

Woskowski Jan: Echa Komuny Paryskiej w „Gazecie Polskiej”.

 

 1. 5. – Łódź : Ossolineum, 1955. – 324 s. – (Na 10-lecie Uniwersytetu Łódzkiego 1945-1955)

Treść:

Fijałek Jan: Wpływ rozwoju Łodzi na jej stan sanitarny i zagadnienia zdrowotne ludzi pracy w pierwszej połowie XIX w.

Gawiński Roman: Studia nad dziejami manufaktury i fabryki Wilhelma Fryderyka Zacherta w Zgierzu (1825-1885).

Gąsiorowska Natalia: Zakład Historii Społeczno-Gospodarczej Uniwersytetu Łódzkiego.

Gąsiorowska Natalia: Założenia metodologiczne badań nad początkami dziejów przemysłu kapitalistycznego i klasy robotniczej na terenie Łodzi i okręgu łódzkiego w latach 1820-1864.

Ihnatowicz Ireneusz, Korzec Paweł: Kryzys surowcowy 1861-1865 (głód bawełniany) w przemyśle łódzkim.

Kaczmarek Roman: „Bunty” czeladzi miast fabrycznych w okręgu łódzkim do 1830 roku.

Korzec Paweł: Rozwój form walki klasowej łódzkiego proletariatu przed zorganizowanym ruchem robotniczym.

Kosiński Jerzy: Program rewolucji ludowej Jakuba Jaworskiego.

König-Jażdżyńska Jadwiga: Geneza rozwoju miasta kapitalistycznego w łódzkim okręgu przemysłowym.

Lenartowicz Bronisław: Sprawa robotnika nieletniego w latach 1870-1890 w fabrykach Zgierza.

Missalowa Gryzelda: Stan i problematyka badań w zakresie kształtowania się układu kapitalistycznego oraz klasy robotniczej w przemyśle włókienniczym okręgu łódzkiego.

Opałek Kazimierz, Wróblewski Jerzy: Niemiecka szkoła historyczna w teorii prawa.

Śreniowski Stanisław: Uwłaszczenie chłopów w Poznańskiem.

 

 1. 6. – Łódź : Ossolineum, 1956. – 295 s. – (Okręg łódzki w rewolucji 1905-1907)

Treść:

Bogusławski Aleksander: Wspomnienia o 1905 roku.

Brodowska Helena: Ruch chłopski w łódzkim okręgu przemysłowym w latach rewolucji 1905-1907 roku.

Czapczyński Tadeusz: Rok 1905 a twórczość Marii Konopnickiej.

Daniszewski Tadeusz: Główne zagadnienia rewolucji 1905-1907 r. na ziemiach polskich.

Dutkiewicz Józef: Strajk szkolny 1905 r. na terenie łódzkiego okręgu przemysłowego.

Gąsiorowska Natalia: Słowo wstępne.

Kalabiński Stanisław: Uwagi o niektórych tezach referatu P. Korca i H. Katza oraz o ujęciu problemu przez H. Brodowską.

Kancewicz Jan: Krystalizowanie się lewicowego nurtu w PPS w toku rewolucji 1905-1907 r.

Karwacki Władysław Lech: Kształtowanie się i działalność PPS-Lewicy w czasie rewolucji 1905-1907 roku w Łodzi.

Katz Henryk, Korzec Paweł: Podsumowanie dyskusji (dotyczącej miejsca i roli łódzkiej klasy robotniczej w rewolucji 1905-1907 roku).

Korzec Paweł, Katz Henryk: Miejsce i rola łódzkiej klasy robotniczej w rewolucji 1905-1907 roku.

Lipiec Wanda: Zagadnienie repertuaru sceny łódzkiej po rewolucji 1905-1907 roku.

Molenda Jan: W sprawie walki partyzanckiej w rewolucji 1905-1907 r. w Królestwie Polskim.

Podgórska Eugenia: Początki zawodowego ruchu nauczycielstwa ludowego w Galicji i czasopismo „Szkolnictwo”.

Rola Henryk: Wpływ walki zbrojnej robotników Łodzi na wystąpienia częstochowskiej klasy robotniczej.

Rosin Ryszard: Kronika sesji naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Łodzi 26-27 VI 1955 r.

Szustrowa Jadwiga: Uwagi do dziejów strajku szkolnego w Łodzi.

Tomczak Andrzej: Wystawa Rewolucja 1905-1907 r. w Łodzi i okręgu w Muzeum Sztuki w Łodzi.

Tych Feliks: SDKPiL wobec czerwcowego powstania zbrojnego w Łodzi.

Żychowski Marian: Rewolucja 1905-1907 roku w historiografii burżuazyjnej.

 

 1. 7. – Łódź : Ossolineum, 1958. – 501 s.

Treść:

Giełżyński Witold: Początki prasy codziennej w Królestwie Polskim.

Gostkowski Zygmunt: Eliza Orzeszkowa, Henryk Elzenberg i firma Scheiblera a założenia „Dziennika Łódzkiego” (1884-1892).

Kądzielski Józef: Poglądy Henryka Kamieńskiego w okresie wydawania „Prawdy”.

Kłoskowska Antonina: Socjologiczne i filozoficzne koncepcje „Biblioteki Warszawskiej” w pierwszym dziesięcioleciu pisma (1841-1850).

Lutyńska Krystyna: Ideologia czasopism rodzinnych Królestwa Polskiego w latach 1860-1880.

Majewska-Grzegorczykowa Renata: „Merkuriusz Polski” z 1661 r. i początki periodycznego piśmiennictwa polskiego.

Męczyński Tadeusz: Wspomnienia księgarza z lat 1907-1914.

Orthwein Kazimierz: Blok Zawodowych Artystów Plastyków (Historia jednego stowarzyszenia artystycznego działającego w Warszawie w latach 1934-1939).

Truchim Stefan: „Szkoła Polska” Ewarysta Estkowskiego.

Woskowski Jan: Jules Vallés – publicysta Komuny Paryskiej.

Zajączkowski Andrzej: Henryk Rzewuski i jego „Dziennik Warszawski” (1851-1854).

Zajączkowski Andrzej: „Przegląd Naukowy” – przyczynek do dziejów pisma.

 

 

PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY

 

Red.: t. 11-19: J. Chałasiński, K. Chałasińska, J. Lutyński, W. Piotrowski, A. Kłoskowska, S. Nowakowski, J. Szczepański; t. 20-27: J. Chałasiński, K. Chałasińska, D. Gałaj, B. Gołębiowski, E. Jagiełło-Łysiowa, F. Jakubczak, J. Kądzielski, A. Kłoskowska, J. Lutyński, W. Markiewicz, S. Nowakowski, W. Piotrowski, J. Szczepański; t. 28-32: J. Chałasiński, K. Chałasińska, D. Gałaj, B. Gołębiowski, E. Jagiełło-Łysiowa, F. Jakubczak, J. Kądzielski, A. Kłoskowska, J. Lutyński, W. Markiewicz, S. Nowakowski, J. Piotrowski, W. Piotrowski, J. Szczepański; t. 33, 35: K. Chałasińska, D. Gałaj, B. Gołębiowski, E. Jagiełło-Łysiowa, F. Jakubczak, J. Kądzielski, A. Kłoskowska, J. Lutyński, W. Markiewicz, S. Nowakowski, J. Piotrowski, W. Piotrowski, J. Szczepański; t. 34: K. Chałasińska, D. Gałaj, B. Gołębiowski, E. Jagiełło-Łysiowa, F. Jakubczak, J. Kądzielski, A. Kłoskowska, J. Lutyński, W. Markiewicz, S. Nowakowski, J. Piotrowski, J. Szczepański; t. 36: D. Gałaj, B. Gołębiowski, E. Jagiełło-Łysiowa, F. Jakubczak, J. Kądzielski, A. Kłoskowska, J. Lutyński, W. Markiewicz, S. Nowakowski, J. Piotrowski, W. Piotrowski, J. Szczepański; t. 37-40: D. Gałaj, B. Gołębiowski, E. Jagiełło-Łysiowa, F. Jakubczak, J. Kądzielski, A. Kłoskowska, J. Lutyński, W. Markiewicz, S. Nowakowski, W. Piotrowski, J. Szczepański; t. 41-46: D. Gałaj, Z. Gostkowski, M. Hirszowicz, F. Jakubczak, A. Kłoskowska, W. Kwaśniewicz, W. Markiewicz, W. Piotrowski, J. Szczepański, W. Wesołowski, W. Wincławski, M. Ziółkowski, H. Znaniecka-Lopata; t. 47, cz. 2-49: D. Gałaj, Z. Gostkowski, M. Hirszowicz, F. Jakubczak, A. Kłoskowska, W. Kwaśniewicz, W. Markiewicz, J. Szczepański, W. Wesołowski, W. Wincławski, M. Ziółkowski, H. Znaniecka-Lopata; t. 50/1: Z. Gostkowski, M. Hirszowicz, F. Jakubczak, A. Kłoskowska, W. Kwaśniewicz, W. Markiewicz, J. Szczepański, W. Wesołowski, W. Wincławski, M. Ziółkowski, H. Znaniecka-Lopata, K. M. Słomczyński, P. Sztopka; t. 50/2-52/1: Z. Gostkowski, M. Hirszowicz, F. Jakubczak, W. Kwaśniewicz, W. Markiewicz, J. Szczepański, W. Wesołowski, W. Wincławski, M. Ziółkowski, H. Znaniecka-Lopata, K. M. Słomczyński, P. Sztopka; t. 52/2: Z. Gostkowski, M. Hirszowicz, F. Jakubczak, W. Kwaśniewicz, W. Markiewicz, J. Szczepański, W. Wesołowski, W. Wincławski, M. Ziółkowski, K. M. Słomczyński, P. Sztopka; t. 53-54: Z. Bokszański, M. Czyżewski, J. Kulpińska, K. Lutyńska, P. Starosta, W. Warzywoda-Kruszyńska.

 

 1. 11. – Łódź : Ossolineum, 1957. – 444 s.

Treść:

Chałasińska Krystyna: Strach i honor. Na marginesie literatury obozów koncentracyjnych.

Chałasiński Józef: Od Redakcji.

Chałasiński Józef: Z zagadnień kultury współczesnej.

Gostkowski Zygmunt: Stosunek Komunistycznej Partii USA do amerykańskiej tradycji liberalno-demokratycznej i do liberałów w okresie „zimnej wojny” i faszyzacji.

Kądzielski Józef: Zagadnienia teorii socjalistycznej rewolucji kulturalnej w piśmiennictwie radzieckim.

Kłoskowska Antonina: Z problematyki przeobrażeń społecznych i kulturalnych w Polsce połowy XIX wieku.

Kotłowski Karol: Walka komunistów francuskich o nową szkołę dla mas.

Lutyński Jan: Pojęcie liberalizmu w badaniach nad myślą społeczną XIX wieku i w pracach Marksa, Engelsa i Lenina.

Nowakowski Stefan: Społeczność lokalna a zagadnienia upowszechnienia kultury.

Piotrowski Wacław: Zagadnienia socjologicznych badań nad inteligencją.

Szczepański Jan: Kryzys koncepcji uniwersytetu liberalnego.

 

 1. 12. – Łódź : Ossolineum, 1958. – 420 s.

Treść:

Kłoskowska Antonina: Zagadnienie małych grup społecznych w socjologii.

Lande Jerzy: Socjologia Petrażyckiego.

Landheer Bartholomeus: Teoria socjologiczna i prawo międzynarodowe.

Łapicki Borys: Ideologiczna obrona i krytyka własności jednostkowej w starożytnym Rzymie.

Matejko Aleksander: Socjologiczne aspekty budownictwa (Przegląd problematyki i badań).

Nowakowski Stefan: Hotel robotniczy na tle procesów urbanizacji i industrializacji.

Piotrowski Jerzy: Kryzys rodziny w Szwecji i próby jego rozwiązania.

Radomska-Strzemecka Helena: Wpływ wojny na stosunek młodzieży wobec rodziny.

Wierzbicki Zbigniew Tadeusz: Oświata i motywy kształcenia dzieci we wsi Żmiąca (pow. limanowski).

 

 1. 13/1. – Łódź : Ossolineum, 1959. – 295 s.

Treść:

Gostkowski Zygmunt: Propagandowa działalność wielkiego kapitału i rządu federalnego w USA.

Kądzielski Józef: Filozofia społeczna Henryka Kamieńskiego w latach czterdziestych XIX wieku.

Olszewska-Ładykowa Anna, Żygulski Kazimierz: Małżeństwa mieszane na Śląsku Opolskim.

[Redakcja]: Florian Witold Znaniecki.

Rychliński Stanisław: Zależność procesów demokratyzacji kultury od dynamiki społecznej.

Turowski Jan, Kubejko Edward: Hotel robotniczy jako środowisko społeczne.

Żygulski Kazimierz: Stara i nowa ojczyzna repatriantów. Z badań śląskich.

 

 1. 13/2. – Łódź : Ossolineum, 1959. – 227 s.

Treść:

Chałasiński Józef: Mit romantycznej miłości we współczesnej kulturze amerykańskiej.

Dzięcielska Stefania: Problemy polityki kulturalnej w świetle publicystyki.

Kądzielski Józef: Z dyskusji nad inteligencją (Wokół książki J. Chałasińskiego Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej).

Kłoskowska Antonina: Modele społeczne i kultura masowa.

Kostić Cvetko: Chłopi a uprzemysłowienie Jugosławii.

Markiewicz Władysław: Komunikat o badaniach nad zmianami świadomości górników reemigrantów z Francji.

Szczepański Jan: Inteligencja a pracownicy umysłowi.

Zajączkowski Andrzej: Badania nad czasem wolnym.

Żygulski Kazimierz: Adaptacja kulturalna repatriantów na Ziemiach Zachodnich.

 

 1. 14/1. – Łódź : Ossolineum, 1960. – 225 s.

Treść:

Jakubczak Franciszek: Badanie postaw wobec pracy kobiet w środowisku warszawskich metalowców.

Kłoskowska Antonina: Badanie modelu rodziny w łódzkim środowisku robotniczym.

Kłoskowska Antonina: Kultura masowa we Francji.

Lutyński Jan: Badania nad młodymi małżeństwami.

Piotrowski Wacław: Badania w nowych osiedlach mieszkaniowych.

Rybicki Paweł: Problematyka środowiska miejskiego.

Szczepański Jan: Podstawowe koncepcje metodologiczne Floriana Znanieckiego.

Znamierowski Czesław: Schemat przystosowania w grupie wolnej.

 

 1. 14/2. – Łódź : Ossolineum, 1960. – 212 s.

Treść:

Borucki Andrzej: Z badań nad sytuacją społeczno-zawodową inteligencji dwudziestolecia w Polsce Ludowej.

Chałasiński Józef: Murzyńska Ameryka, murzyńska inteligencja i problem amerykańskiej świadomości narodowej.

Gostkowski Zygmunt: Amerykańskie związki zawodowe a „prawa do pracy”. Analiza ideologii w konflikcie.

Grzeszczyk Tadeusz: Społeczno-ekonomiczne aspekty alkoholizmu. Próba badań w województwie łódzkim.

Ossowski Stanisław: Punkty widzenia, tezy, dyrektywy. Rozważania nad typami sporów w problematyce społecznej.

Siemieński Maksymilian: Z badań nad działalnością kulturalno-oświatową w Nowej Hucie. Budżet wolnego czasu robotnika a możliwości upowszechnienia kultury.

Żygulski Kazimierz: Badania nad prestiżem zawodów na Opolszczyźnie.

 

 1. 15/1. – Łódź : Ossolineum, 1961. – 196 s.

Treść:

Chałasiński Józef: Afrykańska inteligencja i narodziny idei narodowej w krajach czarnej Afryki.

Czekanowski Jan: Feudalne państwa pasterskie Afrykańskiego Międzyjezierza.

Jankowska-Polańska Aurelia: Rybacy morscy jako grupa zawodowa.

Lenkowski Edward: Badania nad strukturą i postawami pracowników fizycznych zawodu malarskiego.

Lutyński Jan: Aktualność Ludwika Krzywickiego.

Zajączkowski Andrzej: Plemię Aszanti w procesie przemian.

 

 1. 15/2. – Łódź : Ossolineum, 1961. – 210 s.

Treść:

Chałasińska Krystyna: Beużyteczni, powieść w odcinkach w tygodniku „Afrique Nouvelle” w Dakarze.

Chałasińska Krystyna: Społeczności plemienne Kenii.

Chałasiński Józef: Antropologia społeczna i problem mitu w kulturze współczesnej Ameryki.

Chałasiński Józef: Ludzie i problemy Ghany w świetle afrykańskiej prasy i czasopism.

Chałasiński Józef: Z piśmiennictwa i powieściowej literatury Nigerii.

Kłoskowska Antonina: Wyobrażenia i postawy etniczne dzieci szkół opolskich.

Lutyński Jan: Antropologiczna monografia terenowa i badania społeczno-kulturowych przeobrażeń w Polsce współczesnej.

Pfabé Teresa: „Black Orpheus” – czasopismo literackie w Nigerii.

Piotrowski Wacław: Z badań ekologicznej struktury miasta Łodzi.

 

 1. 16/1. – Łódź : Ossolineum, 1962. – 216 s.

Treść:

Chałasiński Józef: Socjologia Spencera jako element społecznej samowiedzy inteligencji w Anglii, w Polsce i Ameryce w końcu XIX stulecia.

Gostkowski Zygmunt: Zmiana granic państwowych a integracja „przestrzeni społecznej”.

Moliński Bohdan: Pogranicze przestępstwa w środowisku młodzieży wielkomiejskiej. Ze studiów nad m. Łodzią.

Wierzbicki Zbigniew Tadeusz: Na drogach rozwoju świadomości narodowej ludności wiejskiej w Małopolsce na przykładzie wsi Żmiąca.

Zakrzewski Paweł: O możliwości przewidywania zachowania się przestępczego w świetle prac Gluecków.

Ziółkowski Janusz: Socjologia socjologii. Przegląd literatury.

 

 1. 16/2. – Łódź : Ossolineum, 1962. – 228 s.

Treść:

Chałasiński Józef: O szlachcie, mnichach i uczonych oraz o habilitacji jako instytucji uniwersyteckiej.

Chałasiński Józef: Początki i rozwój uniwersytetów a problem kultury narodowej w krajach murzyńsko-afrykańskich.

Gostkowski Zygmunt: Opinie o socjologii wśród inteligencji trzech środowisk kulturalnych.

Kamiński Aleksander: Wakacje letnie studentów.

Kłoskowska Antonina: Rozumienie kultury w antropologii kulturalnej i socjologii.

Lutyński Jan: Jeszcze raz w sprawie badań nad opinią publiczną i wyborami.

Szczepański Jan: Społeczne czynniki decyzji o wyborze kierunku studiów.

Szczepański Jan, Szczurkiewicz Tadeusz, Chałasiński Józef: Kultura szlachecka i inteligencja polska (Trzy oceny pracy habilitacyjnej dra Andrzeja Zajączkowskiego pt. Główne elementy kultury szlacheckiej w Polsce i inteligencja polska).

 

 1. 17/1. – Łódź : Ossolineum, 1963. – 208 s.

Treść:

Chałasiński Józef: Florian Znaniecki – socjolog polski i amerykański.

Iwanicki Zdzisław: Zawód rolnika w opinii młodzieży wsi podłódzkiej.

Jenny Jacques: Dojrzewanie społeczne jako przedmiot badań psycho-socjologicznych (Zarys bibliograficzny).

Kołodziejczyk Włodzimierz: Stereotypy i modele „świata kina” a aspiracje życiowe wybranej kategorii młodzieży.

Komorowska Jadwiga: Telewizja wśród uczniów szkoły podstawowej.

Moliński Bohdan: „Człowiek organizacji”, „człowiek techniki” i „afrykańska osobowość” (Człowiek współczesny w poszukiwaniu własnego samookreślenia).

Nowakowski Stefan: Tendencje egalitarne i nowa hierarchia społeczna w przemysłowo-miejskim środowisku Ziem Zachodnich.

Turowski Jan: Problem struktury społecznej regionu rolniczo-przemysłowego.

Węgrzynowski Mieczysław A.: Obyczajowość młodzieży studenckiej. Zwyczaj „chodzenia ze sobą”.

Znamierowski Czesław: Grupa społeczna i jej struktura.

 

 1. 17/2. – Łódź : Ossolineum, 1963. – 184 s.

Treść:

Chałasiński Józef: Historia i socjologia (z dyskusji nad pracą habilitacyjną dr. Andrzeja Zajączkowskiego pt. Główne elementy kultury szlacheckiej w Polsce i inteligencja polska)

Jakubczak Franciszek: O dokumentach pamiętnikarskich jako materiale źródłowym do socjologii.

Kądzielski Józef: Międzypokoleniowa ruchliwość społeczna mieszkańców Łodzi.

Lutyńska Krystyna: Opinie urzędników o ich pozycji społecznej.

Lutyński Jan: Społeczne funkcje badań społecznych.

Nowak Stefan: Pamięci Stanisława Ossowskiego.

Pawłowski Tadeusz: Wskaźniki w naukach społecznych.

Zajączkowski Andrzej: Młoda elita afrykańska. Ze studiów nad Afryką francuskojęzyczną.

 

 1. 18. – Łódź : Ossolineum, 1964. – 210 s.

Treść:

Borucki Andrzej: Męskie Gimnazjum Miejskie w Łodzi a problem tworzenia się inteligencji w mieście przemysłowym.

Boulding Kenneth E.: Metody i perspektywy badań nad problemem pokoju.

Chałasiński Józef: Dwadzieścia lat Polski Ludowej w świetle pamiętnikarstwa młodego pokolenia wsi.

Gostkowski Zygmunt: Z badań nad społecznymi mechanizmami upowszechniania się czytelnictwa pism społeczno-kulturalnych.

Hirszowicz Maria: Problematyka organizacji – Pojęcia wstępne.

Mazur Andrzej: Model wychowania harcerskiego w świetle ocen instruktorów ZHP.

Moliński Bogdan: Geneza afrykanistyki amerykańskiej na tle rozwoju antropologii.

Samol Sylwester: Drogi laicyzacji młodzieży akademickiej.

Sztaudynger-Kaliszewicz Anna: Aktywność społeczna w komitetach domowych i jej uwarunkowanie.

Szymańska Krystyna J.: Z badań nad komitetami rodzicielskimi przy szkołach podstawowych Łodzi.

Urbankiewicz Jerzy: Postawy ludności wiejskiej w pow. bełchatowskim w stosunku do budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego.

 

 1. 19/1. – Łódź : Ossolineum, 1965. – 316 s. – Zagadnienia Afryki współczesnej.

Treść:

Bobrowska-Skrodzka Halina: Aimé Césaire – poeta wielkości Afryki.

Chałasiński Józef: Afryka współczesna w przejściu od struktur plemiennych do narodowych.

Chałasiński Józef: Organizacja Jedności Afryki i kryzys kongijski.

Dravi Mokpopo: Rewolucja antykolonialna.

Gross Zygmunt: Z zagadnień muzyki afrykańskiej.

Grzybowski Antoni: Rozwój zainteresowań Afryką w Polsce oraz polskie ośrodki badań afrykanistycznych.

Komorowski Zygmunt: Uniwersytet w Abidżanie.

Kozłowska Helena: Elita kreolska w Sierra Leone.

Leopold Wanda: Chinua Achebe i narodziny powieści nigeryjskiej.

Moliński Bogdan: Sztuka, rytuał, mit w afrykanistyce amerykańskiej.

Rekłajtis Elżbieta: Naród i rewolucja w pisarstwie Frantza Fanona.

Waligórski Andrzej: Gospodarka chłopska na terenach kolonialnych i pokolonialnych.

Zajączkowski Andrzej: Z zagadnień ideologii współczesnej Afryki Zachodniej.

 

 1. 19/2. – Łódź : Ossolineum, 1966. – 223 s.

Treść:

Bokszański Zbigniew: Robotnicy – czytelnicy literatury elitarnej w środowisku łódzkim.

Chałasiński Józef: Jan Stanisław Bystroń (1882-1964).

Chałasiński Józef: Uniwersytet i naród.

Gliścińska Zdzisława, Kamiński Aleksander: Budżet czasu studentek uniwersytetu – mieszkanek domu studenckiego.

Gołębiowski Bronisław: Proces uhistorycznienia klasy chłopskiej.

Gostkowski Zygmunt: Niektóre zagadnienia adekwatności technik badawczych w krajach na drodze rozwoju.

Jesionowska Ewa: Powieść w odcinkach jako element kultury masowej w Polsce.

Kłoskowska Antonina: Akademickie a potoczne pojęcie kultury.

Lutyńska Krystyna: Typologia społeczna i drogi kariery urzędników łódzkich.

Słomczyński Kazimierz: Z badań nad psycho-społecznymi aspektami techniki wywiadu.

Tyszka Zbigniew: Z badań nad przeobrażeniami rodziny w uprzemysławianym rejonie Konina.

 

 1. 20. – Łódź : Ossolineum, 1966. – 230 s.

Treść:

Bokszański Zbigniew: Koncepcja czynności społecznych Floriana Znanieckiego na tle niektórych pojęć nurtu teorii działania.

Chałasiński Józef: Tysiąclecie historii narodu polskiego i problem pokoju.

Chałasiński Józef: Zagadnienie narodu.

Dryll-Gutkowska Irena: Kierownicza rola komitetu dzielnicowego PZPR w stosunku do przemysłu.

Gella Aleksander: Antyutopia L. Gumplowicza.

Gołębiowski Bronisław: Kongres Nauki Polskiej, Warszawa 7-9 X 1966 r.

Jakubczak Franciszek: Problem roli społecznej w socjologii współczesnej i w świetle materiałów pamiętnikarskich.

Kłoskowska Antonina: Historia nauk społecznych wobec historii nauki (W związku z XI międzynarodowym Kongresem Nauki).

Koralewicz-Zębik Jadwiga: Spędzanie wolnego czasu a struktura grupy i pochodzenie społeczne młodzieży.

Markiewicz Władysław: Socjologiczna problematyka wolnego czasu w rejonach uprzemysławianych.

Nowak Irena: Rola grupy rówieśniczej i pochodzenia społecznego w kształtowaniu wzorów kulturowych dwu środowisk studenckich.

Słomczyński Kazimierz: Niektóre moralne aspekty badań społecznych.

Wierzbicki Zbigniew Tadeusz: Monografia socjologiczna czy szkice obyczajowe?

Znamierowski Czesław: Władza – państwo.

 

 1. 21. – Łódź : Ossolineum, 1967. – 383 s. – Pisarze, myśl humanistyczna i ruchy polityczne w formowaniu się struktur ponadplemiennych Afryki współczesnej.

Treść:

Bobrowska Halina Hanna: Powieści pisarzy Senegalu: Abdoulaye’a Sadji i Ousmane’a Sembene.

Chałasińska Krystyna: Mzee Jomo Kenyatta i jednopartyjny system polityczny.

Chałasiński Józef: Narodziny afrykańskiej myśli humanistycznej.

Chałasiński Józef: Organizacja Jedności Afryki w czwartym roku istnienia.

Gross Zygmunt: Z zagadnień afrykańskich tradycji muzycznych. Człowiek i symbol.

Grzybowski Antoni: Rozwój społeczeństwa wielorasowego w Afryce Południowej.

Komorowski Zygmunt: Rozwój humanistyki w Senegalu.

Kozłowska Helena: Upadek Federacyjnej Republiki Nigerii w świetle jej stosunków ekonomicznych i ruchów społeczno-politycznych.

Leopold Wanda: Język i literatura Afryki Wschodniej.

Moliński Bogdan: Liberia: początki osadnictwa murzyńsko-amerykańskiego w Afryce.

Mrozek Anna: Wzajemne stosunki północnych i południowych plemion Sudanu: możliwość a rzeczywistość.

Nyerere Julius: O zadaniach uniwersytetu.

Pfabé Teresa: Egipskie odrodzenie kulturalno-literackie i miejsce w nim Tawtika al-Hakima.

Rekłajtis Elżbieta: Ferhat Abbas i dramat jego pokolenia.

Zajączkowski Andrzej: Dagomba, Kassena-Nankani, Kusasi – plemiona północnej Ghany.

 

 1. 22/1. – Łódź : Ossolineum, 1968. – 179 s.

Treść:

Adamski Franciszek: Przemiany w życiu rodzinnym i kulturalnym robotników pod wpływem skróconego czasu pracy.

Chombart de Lauwe Paul Henri: Praca badawcza grupy wielodyscyplinarnej (Badanie ewolucji życia społecznego i obrazu społeczeństwa).

Derczyński Włodzimierz: Klasy społeczne w ujęciu B. Barbera i M. M. Gordona.

Duracz-Walczakowa Anna: Z badań nad wpływem propagandy oszczędzania.

Iwanicki Zdzisław: Ludność rolnicza w miastach: problematyka i próba typologii.

Kłoskowska Antonina: Rozwój socjologii francuskiej.

Kulpińska Jolanta: Socjologia przemysłu w Anglii. Badania akademickie i zastosowania praktyczne.

Lutyński Jan: Główne tendencje w nauczaniu socjologii w Polsce.

Muchnicka Iza: Funkcja opiekuńczo-wychowawcza przedsiębiorstwa.

Sadaj Bolesław: Niektóre aspekty moralnej pozycji zawodu nauczycielskiego w opinii publicznej.

Szczepański Jan: Wspólne cele socjologii i polska szkoła narodowa.

Szypszak Janina: Funkcje społeczne amatorskich zespołów teatralnych.

 

 1. 22/2. – Łódź : Ossolineum, 1968. – 276 s.

Treść:

Chałasińska Krystyna: Pierwsza sesja naukowa Uniwersytetu Łódzkiego n. t. Od liberalnej do socjalistycznej idei uniwersytetu w dniach 23-24-25 czerwca 1950 r.

Chałasińska Krystyna, Chałasiński Józef, Nowakowski Stefan: Józef Obrębski, 1905-1967.

Chałasiński Józef: Chłop polski w studium Thomasa i Znanieckiego, w pamiętnikach Witosa i powieści Mateusz Bigda a kryzys przywództwa inteligencji.

Chałasiński Józef: Profesor, uniwersytet, społeczeństwo.

Chałasiński Józef: W pięćdziesięciolecie niepodległości 1918-1968.

Gałaj Dyzma: Przedmiot i metody badań w rejonach uprzemysławianych.

Gołębiowski Bronisław: Próba typologii postaw 600 pamiętnikarzy.

Jagiełło-Łysiowa Eugenia: Ziemia i zawód pozarolniczy w świadomości społecznej dwóch pokoleń wsi.

Jakubczak Franciszek: Pół wieku badań nad rodziną chłopską w Polsce.

Kłoskowska Antonina: Rozwój koncepcji kultury w socjologii polskiej.

Obrębski Józef: Socjologia powstających narodów.

Radomińska Jadwiga: Józef Chałasiński – Jan Szczepański. Dwa wywiady w tygodniku „Kulisy” (12 XI 1967 i 23 VI 1968).

Zieliński Andrzej: Charakter i rola warstw społecznych w literaturze polskiej pierwszego 30-lecia XIX wieku.

Znaniecki Florian: Cywilizacja narodowa a cywilizacja wszechludzka.

 

 1. 23. – Łódź : Ossolineum, 1969. – 452 s. – Procesy przeobrażeń tradycyjnej kultury Afryki.

Treść:

Bobrowska Halina Hanna: Zagadnienia społeczne w utworach Sembene Ousmane’a.

Chałasińska Krystyna: Cztery lata niepodległości Rodezji.

Chałasiński Józef: Organizacja Jedności Afryki i Festiwal Panafrykański.

Grzybowski Antoni: Jan Christian Smuts w polityce Południowej Afryki.

Komorowski Zygmunt: Tradycje wielkiej sawanny.

Leopold Wanda: Powieści Ibo.

Łabęcka Barbara: Indusi w Afryce Wschodniej.

Makulski Krzysztof: Struktura społeczna i polityczna Kel Ahaggar. 1945-1954.

Mrozek Anna: Udział Arabów w kształtowaniu narodu sudańskiego.

Niklewicz Piotr: Religie synkretyczne czarnej Afryki i ich rola w tworzeniu nowej afrykańskiej świadomości ponadplemiennej.

Rekłajtis Elżbieta: Dom, szkoła koraniczna i literatura ustna jako zespół wychowawczy (Algieria, I połowa naszego stulecia).

Sartre Jean Paul: Czarny Orfeusz.

Świderski Stanisław: Refleksje na temat życia i jego afirmacji w synkretycznych kultach Fangów.

Waligórski Andrzej: Problem białego osadnictwa w Kenii.

Zajączkowski Andrzej: Ruchy religijne w Afryce.

Ziraoui Abdelkader: Powstanie partii politycznych w Maroku.

 

 1. 24. – Łódź : Ossolineum, 1971. – 460, [1] s.

Treść:

Bocheński Franciszek: Niektóre problemy językowe w trzech krajach Północnej Afryki: Algierii, Maroku i Tunezji.

Chałasińska Krystyna: Kongo-Brazzaville w dążeniu do samookreślenia. Międzynarodowy Kongres Badań Afrykańskich.

Chałasiński Józef: Problem dwóch kultur: pańskiej i chłopskiej w piśmiennictwie polskim XIX i początku XX wieku.

Gołębiowski Bronisław, Grzelak Zdzisław: O strukturze treści 169 wypowiedzi autobiograficznych „Moje pierwsze kroki w gospodarstwie”.

Grzybowski Antoni: Cztery zjazdy socjologów polskich.

Jarmusiewicz Anna: Z ziemi obcej do Polski. Emigranci w swoich pamiętnikach.

Kądzielski Józef: Lenin w świadomości potocznej cudzoziemców.

Komorowska Jadwiga: Konflikty małżeństw miejskich w świetle ankiety czytelniczej.

Komorowski Zygmunt: Od plemienia do narodu.

Łubieński Konstanty: Na starcie. Wspomnienia z lat 1946-1950.

Nowakowski Stefan: Józef Chałasiński – socjolog zaangażowany.

Piotrowski Jerzy: Starość w Polsce. Przyczynek do pojęcia starości.

Rudowska Maria: Świadomość społeczna a architektoniczne koncepcje miasta w XIX wieku.

Sabogal José R.: Relikty rolnictwa tradycyjnego.

Szczerba Wiktor: Problem kolonializmu w leninowskim programie likwidacji wyzysku człowieka przez człowieka.

Tatarkiewicz Anna: O Weselu inaczej.

Wojtusiak Edward: Karpacki zaścianek we wspomnieniach pamiętnikarzy i w świetle miejscowych archiwaliów.

 

 1. 25. – Łódź : Ossolineum, 1972. – 406, [1] s. – Z problematyki współczesnej Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Treść:

Dzięgiel Leszek: Konfrontacja Afryki niepodległej z białą supremacją.

Grzybowski Antoni: Zagadnienia kształtowania się narodu afrykanerskiego i jego stosunku do czarnego człowieka.

Komorowski Zygmunt: Wychowanie w tradycjach Afryki Zachodniej i Maghrebu.

Kowalski Marek Arpad: Tradycje rzeźby plemiennej w Afryce Wschodniej na podstawie zbiorów polskich.

León Aragón Carlos Humberto de: O procesie ladynizacji w Gwatemali.

Mardek Helmut: Tradycyjny afrykański system prawa i sądownictwa w procesie rewolucji społecznej w niepodległych państwach afrykańskich.

Milewski Jan J.: Awans społeczny w Nigerii.

Mrozek Anna: Rola i funkcja islamu w kształtowaniu więzi narodowej Somalijczyków.

Sawicka Maria: Rozwój oświaty w Chile.

Szczerba Wiktor: Węzłowe problemy rozwoju współczesnej Afryki w świetle nauki radzieckiej.

Świderski Stanisław: Uwagi o współczesnej poezji religijnej Fangów (Gabon).

Zahorski-Koiszewski Jerzy: Panafrykanizm – próba definicji.

 

 1. 26. – Łódź : Ossolineum, 1975. – 224 s. – Czarna Afryka w poszukiwaniu drogi przyszłości.

Treść:

Bobrowska Halina Hanna: Czarna Afryka w poszukiwaniu drogi przyszłości.

Kaczyński Grzegorz Jerzy: Ruchy religijne w Kongu Belgijskim.

Komorowski Zygmunt: Rozwój nowoczesnego szkolnictwa i przemiany kulturowe w Afryce Zachodniej. Zarys problematyki.

Świderski Stanisław: Synkretyzm religijny w Gabonie.

Zajączkowski Andrzej: Makerere University College i problemy afrykańskiego uniwersytetu.

 

 1. 27. – Łódź : Ossolineum, 1975. – 234, [1] s. – Afryka – od misji katolickich do nowoczesnej cywilizacji.

Treść:

Bocheński Franciszek: Społeczne i kulturalne podłoże kształtowania się egipskiego ruchu nacjonalistycznego. Od końca XVIII wieku do I wojny światowej.

Dobrowolski Ryszard: Obraz Afryki w świetle katolickich czasopism misyjnych i publicystyki w Polsce lat międzywojennych.

Dzięgiel Leszek: Tradycyjna rodzina chłopa wschodnioafrykańskiego jako zespół produkcyjny.

Majchrzak Małgorzata: Przemiany społeczno-polityczne w królestwie Buganda pod wpływem kolonializmu.

Paluch Andrzej K.: Urbanizacja i przemiany afrykańskich struktur społecznych.

Stajuda Teresa: Mustafa Kamil i egipski ruch narodowy.

 

 1. 28. – Łódź : Ossolineum, 1976. – 360 s. – Twórcy socjologii polskiej.

Treść:

Bierstedt Robert: Florian Znaniecki.

Bystroń Jan Stanisław: Literatura jako zjawisko społeczne.

Bystroń Jan Stanisław: Szlaki migracyjne na ziemiach polskich.

Chałasiński Józef: Filozofia społeczna Bolesława Limanowskiego i Floriana W. Znanieckiego.

Chałasiński Józef: Jan Stanisław Bystroń. Historyk kultury, etnograf, socjolog. 1892-1964.

Chałasiński Józef: Ludwik Gumplowicz w socjologii europejskiej w amerykańskiej.

Chałasiński Józef: Ludwik Krzywicki.

Chałasiński Józef: Twórcy socjologii polskiej. Uwagi wstępne.

Chałasiński Józef, Obrębski Józef, Szczepański Jan: Bronisław Malinowski.

Czarnowski Stefan: Podłoże ruchu chłopskiego. Uwagi socjologiczne.

Gumplowicz Ludwik: Słówko od socjologa.

Kotarbiński Tadeusz: Ludwik Krzywicki.

Krzywicki Ludwik: Socjologia.

Krzywicki Ludwik: Tradycja zorganizowana.

Leopold Wanda: Wspomnienie o profesorze Andrzeju Waligórskim.

Malinowski Bronisław: Śmiertelny problemat.

Nowakowski Stefan: Franciszek Bujak jako socjolog.

Paluch Andrzej: Wspomnienie o profesorze Andrzeju Waligórskim.

Piotrowski Jerzy: Zagadnienie roli społecznej w systemie socjologicznym Floriana Znanieckiego.

Szczepański Jan: Chłop polski w Europie i Ameryce.

Tymowski Andrzej: O Andrzeju Malewskim.

Waligórski Andrzej: Bronisław Malinowski.

Znaniecki Florian: Autobiografia jako materiał do badań socjologicznych.

Znaniecki Florian: Społeczne role uczonych a historyczne cechy wiedzy.

Znaniecki Florian: Stefan Czarnowski 1879-1937.

Znaniecki Florian: Znaczenie socjologiczne badań Ludwika Krzywickiego nad społeczeństwami niższymi.

 

 1. 29. – Łódź : Ossolineum, 1977. – 434, [1] s.

Treść:

Biliński Kazimierz: Edward Abramowski a ideologia polskiego ruchu ludowego.

Chałasiński Józef: Irlandia – Europa – Ameryka. Problem narodu i związków ponadnarodowych.

Chmielewska Bożenna: Społeczne i dydaktyczne aspekty dokształcania nauczycieli.

Dobrowolska Monika: Stosunek do tradycji w świetle badań socjologicznych.

Dulczewski Zygmunt: Eileen Markley Znaniecka (1886-1976).

Dymek Danuta: Wpływ domu rodzinnego na proces wykolejania się dzieci i młodzieży.

Gostkowski Zygmunt: „Czas zmarnowany” w toku studiów na wybranych kierunkach Uniwersytetu Łódzkiego.

Grześkowiak Joanna: Opinie Anglosasów o polskich emigrantach w Kanadzie (1896-1939).

Jasiewicz Krzysztof: Czynniki asymilacji narodowej.

Krzykała Franciszek: Kształtowanie się stosunków społecznych ocen i karier zawodowych pracowników zatrudnionych w przemyśle samochodowym USA na przykładzie General Motors i Chrysler Corporation w Detroit (Hamtramck) w 1972 roku.

Kubik Włodzimierz: Socjologia Herberta Spencera.

Lewandowski Edmund: Rewolucja socjalistyczna a dyktatura proletariatu.

Lutyńska Krystyna: Kilka refleksji w związku z publikacją Standaryzacja zmiennych socjologicznych pod redakcją W. Wesołowskiego.

Misiuna Małgorzata: Wkład socjologii w kompleksowy rozwój zasobów ludzkich i naturalnych. IV Światowy Kongres Socjologii Wsi.

Parys Jan: Metodologiczne znaczenie historyzmu w socjologii. Analiza poglądów S. Ossowskiego.

Podgórecki Adam: Socjologia krytyczna (Szkoła Frankfurcka).

Rederowa Danuta: Z historiografii Ludwika Kubali.

Rokicka Ewa: Problematyka badań nad młodzieżą nie kończącą studiów.

Sawicka Maria: Szkolnictwo wyższe i ruchy studenckie w Argentynie.

Szymański Edward: Niepodległość Seszeli (Seychelles).

Ziółkowska Lidia: Problem indiański w pisarstwie José Carlosa Mariátegui.

 

 1. 30. – Łódź : Ossolineum, 1978. – 447, [1] s.

Treść:

Borucki Andrzej: Kontrola pracy ankieterów i weryfikacja danych kwestionariuszowych jako elementy analizy procesu badawczego.

Daniłowicz Paweł, Sztabiński Paweł B.: Weryfikacja danych osobowych otrzymywanych w badaniach z zastosowaniem wywiadu kwestionariuszowego.

Dobrowolski Ryszard: Z problematyki socjologicznych badań terenowych w Afryce Czarnej.

Dudek Bohdan: Analiza testów psychologicznych zastosowanych do oceny respondentów w wywiadzie kwestionariuszowym.

Gonçalves Almir, Tuchańska Barbara: Empiryczna analiza zależności między długością przekazów ankietera i respondenta w wywiadzie swobodnym z uwzględnieniem dodatkowych zmiennych.

Gostkowski Zygmunt: Specjalne kategorie respondentów i ich postawy wobec wywiadów i ankiet w Polsce.

Kistelski Krzysztof: Metoda wielostopniowego zadawania pytań o opinie z wieloczłonową alternatywą.

Koniarek Jerzy: Analiza metod weryfikacji i ocena narzędzi w badaniach kwestionariuszowych.

Koniarek Jerzy: Metodologiczna analiza porównywalności wyników badań nad konsumpcją kulturalną i czasem wolnym robotników.

Kowalski Mieczysław, Przybyłowska Ilona: Kształcenie metodologiczne socjologów (potrzeby, rzeczywistość, krytyka, postulaty).

Krak Joanna: Style przeprowadzania wywiadu i konsekwencje ich zastosowania.

Kubiak Anna: Analiza pytań globalnych w wywiadzie kwestionariuszowym.

Lutyńska Krystyna: Ankieterzy i badacze. Z badań nad wpływem ankieterskim.

Lutyński Jan: Koncepcje pytania kwestionariuszowego, ich zastosowanie w badaniach. Konsekwencje i możliwości.

Miller Tadeusz: Uwagi na temat metody ustalania częstości korzystania z wybranych dóbr i usług w badaniach socjologicznych.

Pilichowski Andrzej, Rostocki Włodzimierz: Powtórny wywiad weryfikacyjny jako metoda otrzymywania informacji o wartości odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe.

Przybyłowska Ilona: Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych.

Stefanowska Małgorzata: Badania nad adekwatnością pytań o recepcję treści kulturowych w wywiadzie kwestionariuszowym.

Sztabiński Paweł B.: Metody kontroli pracy ankieterów w badaniach z zastosowaniem wywiadu kwestionariuszowego.

Żelazo Marek: Analiza weryfikacyjna w badaniach „Style życia i systemy wartości a zróżnicowanie społeczne mieszkańców miast”.

 

 1. 31/1. – Łódź : Ossolineum, 1979. – 182, [1] s.

Treść:

Chałasiński Józef: Światowy ruch pokoju – nowa siła społeczna. W 30-lecie Światowego Kongresu Intelektualistów w obronie pokoju we Wrocławiu w 1948 roku.

Kłoskowska Antonina: Empiria i teoria w socjologii polskiej.

Komorowska Jadwiga: Socjologiczne aspekty zwyczajów Święta Zmarłych.

Kowalewicz Włodzimierz: Dzieło sztuki wobec odbiorcy (na przykładzie teatru).

Misiuna Małgorzata: Jakość życia – geneza i interpretacje pojęcia w krajach cywilizacji zachodniej.

Piotrowski Andrzej: Koncepcje procesu komunikowania w socjologii.

Psyk Elżbieta: Wiejskie zbiorowości terytorialne a struktura społeczna.

Warzywoda-Kruszyńska Wielisława, Morawski Bronisław, Pawełek Krzysztof: Problemy badań nad aktywnością społeczną.

Wejland Andrzej Paweł: Interrogacyjne badanie prestiżu zawodów. Założenia pojęciowe i podstawowe procedury.

Wojciechowska Anita: Styl życia a struktura społeczna.

 

 1. 31/2. – Łódź : Ossolineum, 1979. – 234, [1] s. – Problemy krajów pozaeuropejskich.

Treść:

Grzybowski Antoni: Społeczne drogi kształtowania się apartheidu w Afryce Południowej.

Kamocki Janusz: Język indonezyjski a powstawanie struktury narodowej Indonezji.

Komorowski Zygmunt: Geografia etniczna i obszary geograficzno-etniczne Afryki.

Krasnowolski Andrzej: Wybrane aspekty problematyki przemian kulturowych Afrykanów w Brazylii.

Leopold Wanda: Kolonializm niemiecki w Kamerunie i jego współczesne oceny.

Parys Jan: Przeobrażenia ekonomiczne a problem rozwoju społeczeństwa w niepodległej Ghanie.

Rekłajtis Elżbieta: Integracja społeczna a polityka językowa w Makhrebie.

Szupejko Małgorzata: Od protektoratu do rządów wojskowych. Proces przemian politycznych w Ugandzie.

Szymański Edward: Naserowska koncepcja przemian społecznych w Egipcie.

Tokarski Stanisław: Aśramy biernego oporu.

Ziółkowska Lidia: Wspomnienie o Wandzie Leopold.

 

 1. 32/1. – Łódź : Ossolineum, 1980. – 298, [1] s.

Treść:

Chałasiński Józef: Problem autorytetu moralnego w pamiętnikach publikacji Awans pokolenia.

Chlewiński Zdzisław: Dystans społeczny wobec wyznawców innych religii oraz innych narodowości. Badania wsi Zacisze.

Chmielewska Bożenna: Z badań nad społeczno-ekonomicznymi i kulturowymi konsekwencjami migracji na Pomorzu Środkowym w latach 1975-1976.

Dobrowolski Ryszard: Dwukulturowość – problemy integracji społecznej w Liberii.

Fiszer Krystyna: Teatr Japonii.

Gudowska Irena: Ogrody Japonii.

Komorowska Jadwiga: Biesiadowanie dawniej i dziś.

Krasnowolski Andrzej: Problemy regionalizacji gospodarczej i ich rola w społecznej integracji państwa Benin.

Nowakowski Stefan: Stosunki miasto – wieś w pamiętnikach Młode pokolenie Wsi Polski Ludowej.

Parys Jan: System polityczny Ghany w latach 1956-1966 w perspektywie procesów narodotwórczych.

Pastusiak Longin: Początki ruchu robotniczego w Chicago.

Rybarska Irena: Zagadnienie profilaktyki chorób alergicznych w aspekcie społecznym.

Skurjat Ernestyna: Angielskojęzyczni powieściopisarze Nigerii w świetle własnej twórczości.

Szupejko Małgorzata: Państwo współczesne a tradycje państwowości plemiennej na przykładzie Ugandy i Bugandy.

Tokarski Stanisław: Zen i psychodelika.

Wierzbicki Zbigniew Tadeusz: Obrzędy i praktyki religijne ludności wiejskiej i ich regulacyjne funkcje. Na przykładzie wsi Zacisze.

Zajączkowski Andrzej: Czarna Afryka – problem narodu.

 

 1. 32/2. – Łódź : Ossolineum, 1980. – 147, [1] s.

Treść:

Bohdziewicz Piotr: Aspiracje finansowe robotników.

Buchner-Jeziorska Anna: Motywacyjna funkcja płac – rozważania socjologiczne.

Kulpińska Jolanta: Koncepcja sytuacji pracy w badaniach struktury społecznej.

Majewska Anna: Preferencje różnych aspektów pracy zawodowej i ich korelaty. Metody i wyniki badania wartości zawodowej u inżynierów przemysłu maszynowego.

Morawski Bronisław: Problemy identyfikacji postaw wobec pracy.

Sarapata Adam: Automatyzacja – nadzieje i obawy robotników.

Staniszkis Jadwiga: Systemowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w Polsce.

Tobera Piotr: Ruch ekologiczny we Francji.

 

 1. 33. – Łódź : Ossolineum, 1981. – 401, [1] s.

Treść:

Bokszański Zbigniew: Recepcja kultury symbolicznej a praktyka interakcyjna odbiorcy.

Czyżewski Marek: Miejsce analizy ramowej w socjologii Ervinga Goffmana.

Goćkowski Janusz: Struktura dyscyplinowa nauki a sieci naukowego komunikowania się.

Halamska Maria: Uwagi do charakterystyki „konfliktowej mapy” współczesnej wsi.

Kowalewicz Kazimierz: O odbiorze widowiska teatralnego.

Lahusen Thomas: Przewaga, równowaga a eufemizm. Trzy rodzaje stosunków wobec „innego” w literaturze zeszłego wieku. Próba semiotyki.

Malinowska Ewa: Przemiany ról społecznych i instytucji wiejskich od wsi tradycyjnej do wsi współczesnej.

Marciniak Mieczysław: Zmiany społeczne a modele uczestnictwa w kulturze.

Matuchniak-Krasuska Anna: Problematyka komunikowania w socjologii sztuki.

Matuszak Grzegorz: Opinie załogi o wyróżnianiu i karaniu pracowników w przedsiębiorstwie przemysłowym.

Nowak Bożena: Style komunikowania w rodzinie – konsekwencje psychospołeczne.

Pilichowski Andrzej: Socjologiczne aspekty integracji poziomej rolnictwa chłopskiego w Polsce.

Piotrowski Andrzej: Negocjacyjny model interakcji.

Rokuszewska-Pawełek Alicja: Literatura popularna jako przedmiot zainteresowań socjologicznych.

Sułkowski Bogusław: Czas wolny i rozrywki „człowieka niepróżnującego”.

Tobera Piotr: Problematyka Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego w piotrkowskich „Studiach Regionalnych”.

Ziółkowski Marek: Rozumienie wypowiedzi językowych.

 

 1. 34/1. – Łódź : Ossolineum, 1986. – 153, [2] s.

Treść:

Bernstein Basil: Kody i ich odmiany, kształcenie i proces reprodukcji kulturalnej.

Borowicz Ryszard: Równość i sprawiedliwość w kształtowaniu.

Kawka Zdzisław: Zawód nauczyciela jako droga do awansu społecznego.

Kopka Jolanta: Skutki feminizacji zawodu nauczycielskiego.

Lewandowski Edmund: O roli i pozycji społecznej nauczyciela.

Rokicka Ewa: Przebieg studiów a dalsze losu edukacyjne młodzieży usuniętej i rezygnującej ze studiów (komunikat z badań).

Sujecka-Lachowicz Joanna: Problem rozumienia w świetle modelu komunikacji językowej J. Habermasa.

Warzywoda-Kruszyńska Wielisława, Wojciechowska Anita: Rodzina a zróżnicowanie społeczne.

 

 1. 34/2. – Łódź : Ossolineum, 1986. – 87 s.

Treść:

Kononowicz Grażyna, Goździńska Halina, Wojciechowski Grzegorz: Bibliografia zawartości „Przeglądu Socjologicznego” 1930-1980.

 

 1. 35. – Łódź : Ossolineum, 1985. – 245, [2] s.

Treść:

Białas Jerzy, Sosnowski Adam, Walkowiak Jerzy, Wawrzyniuk Stanisław: Życie publiczne a samorząd osiedla oraz społeczno-kulturalne i samorządowe role.

Hryniewicz Janusz: Ruchliwość społeczna w Polsce w latach 1945-1958.

Janicka Krystyna: Potoczna percepcja ruchliwości międzypokoleniowej. Analiza porównawcza lat 1976-1980.

Kojder Andrzej: Jerzy Licki (12 X 1901 – 31 III 1982).

Koralewicz-Zębik Jadwiga: Autorytaryzm, lęk i konformizm – robotnicy i inteligencja końca lat siedemdziesiątych w Polsce.

Kowalski Mieczysław: Aspiracje migracyjne ludności wiejskiej.

Łojko Elżbieta: Działacze samorządu mieszkańców – dysfunkcjonalny element osiedlowej samorządności.

Majer Andrzej: Postawy mieszkańców wsi wobec zabytków.

Miazga Mieczysław: Kształtowanie się społeczności w mieście o szybkim rozwoju. Możliwości zastosowania wyników badań socjologicznych w praktyce.

Remer Tadeusz: Wpływ przemian struktury na świadomość społeczną.

Turska Anna: Systemowa analiza instytucji samorządu mieszkańców (podstawowe założenia teoretyczne oraz ustalenia empiryczne badań prawnych, społecznych i ekonomiczno-organizacyjnych stymulatorów działania samorządu mieszkańców).

Wódz Jacek: Kilka refleksji na temat badań patologii społecznej w osiedlach.

Zaborowski Wojciech: Subiektywne wizje porządku społecznego: propozycja typologii.

Zagórski Krzysztof: Zróżnicowanie społeczne w perspektywie porównawczej. Zbiór studiów pod redakcją K. M. Słomczyńskiego i W. Wesołowskiego.

 

 1. 36. – Łódź : Ossolineum, 1986. – 226, [1] s.

Treść:

Buchner-Jeziorska Anna: Istota i funkcja płac w gospodarce.

Bugiel Julian: Kadra techniczna w warunkach przemian społecznych-gospodarczych przedsiębiorstwa przemysłowego.

Fornalczyk Anna: Mechanizm artykulacji interesów ekonomicznych w różnych formach własności ogólnonarodowej.

Górski Janusz F.: Zróżnicowanie układów aksjonormatywnych w środowisku pracy.

Haber Lesław H.: Formy stabilizacji kadry kierowniczej w warunkach maksymalizacji zatrudnienia.

Jarosińska Maria: Zatrudnienie w świetle społecznych doświadczeń i w opiniach kadry kierowniczej.

Józefiak Cezary: Przyczyny, mechanizm i skutki stopniowania reformy.

Kaltenber-Kwiatkowska Ewa: Wspomnienie o prof. Aleksandrze Wallisie.

Karczmarczuk Kryspin: Kierowanie a warunki sytuacyjne: rola struktury zadania.

Kopczyńska-Jaworska Bronisława: Wspomnienie o Kazimierze Zawistowicz-Adamskiej.

Makowska Teresa J.: Motywacyjne uwarunkowania pracowniczej aktywności racjonalizatorskiej.

Worach-Kordas Halina: Wspomnienie o prof. Jerzym Piotrowskim.

 

 1. 37. – Łódź : Ossolineum, 1989. – 313 s.

Treść:

Brzeziński Jerzy: Eksperymentalne badanie zmian – metodologiczne problemy stosowania protestu zmiennej zależnej.

Daniłowicz Paweł: Weryfikacja zewnętrzna danych socjologicznych. Problem informacji sprawdzających.

Ganowicz Jacek: Hermeneutyczne podstawy socjologii rozumiejącej Maxa Webera.

Lutyńska Krystyna: Analiza odmów w polskich badaniach kwestionariuszowych w latach 1982-1985.

Maruszewski Tomasz: Zdrowy rozsądek w naukach społecznych: norma postępowania, przedmiot badań czy wstydliwa przypadłość.

Staszyńska Katarzyna: Wiarygodność danych w socjologicznym badaniu ankietowym.

Suchocki Bolesław, Walkowiak Jerzy: Teoria – wskaźniki – postępowanie badawcze.

Sułek Antoni: Wiarygodność źródeł i rzetelność danych urzędowych.

Sztabiński Franciszek: Wywiad kwestionariuszowy i ankieta pocztowa. Analiza przebiegu procesów uzyskiwania informacji i ich rezultatów.

Sztabiński Paweł B.: Sytuacja materialna. Propozycje pojęcia.

Tuchańska Barbara: Problem wyjaśniania rozważany w perspektywie socjologii.

Wejland Andrzej P.: Interrogacyjne badanie prestiżu zawodów. Analiza uporządkowań jednostkowych.

 

 1. 38. – Łódź : Ossolineum, 1989. – 403, [2] s.

Treść:

Białecki Ireneusz: Obraz i zmiany selekcji szkolnej w Polsce powojennej.

Borowicz Ryszard, Leszkowicz-Baczyńska Żywia, Rybczyńska Dorota: Społeczne aspekty drugiego progu selekcyjnego.

Bromberek Benon: Wybrane problemy młodzieży studenckiej – jej kształcenie i koncepcje życia.

Fijałkowski Adam G.: Teoretyczne orientacje w polskich badaniach nierówności edukacyjnych.

Garlicki Jan: Młodzież studencka, aspiracje – wartości – aktywność.

Goćkowski Janusz: Patologia i terapia życia naukowego.

Goryńska Ewa, Jastrząb-Mrozicka Mirosława: Interakcje między pracownikami naukowo-dydaktycznymi i studentami.

Gronner Leszek W.: Procesy patologizacji życia naukowego.

Jabłońska-Skinder Hanna: Podstawowe problemy rozwoju szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej w latach osiemdziesiątych.

Jerschina Jan: Proces kształtowania kadr uniwersyteckich w świetle analizy systemowej.

Lewandowski Emund: Religijność studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Lindenberg Grzegorz: Wartości, cele i plany życiowe – studenci Warszawy wobec kryzysu.

Przybyłowska Ilona, Kistelski Krzysztof: Czynniki wpływające na nastawienia wobec studiowania w świetle wyników badań nad studentami Uniwersytetu Łódzkiego.

Wnuk-Lipińska Elżbieta: Praca na wyższych uczelniach w opiniach pracowników uniwersytetów i politechnik.

 

 1. 39. – Łódź : Ossolineum, 1991. – 344, [1] s.

Treść:

Białecki Ireneusz: Nierówności w dostępie do wykształcenia.

Firkowska-Mankiewicz Anna: Genetyczne i środowiskowe źródła zróżnicowania w poziomie umysłowym.

Gostkowski Zygmunt: Kształtowanie się wskaźników rozbieżności między miastem a wsią w zakresie zrealizowanej siły nabywczej i motoryzacji indywidualnej w okresie 1960-1970. Propozycje metodologiczne.

Janicka Krystyna: Nierówności w procesie osiągania pozycji społecznej.

Lissowski Grzegorz: Dekompozycja tablic ruchliwości społecznej.

Mach Bogdan W.: Ruchliwość społeczna w Polsce: 1945-1980.

Machaj Irena: Zagadnienia nierówności społecznych w mieście szybko rozwijającym się pod wpływem budowanego kompleksu przemysłowego.

Pohoski Michał, Pöntinen Seppo: Rola pochodzenia społecznego i wykształcenia w procesie osiągania pozycji społeczno-ekonomicznych w Polsce i w Finlandii.

Poznańska Barbara: Układ nierówności w społeczeństwie II Rzeczypospolitej 1918-1939.

Rychard Andrzej: Wpływ systemu politycznego i gospodarczego na nierówności społeczne. Propozycja schematu analizy.

Sikorska Joanna: Opis nierówności społecznych w konsumpcji.

Sikorska Joanna, Rychard Andrzej, Wnuk-Lipiński Edmund: Nierówności społeczne w Polsce – zamiast podsumowania.

Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta: Geneza nierówności uczestnictwa w kulturze.

Sokołowska Magdalena: Zdrowotny wymiar nierówności społecznych.

Warzywoda-Kruszyńska Wielisława: Nierówności społeczne w aspekcie międzygeneracyjnym.

Wnuk-Lipiński Edmund: Nierówności społeczne: wstępne sformułowanie problemu.

Wojciechowska Anita: Położenie materialne grup społeczno-zawodowych i jego percepcja – analiza zmian w latach 1965-1980.

Zagórski Zdzisław: Wybrane problemy klas a stan badań nad drobnomieszczaństwem współczesnym w Polsce.

 

 1. 40/1. – Łódź : Ossolineum, 1993. – 215, [1] s.

Treść:

Bokszański Zbigniew: Socjologia kultury w 40-leciu łódzkiego Ośrodka Socjologicznego.

Flis Mariola: Rola portretu trumiennego w legitymizacji symbolicznej.

Fuszara Małgorzata: Zmiany społeczne i zmiany prawne w PRL.

Janiszewski Ludwik: Statek morski a deprywacja potrzeb.

Lutyński Jan: Orientacje metodologiczne w łódzkim ośrodku socjologicznym.

Łukasiewicz Piotr: Niesformalizowany obieg komunikowania jako instytucja społeczna.

Majewski Mirosław: Niektóre z osobliwości socjologii wiedzy. Sugestie badawcze – trudności i perspektywy.

Piotrowski Andrzej: Projekty badawcze i kierunki poszukiwań teoretycznych w Zakładzie Socjologii Kultury UŁ.

Starosta Paweł: Instytucjonalna koncepcja zmiany wiejskich społeczności lokalnych.

Szczepański Jan: Kryzys kultury.

Tobera Piotr: Socjologia pracy – kilka refleksji.

Wantuła Halina: Dewiacja i kontrola społeczna w krajach Europy Zachodniej i w Polsce. Wybrane zagadnienia.

Warzywoda-Kruszyńska Wielisława: Socjologia młodzieży – nowy kierunek orientacji badawczej Zakładu Socjologii Ogólnej UŁ w latach osiemdziesiątych.

Wesołowski Włodzimierz, Słomczyński Kazimierz M.: Łódzkie badania struktury społecznej w latach 1965-1980.

 

 1. 40/2. – Łódź : Ossolineum, 1993. – 240, [1] s.

Treść:

Gostkowski Zygmunt: Analiza regresji i korelacji w badaniu rozbieżności warunków życia w miastach i na wsi. Ilustracja metody na przykładzie wskaźników opieki zdrowotnej 1975-1985.

Konecki Krzysztof: Techniczne i paradygmatyczne kryteria podziału badań ilościowych i jakościowych w naukach społecznych.

Kowalewicz Kazimierz: Pytanie i rozmowa.

Kubiak Anna: Socjolog i socjologia zaangażowana – dorobek naukowy i działalność publiczna Profesora Jana Lutyńskiego.

Kubiak Anna, Rostocki Włodzimierz: Metodologiczne problemy badania opinii publicznej w Polsce – społeczna przestrzeń wywiadu kwestionariuszowego.

Latoszek Marek: Wspomnienie jako wycinek autobiografii w kontekście konfliktu społecznego w tradycyjnym zastosowaniu metody biograficznej.

Lutyńska Krystyna: Polscy respondenci lat osiemdziesiątych.

Ogryzko-Wiewiórowski Henryk: Postulat rozumienia i badania surveyowe.

Przybyłowska Ilona: Jan Lutyński jako badacz-metodolog.

Staszyńska Katarzyna M.: Analiza wiarygodności danych ankietowych w perspektywie porównawczej.

Sztabiński Franciszek: Czy ankieta może zastąpić wywiad?

Sztabiński Paweł B.: Tożsamość społeczna jako rzeczywistość ewokowana w sytuacji wywiadu socjologicznego.

Śmiłowski Eugeniusz, Sawiński Zbigniew: Rzetelność wyników badań kwestionariuszowych. Dwa metodologiczne eksperymenty.

Tobera Janina: Wywiad środowiskowy. Funkcje ukryte, założone i realizowane.

Wejland Andrzej Paweł: Jednobiegunowa skala kategorii opisowych i jej rozumienie. Eksperyment metodologiczny.

Ziółkowski Jan: Słowo wstępne na sesji poświęconej pamięci Jana Lutyńskiego.

 

 1. 41. – Łódź : ŁTN, 1992. – 224 s.

Treść:

Augustyniak-Kopka Jolanta: Polaków postawy pragmatyczne.

Buchner-Jeziorska Anna: Szkic do portretu polskiego przedsiębiorcy.

Gostkowski Zygmunt: Skażenie środowiska i urbanizacja a umieralność na raka w Polsce w latach 1975-1978.

Jałowiecki Bohdan: Strukturalne i aksjologiczne uwarunkowania transformacji systemowej w Polsce.

Kowalski Paweł: Proces powstawania niezależnych struktur obywatelskich na przykładzie kampanii wyborczej WKO „Solidarność” w Łodzi.

Kozek Wiesława: Typowe zachowania załóg przedsiębiorstw państwowych w początkowym okresie przemian gospodarczo-ustrojowych w Polsce.

Lutyńska Krystyna: Metodologia badań socjologicznych w Łodzi. (Działalność Zakładu Metodologii Badań Socjologicznych IFiS PAN w Łodzi w latach 1963-1991).

Lutyński Jan: Socjologiczne badania nad współczesnością (Pojęcie, etapy rozwoju i społeczne funkcje).

Miszalska Anita: Społeczeństwo i polityka w okresie transformacji systemu.

Piotrowski Wacław: Społeczne strategie lokalne.

Rokicka Ewa: Pojęcie „kariery”. Perspektywa strukturalno-funkcjonalna i interakcjonistyczna.

Szczepański Marek: System światowy: między globalizmem i lokalizmem.

 

 1. 42. – Łódź : ŁTN, 1993. – 189 s.

Treść:

Datner-Śpiewak Helena: Tożsamość inteligencji żydowskiej w XIX w. Szkic do portretu.

Döbner Rainer, Habermas Jürgen, Nunner-Winkler Gertrud: Zarys socjopsychologicznej koncepcji rozwoju tożsamości „ja“. Wprowadzenie (tłum. A. Kaniowski).

Kaźmierska Kaja: Identyfikacja z przestrzenią w procesie budowania tożsamości. Analiza narracji wojennych mieszkańców Kresów Wschodnich.

Latoszek Marek: Wydarzenia przełomowe w perspektywie dróg życiowych i dylematów tożsamości robotników.

Lewandowski Edmund: Symbol masy Polaków.

Mach Zdzisław: Migracje i społeczne konstruowanie tożsamości.

Matuchniak-Krasuska Anna: Dylematy tożsamości związkowej.

Matuszak Grzegorz: Próba operacjonalizacji etosu mieszczańskiego w badaniach nad nową klasą średnią w Polsce.

Olechnicki Krzysztof: Tożsamość i gra. Próba socjologicznej interpretacji noweli Milana Kundery Fałszywy autostop.

Rajanti Tania: Kim jest Walter Benjamin? (tłum. Kaja Kaźmierska).

Tolkki-Nikkonen Mirja: Kobieta czy człowiek. O tożsamości społecznej kobiet (tłum. Kaja Kaźmierska).

Wejland Andrzej P.: Wywiad kwestionariuszowy a logika konwersacji. O pracach Norberta Schwarza.

 

 1. 43. – Łódź : ŁTN, 1994. – 216 s.

Treść:

Borkowska Stanisława: Negocjacje płacowe.

Buchner-Jeziorska Anna: Konflikt pracy w Polsce okresu transformacji.

Gąciarz Barbara, Pańków Włodzimierz: Ku nowym modelom artykulacji interesów pracowniczych. Reprezentacje pracownicze wobec przekształceń własnościowych i restrukturyzacja przedsiębiorstw w Polsce.

Gilejko Leszek: Model związków zawodowych w opiniach ich liderów.

Gładys-Jakóbik Jolanta: Dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych w okresie transformacji systemowej w Polsce.

Hausner Jerzy: Organizacje interesu i stosunki przemysłowe w krajach postsocjalistycznych.

Lewandowski Henryk: Rokowania i układy zbiorowe pracy w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Morawski Witold: Nowe stosunki przemysłowe a demokracja przemysłowa.

Rudolf Stanisław: Działania integracyjne wspólnoty europejskiej w zakresie partycypacji pracowniczej (Europejskie Rady Zakładowe).

Seweryński Michał: Dylematy i perspektywy związków zawodowych w krajach postkomunistycznych.

Skąpska Grażyna: Reforma ekonomiczna i kształtowanie się porządku instytucjonalnego w Polsce. Dziedzictwo przeszłości.

 

 1. 44. – Łódź : ŁTN, 1995. – 188 s.

Treść:

Hryniewicz Janusz: Miejski system polityczny – procesy stabilizacji i destabilizacji.

Jałowiecki Bohdan: Sterowanie procesami społecznymi a trwały rozwój.

Łęcki Krzysztof, Wróblewski Piotr: Przestrzeń symboliczna starych dzielnic mieszkaniowych miast Górnego Śląska.

Majer Andrzej: Społeczności, organizacje i uczestnictwo społeczne w amerykańskich badaniach.

Malinowska Ewa: Podmiot indywidualny i ruch społeczny w teorii A. Touraine’a.

Orkin Mark: Budowanie demokracji w Republice Południowej Afryki: społeczeństwo obywatelskie, poczucie obywatelskie i ideologia polityczna.

Psyk-Piotrowska Elżbieta: Formy samopomocy gospodarczej na wsi – dawniej i dziś.

Starosta Paweł: Kształtowanie się wiejskich i małomiasteczkowych zbiorowości lokalnych w Polsce.

Styk Józef: Stare i nowe systemy wartości ludności wiejskiej.

 

 1. 45. – Łódź : ŁTN, 1996. – 269 s.

Treść:

Domański Henryk, Dukaczewska Aleksandra: Stabilność odpowiedzi respondentów.

Gostkowski Zygmunt: Wpływ wiedzy o sponsorze sondażu na odpowiedzi respondentów: próba weryfikacji hipotezy o społecznym zakotwiczeniu opinii.

Janicka Krystyna: Procedura kodowania a trafność pomiaru złożoności pracy: doświadczenia badawcze z lat 1978-1992.

Jerschina Jan, Szopa-Milde Renata: Różnice odpowiedzi na pytania otwarte i pytania zamknięte (z listą) dotyczące czytelnictwa prasy codziennej: wielkość, przyczyny i sens empiryczny.

Kolarska-Bobińska Lena: Polityczna rola sondaży w kampanii wyborczej 1995.

Lisek-Michalska Jolanta: Socjologowie i sondażyści. Dylematy warsztatowe.

Przybyłowska Ilona: Proces akulturacji sondaży opinii publicznej w Polsce.

Reschka Willibald: Kodeks etyki socjologii niemieckiej. Kilka uwag dotyczących jego powstania i stosowania.

Słomczyński Kazimierz M., Zaborowski Wojciech, Mach Bogdan W., Janicka Krystyna: Psychospołeczne mechanizmy aprobaty i dezaprobaty zmian systemowych: metodologiczne problemy analizy stabilności i dynamiki orientacji społecznych.

Staszyńska Katarzyna M., Derczyński Włodzimierz: Metodologiczna poprawność w badaniach rynkowych.

Strzeszewski Michał: „Efekt kolejności” w kafeterii pytań zamkniętych z „długą listą” (na przykładzie badań wyborczych).

Sułek Antoni: Stefan Nowak – mistrz badań ankietowych.

Sułek Antoni: Socjologia a badania opinii publicznej.

Sztabiński Paweł B.: Ankieter jako źródło sugestii.

Wejland Andrzej Paweł: Transdyscyplinarne wątki w pracach metodologicznych Jana Lutyńskiego.

Woroniecka Grażyna: Socjotechnika naukowych uzasadnień.

Zaborowski Wojciech: Ultrastabilność postaw wobec zmian systemowych.

 

 1. 46. – Łódź : ŁTN, 1997. – 198 s.

Treść:

Bury Piotr: Nowe zadania samorządów dużych miast a decentralizacja władzy.

Janicka Krystyna, Słomczyński Kazimierz M.: Zróżnicowanie społeczne mieszkańców Łodzi w latach 1965-1994: stabilność hierarchii grup społeczno-zawodowych.

Jaworska-Dębska Barbara: Administracja lokalna w Łodzi. Przeszłość, teraźniejszość i perspektywy.

Majer Andrzej: Globalizm i Łódź.

Michałowska Elżbieta: Patologia społeczna w życiu Łodzi – stare obszary, nowa jakość?

Obraniak Piotr: Zmiany w społeczno-przestrzennej strukturze Łodzi w drugiej połowie XX wieku.

Obraniak Włodzimierz: Depresja demograficzna w Łodzi.

Psyk-Piotrowska Elżbieta: Jednostki pomocnicze gminy Łódź – samorząd w miejscu zamieszkania czy ogniwo pomocnicze władzy lokalnej?

Warzywoda-Kruszyńska Wielisława, Grotowska-Leder Jolanta: Wybrane aspekty koncentracji biedy w Łodzi (na przykładzie dzielnicy Śródmieście).

Wujek Jakub: Jak Łódź stawała się „nowoczesną”.

 

 1. 47, cz. 1. – Łódź : ŁTN, 1998. – 222 s.

Treść:

Bafoil François: Zmiana w przedsiębiorstwie. Tradycja, charyzma czy reguły organizacji?

Doktór Kazimierz: Szkic do portretu polskiego zarządcy.

Domański Henryk: Czy nowy ustrój zwiększył szansę zostania kierownikiem?

Federowicz Michał, Jasiecki Krzysztof, Wesołowski Włodzimierz: Formowanie się elity ekonomicznej w Polsce.

Fluderska Grażyna: Podzielone sfery wpływów. Kobiety i mężczyźni w hierarchii przedsiębiorstw przemysłowych.

Jerschina Jan: Orientacje na przedsiębiorczość w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Elity i Społeczeństwa.

Karczmarczuk Kryspin: Menedżerialna własność a przedsiębiorczość.

Makó Csaba, Ellingstad Marc: Zapomniany wymiar gospodarki w transformacji: Przypadek procesu pracy kierowniczej.

Ruszkowski Paweł: Profil zawodowy menedżera a wyzwania procesu transformacji gospodarki.

Szaban Jolanta: Polscy kierownicy w okresie zmian ustrojowych.

 

 1. 47, cz. 2. – Łódź : ŁTN, 1998. – 247 s.

Treść:

Gorlach Krzysztof: Indywidualne rolnictwo w Polsce w okresie komunizmu postkomunistycznej transformacji.

Halamska Maria: Chłopi, własność, socjalizm w Polsce: kilka refleksji nie tylko historycznych.

Hałasiewicz Andrzej: Przedsiębiorczość wiejska.

Hryniewicz Janusz: Gminy wiejskie w procesach rozwoju gospodarczego Polski.

Kawka Zdzisława, Rokicka Ewa: Społeczność lokalna wobec globalnych wyzwań ekologicznych.

Kocik Lucjan: Socjologiczne bariery nowoczesności chłopskiego rolnictwa w Polsce.

Kryńska Elżbieta: Praca w rolnictwie polskim w latach dziewięćdziesiątych.

Malinowska Ewa: Pozycja społeczna kobiet wiejskich.

Pilichowski Andrzej: Struktura agrarna polskiego rolnictwa w procesie zmiany systemowej.

Starosta Paweł: Wspomnienie o Wacławie Piotrowskim (1924-1998).

Szafraniec Krystyna: Młodzież wiejska w Polsce: pogranicze kultur – pogranicze epok.

Szczepański Jan: Refleksje nad przyszłością wsi i rolnictwa.

Zarycki Tomasz: Zachowania wyborcze polskiej wsi w podziale na regiony historyczne. Niejednoznaczność interpretacji i nieadekwatność narzędzi teoretycznych.

 

 1. 48/1. – Łódź : ŁTN, 1999. – 189 s.

Treść:

Brzeziński Jerzy: O ważności pretestu zmiennej zależnej w ewolucji programów społecznych.

Daniłowicz Paweł: Analiza efektu kontekstu w interpretacji danych surveyowych. Koncepcja Norberta Schwarza.

Domański Henryk: Jakich błędów uniknęła polska socjologia empiryczna w latach 90-tych dzięki badaniom porównawczym.

Kubiak Anna, Przybyłowska Ilona: Metodologia pragmatyczna Jana Lutyńskiego. Propozycje klasyfikacji pytań kwestionariuszowych.

Latoszek Marek: Awans i degradacja robotników. Panel w badaniach autobiograficznych.

Rostocki Włodzimierz A.: Socjologia a prywatność.

Sułek Antoni: Pochwała metodologii.

Sztabiński Paweł B.: Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym: nowa technika badawcza czy wywiad kwestionariuszowy przez telefon?

Wejland Andrzej P.: Badawcze strategie zdrowego rozsądku czyli skarby małego metodologa.

 

 1. 48/2. – Łódź : ŁTN, 1999. – 230 s.

Treść:

Drozdowski Rafał, Ziółkowski Marek: Funkcjonowanie kapitałów kulturowego i społecznego w dobie pragmatyzacji świadomości społecznej.

Fatyga Barbara: Młodzież i dorośli: rodzice i nauczyciele. Wybrane problemy kulturowych relacji międzygeneracyjnych.

Gałuszka Mieczysław, Kowalewicz Kazimierz: Muzyka i tajemnica. Recepcja III Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego.

Korporowicz Leszek: Kultura, organizacje i rynek. O uwodzeniu świadomości nowej klasy średniej.

Krajewski Marek: Likwidacja i konstrukcja. Kilka przykładów medializacji życia społecznego w Polsce.

Matuchniak-Krasuska Anna: Artysta i publiczność. Dyskurs o sztuce i sprawach polskich. O malarstwie Jerzego Dudy-Gracza.

Nowicka Ewa: Długie trwanie narodu. Sens polskości dziesięć lat później.

Sułkowski Bogusław: O osobliwościach uprawiania socjologii literatury.

Świątkiewicz Wojciech: Społeczny świat górnośląskiego recjonalizmu: kulturowe przemiany i ich konteksty.

Wódz Kazimiera, Wódz Jacek: Rewindykacje regionalne a proces dekompozycji tradycyjnej tożsamości narodowej Polaków. Przykład Górnego Śląska.

 

 1. 49/1. – Łódź : ŁTN, 2000. – 277 s.

Treść:

Fuszara Małgorzata: „Niedokończona demokracja” kobiety, mężczyźni i władza.

Grotowska-Leder Jolanta: Współczesna rzeczywistość, współczesna bieda. Wybrane teoretyczne i empiryczne podstawy analizy biedy.

Kawka Zdzisława: Konserwatyzm i rewolucje w systemach oświatowych. Polska reforma oświaty.

Kubiak Anna: Postrzeganie zmian zakresu i natężenia korupcji przed – i po przełomie ustrojowym w Polsce.

Rokicka Ewa: Postawy wobec środowiska naturalnego i ich korelaty. Z badań nad mieszkańcami gmin.

Strykowska Maria: Innowacyjność kobiet wiejskich.

Sztompka Piotr: Trauma kulturowa. Druga strona zmiany społecznej.

Szymczak Maria: Przestrzenne zróżnicowanie rozwojowe warunków życia w latach 1975-1997.

 

 1. 49/2. – Łódź : ŁTN, 2000. – 251 s.

Treść:

Cała Alina: Kształtowanie się polskiej i żydowskiej wizji martyrologicznej po II Wojnie Światowej.

Kapralski Sławomir: Oświęcim – konflikt pamięci czy kryzys tożsamości?

Kochanowski Jerzy: Nienawiść ograniczona. Niemieccy jeńcy wojenni i społeczeństwo polskie 1945-50.

Kowalski Sergiusz: Wobec zagłady: o retoryce pamięci i zapomnienia.

Koźmińska-Frejlak Ewa: Świadkowie zagłady – holokaust jako zbiorowe doświadczenie Polaków.

Kula Marcin: Pamięć o historii uwikłana w jej bieg.

Melchior Małgorzata: Zagrożenie eksterminacją w doświadczeniu biograficznym ocalonych z holokaustu.

Mróz Lech: Niepamięć nie jest zapominaniem. Cyganie-Romowie a holokaust.

Rokuszewska-Pawełek Alicja: Pożoga wojenna – o niektórych właściwościach doświadczenia wrześniowego.

Szacka Barbara: Pamięć zbiorowa i wojna.

 

 1. 50/1. – Łódź : ŁTN, 2001. – 279 s.

Treść:

Bokszański Zbigniew: Wspomnienie o prof. Antoninie Kłoskowskiej.

Buchner-Jeziorska Anna: Cena wiedzy: rynek pracy intelektualnej w Polsce lat dziewięćdziesiątych.

Domalewski Jarosław: Szkoła wiejska wobec zadania rekompozycji struktury społecznej.

Jałowiecki Bohdan: Perspektywy prywatnego szkolnictwa wyższego w Polsce.

Kawka Zdzisława: Gimnazja po roku reformy z perspektywy uczniów i nauczycieli.

Kwiecińska-Zdrenka Monika: Socjalizacja do bezradności: iluzoryczna czy faktyczna cecha środowiska wiejskiego.

Michałowska Elżbieta: Wpływ środowiska szkolnego na percepcję i ocenę zjawisk patologii społecznej przez młodzież.

Mikiewicz Piotr: Społeczny świat szkoły. Trajektorie marginesu i trajektorie elit.

Mucha Janusz: Socjologia polska w latach 1990-2000. Badania społeczeństwa po przełomie.

Sekuła-Kwaśniewicz Halina: Dylematy nauczania socjologii w uczelniach pedagogicznych.

Stalewski Tadeusz: Kształcenie specjalistów zarządzania.

Szafraniec Krystyna: Zmiana społeczna przez brak konfliktu pokoleń.

Wasielewski Krzysztof: Wykształcenie w procesie komodyfikacji.

 

 1. 50/2. – Łódź : ŁTN, 2001. – 237 s.

Treść:

Ferenc Tomasz: Socjologia obrazu, socjologia fotografii – praktyki badawcze.

Goćkowski Janusz, Machowska Katarzyna: Typy uczonych w obrazowaniu literackim – Józef Knecht i Wilhelm z Baskerville.

Golka Marian: Stare i nowe ograniczenia socjologii nauki.

Kisiel Przemysław: Pojęcie dzieła sztuki a socjologiczna analiza sztuki.

Matuchniak-Krasuska Anna: O mediacyjnym i autonomicznym charakterze sztuki.

Sułkowski Bogusław: Realne skutki ekranowej przemocy – pytanie źle postawione?

Sztabiński Grzegorz: Od komunikacji bezpośredniej do hiperjęzyka sztuki.

Zimnica Emilia: Nastawienia odbiorcze widzów – na przykładzie badań publiczności łódzkich teatrów dramatycznych.

 

 1. 51/1. – Łódź : ŁTN, 2002. – 235 s.

Treść:

Jasińska-Kania Aleksandra: Europejskie wartości a tożsamość narodowa Polaków.

Jerschina Jan: Postawy przedsiębiorczości w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Elity i społeczeństwa (kontynuacje).

Pilichowski Andrzej, Stołbow Wiaczesław: Dekolektywizacja rolnictwa w Rosji. Perspektywa społeczno-ekonomiczna.

Skąpska Grażyna: Reprywatyzacja i zmiana społeczna w Polsce i w Niemczech: dwa kontrastowe podejścia.

Starosta Paweł, Stanek Oleg: Zaangażowanie polityczne mieszkańców wiejskich i małomiasteczkowych społeczności lokalnych w Bułgarii, Kanadzie, Polsce i Rosji.

Walters Lynda Henley, Warzywoda-Kruszyńska Wielisława, Gurko Tatyana: Understanding differences within countries in cross-cultural studies of families.

Zabłocki Grzegorz: Transformacja ustrojowa w świetle struktury aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej Europy Środkowej.

 

 1. 51/2. – Łódź : ŁTN, 2002. – 201 s.

Treść:

Czarniawska Barbara: Symbolizm w teorii organizacji i zarządzania.

Glinka Beata: Zmiana organizacyjna jako zjawisko zdeterminowane kulturowo.

Kacperczyk Anna: Kultura organizacyjna zespołów opieki paliatywno-hospicyjnej.

Konecki Krzysztof: Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Sprzężenia zwrotne w działaniu.

Marcinkowski Aleksander S.: Czy potrzebujemy rewitalizacji przedsiębiorstwa?

Pawłowska Beata: Wartości i normy jako elementy kultury organizacyjnej na przykładzie firmy Amway Corporation.

Sikorski Czesław: Oddziaływanie kierownika na kulturę organizacyjną.

Sułkowski Łukasz: Kultura – klucz czy wytrych do teorii organizacji.

 

 1. 52/1. – Łódź : ŁTN, 2003. – 324 s.

Treść:

Ciołkiewicz Paweł: Debata publiczna na temat mordu w Jedwabnem w kontekście przeobrażeń pamięci zbiorowej.

Czyżewski Marek: Trzy nurty socjologii przemocy jako odmiany dyskursu o pułapkach czynienia przemocy wytłumaczalną.

Granosik Mariusz: Walka interakcyjna o sytuacyjny status w młodzieżowej grupie rówieśniczej – studium przypadku.

Kaniowska Katarzyna: Przemoc jako przedmiot badań w antropologii.

Krakowiak Tomasz: „Bycie ofiarą” jako strategia w dyskursie o integracji europejskiej.

Kuczkowski Marcin: Przemoc w polskim hip-hopie na przykładzie płyty Skandal zespołu „Molesta”.

Kurczewski Jacek: Miejsce przemocy w kulturze współczesnej.

Michałowska Elżbieta: Młodzież i przemoc.

Piotrowski Andrzej: Notatki o pojęciu przemocy.

Szepke Anna: Przemoc symboliczna w polskim dyskursie publicznym: Jan Paweł II – „Papież z Polski”.

Tazbir Janusz: Przemoc wobec kobiet i dzieci w szlacheckiej Rzeczypospolitej.

Zybertowicz Andrzej: W centrum czy na obrzeżach? Przemoc w III RP.

 

 1. 52/2. – Łódź : ŁTN, 2003. – 260 s.

Treść:

Bauman Zygmunt: Żyjąc (czasami umierając) na tłocznej planecie.

Bokszański Zbigniew: Polacy o Polsce. Duma narodowa Polaków w perspektywie porównań międzynarodowych.

Gilarek Katarzyna: Europejskie oblicze globalizacji.

Golka Marian: Kryzys autorytetów w cywilizacji współczesnej.

Jałowiecki Bohdan: Ryzyko globalizacji.

Piasecki Ryszard: Procesy globalizacji na świecie a przyszłość szkolnictwa wyższego.

Shih Fu-sheng: Rozwój w kontekście globalizacji. Przypadek korporacji BAYER w społeczności Wu-Chi (Tajwan).

Starosta Paweł: Fragmentaryzacja więzi społecznej i rekonstruowanie wspólnoty w dobie globalizacji.

Szczepański Jan: Podróż.

 

 1. 53/1. – Łódź : ŁTN, 2004. – 271 s.

Treść:

Domański Henryk: Wybór między alternatywnymi wersjami pytań w kwestionariuszu wywiadu.

Gajzler Katarzyna: Techniki badawcze oparte na wykorzystywaniu nowych technologii.

Kaniowska Katarzyna: Stare problemy nowej antropologii.

Kaźmierska Kaja: Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych.

Krzewińska Aneta: Zastosowanie analizy Answer Tree do badania dalekiego kontekstu.

Lisek-Michalska Jolanta: Zogniskowany wywiad grupowy. Problematyka i procedura badania metodologicznego.

Lutyński Jan: Uwagi o metodologii socjologicznych badań terenowych Józefa Chałasińskiego.

Od Redakcji: w związku z setną rocznicą urodzin Józefa Chałasińskiego.

Roztocki Włodzimierz A.: Etyczne problemy socjologicznych badań nad polską biedą (czy socjolog może zrozumieć biednego?).

Sztabiński Franciszek: Jak dotrzeć do respondenta i skłonić go do wzięcia udziału w badaniu?

Tarkowska Elżbieta: Bliżej biednego – doświadczenia i potrzeby badawcze.

 

 1. 53/2. – Łódź : ŁTN, 2004. – 164 s.

Treść:

Buchner-Jeziorska Anna: Mit społeczeństwa obywatelskiego: wzory uczestnictwa w życiu publicznym w Polsce.

Franczak Karol: Populizm w społeczeństwie obywatelskim.

Kamiński Antoni Z.: Administracja publiczna we współczesnym państwie.

Kaniowski Andrzej Maciej: Od „politycznego uczestnictwa” do „racjonalności komunikacyjnej” - słabnący radykalizm Habermasowskiego pojmowania idei demokracji.

Kubala Konrad: Dylematy tożsamościowe a społeczeństwo obywatelskie.

Walczak-Duraj Danuta: Problemy etyczne polskiej demokracji w dyskursie publicznym i politycznym.

Woroniecka Grażyna: Wspólnota mieszkaniowa a emancypacja obywatelska.

 

 1. 54/1-2. – Łódź : ŁTN, 2005. – 392, [1] s.

Treść:

Buchner-Jeziorska Anna: Szkoła sukcesu czy przetrwania: szkolnictwo wyższe w Polsce okresu transformacji.

Doktór Kazimierz: Konsumpcja. Od antropologicznej do socjologicznej teorii konsumpcji.

Kaltenberg-Kwiatkowska Ewa: Seminarium profesora Szczepańskiego i rozwój socjologii empirycznej w Polsce.

Kawka Zdzisława: Wychowanie w społeczeństwie ładu mono- i policentrycznego.

Konecki Krzysztof Tomasz: Analiza danych jakościowych. Procesy i procedury.

Lewandowski Edmund: O naturze społeczeństwa.

Marciniak Łukasz Tomasz: Człowiek w społeczeństwie, społeczeństwo w człowieku. Jana Szczepańskiego koncepcja osobowości społecznej.

Matuchniak-Krasuska Anna: Obrazy czasu teraźniejszego.

Misztal Bronisław: Czas społeczny i czas narodu w koncepcjach Jana Szczepańskiego.

Pawłowska Beata: Człowiek w społeczeństwie cywilizacji technicznej początków XXI wieku. Wybrane problemy.

Rokicka Ewa: „Elementarne pojęcia socjologii” - podręcznik pokoleń socjologów.

Rokuszewska-Pawełek Alicja: Metoda biograficzna i badanie biografii.

Starosta Paweł, Pilichowski Andrzej: Jan Szczepański o klasie chłopskiej oraz problemach wsi i rolnictwa.

Tonera Piotr: Człowiek wielowymiarowy, czyli o koncepcji indywidualności Jana Szczepańskiego.

Walczak-Duraj Danuta: Wartości etyczne w społeczeństwie rynkowym.

Wesołowski Włodzimierz: Ewolucja polskiej elity ekonomicznej 1989-2004. Aneks.

Wódz Kazimiera, Wódz Jacek: Dynamika budowania społeczeństwa obywatelskiego – refleksja z badań empirycznych.

 

 

ROZPRAWY KOMISJI JĘZYKOWEJ

 

Red.: t. 1-2: Z. Stieber, K. Dejna, J. Chmielewski; t. 3-19: K. Dejna, S. Hrabec, W. Śmiech; t. 20-36: K. Dejna, W. Śmiech, W. Cyran, M. Kamińska; t. 37: K. Dejna, W. Cyran, S. Gala, M. Kamińska, A. Strokowska; t. 38-48: K. Dejna, M. Cybulski, S. Gala, M. Kamińska, A. Strokowska; t. 49-50: S. Gala, K. Dejna, M. Biolik, M. Cybulski, F. Czyżewski, M. Kamińska, A. Strokowska, I. Sękalska.

 

 1. 1. – Łódź : Ossolineum, 1954. – 154 s.

Treść:

Chmielewski Janusz: Uwagi o znaczeniu języków nieindoeuropejskich dla nauki o języku (I).

Chmielewski Janusz: Zagadnienie tzw. części mowy w języku chińskim (II).

Dejna Karol: Opawsko-łużycki przegłos ‘e w ‘o.

Kotarbiński Tadeusz: Z zagadnień klasyfikacji nazw.

Michalski Stanisław F.: Étude sur le mot kşoņĩ dans le Ŗgveda.

Stieber Zdzisław: Polskie trzymać.

Stieber Zdzisław: Uwagi na marginesie Rozwoju fonologicznego języka polskiego.

Ułaszyn Henryk: Jeszcze w sprawie nazw: Wielkopolska – Małopolska.

 

 1. 2. – Łódź : Ossolineum, 1955. – 249 s., mapa, tabl.

Treść:

Bargieł Maria: Samogłoski nosowe w rękopisach polskich pierwszej połowy XVI w.

Bąk Piotr: Formy wyśmiewane w gwarze okolic Kramska.

Chmielewski Janusz: Zdania tzw. nominalne i konstrukcje spójnikowe w świetle analizy językoznawczej i semantyczno-logicznej.

Dejna Karol: Urzędowe i gwarowe postaci nazw miejscowych w okolicy Głubczyc i Raciborza.

Kamińska Maria, Owczarek Alicja, Rosiecka Halina: Nazwy miejscowe dawnego województwa łęczyckiego w w. XVI.

Kielski Bolesław: Struktura języków francuskiego i polskiego w świetle analizy porównawczej.

Kielski Bolesław: W sprawie słownika terminologii gramatycznej francuskiej i polskiej (cele i zadania, zagadnienia, przykłady wykonania).

Loret Janina: Czechizmy w Żywotach filozofów i w pierwszym wydaniu Kroniki świata Marcina Bielskiego.

Stieber Zdzisław: Czas przyszły niedokonany w zabytkach polskich XIV i XV w. (Na podstawie pracy magisterskiej S. Gwiazdowskiego).

Stieber Zdzisław: Henryk Ułaszyn – życie i twórczość naukowa.

Stieber Zdzisław: Na marginesie dyskusji fonologicznej.

Strzelczyk Zofia: Liczba podwójna u Wacława Potockiego.

Ułaszyn Henryk: Bibliografia prac, artykułów i notatek Henryka Ułaszyna opublikowanych w latach 1898-1954.

 

 1. 3. – Łódź : Ossolineum, 1955. – 207 s., il.

Treść:

Budziszewska Wanda: Żargon ochweśnicki.

Chmielewski Janusz: Różnice między językiem Fang-jen i językiem glos Kuo P’o w ujęciu Wang Kuo-weja.

Cyran Władysław: Oznaczenie tylnej nosówki przez u w niektórych zabytkach języka polskiego XV i XVI w.

Dejna Karol: Gwara kuczowska na tle innych gwar czeskich.

Dejna Karol: W sprawie terminów: język, dialekt, gwara, żargon.

Hrabec Stefan: O polskiej gwarze wsi Duliby w b. powiecie buczackim.

Kamińska Krystyna: Bibliografia zawartości „Prac Filologicznych” (1885-1937).

Smoczyński Paweł: Zmiany językowe w Luzinie w ostatnich pięćdziesięciu latach.

 

 1. 4. – Łódź : Ossolineum, 1956. – 96 s., mapa

Treść:

Dejna Karol: Gwara Milna.

Dejna Karol: Kwestionariusz do Atlasu gwar województwa kieleckiego.

Kamińska Maria: Uwagi o rozwoju gwary opoczyńskiej.

Ostrowski Witold: O pochodzeniu wyrazu chuligan.

Stieber Zdzisław, Hrabec Stefan: Przyczynki do słownictwa gwar ukraińskich w Karpatach.

Śmiech Witold: Historia nazw miejscowych z przyrostkiem * -ov- na terenie dawnego powiatu sieradzkiego.

 

 1. 5. – Łódź : Ossolineum, 1957. – 202 s., mapy

Treść:

Dejna Karol: Leksykalne zróżnicowanie gwar w Zaleszczyckiem.

Kamińska Krystyna: O retrospektywnej bibliografii języka polskiego.

Kamińska Maria: Stylizacja gwarowa w Drodze przez wieś Wincentego Burka.

Kuraszkiewicz Władysław: Poprawki do wydania rot wielkopolskich Piekosińskiego.

Łesiów Michał: System fonetyczny gwary hutniańskiej.

Pazdurówna Anna: Gwara wsi Wzdół w powiecie kieleckim.

Śmiech Witold: O polskich przysłówkach odprzymiotnikowych na -o, -e.

Ułaszyn Henryk: Wojna i język. Słownictwo polskie z drugiej wojny światowej.

 

 1. 6. – Łódź : Ossolineum, 1959. – 164 s., mapa

Treść:

Dejna Karol: Zaimki *tъ, *sъ w gwarach ukraińskich Tarnopolszczyzny.

Gawlik-Majowa Jadwiga: Fleksja imienna gwary laskiej w Krzanowicach.

Handke Kwiryna: Archaizacja językowa w Starej baśni J. I. Kraszewskiego.

Kamińska Maria: Archaizacja językowa w Krzyżowcach Z. Kossak-Szczuckiej.

Łesiów Michał: Uwagi o fleksji i składni gwary hutniańskiej.

Olechnowicz Mścisław: Akcentuacja wyrazów pochodnych i zapożyczeń w języku rosyjskim.

Pazdur Anna: Cechy dialektyczne w księdze miejskiej Opatówka z końca XVII w.

Savčenko A.: Niekotoryje voprosy razvitija mestoimenij v indoevropejskom jazyke.

Śmiech Witold: Uwagi o rozwoju nazw miejscowych na terenie dawnego powiatu sieradzkiego.

 

 1. 7. – Łódź : Ossolineum, 1959. – 79 s.

Treść:

Bargieł Maria: O lokalizacji i różnicach językowych Sprawy chędogiej i Ewangelii Nikodema.

Górnowicz Hubert: Zmiany w gwarze Drawska i okolicy.

Hrabec Stefan: Polski przyrostek -ec z poprzedzającą spółgłoską twardą.

Leszczyński Rafał: Teksty polskie z końca XV w.

Pazdur Anna: Uwagi o polskim słownictwie browarniczym XVIII w.

Szlesiński Iwo: O języku Wojny domowej Samuela ze Skrzypny Twardowskiego.

Śmiech Witold: O przymiotnikach czeskich z sufiksem -ni.

 

 1. 8. – Łódź : Ossolineum, 1962. – 279 s., mapa

Treść:

Basaj Mieczysław: O bohemizmach w tzw. Zielniku Falimirza.

Budziszewska Wanda: Związki słownikowe polsko-łużyckie w zakresie terminologii przyrodniczej.

Chmielewski Janusz: Językoznawcza analiza zdań podmiotowo-orzeczeniowo-dopełnieniowych wobec ich analizy logicznej.

Dejna Karol: Południowokieleckie przesunięcie artykulacji o ku przodowi.

Fisiak Jacek: Emendacje polskiego przekładu tekstów staroangielskich w zbiorze A. Bielowskiego Pomniki dziejowe Polski.

Golias Marian: Etymologia Homerowa imienia Odyseusza i sprawa jej przekładu.

Górnowicz Hubert: Zmiany w dialekcie malborskim w ostatnim pięćdziesięcioleciu.

Kamińska Maria: O nowszych nazwach miejscowych na terenie Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej.

Kielski Bolesław: Z rozważań terminologiczno-gramatycznych.

Kotarbiński Tadeusz: Uwagi o znaczeniu wyrazów.

Ostrowski Witold: Zagadnienie języka u Waltera Scotta.

Pazdur Anna: Nazwy miejscowe typu dzierżawczego i patronimicznego w pow. radomszczańskim.

Puk-Bugalska Halina: Gwara wsi Ciechocin w Ziemi Dobrzyńskiej.

Rozental Jerzy: Kilka uwag o problemie „nasycenia” rymów polskich.

Siatkowska Ewa: Polskie nazwy żeńskie w porównaniu z czeskimi.

Siatkowski Janusz: Kaszubskie chata, *cháta, *káta ‘stary dom’.

Szlesiński Iwo: Gwara wsi Łukowiec w powiecie lubartowskim.

Szymczak Mieczysław: Z badań nad składnią gwary łęczyckiej.

Śmiech Witold: O przyczynach wymowy dźwięcznego v po spółgłosce bezdźwięcznej w języku polskim.

Śmiech Witold: Stopień wyższy przysłówków polskich z sufiksami *-bko, -ok.

Winkler-Leszczyńska Irena: Czasowniki typu siać, grzać w polszczyźnie.

 

 1. 9. – Łódź : Ossolineum, 1963. – 114 s.

Treść:

Bargieł Maria: Rozwój prapolskich grup spółgłoskowych * -(s)t’c-, * -(z)d’c-.

Bąk Piotr: Dialektyzmy w mowie dzieci szkolnych z okolic Kramska.

Budziszewska Wanda: Słowiańskie słownictwo przyrodnicze dotyczące przyrody żywej.

Dejna Karol: Synonimy na mapach dialektologicznych.

Fisiak Jacek: Kategoria rodzaju rzeczowników zapożyczonych z języka angielskiego.

Gogolewski Stanisław: Wpływy niemieckie na kaszubski system czasów przyszłych.

Górnowicz Hubert: O gwarach mazurzących, które realizują szereg ciszący (ś) jak szumiący palatalny (š).

Śmiech Witold: O przyczynach pojawienia się drugiego przeczenia w zdaniach wprowadzonych przez spójnik ani (ni).

 

 1. 10. – Łódź : Ossolineum, 1964. – 112 s., mapa

Treść:

Basaj Mieczysław: Kilka domniemanych bohemizmów.

Basaj Mieczysław, Siatkowski Janusz: Przegląd wyrazów uważanych w literaturze naukowej za bohemizmy.

Dejna Karol: Wielokrotne i trwałe formy czasowników w gwarach Kielecczyzny.

Kamińska-Rzetelska Ewa: Kaszubsko-słowiańskie cechy gwarowe w nazwach terenowych i miejscowych powiatu słupskiego.

Kamińska-Rzetelska Ewa: Pomorski kontynuant prasł. sonantycznych l w toponomastyce Pomorza Słupskiego.

Mączyński Jan: Nazwiska w księdze chrztów parafii Iwanowice pow. kaliskiego z lat 1636-1716.

Topolińska Zuzanna: Kaszubsko-tucholska i kaszubsko-kociewska granica językowa.

Zieniukowa Jadwiga: Udział łaciny w polskich listach Jana Jabłonowskiego.

 

 1. 11. – Łódź : Ossolineum, 1965. – 129 s.

Treść:

Basaj Mieczysław, Siatkowski Janusz: Przegląd wyrazów uważanych  w literaturze naukowej za bohemizmy (cz. II).

Danka Ignacy Ryszard: Pochodzenie słowiańskiej końcówki dopełniacza męskiego i nijakiego rodzaju -go.

Dejna Karol: Końcówki i formy dualne czasowników w gwarach Kielecczyzny.

Górnowicz Hubert: Ustne systemy wokaliczne w gwarach północnopolskich.

Handke Kwiryna: Nazwy miejscowe typu Holendry.

Kamińska Maria: O języku księgi cechowej miasta Łasku (1640-1836).

Majchrowski Jerzy: O polskich nazwach miejscowych z przyr. *-ъcъ w XVI w.

Olechnowicz Mścisław: Tendencje rozwojowe akcentu rosyjskiego.

Pazdur-Strokowska Anna: Nazwy części wsi (wynikające z podziału) na terenie Łęczycko-Sieradzkiego w XVI w.

Śmiech Witold: O budowie czasowników typu odtańczyć ‘odpłacić tańcem’.

 

 1. 12. – Łódź : Ossolineum, 1966. – 122 s., mapa

Treść:

Basaj Mieczysław, Siatkowski Janusz: Przegląd wyrazów uważanych w literaturze naukowej za bohemizmy (cz. III).

Danka Ignacy Ryszard: Problem praojczyzny Indoeuropejczyków.

Dejna Karol: Z zagadnień podziału dialektalnego Polski.

Mączyński Jan: Cechy językowe „Księgi wieczystej” m. Łodzi z lat 1775-1822.

Pazdur-Strokowska Anna: Topograficzne i kulturalne nazwy miejscowe na terenie dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego.

Śmiech Witold: Polskie nie ma ‘abest’.

 

 1. 13. – Łódź : Ossolineum, 1967. – 111 s.

Treść:

Gogolewski Stanisław: Konsekwencje trylingwizmu w systemie fonologicznym polskiej gwary wsi Kaczyka w północnej Rumunii.

Górnowicz Hubert: Formaty przyrostkowe rzeczowników w gwarach malborskich (cz. I).

Kamińska Maria: Końcówka gen. pl. -óch w odmianie rzeczowników.

Mączyński Jan: Nazwiska kobiet w parafii Iwanowice pow. kaliskiego w XVII w.

Pazdur-Strokowska Anna: Patronimiczne i rodowe nazwy miejscowe na terenie dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego.

Wieczorek Halina: O języku Pandory Aleksandra Obodzińskiego.

 

 1. 14. – Łódź : Ossolineum, 1968. – 400 s., mapy

Treść:

Deboveanu Elena: Korelacja twardości i miękkości spółgłosek w polskiej gwarze tzw. „Górali bukowińskich”.

Dejna Karol: Ile mamy dialektów polskich?

Dejna Karol: O niektórych procesach różnicowania się wokalizmu.

Górnowicz Hubert: Formanty przyrostkowe rzeczowników w gwarach malborskich (cz. II).

Górnowicz Hubert: Słowotwórstwo przymiotników, zaimków i liczebników w gwarach malborskich.

Hrabec Stefan: Polskie apelatywa toponomastyczne.

Kamińska Maria: Dialektalna przynależność gwar Polski centralnej.

Kamińska Maria: Styl i stylizacja w gwarach.

Matuszewski Józef: Kto to był serbin?

Michalewski Kazimierz: Gwara wsi Dorohusk w powiecie chełmskim.

Muszyński Lucjan: O fleksji rzeczowników u P. Skargi na podstawie fragmentów Rocznych dziejów kościelnych.

Olechnowicz Mścisław: Akcentuacja „bezsufiksalnych” derywatów w języku rosyjskim.

Pazdur-Strokowska Anna: Dzierżawcze nazwy miejscowe na terenie dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego.

Rykała Julian: Nazwiska żon, córek i synów w gwarze wsi Wyżne (pow. strzyżowski).

Szlesiński Iwo: Język Samuela Twardowskiego (fonetyka i fleksja).

Śmiech Witold: O rozwoju fonetycznym prepozycji s, z oraz bez, przez, roz- i wz- w języku polskim.

Volkov S.: Novyje elementy v leksikie aktovogo jazyka piervoj poloviny XVII vieka.

 

 1. 15. – Łódź : Ossolineum, 1970. – 271, [1] s.

Treść:

Bargieł Maria: Staropolskie cechy dialektyczne z pierwszej połowy XVI wieku w porównaniu ze stanem w gwarach współczesnych.

Cyran Irena: Afazja w zakresie systemu fonologicznego.

Cyran Władysław: O tzw. wypowiedzeniach współrzędnych wynikowych we współczesnej polszczyźnie.

Dejna Karol: Wstęp do dialektologii słowiańskiej.

Dzendzelevskij I. O.: Ukraińsko-polski leksiczni paraleli.

Gogolewski Stanisław: Uproszczenia systemu deklinacyjnego niektórych polskich gwar rozproszonych i peryferyjnych.

Górnowicz Hubert: Słowotwórstwo czasowników i nieodmiennych części mowy w gwarach malborskich.

Matuszewski Józef: Tytułomania szlachecka w świetle patronimików odurzędniczych (cz. 1).

Popowska-Taborska Hanna: Charakter i formy ekspansji nowego słownictwa na tereny Kaszub i dialektów sąsiednich.

Szlesiński Iwo: Język Samuela Twardowskiego (Słowotwórstwo).

Śmiech Witold: O wartości czasowej połączeń „mieć” z bezokolicznikiem w języku polskim.

 

 1. 16. – Łódź : Ossolineum, 1970. – 267, [1] s.

Treść:

Cyran Władysław: O częściach mowy w języku polskim.

Dejna Karol: Gwarowe zagadnienia w szkole średniej.

Dzióbałtowska-Chciuk Urszula: O języku poezji Wacława Rolicz-Liedera.

Grabski Andrzej Feliks: „Lingua slavonica” w poglądach polskich i zachodnioeuropejskich (XI-XV wiek).

Kempf Zdzisław: Sposoby wyrażania funkcji esywnej w języku polskim.

Matuszewski Józef: Ewolucja nazwisk polskich.

Matuszewski Józef: Tytułomania szlachecka w świetle patronimików odurzędniczych (cz. 2).

Ostromęcka-Frączak Bożena: Nazwy miejsc w gwarach polskich.

Smoczyński Paweł: Nazwa miejscowa Żnin.

Szlesiński Iwo: Język Samuela Twardowskiego (frazeologia i składnia).

 

 1. 17. – Łódź : Ossolineum, 1971. – 259, [1] s.

Treść:

Bešta Teodor: Z badań nad wschodniosłowiańskimi wpływami językowymi w polszczyźnie romantyków.

Danka Ignacy Ryszard: Czasownik som i formacja perfectum w języku cygańskim.

Dejna Karol: Wyodrębnianie się zachodniosłowiańskich grup językowych.

Górnowicz Hubert: Zmiękczenie spółgłosek tylnojęzykowych w gwarach północnopolskich.

Kamińska Maria: O niektórych osobliwościach morfologicznych gwar.

Kamińska Maria: Z dziejów kształtowania się nazwisk chłopskich w Wieluńskiem.

Lindert Bronisława: Uwagi o języku rzemieślników lubelskich w latach 1550-1788.

Stanecka-Tyralska Barbara: Antroponimia gromady Jeżów w powiecie Brzezińskim.

Strokowska Anna: Gwara wsi Domaniewice i Łaguszew w powiecie Łowickim.

Szlesiński Iwo: Język Samuela Twardowskiego (słownictwo).

 

 1. 18. – Łódź : Ossolineum, 1972. – 229, [1] s.

Treść:

Cyran Władysław: Kilka uwag o poprawnej wymowie polskiej.

Górecka Janina, Śmiech Witold: Czas przyszły złożony w języku polskim.

Kamińska Maria: Dzieje nazwisk chłopskich i mieszczańskich regionu Bełchatowa.

Królikowska Sławomira: Językowe cechy rymów Jana Gawińskiego (XVII w.).

Matuszewski Józef: Żeńskie nazwiska amorficzne i derywatywne w świetle klepsydr.

Michalewski Kazimierz: Udział imion własnych we wzbogacaniu apelatywnych zasobów słownikowych.

Ostromęcka-Frączak Bożena: Słowotwórstwo rosyjskich nazw miejsc w porównaniu z polskimi.

Piotrowicz Elżbieta: Uwagi o języku księgi cechu kupców miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Stanecka-Tyralska Barbara: Przezwiska ludności Jeżowa w powiecie Brzezińskim.

Staszewska Zdzisława: O języku Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków Ignacego Krasickiego.

Szlesiński Iwo: Wyrazy z przedrostkiem wz- (ws-, wez-, wes- ) w polszczyźnie.

 

 1. 19. – Łódź : Ossolineum, 1973. – 186, [1] s.

Treść:

Cyran Władysław: Pochodzenie samogłoski a w sufiksie nazwy Warszawa.

Kamińska Maria: Z problemów stylistyki gwarowej.

Królikowska Sławomira: Różnice między rękopisem a drukami Jana Gawińskiego (XVII w.).

Kurzydłowa Ewa: Archaizacja językowa w Krzyżakach H. Sienkiewicza.

Lesz Maria: Genetivus partitivus w języku polskim.

Matuszewski Józef: Materiały do nazewnictwa osad lokowanych na prawie niemieckim i wołoskim.

Nowakowska Ewa: Rzeczowniki odczasownikowe ze znaczeniem oderwanej czynności we współczesnym języku rosyjskim.

Sadowski Stanisław: Wyrażanie czynności wielokrotnych w teraźniejszości nieaktualnej w języku polskim.

Stanecka-Tyralska Barbara: O języku włókniarzy polskiego pochodzenia w hrabstwach Yorkshire i Lancashire w Anglii.

Śmiech Witold: Teraźniejszość aktualna i nieaktualna w wypowiedziach złożonych współrzędnie w języku polskim.

Śmiech Witold: Zależność typu wypowiedzenia złożonego współrzędnie od formy czasowników.

Warchoł Stefan: O ekspresywnej funkcji formantów tworzących nazwiska córek, synów i żon w gwarach Ziemi Stężyckiej.

Wyrębowska Ewa: Rząd biernikowy i dopełniaczowy czasowników we współczesnym języku polskim.

 

 1. 20. – Łódź : Ossolineum, 1974. – 277, [2] s.

Treść:

Cybulski Marek: Wpływ spółgłosek półotwartych na samogłoski ustne w księgach miejskich Sandomierza z lat 1544-1638.

Cyran Władysław: Mechanizm zapożyczania wyrazów w języku polskim.

Dejna Karol: Projekt atlasu dialektów polskich.

Dejna Karol: Słownictwo ludowe z terenów województwa Kieleckiego i Łódzkiego (A-B).

Gala Sławomir: Odtoponimiczne nazwy mieszkańców w powiecie Piotrkowskim.

Gogolewski Stanisław: Zaimki słowiańskie w funkcji dzierżawczej.

Kamińska Maria: Relikty dialektalne w języku mieszkańców Łodzi.

Prus Janina: Wybrane związki frazeologiczne w języku polskim i rosyjskim.

Stanecka-Tyralska Barbara: O języku górników polskiego pochodzenia w Anglii.

Śmiech Witold: Uwagi o fleksji czasowników koniugacji III na –ać w języku polskim.

Wieczorek Halina: Z zagadnień słowotwórstwa XVII wieku na podstawie pism S. H. Lubomirskiego.

 

 1. 21. – Łódź : Ossolineum, 1975. – 290, [1] s.

Treść:

Cyran Władysław: Procesy językowe w przejmowaniu wyrazów obcych przez gwary (na materiale polskim).

Dejna Karol: Słownictwo ludowe z terenu województw Kieleckiego i Łódzkiego (C-D).

Gala Sławomir: Z zagadnień klasyfikacji nazw osobowych (na przykładzie przezwisk nauczycieli).

Kamińska Maria: Łódź jako teren badań językoznawczych.

Kropiwnicka-Woźniak Zofia: Fonetyka gwary Chojnego w powiecie sieradzkim na tle zróżnicowań dialektalnych.

Matuszewski Józef: Odpowiedniki terminów „nazwisko”, „nazywać się” w Liber chamorum.

Staszewska Zdzisława: Wahania rodzaju gramatycznego rzeczowników we współczesnym języku polskim.

Śmiech Witold: O czasownikach polskich pochodnych od wyrażeń przyimkowych.

Witkowska-Gutkowska Maria: Fleksja rzeczowników i przymiotników w księgach sądowych Ziemi Warszawskiej.

 

 1. 22. – Łódź : Ossolineum, 1976. – 268, [1] s.

Treść:

Breza Edward: Gwara borowiackiej wsi Krzywogoniec pod Tucholą.

Cybulski Marek: Dialektyzmy w aktach miasta Jastrzębia z lat 1619-1625.

Cyran Władysław: O omyłkach graficznych.

Dejna Karol: Słownictwo ludowe z terenu byłych województw Kieleckiego i Łódzkiego (E-J).

Dejna Karol: W sprawie gwar zachodniocieszyńskich.

Dzióbałtowska-Chciuk Urszula: Neologizmy w poezji młodopolskiej.

Kamińska Maria: Różnice językowe między dwoma pokoleniami Łodzian.

Krupska-Perek Anna: Fonetyka wsi Trzcinka w województwie Sieradzkim.

Ostromęcka-Frączak Bożena: Czasowniki dwuformantowe z prefiksem wy- w języku polskim oraz wy- i iz- w języku rosyjskim.

Strumiński Bohdan: Polskie czasowniki na -iwać.

Śmiech Witold: Przyczyny przechodniości bądź nieprzechodniości czasowników odimiennych bezprzedrostkowych w języku polskim.

 

 1. 23. – Łódź : Ossolineum, 1977. – 290, [1] s.

Treść:

Cybulski Marek: Mazurzenie i dyspalatalizacja w świetle materiałów z szesnastowiecznych i siedemnastowiecznych rękopisów sandomierskich.

Dejna Karol: Przynależność językowa gwar zachodniocieszyńskich.

Dejna Karol: Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego (K).

Gala Sławomir: O metodzie analizy słowotwórczej antroponimów.

Gogolewski Stanisław: Dativus i konstrukcje synonimiczne w systemach gramatycznych gwar macedońskich i języka literackiego.

Kamińska Maria: O metodzie badań nad językiem mieszkańców wielkich miast.

Krupska-Perek Anna: Gwarowa końcówka -ik w gen. pl. rzeczowników.

Matuszewski Józef: Materiały do nazewnictwa osad lokowanych na prawie niemieckim (uzupełnienie 2).

Śmiech Witold: Intensiwa z prefiksem na- w języku polskim.

Waszkiewicz Krystyna: Słownictwo gwarowe z zakresu przyrody żywej i rolnictwa we wsi Lipnik koło Pajęczna.

 

 1. 24. – Łódź : Ossolineum, 1978. – 274, [1] s.

Treść:

Cybulski Marek: Samogłoski nosowe w rękopisach sandomierskich w XVI-XVIII wieku.

Danka Ignacy Ryszard: Anatolijskie kontynuanty praindoeuropejskich spółgłosek laryngalnych.

Dejna Karol: Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego (L-M).

Gala Sławomir: Produktywne typy antronimiczne.

Kamińska Maria: Uwagi o języku mieszkańców podmiejskiej wsi Wiskitno koło Łodzi.

Mączyński Jan: Motywacja leksykalna końcówek rzeczowników we współczesnym języku polskim.

Ostromęcka-Frączak Bożena: W sprawie niektórych wschodniosłowiańskich czasowników z prefiksem -wy.

Pipczyńska Jolanta: Różnice fonetyczne w mowie dwu pokoleń Łodzian.

Stanecka-Tyralska Barbara: Angielska interferencja fonetyczna w języku ojczystym górników polskiego pochodzenia w okręgu Black Country w Anglii.

Staszewska Zdzisława: O rodzaju gramatycznym rzeczowników zapożyczonych z języków klasycznych.

Śmiech Witold: Przysłówki od imiesłowów na -ny, -ony, w języku ogólnopolskim.

Videnov Michaił: Z metodologii badań mówionych języków miejskich.

 

 1. 25. – Łódź : Ossolineum, 1979. – 276, [1] s.

Treść:

Bańkowski Andrzej: Metateza w toponimii polskiej.

Dejna Karol: Najpilniejsze zadania dialektologii polskiej.

Dejna Karol: Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego (N-Ó).

Dejna Karol: Z metodologii badań gwar peryferyjnych i wyspowych.

Gala Sławomir: Słowotwórstwo polskich nazw osobowych z formantami -ał, -ała, -ało.

Gogolewski Stanisław: Próba geolingwistycznej interpretacji bałkanizmów w południowosłowiańskich systemach imiennych.

Rozpędek Barbara: Fonetyczne cechy dialektalne w języku mieszkańców podłódzkiej wsi Gadka Stara.

Szlesiński Iwo: Próba analizy porównawczej średniopolskiego stylu historiograficznego w prozie i mowie wiązanej.

Śmiech Witold: O krotności bezprefiksalnych czasowników ruchu zależnej od okoliczników kierunku i miejsca.

Tomaszewska Sławomira: Nazwy własne zwierząt łódzkiego Ogrodu Zoologicznego.

 

 1. 26. – Łódź : Ossolineum, 1980. – 257, [1] s.

Treść:

Cybulski Marek: Prefiksalne formacje czasownikowe w rękopisach sandomierskich w XVI-XVIII wieku.

Czyżewski Feliks: Kontynuanty samogłosek nosowych w ukraińskich i polskich gwarach b. powiatu Włodawskiego.

Dejna Karol: Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego (Pa-Por).

Gala Sławomir: Przeniesienia, derywaty, powielenia w antroponimii polskiej.

Gogolewski Stanisław: Kategoria osobowości i żywotności w południowosłowiańskich systemach deklinacyjnych.

Habrajska Grażyna: Słownictwo gwarowe z zakresu roślinności leśnej we wsi Masłońskie.

Staszewska Zdzisława: Formalne przyczyny wahań i zmian rodzaju gramatycznego rzeczowników rodzimych w języku polskim.

Wolska Ilona: Fleksja rzeczowników gwary czeskiej Zelowa.

 

 1. 27. – Łódź : Ossolineum, 1981. – 281, [1] s.

Treść:

Cybulski Marek: Słowotwórstwo rzeczowników w rękopisach sandomierskich z XVI-XVIII wieku.

Cyran Władysław: Słowotwórstwo historyczne a słowotwórstwo współczesne i słowotwórstwo gwarowe.

Dejna Karol: Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego (Pos-R).

Dejna Karol: System fleksyjny gwary czeskiej mieszkańców Kucowa pod Bełchatowem.

Dejna Karol: Z zagadnień kartograficznego ujmowania dialektów i gwar.

Gala Sławomir: Źródła archiwalne – ich wartość i wyzyskanie w badaniach antroponimicznych.

Olechnowicz Mścisław: Z zagadnień podstawy słowotwórczej.

Sadziński Roman: Deiktyczny i niedeiktyczny wykładnik deskrypcji nieokreślonej w języku polskim.

Stanecka-Tyralska Barbara: Zakłócenia w zakresie kategorii rodzaju rzeczownika w polskim języku mówionym w Wielkiej Brytanii.

Śmiech Witold: Wpływ przysłówków tempa na krotność czasowników niedokonanych w języku polskim.

Tomaszewska Sławomira: Słowotwórstwo rzeczowników i przymiotników w utworach Jana Gawińskiego.

 

 1. 28. – Łódź : Ossolineum, 1983. – 261, [1] s.

Treść:

Cyran Władysław: O błędach językowych.

Dejna Karol: Alternacje morfologiczne w gwarze czeskiej mieszkańców Kucowa pod Bełchatowem.

Dejna Karol: Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego (Sa-Sy).

Gala Sławomir: Geneza i funkcja antroponimicznych formantów -ał, -ała, -ało.

Jasińska Irena: Tworzenie nazwisk żon, córek i synów w gwarze Mozgawy koło Pińczowa.

Jeziorski Jan: Rzeczownikowe złożenia nominalne języka niemieckiego i ich odpowiedniki w języku polskim.

Kluszczyńska Jolanta: Celownikowa forma zaimka zwrotnego w polszczyźnie mówionej na przykładzie materiałów z terenu Łodzi.

Krupska-Perek Anna: Gwarowe konstrukcje składni rządu w zakresie związków z dopełnieniem.

Sadziński Roman: Immanentne cechy strony biernej w języku polskim i niemieckim.

Staszewska Zdzisława: Przymiotniki stopnia natężenia w gwarze okolic Radomska.

Śmiech Witold: Uwagi o użyciu wyrazów co, kto, który w funkcji zaimków względnych w języku polskim.

Tomaszewska Sławomira: O pewnych formach czasownika u Jana Gawińskiego.

 

 1. 29. – Łódź : Ossolineum, 1984. – 233, [1] s.

Treść:

Cybulski Marek: Język księgi Urzędu Gromadzkiego Spytkowic pod Jordanowem z lat 1612-1703.

Dejna Karol: Interferencje w mowie czeskiej mieszkańców Kucowa pod Bełchatowem wywołane kontaktami z językiem polskim.

Dejna Karol: O czym świadczy gwarowe e w „grevać”, „teńcovać”.

Dejna Karol: Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego (Sz-U).

Skulina Josef: O mluvnické stabilitě slezskopolských nářéči na území ČSSR.

Tomaszewska Sławomira: Kresowizmy w języku Jana Gawińskiego.

Tomaszewska Sławomira: O imionach i przydomkach psów rasowych.

 

 1. 30. – Łódź : Ossolineum, 1984. – 213, [1] s.

Treść:

Bieńkowska Danuta: Archaizacja w pierwszym rozdziale Nil desperandum W. Reymonta.

Cyran Władysław: Przyczyny szerzenia się w l. poj. deklinacji  męskiej form dopełniacza w funkcji biernika.

Dejna Karol: Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego (W).

Gala Sławomir: Polskie nazwy osobowe z formantami -al, -ala, -alski.

Habrajska Grażyna: Formy czasu przeszłego w gwarze wsi Masłońskie (woj. częstochowskie).

Kamińska Maria: Badania socjolingwistyczne w okręgu Bełchatowskim.

Matuszewski Józef: Polski Tydzień w Słowniku Staropolskim (SStp).

Śmiech Witold: Zastępowanie form typu „oschnąć”, „zielenieć” przez formy typu „osuszyć się”, „zielenić się” w języku polskim.

Umińska-Tytoń Elżbieta: Cechy wyróżniające odmianę łódzkich imion chrzestnych.

 

 1. 31. – Łódź : Ossolineum, 1985. – 265, [1] s.

Treść:

Cybulski Marek: Geneza glos Psałterza Floriańskiego.

Dejna Karol: Geneza i struktura gwary czeskiej mieszkańców Kucowa pod Bełchatowem (cz. 1).

Dejna Karol: Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego (Z-Ż).

Habrajska Grażyna: System fonetyczny i fonologiczny gwary Masłońskiego i wsi okolicznych w woj. częstochowskim.

Hemmert-Udalska Maria: Formanty z sufiksalnymi -k, -ć, -c- w gwarze polskiej na Węgrzech.

Kamińska Maria: Gwarowe kwalifikatory leksykalne.

Kłobus Alina: Deminutywa, augmentatywa i ekspresywa w polszczyźnie mówionej mieszkańców Sieradza i okolicy.

Lesz-Duk Maria: Przechodzenie polskich okoliczników kazualnych w przyimkowe.

Mączyński Jan: Teoretyczne założenia dydaktycznego słownika objaśniającego języka polskiego dla cudzoziemców.

Sadziński Roman: Kategoria osoby w języku polskim i niemieckim.

Śmiech Witold: O pewnych sposobach powstawania form czasownikowych.

 

 1. 32. – Łódź : Ossolineum, 1987. – 315, [3] s.

Treść:

Bajerowa Irena: O niektórych przejawach wpływu nowszego języka ogólnopolskiego na kulturę.

Bańkowski Andrzej: Niektóre kwestie dystrybucji fonemów w polszczyźnie XII wieku.

Breza Edward: Kaszubski sufiks -inga.

Buczyński Mieczysław: Problemy poprawności językowej w zakresie nazw własnych.

Budziszewska Wanda: Pierwiastek chrześcijański i pogański w polskiej terminologii botanicznej na tle słowiańskim.

Cockiewicz Wacław: Figury stylistyczne w prasowych i telewizyjnych wypowiedziach o sporcie.

Cybulski Marek: Bohemizmy ortograficzne w drugiej i trzeciej części Psałterza Floriańskiego.

Czyżewski Feliks: Hiperyzmy a system językowy (na przykładzie gwar włodawskich).

Danka Ignacy Ryszard: Stosunki etniczne, językowe i kulturowe w Anatolii w drugim tysiącleciu przed naszą erą.

Dejna Karol: Wyrazowe pożyczki z polszczyzny w gwarze czeskiej Kucowa pod Bełchatowem

Drechsel Ulrich: O pewnych funkcjach wyrazu „to” we współczesnym języku polskim.

Gajda Stanisław: Rola języka w sytuowaniu nauki w kulturze.

Gala Sławomir: Rola antroponimicznego przyrostka -ski w kulturze nazewniczej.

Gruchmanowa Monika: Rozwój i zanik gwary w otoczeniu obcej kultury (na przykładach środowisk polonijnych w USA).

Handke Kwiryna: Rola kobiet w przekształcaniu współczesnej polszczyzny kolokwialnej.

Kamińska Maria: Z problematyki socjolingwistycznej Bełchatowa.

Kąś Józef: Problem integracji leksykalnej w gwarach.

Kęsikowa Urszula: Nazwiska chłopskie w księgach parafialnych Kościelnej Jani z XVII wieku.

Kopertowska Danuta: Najnowsze nazewnictwo miejskie a typy semantyczne i strukturalne nazw historycznych.

Książek-Bryłowa Władysława: Uwarunkowania społeczne normy językowej w XVI wieku.

Kucharska Jadwiga, Piątkowski Krzysztof: Język jako wyznacznik odrębności kulturowej.

Leszczyński Zenon: O słownictwie polskiej wersji Daneta.

Lewicki Roman: Wpływ stylów książkowych na mowę potoczną w przekładzie współczesnej prozy rosyjskiej.

Lichański Jakub Z.: Przedmiot i definicja retoryki.

Mackevič J. F. [et al.]: O nekotorych belorussko-polskich izoleksach.

Malec Maria: Wpływ kultury zachodnioeuropejskiej na imiennictwo staropolskie.

Miodunka Władysław, Ropa Adam: Tekst, kontekst, sytuacja (społeczne uwarunkowania dyskursu szkolnego).

Moszyński Leszek: Nazwy pieniądza w różnych redakcjach cerkiewnosłowiańskiego przekładu Ewangelii.

Oryńska Anna: Dziedziny działania tabu językowego w żargonie więziennym.

Ostromęcka-Frączak Bożena: Emil Korytko – badacz języka i kultury słoweńskiej.

Ożdżyński Jan: Zapożyczenia arabskie w północnoeuropejskim słownictwie morskim.

Pelcowa Halina: Czynniki determinujące rozwarstwienie geograficzne lubelskiego słownictwa z zakresu uprawy roli.

Popowska-Taborska Hanna: Kultura dawnych Słowian w świetle faktów językowych.

Przybylska Renata: Konstrukcje przyimkowe typu: w dzień, po nocy itp. w funkcji adwerbialnej.

Rzetelska-Feleszko Ewa: Po co zmieniać nazwę wsi?

Sierociuk Jerzy: Zmiany językowe w polskiej pieśni ludowej.

Skulina Josef: Vývoj slezskopolských nářeči na území ČSSR.

Staszewski Stanisław: Warianty i synonimy we frazeologii.

Szczepińska Bożena: Nazwiska żeńskie w księgach parafialnych Kościelnej Jani w XVII wieku.

Szlesiński Iwo: Polskie słownictwo wojskowe w XVII wieku jako przykład związku języka z dziejami narodu.

Śliwiński Władysław: Innowacje składniowe w wypowiedziach telewizyjnych dotyczących produkcyjnej działalności człowieka.

Walczak Bogdan: Galicyzmy w polszczyźnie na tle historii związków polsko-francuskich.

Warchoł Stefan: Strukturalno-semantyczna charakterystyka ekspresywów z formantem -ica typu „basica”, „olszyca”.

Wróblewski Janusz: Nazwy osób wykonujących czynności zawodowe.

Zagórski Zygmunt: Z metodologii badań integracji językowej.

 

 1. 33. – Łódź : Ossolineum, 1987. – 221, [1] s.

Treść:

Bąk Piotr: Nazwa miasta Sompolna.

Bieńkowska Danuta: O języku Książki protokołów wizytacji biskupiej z Lutomierska.

Dejna Karol: Geneza i struktura gwary czeskiej mieszkańców Kucowa pod Bełchatowem (cz. 2).

Dejna Karol: Język polski i jego odmiany.

Dejna Karol: Projekt zebrania materiałów do Atlasu gwar polskich.

Dejna Karol: Schematy systemu fonetycznego i fonologicznego.

Gala Sławomir: Wstępne badania nad Atlasem językowym województwa częstochowskiego.

Habrajska Grażyna: Kategoria rodzaju gramatycznego w gwarze wsi Masłońskie.

Kamińska Maria: Nazwy miejscowe i osobowe w najstarszych metrykach z Czarnocina pod Łodzią.

Krupska-Perek Anna: Realizacja szczelinowego fonemu tylnojęzykowego w gwarach polskich.

Lesz-Duk Maria: Czasowniki łączące się z wyrażeniem przyimkowym „za + biernik” w polszczyźnie.

Malec Maria: Elementy germańskie w imiennictwie chrześcijańskim średniowiecznej Polski.

Szlesiński Iwo: Elementy siedemnastowiecznej terminologii specjalnej z zakresu złocenia, srebrzenia, wytłaczania i wytrawiania.

Śmiech Witold: O niektórych wskaźnikach intensywności akcji w języku polskim.

Śmiech Witold: O zaprzeczonych i nie zaprzeczonych formach rozkaźnika w języku polskim.

Tarantowicz Alfred: O teorii alternacji strukturalnych (rys historyczny).

Tomaszewska Sławomira: Polszczyzna Żydów w utworach Walerego Łozińskiego.

Tyminska Anastazja: O jazyke serbskich pronovedej XVIII veka.

Umińska-Tytoń Elżbieta: Potoczne określenia miar czasu, długości i objętości na podstawie Itinerarium Jakuba Lanhausa z 1768 roku.

 

 1. 34. – Łódź : Ossolineum, 1989. – 319 s.

Treść:

Bajor Kazimierz: Zakres użycia wyrażenia na temat w funkcji przyimka wtórnego.

Bień Janusz S.: Koncepcja hasłowej informacji morfologicznej dla rzeczownika.

Bieńkowska Danuta: Nazwy niektórych obiektów topograficznych Łodzi.

Bogusławski Andrzej: To jest.

Buttler Danuta: Problemy leksykograficznego opisu homonimów.

Dejna Karol: Zagadnienia słowotwórcze w kwestionariuszu Atlasu gwar polskich.

Gala Sławomir: Słowotwórstwo antroponimów na tle słowotwórstwa apelatywnego.

Gruszczyński Włodzimierz: Propozycja nowego opisu fleksji rzeczowników.

Habrajska Grażyna: Derywaty polskie od podstaw niemieckich w słownictwie włókienniczym.

Kamińska Maria: Frazeologia potoczna w tekstach łódzkiej polszczyzny mówionej.

Kłobus Alina: Typy derywacji w słowotwórstwie imion osobowych.

Krupianka Aleksandra: Rywalizacja czasownikowych form przedrostkowych i bezprzedrostkowych w polszczyźnie XIX wieku (na materiale języka Adama Mickiewicza).

Krupska-Perek Anna: Ludowe cechy słowotwórstwa przymiotników w gwarach centralnej Polski.

Książek-Bryłowa Władysława: Deklinacja rzeczownika w XVI wieku wobec problemu zmiany językowej.

Kucała Marian: Wartościowanie jako motywacja zróżnicowania fleksyjnego.

Kudlińska Halina: Dwuaspektowe czasowniki pochodzenia obcego we współczesnym języku polskim.

Lewandowska-Tomaszczyk Barbara: O niejednorodnym charakterze semantyki leksykalnej.

Lindert Bronisława: O języku kazań Krzysztofa Szembeka z roku 1740.

Lubaś Władysław: Projekt opracowania wielkiego słownika współczesnego języka polskiego.

Michalewski Kazimierz: Terminy „podstawa”, „baza” w słowotwórstwie synchronicznym.

Ożdżyński Jan: Z zagadnień interferencji morfologicznej (formant – ulec).

Pelcowa Halina: Pogranicze mazowiecko-małopolskie na Lubelszczyźnie w świetle leksyki.

Reichan Jerzy: Leksykograficzna interpretacja faktów dialektalnych.

Rybicka Halina: Funkcja prefiksów w derywatach werbalnych pochodzenia obcego w historii języka polskiego.

Rytter Grażyna: Polski „wyraj” i jego wschodniosłowiańskie odpowiedniki.

Rzepka Wojciech Ryszard: Zróżnicowanie geograficzne procesów normalizacyjnych fleksji rzeczownikowej w dawnej polszczyźnie.

Rzetelska-Feleszko Ewa: Stosunki derywacji pomiędzy nazwami rzek a nazwami leżącymi nad nimi osad.

Sadziński Roman: Polskie formy recesywne typu „książka czyta się łatwo”.

Sierociuk Jerzy: Neutralizacja rodzaju żeńskiego w atrybutywach gwarowych Lubelszczyzny.

Skubalanka Teresa: Warianty fleksyjne w tekstach gwarowych.

Stachurski Edward: Słownictwo w utworach naturalistów na tle współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej.

Szlesiński Iwo: Elementy siedemnastowiecznego słownictwa specjalnego z zakresu malarstwa użytkowego i farbiarstwa.

Tarantowicz Alfred: Alternacje zachodzące we fleksji czasownika w języku polskim i niemieckim.

Tomaszewska Sławomira: O przezwiskach szlachty zaściankowej w powieściach Walerego Łozińskiego.

Umińska-Tytoń Elżbieta: Nazwy terenowe podkreślające walory estetyczne krajobrazu.

Walczak Bogdan, Witaszek-Samborska Małgorzata: Archaiczna warstwa poznańskich regionalizmów leksykalnych.

Warchoł Stefan: Uwagi o kwestionariuszu do badania zoonimii ludowej.

Wierzchowski Józef: Uwagi o powstaniu, rozwoju i perspektywach teorii pola semantycznego.

Zgółkowa Halina: Czasowniki przedrostkowe we współczesnej polszczyźnie.

Zieniukowa Jadwiga: Przymiotnik „dyskusyjny” i jego znaczenie we współczesnej polszczyźnie.

 

 1. 36 (1990). – Łódź : Ossolineum, 1992. – 205, [2] s.

Treść:

Bieńkowska Danuta: Oficjalne i potoczne nazwy współczesnych dzielnic i osiedli mieszkaniowych Łodzi.

Cybulski Marek: O języku siedemnastowiecznych mieszczan krakowskich.

Czyżewski Feliks: Stan badań nad gwarami ukraińskimi Pobuża.

Danka Ignacy Ryszard: O pochodzeniu terminologii językoznawczej.

Dejna Karol: Mapy dialektów polskich.

Dejna Karol: Z zagadnień interferencji oraz integracji językowej w gwarach.

Gala Sławomir: Uwarunkowania zewnętrzne językowych zróżnicowań na obszarze małopolsko-śląsko-wielkopolskiego pogranicza.

Habrajska Grażyna: Kolektywne nazwy typu „Brzezie”, „Sośnie” w południowo-wschodniej Polsce.

Hemmert-Udalska M.: Teksty gwary polskiej mieszkańców Istvánmajor na Węgrzech.

Kamińska Maria: Funkcjonowanie normy językowej w świadomości uczniów szkół łódzkich.

Kamińska Maria, Bieńkowska Danuta: Biblijne i modlitewne frazeologizmy w polszczyźnie łodzian.

Krupska-Perek Anna: Syntaktyczny mechanizm określania a orzekania w gwarach.

Matuszewski Józef: Kmiece świadczenie na Śląsku: Niwne i Kloka.

Matuszewski Józef: Przesłuszne.

Mirosławska Wirginia: Imiona chrzestne w księdze metrykalnej Lutomierska.

Potakowska Jolanta: Zasady ekscerpcji materiałów antroponimicznych z akt metrykalnych parafii Mąkolice.

Sierociuk Jerzy: Oboczność podstaw słowotwórczych i poświadczenia negatywne w badaniach słowotwórstwa gwarowego.

Szlesiński Iwo: Składnia wypowiedzi normatywno-dydaktycznej w końcu XVII wieku na podstawie Sekretu wyjawionego.

Śmiech Witold: Stosunki iloczasowe w parach aspektowych w języku polskim i ich dalsze konsekwencje.

Umińska-Tytoń Elżbieta: Potoczne określenia chorób i dolegliwości w księgach parafialnych Mileszek z XVIII wieku (cz. 2).

 

 1. 37. – Łódź : ŁTN, 1992. – 144 s.

Treść:

Bieńkowska Danuta: Modalne i emocjonalne nacechowanie wypowiedzeń w XVI-wiecznych przekładach Ewangelii św. Marka.

Cybulski Marek: O roli wzoru czeskiego w kształtowaniu się polskiego słownictwa psałterzowego w XV wieku.

Gala Sławomir: Kartograficzne ujęcie ewolucji nosówek w gwarach częstochowskiego wycinka Atlasu gwar polskich.

Janów Jan: Ważniejsze cechy gwar huculsko-pokuckich a teorie o Bołochowcach.

Jaros Irena: Kierunki zmian w gwarze Sławna na podstawie materiałów dawnych i aktualnych.

Kamińska Maria, Bieńkowska Danuta: Polszczyzna mówiona mieszczan łęczyckich.

Matuszewski Józef: Lgota, Ochodza i inne.

Matuszewski Józef: Stodoła i solnik.

Matuszewski Józef: WojciechAdalbertus w „Schlesisches Urkundenbuch”.

Umińska-Tytoń Elżbieta: Formuły grzecznościowe w XVIII-wiecznych diariuszach.

Umińska-Tytoń Elżbieta: Słownictwo opisów architektury i sztuki w XVIII-wiecznych diariuszach.

 

 1. 38. – Łódź : ŁTN, 1993. – 152 s.

Treść:

Bieńkowska Danuta: O kształtowaniu się języka tekstów ewangelicznych w przekładzie Jakuba Wujka (różnice między Postyllą a Nowym Testamentem).

Cybulski Marek: Język akt miejskich Jastrzębia z lat 1643-1671.

Duda Henryk: Modernizacja fleksji dwu XVIII-wiecznych wydań Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka.

Gogolewski Stanisław: Synkretyzmy biernika w typologii słowiańskich systemów deklinacyjnych.

Habrajska Grażyna: Rzeczowniki zbiorowe w materiałach do Atlasu gwar polskich.

Krupska-Perek Anna: Reprodukcja słów w mowie polskiej.

Lesz-Duk Maria: Wyrażenia z wtórnymi przyimkami w funkcji okolicznika czasu, względu i akcesoryjnego.

Matuszewski Józef: Rzecz o Słowniku Staropolskim.

Michalewski Kazimierz: Neologizm, neosemantyzm, metafora.

Staszewska Zdzisława: Przezwiska ludności wieśniaczej w gwarze okolic Radomska.

Umińska-Tytoń Elżbieta: O metodzie badania słownictwa w tekstach reprezentujących styl potoczny (na przykładzie słownictwa dotyczącego stroju).

 

 1. 39. – Łódź : ŁTN, 1994. – 171, [2] s.

Treść:

Bieńkowska Danuta: Szeregi wyrazowe w przekładzie Biblii Leopolity (z problemów kształtowania się synonimii staropolskiej).

Cybulski Marek: Analiza statystyczna słownictwa piętnastowiecznej części Psałterza Floriańskiego.

Gogolewski Stanisław: Udział czynników syntetycznych i analitycznych w słowiańskich systemach deklinacyjnych.

Kamińska Maria: Charakterystyka ilościowa słownictwa w I części Psałterza Floriańskiego.

Obrębski Andrzej, Umińska-Tytoń Elżbieta: O języku Diariusza Pawła Dunin-Wolskiego z lat 1519-1545.

Ostromęcka-Frączak Bożena: Konotacja pragmatyczna słoweńskiego przekładu Kroniki wypadków miłosnych T. Konwickiego.

Ostromęcka-Frączak Bożena: Transformacje translatorskie polskich przydawek na język słoweński (na podstawie przekładu Kroniki wypadków miłosnych T. Konwickiego).

Rembiszewska Dorota: Gwara wsi Szczerba koło Augustowa w świetle materiałów aktualnych i dawnych.

Staszewska Zdzisława: Przezwiska odimienne w gwarze okolic Radomska.

Woźniak Ewa: Fleksja nazw własnych w Psałterzu Krakowskim (na tle innych staropolskich przekładów Księgi psalmów).

Zienkina Ludmiła: Niektóre sposoby aktualizacji tworów okazjonalnych (na materiale twórczości W. Chlebnikowa).

Zienkina Ludmiła: Rzeczownikowe neologizmy poetyckie z formantem „izm/-yzm” w utworach Stanisława Ignacego Witkiewicza.

 

 1. 40. – Łódź : ŁTN, 1995. – 255, [1] s.

Treść:

Bieńkowska Danuta: Z filologicznego warsztatu przekładu Psałterza Jakuba Wujka.

Bralewski Dariusz: Tekstowe wyznaczniki frazeologii.

Cybulski Marek: Rzekome staropolskie jaz ‘ego’.

Dejna Karol: Samogłoski nosowe w gwarach lubelskich.

Fendor Anna Magdalena: Instrumentacja głoskowa w Słocie Leopolda Staffa.

Gala Sławomir: Skupiska izoglos i ich związek z granicami naturalnymi.

Gieparda Eugeniusz: Z problematyki tłumaczenia nowotestamentowych nazw botanicznych.

Habrajska Grażyna: Rola derywacji semantycznej w tworzeniu collectivów.

Kamińska Maria: O różnicach leksykalnych między Psałterzem floriańskim a Psałterzem puławskim.

Krupska-Perek Anna: Szkic socjolingwistycznego opisu mowy mieszkańców małego miasta (na przykładzie Praszki w woj. częstochowskim).

Matuszewski Józef: Folia -ae.

Miniak Robert: Współczesne zmiany nazwisk. Powiązania strukturalne między formami pierwotnymi i wtórnymi.

Staszewska Zdzisława: Oboczność e : ø w Modlitwach Wacława.

Tomecka Anna: Z problemów antroponimii sieradzko-łęczyckiej (formacje odojcowskie i odmężowskie w XVII i XVIII wieku).

Umińska-Tytoń Elżbieta: O tzw. konstrukcjach tautologicznych w polszczyźnie mówionej.

Witkowska-Gutkowska Maria: O prefiksalnych quasi-derywatach czasownikowych we współczesnej polszczyźnie ogólnej.

 

 1. 41, zesz. 1. – Łódź : ŁTN, 1996. – 96, [1] s.

Treść:

Ceglińska Anetta: Stylizacja biblijna w dramacie Jeremiasz Karola Wojtyły.

Kocisz Michaj: Segedskije listki.

Korytkowska Małgorzata: Kategoria imperceptywności a dopuszczalność kontekstu wyrażającego możliwość/konieczność (na materiale bułgarskim i polskim).

Szkudlarek Ewa: Wskaźniki nawiązania międzyzdaniowego w pozycji pierwszego argumentu predykatu (na materiale współczesnej nowelistyki polskiej).

Witkowska-Gutkowska Maria: Funkcje znaczeniowe prefiksu wz- i przyimka wz w staropolszczyźnie.

Woźniak Ewa: Cechy charakterystyczne polskiego tłumaczenia Psałterza krakowskiego.

 

 1. 41, zesz. 2. – Łódź : ŁTN, 1996. – 100, [1] s.

Treść:

Cybulski Marek: Staropolskie przekłady Psałterza.

 

 1. 42. – Łódź : ŁTN, 1997. – 250, [1] s.

Treść:

Bieńkowska Danuta: Frazeologia w przekładzie Psałterza J. Wujka (1594).

Cybulski Marek: Elementy polskiej etykiety językowej w Trylogii Sienkiewicza.

Jelitte Herbert: K voprosu o poniatijach „derivacija” i „motivacija” w slovoobrazowanii.

Kacprzak Alicja: Metafora w językach specjalistycznych (na przykładzie języka medycznego).

Kamińska Maria: Elementy języka potocznego w wierszach ks. Jana Twardowskiego.

Kudra Barbara: O sposobach realizacji funkcji perswazyjnej w słownictwie z zakresu polityki.

Matuszewski Józef: Materiały do nazewnictwa osad lokowanych na prawie niemieckim (uzupełnienie 3).

Staszewska Zdzisława: Nazywanie istoty najwyższej w Modlitwach Wacława.

Tarantowicz Alfred: Zur Derivationsanalyse im Deutschen und Polnischen.

Umińska-Tytoń Elżbieta: Dziennik mieszkanki Nowego Miasta nad Pilicą jako przykład polszczyzny kolokwialnej drugiej połowy XIX wieku.

Woźniak Ewa: Charakterystyka ilościowa słownictwa Psałterza Krakowskiego.

 

 1. 43. – Łódź : ŁTN, 1998. – 158, [1] s.

Treść:

Bieńkowska Danuta: O osobliwościach leksykalnych w postyllach ks. J. Wujka.

Bralewski Dariusz: Nieciągłość związków frazeologicznych.

Cybulski Marek: Język Księgi wójtowsko-radzieckiej miasta Bodzentyna z lat 1541-1569.

Cybulski Marek: Polskie formuły toastu do XVIII wieku.

Jaroszewska Teresa: Francuskie neologizmy teatralne w XVI wieku.

Sobczak-Gieraga Beata: Herbert jako kolorysta.

Sosnowski Jan: Słowotwórstwo starorosyjskich nazw miejscowości.

Umińska-Tytoń Elżbieta: Pamiętniki jako źródło do badania XIX-wiecznej frazeologii.

Woźniak Ewa: Elementy stylu urzędowego w Księdze cechu szewców w Pabianicach (1561-1783).

 

 1. 44. – Łódź : ŁTN, 1999. – 116, [1] s.

Treść:

Bieńkowska Danuta: Określenia bohaterów w polskich przekładach Pieśni nad pieśniami.

Cybulski Marek: O dwóch XVII-wiecznych polskich przekładach Psałterza. Psałterz Dawidow Mikołaja Reja i Psałterz Dawida Jakuba Lubelczyka.

Korytkowska Małgorzata, Małdżijewa Wiera: O pewnych cechach predykatorów analitycznych w językach bułgarskim i polskim.

Krupska-Perek Anna: Napisana i wygłoszona Historia filozofii po góralsku J. Tischnera (Problem tożsamości tekstu).

Kurteva Galina: Za ilokutivnata sila na dialoga (po materiali ot b’lgarskata razlovorna reč).

Michalewski Kazimierz: Przytaczanie cudzych wypowiedzi jako środek perswazji w telewizji.

Różycka Izabela: Typy wykładników predykacji zdaniotwórczej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Umińska-Tytoń Elżbieta: O Barbaryzmach i dziwolągach językowych Józefa Blizińskiego (Z dziejów kultury języka polskiego w XIX wieku).

Woźniak Ewa: Leksykalne wpływy łacińskie w XVIII-wiecznej Księdze cechu szewców i Bractwa św. Łazarza w Pabianicach.

Zdaniukiewicz Alojzy Adam: Przyczyny, cele i metody przedstawiania gwar wileńskich w Atlasie gwar polskich.

 

 1. 45. – Łódź : ŁTN, 2000. – 219, [2] s.

Treść:

Burska-Ratajczyk Beata: Magia słowa – neologizmy nazewnicze w utworach artystycznych dla dzieci.

Dejna Karol: Z problemów znakowania na mapach językowych.

Gala Sławomir: Słowotwórstwo gwarowe a słowotwórstwo polszczyzny ogólnej.

Kacprzak Alicja: Antonimia jako czynnik strukturyzacji terminologii (na przykładzie terminologii medycznej).

Michalewski Kazimierz: Oponowanie cudzym wypowiedziom.

Nowakowska Maria: Nazwy hodowli psów rasowych w Polsce i na Słowacji.

Różycka Izabela: Sposoby wyrażania predykacji w Konstytucji 3 Maja.

Staszewska Zdzisława: Nazwania Świętej Anny w Modlitwach Wacława.

Tomecka-Mirek Anna: XVII- i XVIII-wieczne nazwiska derywowane w Nowej Brzeźnicy.

Umińska-Tytoń Elżbieta: Imiona w Polsce używane na tle tradycji kulturowych.

Witkowska-Gutkowska Maria: O typach błędów fleksyjnych w użyciu imion i nazwisk.

Witkowska-Gutkowska Maria: Zwroty adresatywne w wybranych tekstach Wiecha.

 

 1. 46. – Łódź : ŁTN, 2001. – 163, [2] s.

Treść:

Aleksejev A. A.: Slavianskaja versija Evangelija ot Joanna.

Cybulski Marek: O formułach przysięgi w dobie średniopolskiej.

Gałkowski Artur: Peculiarità della comunicazione pastorale.

Lipińska Magdalena: O prototypie przysłowia francuskiego.

Maliszewska Agnieszka: O problemie kryteriów klasyfikacyjnych predykatorów mentalnych.

Michalewski Kazimierz: Dyskusyjne problemy słowotwórstwa opisowego.

Staszewska Zdzisława: Językowy obraz anioła na materiale Modlitw Wacława.

Witkowska-Gutkowska Maria: Dowcip językowy w tekstach Juliana Tuwima.

Woźniak Ewa: Wartościowanie krzyża w średniowiecznych utworach o tematyce pasyjnej.

 

 1. 47. – Łódź : ŁTN, 2002. – 125, [2] s.

Treść:

Cybulski Marek: Językowy obraz świata ziemianina kresowego z przełomu XIX i XX wieku we Wspomnieniach z zamierzchłej przeszłości Antoniego Kieniewicza.

Gala Sławomir: Założenia badań słowotwórstwa w gwarach Polski środkowej.

Jaros Irena: Zagadnienie wariantywności słowotwórczej na przykładzie nazw środków czynności.

Kacprzak A.: O względności stereotypu językowego (na podstawie wyrażeń porównawczych języka francuskiego i polskiego).

Maliszewska A.: Wybrane właściwości analitycznych predykatorów mentalnych.

Marciniak R.: Końcówki fleksyjne celownika liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego w gwarach łowickich.

Michalewski Kazimierz: Dydaktyczna funkcja tekstów reklamowych.

Woźniak Ewa: Średniowieczne źródła do badania językowego obrazu Męki Pańskiej.

 

 1. 48. – Łódź : ŁTN, 2003. – 157, [2] s.

Treść:

Czyżewski Feliks: Paralelizm w badaniach gwar pogranicza polsko-ukraińsko-białoruskiego.

Gajos Mieczysław: Redukcja syntagm we współczesnej francuzczyźnie.

Gala Sławomir: Podstawy kwestionariusza do badań słowotwórstwa w gwarach.

Gromik Jurij: Dejaki archaični strukturi temporalnich prislivnikiv v ukrainskich i pidliaskich govirkach.

Kortas Jan: Hybrydy leksykalne we współczesnej polszczyźnie: próba typologii.

Korytkowska Małgorzata: O modalnym charakterze kategorii interrogatywności (w konfrontacji języków bułgarskiego i polskiego).

Lipińska Magdalena: Analiza stylistyczna priameli niewłaściwych.

Marciniak Renata: Dialekt, gwara czy gwary łowickie?

Sadziński Roman: Verbale und nominale Strukturen im Deutschen und Polnischen. Nebensätze – Infinitivkonstruktionen – Nominalisierungen.

Sosnowski Jan: O języku i stylu suplik rosyjskich XVII wieku.

Stalmaszczyk Piotr: Przyimkowe konstrukcje posesywne w językach celtyckich.

Tomecka-Mirek Anna: Księgi miejskie jako przykład synkretyzmu stylowego.

Wyderka Bogusław: Czy gwara śląska w nowej roli?

 

 1. 49 (2003). – Łódź : ŁTN, 2004. – 426 s.

Treść:

Bednarczuk Leszek: Związki fonetyczne białorusko-ukraińskie na tle słowiańskim.

Bieńkowska Danuta: O cechach językowych rękopiśmiennej i drukowanej wersji Sprawy między Xięciem Adamem Czartoryskim... z roku 1785.

Biolik Maria: Rzeczowniki z przyrostkiem -ość w języku Ignacego Krasickiego w ujęciu statystycznym.

Breza Edward: Nazwiska równe nazwom miejscowości z województw kieleckiego i radomskiego.

Cybulski Marek: Skrócenia w dawnych polskich formach adresatywnych.

Czyżewski Feliks: Jeszcze w sprawie nazw rodzimych/obcych na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim.

Danka Ignacy Ryszard: Kwestia kentumowych form leksykalnych w językach bałtyckich i słowiańskich.

Dubisz Stanisław: Ewolucja systemu składniowego literackiej polszczyzny ogólnej – renesans i barok – w. XVI-XVII.

Dunaj Bogusław, Mycawka Mirosława: Kto przynosi prezenty pod choinkę czyli o współczesnych regionalizmach leksykalnych.

Falińska Barbara: W poszukiwaniu uproszczonych sposobów kartografowania leksyki.

Frolak Lubov: Ukraińskie gwary heterogeniczne nowo powstałego masywu gwarowego: typy i cechy.

Gajos Mieczysław: Cybermowa @ dydaktyka języka francuskiego jako obcego.

Gala Sławomir: Profesor Karol Dejna (10 XI 1911 – 16 IV 2004).

Handke Kwiryna: Językowe świadectwa epoki w Dziennikach Stefana Żeromskiego.

Hannan Kevin: Polish and Slavic studies in North America.

Hobzej Natalia: Vijavi movnogo tabu v gucul'skich govirkach.

Jurkowski Marian: Ukraińskie nazwy koni w języku polskim.

Korytkowska Małgorzata: Pytania retoryczne z polskiego przekładu Księgi Hioba i ich odpowiedniki w tekstach Biblii południowosłowiańskich.

Kowalikowa Jadwiga: O kształceniu językowym.

Książek-Bryłowa Władysława: Zwierzęta w Ogrodzie fraszek W. Potockiego.

Kurek Halina: Gwara – wartość podstawowa wiejskiego obszaru językowo-kulturowego.

Leszczyński Zenon: O emocjonalnej perswazji w tekście naukowym.

Łesiów Michał: Moje edukacyjne kontakty korespondencyjne z Profesorem Karolem Dejną w latach 1955-1957.

Mrózek Robert: Synchroniczne i diachroniczne aspekty różnicowania rzeczywistości językowej regionu polsko-czeskiego pogranicza (uwagi metodologiczne)

Pelcowa Halina: Religia w językowej interpretacji mieszkańców wsi.

Popowska-Taborska H.: O profesorze Zdzisławie Stieberze – twórcy Łódzkiego Ośrodka Językoznawczego.

Reichan Jerzy: Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne.

Rieger Janusz: O zmianach miejsca akcentu w dawnych ukraińskich gwarach nadsańskich (na podstawie Atlasu nadsańskiego opartego na zapisach Stefana Hrabca).

Sierociuk Jerzy: W sprawie swoistości morfonologicznej gwarowego słowotwórstwa.

Staszewska Zdzisława: Wielki post w leksyce i frazeologii (na podstawie materiału gwarowego z okolic Łodzi).

Szcześniak Krystyna: Nazwy roślin typu pantofelki Matki Boskiej w języku polskim, ukraińskim i białoruskim.

Szwedek Aleksander: „Reizm” Kotarbińskiego a współczesna teoria metafory.

Weigt Zenon: Działania tekstowe na przykładzie ogłoszeń w „Lodzer Zeitung”.

Wierzbiński Jarosław: W kwestii słownictwa rosyjskiego i jego semantyki we współczesnej leksykografii akademickiej.

Wyderka Bogusław: Cztery pokolenia (O śląskiej szkole dialektologii).

Zdaniukiewicz Alojzy Adam: Co z osiągnięć starożytnej Grecji i Rzymu wpływało ożywczo na myśl językoznawczą czasów nowożytnych.

 

 1. 50. – Łódź : ŁTN, 2005. – 242 s.

Treść:

Breza Edward: Niektóre rzadsze imiona męskie.

Cybulski Marek: Znaczenie źródeł z Kresów północno-wschodnich dla historii polskich obyczajów językowych.

Danka Ignacy Ryszard, Roszak Tamara, Witczak Krzysztof Tomasz: Językoznawstwo indoeuropejskie w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Frolak Lubow: Uwagi o akcencie gwar ukraińskich południowo-wschodniego Podlasia.

Gajos Mieczysław: Kierunki badań językoznawczych w Katedrze Filologii Romańskiej UŁ – historia i teraźniejszość.

Gala Sławomir: Autonomiczna czy suplementarna rola słowotwórstwa w definiowaniu gwar.

Gala Sławomir: Językoznawstwo łódzkie w ujęciu retrospektywnym.

Jaros Irena: Udział obocznych podstaw słowotwórczych w tworzeniu nazw środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich.

Korytkowska Małgorzata: 10 lat łódzkiej slawistyki.

Kudra Andrzej: Porównanie jako obiekt chiralny.

Michalewski Kazimierz: Językoznawstwo polonistyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

Ostromęcka-Frączak Bożena: Leksyka w najstarszych słownikach słoweńskich i jej zróżnicowanie terytorialne.

Pelcowa Halina: Gwara mieszkańców wsi Lubelszczyzny środkowo-wschodniej u schyłku XX wieku.

Pietrzak Magdalena: Wpływ językowej kreacji postaci na spójność tekstu artystycznego (na materiale prozy historycznej Henryka Sienkiewicza).

Rittaud-Hutinet Chantal, Gajos Mieczysław: Comprendre et apprendre le fonctionnement de „plus” en français contemporain.

Różycka Izabela: O pewnym typie zmian znaczenia leksemów (na przykładzie czasowników obcego pochodzenia).

Sadziński Roman, Weigt Zenon: Wczoraj i dziś językoznawstwa germanistycznego w Łodzi.

Sicińska Katarzyna: Językowe środki kreacji narratora ludowego w opowiadaniach z cyklu Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera.

Stalmaszczyk Piotr: Celtic words in English.

Stalmaszczyk Piotr: Językoznawstwo w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego – od tradycji do nowoczesności.

Staszewska Zdzisława: Boże Narodzenie w językowym obrazie (na podstawie materiału gwarowego).

Wierzbiński Jarosław: Językoznawstwo rusycystyczne w Uniwersytecie Łódzkim (historia, współczesność i perspektywy badań).

 

 

SPRAWOZDANIA Z CZYNNOŚCI I POSIEDZEŃ ŁTN

 

 1. 1: 1946, nr 1. – Łódź : ŁTN, 1947. – 64 s.

Treść:

Dylik Jan: Powstanie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego na tle kulturalnego rozwoju środowiska.

Grotowski Marian: Zasada nieoznaczoności w fizyce.

Gostkowski Rajmund: Ś. p. prof. dr Jan Oko.

Ossowska Maria: Ocena a zdanie spostrzegawcze.

Pawłowski Leszek Kazimierz: Przyczynek do znajomości biologii pijawki Cystobranchus fasciatus (Kollar).

Stieber Zdzisław: Fonologiczne znaki granicy słowa i morfemu w języku polskim.

Wiśniewski Feliks Joachim: Uwagi o istocie życia.

 

 1. 1: 1946, nr 2. – Łódź : ŁTN, 1947. – 34 s.

Treść:

Adamczewski Stanisław: Zagadnienia monografistyki literackiej.

Baranowski Bohdan: Próby opanowania Krymu przez Polskę w latach 1624-29.

Bornstein Benedykt: Metafizyka jako nauka ścisła (Teoria absolutu).

Ossowski Stanisław: Wzory terytorialne ojczyzny w ideologii narodowej.

Pawłowski Leszek Kazimierz: Przyczynek do systematyki pijawek z rodzaju Erpobdella de Blainville.

Skwarczyńska Stefania: Przemilczenie jako element strukturalny dzieła literackiego.

Ułaszyn Henryk: Pochodzenie etniczne nazwy Ukrainiec.

 

 1. 2: 1947, nr 1 (3). – Łódź : ŁTN, 1947. – 88 s.

Treść:

Bornstein Benedykt: Jakościowo-matematyczny aspekt podstawowych praw mendelizmu.

Dylik Jan: Rozwój osadnictwa w okolicach Łodzi.

Dylik Jan: Ukształtowanie powierzchni i podział na krainy podłódzkiego obszaru.

Jakubowski Jan Zygmunt: Estetyka Stanisława Witkiewicza.

Kotarbiński Tadeusz: Przegląd problematyki logiczno-semantycznej.

Kułakowski Sergiusz: Wielkorusini, Małorusini, Polacy w utworach Mikołaja Leskowa (1831-1895).

Łopatyńska Lidia: Liryka Laforgue’a.

Łukaszewicz Witold: Klaudiusz Franciszek Łazowski, zapomniany bohater wielkiej rewolucji francuskiej (1752-1793). Zarys monografii.

Radlińska Helena: Walka o duszę ludu (1864-1913).

Romankówna Mieczysława: Orzeszkowa a literatura rosyjska.

Różycki Feliks: Paludina diluviana i jej stratygrafia.

Skwarczyńska Stefania: Projekt słownika rodzajów literackich.

Sieber Zdzisław: Toponomastyka Łemkowszczyzny. Część I. Nazwy miejscowości.

Truchim Stefan: Wzajemne stosunki pijarów i Komisji Edukacji Narodowej. (Autoreferat z pracy spalonej w czasie Powstania Warszawskiego).

Ułaszyn Henryk: Baudouniana (1 i 2).

Wiśniewski Feliks Joachim: „O teorii jąder atomowych”.

Żygulski Zdzisław: Legenda o Don Juanie w literaturze czterech stuleci.

 

 1. 2: 1947, nr 2 (4). – Łódź : ŁTN, 1948. – 65 s.

Treść:

Dryjski Albert: Psychologia ekstazy religijnej.

Hessen Sergiusz: Zagadnienie różnicy prawa i moralności w filozofii starożytnej.

Jażdżewski Konrad: Atlas do pradziejów Słowian. (Ogólny konspekt).

Kielski Bolesław: Gramatyka a stylistyka : (próba klasyfikacji nauk lingwistycznych).

Kielski Bolesław: Przyczynki do gramatyki francuskiej. 1. Zagadnienia końcówki –ons.

Kołodziejczyk Leszek: Przejście fali elektromagnetycznej przez jonosferę.

Michalski Ireneusz: Struktura antropologiczna Polski, w świetle materiałów wojskowego zdjęcia antropologicznego.

Rynkowska Anna: Działalność gospodarcza władz Królestwa Polskiego na terenie Łodzi przemysłowej w latach 1821-1931.

Sandner Henryk: Przyczynek do znajomości robaków pasożytniczych płazów z okolic Warszawy.

Skwarczyńska Stefania: Systematyka głównych kierunków w badaniach literackich (t. I).

Stieber Zdzisław: Niektóre niezauważone typy słowiańskich nazw miejscowych.

Trzynadlowski Jan: O tzw. „wielowarstwowości” w dziele sztuki.

Ułaszyn Henryk: Geneza polskiego języka piśmienniczego.

Wiśniewski Feliks Joachim: O przekroju czynnym cząstki ciężkiej.

 

 1. 3: 1948, nr 1 (5). – Łódź : ŁTN, 1949. – 79 s.

Treść:

Baranowski Bohdan: Znajomość Orientu w dawnej Polsce.

Boleski Andrzej: Juliusza Słowackiego liryka lat ostatnich.

Bornstein Benedykt: O realności przedmiotów ogólnych.

Bornstein Benedykt: Teoria logiki dialektycznej.

Czajkowski Stanisław: Studia nad podstawami filozofii Kartezjusza.

Czapczyński Tadeusz: Dramaty Marii Dąbrowskiej.

Dorywalski Mieczysław: Sytuacja komunikacyjna i rozwój sieci drożnej Łódzkiego Okręgu Przemysłowego.

Dutkiewicz Józef: Polska a Francja w 1831 roku.

Dylik Jan: O genezie pagórków w okolicy Chojen, Rudy Pabianickiej i Rzgowa.

Kaczorowski Stanisław: O niektórych przekształceniach podziału.

Klawir Penia: Wioślarki (Cladocera) jeziora Świtezi Nowogrodzkiej.

Kołodziejczyk Leszek: O sygnale radiowym wysłanym pionowo do powierzchni ziemi.

Krakowski Stefan: Studia z dziejów Częstochowy 1220-1655.

Mowszowicz Jakub: Conspectus florae vilnensis. Przegląd flory wileńskiej.

Pawłowski Leszek Kazimierz: Badania hydrobiologiczne i zoologiczne na Huculszczyźnie.

Pawłowski Kazimierz Leszek: Przyczynek do znajomości pijawek (Hirudinea) Nowej Szkocji, Nowej Funlandii i wysp francuskich Saint-Pierre i Miquelon.

Różycki Feliks: Torf i węgiel brunatny na terenie Łodzi.

Saloni Juliusz: Noc listopadowa Stanisława Wyspiańskiego.

Stieber Zdzisław: Toponomastyka Łemkowszczyzny. Cz. II. Nazwy terenowe.

Truchim Stefan: Polska a pierwsza reforma szkolnictwa w Rosji.

Ułaszyn Henryk: Znaczenie nazw: Wielkopolska – Małopolska.

Wallis Mieczysław: Człowiek a lustro.

Warężak Jan: Osadnictwo kasztelanii łowickiej (1136-1862).

Wiśniewski Feliks Joachim: O pewnym możliwym wyprowadzeniu równań niezmienniczych pola elektromagnetycznego.

Wiśniewski Feliks Joachim: O teorii nadprzewodnictwa.

Wiśniewski Feliks Joachim: Przekrój czynny węgla.

Wolski Tadeusz: Spostrzeżenia nad występowaniem i rozwojem małża racicznicy (Dreissena Polymorpha Pall) w osadniku otwartym wodociągów warszawskich.

Zawadzki Aleksander: Spektograf masowy mezonów z zastosowaniem pola elektrostatycznego i magnetycznego.

 

 1. 3: 1948, nr 2 (6). – Łódź : ŁTN, 1950. – 35, [3] s., err.

Treść:

Dejna Karol: Pogranicze językowe śląsko-morawskie. 1. Schematyczny układ gwar na terenie powiatów raciborskiego i głubczyckiego.

Dymowska Zofia: Rasy komarów malarycznych na terenie m. Warszawy i okolic w latach 1942-1943.

Henzel Tadeusz: Z badań nad strukturą antropologiczną ludności Afryki Środkowej.

Klekowski Romuald: Przyczynek do znajomości ropuchy paskówki Bufo Calamita Laurenti 1768.

Kołodziejczyk Leszek: Fale stojące w jonosferze.

Kołodziejczyk Leszek: O sygnale radiowym wysyłanym pionowo do powierzchni ziemi. II.

Radlińska Helena: Działalność Wydziału Rozszerzania Oświaty Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim złączonego.

Stieber Zdzisław: Uwagi o pochodzeniu polskiego języka literackiego.

Ułaszyn Henryk: Graficzne przedstawienie pewnych rodzajów zjawisk językowych.

Wiśniewski Feliks Joachim: O ruchu cząsteczek przyciągających się siłą odwrotnie proporcjonalną do 4 potęgi ich wzajemnej odległości.

 

 1. 4: 1949, nr 1 (7). – Łódź : ŁTN, 1950. – 93 s.

 

 1. 4: 1949, nr 2 (8). – Łódź : ŁTN, 1952. – 86 s.

Treść:

Baranowski Bohdan: Polskie procesy czarownic jako zjawisko społeczno- kulturalne.

Boleski Andrzej: Początki literackie Stefana Żeromskiego.

Dylik Jan: Uwagi o morfologii wyspy Wolin.

Gardawski Aleksander: Niektóre zagadnienia kultury trzcinieckiej w świetle wykopalisk w Łubnej w Sieradzkiem.

Jakubowski Jan Zygmunt: Stanisław Witkiewicz jako pisarz.

Krakowski Stefan: Problematyka miejska w historiografii polskiej (1929-1949).

Łopatyńska Lidia: Skala czasowa dramatu.

Nadolski Andrzej: Cmentarzyska z późnego okresu lateńskiego w Gędzianówku i w Brzozówce, w Polsce środkowej.

Pawłowski Leszek Kazimierz: Ciekawy przypadek anomalii w budowie pijawki Erpobdella octoculata (L.).

Pawłowski Leszek Kazimierz: Pijawki (Hirudinea) Stacji Pomp Rzecznych oraz Stacji Filtrów w Warszawie.

Schnayder Jerzy: De periegetarum Graecorum reliquiis.

Stieber Zdzisław: Prace naukowe Zakładu Języka Polskiego UŁ: a) Witold Śmiech: Rozwój historyczny pierwotnych polskich grup spółgłoskowych *sŕ, *zŕ, *žŕ i geograficzny układ ich kontynuantów; b) Zofia Strzelczykówna: Formy liczebnika dwa, oba i formy liczby podwójnej u Wacława Potockiego; c) Inne prace.

Stieber Zdzisław: Uzupełnienie do pracy Toponomastyka Łemkowszczyzny.

Trzynadlowski Jan: Poetyka nadrealizmu.

Ułaszyn Henryk: Fonema i morfonema, czyli o konsekwencjach dwojakiej podzielności tworów językowych.

Ułaszyn Henryk: Język złodziejski.

Ułaszyn Henryk: Kontynuanty prasłowiańskie tort w językach lechickich.

Willaume Juliusz: Polityka Prus wobec Księstwa Warszawskiego.

Wroczyński Ryszard: Zmierzch pozytywizmu oświatowego w Polsce.

Zajączkowski Stanisław: Studia nad terytorialnym formowaniem Ziemi Łęczyckiej i Sieradzkiej.

 

 1. 5: 1950, nr 1 (9). – Łódź : ŁTN, 1951. – 127 s.

Treść:

Adamus Jan: O pryncypacie polskim wieku XII.

Boleski Andrzej: Spośród słownictwa Króla-Ducha.

Chrząszczewska Anna: Przyczynki do chemii N-chlorowco-amin. – III. Metody otrzymywania annogenu.

Chrząszczewska Anna, Korzeniewski Czesław: Przyczynki do chemii N-chlorowcoamin. IV. Dwu N-dwuchloroamina kw. 4-4’-azobenzenodwusulfonowego.

Dylik Jan: Struktury peryglacjalne w plejstocenie Środkowej Polski.

Klekowska Zuzanna: Badania nad rozrodczością pijawek z rodzaju Erpobdella de Blainville.

Łopatyńska Lidia: Poetycki dramat historyczny epoki romantycznej we Francji.

Missalowa Gryzelda: Walka o program agrarno- chłopski w Towarzystwie Demokratycznym Polskim.

Muszkowski Jan: Archiwoznawstwo i bibliotekoznawstwo i ich miejsce w zespole nauk.

Stępień Lucjan: Badania doświadczalne i kliniczne nad powstawaniem tarczy zastoinowej i jej wartością rozpoznawczą w klinice.

Szczepański Jan: Rozwój metod socjologii.

Wilanowski Bolesław: Niektóre zagadnienia asyryjskiego prawa małżeńskiego a prawo małżeńskie współczesnych nomadów.

 

 1. 6: 1951, nr 1 (10). – Łódź : ŁTN, 1952. – 119 s.

Treść:

Baranowski Bohdan: Antyfeudalne ruchy chłopskie w Puszczy Kurpiowskiej w XVII i XVIII w.

Bojanowicz Kazimierz: Badania nad zawartością potasu we krwi w chorobie wrzodowej.

Boleski Andrzej: Słownictwo Juliusza Słowackiego 1842-1849.

Chmielewski Janusz: Ewolucja typologiczna języka chińskiego.

Chrząszczewska Anna, Bartoszewicz Ryszard, Bartoszewicz Danuta: Badania w grupie N-etanoloanilidów kwasów sulfonowych aromatycznych. I. N-etanoloanilidy kwasów: 3-aminobenzenosulfonowego i 3-amino-6-metylobenzenosulfonowego.

Chrząszczewska Anna, Miecznikowska-Stolarczyk Wanda: Kwas 4-sulfo-azobenzeno-4’-karboksylowy.

Czapczyński Tadeusz: Maria Konopnicka jako redaktorka „Świtu”.

Dylik Jan: Głazy rzeźbione przez wiatr w okolicach Łodzi.

Dylik Jan: O peryglacjalnym charakterze rzeźby środkowej Polski.

Dylik Jan: Utwory podobne do lessu w środkowej Polsce.

Dylik Jan: Utwory pokrywowe w środkowej Polsce.

Dylikowa Anna: O metodzie badań strukturalnych w morfologii glacjalnej.

Gołąb Józef: Próba charakterystyki rodzaju Proplanulites z Jury Krakowskiej.

Halicz Benedykt: Badania bio-cytologiczne nad Dictyostelium mucoroides Brefeld.

Herman Eufemiusz: Badania własne nad odruchem podeszwowym tonicznym i jego wartością kliniczną.

Kamińska Janina: Grody wczesnośredniowieczne ziem Polski środkowej na tle osadnictwa.

Klekowski Romuald: Studia nad małżoraczkami (Ostracoda) wód śródlądowych słonych i siarczanych.

Kroh Jerzy: Mikrochemiluminescencja soli sodowej chloryloaminy kwasu benzenosulfonowego.

Lewenfisz Henryk: Nowa metoda operacyjna fenestracji operacji doszczętnej i operacji zachowawczych.

Łapicki Borys: Poglądy społeczno-prawne niewolników i proletariuszy rzymskich.

Łopatyńska Lidia: Rodzaje dramatyczne we Francji w XX w.

Łopatyńska Lidia: Spór o Księżnę de Clèves na tle ówczesnych teorii powieści.

Łopatyńska Lidia: System dramatyczny R. Vitraca.

Madeja Roman: Badania w dziedzinie N-chlorowcoamin i ich pochodnych. Amidy i N-chloroaminy kwasu 4-azobenzenosulfonowego i jego pochodne.

Mazurek Ludwik: Własny sposób operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Olszewska Maria Joanna: Polyploidalne mitozy u Narcissus poeticus L.

Ostaszyński Abram: Badania w dziedzinie nitrofluoroaromatycznych związków : (o nitrowaniu fluorobenzenu).

Radłowska Cecylia: Morfologia doliny Prosny.

Rodkiewicz Bohdan: Zrastanie się tkanek korzenia marchwi, hodowanych na sztucznej pożywce.

Sandner Henryk: Badania nad fauną pijawek.

Serejski Marian Henryk: Studia nad historiografią Polską. Cz. I – K. B. Hoffman.

Skupieński Franciszek Ksawery: Rakotwórcze działanie oleju kreozotowego.

Skupieński Franciszek Ksawery:  Wpływ drożdży (Saccharomyces cerevisiae) na rozwój Śluzowców.

Stieber Zdzisław: Atlas językowy Łemkowszczyzny.

Swaryczewski Antoni: O nowym przyrządzie do sporządzania orientowanych preparatów z kryształów.

Swaryczewski Antoni: Stałe geometryczne i optyczne kryształów CuCl.3CSN2H4.

Swaryczewski Antoni: Studia nad strukturą kryształów AgJO3.

Venulet Franciszek, Moskwa Zofia: Spadek poziomu witaminy C w ustroju pod wpływem dymu tytoniowego.

Wallis Mieczysław: Domniemany autoportret Wita Stwosza.

Zajączkowski Stanisław: Nazwa Wielkopolski w świetle źródeł historycznych.

 

 1. 6 (2) – 9. – Łódź : ŁTN, 1956. – 82 s.

Treść:

 1. 6: 1951

Nr 1: Krystyna Mrozowska-Kotełko: Klasyfikacja serologiczna paciorków hemolizujących wyhodowanych z przypadków płonicy 1.

Nr 2: Mieczysław Wallis: Preautoportret złotnika Konrada (z badań nad dziejami autoportretu w Polsce).

 1. 7: 1952

Nr 1: Zdzisław Skwarczyński: Listy Sienkiewicza do Antoniego Wodzińskiego.

Nr 2: Józef Dutkiewicz: Charakterystyka dyplomacji powstania listopadowego.

Nr 3: Stefania Skwarczyńska: Dramat Wiktora Hugo jako dramat nowy w walce z tragedią klasyczną.

Nr 4: Lidia Łopatyńska: Bohater francuskiej tragedii klasycznej.

 1. 8: 1953

Nr 1: Janina Korkuciowa: Ogrody biskupów kujawskich w Wolborzu.

Nr 2: Stanisław Zajączkowski: Problematyka dziejów Jadźwingów w historiografii.

Nr 3: Mieczysław Wallis: Trzy przyczynki do historii autoportretu w Polsce.

Nr 4: Mieczysław Smokowski: Horyzont geograficzny Cycerona.

Nr 5: Juliusz Willaume: Misja berlińska J. K. Szaniawskiego w 1807-1808 roku.

Nr 6: Krystyna Kondratiuk: O badaniach tkactwa opoczyńskiego.

Nr 7: Jan Adamus Testament Bolesława Krzywoustego.

Nr 8: Regina Gerlecka: Materiały rękopiśmienne dotyczące wczesnej twórczości Władysława Orkana.

 

 1. 10: 1955. – Łódź : ŁTN, 1956

Treść:

Nr 1-5: Tadeusz Czapczyński: I. Na marginesie listów Marii Konopnickiej do Antoniego Wodzińskiego. (Materiały do biografii). II. Nieznane listy Marii Konopnickiej. III. Maria Konopnicka a Józef Supiński. (Przyczynek do twórczości poetki). IV. Listy Marii Konopnickiej do Wysłouchów. V. Listy Marii Konopnickiej do Attilia Begeya.

Nr 6: Andrzej Feliks Grabski: Polska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym.

Nr 7: Stefan Maria Kuczyński: U podstaw rozwoju i potęgi Księstwa Moskiewskiego.

Nr 8: Stanisław Marian Zajączkowski: Powinności wojskowe i udział w wojnach chłopów w Polsce.

Nr 9: Hanna Somorowska: Kopulacja u Cyzicus tetracerus Kryn.

 

 1. 11: 1956. – Łódź : ŁTN, 1957

Treść:

Nr 1: Tadeusz Czapczyński: Rewolucja Chrystusowa. (Imagina Marii Konopnickiej).

Nr 2: Zdzisław Skwarczyński: Polski „Kalendarz Franklina” z 1794 r.

Nr 3: Mieczysław Wallis: Autoportrety Cypriana Norwida.

Nr 4: Jan Adamus: Rodowa czy też patrymonialna teoria państwa.

Nr 5: Stefan Krakowski: O niektórych zagadnieniach polskiej sztuki wojennej XII-XIV w.

 

 1. 12: 1957. – Łódź : ŁTN, 1957

Treść:

Nr 1: Wojciech Szczygielski: Obowiązki i powinności wojskowe miast i mieszczaństwa w Państwie Polskim od XIII do połowy XV wieku.

Nr 2: Tadeusz Czapczyński: Listy Marii Konopnickiej do Teofila Lenartowicza.

Nr 3: Alina Jankowska: Naśladownictwo u dzieci w wieku od 2 miesięcy do 2 lat włącznie.

Nr 4: Tadeusz Czapczyński: Listy Marii Konopnickiej do Mieczysława Pawlikowskiego.

 

 1. 13: 1958. – Łódź : ŁTN, 1958

Treść:

Nr 1: Mieczysław Wallis: Nieznane pisma Stanisława Noakowskiego.

Nr 2: Maria Gabriela Rubczyńska: Malarze chłopskiego życia w Polsce.

 

 1. 14: 1959. – Łódź : ŁTN, 1959

Treść:

Nr 1: Ryszard Rosin: Studia z dziejów miast dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego (XII-XVI w.).

Nr 2: Juliusz Saloni: Najstarszy tekst przepowiedni Wernyhory.

Nr 3: Stefan Kawyn: Nieznany tekst komedii Józefa Korzeniowskiego pt. Druga żona.

Nr 4: Stefan Kawyn: Konrad Wallenrod w recepcji klasyków i romantyków warszawskich.

Nr 5: Jan Warężak: Materiały do dziejów przemysłu w Królestwie Polskim 1820-1831.

Nr 6: Jan Adamus: Prawo oporu w Polsce średniowiecznej.

Nr 7: Józef Dutkiewicz: Fakt historyczny.

Nr 8: Stefan Krakowski: Ze studiów nad dziejami Częstochowy i jej okolic w wiekach XV-XVII.

 

 1. 15: 1960. – Łódź : ŁTN, 1960

Treść:

Nr 1: Maria Joanna Olszewska: Badania nad cytokinezą. Cz. 1. Wpływ kinetyny na tworzenie się fragmoplastu.

Nr 2: Maria Joanna Olszewska: Badania nad cytokinezą. Cz. 2. Badania nad charakterem chemicznym fragmoplastu i przegrody pierwotnej.

Nr 3: Maria Joanna Olszewska: Badania nad cytokinezą. Cz. 3. Badania autoradiograficzne nad tworzeniem się fragmoplastu.

Nr 4: Maria Joanna Olszewska: Badania nad cytokinezą. Cz. 4. Struktura fragmoplastu.

Nr 5: Jan Wegner: Artur Zawisza Czarny.

Nr 6: Tadeusz Chmielewski, Halina Urbanek: Mchy okolic Łodzi.

 

 1. 16: 1961. – Łódź : ŁTN, 1961

Treść:

Nr 1: Krystyna Jaworska: Charakterystyka antropologiczna niektórych szczepów dorzecza Ubangi (Afryka Środkowa).

Nr 2: Tadeusz Grzebieniowski: Słownictwo angielskie od imion własnych.

Nr 3: Karol Dejna: Północnowschodnia izoglosa małopolskiego przejścia –ch w –k.

Nr 4: Karol Dejna: Południowokieleckie przesunięcie artykulacji o ku przodowi.

 

 1. 17: 1963. – Łódź : ŁTN, 1963

Treść:

Nr 1: Stefan Krakowski: Z dziejów osadnictwa miejskiego w średniowiecznej Polsce.

Nr 2: Aniela Kowalska: Nieznana karta publicystyki literackiej J. U. Niemcewicza. Powóz złamany - powieść obyczajowa z 1816 r.

Nr 3: Mirosław Sekreta: Z psychologii praktycznego optymizmu i pesymizmu.

Nr 4: Tadeusz Chmielewski, Halina Urbanek: Mszaki okolic Łodzi (wątrobowce i torfowce).

Nr 5: Wanda Nowakowska: Stanisław Witkiewicz w listach do rodziny z lat 1868-1914.

Nr 6: Ewa Siemińska: Hipoteza inspiracji filmowych w Róży Stefana Żeromskiego.

Nr 7: Jakub Mowszowicz, Ryszard Sowa: Zarys roślinności synantropijnej Łodzi.

Nr 8: Zdzisław Skwarczyński: Tadeusz Bułharyn, a wileńskie Towarzystwo Szubrawców.

Nr 9: Józef Gołąb: Nowy układ ciągłych badań laboratoryjnych współczynnika wodoprzepuszczalności.

 

 1. 18: 1964. – Łódź : ŁTN, 1964

Treść:

Nr 1: Józef Gołąb: Podstawy racjonalnego ujęcia bilansu hydrogeologicznego dla obszaru Polski.

Nr 2: Alina Brodzka: Pojęcie realizmu w powieści XIX i XX wieku.

Nr 3: Karol Dejna: Końcówki i formy dualne czasowników w gwarach Kielecczyzny.

Nr 4: Andrzej Starzycki: O typologii zjawisk kulturalnych w pismach Stefana Brzozowskiego.

Nr 5: Jacek Zaorski: Syberyjska twórczość Gustawa Ehrenberga.

Nr 6: Brian Paul Maguire: Próba nowego oświetlenia twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Nr 7: Wojciech Hejnosz: Z nowszych badań nad stosunkami społecznymi Polski wczesnośredniowiecznej.

Nr 8: Alicja Kurnatowska: Niektóre właściwości biologiczne rzęsistka pochwowego (Trichomonas vaginalis Donné) i ich znaczenie kliniczne.

Nr 9: Stefan Wojtkowiak: Z badań nad rozplanowaniem osiedli w dawnej ziemi łęczyckiej. Próba ustalenia chronologii poszczególnych typów osiedli.

Nr 10: Witold Żurek, Halina Szemik: Wpływ stopnia starcia na wytrzymałość na wypychanie tkanin bawełnianych o splocie płóciennym.

 

 1. 19: 1965. – Łódź : ŁTN, 1965

Treść:

Nr 1: Halina Urbanek: Materiały do flory mszaków regionu łódzkiego. Mszaki kompleksów leśnych Dębowca i Żądłowic.

Nr 2: Aleksandra Palusińska: O modelu powieści naturalistycznej.

Nr 3: Jan Marszałek: Dziedzictwo Słowackiego w twórczości Józefa Czechowicza.

Nr 4: Elżbieta Wróblewska: Kompozycja Kwiatów polskich J. Tuwima.

Nr 5: Jerzy Starnawski: Wstęp do badań nad Zwierzyńcem Mikołaja Reja.

 

 1. SPRAWOZDANIA z czynności i posiedzeń : 1957-1962. – Łódź : ŁTN, 1965. – 430 s.

Treść:

Bagiński Stefan: Sprawozdanie z akcji popularyzacji wiedzy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za lata 1957-1962.

Czerwiński Zdzisław: Jadwiga Szustrowa.

Dejna Karol: Kazimierz Nitsch.

Dryl Stanisław: Stanisława Dembowska.

Dylik Jan: Bronisław Halicki.

Dylik Jan: Sprawozdanie z działalności Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za lata 1957-1962.

Grajewski Henryk: Jan Adamus.

Mowszowicz Jakub: Jan Muszyński.

Mowszowicz Jakub: Franciszek Ksawery Skupieński.

Pawłowska Ija: Stanisław Czajkowski.

Pogorzelski Wojciech: Eugeniusz Wilczkowski.

Redakcja: Tadeusz Czapczyński.

Sadowska Danuta: Witold Pogorzelski.

Skwarczyńska Stefania: Juliusz Kleiner.

Skwarczyński Zdzisław: Włodzimierz Kaczmarek.

Spychalska-Wilczurowa Grażyna: Stanisław Franciszek Michalski.

Stankiewicz Zbigniew: Stanisław Śreniowski.

Śmiech Witold: Edward Rzeszewski.

Wallis Mieczysław: Alicja Simon.

 

 1. 20: 1966. – Łódź : ŁTN, 1966

Treść:

Nr 1: Ryszard Wierzbowski: O dacie powstania Monachomachii.

Nr 2: Hanna Tadeusiewicz: Na marginesie niemcewiczowskich przekładów z literatury angielskiej.

Nr 3: Janusz Rieger: Indeks wyrazów do Atlasu językowego dawnej Łemkowszczyzny Z. Stiebera.

Nr 4: Halina Mortimer-Szymczak: Migracja ludności do miasta Łodzi na tle ogólnego bilansu siły roboczej (w latach 1961-1965).

Nr 5: Karol Dejna: Próba sprecyzowania niektórych pojęć i terminów dialektologicznych.

Nr 6: Jadwiga Raczkiewicz: Wpływ pracy w atmosferze dwusiarczku węgla na przemianę związków fosforowych erytrocytów.

Nr 7: Jadwiga Raczkiewicz: Metabolizm krwinek czerwonych w stwardnieniu rozsianym.

Nr 8: Krystyna Kardyni-Pelikánová: Recepcja poglądów Karola Havlička-Borovskiego w Polsce w okresie powstania styczniowego.

Nr 9: Józef Matuszewski: Recepcja prawa niemieckiego w Polsce i na Litwie.

Nr 10: Danuta Zawistowska: Witalizm w neoromantycznej twórczości Zofii Nałkowskiej.

Nr 11: Teresa Cieślikowska: Warsztat współczesnej prozy narracyjnej : (z zagadnień reprezentatywnych).

Nr 12: Jerzy Poradecki: Felicjana Faleńskiego „tragedia w stylu czysto Eschylesowskim”.

Nr 13: Andrzej Płauszewski: Realizacja teoretycznych postulatów awangardy krakowskiej w poezji Jana Brzękowskiego.

Nr 14: Witold Śmiech: Rozwój form czasu teraźniejszego czasownika w języku polskim.

 

 1. 21: 1967. – Łódź : ŁTN, 1967

Treść:

Nr 1: Maria Jasińska: Z problematyki typologii współczesnej zbeletryzowanej biografii.

Nr 2: Barbara Moskal: Elementy ukraińskie w polskiej gwarze wsi Żdżanne (pow. krasnostawski).

Nr 3: Hanna Tadeusiewicz: Proromantyczne czasopismo warszawskich podchorążych.

Nr 4: Eleonora Udalska: Notatki Antoniego Sygietyńskiego.

Nr 5: Teresa Gorczyca: Tadeusz Jaroszyński – pisarz zapomniany : (1862-1917).

Nr 6: Krystyna Poklewska: Jeszcze o złotym kubku i złotniczeńku : (o ludowym pierwowzorze Złotego kubka Teofila Lenartowicza).

Nr 7: Bogumiła Jedynak: Elementy groteski w komediach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Nr 8: Grzegorz Gazda: Film poetycki. Wybrane zagadnienia genologiczne.

Nr 9: Janusz Rek: Motyw samotności w polskiej epice literackiej i polskim filmie fabularnym lat 1956-1965. (Wybrane zagadnienia).

Nr 10: Anna Eckersdorf: Światopełk Karpiński – konfrontacje po ćwierćwieczu.

Nr 11: Stanisław Majchrowski: Mury Jerycha i Niebo i ziemia Tadeusza Brezy jako powieści polityczne.

 

 1. 22: 1968. – Łódź : ŁTN, 1968

Treść:

Nr 1: Krystyna Kapuścińska: Twórczość komediowa Bruno Winawera i Antoniego Cwojdzińskiego. (Przypomnienie i próba oceny).

Nr 2: Krystyna Kamińska: Próba rewizji mitu Georgego – nacjonalisty.

Nr 3: Jadwiga Muszyńska: Cechy fonetyczne Rozmów listownych S. Chrościńskiego.

Nr 4: Urszula Dzióbałtowska-Chciuk: Elementy stylistyczno-językowe w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

Nr 5: Jerzy Poradecki: O interpretację Meandrów.

Nr 6: Jadwiga Weber: Ballady Bolesława Leśmiana.

Nr 7: Tadeusz Błażejewski: Pojęcie pokolenia literackiego.

Nr 8: Wiesława Łojek: Czas w powieści Karola Irzykowskiego Pałuba.

Nr 9: Bożena Marczewska: O wrastaniu form użytkowych w strukturę dzieła literackiego na przykładzie Spiżowej Bramy T. Brezy.

Nr 10: Wanda Nowakowska: Koncepcja krytyki artystycznej Stanisława Witkiewicza.

Nr 11: Anna Kuligowska: Pierwsze łódzkie recenzje teatralne : (1866-1868).

Nr 12: Karol Dejna: Prasłowiańskie systemy fonologiczne.

Nr 13: Jan Dylik: Postulaty ożywienia ruchu naukowego wobec aktualnych potrzeb poznawczych i społecznych.

 

 1. 23: 1969. – Łódź : ŁTN, 1969

Treść:

Nr 1: Hanna Tadeusiewicz: W sprawie pierwodruku rzekomo niepublikowanego wiersza do Adama Mickiewicza.

Nr 2: Urszula Aszyk: Iwo Galla wizja teatru poetyckiego.

Nr 3: Wiesław Pusz: Pseudoklasyczna faza ewolucji polskiego poematu heroikomicznego.

Nr 4: Jerzy Rzymowski: Ferdydurke Witolda Gombrowicza jako powiastka filozoficzna.

Nr 5: Jan Dylik: Usprawnienie wydawnictw i informacji naukowej w nawiązaniu do wskazań UNESCO.

Nr 6: Kazimierz Marciniak, Hanna Kuran: Występowanie enzymów hydrolitycznych oznaczanych cytochemicznie w zalążku i woreczku zalążkowym Lilium regale.

Nr 7: Leszek Sługocki: Z rozważań nad konstrukcją książki Stendhala De l’Amour.

Nr 8: Barbara Stanecka-Tyralska: Z zagadnień współczesnego słownictwa sportu jeździeckiego.

Nr 9: Karol Dejna: Gwary regionu rawskiego.

Nr 10: Zofia Libiszowska: Model angielski w publicystyce polskiego Oświecenia.

 

 1. 24: 1970. – Łódź : ŁTN, 1970

Treść:

Nr 1: Jakub Mowszowicz: Zjawisko fascjacji u roślin.

Nr 2: Sławomir Cieślikowski: Zastosowanie tropu „iluminator” we współczesnej poezji polskiej.

Nr 3: Hanna Tadeusiewicz: Poglądy na rolę prasy w latach 1815-1830.

Nr 4: Barbara Stelmaszczyk: O muzyczności Niobe K. I. Gałczyńskiego : zagadnienie łączności między rodzajami sztuk pięknych.

Nr 5: Anna Mędrzak: Indeks osób z serii XXIV Prac Polonistycznych (1968 r.).

Nr 6: Anna Góralska: Koncepcja literatury rosyjskiej w pismach S. Brzozowskiego.

Nr 7: Jan Dylik: Kras termiczny, jego istota i kierunki rozwoju.

Nr 8: Jan Dylik: Erozja termiczna.

 

 1. 25: 1971. – Łódź : ŁTN, 1971

Treść:

Nr 1: Wiesława Dłubak: Obraz wsi w świetle Chłopów W. S. Reymonta i powieści Rok W. W. Mujżela.

Nr 2: Zofia Kwaśniewska: Reymontowska wizja Łodzi i wizja powrotu do natury.

Nr 3: Bożena Marczewska: Problematyka powieści zwanej warsztatową.

Nr 4: Tomasz Fijałkowski: Piotr Rojzjusz w świetle twórczości Andrzeja Trzecieskiego.

Nr 5: Józef Macjon: O twórczości satyrycznej Piotra Rojzjusza.

 

 1. 26: 1972. – Łódź : ŁTN, 1972

Treść:

Nr 1: Jan Wereszczyński: Nawigacyjne sztuczne satelity Ziemi.

Nr 2: Jan Dylik: Znaczenie spłukiwania w morfogenezie peryglacjalnej.

Nr 3: Karol Dejna: Zasady i podstawy dialektologicznej regionalizacji terytorium etnicznego.

Nr 4: Tadeusz Szymczak: Zasady federacji czechosłowackiej.

Nr 5: Tomasz Fijałkowski: Piotr Rojzjusz w opiniach współczesnych i potomnych.

 

 1. 27: 1973. – Łódź : ŁTN, 1973

Treść:

Nr 1: Bronisław Pułaski: Komiks – literatura antyelitarna?

Nr 2: Witold Śmiech: O wielokrotności czasowników zależnej od określenia granicy akcji.

Nr 3: Andrzej Rembieliński: Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przy leczeniu.

Nr 4: Zofia Libiszowska: Opinia angielska wobec drugiego rozbioru Polski.

Nr 5: Jan Wereszczyński: O wykorzystaniu sztucznych satelitów Ziemi do celów praktycznych.

Nr 6: Andrzej Płauszewski: Wokół Rzeczy poetyckiej Juliana Przybosia.

Nr 7: Jacek Wesołowski: Zjawiska awangardowe w sztuce współczesnej.

Nr 8: Karol Przesmycki: Ludność powiatu zgierskiego na podstawie spisów pruskich z lat 1797/1798 – 1800/1801.

Nr 9: Karol Dejna: Cyrylicki ewangeliarz z XVI wieku, przepisany dla cerkwi liseckiej w Bełskiem.

 

 1. 28: 1974. – Łódź : ŁTN, 1974-1975

Treść:

Nr 1: Wiesław Pusz: Wokół „Tańczącego Ognia” : Skamander a pierwsze łódzkie czasopismo literackie.

Nr 2: Edward Ośródka: Wyrażenia cudzysłowowe w reportażach Melchiora Wańkowicza Królik i oceany.

Nr 3: Krystyna Szafranowska-Kończalik: Zagadnienia literatury regionalnej.

Nr 4: Eleonora Udalska: Wiktor Brumer – krytyk i badacz teatru.

Nr 5: Halina Pogorzelska: Tradycja literacka w filmie polskim.

 

 1. 29: 1975. – Łódź : ŁTN, 1975

Treść:

Nr 1: Stanisław Jankowski: Nazwy żon, córek i synów w gwarach powiatu radomskiego.

Nr 2: Bronisława Lindert, Maria Stankowa: Patronimiczne nazwy miejscowe w XV wieku na terenie ziemi lubelskiej.

Nr 3: Edward Ośródka: Archaizmy i metody archaizacji w Na tropach Smędka Melchiora Wańkowicza a gatunek literacki utworu.

Nr 4: Maria Korzeniowska-Sondej: Bajka w twórczości filmowej dla dzieci.

Nr 5: Jadwiga Pyczewska-Pilarek: Pisarz i telewizja.

Nr 6: Michał Seweryński: Odpowiedzialność majątkowa pracowników według kodeksu pracy.

Nr 7: Józef Matuszewski: Meszne i stołowe.

Nr 8: Helena Waszkiewicz: Problematyka postawy bohatera w twórczości Kornela Filipowicza : (wybrane zagadnienia).

Nr 9: Sławomir Cieślikowski: Kategorie estetyczne w poetyce dawnych Indii – RASA.

Nr 10: Zbigniew Wasiak: Deliktowa odpowiedzialność producenta wobec konsumenta.

 

 1. 30: 1976. – Łódź : ŁTN, 1976

Treść:

Nr 1: Barbara Nowakowska: Specyfika współczesnej formy dramatycznej na przykładzie polskiego dramatu.

Nr 2: Bożena Ostromęcka-Frączak: Rozwój funkcji czasownikowego prefiksu wy- w języku polskim oraz wy- i iz- w języku rosyjskim.

Nr 3: Kazimierz Michalewski: Sufiks -ak w polszczyźnie.

Nr 4: Irena Janicka-Świderska: Obrazowość w dramacie elżbietańskim: Szekspir i Ben Jonson.

Nr 5: Jacek S. Matuszewski: Typy zastawu nieruchomości w polskim prawie ziemskim do końca 15 wieku.

Nr 6: Barbara Stanecka-Tyralska: Geneza formatu -on w polskim antroponimach o podstawach nominalnych.

Nr 7: Cezary Kosikowski: Działalność legislacyjna ministra finansów w PRL.

Nr 8: Sławomir Cieślikowski: Indyjska droga do teorii sugestii : słowo – sphota – dhvani.

Nr 9: Elżbieta Doncbach, Grażyna Gruszecka, Danuta Kadyńska, Joanna Krakowiak-Ślósarska, Krystyna Kwiatkowska, Janusz Płóciennik, Małgorzata Pychyńska, Marek Smurzyński, Andrzej Strąk: Inspiracje teoretycznoliterackie Indii klasycznych.

 

 1. 31: 1977. – Łódź : ŁTN, 1977

Treść:

Nr 1: Marek Nowicki: Zagadnienie liryzmu w twórczości teatralnej Stanisława Wyspiańskiego.

Nr 2: Karol Dejna: Językowe zróżnicowanie gwar województwa piotrkowskiego i terenów przyległych.

Nr 3: Ryszard Tomaka: Konstrukcje dochodu w polskim prawie podatkowym.

Nr 4: Sławomir Cieślikowski: Indyjskie tropy i figury.

Nr 5: Joanna Ślósarska: Próba interpretacji pojęcia fikcji literackiej.

Nr 6: Józef Duk: Julian Przyboś wobec grupy „a.r”.

 

 1. 32: 1978. – Łódź : ŁTN, 1978

Treść:

Nr 1: Józef Matuszewski: Polskie „molendinum manuale” w świetle analizy semantycznej i paleograficznej.

Nr 2: Karol Dejna: Główne problemy dialektologii polskiej.

Nr 3: Ryszard Sowa, Stefan Nasiłowski: Flora synantropijna Zgierza.

 

 1. 33: 1979. – Łódź : ŁTN, 1979

Treść:

Nr 1: Marek Gaczyński, Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz: Izolowanie i frakcjonowanie białek niehistonowych chromatyny.

Nr 2: Janusz Dunin: Rozwój form książki literackiej w Polsce XIX-XX wieku : program badań.

Nr 3: Stanisława Kuziel, Benedykt Halicz: Występowanie porostów epifitycznych na obszarze Łodzi.

Nr 4: Sławomir Cieślikowski: Z zagadnień teorii stylu w poetyce dawnych Indii : szkoła RITI.

Nr 5: Jadwiga Szczecińska: Tematyka poezji publikowanej w polskiej nielegalnej prasie socjalistycznej w latach 1878-1918.

Nr 6: Jacek S. Matuszewski: Czy pierwsi Jagiellonowie roztrwonili dobra królewskie?

Nr 7: Krzysztof Goźdź-Roszkowski: Rola króla w pozbyciu sekularyzowanych dóbr jezuickich w świetle projektów i dyskusji na sejmie 1773-1775.

Nr 8: Halina Bazan-Strzelecka: Kierunki zmian przystosowawczych aparatu lokomotorycznego u gatunków rodzaju Limnesia Koch i Neumania Leb. (Acari Hydrachnellae).

Nr 9: Ryszard Sowa, A. Urszula Warcholińska: Synantropy roślinne na siedliskach segetalnych Łodzi.

Nr 10: Józef Matuszewski: Najstarsze polskie zdanie prozaiczne.

Nr 11: Tadeusz Błażejewski: Zabawa w „nadliteraturę”.

 

 1. 34: 1980. – Łódź : ŁTN, 1980

Treść:

Nr 1: Anna M. Komornicka: Pindar i Platon o roli poetów i poezji.

Nr 2: Dagmara Klim: Technika wielu punktów widzenia w trzech powieściach historycznych Jaana Krossa.

Nr 3: Alicja Sokołowska-Kulczycka: Kariologia tapetum pylnikowego Lilium bulbiferum L.

Nr 4: Józef Bednara, Alicja Sokołowska-Kulczycka: Ultrastruktura tapetum i pyłku Stellaria media (L.).

Nr 5: Krystyna Kudlicka, Mieczysław Kuraś: Ultrastruktura rozwijającego się gametofitu żeńskiego u Stellaria.

Nr 6: Aleksandra Szatkowska, Grażyna Zarzycka-Suliga, Edward Chudzik: Zastosowanie indyjskiej teorii przeżyć estetycznych „RASA” do interpretacji wybranych utworów.

Nr 7: Aleksandra Szatkowska, Edward Chudzik: Interpretacja wiersza Tadeusza Micińskiego Madonna Dolorosa.

Nr 8: Grażyna Zarzycka-Suliga: Interpretacja wiersza Juliana Przybosia Bez słów.

Nr 9: Sławomir Cieślikowski: Próba określenia zabarwień emocjonalnych niektórych słów.

Nr 10: Zygfryd Rymaszewski: Godło proclamare : z badań nad dawnym polskim prawem karnym.

Nr 11: Romuald Olaczek, Ryszard Sowa: Flora rezerwatu leśnego „Polesie Konstantynowskie” w Łodzi.

Nr 12: Ryszard Sowa, Urszula A. Warcholińska: Flora synantropijna Bełchatowa.

Nr 13: Anna Manek: Zagadnienie podwójnego adresata w literaturze dla dzieci i młodzieży.

Nr 14: Marek Bielacki: Msza beatowa jako współczesna forma dramatu muzycznego.

Nr 15: Tadeusz Szulc: Indygenat w Rzeczypospolitej w świetle konstytucji sejmowych w latach 1588-1793.

 

 1. 35: 1981. – Łódź : ŁTN, 1981

Treść:

Nr 1: Jacek S. Matuszewski: Urzędnicy komisaryczni i ich uposażenie w Polsce późnośredniowiecznej.

Nr 2: Andrzej Starzycki: Poza tekstem : rozterki i nadzieje metodologiczne.

Nr 3: Henryk Łukasiak: Wpływ warunków miejskich Łodzi na poziom fruktozy i glikozy w liściach lipy (Tilia x euchlora K. Koch.).

Nr 4: Grażyna Habrajska: Słownictwo górnicze w południowej części okręgu częstochowskiego.

Nr 5: Halina Pogorzelska: Tradycja literacka w filmach Andrzeja Wajdy.

Nr 6: Dagmara Klim: „Punkt widzenia“ jako termin w teorii prozy narracyjnej : przegląd stanowisk badawczych.

Nr 7: Ryszard Sowa, A. Urszula Warcholińska: Flora synantropijna Radomska.

Nr 8: Stanisława Kuziel, Zygmunt Adamczyk: Liście drzew jako naturalne biofiltry.

Nr 9: Stanisława Kuziel, Benedykt Halicz: Aktywność katalazy, zawartość chlorofilu, zawartość siarki i zmiany nekrotyczne w liściach drzew rosnących na terenie Łodzi jako wskaźniki stopnia zanieczyszczenia atmosfery.

Nr 10: Jerzy Starnawski: Zarys dziejów katedry języków i literatur słowiańskich w Uniwersytecie Fryburskim.

Nr 11: A. Urszula Warcholińska: Stan i zagrożenie niektórych chwastów polnych z rodziny Gramineae w środkowej Polsce.

Nr 12: Ryszard Sowa, A. Urszula Warcholińska: Flora synantropijna Kamieńska (woj. piotrkowskie).

 

 1. 36: 1982. – Łódź : ŁTN, 1982

Treść:

Nr 1: Ryszard Sowa, Jan T. Siciński: Flora synantropijna Szczercowa.

Nr 2: Urszula A. Warcholińska: Chwasty polne w ekspansji.

Nr 3: Urszula A. Warcholińska: Materiały do flory segetalnej środkowej Polski : (część I).

Nr 4: Joanna Ślósarska: Niektóre stałe i zmienne cechy form i obrazów w literaturze.

Nr 5: Irena Urbaniak: Analiza zgodności znaczeniowo-graficznej Sponad Juliana Przybosia w opracowaniu typograficznym Władysława Strzemińskiego.

Nr 6: Jacek S. Matuszewski: Znaczenie skarbowych decyzji Ludwika Węgierskiego z lat 1374 i 1381.

 

 1. 37: 1983. – Łódź : ŁTN, 1983

Treść:

Nr 1: Józef Matuszewski: Znaczenie terminu laici w zapisie z 1309 roku.

Nr 2: Adela Styczyńska: Ewolucja postaci negatywnej w powieści Dickensa.

Nr 3: Jacek Bartyzel: Teatr antynomialny Jerzego Brauna na tle estetyki racjonalizmu kreacjonistycznego.

Nr 4: Jacek Bartyzel: Inspiracja Maritaina w koncepcjach estetycznych i krytycznoliterackich Ludwika Frydego.

 

 1. 38: 1984. – Łódź : ŁTN, 1984

Treść:

Nr 1: Marek Bielacki: Musical : wybrane źródła struktury gatunku.

Nr 2: Andrzej Rembieliński: Podstawowe zmiany regulacji prawnej obrotu towarowego w gospodarce uspołecznionej.

Nr 3: Jan Paweł Tarno: Skuteczność orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

 1. 39: 1985. – Łódź : ŁTN, 1985

Treść:

Nr 1: Michał Bober: Wstępna koncepcja zaopatrzenia Łodzi w energię cieplną z Elektrowni Bełchatów.

Nr 2: Kamil Czwiertnia: Koncepcja wykorzystania turbin parowych 18K360 w Elektrowni Bełchatów I i II do oddawania ciepła dla celów grzewczych.

Nr 3: Aleksander Milecki: Formy narracji u André Malraux w świetle jego koncepcji sztuki.

 

 1. 40: 1986. – Łódź : ŁTN, 1986

Treść:

Nr 1: Jerzy Starnawski: Studia Jerzego Pietrkiewicza z polskiej literatury porównawczej.

Nr 2: Ewa Wrońska: „Dante” czyli słowo i obraz w teatrze Józefa Szajny.

Nr 3: Krystyna Antkowiak: Wokół definicji Poematu u Ronsarda.

Nr 4: Ryszard W. Kluszczyński: O dzisiejszej sytuacji awangardy.

Nr 5: Adela Styczyńska: Dickens moralista i artysta – powieści lat 1850-1860.

Nr 6: Jacek S. Matuszewski: Egzekucja dóbr czy egzekucja dochodów?

Nr 7: Józef Duk: Julian Przyboś – komentator Trenów.

Nr 8: Stefan Krakowski: List jako źródło historyczne : uwagi w sprawie definicji i kategoryzacji.

Nr 9: Hanna Tadeusiewicz: Przyczynek do dziejów bibliografii literackiej w Polsce : K. Piekarskiego Bibliografia dzieł Jana Kochanowskiego : wiek XVI i XVII.

Nr 10: Ewa Ledóchowicz: Obraz ptaka w twórczości Czesława Miłosza.

Nr 11: Agnieszka Salska: Kochanek panny Dickinson.

Nr 12: Andrzej Abramowicz: Adama Naruszewicza zainteresowania starożytnościami.

 

 1. 41: 1987. – Łódź : ŁTN, 1987

Treść:

Nr 1: Aleksander Milecki: François Mauriac a odnowa „powieści katolickiej” 1912-1922.

Nr 2: Grzegorz Gazda: Projekt, założenia oraz indeks haseł słownika Europejskie kierunki i grupy literackie XX w.

Nr 3: Wacław Markert: Działalność Łódzkiego Towarzystwa Lekarskiego na przełomie XIX i XX wieku.

Nr 4: Jan Kodrębski: Obecność prawa rzymskiego w Polsce XIX wieku.

Nr 5: Jerzy Starnawski: Juliusz Kleiner jako badacz Zygmunta Krasińskiego : w 100 rocznicę urodzin uczonego.

Nr 6: Jerzy Starnawski: Znaczenie narodowe, artyzm pisarski i aktualność Piotra Skargi : w 450 rocznicę urodzin.

Nr 7: Jadwiga Kuczyńska: Fabian Birkowski o Piotrze Skardze.

Nr 8: Danuta Mazanowa: Wizerunek Skargi w Złotej wolności Zofii Kossak-Szczuckiej.

Nr 9: Zygmunt Charzyński: Wspomnienia i refleksje (przemówienie wygłoszone podczas sesji naukowej w dniu 2 kwietnia 1984 roku).

 

 1. SPRAWOZDANIA z czynności i posiedzeń : zeszyt specjalny : pięćdziesięciolecie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (1937-1987). – Łódź : ŁTN, 1987. – 43, [9] s.

 

 1. 42: 1988. – Łódź : ŁTN, 1988

Treść:

Nr 1: Jacek S. Matuszewski: Funkcje poświadczeniowe opola w dawnej Polsce.

Nr 2: Sławomir Gala: O potrzebie wyzyskania materiałów dawniej zebranych w pracach przygotowawczych do Atlasu gwar polskich.

Nr 3: A. Milecki: Marcel Schwob a przeobrażenia form narracji powieściowej.

Nr 4: Wacław Markert: Wspomnienie o profesorze Antonim Gluzińskim.

Nr 5: Jerzy Starnawski: Kraszewski wielokrotnie na nowo odczytywany.

Nr 6: Danuta Mazanowa: Dwa wizerunki Władysława III Warneńczyka : (Strzemieńczyk J. I. Kraszewskiego i Warna Z. Kossak-Szczuckiej).

Nr 7: Dejna Karol, Założenia organizacji badań przygotowawczych do opracowania Atlasu gwar polskich.

Nr 8: Maria Wichowa: Uwagi o powieści J. I. Kraszewskiego Jelita : historia czy legenda?

Nr 9: Maria Gołębiowska: Stanisław Torokan-Popowski – naukowiec i społecznik.

Nr 10: Słowinia Tynecka: O możliwościach istnienia muzyki w dziele literackim.

 

 1. 43: 1989. – Łódź : ŁTN, 1989

Treść:

Nr 1: Danuta Szajnert: Intencyjność a interpretacja – wprowadzenie do analizy problemu.

Nr 2: Jacek S. Matuszewski: Fikcje historiografii, czyli poszukiwania źródeł dla tezy o gospodarczym charakterze wspólnoty opolnej w Polsce pierwszych Piastów.

Nr 3: Stanisław Rudolf: Grupy partnerskie w świetle badań empirycznych.

Nr 4: Gedymin Spychalski: Myśl katolicka w poszukiwaniu nowych dróg rozwoju społeczno-gospodarczego.

Nr 5: Tadeusz Pawlikowski (1904-1985) : materiały z sesji naukowej, 21 kwietnia 1986 r.

Nr 6: Ryszard Sowa: Zarys przeglądu roślinnych zespołów ruderalnych Polski.

 

 1. 44: 1990. – Łódź : ŁTN, 1990

Treść:

Nr 1: Adela Styczyńska: Powieść polityczna Conrada Nostromo.

Nr 2: Hanna Tadeusiewicz: Literatura polska na łamach Dzienników Marii Dąbrowskiej : (sądy o dziełach i twórcach).

Nr 3: Józef Matuszewski: „Schlesisches Urkundenbuch” skarbcem języka polskiego.

Nr 4: Karol Dejna: Metoda i techniki kartograficznego opracowywania Atlasu gwar polskich.

 

 1. 45: 1991. – Łódź : ŁTN, 1991

Treść:

Nr 1: Halina Bazan-Strzelecka: Badania nad fotorecepcją wodopójek (Acari, Hydrachnellae). II. Parametry czasowe widzenia i progi pobudzenia świetlnego wodopójek rodzajów Piona Koch i Arrenurus Duges.

Nr 2: Sławomir Gala: Kartograficzne ujęcie ewolucji a w gwarach częstochowskiego wycinka AGP.

Nr 3: Ryszard Sowa: Flora synantropijna Pabianic.

Nr 4: Maciej Pawlik: Zaopatrzenie Łodzi w energię : stan i perspektywy rozwoju.

 

 1. SPRAWOZDANIA z czynności i posiedzeń : zeszyt specjalny : profesor Karol Dejna (życiorys naukowy). – Łódź : ŁTN, 1991. – 15, [1] s. : fot.

 

 1. SPRAWOZDANIA z czynności i posiedzeń : zeszyt specjalny : profesor Anna Dylikowa (życiorys naukowy). – Łódź : ŁTN, 1992. – 15, [1] s. : fot.

 

 1. SPRAWOZDANIA z czynności i posiedzeń : 1982-1991 / [zebrał i oprac. H. Klimkiewicz] ; ŁTN. – Łódź : ŁTN, 1993. – 256 s. : fot.

 

 1. 46: 1992. – Łódź : ŁTN, 1993. – 128 s.

Treść:

Nr 1: Karol Dejna: Statystyka i diachronia w kartografii lingwistycznej.

Nr 2: Adela Styczyńska: Powieść psychologiczna George Eliot – Studium zła w Romoli.

Nr 3: Witold Ostrowski: Dickens wprowadza inspektora Bucketa z policji śledczej.

Nr 4: Józef Matuszewski: Posada chłopska.

Nr 5: Małgorzata Sitkowska, Joanna Zofia Kadłubowska: Glony rzędu chlorococcales stawów Polski Centralnej.

 

 1. 47: 1993. – Łódź : ŁTN, 1993. – 300 s.

Treść:

Nr 1: Zdzisław Ruszczak: Łuszczyca – problem lekarski i społeczny.

Nr 2: Kazimierz Kupisz: Uczony i wyznawca : (o profesorze Andrzeju Boleskim).

Nr 3: Jerzy Starnawski: Andrzej Boleski jako edytor tekstów dla szkoły.

Nr 4: Mirosława Rosenbergowa, Jerzy Starnawski: Próba biografii podmiotowej i przedmiotowej Andrzeja Boleskiego.

Nr 5: Agnieszka Salska: Funkcjonowanie postaci kobiecych w powieści amerykańskiej końca XIX wieku.

Nr 6: Tadeusz Błażejewski: Personifikacje diabła we współczesnej prozie polskiej.

Nr 7: Hanna Tadeusiewicz: Zapomniane czasopismo popularno-naukowe z czasów Oświecenia („Polak Patriota” 1785).

Nr 8: Krzysztof Góźdź-Roszkowski: Udział Stanisława Augusta Poniatowskiego w rozporządzaniu sekularyzowanymi dobrami jezuickimi (1774 r.).

Nr 9: Józef Matuszewski: Rzekoma germanizacja Śląska w wieku XIII.

Nr 10: Henryk Lewandowski: Związki zawodowe i ich przyszłość : perspektywa porównawcza.

Nr 11: Zofia Libiszowska: Historyk a etyka zawodowa.

Nr 12: Zygmunt Maksymiuk: Zmiany hydrologiczne w bełchatowskim obszarze uprzemysławionym.

Nr 13: Ryszard Sowa: Flora synantropijna Aleksandrowa Łódzkiego.

Nr 14: Janusz Burchard: Środowiskowe skutki katastrofy czarnobylskiej.

Nr 15: Ewa Kalinowska-Kucharska, Joanna Zofia Kadłubowska: Grzyby rodziny Erysiphaceae Polski Centralnej.

Nr 16: Jan W. Guzek: Istota zdrowia i choroby ze stanowiska fizjologii patologicznej.

Nr 17: Marek Zawirski: Postęp w leczeniu chorób naczyniowych mózgu.

 

 1. 48: 1994. – Łódź : ŁTN, 1994. – 258 s.

Treść:

Nr 1: Jan Krysiński: Oszczędność energii a ochrona środowiska.

Nr 2: Helena Brodowska-Kubicz: Ruch ludowy w niepodległej Polsce.

Nr 3: Tadeusz Błażejewski: Sprawa templariuszy : (wokół eseju Zbigniewa Herberta).

Nr 4: Teresa Świętosławska: Stanisław Adamczewski : uczony, pedagog, edytor.

Nr 5: Jerzy Starnawski: Bolesław Prus jako przyjaciel i … nieprzyjaciel filologii klasycznej.

Nr 6: Maria Wichowa: Pisma pedagogiczne Jana Ostroroga II.

Nr 7: Tadeusz Błażejewski: Antyczny paradygmat. Boski Juliusz Jacka Bocheńskiego.

Nr 8: Elżbieta Oleksy: Rola kobiet w życiu politycznym, gospodarczym, kulturalnym : słowo wstępne.

Nr 9: Elżbieta Mackiewicz-Olczyk: O potrzebie nacisków antydyskryminacyjnych.

Nr 10: Ewa Malinowska: Kwestia kobieca jako aktualny problem społeczny.

Nr 11: Agnieszka Izdebska: Kilka uwag o feminizmie w krytyce literackiej.

Nr 12: Maria Łukowska: Jakość życia kobiet w post-industrialnym mieście przemysłowym.

Nr 13: Ryszard Ligowski: Antropogeniczne zmiany globalne w obszarach polarnych : (wzrost zawartości dwutlenku węgla i ubytek ozonu w atmosferze).

Nr 14: Zygmunt Kozłowski: Chemiczne źródła prądu elektrycznego.

Nr 15: Joanna Masłowska, Krystyna Wojtysiak: Źródła emisji, toksyczność oraz działanie na organizm ołowiu i talu.

Nr 16: S. Romanowski, M. Pietrzak, S. Taniewska-Osińska: Study of the proton donor and acceptor dimers of the aliphatic alcohol – water systems by means of the Pcilo method.

Nr 17: Teresa Lesiak, Joanna Zofia Kadłubowska: Okrzemki torfowisk Magdalenów i Bagno Przerębiec w latach 1975-1991.

Nr 18: Joanna Żelazna-Wieczorek, Joanna Zofia Kadłubowska: Występowanie przedstawicieli rodzaju Vaucheria De Candolle na terenie Polski Środkowej i Śląska Opolskiego.

Nr 19: Jerzy A. Stańczyk: Ocena układu krążenia płodów kobiet z grup podwyższonego ryzyka urodzenia dziecka z wadą serca.

Nr 20: Krzysztof Tybor: Współczesna cywilizacja a problem niedokrwiennych chorób mózgu.

Nr 21: Krzysztof Tybor: Diagnostyka niedokrwienności mózgu.

 

 1. 49: 1995. – Łódź : ŁTN, 1995. – 368 s.

Treść:

Błażejewski Tadeusz: Ciemne siły historii. Cud i Dżuma w Neapolu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Bogołębska Barbara: Kielski Bolesław, Felicjan (1879-1965), pedagog, romanista, komparatysta wkraczający w literaturę polską, wydawca, działacz społeczny, kulturalny i oświatowy, tłumacz.

Burchard Janusz: Stan zagrożenia i ocena jakości wód podziemnych regionu łódzkiego.

Burchard Janusz, Zbigniew Dembiński, Drożdzyk Andrzej, Maksymiuk Zygmunt: Stan i perspektywy zagospodarowania wód powierzchniowych regionu łódzkiego.

Duk Józef: Uwagi o turpizmie Stanisława Grochowiaka.

Fudali Jan: Kształtowanie europejskiej świadomości uczniów szkoły ogólnokształcącej jako element humanistycznego wychowania dzieci i młodzieży.

Gibiński Kornel: Ruch na rzecz bioetyki w Polsce.

Heim Andrzej: Młyny perełkowe.

Hereźniak Janusz: Drzewa – mocarze czasu.

Jokiel Paweł: Kilka uwag o zasobach i odnawialności wód podziemnych Polski w świetle nowych charakterystyk hydrologicznych.

Kurowski Józef K.: Aktualne problemy ochrony szaty roślinnej i krajobrazu w regionie łódzkim.

Laskowski Stanisław, Iwańcz Tadeusz: Ocena zawartości składników chemicznych w glebach i roślinach regionu łódzkiego.

Lesiak Teresa, Kadłubowska Joanna Z.: Porównanie flory okrzemek kilku torfowisk Kotliny Szczercowskiej w latach 1975-1991.

Mejbaum Barbara: Miejsce wartości poznawczych w działalności badawczej i nauczycielskiej uczonego.

Sitkowska Małgorzata, Kadłubowska Joanna Z.: Glony rzędu Chlorococcales występujące w stawie w Pabianicach koło Łodzi.

Starnawski Jerzy: Wiesław Antoni Lasocki – pisarz nieznany.

Starnawski Jerzy: Władysław Folkierski (6 II 1890 – 3 VI 1961) jako badacz literatury polskiej.

Styczyńska Adela: Walter Scott i jego następcy.

Świątczak Andrzej: Etos badacza dawniej i dziś.

 

 1. 50: 1996. – Łódź : ŁTN, 1996. – 352 s.

Treść:

Błaszczyk Tadeusz, Klusek Zbigniew: Skaningowa mikroskopia tunelowa.

Błażejewski Tadeusz: Apokryf zsekularyzowany (Raport Piłata Janusza Głowackiego).

Czekalski Marek: Czego oczekuje Łódź od środowiska akademickiego swojego miasta?

Gala Sławomir: Witolda Śmiecha Przymiotnikowe nazwy terenowe Polski.

Hejduk Janusz, Markowski Janusz: Rzadkie gatunki ssaków środkowej Polski (Wyżyny Łódzkiej).

Janowska Zdzisława: Możliwości rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w świetle prac i dyskusji prowadzonych na forum Sejmu i Senatu RP.

Kamińska Maria: Profesor Witold Śmiech jako dziekan Wydziału Filologicznego.

Kaźmierczak Danuta: Zjawiska adsorpcji zachodzące na polikrystalicznej elektrodzie złotej.

Krzyczmoniuk Paweł: Zagadnienia współczesnej elektrochemii : elektrody modyfikowane.

Kujawińska-Courtney Krystyna: Szekspir Pierwszego Folio : kontrowersje i opinie.

Liszewski Stanisław: Funkcja naukowa Łodzi : przeszłość i przyszłość : wprowadzenie do problematyki konferencji.

Ostrowski Witold: Wymiana między gatunkami i ich współdziałanie : próba rekonesansu.

Rudolf Stanisław: Europejskie Rady Zakładowe.

Rymaszewski Zygfryd: Refleksje nad państwem.

Seweryński Michał: Perspektywy rozwoju Łodzi akademickiej.

Sowa Ryszard, Siciński Jan: Flora synantropijna Konstantynowa Łódzkiego.

Starnawski Jerzy: Żeromski – Reymont (próba paraleli).

Walter Zofia, Grabowska Małgorzata, Majsterek Ireneusz: Wpływ związków platyny na aktywność oxydazy cytochromu C.

Walter Zofia, Krupa Renata, Siuda Katarzyna: Wpływ cis- i trans-DDP na limfocyty krwi obwodowej świni (Sus scorfa domesticus).

Walter Zofia, Majsterek Ireneusz, Grabowska Małgorzata: Interakcja trans-Diamminodichloroplatyny (II) z DNA mirochondrialnym ssaków.

Walter Zofia, Woźniak Katarzyna: Wiązania krzyżowe Dna – białko indukowane przez cis- i trans-diamminodichloroplatynę (II).

 

 1. 51: 1997. – Łódź : ŁTN, 1998. – 290 s.

Treść:

Błażejewski Tadeusz: Historiozofia retoryczna (Imiona władzy Jerzego Broszkiewicza).

Błażejewski Tadeusz: Kainowe piętno (według Judasza Henryka Panasa).

Bogołębska Barbara: Wpływ teorii Wölffinowskiej na badania stylistyczne.

Dejna Karol: Atlas gwar polskich – tom pierwszy i stan badań.

Jażdżewski Krzysztof: Zastosowanie nurkowania swobodnego w badaniach oceanobiologicznych.

Kabziński Andrzej K. M.: Oznaczenia toksyn sinicowych w wodzie i liofizowanym materiale fitoplanktonu metodami SPE/HPLC oraz możliwości zastosowania nowoczesnych sprężonych technik chromatograficznych do badania ich struktury.

Kaniowska Elżbieta, Chwatko Grażyna, Bald Edward: Zastosowanie ekstrakcji do fazy stałej i wysokosprawnej chromatografii cieczowej w analizie biologicznie ważnych tioli.

Kłysik Kazimierz: Cechy klimatu obszarów zurbanizowanych.

Kujawińska-Courtney Krystyna: Co dalej Szekspirze? Prognozy kierunków badań nad Szekspirem.

Kusch Włodzimierz: Wszechświat w koncepcjach astrofizyki.

Styczyńska Adela: Chesterton – publicysta i przyjaciel Polski.

Świętosławska Teresa: O listach z podróży po Europie Henryka Sienkiewicza.

Turowska Maria: Wpływ podstawnika na własności elektrochemiczne wybranych 2,5-dihydro-1,3,4-tiadiazoli.

 

 1. 52: 1998. – Łódź : ŁTN, 1998. – 228 s.

Treść:

Berner Jan: Polskie, łódzkie i moje własne więzi z medycyną francuską.

Błażejewski Tadeusz: Inkwizytor i diabeł historii – o figurach zła w powieści Jerzego Andrzejewskiego Ciemności kryją ziemię.

Bogołębska Barbara: Spór o subiektywizm i obiektywizm w stylistyce.

Guzek Jan W.: Profesor Władysław Traczyk – spojrzenie na uczonego, pedagoga i człowieka.

Kujawińska-Courtney Krystyna: Othello, Makbet, Shylock zmarli w Łodzi : losy Ira Aldridge w Polsce.

Nasal Antoni, Kaliszan Roman: Modelowanie właściwości farmakokinetycznych ksenobiotyków w opraciu o dane chromatograficzne.

Olaszek Barbara: Listy z zagranicy Pawła Annienkowa : od gatunku podróży do felietonu.

Papierz Wielisław: Droga życiowa Profesora Andrzeja Kurnatowskiego.

Robak Tadeusz: Euzebiusz Krykowski – lekarz, nauczyciel akademicki i naukowiec.

Supady Jerzy: Ślady chorób i stosowanej terapii rozpoznawane na ludzkich szczątkach z czasów prehistorycznych i historycznych.

Świętosławska Teresa: Praski epizod w biografii Adama Mickiewicza.

Wicher Andrzej: Znak niedźwiedzia, albo związki między Opowieścią zimową Szekspira a baśnią magiczną.

 

 1. 53: 1999. – Łódź : ŁTN, 1999. – 250 s.

Treść:

Błażejewski Tadeusz: Apokalipsa zracjonalizowana (Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego).

Błażejewski Tadeusz: Bramy raju Jerzego Andrzejewskiego – retoryka obietnicy.

Bogołębska Barbara: Rozróżnienie stylistyki językowej i literackiej jako przedmiot polemiki naukowej.

Kujawińska-Coutney Krystyna: Król Lir Szekspira – interpretacje.

Mitura Stanisław: Nanokrystaliczny diament, synteza, właściwości, zastosowanie.

Ostrowski Witold: The meeting of the waters Thomasa Moore’a w przekładzie Adama Mickiewicza.

Zawadzki Robert K.: Literatura „kiczowa” w poglądach Horacego.

 

 1. 54: 2000. – Łódź : ŁTN, 2000. – 228 s.

Treść:

Błażejewski Tadeusz: Dowód z dawności.

Kupisz Kazimierz: Amerykańskie dramaty Marcelego Aymé.

Kupisz Kazimierz: Z dziejów jednego motywu – Marguerites J. B. de Cantenac.

Wolska Ewa, Wolski Jerzy: Quito.

 

 1. 55: 2001. – Łódź : ŁTN, 2001. – 194 s.

Treść:

Błażejewski Tadeusz: Pamięć, fotografia, mimesis.

Hausbrandt Ryszard: Teatr i medycyna.

Ostrowski Witold: Od Hamleta do Lajkonika : esej o pewnym powiedzeniu.

Ratajska Krystyna: Profesor Stefan Kawyn jako badacz Mickiewicza.

Wichowa Maria: Ks. Benedykt Chmielowski jako zbieracz i badacz mirabiliów.

Zawadzki Robert K.: Achilleus Tatios jako przedstawiciel powieściopisarstwa antycznego.

 

 1. 56: 2002. – Łódź : ŁTN, 2002. – 202 s.

Treść:

Błażejewski Tadeusz: Personalistyczny argument Hanny Malewskiej.

Czerwińska Jadwiga: Agon literacki Eurypidesa na tle agonistycznego charakteru kultury greckiej.

Głowacki Albin: Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR w latach 1940-1941.

Kupisz Kazimierz: „Jean de Paris” albo o rywalizacji dwóch królów o rękę hiszpańskiej królewny.

 

 1. 57: 2003. – Łódź : ŁTN, 2003. – 206 s.

Treść:

Błażejewski Tadeusz: Palimpsestowa biografia Nazo Poeta Jacka Bocheńskiego.

Kasprzyk Krystyna: In Memoriam : Kazimierz Kupisz (1921-2003).

Kwiatkowska Magdalena: Książka naukowa w repertuarze wydawców prowincjonalnych Królestwa Polskiego (1815-1914).

Ławrynowicz Maria: O grzybach w kulturze i tradycji.

Narkonowicz Liliana: Muzeum Mickiewicza w Wilnie w okresie międzywojennym.

Nowakowska Wanda: Boże Narodzenie w malarstwie.

Ostrowski Witold: Początki „sadżi”, staroegipskiej prozy fabularnej : czasy Średniego Państwa.

Tadeusiewicz Hanna: Pamięci Heleny Hleb-Koszańskiej (1903-1983).

Wichowa Maria: O twórczości literackiej Profesora Kazimierza Kupisza.

Wojtczak Leszek: O spinie, momencie magnetycznym i równaniach pola : prace Profesora Feliksa Joachima Wiśniewskiego : (wspomnienie w 40 rocznicę śmierci Profesora).

Zawadzki Robert K.: Postać Lukrecji w poemacie Marcina Kromera.

 

 1. 58: 2004. – Łódź : ŁTN, 2005. – 219 s. : fot.

Treść:

Anders Andrzej: Celtyckie zaświaty jako obszar styku tradycji pogańskiej i chrześcijańskiej.

Błażejewski Tadeusz: Spór o herezję : Zbigniewa Herberta polemika z historią.

Czerwińska Jadwiga: Elementy strukturalne tragikomedii : Alkestis Eurypidesa.

Danek Zbigniew: Platon o twórczości poetów.

Gala Sławomir: Językoznawstwo łódzkie w minionym pięćdziesięcioleciu.

Klonowski Michał M.: Ewolucja roli Kościoła Katolickiego w Hiszpanii w XX wieku.

Ostrowski Witold: Nurt realizmu w literaturze staroegipskiej : sadżi na drodze do powieści nowożytnej.

Pawlikowski Marek: Rola hormonów w powstawaniu i leczeniu nowotworów.

Zawadzki Robert K.: Motyw śmierci i przemijania w łacińskich poezjach Marcina Kromera.

 

 

STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE

 

Red.: t. 1-3: N. Gajl, H. Mortimer-Szymczak, J. Mujżel, J. Piątowski, E. Rosset, A. Szpunar, W. Szubert, W. Welfe, J. Wróblewski; t. 4-8: N. Gajl, H. Mortimer-Szymczak, J. Mujżel, J. Piątowski, W. Piotrowski, E. Rosset, A. Szpunar, W. Szubert, W. Welfe, J. Wróblewski; t. 9-39: N. Gajl, H. Mortimer-Szymczak, J. Mujżel, J. Piątowski, E. Rosset, A. Szpunar, W. Szubert, W. Welfe, J. Wróblewski; t. 40-41: N. Gajl, H. Mortimer-Szymczak, J. Mujżel, E. Rosset, A. Szpunar, W. Szubert, W. Welfe, J. Wróblewski; t. 42-43: J. Chechliński, N. Gajl, H. Mortimer-Szymczak, E. Rosset, A. Szpunar, W. Szubert, W. Welfe, J. Wróblewski; t. 44: N. Gajl, H. Mortimer-Szymczak, J. Piątowski, E. Rosset, A. Szpunar, W. Szubert, W. Welfe, J. Wróblewski; t. 45: N. Gajl, H. Mortimer-Szymczak, E. Rosset, A. Szpunar, W. Szubert, W. Welfe, J. Wróblewski; t. 46-57: M. Belka, J. Chechliński, N. Gajl, H. Mortimer-Szymczak, J. Mujżel, Z. Rymaszewski, A. Szpunar, W. Szubert, T. Szymczak, W. Welfe; t. 58: M. Belka, N. Gajl, H. Mortimer-Szymczak, J. Mujżel, Z. Rymaszewski, A. Szpunar, W. Szubert, T. Szymczak, W. Welfe; t. 59-68: M. Belka, H. Mortimer-Szymczak, J. Mujżel, Z. Rymaszewski, A. Szpunar, W. Szubert, T. Szymczak, W. Welfe; t. 69-72: W. Florczak, K. Skotnicki, W. Welfe.

 

 1. 1. – Łódź : Ossolineum, 1968. – 270 s.

Treść:

Drabowski Eugeniusz: Kraje słabo rozwinięte a reforma handlu i finansów międzynarodowych.

Gajl Natalia: Zagadnienie wyodrębniania prawno-majątkowego przedsiębiorstw uspołecznionych.

Józefiak Cezary: O rezerwie czynników wytwórczych.

Krzyżewski Remigiusz: Rola rynku w procesach dostosowawczych (na marginesie dyskusji ekonomicznych).

Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta: Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka a ubezpieczenie.

Miastkowski Lech: O pionowych układach cen w przemyśle.

Opałek Kazimierz: Z zagadnień teorii norm prawa socjalistycznego.

Rosset Edward: Prognoza rozwoju ludności Łodzi.

Szubert Wacław: Polityka społeczna w systemie gospodarki planowanej.

Włoszczowski Beniamin: Uwagi o bodźcach zespołowych i indywidualnych.

Wróblewski Jerzy: Zagadnienia zastosowania maszyn matematycznych w prawoznawstwie.

 

 1. 2. – Łódź : Ossolineum, 1969. – 281 s.

Treść:

Bieniek Michał: Rola jakości towarów w aktywizacji sprzedaży.

Broniewicz Witold: Normy, przesłanki i zarzuty jurysdykcyjne w procesie cywilnym.

Dietl Jerzy: Dysproporcje gospodarcze w okręgach uprzemysławianych na tle kształtowania się dochodów pieniężnych ludności.

Dzikowska Janina, Nacewski Jerzy: Problematyka krajów słabo rozwiniętych w działalności GATT.

Gajl Natalia: Rozrachunek gospodarczy w przedsiębiorstwach uspołecznionych.

Kornobis Ryszard: Ewolucja funkcji spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu w zakresie powiązań między rolnictwem i przemysłem.

Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta: Wina jako podstawa odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych.

Miastkowski Lech: Kategoria ceny i jej układu w systemie cen gospodarki narodowej.

Nowacki Józef: Normy sprzeczne a problematyka luk w prawie.

Rosset Edward: Normalne trwanie życia ludzkiego.

Szpunar Adam: Ubezpieczenia obowiązkowe a odpowiedzialność cywilna za wypadki samochodowe.

Wróblewski Jerzy: Modele systemów norm a system prawa.

 

 1. 3. – Łódź : Ossolineum, 1969. – 258 s.

Treść:

Banasiak Andrzej, Więcek Jan: Wydatkowe skale jednostek konsumpcyjnych.

Borkowska Stanisława: Z badań nad proporcjami płac pracowników umysłowych w przemyśle.

Mujżel Jan: Teoretyczne problemy systemu cen w przemyśle socjalistycznym.

Nowacki Józef: Prawotwórczość a „stosowanie” prawa per analogiam i a fortiori.

Piątowski Józef S.: Posiadanie jako przedmiot dziedziczenia.

Piotrowski Władysław: Przemysł łódzki i jego problemy po drugiej wojnie światowej.

Smoktunowicz Eugeniusz: O stosowaniu przepisów prawa cywilnego w prawie administracyjnym.

Stangierski Krzysztof: Funkcje rozliczeń za roboty budowlano-montażowe.

Wróblewski Jerzy: Podstawa normatywna i reguła decyzji w sądowym stosowaniu prawa.

Wzientek Leon: Mechanizm oddziaływania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na handel z krajami trzecimi.

 

 1. 4. – Łódź : Ossolineum, 1970. – 243, [1] s.

Treść:

Caban Wiesław J.: Koncepcja cen transferowych w zdecentralizowanych korporacjach amerykańskich.

Cezak Bogdana, Łapińska Nina, Welfe Władysław: Regionalne różnice w preferencjach ludności utrzymującej się z pracy poza rolnictwem.

Cholewicka-Goździk Krystyna: Konsekwencje interpretacji pojęcia jakości dla konstrukcji modelu bodźców zachęty materialnej.

Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta: Niemożliwość świadczenia następcza.

Miastkowski Lech: Substytucja produktów, jej rodzaje i kategorie analityczne.

Nowacki Józef: Luki w prawie. Ideologia.

Szubert Wacław: Szczególne właściwości prawa pracy.

Walczak Marian: Środki trwałe i ich funkcje w zakresie wzrostu kultury handlu.

Wróblewski Jerzy: Rozumowania prawnicze w wykładni prawa.

 

 1. 5. – Łódź : Ossolineum, 1970. – 259, [1] s.

Treść:

Borkowski Janusz: Instytucje i konstrukcje procesowe postępowań administracyjnych.

Caban Wiesław J.: Z problemów finansowania rozwoju w korporacjach amerykańskich.

Jaskółowska Wiktoria: Normy zaludnienia mieszkań a wielkość i struktura gospodarstw domowych w mieszkaniach (na przykładzie Łodzi).

Krajewska Anna: Oddziaływania systemu taryfowego na kwalifikacje pracowników fizycznych i umysłowych.

Kropiwnicki Jerzy: Teoria automatycznych stabilizatorów koniunktury.

Miastkowski Lech: Właściwości cen typu loko i cen typu franko oraz próba ich oceny.

Mikosik Stanisław: Stanowisko KPP wobec względnej stabilizacji kapitalizmu w Polsce w latach 1926-1927 (ze studiów nad historią rozwoju myśli ekonomicznej KPP).

Nacewski Jerzy: Eksport artykułów przemysłowych z krajów słabo rozwiniętych gospodarczo, a system preferencji celnych.

Rembieliński Andrzej: Zakres odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez podwładnego.

Seweryński Michał: Charakter prawny norm pracy.

 

 1. 6. – Łódź : Ossolineum, 1971. – 264, [1] s.

Treść:

Caban Wiesław: Zasady wynagradzania kierowników przedsiębiorstw kapitalistycznych (na przykładzie korporacji amerykańskich).

Iwińska Irena: Problemy jakości i nowoczesności w kształtowaniu struktury rynku towarowego – na tle postępu technicznego.

Lejman Witold: System przemysłowy J. K. Galbraitha (Przyczynek do teorii „społeczeństwa przemysłowego”).

Lewandowski Henryk: Zmiana miejsca świadczenia pracy.

Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta: Uwagi o konstrukcji wad oświadczenia woli w kodeksie cywilnym.

Miastkowski Lech: Reforma cen hurtowych i aktualne problemy ich kształtowania w ZSRR.

Piątowski Józef S.: Wspólność ustawowa a odpowiedzialność małżonków za długi.

Prochowski Zdzisław: Znaczenie i specyfika regionalna budownictwa łódzkiego.

Rachwalski Jerzy: O znaczeniu organizacji produkcji i pracy.

Wróblewski Jerzy: Stosunki między systemami norm.

 

 1. 7. – Łódź : Ossolineum, 1971. – 310, [1] s.

Treść:

Borkowski Janusz: Koordynacyjna działalność wydziałów rad narodowych.

Caban Wiesław: System bodźców w korporacjach amerykańskich.

Fornalczyk Anna: Samorząd robotniczy w przedsiębiorstwie jugosłowiańskim.

Gajl Natalia: Rola zjednoczeń terenowych w koordynowaniu działalności gospodarczo-finansowej przedsiębiorstw.

Jaskółowska Wiktoria: Rozwój budownictwa mieszkaniowego na tle polityki gospodarczej państwa (na przykładzie m. Łodzi).

Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta: Groźba jako wada oświadczenia woli.

Piątkowski Wiesław: Przyczynek do interpretacji marksowskiej teorii wartości rynkowej.

Rembieliński Andrzej: Prawo cywilne a prawo gospodarcze (Problemy przygotowania prawniczego kadr ekonomicznych).

Smoktunowicz Eugeniusz: Funkcja koordynacyjna rady narodowej, jej komisji i prezydium.

Szymczak Tadeusz: Państwowo-prawne przesłanki ukształtowania się federacji czechosłowackiej.

Talach Ryszard: Problem produkcyjnej samodzielności przedsiębiorstw.

Wróblewski Jerzy: Ogólne problemy koordynacji w działalności rad narodowych.

 

 1. 8. – Łódź : Ossolineum, 1972. – 268, [1] s.

Treść:

Ciałkowski Ryszard: Funkcje i konstrukcja budżetu zbiorczego.

Dębowska-Romanowska Teresa: Zagadnienia udziałów rad narodowych szczebla wojewódzkiego w dochodach budżetu centralnego od przedsiębiorstw kluczowych.

Habasińska Halina: Kształtowanie się stosunków międzyludzkich w przedsiębiorstwie przemysłowym.

Kosikowski Cezary: Powiązania finansowe przedsiębiorstw państwowych w gospodarce socjalistycznej.

Krajewska Anna: Czynniki stymulujące podaż kadr kwalifikowanych.

Lewandowski Henryk: Uprawnienia podmiotu zatrudniającego w zakresie kształtowania czasu pracy.

Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta: Błąd jako wada oświadczenia woli.

Marszałek Antoni: Planowanie a cel gospodarowania w socjalizmie u Karola Kautsky’ego na tle współczesnych poglądów w ekonomii socjalizmu.

Miastkowski Lech: Funkcje cen w mechanizmie funkcjonowania gospodarki socjalistycznej.

Mujżel Jan: System funkcjonowania gospodarki socjalistycznej – dorobek polskiej myśli ekonomicznej i kierunki dalszego jej rozwoju.

Ojrzyńska Maria: Próba odejścia od nakazowego kształtowania funduszu płac w usługach dla ludności.

Piątkowski Wiesław: Uwagi na temat marksowskiego ujęcia wartości rynkowej produktów rolnych.

 

 1. 9. – Łódź : Ossolineum, 1972. – 271, [2] s.

Treść:

Bartczak Henryk: Zagadnienie kwantyfikacji głównego celu działalności gospodarczej w ustroju socjalistycznym.

Fornalczyk Anna: Aktualne problemy zarządzania działalnością badawczo-rozwojową Jugosławii.

Gościński Janusz: Strategia rozwoju a zarządzanie.

Łapińska Nina: Koszty zmienne w energetyce – model ekonometryczny.

Maj Henryka: Niektóre problemy lokalizacji decyzji gospodarczych.

Mestitz Franciszek: Stosunek wzajemny między kodeksem pracy a kodeksem cywilnym.

Rembieliński Andrzej, Koprowski Józef: Problematyka czynów niedozwolonych w stosunkach obrotu uspołecznionego.

Rogalska Danuta: Metoda ustalania optymalnej rezerwy surowca w przedsiębiorstwie przemysłowym.

Smoktunowicz Eugeniusz: Problemy teorii postępowania administracyjnego na tle kodeksu postępowania administracyjnego.

Tomaszewicz Andrzej, Welfe Władysław: Krzywe Engla.

Więcek Jan: Sezonowość popytu na odzież.

Wróblewski Jerzy: Obiektywność decyzji prawnej.

 

 1. 10. – Łódź : Ossolineum, 1973. – 219, [2] s.

Treść:

Borkowski Janusz: Uwagi o systemie kontroli administracji państwowej w Węgierskiej Republice Ludowej.

Jabłońska Anna: Analiza porównawcza teorii wzrostu gospodarczego Gottfrieda Bombacha z koncepcjami E. D. Domara i N. Kaldora.

Krzyżewski Remigiusz: Przedmiot i zakres ochrony interesów konsumenta.

Kuciński Julian: Klasyfikacje i definicje samorządu gospodarczego w Polsce w świetle literatury i ustawodawstwa (1918-1939).

Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta: Wyzysk jako wada oświadczenia woli.

Mujżel Jan: Łódzka gospodarka mieszkaniowa i komunalna w latach 1966-1970 na tle kraju.

Nowacki Jan: Problem analogii z przepisów o swobodnym uznaniu.

Pomykalski Andrzej: System informacji dla potrzeb prac naukowo-badawczych.

Szymczak Tadeusz: Reforma prawa wyborczego Węgierskiej Republiki Ludowej (według ordynacji wyborczej z 1970 r.).

Święcicki Jerzy: Oddziaływanie zasad projektowania inwestycji na wzrost gospodarczy.

Walewicz Jerzy: Problematyka metodologiczna w badaniach efektywności i rejonizacji technik wytwarzania w budownictwie.

Wróblewski Jerzy: Domniemania w prawie – problematyka teoretyczna.

 

 1. 11. – Łódź : Ossolineum, 1973. – 190, [1] s.

Treść:

Borkowski Janusz: Struktura organizacyjna państwowych gospodarstw rolnych i ich zjednoczeń.

Devics Jozsef, Szczakowski Ziemowit: Problemy wdrażania i doskonalenia nowego mechanizmu gospodarczego na Węgrzech.

Domański Czesław: Struktura płac pracowników województw grodzkich według działów gospodarki narodowej w roku 1970.

Kosikowski Cezary: Zagadnienia finansów w Konstytucji PRL na tle konstytucji europejskich państw socjalistycznych.

Łyczek Wiesław: Wpływ mierników oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych na postęp techniczno-organizacyjny.

Maj Henryka: System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw: merytoryczne i metodologiczne aspekty analizy.

Smoktunowicz Eugeniusz: Podział ról wśród organów administracji państwowej w zakresie ochrony zasobów i tworów przyrody.

Stefański Marian: „Powtarzalność” technik produkcji a rachunek efektywności inwestycji.

Walczak Marian: Istota i rodzaje informacji ekonomicznej.

 

 1. 12. – Łódź : Ossolineum, 1974. – 247 s.

Treść:

Frydrych-Łopata Zofia, Welfe Władysław: Konsumpcja a wielkość i struktura gospodarstw domowego.

Kuciński Julian: Izby Przemysłowo-Handlowe na ziemiach polskich (1809-1918).

Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta: Konstrukcja solidarności biernej w kodeksie cywilnym.

Łapińska Nina, Więcek Jan: Preferencje konsumpcyjne ludności a typ i wielkości osiedli.

Milewski Roman: Dominująca rola wielkich korporacji w gospodarce USA.

Ojrzyńska Maria: Udział w tzw. czystej nadwyżce, fundusz premiowy i system bankowej kontroli funduszu płac w formule zarządzania przedsiębiorstwami spółdzielczości pracy.

Rembieliński Andrzej: Kontraktowa odpowiedzialność dłużnika za osoby trzecie w prawie cywilnym i w prawie obrotu uspołecznionego.

Szpunar Adam: Roszczenia regresowe zakładu ubezpieczeń.

Wanatowska Wiesława: Eksperyment lekarski.

Wróblewski Jerzy: Reguły i oceny instrumentalne a prawna ochrona środowiska ekologicznego człowieka.

 

 1. 13. – Łódź : Ossolineum, 1974. – 241 s.

Treść:

Kucharska-Stasiak Ewa: Rozwój budownictwa ogólnego w regionie łódzkim na tle pozostałych regionów.

Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta: Roszczenie a zapobieżenie szkodzie.

Maj Henryka: Związek mierników i cen a kierunki inicjatyw przedsiębiorstw przemysłowych.

Miastkowski Lech: Społecznie niezbędne koszty własne produkcji w planowym kształtowaniu cen.

Nowacki Józef: Kryteria obowiązywania norm prawnych a wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej.

Rembieliński Andrzej, Rzetelska Anna: Przedawnienie roszczeń z umowy o roboty budowlane.

Rogalska Danuta: Modele zapasów w przedsiębiorstwie.

Smoktunowicz Eugeniusz: Zakres ochrony prawnej powietrza atmosferycznego.

Szczerek Witold: Metodyka analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw przemysłowych.

Sztaudynger Jacek: Model funkcjonowania gałęzi przemysłu w gospodarce socjalistycznej – na przykładzie przemysłu odzieżowego.

Wajdner Roman: Czynniki różnicujące stan posiadania dóbr trwałego użytku w łódzkich gospodarstwach domowych.

Wróblewski Jerzy: Funkcje prawa a pewność prawa.

 

 1. 14. – Łódź : Ossolineum, 1975. – 169 s.

Treść:

Kosikowski Cezary: Zagadnienia finansów w konstytucjach państw kapitalistycznych.

Kropiwnicki Jerzy: System ubezpieczeń na wypadek bezrobocia (regularne programy stanowe) jako automatyczny stabilizator koniunktury w USA.

Łyczek Wiesław: Postęp naukowo-techniczny jako czynnik rozwoju ekonomicznego.

Podlasiak Zbigniew: Pojęcie korporacji wielonarodowej.

Rembieliński Andrzej: Elementy swobody kontraktowej w stosunkach obrotu uspołecznionego.

Smoktunowicz Eugeniusz: Środki prawne ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem.

 

 1. 15. – Łódź : Ossolineum, 1975. – 174 s.

Treść:

Dębski Wiesław: Ekonometryczna analiza kształtowania się płac o dochodów osobistych ludności w modelach gospodarki narodowej.

Fornalczyk Anna: Organizacyjne formy integracji gospodarczej w Jugosławii.

Kucharska-Stasiak Ewa: Próba oceny warunków działania przedsiębiorstw ogólnobudowlanych w regionie łódzkim.

Miastkowski Lech: Kategorie i procesy związane z ruchem poziomu cen.

Prymaka Krystyna: Modelowanie procesu inwestycyjnego w gospodarce kapitalistycznej.

Smoktunowicz Eugeniusz: W sprawie struktury systemu kontroli działania administracji państwowej w PRL.

Szymczak Tadeusz: Wpływ komisji i konwentu seniorów na decyzje rady narodowej.

Wesoły Zygmunt: Model przemysłu dziewiarsko- pończoszniczego (wersja wstępna).

Wróblewski Jerzy: Votum separatum w teorii i ideologii sądowego stosowania prawa.

 

 1. 16. – Łódź : Ossolineum, 1976. – 206 s.

Treść:

Bednarek Wiesław: Problem programu gospodarczego dla Polski w piśmiennictwie ekonomicznym lat 1918-1928.

Caban Wiesław, Podlasiak Zbigniew: Stosunek państwa do bezpośrednich inwestycji zagranicznych (na przykładzie Europy Zachodniej).

Kosikowski Cezary: Działalność normodawcza w dziedzinie finansów PRL.

Lewandowski Henryk: Prawo pracy w XXX-leciu PRL.

Miastkowski Lech: Zasady kształtowania cen a bodźce do obniżki jednostkowych kosztów własnych produkcji.

Nowak Anna: Kolejka a system masowej obsługi z  erlandowskim rozkładem czasu obsługi.

Poliński Romuald: Zysk w rozwiniętej gospodarce socjalistycznej (Problemy teorii, metodologii i praktyki radzieckiej).

Rembieliński Andrzej: Przymus kontraktowy ex lege w obrocie towarowym.

Trippner Maciej, Wojciechowski Eugeniusz: Kierunki rozwoju miast wydzielonych w Polsce.

Wróblewski Jerzy: Uzasadnienie i wyjaśnienie decyzji sądowej.

 

 1. 17. – Łódź : Ossolineum, 1976. – 203 s.

Treść:

Borkowski Janusz: Niektóre zagadnienia kierowania sprawami nauki i postępu technicznego w PRL.

Fornalczyk Anna: Charakterystyka tendencji integracyjnych w gospodarce jugosłowiańskiej ze szczególnym uwzględnieniem lat 1965-1972.

Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta: Zobowiązanie in solidum.

Marszałek Antoni: Produkcyjno-kooperacyjne związki przedsiębiorstwa socjalistycznego z zagranicą.

Miłosz Szczepan: Wpływ postępu technicznego na wzrost gospodarczy RFN w latach 1950-1970 (Problemy mierzenia efektów postępu technicznego we wzroście gospodarczym).

Piątkowski Wiesław: J.C.L. Simonde de Simondi o przedmiocie i metodzie ekonomii politycznej.

Seweryński Michał: Ewolucja pojęcia wynagrodzenia za pracę w krajach kapitalistycznych.

Stefański Marian: Mechanizm krótkookresowego wpływu infrastruktury społecznej na gospodarkę. Przyczyny i skutki nierównomiernego rozwoju infrastruktury społecznej w Polsce,

Walczak Marian: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw handlu detalicznego (projekt systemu analizy).

Wasiak Zbigniew: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez rzecz niebezpieczną – zakres obowiązków producenta.

 

 1. 18. – Łódź : Ossolineum, 1977. – 203 s.

Treść:

Karsz Wiesław: O informacji i informowaniu normatywnym (Zagadnienia wstępne).

Kucharska-Stasiak Ewa: Oddziaływanie czynnika przestrzeni w przedsiębiorstwach ogólnobudowlanych w latach 1976-1980.

Kwiatkowski Eugeniusz: Uwagi o teorii trzech sektorów gospodarki.

Łapińska-Sobczak Nina, Pabiniak-Kujawa Barbara: Symulacyjne analiza kosztów produkcji w przemyśle energetycznym.

Penc Józef, Retkiewicz Henryk: Prognoza zatrudniania w Łodzi w 1990.

Pszczółkowski Leszek: Prakseologiczna niezgodność norm.

Smoktunowicz Eugeniusz: Nowe elementy ochrony prawnej wód przed zanieczyszczeniem.

Wanatowska Wiesława: Ochrona prawna roszczeń alimentacyjnych.

 

 1. 19. – Łódź : Ossolineum, 1978. – 196 s.

Treść:

Bińczycka-Majewska Teresa: Konstrukcja prawna wypowiedzenia warunków umowy o pracę.

Caban Wiesław: Instrumenty zarządzania.

Karsz Wiesław: Model powiązań informacyjno- sterowniczych w administracji terenowej.

Kosikowski Cezary: Minister finansów jako organ planowania finansowego w państwach socjalistycznych.

Kropiwnicki Jerzy: Progresja podatkowa jako środek stabilizacji koniunktury w USA.

Lubera Maria: Makroekonomiczny model podaży siły roboczej.

Prymaka Krystyna: Modelowanie procesu inwestycyjnego w gospodarce socjalistycznej.

Romanowski Grzegorz: Współzależności wzrostu ekonomicznego gospodarki światowej.

Trippner Maciej, Wojciechowski Eugeniusz: Udział czynników intensywnych w rozwoju gospodarczym miasta.

Wróblewski Jerzy: Perspektywy przyszłości racjonalizacji tworzenia prawa.

 

 1. 20. – Łódź : Ossolineum, 1978. – 179 s.

Treść:

Bogus Andrzej: Rola kategorii towarowo- pieniężnych w mechanizmach podziału społecznego funduszu spożycia.

Broniewicz Witold: Odpowiedzialność sędziego w prawie polskim.

Juszczak Grażyna: Postać funkcji produkcji.

Maj Henryka: Warunki zgodności materialnych i moralnych bodźców w przedsiębiorstwie.

Miastkowski Lech: Teoretyczne podstawy degresji cenowej w okresie ekonomicznego życia wyrobów.

Mikulska Halina, Mikulski Henryk: Optymalizacja pracy środków transportu wewnątrzzakładowego.

Rembieliński Andrzej, Promińska Urszula: Niektóre formy prawne współpracy gospodarczej w obrocie towarowym (Porozumienia w sprawie współpracy- uzgodnienia dostaw).

Rogalska Danuta: Wybór planu asortymentowego w przedsiębiorstwie.

Smoktunowicz Eugeniusz: Obywatelstwo polskie.

 

 1. 21. – Łódź : Ossolineum, 1979. – 222 s.

Treść:

Czyżewska Wanda, Kwiatkowska Małgorzata, Porazińska Elżbieta: Zastosowanie metody podziału i ograniczeń do rozwiązywania zadań całoliczbowych.

Dębowska-Romanowska Teresa: Pojęcie zasad jedności i powszechności budżetu w literaturze i ich znaczenie dla ustalenia granic podmiotowych i przedmiotowych ustawy budżetowej.

Kováčova Emilia: Racjonalne i kompleksowe wykorzystanie siły roboczej w Czechosłowacji.

Kwiatkowska Walentyna: Przesłanki i zadania kompensaty podwyżek cen detalicznych.

Loga Jerzy: Konwencja związku przyczynowego w ubezpieczeniu społecznym od wypadków przy pracy.

Mikulski Henryk: Wykorzystanie metod programowania sieciowego do budowy planów produkcji wielofazowej.

Smoktunowicz Eugeniusz: Podstawy prawne tworzenia i działalności organizacji społecznych w PRL.

Stahl Małgorzata: Zbieg drogi i postępowania administracyjnego i sądowego.

Tomaka Ryszard: Pojęcie i konstrukcje dochodu podatkowego w systemie opodatkowania ludności w PRL.

Walczak Marian: Rachunkowość a potrzeby informacyjne zarządzania (na przykładzie Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego).

Więcek Jan, Wojciechowska Zdzisława: Wahania sezonowe w zużyciu energii elektrycznej miasta Łodzi.

 

 1. 22. – Łódź : Ossolineum, 1979. – 192 s.

Treść:

Czyżewski Adam Bartłomiej, Tomczyk Paweł: Handel zagraniczny w ekonometrycznych modelach gospodarki narodowej.

Juszczak Wiesław: Ekonometryczna analiza zapasów – model Belsleya-Childsa.

Juszczak Wiesław, Prymaka Krystyna: Wykorzystanie modeli o rozłożonych opóźnieniach do opisu przebiegu cyklu inwestycyjnego.

Kasperkiewicz Witold: Pojęcie i charakterystyka działalności innowacyjnej.

Król Małgorzata: Zasada racjonalnej decyzji stosowania prawa.

Maj Henryka: Niektóre metody ustalania cen na nowe wyroby w ZSRR.

Miastkowski Lech: System cen nowości rynkowych w ZSRR.

Smoktunowicz Eugeniusz: Dalsze podstawy prawne tworzenia i działalności organizacji społecznych.

Wróblewski Jerzy: Epistemologiczne i aksjologiczne uwarunkowanie tworzenia prawa.

Zirk-Sadowski Marek: Problem nowości normatywnej.

 

 1. 23. – Łódź : Ossolineum, 1980. – 188 s.

Treść:

Banasiak Andrzej: O niektórych problemach polityki cen w strategii marketingowej firm kapitalistycznych.

Dębowska-Romanowska Teresa: Realizacja jedności i powszechności we francuskim systemie budżetowym.

Gajewski Stanisław: Prawidłowości zachowania się konsumentów w procesie zaspokajania potrzeb.

Juszczak Wiesław: Mechanizmy dostosowawcze w ekonometrycznych modelach zapasów.

Kasińska Halina: Funkcje terminowych umów o pracę.

Katner Wojciech: Konstrukcja nadużycia prawa w stosunkach sąsiedzkich (art. 144 k.c.).

Kosikowski Cezary: Pozycja prawno-polityczna ministra finansów we Francji.

Wysokińska Zofia: Funkcja kontroli w zarządzaniu w polskiej literaturze ekonomicznej.

Zrobek Janusz Zdzisław: Znaczenie stolicy regionu jako centrum handlowo-usługowego (na przykładzie woj. miejskiego Łódzkiego).

 

 1. 24. – Łódź : Ossolineum, 1980. – 215 s.

Treść:

Augustyniak-Górna Teresa, Tomaka Ryszard: Funkcjonowanie systemu planowania gospodarczo-finansowego i kompetencje planistyczne państwowych organizacji gospodarczych.

Borkowska Stanisława: Struktura oraz determinanty płac personelu kierowniczego w korporacjach amerykańskich.

Działek Janusz, Stefański Marian, Warda Jacek: Zmiany systemowe w dziedzinie stymulowania innowacji na przykładzie funduszy efektów wdrożeniowych.

Kosikowski Cezary: Administracja finansów jako dział prawa i dyscyplina naukowa.

Miastkowski Lech: Ustrojowe i modelowe aspekty regulującej roli państwa socjalistycznego w dziedzinie cen.

Nowakowska Barbara, Rogalska Danuta: Przewidywane zmiany w poziomie wykształcenia ludności w starszym wieku.

Raczko Andrzej: Stabilność wahań cyklicznych w modelu cyklu koniunkturalnego mnożnika-akceleratora.

Rzetelska Anna: Sytuacja prawna odbiorcy przesyłki – problematyka art. 785 k.c.

Seweryński Michał: Rola prawa pracy w kształtowaniu należytej jakości pracy.

Tomaszewicz Łucja: Równania przepływów międzygałęziowych w ekonometrycznych makromodelach.

Trippner Maciej, Wojciechowski Eugeniusz: Wybrane problemy przekształceń struktury zatrudnienia i majątku produkcyjnego w makroregionie środkowym w latach 1970-1976.

Wratny Jerzy: Obowiązek należytej jakości pracy. Problemy definicji.

Wróblewski Jerzy: Weryfikacja i uzasadnienie w naukach prawnych.

 

 1. 25. – Łódź : Ossolineum, 1981. – 168 s.

Treść:

Borkowski Janusz: Gromada i gmina w podziale terytorialnym i administracji terenowej.

Dębowska-Romanowska Teresa: Realizacja jedności i powszechności w systemie budżetowym Stanów Zjednoczonych A. P.

Penc Józef: Procesy innowacyjne i ich motywacja w nowym systemie zarządzania przemysłem.

Rudolf Stanisław: Rozwój demokracji przemysłowej na Zachodzie (na przykładzie Norwegii).

Walczak Marian: Inwentaryzacja, jej związki z rachunkowością i efektywnością gospodarowania.

Wróblewski Jerzy: Pojęcie systemu prawa a informatyka prawnicza.

Wysokińska Zofia: Analiza wyników sprzedaży i analizy kosztów działań rynkowych w świetle poglądów P. Kotlera i P. Linnerta.

 

 1. 26. – Łódź : Ossolineum, 1982. – 210 s.

Treść:

Borkowska Krystyna: Prawne instrumenty kształtowania rolniczej własności ziemi.

Juszczak Wiesław: Podstawy ekonometrycznych modeli zapasów w makroskali.

Kincel Włodzimierz: Ceny transferowe korporacji kapitalistycznych.

Kosikowski Cezary: Problemy doskonalenia prawodawstwa finansowego PRL.

Miastkowski Lech: Przesłanki i potrzeby regulującej roli państwa w dziedzinie cen.

Mortimer-Szymczak Halina: Przemiany strukturalne w zasobach pracy Wielkiej Brytanii (lata 1961-1981).

Olszowy Witold: Rola tzw. „prawa powielaczowego” w określeniu prawnofinansowej pozycji obywatela.

Sporek Zbigniew, Szczepanik Jerzy: Sformalizowane metody ustalania racjonalnej wysokości nakładów na reklamę w ujęciu statystycznym.

Wróblewski Jerzy: Sądowe i pozasądowe stosowanie prawa – problemy teorii i ideologii.

Wysokińska Zofia, Janikowski Maciej: Rola badań marketingowych w kontroli realizacji procesu zbytu eksportowego.

 

 1. 27. – Łódź : Ossolineum, 1982. – 205 s.

Treść:

Borkowski Janusz: Niektóre zagadnienia doskonalenia struktury i działania administracji państwowej.

Jabłońska Anna: Problem stagnacji sekularnej kapitalizmu w systemie teoretycznym A. Smitha, D. Ricardo i J. S. Milla.

Juszczak Grażyna: Funkcje produkcji o zmiennej elastyczności substytucji.

Juszczak Wiesław: Zasada elastycznego akceleratora oraz wykorzystanie informacji ex ante w modelach zapasów.

Miastkowski Lech: Metody regulowania cen przez państwo.

Miciński Andrzej, Nacewski Jerzy, Świerkocki Janusz: Problemy rozwoju polskiego handlu zagranicznego w latach siedemdziesiątych z uwzględnieniem sytuacji przemysłu lekkiego.

Piotrowski Wacław: Struktury formalne i nieformalne w aparacie państwowym.

Stalmaszczyk Maciej: Wielkie korporacje ponadnarodowe jako konsekwencja kapitalistycznego procesu rozwoju przedsiębiorstw.

Wójcik Krystyna: Z problematyki klauzul generalnych prawa cywilnego.

Wróblewski Jerzy: Proceduralne wartości tworzenia prawa.

Zirk-Sadowski Marek: Wyrażenia wieloznaczne a oceny w języku prawnym.

 

 1. 28. – Łódź : Ossolineum, 1982. – 202 s.

Treść:

Borkowski Janusz: Normy prawa materialne i formalne a pojęcie procedury administracyjnej.

Caban Wiesław: Przedsiębiorstwo międzynarodowe jako instrument transferu postępu technicznego.

Dębski Wiesław: Własności i praktyczna weryfikacja ekonometrycznego modelu sektora płac i dochodów ludności w gospodarce narodowej.

Grala Andrzej, Kasiński Michał: Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Karsz Wiesław: Ekonomiczna analiza prawa w prawoznawstwie amerykańskim.

Poliński Romuald: Polityka kadrowa w administracji gospodarczej – cele, zasady, instrumenty i kierunki zmian.

Święcicki Jerzy: Efektywność międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej krajów RWPG (zakres możliwości decyzyjnego wykorzystania).

Zirk-Sadowski Marek: Hermeneutyka a problemy filozofii prawa.

 

 1. 29. – Łódź : Ossolineum, 1984. – 232 s.

Treść:

Bartczak Henryk: Społeczno-ekonomiczne warunki realizacji podstawowego prawa ekonomicznego socjalizmu.

Dębski Wiesław: Ekonometryczne modele płac i dochodów osobistych ludności w gospodarce narodowej.

Domańska Magdalena: Wpływ polityki emerytalnej na aktywność zawodową ludności w wieku poprodukcyjnym.

Juszczak Wiesław: Ekonometryczne modele zapasów w gospodarce socjalistycznej.

Kosikowski Cezary: Reforma gospodarcza a uspołecznienie zarządzania gospodarką narodową.

Olszowy Witold: Wpływ polityki finansowej państwa na pozycję prawną obywatela.

Rembieliński Andrzej: Skutki prawne bezczynności jednostki gospodarki uspołecznionej w uspołecznionym obrocie towarowym.

Suchecka Jadwiga: Próba perspektywicznego szacunku zapotrzebowania ludzi starszych w Łodzi na usługi lekarskie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Suchecki Bogdan, Śmiłowska Teresa: Próba porównania poziomu życia ludności wybranych województw Polski w latach 1978-1979.

Welfe Aleksander: Funkcje produkcji dla przemysłu.

Wesoły Zygmunt, Witkowska Dorota: Wykorzystanie modelu ekonometrycznego do budowy modelu optymalnego sterowania.

Wróblewski Jerzy: Byt i powinność a błąd naturalistyczny w normatywizmie.

Zirk-Sadowski Marek: Demokracja jako hermeneutyka.

 

 1. 30. – Łódź : Ossolineum, 1983. – 221 s.

Treść:

Borkowski Janusz: Kodyfikacja postępowania administracyjnego w Polsce.

Caban Wiesław: Formy transferu postępu technicznego i czynniki kształtujące ich wybór przez przedsiębiorstwa międzynarodowe.

Chudy Barbara: Główne problemy społeczno-ekonomiczne ochrony środowiska na przykładzie Włocławka.

Domańska Magdalena: Źródła utrzymania miejskiej ludności w wieku poprodukcyjnym.

Jabłońska Anna: Długookresowe wahania aktywności gospodarczej w kapitalizmie (Zarys historii koncepcji).

Juszczak Wiesław: Zapasy jako czynnik kształtujący przebieg procesów gospodarczych w modelach ekonometrycznych gospodarki kapitalistycznej.

Katner Wojciech Jan: Zakres i przesłanki roszczenia negatoryjnego (Szkic porównawczy).

Nowakowska Barbara: Ewolucja poziomu wykształcenia mieszkańców.

Olszowy Witold: Planowanie finansowe a pozycja obywatela w zakresie prawa finansowego.

Rembieliński Andrzej, Pryca Cezary: Odpowiedzialność deliktowa za wady towaru na tle innych środków prawnych ochrony nabywcy.

Więcek Jan: Analiza zmian popytu konsumpcyjnego na podstawie danych budżetów rodzinnych.

Wróblewski Jerzy: Filozoficzno-metodologiczne zagadnienia współczesnej amerykańskiej teorii prawa.

 

 1. 31. – Łódź : Ossolineum, 1985. – 255 s.

Treść:

Caban Wiesław: Ceny transferowe w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

Domańska Magdalena: Źródła utrzymania wiejskiej ludności w wieku poprodukcyjnym.

Juszczak Wiesław: Ekonometryczny model funkcjonowania gospodarki rolnej krajów RWPG.

Młodawska Jolanta: Koncepcje kontrplanowania i planów alternatywnych jako przykłady rozwiązań sformalizowanych w wyzwalaniu inicjatyw pracowniczych.

Nowakowska Barbara: Poziom wykształcenia ludności w starszym wieku w Łodzi.

Nykiel Włodzimierz: Ustawa budżetowa – wybrane zagadnienia.

Pajor Tomasz: Zakres stosowania reguł odpowiedzialności kontraktowej w razie wyrządzenia szkody przed zawarciem lub po wykonaniu umowy.

Penc Józef: Przesłanki i warunki optymalizacji czasu pracy.

Rudolf Stanisław: Samorząd robotniczy w przedsiębiorstwach zachodnich.

Stangierski Krzysztof: Obiektywistyczne ujęcie jakości produktu: cechy, geneza, implikacje.

Szpunar Adam: Szkody wyrządzane legalnym działaniem administracji.

Tarno Jan Paweł: Stosownie kodeksu postępowania administracyjnego jako sterowanie społeczne.

Wróblewski Jerzy: Nieostrość systemu prawa.

 

 1. 32. – Łódź : Ossolineum, 1985. – 256 s.

Treść:

Al-Noorachi Muzahim: Procesy integracyjne w krajach arabskich.

Bartczak Henryk: Społeczno-ekonomiczne aspekty celu gospodarowania w socjalizmie.

Borkowska Stanisława, Krejeris Mironas: Podmioty polityki wynagrodzeń w gospodarce socjalistycznej.

Defin-Tomczyk Grażyna: Modelowanie przepływów handlu wzajemnego krajów RWPG.

Dębowska-Romanowska Teresa: Prawne pojęcia samofinansowania przedsiębiorstw państwowych.

Jabłońska Anna: Tendencje rozwojowe kapitalistycznego systemu gospodarczego w ujęciu W. Sombarta i J. Schumpetera.

Kasperkiewicz Witold: Alternatywne mechanizmy innowacyjne w gospodarce socjalistycznej.

Kosikowski Cezary: Kontrola systemu zarządzania gospodarką narodową.

Lewandowski Henryk: Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Markowski Krzysztof, Plich Mariusz: Analiza procesu realizacji nakładów inwestycyjnych.

Młodawska Jolanta: Zarządzanie przez cele jako metoda aktywizacji inicjatyw kadr kierowniczych w warunkach realizacji zadań nakazowych (na podstawie doświadczeń przedsiębiorstw kapitalistycznych).

Seweryński Michał: Ewolucja samorządu pracowniczego w Polsce.

Welfe Aleksander: Popyt konsumpcyjny w warunkach niedostatecznej podaży.

Wróblewski Jerzy: Aksjologia, argumentacja i logika dowodu prawnego.

 

 1. 33. – Łódź : Ossolineum, 1985. – 168 s.

Treść:

Bednarski Jan: Rola RWPG w rozwoju międzynarodowego socjalistycznego podziału pracy.

Bieńkowski Andrzej, Łyczek Wiesław, Puliński Włodzimierz: Funkcjonowanie państwowego sektora rolnego w ramach nowych zasad ekonomiczno-finansowych.

Piątkowski Wiesław: André Philip o społeczeństwie socjalistycznym.

Piotrowska-Marczak Krystyna: Nakłady na oświatę i źródła ich pochodzenia.

Rembieliński Andrzej, Jasiakiewicz Marek: Nowa koncepcja kary umownej w ogólnych warunkach umów dostawy z r. 1982.

Wróblewski Jerzy: Leon Petrażycki a moralność postępu.

Wyka Teresa: Regulacja umowy o pracę nakładczą na gruncie polskiego porządku prawnego.

Zirk-Sadowski Marek: Wartości ekonomiczne w aksjologii systemu prawa.

Zrobek Janusz: Metodyka badań przy określaniu oddziaływania wielkomiejskiego ośrodka handlowego (na przykładzie m. Łodzi).

 

 1. 34. – Łódź : Ossolineum, 1986. – 212 s.

Treść:

Bartczak Henryk: Cel działania przedsiębiorstwa socjalistycznego w świetle teorii.

Chróścielewski Wojciech: Tryb kształtowania zasadniczego podziału terytorialnego państwa.

Czajkowski Andrzej, Zarzycka Zofia: Wielkość spożycia artykułów żywnościowych w gospodarstwach domowych pracowniczych i emerytów – analiza porównawcza.

Katner Wojciech Jan: Rozważania nad pojęciem rzeczy ruchomej.

Królikowska-Olczak Maria: Przesłanki ekonomiczne i prawne działalności zagranicznych podmiotów gospodarczych na terytorium PRL.

Młodawska Jolanta: Motywacyjny aspekt innowacji.

Promińska Urszula: Podstawa i zakres odpowiedzialności odszkodowawczej dłużnika w obrocie uspołecznionym.

Rogalska Danuta: Programowanie wielokryterialne jako narzędzie planowania produkcji w przedsiębiorstwie.

Sadowska Ewa: Planowanie jako instrument rozwoju w krajach rozwijających się (na przykładzie Nigerii).

Sipos Miklos: Niektóre teoretyczne problemy pomocy finansowej dla rolnictwa w gospodarce socjalistycznej.

Szczepanek Tadeusz: Znaczenie krajowych innowacji w eksporcie towarów przemysłu przetwórczego.

Wróblewski Jerzy: Reguły prawne w analitycznej teorii prawa.

 

 1. 35. – Łódź : Ossolineum, 1986. – 189 s.

Treść:

Chwiałkowska Jadwiga: Pojęcie nadzoru w zarządzaniu gospodarką narodową.

Jabłońska Anna: Pojęcia zmiany, rozwoju, postępu i stagnacji w strukturach społeczno-gospodarczych.

Kosikowski Cezary: Zrzeszenia przedsiębiorstw państwowych.

Kwiatkowska Walentyna: Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji w gospodarce socjalistycznej.

Matusiak Zenon, Podgórski Zbigniew, Szczepanik Jerzy: Działalność innowacyjna – projektowane i realizowane zmiany jej uwarunkowań w pierwszym etapie wdrażania reformy gospodarczej.

Olszowy Witold: Niektóre problemy statusu prawno-finansowego zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Penc Józef: Motywacyjne uwarunkowania wydajności pracy.

Rembieliński Andrzej: Problem samodzielności przedsiębiorstw państwowych w sferze umownej w świetle orzecznictwa arbitrażowego.

Witkowska Janina: Próba oceny wykorzystania kredytów zagranicznych  w gospodarce Polski w latach 1971-1980.

 

 1. 36. – Łódź : Ossolineum, 1986. – 203 s.

Treść:

Kasperkiewicz Witold: Źródła innowacji – klasyfikacja i charakterystyka.

Łapińska-Sobczak Nina: Model przepływów finansowych w gospodarce polskiej.

Matusiak Zenon, Podgórski Zbigniew, Szczepanik Jerzy: Pośrednie kierowanie procesami innowacyjnymi w drugim etapie wdrażania reformy gospodarczej. Charakterystyka modyfikacji wprowadzonych rozwiązań.

Skotnicki Krzysztof: Pojęcie autonomii w teorii prawa państwowego.

Szpunar Adam: Uwagi o tendencjach rozwoju w nowoczesnej cywilistyce.

Świderski Zbigniew: Konstrukcja prawna odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy w kodeksie cywilnym.

Tarno Jan P.: Zasady ogólne k.p.a. w orzecznictwie Najwyższego Sądu Administracyjnego.

Timmer Hans: Model rynku dóbr konsumpcyjnych w Polsce.

Tomczyk Paweł: Model handlu wzajemnego w systemie ekonometrycznym modeli krajów RWPG.

Wojnicki Zbigniew: Pojęcie uzasadnienia decyzji sądowej.

Wróblewski Jerzy: Obowiązywanie systemowe i granice dogmatycznego podejścia do systemu prawa.

Wysokińska Zofia: Koncepcja rynkowego zarządzania przedsiębiorstwem eksportującym.

 

 1. 37. – Łódź : Ossolineum, 1987. – 235 s.

Treść:

Bieńkowski Andrzej, Łyczek Wiesław, Puliński Włodzimierz: Istota kwestii agrarnej w Polsce – rola sektora państwowego w jej rozwiązywaniu.

Borkowski Janusz: Nieważność decyzji administracyjnej.

Gajewski Stanisław: Miejsce i rola potrzeb w kształtowaniu zachowań konsumpcyjnych.

Godłów-Legiędź Janina: Problem monopolizacji w polskiej ekonomii liberalnej okresu międzywojennego.

Groszyk Henryk, Korybski Andrzej, Leszczyński Leszek: Ekonomika a prawo.

Kincel Włodzimierz: Rola konsultacji społecznej w funkcjonowaniu cen socjalnych.

Milewski Roman: Oddzielanie się własności od zarządzania w korporacjach amerykańskich.

Pszczółkowski Leszek: Jednolitość norm prawnych.

Rot Henryk: Swoistość formalno-instytucjonalna prawa socjalistycznego.

Szczerek Witold: Marksowska formuła ruchu okrężnego a model ewidencyjny obrotu zasobów przedsiębiorstw.

Szpakowski Jerzy: Kryteria wyboru postępu technicznego transferowanego przez kraje rozwijające się.

Wróblewski Jerzy: Presupozycje rozumowania prawniczego.

Zirk-Sadowski Marek: Uniwersalna pragmatyka a teoria i filozofia prawa.

 

 1. 38. – Łódź : Ossolineum, 1988. – 243 s.

Treść:

Broekman Jan M.: Minimalna zawartość pozytywizmu. Pozytywizm w prawie i w teorii prawa.

Jabłońska Anna: Tendencje stagnacyjne kapitalizmu w marksistowskim nurcie teoretycznym.

Jelčić Božidar: System podatkowy w Jugosławii.

Karsz Wiesław: Problematyka efektów zewnętrznych oraz form ich kontroli w amerykańskiej myśli ekonomiczno-prawnej.

Penc Józef: System płac i kierunki jego doskonalenia.

Skotnicki Krzysztof: Zagadnienie federacji na zasadzie autonomii w teorii socjalistycznego prawa państwowego.

Stefański Marian: Uwagi o koncepcjach rozwoju gospodarczego.

Szmyt Andrzej: Rządowe służby prawne w procesie przygotowywania projektu ustawy.

Tomczyk Paweł: Ekonometryczna analiza handlu krajów RWPG z krajami niesocjalistycznymi.

Welfe Aleksander: Model nierównowagi rynkowej uwzględniający zmiany zapasów.

Wyrozumska Anna: Traktaty ustanawiające reżimy terytorialne.

 

 1. 39. – Łódź : Ossolineum, 1988. – 255 s.

Treść:

Aarnio Aulis: O racjonalnej akceptowalności. Kilka uwag o uzasadnieniu prawnym.

Borkowski Janusz: Zakres nadzoru sprawowanego przez Sąd Najwyższy nad orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jabłońska Anna: Stagnacja sekularna kapitalizmu w systemie teoretycznym J. M. Keynesa i nurtu postkeynesowskiego.

Kalinowski Stefan, Wróblewski Jerzy: Zagadnienia polskiej terminologii prawnej i prawniczej.

Karsz Wiesław: O twierdzeniu Coase’a i związanej z nim problematyce.

Kmieciak Zbigniew: Czynności faktyczne administracji państwowej.

Król Małgorzata: Racjonalność prawomocności.

Kwiatkowski Eugeniusz: Teoretyczne i praktyczne znaczenie „efektu Pigou”.

Pajor Tomasz: Metoda analizy interesów w amerykańskim prawie kolizyjnym odpowiedzialności deliktowej.

Piotrowska-Marczak Krystyna: Problemy finansowania szkolnictwa wyższego.

Poborski Mieczysław: Geneza katolicyzmu społecznego w Polsce.

Rusinek Jadwiga, Więcek Jan: Zróżnicowanie realnych wydatków konsumpcyjnych w latach 1973-1976, 1978-1983 na podstawie danych z budżetów rodzinnych.

 

 1. 40. – Łódź : Ossolineum, 1988. – 238 s.

Treść:

Bauc Jarosław: Gospodarka socjalistyczna w fazie ekspansji.

Cotta Sergio: Ład świata i prawo.

Dębski Wiesław: Modele płac przeciętnych w gospodarce narodowej.

Kasprzyk Rafał: Przesłanki roszczenia prewencyjnego z art. 439 k.c.

Kmieciak Zbigniew: Akt administracyjny w zarządzaniu gospodarką państwową.

Miastkowski Lech: Ekonomiczne kryteria cen racjonalnych.

Rembieliński Andrzej, Rembielińska-Skomiał Agnieszka: Aktualne problemy na tle kodeksowej konstrukcji umowy przedwstępnej.

Witkowska Janina: Kurs walutowy w gospodarce socjalistycznej.

Wojnicka Elżbieta: Problem definicji autorskiej twórczości zależnej. Studium teoretyczne.

Wróblewski Jan: Poziomy uzasadnienia decyzji prawnej.

Zrobek Janusz: Problemy obsługi handlowej na terenach wiejskich.

 

 1. 41. – Łódź : Ossolineum, 1992. – 205 s.

Treść:

Błaszczyk Maria: Stowarzyszenia EWG-AKP a rozwój społeczno-gospodarczy krajów stowarzyszonych – próba oceny.

Borkowski Janusz: Model normatywny sądowej kontroli administracji w Polsce.

Dębski Wiesław: Adaptacyjne modele płac przeciętnych w gospodarce narodowej.

Kasperkiewicz Witold: Kontrowersje wokół roli rynku w socjalizmie – wybrane nurty myśli ekonomicznej.

Nykiel Włodzimierz: Prawo budżetowe Austrii.

Olszowy Witold: Podstawy prawne prowadzenia w Polsce bezpośredniej działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne.

Szczepanek Tadeusz: Międzynarodowa specjalizacja produkcji w przemyśle przetwórczym (ogólne uwarunkowania rozwoju).

Szukalski Stanisław M.: Neoliberalna doktryna „społecznej gospodarki rynkowej” a polityka strukturalna.

Witkowska Janina, Wysokińska Zofia: Funkcjonowanie RWPG a procesy dostosowawcze w gospodarce światowej.

Wojciechowski Eugeniusz: Zmiany organizacyjne gospodarki komunalnej w województwie sieradzkim.

Wójcik Krystyna: Klauzule generalne jako zwroty wieloznaczne i oceny.

Wyka Teresa: Tryb przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na zagrożenie wynikające z warunków pracy.

 

 1. 42. – Łódź : Ossolineum, 1989. – 204 s.

Treść:

Bartczak Henryk: Zagadnienie racjonalności w procesie gospodarowania.

Jabłońska Anna: Przydatność krzywej logistycznej do ilustracji rozwoju społeczno-gospodarczego.

Kosikowski Cezary: Odpowiedzialność prawna w zakresie planowania przedsiębiorstw państwowych.

Nowakowski Andrzej: Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między sądami a administracją w PRL.

Piątkowski Wiesław: Józefa Chałasińskiego Młode pokolenie chłopów a ideologia agrarystyczna ruchu wiciowego.

Seweryński Michał: Pojęcie i ideologia partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem kapitalistycznym. Zarys problematyki.

Szczepanek Tadeusz: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji współzależności ekonomicznych.

Szukalski Stanisław M.: Strukturalne hipotezy teoretyczne w ocenie zachodnio-niemieckiej myśli ekonomicznej.

Włodarczyk Mirosław: Obowiązki stron umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Wróblewski Jerzy: Łatwe i trudne przypadki orzecznictwa Sądu Najwyższego.

 

 1. 43. – Łódź : Ossolineum, 1990. – 213 s.

Treść:

Bieńkowski Andrzej, Łyczek Wiesław, Puliński Włodzimierz: Organizacja PGR oraz ich związki z otoczeniem. Uwagi na marginesie badań.

Dębowska-Romanowska Teresa: Wybrane zagadnienia klasyfikacji ekonomiczno-prawnej dotacji.

Dębski Wiesław: Zarys ekonometrycznego modelu pieniężnych i dochodów i wydatków ludności.

Kasprzyk Rafał: Formalny charakter bezprawności w prawie cywilnym.

Kaźmierska Maria Magdalena: Ekonometryczna analiza rynku pracy w Polsce.

Miastkowski Lech: Przyczynek do teorii ceny socjalnej w gospodarce socjalistycznej.

Szczepanik Jerzy: Istota know-how. Próba charakterystyki ekonomicznej.

Witkowska Dorota: System sterowania jako narzędzie wyznaczania optymalnych polityk gospodarczych.

Wojnicki Zbigniew: Funkcje uzasadnień decyzji sądowych.

Wojciechowski Eugeniusz: Podstawy ekonomiczne władz terenowych.

Wysokińska Zofia: Ocena realizacji założeń reformy gospodarczej w handlu zagranicznym z punktu widzenia ich wpływu na efektywność działania przedsiębiorstw produkcyjnych.

Zirk-Sadowski Marek: Historyczny zarys koncepcji pracy.

 

 1. 44. – Łódź : Ossolineum, 1991. – 195 s.

Treść:

Borowska-Kwasik Zofia, Kasperkiewicz Witold: Procesy rozwojowe przedsiębiorstw w świetle założeń i praktyki reformy gospodarczej.

Godłów-Legiędź Janina: Friedrich Hayek o prawdziwym i fałszywym indywidualizmie i liberalizmie.

Kwiatkowska Walentyna: System gwarancji socjalnych w warunkach wzrostu cen detalicznych.

Seweryński Michał: Negocjacje zbiorowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem kapitalistycznym.

Stelmach Jerzy: Filozoficzne podstawy hermeneutyki prawniczej.

Szczepanek Tadeusz: Międzynarodowa specjalizacja produkcji i wymiana handlowa w teorii ekonomii politycznej.

Szczepanik Jerzy: Licencje patentowe.

Wójcik Krystyna: Teoretyczna konstrukcja klauzuli generalnej.

Wróblewski Jerzy: Heurystyka, logika uzasadnienia i informatyka prawnicza.

Zrobek Janusz: Więź obsługi konsumpcyjnej z produkcyjną sferą indywidualnych gospodarstw rolnych.

 

 1. 45. – Łódź : Ossolineum, 1992. – 185 s.

Treść:

Bińczycka-Majewska Teresa: Tendencje rozwoju społecznego ubezpieczenia od wypadków przy pracy i chorób zawodowych w świecie.

Błaszczyk Maria: Stowarzyszenie EWG-AKP a rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Czajkowski Andrzej: Wpływ miejsca zamieszkania na dynamikę kosztów utrzymania gospodarstw domowych pracowniczych.

Katner Wojciech J.: Prawo człowieka do korzystania z wartości środowiska to prawo obywatelskie czy także podmiotowe prawo cywilne?

Miastkowski Lech: Podstawy teorii społecznych kosztów produkcji.

Penc Józef: Warunki i bariery rozwoju przedsiębiorczości.

Szukalski Stanisław M.: Polityka strukturalna państwa w RFN. Założenia i podstawowe kierunki ewolucji.

Święcicki Jerzy: Międzynarodowa współpraca naukowo-techniczna. Kwestie podstawowe.

Wójcik Krystyna: Klauzule generalne a pojęcia prawne i prawnicze (zasady prawa i społeczne niebezpieczeństwo czynu).

Wróblewski Jerzy: Materialne i proceduralne aspekty prawa w teorii prawa.

Zirk-Sadowski Marek: Jerzy Wróblewski 1926-1990.

 

 1. 46. – Łódź : Wydaw. UŁ, 1992. – 202 s.

Treść:

Bogus Andrzej: Efektywnościowe aspekty dotowania konsumpcji w gospodarce rynkowej.

Grzegorczyk Tomasz: O ściganiu przestępstw na wniosek w projektach nowych kodeksów: Karnego i Postępowania Karnego.

Kosikowski Cezary: Dyskusyjne problemy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce.

Miastkowski Lech: Różnicowanie produktu, jego składniki i kategorie.

Mortimer-Szymczak Halina: Rozwój demograficzny Łodzi w latach 1945-1985.

Piotrowska-Marczak Krystyna: Imperatyw planowania w usługach społecznych.

Seweryński Michał: Perspektywy partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w krajach zachodnich.

Stahl Małgorzata: Samorząd terytorialny a państwo.

Urbanek Piotr: Struktura rynku a innowacje.

Welfe Władysław: Andrzej S. Tomaszewicz – uczony, organizator nauki, nauczyciel akademicki 1938-1991.

Więcek Jan, Żółtowska Elżbieta: Zastosowanie funkcji L. Törnquista do analizy popytu konsumpcyjnego na podstawie budżetów gospodarstw domowych.

Zrobek Janusz: Przeobrażenia przestrzeni wiejskiej na tle koncepcji postindustrialnej.

 

 1. 47. – Łódź : ŁTN, 1993. – 169 s.

Treść:

Gajl Natalia: Zasady i teoria opodatkowania w Polsce w okresie reform gospodarczych.

Górski Marek: Prawo ochrony środowiska jako gałąź prawa (w poglądach doktryny polskiej i niemieckiej).

Grzegorczyk Tomasz: Prawo do obrony w reformowanym modelu postępowania przygotowawczego.

Kasperkiewicz Witold: Parki technologiczne jako nowoczesna forma promowania innowacji w krajach wysoko rozwiniętych.

Królikowska-Olczak Maria: Ewolucja stosunku państwa do podmiotów gospodarczych (problematyka prawa gospodarczego publicznego).

Łyczek Wiesław: Zmiany systemu ekonomicznego PGR w latach osiemdziesiątych – próba oceny.

Miastkowski Lech: Ekonomiczne mechanizmy różnicowania produktu.

Skotnicki Krzysztof: Instytucja zaświadczeń o prawie do głosowania.

Tomaszewicz Łucja: Macierz rachunkowości społecznej (SAM) jako baza statystyczna dla analiz makroekonomicznych.

Welfe Władysław: Ekonometryczne modele funkcjonowania i rozwoju gospodarki narodowej dla okresu transformacji.

 

 1. 48. – Łódź : ŁTN, 1993. – 194 s.

Treść:

Jaworska-Dębska Barbara: Środki prohibicyjne we współczesnym modelu walki z alkoholizmem.

Kodrębski Jan: Recepcja encykliki Rerum novarum na ziemiach polskich do I wojny światowej.

Kosikowski Cezary: Problemy regulacji prawnej stosunków gospodarczych.

Ludwikowski Rett R.: Główne modele sądownictwa konstytucyjnego we współczesnym świecie. Studium porównawcze.

Mackiewicz-Golnik Lila: Uwarunkowania świadczeń ubezpieczeniowych w regionie łódzkim.

Miastkowski Lech: Funkcje różnicowania produktu w społecznej gospodarce rynkowej.

Penc Józef: Strategie przedsiębiorstwa a procesy innowacyjne.

Rudolf Stanisław: Proces adaptacji przedsiębiorstwa do warunków gospodarki rynkowej (na przykładzie ZPG „Stomil”).

Tylman Janusz: Reforma środków odwoławczych w postępowaniu karnym.

Zrobek Janusz: Wyodrębnienie rejonów obsługi handlowej w przestrzeni rolniczej.

 

 1. 49. – Łódź : ŁTN, 1994. – 246 s.

Treść:

Bohdziewicz Piotr: Postawy bezrobotnych wobec sytuacji własnego bezrobocia.

Boruta Irena: Dyskryminacja w pracy ze względu na płeć w ujęciu prawno-porównawczym.

Góral Lesław: Kierunki rozwoju systemów ochrony depozytów pieniężnych instytucji kredytowych w wybranych krajach Wspólnoty Europejskiej.

Górski Marek: Prawna ochrona środowiska przed odpadami (w ujęciu porównawczym).

Miastkowski Lech: Różnicowanie produktów – siły napędowe i warunki sprzyjające.

Michalska-Badziak Ryszarda: Instytucja rodzin zastępczych w świetle nowej regulacji prawnej.

Penc Józef: Organizacja procesu decydowania.

Piotrowska-Marczak Krystyna: Uwarunkowania samodzielności finansowej gmin w Polsce.

Szczygielski Jerzy, Witkowski Janusz: Lokalny rynek usług reklamowych w regionie Łódzkim.

Sztaudynger Jan Jacek: Ekonometryczna analiza wpływu zadłużenia na strukturę dochodu narodowego.

Więcek Jan: Wpływ wielkości gospodarstwa na zróżnicowanie wydatków gospodarstw domowych.

Zrobek Janusz: Małe przedsiębiorstwa we współczesnej ekonomii.

 

 1. 50. – Łódź : ŁTN, 1995. – 264 s.

Treść:

Chechliński Janusz: Ochrona zdrowia w świetle polityki budżetowej lat 90-tych.

Godłów-Legiędź Janina: Szkoła austriacka o rynku i roli państwa w gospodarce.

Górski Marek: Wydawanie aktów administracyjnych jako prawna forma dopuszczenia do korzystania z zasobów środowiska – propozycje de lege ferenda.

Jaruga Alicja, Nowak Wojciech: Miasto jako odpowiedzialny „obywatel” społeczności lokalnej.

Kietlińska Krystyna, Bogus Andrzej: Działalność organizacji nonprofit w Polsce w zakresie opieki nad samotnymi matkami.

Kirkor Ewa: Polski przemysł ziemniaczany i kierunki jego rozwoju.

Kirkor Ewa: Stan przetwórstwa ziemniaczanego w Polsce.

Król Monika A.: Europejskie systemy prawa ochrony ziemi a polskie rozwiązania prawne.

Marks Bogusław: Polsko-węgierska współpraca naukowo-techniczna (1948-1955).

Miastkowski Lech: Słabości i niebezpieczeństwa różnicowania produktów.

Otto Jacek: Istota marketingu bezpośredniego.

Penc Józef: Pokonywanie niepewności w zarządzaniu.

Skotnicki Krzysztof: Wpływ systemu wielopartyjnego na naczelne organy państwa w krajach postkomunistycznych (na przykładzie Republiki Słowackiej).

Witkowska Dorota: Przykład wykorzystania prostych sieci neuronowych do prognozowania produkcji.

 

 1. 51. – Łódź : ŁTN, 1995. – 198 s.

Treść:

Dworak Edyta, Kasperkiewicz Witold: Polityka społeczna w systemie gospodarczym RFN: (Cele, zasady, świadczenia społeczne).

Kirkor Ewa: Międzynarodowy rynek ziemniaków.

Kosikowski Cezary: Własność w przyszłej konstytucji RP.

Kroupa Jiři: Konstytucja – podstawa czeskiego porządku konstytucyjnego?

Miastkowski Lech: Zasady różnicowania produktów.

Milewski Roman: Dyskusje wokół tradycyjnej teorii przedsiębiorstwa (przegląd głównych teorii alternatywnych).

Otto Jacek: Reklama bezpośrednia w mass mediach.

Penc Józef: Zarządzanie zmianami a sukces firmy.

Sztaudynger Jan Jacek: Modyfikacje funkcji wydajności pracy.

Szymański Zdzisław: Koncepcja „wartości społecznej” Józefa Supińskiego w kontekstach intelektualnych epoki.

Więcek Jan: Stabilność parametrów modeli popytu konsumpcyjnego szacowanych na podstawie danych przekrojowych.

Włodarczyk Mirosław: Pośrednictwo pracy w prawie międzynarodowym.

 

 1. 52. – Łódź : ŁTN, 1995. – 240 s.

Treść:

Alberciak Paweł: Giełdowe opcje finansowe.

Dębski Wiesław: Funkcjonowanie łódzkiego rynku ubezpieczeniowego.

Górski Marek: Zasada prewencji w prawie ochrony środowiska.

Guziejewska Beata: Samorząd lokalny w Wielkiej Brytanii.

Hajdys Dagmara, Mróz Maciej: Prawne bariery rozwoju spółek joint-ventures w Polsce.

Jaworska-Dębska Barbara: Kierunki reform ustrojowych administracji publicznej w Polsce.

Kietlińska Krystyna: Organizacja i finansowanie szkół niepublicznych.

Kirkor Ewa: Znaczenie i przyszłość ziemniaka w Polsce.

Marks Bogusław, Skodlarski Janusz: Uwagi dotyczące nauczania historii gospodarczej na kierunkach ekonomicznych.

Miastkowski Lech: Strategie podażowo-cenowe przedsiębiorstwa-konglomeratu. Cz. 1.

Olejniczak-Szałowska Ewa: Uspołecznienie procesu planowania przestrzennego. Zagadnienia administracyjno-prawne.

Otto Jacek: Instrumenty marketingowe – analiza wybranych koncepcji.

Palúš Igor: Relacje społeczeństwa obywatelskiego i praw politycznych w warunkach Republiki Słowackiej.

Skotnicki Krzysztof: Konstytucyjna regulacja prawa do nauki w polskich ustawach zasadniczych (rozważania na te porównawczym).

Zrobek Janusz: Strategiczne podstawy dla poprawy konkurencyjności małych przedsiębiorstw na terenach wiejskich.

 

 1. 53. – Łódź : ŁTN, 1996. – 266 s.

Treść:

Góral Zbigniew: Prawne pojęcie bezrobotnego.

Górski Marek: Nowe instrumenty prawne w gospodarowaniu przestrzenią – studia kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.

Itoh Kensuke: Economic crimes in Japanese law.

Kirkor Ewa: Przemysłowe przetwórstwo ziemniaków.

Kozłowski Maciej: Teoretyczne podstawy przedsiębiorstwa samorządowego.

Miastkowski Lech: Strategie podażowo-cenowe przedsiębiorstwa-konglomeratu. Cz. 2.

Młodawska Jolanta: Koniunkturalne i strukturalne przyczyny stagnacji gospodarki japońskiej.

Nowakowski Krzysztof: Korupcja jako problem teoretyczny i społeczno-ekonomiczny.

Otto Jacek: Kierunki rozwoju systemów dystrybucji.

Romanowski Grzegorz: Minimalny współczynnik kapitału oraz „niskie” techniki produkcji jako teorie alokacji zasobów.

Tokarski Tomasz: Postęp techniczny a wzrost gospodarczy.

Więcek Jan: Problemy kwantyfikacji jakości i wartości użytkowej.

Włodarczyk Mirosław: Geneza i funkcje pośrednictwa pracy.

Zrobek Janusz: Możliwości dostosowawcze obszarów wiejskich w procesie przemian gospodarczych.

 

 1. 54. – Łódź : ŁTN, 1996. – 248 s.

Treść:

Burzyńska Dorota: Ryczałt w podatku dochodowym jako wyraz preferencyjnego opodatkowania działalności gospodarczej.

Górecki Dariusz: Problematyka sił zbrojnych w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku.

Kirkor Ewa: Efektywność ekonomiczna chemicznych zabiegów ochrony roślin.

Loperena Rota Demetrio: Environmental policy implementation in the European Union.

Małecka Ewa: Determinanty działalności małych prywatnych firm przemysłowych w Polsce.

Miastkowski Leszko: Strategie podażowo-cenowe przedsiębiorstwa-konglomeratu. Cz. 3.

Milewski Roman: Koncepcje roli państwa w gospodarce.

Otto Ryszarda, Otto Jacek: Dystrybucja w strategii marketingowej firmy ubezpieczeniowej.

Romanowski Grzegorz: Różnice w poziomie wiedzy technicznej jako podstawa korzyści komparatywnej krajów.

Skomiał Jakub: Z problematyki ustroju Polski w Rocznikach Jana Długosza.

Witkowski Janusz: Działalność promocyjna łódzkich przedsiębiorstw.

Wojciechowska Iwona: Budżetowanie na podstawie zerowej jako nowa koncepcja planowania budżetowego.

Zrobek Janusz: Konsekwencje nowych trendów gospodarczych dla rozwoju przedsiębiorczości na wsi.

 

 1. 55. – Łódź : ŁTN, 1997. – 259 s.

Treść:

Alberciak Paweł, Walerysiak Grzegorz: Czy Europa jest optymalnym obszarem jednej waluty?

Dębski Ryszard: O odpowiedzialności karnej osób prawnych (podmiotów kolektywnych).

Górski Marek: Prawo międzynarodowe a ochrona warstwy ozonowej.

Góźdź-Roszkowski Krzysztof: Pozycja Komisji Edukacji Narodowej względem sejmu w świetle ustawodawstwa (1773-1793).

Kirkor Ewa: Produkcja, podaż, popyt ziemniaków w Polsce.

Korzeniowski Piotr: Zasada „zanieczyszczający płaci” jako instrument polityki ochrony środowiska.

Król Monika A.: Instrumenty prawne ochrony jakościowej gruntów rolnych.

Loperena Rota Demetrio: International resolution of environmental conflicts.

Romanowski Grzegorz: Niesekwencyjny rozwój w gospodarce otwartej.

Skodlarski Janusz: Rola Polski w systemie ekonomicznym ONZ (1945-1989).

Sztaudynger Jan Jacek: Krótkookresowy model i prognoza cen konsumpcyjnych.

Świerkocki Janusz: Zmiany w polityce handlowej Polski w okresie transformacji (1990-1996).

Więcek Jan, Gradowicz Cezary: Perspektywy rozwoju przemysłu papierniczego.

Witkowska Dorota, Witkowski Janusz: Analiza sieci dystrybucji produktów chemii gospodarczej i spożywczej w Łodzi.

Zrobek Janusz: Oddziaływanie otoczenia na drobną przedsiębiorczość na wsi.

 

 1. 56. – Łódź : ŁTN, 1997. – 323 s.

Treść:

Duniewska Zofia: Instytucja vacatio legis w prawie administracyjnym.

Górecki Dariusz: Prawo do ochrony zdrowia w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Górski Marek: Ochrona warstwy ozonowej w polskim prawie wewnętrznym.

Kirkor Ewa: Środki ochrony roślin a środowisko.

Kozłowski Maciej: Rodzaje własności pracowniczej.

Matera Rafał: Związki ekonomiczne krajów skandynawskich od średniowiecza do zakończenia II wojny światowej.

Miastkowski Leszko: Strategia podażowo-cenowa w warunkach monopoli bilateralnych i ograniczonych.

Milewski Roman: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych a bodźce dla menedżerów.

Mohmand Fatima: Tajemnica bankowa w wybranych systemach prawnych.

Olejniczak-Szałowska Ewa: Status prawny radnego.

Romanowski Grzegorz: Prawdziwa korzyść komparatywna.

Sztaudynger Jan Jacek: Prywatyzacja przemysłu a wzrost wydajności pracy.

Więcek Jan: Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Więcek Jan, Gradowicz Cezary: Przemysł papierniczy w Polsce.

Witkowska Dorota, Witkowski Janusz: Analiza sieci dystrybucji produktów spożywczych i chemicznych w miastach województwa łódzkiego (bez Łodzi).

Włodarczyk Dariusz: Z problematyki teoretyczno-prawnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zrobek Janusz: Wykorzystanie instrumentów marketingowych w małych i średnich firmach.

 

 1. 57. – Łódź : ŁTN, 1998. – 173 s.

Treść:

Brodziński Witold: „Trzecie zjednoczenie” a kwestie narodowe w Europie.

Ciak Jolanta: Krajowy dług publiczny w ostatnich latach w Polsce.

Domańska Aldona: Zasada zaufania obywatela do państwa.

Młodawska Jolanta: Rola państwa i sektora prywatnego w mechanizmie decyzji gospodarczych w Japonii.

Otto Jacek: Istota marketingu sieciowego

Romanowski Grzegorz: Koncepcja „Half-way-technology” jako sposób łagodzenia braków kapitału i podnoszenia poziomu technicznego w krajach słabo rozwiniętych

Urbanek Piotr, Działo Joanna: Priorytety działania rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Więcek Jan, Wojciechowska Beata: Potrzeby, spożycie oraz ocena jakości wybranych artykułów żywnościowych.

Witkowska Danuta: Modele regresji liniowej symulowane przez sztuczne sieci neuronowe.

Zrobek Janusz: Plan marketingowy w mikroprzedsiębiorstwach.

 

 1. 58. – Łódź : ŁTN, 1998. – 284 s.

Treść:

Bińczycka-Majewska Teresa: Niektóre aspekty równego traktowania mężczyzn i kobiet w polskim ustawodawstwie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych.

Dębowska-Romanowska Teresa: Tendencje orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w sprawach daninowych.

Dębski Ryszard: O teoretycznych podstawach regulacji współdziałania przestępnego w kodeksie karnym z 1997 r.

Hołyst Brunon: Handel zwierzętami i roślinami- lukratywny rodzaj przestępczości.

Jaworska-Dębska Barbara: Problemy stosowania przepisów dotyczących opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych.

Maciaszczyk Ewa: Próba oceny wpływu przyjmowania depozytów przez NBP na stopy procentowe w bankach komercyjnych.

Młodawska Jolanta: Zarys historii myśli ekonomicznej w Japonii.

Palúš Igor: Možnosti obmedzenia základných práv a slobôd podl’a ústavy slovenskej republiky.

Romanowski Grzegorz: Problemy wyboru optymalnego kanału importu technologii przez kraje słabo rozwinięte.

Tomczak Renata: Swoboda informacji i jej ograniczenie w konstytucji z 2 kwietnia 1997 t.

Tylman Janusz: Organy postępowania przygotowawczego w procesie karnym.

Więcek Jan, Fajczak-Kowalska Anita: Ekonometryczna analiza produkcji lnu w Polsce.

Więcek Jan, Gradowicz Cezary: Prognozy produkcji papieru i tektury na świecie i w Polsce.

Witkowska Dorota: Weryfikacja decyzji kredytowych za pomocą sztucznych sieci neuronowych

Zrobek Janusz: Wprowadzenie nowych produktów na rynek.

 

 1. 59. – Łódź : ŁTN, 1999. – 308 s.

Treść:

Buczkowski Bogdan: Nadużywanie procedur antydumpingowych do ochrony rynku przed zagraniczną konkurencją.

Duniewska Zofia: Istota i granice dyskrecjonalnej władzy administracyjnej w świetle standardów europejskich.

Matusiak Krzysztof B.: Infrastruktura przedsiębiorczości i transferu technologii w Polsce.

Młodawska Jolanta: Przedmiotowa polityka przemysłowa Japonii ze szczególnym uwzględnieniem okresu „cudu gospodarczego”

Nonas-Schroeder Agnieszka: Główne wyznaczniki podaży pieniądza w 1997 i 1998 roku.

Pyka Anna: Oszustwo kredytowe na tle innych przestępstw przeciwko mieniu.

Romanowski Grzegorz: Warianty „ścieżki pogoni technologicznej” opartej na imporcie licencji.

Tokarski Tomasz: Uwagi  modelach wzrostu gospodarczego.

Urbanek Piotr: Jak mierzyć poziom innowacyjności gospodarki?

Waśniewski Krzysztof: Koncepcja środowiska innowacyjnego w gospodarce – na podstawie badań empirycznych

Włodarczyk Mirosław: Pojęcie odpowiedniego zatrudnienia w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Wyka Teresa: Źródła prawa w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Zrobek Janusz: Problemy polskich mikroprzedsiębiorstw.

 

 1. 60. – Łódź : ŁTN, 1999. – 246 s.

Treść:

Buczkowski Bogdan: Ocena unijnych funduszy pomocowych dla Polski.

Chmieliński Maciej: Dwa niemieckie indywidualizmy: liberalny Humboldta i anarchistyczny Stirnera.

Góral Czesław: Konwergencja regulacji nadzorczych normujących działalność bankową i ubezpieczeniową.

Krawczyk Ryszard Paweł: Absolutorium komunalne.

Matusiak Krzysztof B.: Dylematy strategii technologicznej i poprawy innowacyjności gospodarki polskiej.

Młodawska Jolanta: System polityczny współczesnej Japonii- krytyka poglądów szkoły silnego państwa.

Nerka Arleta: Uwagi o przesłankach i formach waloryzacji w prawie ubezpieczeń społecznych.

Romanowski Grzegorz: Statyczne korzyści ze skali produkcji.

Szymański Zdzisław: Czynniki określające wydajność pracy w teorii Józefa Supińskiego.

Waśniewski Krzysztof: Analiza ilościowa procesów absorbcji technologii.

Witkowska Dorota, Kamiński Władysław, Kompa Krzysztof: Wykorzystanie sieci o radialnych funkcjach bazowych do klasyfikacji klientów przedsiębiorstwa leasingowego.

Zrobek Janusz: Współczesne formy działań promocyjnych przedsiębiorstw na polskim rynku.

 

 1. 61. – Łódź : ŁTN, 2000. – 348 s.

Treść:

Fajczak-Kowalska Anita: Wyniki badań budżetów gospodarstw domowych jako banki danych dla opisowych modeli ekonometrycznych.

Izydorczyk Jacek: Aspekty formalno-prawne postanowienia o tymczasowym aresztowaniu w nowym kodeksie postępowania karnego.

Krawczyk Tomasz: Normatywne ujęcie problematyki przestępczości „insider trading” w polskim prawie karnym.

Kucharski Leszek: Rozwój sytuacji na rynku pracy, a przepływ siły roboczej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych.

Makowski Dariusz: Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie europejskiej.

Mirek Ireneusz: Problematyka tzw. cen sztywnych na wyroby tytoniowe. Podatek od wyrobów tytoniowych w Niemczech i Holandii.

Młodawska Jolanta: Japoński przemysł farmaceutyczny.

Muras Zdzisław: Kilka uwag na temat nieważności orzeczeń.

Otto Jacek: Marketing relacji – analiza wybranych modeli i stanowisk.

Rembielińska Agnieszka: Z problematyki zadań powiatu w sferze zagospodarowania przestrzennego.

Rogut Aleksandra, Tokarski Tomasz: Regionalne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych.

Romanowski Grzegorz: Wdrażanie importowanych kapitało [!] inwestycyjnych technik produkcji do gospodarek krajów słabo rozwiniętych.

Sadowski Adam: Efekty restrukturyzacji w łódzkim przemyśle piwowarsko-słodowniczym.

Szymański Zdzisław: Teoria dochodów Józefa Supińskiego.

Waśniewski Krzysztof: Procesy absorpcji technologii, a rozwój gospodarczy.

Zrobek Janusz: Przemiany w kształtowaniu kanałów dystrybucji.

 

 1. 62. – Łódź : ŁTN, 2000. – 264 s.

Treść:

Bińczycka-Majewska Teresa: Ochrona bezrobotnych w Unii Europejskiej.

Błoński Michał: Wniosek dowodowy.

Domańska Aldona: Analiza treści konstytucyjnej zasady równości w oparciu o wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Kaczorowski Paweł: Analiza porównawcza efektów restrukturyzacji produkcyjnej przedsiębiorstw oparta o mierniki taksometryczne.

Kasperkiewicz Witold: Kierunki ewolucji polityki przemysłowej w Unii Europejskiej.

Kelm Robert: Rola aktywnej polityki kursowej w okresie transformacji. Analizy scenariuszowe.

Kubiak Rafał: Przypadki braku wymogu zgody uprawnionego jako przesłanki zabiegów leczniczych i nieterapeutycznych.

Otto Jacek: Istota marketingu wewnętrznego.

Składowski Konrad: Wpływ struktury okręgów wyborczych na równą „siłę głosów” w wyborach do sejmu w latach 1991-1997.

Waśniewski Krzysztof: Procesy rozwoju technologicznego w gospodarce.

Zrobek Janusz: Strategie marketingowe małych firm (studium przypadku).

 

 1. 63. – Łódź : ŁTN, 2001. – 259 s.

Treść:

Błoński Michał: Odczytywanie zeznań świadka.

Borowicz Andrzej: Konkurencja cenowa na polskim rynku budowlanym.

Klimkiewicz Aldona, Nerka Arleta: Determinanty wyboru metody waloryzacji emerytur.

Matera Rafał: Wkład nordyckiej myśli ekonomicznej w teorię integracji gospodarczej.

Młodawska Jolanta: Rozwój japońskiego przemysłu samochodowego po II wojnie światowej – rola przedsiębiorcy.

Otto Jacek: Wpływ zjawiska koncentracji siły nabywczej na praktykę działań marketingowych.

Tokarski Tomasz: Istota modeli wzrostu endogenicznego.

Tulejski Tomasz: Jeremy Benthama krytyka umowy społecznej.

Wierzbica-Barbarowska Anna: Pozycja prawna powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

Więcek Jan, Zaborowska Dorota: Przemiany strukturalne w polskim rolnictwie w latach 1945-1998.

Wojciechowski Bartosz: Uzasadnienie praw człowieka w koncepcji dyskursu prawniczego.

Zrobek Janusz: Decyzje cenowe małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 1. 64. – Łódź : ŁTN, 2001. – 308 s.

Treść:

Ciak Jolanta: Polityka budżetowa w głównych systemach teoretycznych.

Kelm Robert: Modele ekonometryczne z wielomianowymi rozkładami opóźnień.

Łabieniec Paweł: Wymóg praktycznej rozumności w teorii Johna Finnisa wobec współczesnych koncepcji racjonalności decyzji.

Małecka Dorota: Realia ochrony zdrowia w II Rzeczypospolitej Polskiej.

Marczak Marek: Poziom jakości produktu a rentowność firmy.

Otto Jacek: Koncepcja pełnomocnictwa a zatrzymanie klienta i pracownika.

Pietruszka Marek: Kompetencje organów administracji publicznej w ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Serafin Katarzyna: Lokaut w prawie międzynarodowym, europejskim i porównawczym.

Serwach Małgorzata: Wypadek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej w prawie francuskim i systemie common law.

Więcek Jan, Malec Łukasz: Podstawy i zasady kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym.

Więcek Jan, Zaborowska Dorota: Powierzchnia i struktura upraw głównych ziemiopłodów w Polsce w latach 1960-1999.

Zrobek Janusz: Różnicowanie cen w praktyce polskich przedsiębiorstw.

 

 1. 65. – Łódź : ŁTN, 2002. – 261 s.

Treść:

Izydorczyk Jacek: Zarys problematyki regulacji podstaw tymczasowego aresztowania.

Marczak Marek: Konkurencja jakościowa.

Młodawska Jolanta: Istotność inicjatyw inwestycyjnych biznesu w przedwojennym przemyśle stalowym Japonii.

Nowak Monika: Przesłanki i zakres konstytucjonalizacji praw pracowniczych.

Otto Jacek: Marketing w nowej gospodarce.

Romanowski Grzegorz: Optymalna struktura sfer badawczo-rozwojowych (B+R) krajów intensywnie importujących nieuprzedmiotowioną wiedzę techniczną.

Skodlarski Janusz, Matera Rafał: Budowa rynku światowego (XVI-XVIII w.).

Sobczyk Iwona: Z problematyki zadań kontrolnych administracji publicznej.

Szczech Tomasz: Geneza państwa w myśli politycznej św. Augustyna.

Załęczna Magdalena: Polskie i zagraniczne doświadczenia reprywatyzacyjne.

Zrobek Janusz: Rola promocji sprzedaży w komunikacji przedsiębiorstw z konsumentem.

 

 1. 66. – Łódź : ŁTN, 2002. – 266 s.

Treść:

Brzeszczyński Janusz, Trębski Piotr: Rola obrotów giełdowych w kształtowaniu się kursów akcji spółek oraz indeksów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Krawczyk Tomasz: Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy zawodowej w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

Majsterek Michał: Nowe kierunki w modelowaniu związków długookresowych.

Marczak Marek: Jakość dóbr wymiarem konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Otto Jacek: Implementacja koncepcji marketingu relacji w sektorze usług na przykładzie bankowości. Marketing w nowej gospodarce.

Pogorzelska Dorota: Zasady finansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Przybyliński Michał, Świeczewska Iwona: Postęp techniczny a wydajność pracy. Analiza sektorowa.

Skodlarski Janusz, Matera Rafał: Rozwój gospodarczy świata w dobie triumfu liberalizmu ekonomicznego (1800-1870).

Sobczyk Iwona: W kwestii przywozu, wywozu i tranzytu narkotyków.

Tarno Jan Paweł: Samorządowe kolegia odwoławcze – zasady reprezentacji.

Welfe Władysław, Florczak Waldemar, Sabanty Leszek, Welfe Aleksander: Makroekonometryczny model W8-2000 gospodarki narodowej Polski.

Zrobek Janusz: Promocyjne działania małych i średnich firm.

 

 1. 67. – Łódź : ŁTN, 2003. – 292 s.

Treść:

Bińczycka-Majewska Teresa: Zabezpieczenie ryzyka starości w nowym systemie prawnym.

Gawron Joanna: Skutki niewykonania orzeczenia sądu administracyjnego.

Gołowska Inga: Prawo w ujęciu antynaturalistycznym.

Greta Maria, Kasperkiewicz Witold: System instytucjonalny Wspólnot europejskich – znaczenie i funkcje Komisji Europejskiej.

Marczak Marek: Natura konkurencyjności.

Piątkowski Wiesław: Zagadnienia metodologiczne ekonomii keynesowskiej.

Skodlarski Janusz, Matera Rafał: Świat w okresie „srebrnego” i „złotego” wieku w gospodarce Zachodu (1947-1970).

Skrzywanek Barbara: Kilka uwag na temat legalnych definicji konsumenta w prawie wspólnotowym niemieckim i polskim.

Witkowska Dorota, Witkowski Janusz: Analiza zależności między czynnikami demograficznymi a wyborem marki produktu w świetle badań ankietowych.

Wołowiec Tomasz: Geneza i główne założenia reformy podatkowej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych.

Zrobek Janusz: Promocyjna działalność banków.

 

 1. 68. – Łódź : ŁTN, 2003. – 300 s.

Treść:

Ciak Jolanta: Polska a kraje obszaru Euro w realizowanej polityce fiskalnej i perspektywa wstąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej.

Dworak Edyta: Restrukturyzacja hutnictwa żelaza i stali – przebieg – uwarunkowania – efekty.

Dybowski Krzysztof: Czy prawo jest systemem autopojetycznym?

Dzionek-Kozłowska Joanna: Teoria handlu zagranicznego Alfreda Marshalla.

Florczak Waldemar: Rynek pracy w modelach ekonometrycznych.

Golecki Mariusz: Kilka uwag na temat genezy giełdowego kontraktu opcyjnego.

Krakała Artur: Zatrudnienie Polaków w państwach Unii Europejskiej w związku z przyszłym członkostwem.

Makowski Dariusz: Zatrudnienie pracowników poprzez agencję pracy tymczasowej w świetle międzynarodowego prawa pracy.

Markowska Beata, Sztaudynger Jacek Jan: Ekonomiczne determinanty przestępczości.

Romanowski Grzegorz: Podstawowe czynniki determinujące wielkość korzyści z bezpośrednich inwestycji zagranicznych w najbiedniejszych krajach świata.

Szulc Tadeusz: Prawo do stowarzyszania się w Państwach Europy Środkowo- wschodniej w II połowie XIX wieku- początku XX wieku.

Świeczewska Iwona: Postęp techniczny w ujęciu makroekonomicznym.

Wołowiec Tomasz: Analiza aktualnej sytuacji prawno- ekonomicznej polskich gmin uzdrowiskowych.

Wołowiec Tomasz: Główne nieprawidłowości w praktyce poboru i wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zrobek Janusz: Marketingowa orientacja terenów wiejskich.

 

 1. 69. – Łódź : ŁTN, 2004. – 265 s.

Treść:

Duniewska Zofia: Z problematyki prawnego statusu studenta publicznej szkoły wyższej.

Fajczak-Kowalska Anita: Koszty jakości jako element systemu sterowania jakością.

Izydorczyk Jacek: Granice orzekania karnego sądu odwoławczego (na podstawie badań praktyki sądów okręgu łódzkiego).

Kucharska-Stasiak Ewa: Specyfika określania wartości na rynku nieruchomości.

Lipowski Wojciech: Zróżnicowanie wynagrodzeń w przemyśle w Polsce w latach 1999-2001. Ujęcie regionalne.

Łakoma Sylwia: Pojęcie, priorytet i treść dobra dziecka.

Mikołajczyk Joanna: Uwagi na tle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Stefański Artur: Standaryzacja wymagań kwalifikacyjnych w bankowości.

Trojak Mariusz: System zarządzania jakością a stopa zwrotu z akcji banków w Polsce.

Załęczna Magdalena: Przekształcenia zasobu mieszkaniowego województwa łódzkiego

Załucki Mariusz: Wygaśnięcie prawa do wspólnotowego znaku towarowego.

Zrobek Janusz: Determinanty rozwoju drobnej przedsiębiorczości na wsi.

 

 1. 70. – Łódź : ŁTN, 2004. – 259 s.

Treść:

Ciak Jolanta: Podatki a istnienie „szarej strefy” w gospodarce rynkowej.

Drinóczi Timea: Gospodarka rynkowa i wolność konkurencji w świetle węgierskiego prawa konstytucyjnego.

Florczak Waldemar: Modelowanie bilateralnej wymiany handlowej na przykładzie handlu zagranicznego Polski i Ukrainy.

Gruszeczki Krzysztof, Tarno Jan Paweł: Opłaty za korzystanie ze środowiska i kary pieniężne za jego zanieczyszczenie jako instrumenty ograniczające swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

Karcz-Kaczmarek Maria: Regulacja prawna tworzenia i bytu samorządu zawodowego.

Król Małgorzata, Matuszewski Jacek: Podpis w prawie polskim – przedstawienie wątpliwości.

Matera Paulina, Matera Rafał: Europejski proces integracji po zakończeniu zimnej wojny – dylematy w relacjach transatlantyckich.

Młynarska-Sobaczewska Agata: Konstytucyjne wskazania podmiotów praw człowieka.

Romanowski Grzegorz: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w najbiedniejszych krajach świata w świetle wskazań teorii.

Wierzbicka Agnieszka: Zagrożenia i bariery efektywne absorpcji funduszy unijnych.

Wojciechowski Bartosz: Rozstrzyganie tzw. trudnych przypadków poprzez odwołanie się do odpowiedzialności moralnej.

Wołowiec Tomasz: Zakres i kierunki harmonizacji podatków dochodowych w Unii Europejskiej.

Zieleniecki Marcin: Podmioty wykonujące zadania z zakresu ubezpieczenia emerytalnego.

Zrobek Janusz: Przydatność marketingu w pozyskiwaniu zasobów przez organizacje non profit.

 

 1. 71. – Łódź : ŁTN, 2005. – 297 s.

Treść:

Baranowski Paweł: Badanie opinii publicznej na temat inflacji.

Duniewska Zofia: Polisemia godności w terminologii prawnej.

Fajczak-Kowalska Anita: Zróżnicowanie wydatków w polskich gospodarstwach domowych.

Florczak Waldemar: Stabilność parametrów strukturalnych w ekonometrycznym modelu gospodarki narodowej Polski – studium empiryczne.

Lichomska Agnieszka: Dziesięć lat działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego (1995-2005).

Łon Eryk: Budżetowe uwarunkowania koniunktury na rynku akcji.

Maciejewska Joanna: Strategia modelowania procesów typu STR. Model realnego kursu walutowego.

Motowidlak Urszula, Więcek Jan: Finansowanie rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Polčák Radim: Normy w cyberprzestrzeni. Dlaczego?

Świerkocki Janusz: Wielostronna a dwustronna liberalizacja handlu międzynarodowego w świetle badań ekonomicznych.

Tokarski Tomasz: O zróżnicowaniu rozwoju ekonomicznego polskich regionów i podregionów.

Wołowiec Tomasz: Analiza porównawcza zasad opodatkowania dochodów osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej.

Załęczna Magdalena: Rynek mieszkaniowy w Wielkiej Brytanii jako obszar badawczy.

Zrobek Janusz: Innowacyjność w rozwoju drobnej przedsiębiorczości na wsi.

 

 1. 72. – Łódź : ŁTN, 2005. – 314 s.

Treść:

Florczak Waldemar: Modele ekonometryczne o zmiennych parametrach. Przegląd metodologiczny i przykłady zastosowań.

Jakubowski Ireneusz: Tadeusza Czackiego Rozprawa o Żydach a prawo rzymskie.

Król Monika: Wpływ regulacji prawno-rolnej na zakres korzystania z gruntu rolnego.

Łon Eryk: Konwergencja makroekonomiczna a koniunktura na rynku akcji.

Mielczarek Marcin Andrzej: Wolność wyznania a realizacja stosunku pracy.

Mirek Ireneusz: Czy drut telefoniczny jest budowlą (obiektem budowlanym) na gruncie podatku od nieruchomości?

Motowidlak Urszula, Więcek Jan: Rozwój rolnictwa ekologicznego.

Rogut Aleksandra: Popyt na pracę w Polsce w latach 1995-2004 oraz jego prognozy na lata 2005-2010.

Romanowski Grzegorz: Rola handlu zagranicznego we wzroście gospodarczym najbiedniejszych krajów świata.

Sakowska Marlena: Relacje pomiędzy prawem do ochrony danych osobowych a prawem do informacji publicznej.

Schlenzka Jasmin, Milej Tomasz: Erozja kompetencji parlamentów narodowych wskutek integracji europejskiej i próby jej przeciwdziałania na przykładzie parlamentu Republiki Federalnej Niemiec.

Sztaudynger Jan Jacek: Analiza wpływu procesów integracji na wzrost otwartości gospodarki w funkcjach importu i eksportu.

Zrobek Janusz: Public Relations w oddziaływaniu przedsiębiorstw na opinię publiczną.

 

 

ZAGADNIENIA RODZAJÓW LITERACKICH

 

Red.: t. 1-29: S. Skwarczyńska, J. Trzynadlowski, W. Ostrowski; t. 30-32: S. Skwarczyńska, J. Trzynadlowski, W. Ostrowski, G. Gazda; t. 33-37: J. Trzynadlowski, W. Ostrowski, G. Gazda; t. 39-42: G. Gazda, B. Pięczka, W. Ostrowski, M. Świerkocki; t. 43-47: G. Gazda, J. Jabłkowska, B. Pięczka, W. Ostrowski, M. Świerkocki; t. 48: G. Gazda, J. Jabłkowska, W. Ostrowski, M. Świerkocki.

 

 1. 1. – Łódź : Ossolineum, 1958. – 226 s.

Treść:

Backvis Claude: Autour du Satyre de Jan Kochanowski.

Hankiss Jean: Les genres littéraires.

Ingarden Roman: Von den Funktionen der Sprache im Theaterschauspiel.

Stopa Roman: Bajka u ludów Afryki. Studium o bajce afrykańskiej.

Trzynadlowski Jan: Poglądy Juliusza Kleinera na rodzaje literackie (na marginesie Studiów z zakresu teorii literatury).

 

 1. 2, zesz. 1 (2). – Łódź : Ossolineum, 1959. – 175 s.

Treść:

Kleiner Juliusz: The role of time in literary genres.

Klemperer Victor: Fénelon.

Michalski Stanisław F.: Zagadnienia rodzajów literackich w literaturze i poetyce indyjskiej.

Sovetov Sergej: K woprosu o poetike liričeskoj poemy Mcyri M. J. Lermontova.

 

 1. 2, zesz. 2 (3). – Łódź : Ossolineum, 1960. – 186 s.

Treść:

Hankiss Jean: Problèmes du roman historique.

Kšicová Danuše: Stolbcy Karla Čapeka.

Lewicki Bolesław W.: Problematyka rodzajów i gatunków w sztuce filmowej.

Stetka Ève: Claudel et la tragédie antique (I).

 

 1. 3, zesz. 1 (4). – Łódź : Ossolineum, 1960. – 176 s.

Treść:

Klausner Yehuda Arye: The evolution of the hebrew short-story: a survey.

Krzyżanowski Julian: Przysłowie.

Poggioli Renato: Wierzbowa fujarka.

Stetka Ève: Claudel et la tragédie antique (II).

 

 1. 3, zesz. 2 (5). – Łódź : Ossolineum, 1960. – 221 s.

Treść:

Fabre Jean: Intention et structure dans les romans de Marivaux.

Nowak-Dłużewski Juliusz: Poemat satyrowy w literaturze polskiej XVI i XVII w.

Ostrowski Witold: Imaginary history.

Sławińska Irena: Toward the definition of poetic drama.

Stavinohová Zdeňka: Gautier – critique de Delacroix (une page de l’histoire de la critique d’art comme genre littéraire).

Żurowski Maciej: Stendhal i powieść francuska dziewiętnastego wieku.

 

 1. 4, zesz. 1 (6). – Łódź : Ossolineum, 1961. – 236 s.

Treść:

Barta Johann: Zur Theorie der lyrischen Dichtung.

Cieślikowska Teresa: Les transformations des formes épiques brèves: nouvelle, recit.

Hankiss Elemér: The Hamlet-experience.

Hernas Czesław: Le „hejnał”, chant matinal polonais.

Iosifescu Silvian: Literaturnyje żanry i widy.

Trzynadlowski Jan: Information theory and literary genres.

 

 1. 4, zesz. 2 (7). – Łódź : Ossolineum, 1962. – 224 s.

Treść:

Albérès René Marill: Le roman esthétisant et ironique du symbolisme à la génération de 1925.

Babler Otto F.: Dantes Divina Commedia, ihr Titel und ihre literarische Gattung.

Krzyżanowski Julian: L’allégorie dans les courants romantiques.

Poggioli Renato: Staroświeccy ziemianie Gogola, czyli ekloga „odwrócona”.

Wyka Kazimierz: Słowa – klucze.

Zgorzelski Czesław: Über die Strukturtendenzen der Ballade.

 

 1. 5, zesz. 1 (8). – Łódź : Ossolineum, 1962. – 180 s.

Treść:

Giudici Enzo: Il problema dell’originalità della Délie di Maurice Scève (I).

Guiraud Pierre: La syntaxe expressive.

Hausenblas Karel: O stile detskoj poezii.

Jasińska Maria: Narrator w powieści (Zarys problematyki badań).

Mikulášek Miroslav: Razvitije sovetskogo vodevilja 20-ch i načała 30-ch godow.

Schober Rita: Aragons Semaine Sainte.

 

 1. 5, zesz. 2 (9). – Łódź : Ossolineum, 1962. – 175 s.

Treść:

Giudici Enzo: Il problema dell’originalità della Délie di Maurice Scève (II).

Krzyżanowski Julian: Zagadka i jej problematyka.

Maguire Brian Paul: L’Anti-theatre: le langage.

Sus Oleg: Zu einigen Problemen der Psychologie des literarischen und künstlerischen Schaftens.

 

 1. 6, zesz. 1 (10). – Łódź : Ossolineum, 1963. – 162 s.

Treść:

Hrabák Josef: Kilka uwag o współczesnej prozie czeskiej o tematyce budownictwa socjalistycznego.

Knowles Dorothy: Problèmes du theater populaire en France.

Łapiński Zdzisław: Psychology versus literary study.

Rzęsikowski Stanisław: Quelques problèmes actuels de la „Pure Forme” dans le théâtre. La dramaturgie de Stanisław Ignacy Witkiewicz.

 

 1. 6, zesz. 2 (11). – Łódź : Ossolineum, 1964. – 171 s.

Treść:

Cieślikowska Teresa, Cieślikowski Sławomir: The novel as an author-narrator – character pattern.

Kofta Maria: Zur Ästhetik des modernen Romans bei Robert Musil.

Opacki Ireneusz: Die Gestalt und dramatisierende Funktion des Erzählers in der polnischen epischen Ballade.

Poggioli Renato: Poco tempo silvano Dantego, czyli „oaza pasterska” w Boskiej komedii.

Stutterheim Cornelis F. P.: Prolegomena to a theory of the literary genres.

 

 1. 7, zesz. 1 (12). – Łódź : Ossolineum, 1964. – 137 s.

Treść:

Horálek Karel: Rodzaje literackie z punktu widzenia problematyki przekładowej.

Morawski Kalikst: Quelques aspects de la tragédie historique moderne en France (I).

Starzycki Andrzej: Thomas Mann’s Doctor Faustus – a contribution to the studies of musical facts in literature.

Sus Oleg: Anfänge der semantischen Analyse in der tschechischen Poetik (Josef Durdik und seine Theorie der dichterischen Sprache).

Weintraub Wiktor: Pan Tadeusz – an antiprophetic poem.

 

 1. 7, zesz. 2 (13). – Łódź : Ossolineum, 1965. – 146 s.

Treść:

Backvis Claude: Un spécimen particulier d’épopée historique: la Guerre de Chocim de Wacław Potocki.

Brodzka Alina: The concept of realism in the modern narrative prose.

Morawski Kalikst: Quelques aspects de la tragédie historique moderne en France (II).

Pollak Roman: Spolszczenia w staropolskim przekładzie Ariosta.

Urbanowicz Mieczysław: Deutsche Übersetzungen des Pan Tadeusz.

 

 1. 8, zesz. 1 (14). – Łódź : Ossolineum, 1965. – 154 s.

Treść:

Daleszak Bogdan: An attempted theory of the reportage.

Dinekow Petr: Razwitije żanrow w literature bołgarskogo wozrożdenija.

Irvin Michael: The Winter’s Tale as an experiment in form.

Lichaczow Dymitr: Niestylizacyjne naśladownictwo w literaturze staroruskiej.

Ziomek Jerzy: Zur Frage des Komischen.

 

 1. 8, zesz. 2 (15). – Łódź : Ossolineum, 1966. – 138 s.

Treść:

Balcerzan Edward, Osiński Zbigniew: Die theatralische Schaustellung im Lichte der Informationstheorie.

Dziemidok Bohdan: The comic and the tragic: certain aspects of mutual relations.

Horálek Karel: Wiersz ośmiozgłoskowy w słowiańskiej poezji ludowej.

Maatje Frank C.: Über den Sinn der Unterscheidung zwischen Stil und Struktur des Sprachkunstwerks.

Płaskowicka-Rymkiewicz Stanisława: Les lamentations ou ağitlar dans la création populaire turque.

Skwarczyńska Stefania: Un problème fondamental méconnu de la génologie.

Spink John St.: Rochester, Dehénault, Voltaire and a chorus form Seneca’s Troades: negation as a source of lyricism.

Závodský Artur: Remarques sur le caractère du tragique dans le drame et dans la ballade.

 

 1. 9, zesz. 1 (16). – Łódź : Ossolineum, 1966. – 152 s.

Treść:

Foster Ludmila A.: The grotesque: a method of analysis: with illustrations from Russian writers.

Labuda Alberta: Études sur l’évolution de l’esthétique gidienne. Étape de l’autobiographie lyrique.

Mikulášek Miroslav: Perwyj Wsesojuzdnyj Sjezd Sowietskich Pisatelej. K niekotorym istoriko-teoreticzeskim problemam sowetskoj dramaturgii i socialisticzeskogo realizma.

Ostrowski Witold: The fantastic and the realistic in literature. Suggestions on how to define and analyse fantastic fiction.

Suvin Darko: On individualist world view in drama.

 

 1. 9, zesz. 2 (17). – Łódź : Ossolineum, 1967. – 156 s.

Treść:

Dąbrowski Stanisław: Au Roi – un example d’astéisme polonais. Remarques analytiques sur une satire de Krasicki.

Etiemble René: L’Imposture du vers libre.

Falicki Jerzy: Le Ciné-roman d’Alain Robbe-Grillet,

Foster Ludmila A.: A configuration of the Non-Absolute. The structure and the nature of the grotesque.

Kupisz Kazimierz: Des recherches sur l’evolution du blazon au XVIe siècle.

Kuryłowicz Jerzy: Metaphor and metonymy in linguistics.

Labuda Alberta: Études sur l’evolution de l’esthetique gidienne. Vers l’art du roman.

 

 1. 10, zesz. 1 (18). – Łódź : Ossolineum, 1967. – 180 s.

Treść:

Chiţimia Ion C.: Genre et art littéraires surtout dans la création folklorique.

Françon Marcel: Mallarmé et la poésie du XVIe siècle. Sources Livresques. Mallarmé et les genres à forme fixe.

Jasińska Maria: The novelized biography and the biographical novel. Two inadequately distinguished genres of the belletristic biography.

Jost François: Problèmes de structure narrative. De La Nouvelle Héloise à Werther.

Kraus Cyril: L’Événement et le héros dans la ballade.

 

 1. 10, zesz. 2 (19). – Łódź : Ossolineum, 1968. – 202 s.

Treść:

Giudici Enzo: Il neoplatonismo di Louise Labé e due presunte fonti del Débat: Héroët e Corrozet.

Heistein Józef: Średnie formy prozy narracyjnej. „Romanzi brevi” oraz „racconi lunghi”.

Kofta Maria: Mythos und Mythologie bei Thomas Mann und Bolesław Prus.

Nag Martin: Jewtuszenko i Achmadulina. Razbor poety Jewtuszenko Bramskaja GES i poety Achmadulinoj Moja rodosłownaja.

Przemecka Irena: The elements of tragedy in O’Neill’s plays.

Suchy Viktor: Hermann Broch und der moderne Roman.

Szmydtowa Zofia: Spoken and literary tale.

Zgorzelski Andrzej: The types of a presented world in fantastic literature.

 

 1. 11, zesz. 1 (20). – Łódź : Ossolineum, 1968. – 171 s.

Treść:

Adlard John: Synaesthesia in the nineties and beyond.

Filipowska Irena: Les Thibault – Modèle de roman engage.

Frydrychs Anna: Problèmes concernant le „roman-fleuve”. I. Opinions de la critique au sujet du „roman-fleuve”.

Heistein Józef: Le Roman d’idée et roman-essai.

Maatje Frank C.: Versuch einer Poetik des Raumes. Der lyrische, epische und dramatische Raum.

Nałęcz-Wojtczak Jolanta: Poetic texture of Great Expectations by Charles Dickens.

Strzałko Maria: Les Dames et les hussards de Fredro dans l’ambiance des formes de la comédie européenne.

 

 1. 11, zesz. 2 (21). – Łódź : Ossolineum, 1969. – 207 s.

Treść:

Aldridge A. Owen: Biography and realism.

Frydrychs Anna: Problèmes concernant le „roman-fleuve”. II. Essai sur la structure du „roman-fleuve”.

Karczewska-Markiewicz Zofia: Roman-autoportrait. Eléments bergsoniens dans Jean-Christophe.

Klátik Zlatko: Über die Poetik der Reisebeschreibung.

Składankowa Maria: Ghazal.

Vuletić Branko: Dimension sonore de la poésie.

 

 1. 12, zesz. 1 (22). – Łódź : Ossolineum, 1969. – 143 s.

Treść:

Krysiński Włodzimierz: Six personnages en quête d’auteur. Remise en question du théâtre traditionnel à illusion scénique.

Michałowska Teresa: The beginnings of genological thinking, antiquity – middle ages.

Osiński Zbigniew: Le „Symbolisme du centre” au théâtre de Wilam Horzyca.

Ragojsza B. P.: Problema werlibra w bełorusskoj poezii.

Robinson Grenville R.: Répertoire théâtral et problèmes de son expression politique. I. Le theater français et la guerre 1940-1945.

 

 1. 12, zesz. 2 (23). – Łódź : Ossolineum, 1970. – 142 s.

Treść:

Michałowska Teresa: Genological notions in the renaissance theory of poetry.

Pelc Janusz: Old Polish emblems (Introduction to the problems).

Pomorska Krystyna: On the „classicism” in contemporary American poetry (Four dozen songs by Cornel Adam Lengyel).

Robinson Grenville R.: Repertoire théâtral et problèmes de son expression politique. II. Le Théâtre français et la guerre 1946-1960.

 

 1. 13, zesz. 1 (24). – Łódź : Ossolineum, 1970. – 160 s.

Treść:

Bałutowa Bronisława: The group dynamics in the plots of Ivy Compton-Burnett.

Jost François: Le contexte européen du sonnet.

Malić Zdravko: La construction du Trans-Atlantique de Witold Gombrowicz.

Miodońska-Brookes Ewa: La composition du temps dramatique dans l’oeuvre de Stanislas Wyspiański étudiée d’apres Achilleis.

Teixeira de Oliveira Cecilia: La literature „gauchesca”.

 

 1. 13, zesz. 2 (25). – Łódź : Ossolineum, 1971. – 144 s.

Treść:

Giudici Enzo: Vincenzo Cardarelli poeta.

Gyenis Vilmos: Les mémoires et l’anecdote. Le development de la prose hongroise du XVIII siecle et les affinities entre les deux genres.

Jechová Hana: Métaphore baroque et métaphore romantique.

Tamás Atilla: Über einige Probleme der Struktur des dichterischen Kunstwerks.

Zgorzelski Andrzej: Time setting in J. R. R. Tolkien’s The lord of the rings.

 

 1. 14, zesz. 1 (26). – Łódź : Ossolineum, 1971. – 120 s.

Treść:

Giudici Enzo: Il mondo poetico di Salvatore Quasimodo.

Grzędzielska Maria: Grande et petite métaphore.

Heistein Józef: I metodi di evasione nella narrativa italiana trale due guerre.

Krysiński Włodzimierz: L’Acte gratuit ou l’experience de l’authenticite chez Dostoievski et Gide (Les possédés et Les caves du Vatican).

Przemecka Irena: Herman Melville’s and Robert Lovell’s Benito Cereno: tale into drama.

 

 1. 14, zesz. 2 (27). – Łódź : Ossolineum, 1972. – 204 s.

Treść:

Angenot Marc: Le héros du roman populaire.

Bodenham Henry L.: Les dramaturges français devant le personnage de Don Juan (1898-1970).

Darring Gerald E.: Structural unity in Forefathers’ eve part III.

Hopp Lajos: Le genre épistolaire hongrois.

Kolek Leszek: Music in literature – presentation of Huxley’s experiment in „musicalization of fiction”.

Kwapień Maria: The anti-utopia as distinguished from its cognate literary genres in modern british fiction.

Labuda Barbara: Les signaux génériques dans le Voyage en Grande Garabagne d’Henri Michaux.

Szili Joseph: Universal periods in literary history.

Zgorzelski Andrzej: Understanding fantasy.

 

 1. 15, zesz. 1 (28). – Łódź : Ossolineum, 1972. – 160 s.

Treść:

Bojtár Endre: Wert und Wertung des literarischen Werkes.

Hvišč Josef: Die genologische Interpretation der Literatur.

Michałowska Teresa: The nation of lyrics and the category of genre in ancient and later theory of poetry.

Sarkany Stéphane: Elements d’analyse d’une théorie sociologique de la nouvelle européenne au XXe siecle.

 

 1. 15, zesz. 2 (29). – Łódź : Ossolineum, 1972. – 172 s.

Treść:

Brzoza Halina: Muzykalnyje principy chdożestwiennogo postrojenija powiesti – poemy I. Bunina Mitina Lubow.

Chiţimia Ion C.: L’evolution de la fable en tant que structure et art littéraires.

Geltman Levine Madeline: Some functions of literary allusion in Kwiaty polskie.

Labuda Aleksander W.: Citation, commentaire et autocommentaire du narrateur. Remarques sur la poetique du texte écrit.

 

 1. 16, zesz. 1 (30). – Łódź : Ossolineum, 1973. – 126, [1] s.

Treść:

Darring Walter, Darring Gerald: Mickiewicz’s dramatic poem Forefathers’ Eve as millenarian prophecy.

Ďurišin Dionýz: Genre aspect of comparative literature.

Marek Edmond: Alpuhara: de la peste á Grenade á la censure du tsar. Motifs et mobiles d’une ballade mauresque d’Adam Mickiewicz.

Morawski Kalikst: Il romanzo storico italiano dopo il Romanticismo.

 

 1. 16, zesz. 2 (31). – Łódź : Ossolineum, 1973. – 144 s.

Treść:

Françon Marcel: Sur les poémes a forme fixe de Clément Marot.

Heistein Józef: L’Estetique de S. I. Witkiewicz et l’avant-garde théátrakle en France.

Mikulašek Miroslav: Żanrowyje izmiennija ranniej sowietskoj dramaturgii. Mistierija-buff W. Majakowskiego.

Robinson Grenville R.: La dame aux camélias: le probleme de sa place dans l’histoire de la litterature française.

Sekrecka Mieczysława: La conception de la poésie et du poète dans l’oeuvre de Saint-Martin, le Philosophe Inconnu.

Terlecki Tymon: Polish historical antecedents of surrealism in drama.

 

 1. 17, zesz. 1 (32). – Łódź : Ossolineum, 1974. – 131 s.

Treść:

Kolek Leszek: English novel of ideas. An attempt at a preliminary definition and description of the genre.

Margolin Uri: On three types of deductive models in genre theory.

Melanowicz Mikołaj: The drama of disillusionment in modern Japanese literature until 1923. The main problems in the interpretation of the poetry of Hagiwara Sakutaru.

Sieradzka-Grymińska Teresa: Brendan Behan’s Confessions of an Irish rebel – a sample of Anglo-Irish novelized autobiography.

Sus Oleg: Dramat przeciw powieści. Nowe pojęcie twórczości w transformowanym sartryźmie.

 

 1. 17, zesz. 2 (33). – Łódź : Ossolineum, 1974. – 122 s.

Treść:

Antoniadis Roxandra V.: The dream as design in Balzac and Faulkner.

Drążkiewicz Joanna: Understanding suspense.

Folejewski Zbigniew: Marinetti and the emergence of futurism.

Krajka Wiesław: The lyrical element in Kipling’s fairy-stories.

Sidorenko Galina K.: Swobodnyj stich w jego otnoszenii k sistemam stichosłożenija.

 

 1. 18, zesz. 1 (34). – Łódź : Ossolineum, 1975. – 132 s.

Treść:

Hopp Lajos: Le genre et la méthode de l’adaptation hongroise des Journées amusantes.

Knowles Dorothy: Le theatre: lieu d’une prise-de-conscience-du-monde-contemporain.

Kšicowá Danuše: Poemy Lermontowa i jewropejskij romantizm.

Larouche Claude: Lectures itinerantes (Itinéraire d’alchimie poétique depuis Baudelaire jusquá la poésie visuelle et phonique).

Marino Adrian: Remarques sur l’evolution de la notion „Comedie”.

Rieger Anna: Final scenes in Shakespeare’s tragedies.

 

 1. 18, zesz. 2 (35). – Łódź : Ossolineum, 1975. – 111 s.

Treść:

Grinfeld Taisija Ja.: Tautasdziesma. Łotyszskaja narodnaja piesnia Tautasdziesma. Un chant folklorique lettonien.

Marczewska Bożena: The criticism and the science of literature. On the novel about writing novel.

Mejłach Michaił B.: Diałogiczeskije żanry poezii trubadurow.

Sarkany Stéphane: Emblème de l’aliénation: le signe faussé (La confidence Africaine de Roger Martin du Gard).

 

 1. 19, zesz. 1 (36). – Łódź : Ossolineum, 1976. – 122 s.

Treść:

Bialik Włodzimierz: Der Berliner Simplicissimus oder Franz Biberkopf als Exemplum im Spiel der Transzendenz.

Gorski Andrew: Baudelaire and Dostoevsky (Affinities on the concept of the man-god).

Krysiński Wladimir: Le „paralittéraire” et le „littéraire” dans le texte Romanesque moderne. Fonctionement de la citation et de l’objet chez John Don Passos et Claude Simon.

Marino Adrian: Sur l’évolution de la théorie du genre épique.

Sus Oleg: One some structural-semantic problems in Mukarovsky’s theory of aesthetic norm.

Voigt Vilmos: Towards a theory of theory of genres in folklore.

 

 1. 19, zesz. 2 (37). – Łódź : Ossolineum, 1976. – 124 s.

Treść:

Melanowicz Mikołaj: Narrator and character in Japanese prose. A discussion based on Tanizaki Jun’ichiro’s work.

Sasu Aurel: Une théorie des genres littéraires dans les rhétoriques roumaines.

Sigal Georges: Une nouvelle fantastique polonaise antérieure à l’homme invisible de H. G. Wells: L’Invisible de Sygurd Wiśniowski (1881).

Sławińska Irena: La structure temporelle du drame brechtien (La vie de Galilée).

Tamás Atilla: Über die Bedeutung des Wortes „Lyrik” (Beitrag zu den Grundfragen der Systematisierung von Kunstgattungen).

 

 1. 20, zesz. 1 (38). – Łódź : Ossolineum, 1977. – 128 s.

Treść:

Bojtár Endre: Signe et chose dans la litterature d’avant-garde de l’Europe de l’Est.

Czaplejewicz Eugeniusz: Dialogue theory of a litterary work.

Fabre Jean: Introduction générale (au sujet de l’édition des Oeuvres complètes de Diderot. Au nom du Comité de publication: Herbert Dieckmann, Jacques Proust, Jean Varloot, secrétaire général).

Daoust Yvette: Roger Planchon et les problemes du theatre.

Rzadkowska Ewa: Jean Fabre (1904-1975).

Spink John S.: „Sentiment”, „Sensible”, „Sensibilité”: les mots, les idees, d’après les „Moralistes” français et britanniques du début du dixhuitieme siècle.

Varloot Jean: Diderot et les genres littéraires. Problèmes de plan pour des Ouevres completes.

 

 1. 20, zesz. 2 (39). – Łódź : Ossolineum, 1977. – 132 s.

Treść:

De Vos Luk: Science fiction as trivialliteratur: some ontological problems.

Iljow Stiepan P.: Paraboliczeskije powiesti Cingiza Ajtmatowa.

Kalaga Wojciech: Tragi-comedy od tragicomedy?

Kushner Eva: The dialogue of the French Renaissance: work of art or instrument of inquiry?

Ożóg Andrzej Krzysztof: La conception du drame réaliste-poètique de Tadeusz Różewicz confrontée à son oeuvre dramatique.

Zoest Aart J. A. van: Le signe iconique dans les textes.

 

 1. 21, zesz. 1 (40). – Łódź : Ossolineum, 1978. – 135 s.

Treść:

Angenot Marc: Le discours du corps feminin.

Aulotte Robert: Les Gueux dans la litterature française du XVI siecle.

Kupisz Kazimierz: La Mal mariée et l’Heptaméron. Contribution à l’histoire d’un theme littéraire.

Mejłach Michaił: Żanrowaja struktura poezji trubadurow (II). Żanr sirwenty i primikajuszczije żanry.

Rutten Pierre van: Eloa, l’ambiguë.

Sasu Voichiţa: La lyrique feminine française du Moyen Age et de la Renaissance. Entre rhetorique et sentiment.

 

 1. 21, zesz. 2 (41). – Łódź : Ossolineum, 1978. – 123 s.

Treść:

Frizman Leonid G.: Ustojcziwije elementy stila russkoj romanticzeskoj elegii i ich idiejno-estieticzeskaja funkcyja.

Labuda Barbara: La liberté dans l’univers romanesque d’André Malraux.

Marino Adrian: Avant-garde: rupture, renversement, destruction.

Widenor Maggs Barbara: Reljkovic’s Satyr and the georgic tradition didactic poetry in 18th century Croatia.

Wiszniowska-Figiel Marta: Edward Bond and violence.

Závodský Artur: Remarques sur la dramaturgie théâtrale.

 

 1. 22, zesz. 1 (42). – Łódź : Ossolineum, 1979. – 138 s.

Treść:

Bojtár Endre: Die Geschichtlichkeit der marxistischen Literaturwissenschaft.

Cieślikowski Sławomir: On some correspondences between the sanskrit and European theory of literature.

Flaker Aleksander: Rodzaje literackie awangardy rosyjskiej.

Maciejewski Zbigniew: Polimorfizm żanra „biograficzeskoj prozy” Mariny Cwietajewoj.

Papiór Jan: Vom Epos zum „totalen Roman”? Bemerkungen zu den genetischen Möglichkeiten eines episierend en Dichterwerkes.

Rutten Pierre van: Les structures du sonnet.

 

 1. 22, zesz. 2 (43). – Łódź : Ossolineum, 1979. – 120 s.

Treść:

Etiemble René: Du „pantun” malais au „pantoum” a la française.

Gruzińska Aleksandra: „Le conte enchasse” de Nordier a Villiers de l’Isle-Adam.

Hołota Maciej: The „closed” and „open” structure in a „cyclic” story. Exemplifield by Katherine Anne Porter’s The grave.

Hvišč Josef Problems of genologie typology.

Kopystianskaja Nonna: Dwa tipa czeszskogo satiriczeskogo romana naczała 20-ch godow.

Żbikowski Tadeusz: Some remarks on the origin of the Nan-Hsi plays.

 

 1. 23, zesz. 1 (44). – Łódź : Ossolineum, 1980. – 124 s.

Treść:

Bal Mieke: L’Iconicite narrative.

Firpo Arturo Roberto: Un ejemplo de autobiografia medieval: Las Memorias de Leonor Lopez de Córdoba (1400).

Kortner Aiex Nola: A luso-brasilian classic: the formal satire As Cartas Chilenas.

Sasu Voichiţa: Tradition et modernité dans le roman autobiographique.

Stachniak Ewa: The problem of personal relations in E. M. Forster’s novels.

Zoest Aart J. A. van: Le fictionnel et le non-fictionnel.

 

 1. 23, zesz. 2 (45). – Łódź : Ossolineum, 1980. – 130 s.

Treść:

Bellenger Yvonne: A propos de la description dans la poésie française du XVI siècle.

Bobes Naves Maria del Carmen: Sintaxis literaria en el poema.

Khouri Nadia: The grotesque: archeology of an anti-code.

Wróblewska Elżbieta: Leśmian and the fairy-tale.

Zgorzelski Andrzej: Towards a theory of systemic featuring of a literary text.

 

 1. 24, zesz. 1 (46). – Łódź : Ossolineum, 1981. – 118, [1] s.

Treść:

Gazda Grzegorz: L’Avant-garde et la tradition des genres litteraires.

Giudici Enzo: Pontus de Tyard discepolo di Maurice Scève.

Hopp Lajos: L’Adaptation et l’interpretation du „Contrat social” en Hongrie.

Leiderman Naum L.: Żanrowyje idiei M. M. Bachtina.

Przyboś-Connor Julia: Montage cinématographique et montage mélodramatique. L’esthétique du fragment.

Yllera Alicia: La técnica de la farsa francesa y el teatro y el teatro cómico al final de la edad media (continuara).

 

 1. 24, zesz. 2 (47). – Łódź : Ossolineum, 1981. – 110, [1] s.

Treść:

Hoeydonck Gilbert van: The dutch rural novel in Flanders (1900-1945).

Maduka Chukwudi T.: Limitation and possibility: the intellectual as hero-type in Peter Abraham’s A wreath for Udomo.

Priwałowa Marija P.: Dniewnyje zwiozdy Olgi Bierggolc. (Zamietki o żanrowoj specifikie).

Rutten Peter van: Northrop Frye et la litérature.

Yllera Alicia: La tecnica de la farsa francesa y el teatro cómico al final de la edad media (Continuación).

 

 1. 25, zesz. 1 (48). – Łódź : Ossolineum, 1982. – 124, [2] s.

Treść:

Bleton Paul: Le Mauvais genre. Secret, immanence et savoir dans la sémantique du roman d’espionnage français (à suivre).

Castillo Jose Romera: Bases para un estatuto cientifico de la literature.

Kšicová Danuše: Puszkinskije tradicyi i antitradicyi w poemach Wielemira Chlebnikowa.

Ngessimo Mutaka Mathé: The Nande’s conception of man’s genesis and Apocalypse.

Sarkany Stéphane: Qu’en est-il d’une institution littéraire internationale? (Remarques á propos de l’histoire éditoriale des Dubliners de Joyce et des structures de l’institution anglo-saxonne).

Trzynadlowski Jan: Aesthetic determinants of satirical cartoon.

 

 1. 25, zesz. 2 (49). – Łódź : Ossolineum, 1982. – 117, [1] s.

Treść:

Bleton Paul: Le mauvais genre. Secret, immanence et savoir dans la sémantique du roman d’espionnage français (Suite et fin).

De Vos Luk: The rhetoric of iteration. The apocalyptic mood in literature as metaphor of western world conception.

Gruzińska Aleksandra: Structure in Octave Mirbeau’s Le jardin des supplices.

Ostrowski Witold: Historical sources of the poetics of the crime novel and detective short-story.

Rutten Pierre van: La problematique des sens dans La divine comédie.

 

 1. 25, zesz. 3 (50). – Łódź : Ossolineum, 1982. – 118 s.

Treść:

Škreb Zdenko: Der Detektivroman.

Skwarczyńska Stefania: Sur l’histoire de la revue scientifique internationale „Zagadnienia Rodzajów Literackich“ – „Woprosy litieraturnych żanrow“ – „Les Problèmes des Genres Litteraires“.

 

 1. 26, zesz. 1 (51). – Łódź : Ossolineum, 1984. – 115, [2] s.

Treść:

Aszyk Urszula: Aspecto generico en la dramaturgia del „nuevo teatro” español.

Chrzanowska-Karpińska Ewa: Irony and the novel.

Leiderman Naum: Tierie ticzeskaja model żanra.

Okafor Raymond Nnadozie: Le Nacisse Noir – l’homme africain à la recherché de lui-même.

Sekrecka Mieczysława: La théorie de la fiction d’après la doctrine classique.

 

 1. 26, zesz. 2 (52). – Łódź : Ossolineum, 1985. – 123, [1] s.

Treść:

Canoa-Galiana Joaquina: Estructura de La hija del capitán de R. den Valle-Inclán.

Kushner Eva: Théorie et practique du dialogue á la Renaissance.

Papiór Jan: Von der Phrontisterie und dem Atticismus zur offenen Möglichkeitsformen. Versuch einer Typologie diachronischer Ironieformen.

Sasu Voichiţa: Le roman médiéval françois – récit d’un apprentissage.

 

 1. 27, zesz. 1 (53). – Łódź : Ossolineum, 1985. – 136 s.

Treść:

Bleton Paul: Exotisme, imperialisme: composantes de la sémantique narrative du roman d’espionnage français.

Elbaz Robert: The mechanics of repetition in the discourse of Ernest Hemingway.

Gomez-Moriana Antonio: Autobiografia y discurso ritual. Problemàtica de la confesion autobiogràfica destinada al tribunal inquisitorial.

Heistein Józef: Extension de la notion de littérature en relation avec le phénomène de la réception. Projet d’une étude à faire.

Jeffery David: Gabriel Cousin: sa conception du Thèâtre Populaire.

Robinson Grenville R.: Antonin Artaud et Eugène Ionesco.

Thoms Andrée, Harger-Grinling Virginia: L’Art de Robbe-Grillet à travers La jalousie.

 

 1. 27, zesz. 2 (54). – Łódź : Ossolineum, 1986. – 120 s.

Treść:

Gorzkowska Regina: Love’s labor’s lost as a love debate. Consideration of the ending.

Marinis Marco de: Le spectacle théâtral comme texte.

Mikulašek Miroslaw: Niekotoryje żanrowyje i morfołogiczeskoje tendencii sowietskoj prozy i dramy 20-ch i 30-ch godow i tradicii jewropojskich litieratur.

Starzycki Andrzej: On the use of the generalized notion of „possible worlds” in literary studies.

Szymczyk-Kluszczyńska Grażyna, Kluszczyński Ryszard W.: Poéme cinématographique. Analyse d’un type des relations entre la littérature et le cinéma.

Warner Christiane: „La désintegration du donc”: „L’Intention poétique” – naissance du discours de la relation et la retraite du Genre.

 

 1. 28, zesz. 1 (55). – Łódź : Ossolineum, 1986. – 156 s.

Treść:

Czaplejewicz Eugeniusz: What is happening to critical analysis?

Czyż Antoni: „La dévotion” baroque. Types génériques mineurs.

Damianowa Rumiana: Pis’ma w żanrowoj sistiemie bołgarskoj litieratury w epochu wozrożdienija.

Michałowska Teresa: The earlier notion of „poem” and genological problems.

Sus Oleg: Programmatische Ausgangspunkte der Ästhetik des tschechischen Poetismus. Glücksauffassung und Antropologismus in der linksfreundlichen Avantgarde der zwanziger Jahre.

Żbikowski Tadeusz: The beginnings of theatrical reflection in ancient China.

 

 1. 28, zesz. 2 (56). – Łódź : Ossolineum, 1987. – 136 s.

Treść:

Danecki Janusz: The beginnings of theoretical literary reflection among the Arabs.

Elbaz Robert: Of absence and excess in the discourse of Scott Fitzgerald.

Flamend Jan: Im Banne der Sprache.

Gibińska Marta: Extralinguistic determinants of style in drama.

Sokolianskij Mark: Fiłosofskij roman epochi Proswieszczenija. Woprosy genezisa i żanrowogo swojeobrazija.

Zalewski Andrzej: Allgemeine Probleme des diskursiven Roman.

 

 1. 29, zesz. 1 (57). – Łódź : Ossolineum, 1987. – 134 s.

Treść:

Flamend Jan: Le concept de genre chez Bakhtine repris.

Gibińska Marta: Some remarks on the dramatic presentation of romance material in The tempest W. Shakespeare.

Kšicova Danuše: Das musikalische Prinzip der Symphonien von Andrej Belyj.

Kyossev Aleksander: Sound and meaning: a Bulgarian study of the phonic structure in fiction.

Maduka Chukwudi T.: La jeunesse africaine et l’identité culturelle d’apres Climbié de Bernard Dadié.

Sasu Voichiţa: Les arts d’aimer au Moyen Age en France.

Sokolianskij Mark: Dramaticzeskij pamflet, jego istoki i ewolucija.

 

 1. 29, zesz. 2 (58). – Łódź : Ossolineum, 1987. – 121, [1] s.

Treść:

Demers Jeanne: Le conte écrit – vers une typologie.

Hadaczek Bolesław: Der polnische Entwicklungsroman (1918-1939).

Marinis Marco de: Understanding theatre: towards a historical semiotics as an epistemology of the theatrical disciplines.

Sasu Voichiţa: Le „bons enseignements”.

Świontek Sławomir: La situation théâtrale inscrite dans le texte dramatique.

Tujibikile Mutoke: The English language and African literature in English.

Ziomek Henryk: Los monarcas en el teatro de Lope de Vega.

 

 1. 30, zesz. 1 (59). – Łódź : Ossolineum, 1988. – 125, [1] s.

Treść:

Creek Shawl: Informal discourse on poetics and prosody, variation and ellipsis.

Czaplejewicz Eugeniusz: Platonic beginnings of literary criticism.

Grudzień Anna: Milton’s God and Paradise lost.

Kluszczyński Ryszard W.: Qu’est – ce que c’est l’avant-garde?

Novikov Michaj: Wkład I. S. Turgieniewa w stanowlenije tromana kak żanra.

Okafor Raymond Nnandozie: La recherche esthétique chez Kourouma: Les soleils des indépendences.

 

 1. 30, zesz. 2 (60). – Łódź : Ossolineum, 1988. – 120 s.

Treść:

Bialik Włodzimierz: Angst, Hoffnung und ewige Wunschträume: J. M. Simmels Roman Bitte, lass die Blumen leben.

Kujawińska-Courtney Krystyna: Shakespeare’s English history plays as a dramatic genre.

Smurzyński Marek: A sententious character of the Persian ghazal as its structural feature.

Soucy Anne-Marie: Caricature as a language of popular culture.

Ziomek Henryk: El „loco amor” en la poesia renacentista.

 

 1. 31, zesz. 1-2 (61-62). – Łódź : Ossolineum, 1988. – 260 s.

Treść:

Brzoza Halina: Przypowieść o Wielkim Inkwizytorze jako pseudo-przytoczenie „improwizowanego poematu” w Braciach Karamazow Fiodora Dostojewskiego.

Cieślikowska Teresa: Tekst intelektualny. Tekst – kontekst – intertekst (sytuacje graniczne).

Dudek Gerhard: Obraznost’ i metaforika w Prizrakach I. S. Turgieniewa.

Mitosek Zofia: Motywacja znaku poetyckiego a poetyka implikowana (na przykładzie twórczości Norwida).

Novikov Michaj: Mietod poeticzeskogo i stilisticzeskogo analiza s estieticzeskoj toczki zrienija.

Olędzki Mirosław: Problematyka opisu w Popiołach Stefana Żeromskiego.

Péter Mihaly: K woprosu o t. n. koswiennych rieczewych aktach (Na materiale Anny Karieninoj L. N. Tołstogo).

Pietrasiewicz Bogumił: „… si j’avais des talents romanesques?”. Le problème du roman dans les écrits de Cyprian Norwid.

Schaarschmidt Gunter: Multilingualizm and the problem of literary style.

Sidorenko Galina: Estieticzeskoje znaczenije stichowego ritma.

Skubalanka Teresa: Lingwistyczna kategoria czasu w narracji epickiej i lirycznej.

Winner Thomas G.: Parallelism in prose narration: the prose of Anton Chekhov.

 

 1. 32, zesz. 1 (63). – Łódź : Ossolineum, 1991. – 135 s.

Treść:

Bobes Naves Jovita: Los indices personales en los relatos de F. Ayala Muertres de perro y El fondo del vaso.

Borgmeier Raimund: Satire and science fiction.

Ostrowski Witold: The English way to a modern dream-vision of the future.

Sasu Voichiţa: Le testament.

 

 1. 32, zesz. 2 (64). – Łódź : Ossolineum, 1991. – 144 s.

Treść:

Białas Zbigniew: Homer’s Ulysses and Joyce’s Leopold Bloom as archetypal personalities.

Bony Alain: The vicar of Wakefield as a philosophic tale: a generic approach.

Jajte Irena: The structure of the grotesque. An introductory analysis.

Kostkowska Justyna: Physics and the Alexandria Quartet by L. Durell.

Sokolianski Mark: Modifikacija komedii nrawow w dramaturgii Oskara Uajlda.

Wicher Andrzej: Some cultural aspects of the relationship between the „Breton lays” and the tale of magic.

 

 1. 33, zesz. 1 (65). – Łódź : Ossolineum, 1991. – 127, [4] s.

Treść:

Kluszczyński Ryszard W.: Les genres du film classique d’avant-garde.

Knops Tilo Rudolf: Questioning (post)-strukturalism: the subversion of abstract antinomies in Godard’s Detective (1984).

Kowalik Barbara: Late-medieval literary theory in the light of some modern literary concepts.

Szajnert Danuta: Jeszcze o „błędzie intencyjności” (Intencja autora a interpretacja dzieła literackiego – wprowadzenie do analizy problemu).

Szeliga-Ossowska Anna: Le mythe et la littérature: rapports compliqués.

 

 1. 33, zesz. 2 (66). – Łódź : Ossolineum, 1992. – 122, [1] s.

Treść:

Chrzanowska-Karpińska Ewa: The realism of „surfaces” and „disconnections” varieties of American minimalist prose.

Dąbrówka Andrzej: Epoche, Gattung, individueller Wert. Zur empirischen Stilgeschichte des mittelniederländischer Dramas.

Pospišil Ivo: Smysł i kontiekst żanrowoj konwiergiencii mifa i chrioniki.

Trzynadlowski Jan: Komizm. Kategoria i wyznacznik gatunkowy.

Żabski Tadeusz: Romans rycerski XIX wieku.

 

 1. 34, zesz. 1-2 (67-68). – Łódź : ŁTN, 1992. – 147 s.

Treść:

Beeler Karin E.: Mario und der Zauberer and Le torrent. Event, narrative style and silhouette in the novella.

Gajlewicz Adam: The archetype of wanderer and the quest motif W. H. Auden’s poetry.

Kšicová Danuše: Poetika biesiedy w romanie Dym I. S. Turgieniewa.

Ostrowski Witold: Pseudo-genre terms.

Sasu Voichiţa: Quelques notes sur le blason.

Sokolianskij Mark: Neoromantizm kak litieraturnoje tieczenije.

Swirski Peter: Ontological structure in genre analysis.

 

 1. 35, zesz. 1-2 (69-70). – Łódź : ŁTN, 1992. – 159 s.

Treść:

Haman Aleš: Specifity of artistic literary communication and its sign system.

Karpiński Eva C.: The author in search of the controlling image: John Barth’s The tidewater tales.

Kewes Paulina: „To quote or not to quote”. A postmodernist’s genological dilemma in Edward Bonda Restoration.

Knowles Dorothy: L’autobiographie d’Armand Gatti en transparence dans son oeuvre écrite.

Kostkowska Justyna: Jacobs room and The waves: Virginia Woolf’s pursuit of Mrs. Brown or life itself.

Sawicki Piotr: La narrativa republicana durante la Guerra de España y su misión social.

Sokolianskij Mark: Russkij Makbiet ili istoriczieskaja chronika. Eszcze raz o żanrie Borisa Godunowa.

Zakęs Beata: Technicas narrativas de Mario Vargas Llosa.

Zgorzelski Andrzej: The systemic potential of a dramatic text as theatrical codex.

 

 1. 36, zesz. 1-2 (71-72). – Łódź : ŁTN, 1993. – 224, [5] s.

Treść:

Barczyński Janusz: Les montagnes sur la mer noir de Wilhelm Mach un camouflage littéraire?

Hodrová Daniela: Le Météore de Čapek – roman ouvert sur le thème: voyage au pays exotique.

Karcz Andrzej: The narrative structure in St. Petersburg by Andrei Bely.

Klave Janina Z.: Pierwsza powieść północno-amerykańska.

Kopystjanskaja Nonna: K woprosu o sistemnosti w izuczenii żanra.

Majcher Agnieszka: Wyznaczniki gatunkowe współczesnej polskiej ballady (1939-1969).

Pare Joseph: Aperçu de la dimension malinke de la trilogie romanesque de Massa M. Diabeté (Esthétique de la parole et vision du monde).

Skwara Marta, Skwara Marek: „Dziwne spotkania” w literaturze współczesnej czyli o żywotności anagnoryzmu.

Świrek Anna: Mirona Białoszewskiego „pamiętnik gadany” – spory wokół gatunku.

Świontek Sławomir: Le dialogue dramatique et le métathéâtre.

 

 1. 37, zesz. 1-2 (73-74). – Łódź : ŁTN, 1994. – 211, [2] s.

Treść:

Bartoszewska Jolanta: Efecto „prosaico” en la obra de Jose Hierro.

Brzoza Halina: K woprosu poeticzeskoj iknontropogii liriczeskij dialog I. W. Kribulina s Z. Herbertom i A. Biskupskim.

Grudzińska Grażyna: Octavio Paz – poeta w labiryncie świata.

Karcz Andrzej: The structure of The three sisters by Anton Chekhov.

Kewes Paulina: The politics of the stage and the page: source plays for George Powells A very good wife (1693) in their production and publication context.

Klawe Janina Z.: Fernando Pessoa – poeta wieloosobowy.

Kłys Tomasz: Diegetic dominants in the fiction film.

Kopystjanskaja Nonna: Chronoton kak aspekt izuczenija żanrowoj sistemy romantizma.

Korska Joanna: Ku nowoczesnej sztuce audiowizualnej czyli teatralny Scenariusz dla nieistniejącego ale możliwego aktora instrumentalnego Bogusława Schaeffera.

Swirski Peter: Critical mass: mass literature and generic criticism.

 

 1. 38, zesz. 1-2 (75-76). – Łódź : ŁTN, 1995. – 176, [1] s.

Treść:

Folejewski Zbigniew: Some problems of semantics in painting and in poetry: Maiakovskii, Pasternak and italian manifesto of futurist painting.

Grudzińska Grażyna: Pisarze w roli przywódców narodu. Związki literatury i polityki w krajach hispanoamerykańskich w XIX wieku.

Haman Aleš: Epika a mýtus v české poezii 80. let 19. stoleci.

Karpiński Eva C.: The rhetoric of liberation in Harriet Jacobs Incidents in the life of a slave girl, written by herself.

Miczka Tadeusz: The play of plays in postmodern cinema.

Sokolianskij Mark: Ironia i jej rol’ w stanowlenji nowogo wremeni.

Ślósarska Joanna: Lingwistyczne i epistemologiczne konteksty fikcji literackiej.

Ysern i Lagarda Joseph Antoni: Acostament al concepte d’exemplum des dela perspectiva d’un exemplari catalá del segle XV.

 

 1. 39, zesz. 1-2 (77-78). – Łódź : ŁTN, 1996. – 199, [2] s.

Treść:

Bálánescu Sorina: O literaturnom żanre Diennika pisatiela F. M. Dostoievskogo.

Beeler Karin E.: The ugly German: ethnic fatherhood and the canadian experience in Marion Quednau’s The butterfly chair.

Hodrová Daniela: Le roman initiatique.

Macura Vladimir: The idyll and the topos of the „Cottage” as a Czech national stereotype.

Okafor Ndidi R.: Occultism as vehicle of meaning on West African literature.

Sławek Tadeusz: William Blake i piekielna poetyka kultury.

Szajnert Danuta: Interpretator na rozdrożu albo rozterki byłego antyintencjonalisty.

 

 1. 40, zesz. 1-2 (79-80). – Łódź : ŁTN, 1997. – 199, [2] s.

Treść:

Barczyński Janusz: Problematyka rodzajowości i literackości u Gerarda Genette’a.

Inglot Mieczysław: Poetyckie testamenty liryczne (Uwagi wokół wiersza Testament mój Juliusza Słowackiego).

Knowles Dorothy: Un dramaturge français, Armand Gatti, face au camp de concentration et à l’univers concentrationnare.

Martuszewska Anna: Parabola czy paraboliczność? Problematyka sposobu istnienia niektórych gatunków w prozie XX wieku.

Pacek Krzysztof: Zagadnienie prawdy w myśli Tadeusza Kantora.

Rachwał Tadeusz: Genologiczne konteksty, czyli narodziny nie gatunku.

Sokolianskij Mark, Cybulskaja Wiktoria: Powiest’ ili nowiella (żanrowoje swojeobrazije puszkinskogo Wystrieła).

Valcarová Anna: Über die Kreativität bei Übersetzung von Gedichten.

Žemberova Viera: Author’s strategy and moral values in Ján Johanides’ fiction.

 

 1. 41, zesz. 1-2 (81-82). – Łódź : ŁTN, 1998. – 256, [1] s.

Treść:

George Brian: Writting in the margins: Benedetto and Occitanie.

Morris Paul D.: Gravity’s rainbow and Mikhail Bakhtin’s poetics of the novel.

Ray Rani: Rhetoric, textuality and meaning.

Stanislavová Zuzana: The sign of the langue and style in the work of Slovak short story writer Dušan Dušek.

Szymczyk-Kluszczyńska Grażyna: O współczesnych teoriach poematu prozą.

Tarnogórska Maria: Wiersz a poemat. Rozważania genologiczne.

Tokarz Bożena: Konsy Srečko Kosovela.

Wilkoń Aleksander: Kategorie stylistyczne w poezji barokowej.

Žilka Tibor: Postmodern narrative text.

 

 1. 42, zesz. 1-2 (83-84). – Łódź : ŁTN, 1999. – 258, [1] s.

Treść:

Bátorová Maria: Symbolische literarische Figur.

Sokoljanskij Mark, Cybulskaja Wiktoria: Sistema żanrow kak literaturowedčeskaja kategorija.

Holý Jiři: Der tschechische utopische Roman der zwischenkriegszeit und Palę Paryż von Bruno Jasieński.

Morawiec Arkadiusz: Opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. (Podstawowe zagadnienia genologiczne).

Oddó Maria: L’antipoésie de Nicanor Parra.

Pospišil Ivo: Paradoxes of genre evolution: the 19th russian novel.

Russova Svetłana H.: Tip awtora – „izgoja” w russkoj poezii Ukrainy.

Vakhrushev Vladimir: Thackeray’s Vanity Fair as a kind of Victorian „anti-novel”.

Valverde Maria de Fátima: Subjectivé et genres litéraires dans les métapoèmes de Saint-John Perse.

Žemberová Viera: Grotesqueness in the fiction by Stanislav Rakús.

 

 1. 43, zesz. 1-2 (85-86). – Łódź : ŁTN, 2000. – 260 s.

Treść:

Ecker Hans Peter: Über zwei Komödien der Deutschen Aufklärung: I. Witz und Anmut. Johan Elias Schlegels Konversationskomödie. Die stumme Schönheit. II. Süsser Schein der Traurigkeit. Christian Füchtegott, Gellerts weinerliches Lustspiel. Die zärtlichen Schwestern.

Gałązka Wojciech: Żniwiarz Jordana Jovkova. Przestrzeń przedstawiona i pełnia metafizyczna.

Leszczak Oleg: Postmodernizm: epocha, fiłosofskaja mysl’ ili naprawlienije w iskusstwie?

Lozowy Éric: Les corps de la mémoire. Écriture et corporalité dans l’oeuvre de Chalamov.

Poliszczuk Jarosław: Fiłosowskaja refleksija poezii w usłowijach „postfiłosowskoj” epochi.

Ślósarska Joanna: Profilowanie zdarzeń w poezji – wymiary sceny.

Tynecka-Makowska Słowinia: Prefreudowskie antycypacje w antycznych interpretacjach snów. Przykład Platona, Herodota i Cycerona.

Žemberová Viera: Emanation relations between form and meaning in a literary text.

Žilka Tibor: Value system of the narrative texts.

 

 1. 44, zesz. 1-2 (87-88). – Łódź : ŁTN, 2001. – 224 s.

Treść:

Arendt Dieter: Günter Grass Racine laßt sein Wappen andern – Versuch einer Gedicht-Interpretation.