MONOGRAFIE / WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 

2022

 Atlas historyczny miasta Łodzi ➤ 

 Publikacja drukowana
 Rok wydania: 2022
 ISBN: ISBN 978–83–60655–96–2      ISBN 978–83–66287–97–6


2019  

Atlas historyczny miasta Łodzi ➤
Dla Nauki, Edukacji, Kultury, Gospodarki i Społeczeństwa

red. Marek Koter

Publikacja on-line
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-60655-93-1


 

2019

Słownik przyrodniczy kręgowców. Tom III – Płazy i gazy ➤

Rajmund Lepert

Liczba stron: 520
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-60655-94-8


 

2018

Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015 ➤

red. Mariola Antczak, Magdalena Przybysz-Stawska

Liczba stron: 408
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-8142-249-9

 


 

2018

Józef Mozga. Twórca „Wesołego Autobusu” ➤

Maria Kwiatkowska

Liczba stron: 56
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60655-91-7

 


 

2018  

Wieloznaczność nazwisk Polaków

Agnieszka Raszewska-Klimas

Liczba stron: 432
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-60655-88-7

 


 

2017

 Dzieła kameralne Maxa Regera. Inspiracja twórczością wielkich kompozytorów Michał Rot

 Słownik nazwisk mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic w XIX- XX wieku, t. 3 –  Agnieszka Raszewska-Klimas, Elżbieta Piotrowicz, Lidia Pacan-Bonarek

 Słownik nazwisk mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic w XIX- XX wieku, t. 4 –  Agnieszka Raszewska-Klimas, Elżbieta Piotrowicz, Lidia Pacan-Bonarek

 

2016

Atlas ekourbanistyczny zielonej infrastruktury miasta Łodzi, Teka 1, Tom 1a – Andrzej Długonski, Marek Szumański

Początki literatury kryminalnej w Anglii  – Witold Ostrowski

Pokolenia naukowców. Tradycje rodzinne – redaktozy:  Kazimierz Jędrzejewski, Edward Karasiński

Słownik nazwisk mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic w XIX-XX wieku, t. 1 – Agnieszka Raszewska-Klimas, Elżbieta Piotrowicz, Lidia Pacan-Bonarek

Słownik nazwisk mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic w XIX-XX wieku, t. 2 – Agnieszka Raszewska-Klimas, Elżbieta Piotrowicz, Lidia Pacan-Bonarek

 

 2015

Architektura Łodzi Akademickiej – redaktor Stanisław Liszewski

Rektorzy Państwowych Wyższych Uczelni w Łodzi 1945-2016. Suplement – redaktor Elżbieta Paradowska

Sejm Wielki (1788-1792). Studium z dziejów łagodnej rewolucji – Wojciech Szczygielski

Słownik przyrodniczy kręgowców polsko-angielsko-francuski (i mianownictwo naukowe). Tom II. Ryby – Rajmund Lepert

 

 2014

Pamiętnik naukowca – Tadeusz Pawlikowski

Rzeczownikowe derywaty sufiksalne w gwarach północnomałopolskich i małopolsko-mazowiecko-wielkopolskiego pogranicza – Beata Gala-Milczarek, Sławomir Gala

 

2013

Folklor jako inspiracja twórczości wybranych kompozytorów słowiań-skich XIX i XX wieku – Anna Liszewska

Ludzie matematyki łódzkiej – Zbigniew Jerzy Jakubowski

Mocarze czasu – pomnikowe drzewa w świecie i na ziemi łódzkiej – Janusz Hereźniak

Mój ojciec porucznik rezerwy Tadeusz Poklewski-Koziełł 7 X 1890-10 VII 1942 – Tadeusz Szczepan Poklewski-Koziełł

Profesor Adam Szpunar 1913-2002 – redaktor Wojciech Katner

Selectet Medieval and Religious Themes in the Works of C. S. Lewis and J. R. R. Tolkien – Andrzej Wicher

Wille fabrykanckie 1870-1939 – Krzysztof Stefański

 

2012

Festiwale Nauki, Techniki i Sztuki w promocji łódzkiego środowiska akademickiego – Edward Karasiński

Nauka łódzka na tle nauki w Polsce i w Europie – Stanisław Liszewski, Ewa Szafrańska, Anita Wolaniuk

 

2011

Bunt, masa, maszyna. Protesty łódzkich tkaczy w kwietniu 1861 r. – Natalia Królikowska, Cezary Pawlak

Dyrektorzy Łódzkiego Towarzystwa  Naukowego 1936–2010 – Julian  Kuciński

Foreign Direct Investment. The Case of Lodz Region –  red.  Janusz Świerkocki

From Europe to Europeans and beyond. Meanings of Europe through people′s biographical experiences – red. Kaja Kaźmierska

Leksykon wyrazów i zwrotów lekarskich – Zbigniew Kostrzewa

Non sensistis gladios – red. Olgierd  Ławrynowicz, Jerzy Maik, Piotr A. Nowakowski

Praca dyplomowa z turystyki. Podręcznik akademicki – Waldemar Cudny, Blanka Gosik, Maria Piech, Rafał Rouba

Powrót do Afryki – Stanisław Bąkowicz

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego – red.  Janusz Świerkocki

Słownik przyrodniczy kręgowców polsko-angielsko-francuski (i mianownictwo naukowe) – Rajmnud Lepert

Sztuka wykonawcza we współczesnej muzyce saksofonowej – Jacek Delong

Wydziały ŁódzkiegoTowarzystwa Naukowego 1936–2011 – red. Wanda M. Krajewska

 

2010

Bibliotekarstwo według Bolesława Świderskiego – Myśl, Praktyka, Dydaktyka –  red. Stanisława Kurek-Kokocińska

Byłem prezydentem – Jan Berner

Demokratyczne państwo prawne w teorii i praktyce w państwach Europy Środkowej i Wschodniej – red. Krzysztof Skotnicki

Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie – Rafał Rouba

Indeks alfabetyczny i indeks a tergo do Słownika ludowego Karola Dejny – Sławomir Gala, Grażyna Frank-Rakowska, Beata Gala-Milczarek

Maluję więc jestem – Andrzej Marian Bartczak

Meandry i wyzwania procesu globalizacji – Ziemowit Szczakowski

Łódź a monograph of the city – Stanisław Liszewski ed.

Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji – red. Sławoj Tanaś

Rozwój społeczno-gospodarczy Łodzi w warunkach jednolitego rynku europejskiego – Zdolność Łodzi do konkurowania na jednolitym rynku europejskim –  red. Janusz Świerkocki

 

2009

Bezpieczeństwo dzieci w szkole i rodzinie w Łodzi

Bibliotekarstwo według Bolesława Świderskiego – myśl, praktyka, dydaktyka Łódź – Monografia Miasta

Oficyna Wydawnicza „Łódzkie Towarzystwo Naukowe” w latach 1947–2008

Prezydenci Miasta Łodzi

Słownik Badaczy Literatury – t. 10 

Słownik Badaczy Literatury – Suplement t. 6–10

 

2012

Festiwale Nauki, Techniki i Sztuki w promocji łódzkiego środowiska akademickiego – Edward Karasiński

Nauka łódzka na tle nauki w Polsce i w Europie – Stanisław Liszewski, Ewa Szafrańska, Anita Wolaniuk

 

2011

Bunt, masa, maszyna. Protesty łódzkich tkaczy w kwietniu 1861 r. – Natalia Królikowska, Cezary Pawlak

Dyrektorzy Łódzkiego Towarzystwa  Naukowego 1936–2010 – Julian  Kuciński

Foreign Direct Investment. The Case of Lodz Region – red. Janusz Świerkocki

From Europe to Europeans and beyond. Meanings of Europe through people′s biographical experiences – red. Kaja Kaźmierska

Leksykon wyrazów i zwrotów lekarskich – Zbigniew Kostrzewa

No sensistis  gladios – red. Olgierd  Ławrynowicz, Jerzy Maik, Piotr A. Nowakowski

Praca dyplomowa z turystyki. Podręcznik akademicki – Waldemar Cudny, Blanka Gosik, Maria Piech, Rafał Rouba

Powrót do Afryki – Stanisław Bąkowicz

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu  gospodarczego  województwa  łódzkiego – red.  Janusz Świerkocki

Słownik  przyrodniczy kręgowców polsko-angielsko-francuski (i mianownictwo naukowe) – Rajmnud Lepert

Sztuka wykonawcza we współczesnej muzyce saksofonowej – Jacek Delong

Wydziały Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 1936–2011 – red. Wanda M. Krajewska

 

2010

Bibliotekarstwo według Bolesława Świderskiego – Myśl, Praktyka, Dydaktyka –  red. Stanisława Kurek-Kokocińska

Byłem prezydentem – Jan Berner

Demokratyczne państwo prawne w teorii i praktyce w państwach Europy Środkowej i Wschodniej – red. Krzysztof Skotnicki

Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie – Rafał Rouba

Indeks alfabetyczny i indeks a tergo do Słownika ludowego Karola Dejny – Sławomir Gala, Grażyna Frank-Rakowska, Beata Gala-Milczarek

Maluję więc jestem – Andrzej Marian Bartczak

Meandry i wyzwania procesu globalizacji – Ziemowit Szczakowski

Łódź a monograph of the city – Stanisław Liszewski ed.

Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji – red. Sławoj Tanaś

Rozwój społeczno-gospodarczy Łodzi w warunkach jednolitego rynku europejskiego – Zdolność Łodzi do konkurowania na jednolitym rynku europejskim –  red. Janusz Świerkocki

 

2009

Bezpieczeństwo dzieci w szkole i rodzinie w Łodzi

Bibliotekarstwo według Bolesława Świderskiego – myśl, praktyka, dydaktyka Łódź – Monografia Miasta

Oficyna Wydawnicza „Łódzkie Towarzystwo Naukowe” w latach 1947–2008

Prezydenci Miasta Łodzi

Słownik Badaczy Literatury – t. 10 

Słownik Badaczy Literatury – Suplement t. 6–10

 


 

 

BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
W LATACH 1936-2005

MONOGRAFIE

 

 

1939

 1. TOWARZYSTWO Przyjaciół Nauk w Łodzi : 19. XI. 1936 – 31. III. 1939. – Łódź : („Drukarnia Polska” Ludomira Mazurkiewicza i S-ki), 1939. – 46, [1] s.

Treść: Roliński Ignacy: Stara i nowa logika.

 

 1947

 1. PAWŁOWSKI Leszek Kazimierz: Sur la biologie du Cystobranchus fasciatus (Kollar). – Łódź : ŁTN, 1947. – 16 s. – (Prace Wydziału III ; nr

 

 1. STIEBER Zdzisław: Problem językowej i etnicznej odrębności Podhala. Odczyt wygłoszony na Dorocznym Zebraniu Uroczystym ŁTN dnia 8 grudnia 1946 r. – Łódź : ŁTN, 1947. – 19 s. – (Odczyty ; nr 1)

 

 1. UŁASZYN Henryk: Pochodzenie etniczne nazwy Ukrainiec. – Łódź : ŁTN, 1947. – 14 s. – (Prace Wydziału I ; nr 1)

 

 1. WIŚNIEWSKI Feliks Joachim: La théorie des noyaux. – Łódź : ŁTN, 1947. – 12 s. – (Prace Wydziału III ; nr 1)

 

 1948

 1. BARANOWSKI Bohdan: Polska a Tatarszczyzna w latach 1624-1629. – Łódź : ŁTN, 1948. – 134 s. – (Prace Wydziału II ; nr 1)

 

 1. BORNSTEIN Benedykt: Teoria absolutu : metafizyka jako nauka ścisła. – Łódź : ŁTN, 1948. – 130 s. – (Prace Wydziału I ; nr 2)

 

 1. CHAŁASIŃSKI Józef: Idea narodu i idea socjalizmu w dziejach Europy nowoczesnej. Odczyt wygłoszony na Dorocznym Zebraniu Uroczystym dnia 14 grudnia 1947 roku. – Łódź : ŁTN, 1948. – 57 s. – (Odczyty ; nr 2)

 

 1. DYLIK Jan: Ukształtowanie powierzchni i podział na krainy podłódzkiego obszaru. – Łódź : ŁTN, 1948. – 46 s., il., mapa. – (Acta Geographica Universitatis Lodziensis ; nr 1). – (Prace Wydziału III ; nr 3)

 

 1. DYLIK Jan: Rozwój osadnictwa w okolicach Łodzi. – Łódź : ŁTN, 1948. – 88 s., il., mapy. - (Acta Geographica Universitatis Lodziensis ; nr 2). – (Prace Wydziału III ; nr 4)

 

 1. JAŻDŻEWSKI Konrad: Atlas do pradziejów Słowian. – Cz. 2 : tekst. – Łódź : ŁTN, 1948. – 140 s. - (Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis ; nr 1). – (Prace Wydziału II ; nr 2)

 

 1. JAŻDŻEWSKI Konrad: Atlas to the Prehistory of the Slavs. – Part 2 : text. – Łódź : ŁTN, 1948. – 144 s. - (Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis ; nr 1). – (Prace Wydziału II ; nr 2)

 

 1. KOŁODZIEJCZYK Leszek: On the radio signal sent out vertically to the ground. – Łódź : ŁTN, 1948. – 22 s. – (Prace Wydziału III ; nr 10)

 

 1. KOŁODZIEJCZYK Leszek: The passage of electromagnetic waves through the ionosphere. – Łódź : ŁTN, 1948. – 26 s. – (Prace Wydziału III ; nr 6)

 

 1. PAWŁOWSKI Leszek Kazimierz: Contribution à la systématique des sangsues du genre Erpobdella de Blainville. – Łódź : ŁTN, 1948. – (Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensis ; nr 1). – (Prace Wydziału III ; nr 8)

 

 1. SKWARCZYŃSKA Stefania : Systematyka głównych kierunków w badaniach literackich. – T. 1. – Łódź : ŁTN, 1948. – 315 s. – (Wydział I ; nr 4)

 

 1. STIEBER Zdzisław: Toponomastyka Łemkowszczyzny. – Cz. 1: Nazwy miejscowości. – Łódź : ŁTN, 1948. – 78 s. – (Prace Wydziału I ; nr 3)

 

 1. WIŚNIEWSKI Feliks Joachim: La section efficace d’une particule lourde. – Łódź : ŁTN, 1948. – 14 s. – (Prace Wydziału III ; nr 5)

 

 1. WIŚNIEWSKI Feliks Joachim: Sur une déduction possible des équations invariantes du champ électromagnétique. – Łódź : ŁTN, 1948. – 23 s. – (Prace Wydziału III ; nr 9)

 

 

1949

 1. BOLESKI Andrzej: Juliusza Słowackiego liryka lat ostatnich : (1842-1848). – Łódź : ŁTN, 1949. – 118 s. – (Prace Wydziału I ; nr 5)

 

 1. DEMBOWSKI Jan: Zachowanie się zwierząt a ich rozwój. Odczyt wygłoszony na Dorocznym Zebraniu Uroczystym dnia 19 grudnia 1948 roku. – Łódź : ŁTN, 1949. – 18 s. – (Odczyty ; nr 3)

 

 1. JAŻDŻEWSKI Konrad: Atlas do pradziejów Słowian. – Cz. 1 : mapy. – Łódź : ŁTN, 1949. – 20 s. – (Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis ; nr 1). – (Prace Wydziału II ; nr 2)

 

 1. JAŻDŻEWSKI Konrad: Atlas to the Prehistory of the Slavs. – Part 1 : maps. – Łódź : ŁTN, 1949. – 20 s. – (Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis ; nr 1). – (Prace Wydziału II ; nr 2)

 

 1. KACZOROWSKI Stanisław: O niektórych przekształceniach podziału. – Łódź : ŁTN, 1949. – 128 s. – (Prace Wydziału I ; nr 7)

 

 1. KLEKOWSKI Romuald: Contribution à la connaissance du Crapaud calamite Bufo calamita Laurenti 1768. – Łódź : ŁTN, 1949. – 20 s. : il. - (Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensis ; nr 3). – (Prace Wydziału III ; nr 13)

 

 1. KOŁODZIEJCZYK Leszek: 1. Stationary waves in ionosphere; 2. Time taken by the radio signal sent out vertically to the ground. – Łódź : ŁTN, 1949. – 15 s. – (Prace Wydziału III ; nr 15)

 

 1. MICHALSKI Ireneusz: Struktura antropologiczna Polski w świetle materiałów wojskowego zdjęcia antropologicznego. – 2 cz. – Łódź : ŁTN, 1949. – (XVII, 236 ; 110) s., il., tab. – (Acta Anthropologica Universitatis Lodziensis ; nr 1). – (Prace Wydziału III ; nr 7)

 

 1. SANDNER Henryk,: Contribution à la connaissance de la faune parasitaire des Batraciens des environs de Varsovie. – Łódź : ŁTN, 1949. – 28 s. - (Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensis ; nr 2). – (Prace Wydziału III ; nr 12)

 

 1. STIEBER Zdzisław: Toponomastyka Łemkowszczyzny. – Cz. 2: nazwy terenowe. – Łódź : ŁTN, 1949. – 113 s. – (Prace Wydziału I ; nr 6)

 

 1. WIŚNIEWSKI Feliks Joachim: La masse électromagnétique des particules élementaires. – Łódź : ŁTN, 1949. – 19 s. – (Prace Wydziału III ; nr 17)

 

 1. WIŚNIEWSKI Feliks Joachim: Le mouvement de deux particules lourdes qui s’attirent en raison inverse de la 4 puissance de leurs distance. – Łódź : ŁTN, 1949. – 14 s. – (Prace Wydziału III ; nr 14)

 

 1950

 1. BARANOWSKI Bohdan: Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku. – Łódź : ŁTN, 1950. – 256 s. – (Prace Wydziału II ; nr 3)

 

 1. DUTKIEWICZ Józef: Francja a Polska w 1831 r. – Łódź : ŁTN, 1950. – 185 s. – (Prace Wydziału II ; nr 4)

 

 1. SCHNAYDER Jerzy: De periegetarum Graecorum reliquiis. – Łódź : ŁTN, 1950. – 95 s. – (Prace Wydziału I ; nr 9)

 

 1. SKWARCZYŃSKI Zdzisław: Chłop i sprawa chłopska w romansie stanisławowskim. – Łódź : ŁTN, 1950. – 154 s. – (Prace Wydziału I ; nr 8)

 

 1. UŁASZYN Henryk: Znaczenie nazw Wielkopolska i Małopolska. – Łódź : ŁTN, 1950. – 40 s. – (Prace Wydziału I ; nr 10)

 

 1951

 1. BOLESKI Andrzej: Spośród słownictwa Króla-Ducha. – Cz. IV, 1. – Łódź : ŁTN, 1951. – 90 s. – (Prace Wydziału I ; nr 13)

 

 1. DEJNA Karol: Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski. – Cz. 1: Atlas. – Łódź : ŁTN, 1951. – 408 s., tabl. – (Prace Wydziału I ; nr 12). – Zob. też poz.: 59

 

 1. KLEKOWSKA Zuzanna: Badania nad rozrodczością pijawek z rodzaju Erpobdella de Blainville. – Łódź : ŁTN, 1951. – 40 s. – (Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensis ; nr 5). – (Prace Wydziału III ; nr 18)

 

 1. RYNKOWSKA Anna: Działalność gospodarcza władz Królestwa Polskiego na terenie Łodzi przemysłowej w latach 1821-1831. – Łódź : ŁTN, 1951. – 254 s., tabl. – (Prace Wydziału II ; nr 5)

 

 1. SANDNER Henryk: Badania nad fauną pijawek. – Łódź : ŁTN, 1951. – 50 s. – (Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensis ; nr 4). – (Prace Wydziału III ; nr 16)

 

 1. STĘPIEŃ Lucjan: Badania nad powstawaniem tarczy zastoinowej. – Łódź : ŁTN, 1951. – 60 s., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 1)

 

 1. UŁASZYN Henryk: Język złodziejski. – Łódź : ŁTN, 1951. – 90 s. – (Prace Wydziału I ; nr 11)

 

 1. WILCZKOWSKI Eugeniusz: O psycho-chemicznych odruchach we krwi u ludzi. Odczyt wygłoszony na Dorocznym Zebraniu Uroczystym dnia 18 grudnia 1949 roku. – Łódź : ŁTN, 1951. – 28 s. – (Odczyty ; nr 4)

 

 1. ZAJĄCZKOWSKI Stanisław: Studia nad terytorialnym formowaniem ziemi łęczyckiej i sieradzkiej. – Łódź : ŁTN, 1951. – 87 s., tabl. – (Prace Wydziału II ; nr 7)

 

 1952

 1. BARANOWSKI Bohdan: Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku. – Łódź : ŁTN, 1952. – 181 s. – (Prace Wydziału II ; nr 13)

 

 1. BIULETYN wydawniczy [Łódzkiego Towarzystwa Naukowego]. – Nr 1. – Łódź : [b. w.], (Wrocławska Druk. Naukowa), 1952. – 23 s.

 

 1. BOJANOWICZ Kazimierz: Badania nad zawartością potasu we krwi w chorobie wrzodowej. – Łódź : ŁTN, 1952. – 25 s. – (Prace Wydziału IV ; nr 2)

 

 1. DOBROWOLSKI Jan: O elektrometrycznym oznaczaniu soli rtęciowych bez użycia pomocniczego źródła prądu. – Łódź : ŁTN, 1952. – 24 s. – (Prace Wydziału III ; nr 21)

 

 1. DYLIKOWA Anna: O metodzie badań strukturalnych w morfologii glacjalnej. – Łódź : ŁTN, 1952. – 74 s., il., tabl. – (Acta Geographica Universitatis Lodziensis ; nr 3). – (Prace Wydziału III ; nr 11)

 

 1. KLEKOWSKI Romuald: Studia nad małżoraczkami (Ostracoda) wód śródlądowych słonych i siarczanych. – Łódź : ŁTN, 1952. – 36 s. – (Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensis ; nr 6). – (Prace Wydziału III ; nr 19)

 

 1. LISTE des publications. – Łódź : ŁTN, 1952. – 19 s.

 

 1. SWARYCZEWSKI Antoni: O nowym przyrządzie do sporządzania orientowanych preparatów z kryształów. – Łódź : ŁTN, 1952. – 9 s. – (Prace Wydziału III ; nr 23)

 

 1. SWARYCZEWSKI Antoni: Stałe geometryczne i optyczne kryształów CuCl.3CSN2H4. – Łódź : ŁTN, 1952. – 10 s. – (Prace Wydziału III ; nr 20)

 

 1. SWARYCZEWSKI Antoni: Studia nad strukturą kryształów AgJO3. – Łódź : ŁTN, 1952. – 11 s. – (Prace Wydziału III ; nr 22)

 

 1. WARĘŻAK Jan: Osadnictwo kasztelanii łowickiej (1136-1847). – Cz. 1. – Łódź : ŁTN, 1952. – 286 s., tabl. – (Prace Wydziału II ; nr 6). – Zob. też poz.: 216, 347

 

 1953

 1. BOJANOWICZ Kazimierz: Badania nad ośrodkową regulacją odczynów ustrojowych : doniesienia I-VII dotyczące metodyki badań i hematologii. – Łódź : ŁTN, 1953. – 70 s. – (Prace Wydziału IV ; nr 3)

 

 1. CHAŁASIŃSKI Józef: Z zagadnień kultury kapitalizmu : studia i szkice. – Łódź : ŁTN, 1953. – 185 s. – (Prace z Historii Myśli Społecznej ; t. 1)

 

 1. DEJNA Karol: Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski. – Cz. 2. – Łódź : ŁTN, 1953. – 208 s., mapy. – (Prace Wydziału I ; nr 15). – Zob. też poz.: 38

 

 1. DYLIK Jan: O peryglacjalnym charakterze rzeźby środkowej Polski. – Łódź : ŁTN, 1953. – 109 s., il., tabl., mapy. – (Acta Geographica Universitatis Lodziensis ; nr 4). – (Prace Wydziału III ; nr 24)

 

 1. FONBERG Elżbieta: Przewlekła nerwica doświadczalna u psa z dominującymi zaburzeniami ruchowymi. – Łódź : ŁTN, 1953. – 41 s. – (Prace Wydziału III ; nr 27)

 

 1. KAMIŃSKA Janina: Grody wczesnośredniowieczne ziem Polski Środkowej na tle osadnictwa. – Łódź : ŁTN, 1953. – 267 s. – (Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis ; nr 2). – (Prace Wydziału II ; nr 11)

 

 1. KAMIŃSKI Aleksander: Jaćwież : terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne. – Łódź : ŁTN, 1953. – 207 s., tabl. – (Prace Wydziału II ; nr 14)

 

 1. KROH Jerzy: Mikrochemiluminescencja soli sodowej chloryloaminy kwasu benzenosulfonowego. – Łódź : ŁTN, 1953. – 48 s. – (Prace Wydziału III ; nr 25)

 

 1. ŁOPATYŃSKA Lidia: Rodzaje dramatyczne we Francji w XX wieku. – Łódź : ŁTN, 1953. – 58 s. – (Prace Wydziału I ; nr 17)

 

 1. SCHNAYDER Jerzy: De itinerariis poematis Romanorum. – Łódź : ŁTN, 1953. – 47 s. – (Prace Wydziału I ; nr 14)

 

 1. SEREJSKI Marian Henryk: Studia nad historiografią Polski. – Cz. 1: K. B. Hoffman. – Łódź : ŁTN, 1953. – 136 s. – (Prace Wydziału II ; nr 8)

 

 1. ŚMIECH Witold: Rozwój historyczny polskich grup spółgłoskowych *sŕ *źŕ *žř. – Łódź : ŁTN, 1953. – 164 s., mapa. – (Prace Wydziału I ; nr 16)

 

 1. ZBROŻYNA Andrzej: Zjawisko nieutożsamiania bodźca działającego na różnych tłach fizjologicznych u psów. – Łódź : ŁTN, 1953. – 32 s. – (Prace Wydziału III ; nr 26)

 

 1954

 1. GROTOWSKI Marian: Optyka. – Łódź : ŁTN, 1954. – 515 s., il. – (Prace Matematyczno-Fizyczne UŁ). – (Prace Wydziału III ; nr 32)

 

 1. KACZANOWSKA Jadwiga: Bibliografia prac Juliusza Marchlewskiego. – Łódź : Ossolineum, 1954. – XX, 205 s. – (Prace Wydziału II ; nr 15)

 

 1. KŁOSKOWSKA Antonina: Machiavelli jako humanista na tle włoskiego Odrodzenia. – Łódź : Ossolineum, 1954. – 155 s. – (Prace z Historii Myśli Społecznej ; t. 4)

 

 1. LEWIŃSKA Helena, JĘDRZEJEWSKA Halina: Wpływ metylotiouracylu na leukopoezę zwierząt doświadczalnych. – Łódź : ŁTN, 1954. – 27 s., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 4)

 

 1. MICHALSKI E., ŻUK-KUNASZEWSKA M.: Elektrometryczne oznaczanie jodków metodą polaryzacji jednej z elektrod. – Łódź : PWN, 1954. – 16 s. – (Prace Wydziału III ; nr 34)

 

 1. MUSIATOWICZ Tadeusz: Rozchodzenie się ciepła w cieczy w zależności od prędkości i rodzaju przepływu. – Łódź : ŁTN, 1954. - 52 s. – (Prace Matematyczno-Fizyczne UŁ ; nr 1). - (Prace Wydziału III ; nr 28)

 

 1. NADOLSKI Andrzej: Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku. – Łódź : Ossolineum, 1954. – 287 s. – (Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis ; nr 3). – (Prace Wydziału II ; nr 12)

 

 1. PROBLEM humanizmu / J. Chałasiński, K. Chałasińska, A. Kłoskowska, W. Piotrowski. – Łódź : Ossolineum, 1954. – 131 s. – (Prace z Historii Myśli Społecznej ; t. 2)

Treść:

Chałasińska Krystyna: Listy z więzienia – Antonio Gramsci.

Chałasiński Józef: Humanizm socjalistyczny i rewolucja kulturalna.

Chałasiński Józef: Problem Renesansu i Humanizmu w Polsce.

Chałasiński Józef, Chałasińska Krystyna: Oskarżam – Emil Zola.

Chałasiński Józef, Kłoskowska Antonina: Wielki wiek Francji.

Kłoskowska Antonina: Problem Odrodzenia w burżuazyjnej historiografii.

Piotrowski Wacław: Franciszek Rabelais.

 

 1. SZUBERT Wacław: Studia o Fryderyku Skarbku jako ekonomiście. – Łódź : Ossolineum, 1954. – 175 s. – (Prace z Historii Myśli Społecznej ; t. 3)

 

 1. WŁODAWER Paulina: O trawieniu i metabolizmie wosku u mola woskowego (Galleria Mellonella). – Łódź : PWN, 1954. – 30 s. – (Prace Wydziału III ; nr 29)

 

 1. WOJTCZAK Lech: Badania nad enzymami oddechowymi mola woskowego (Galleria Mellonella). – Łódź : PWN, 1954. – 46 s. – (Prace Wydziału III ; nr 31)

 

 1. ZAWADZKI Aleksander: Hodoskopowe wyznaczanie przebiegu koherentnych i niekoherentnych cząstek jonizujących. – Łódź : ŁTN, 1954. – 159 s. – (Prace Matematyczno-Przyrodnicze UŁ). – (Prace Wydziału III ; nr 30)

 

 1955

 1. BARANOWSKI Bohdan: Sprawy obyczajowe w sądownictwie wiejskim w Polsce wieku XVII i XVIII. – Łódź : Ossolineum, 1955. – 117 s. – (Prace Wydziału II ; nr 16)

 

 1. CAŁKA Wacław: Morfologia mięśnia piersiowego większego i piersiowego mniejszego z uwzględnieniem cech konstytucyjnych. – Łódź : PWN, 1955. – 45 s. – (Prace Wydziału IV ; nr 6)

 

 1. CHOJNOWSKI Józef Ryszard: Mechanizm mocznicy chloropenicznej. – Łódź : PWN, 1955. – 54 s., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 5)

 

 1. JEWTUCHOWICZ Stefan: Struktura sandru. – Łódź : PWN, 1955. – 56 s., il., tabl. – (Acta Geographica Universitatis Lodziensis ; nr 5). – (Prace Wydziału III ; nr 40)

 

 1. KOTARBIŃSKI Tadeusz: Traktat o dobrej robocie. – Łódź : Ossolineum, 1955. – 360 s. – (Prace Wydziału I ; nr 18)

 

 1. ŁAPICKI Borys: Poglądy prawne niewolników i proletariuszy rzymskich : studium historyczne na tle bazy gospodarczej i antagonizmów klasowych. – Łódź : Ossolineum, 1955. – 241 s. – (Prace Wydziału II ; nr 17)

 

 1. ŁUKASZEWSKA Irena: Okres utajony i przebieg początkowy regeneracji nerwów obwodowych u żab. – Łódź : PWN, 1955. – 14 s. – (Prace Wydziału III ; nr 35)

 

 1. ROGOZIŃSKI Zenon: Z metodyki statystycznej badań społecznych : na przykładzie zbiorowości gospodarstw chłopskich w Polsce. – Łódź : Ossolineum, 1955. – 119 s. – (Prace z Historii Myśli Społecznej i z Badań Społecznych ; t. 5)

 

 1. SMOCZYŃSKI Paweł: Przyswajanie przez dziecko podstaw systemu językowego. – Łódź : Ossolineum, 1955. – 233 s. – (Prace Wydziału I ; nr 19)

 

 1. WALLIS Mieczysław: Leonardo da Vinci. Odczyt wygłoszony w związku z 500 rocznicą urodzin Leonarda da Vinci na publicznym zebraniu naukowym ŁTN zgodnie z apelem Światowej Rady Pokoju. – Łódź : Ossolineum, 1955. – 21 s. : il. – (Odczyty ; nr 5)

 

 1. WPŁYW usuwania okolic czołowych półkul mózgowych na ruchowe odruchy warunkowe u psów / S. Brutkowski, J. Konarski, W. Ławicka, I. Stępień, L. Stępień. – Łódź : PWN, 1955. – 60 s. – (Prace Wydziału III ; nr 37)

 

 1. WYRWICKA Wanda: Badania nad odruchami warunkowymi analizatora ruchowego. – Łódź : PWN, 1955. – 35 s. – (Prace Wydziału III ; nr 36)

 

 1. ZABŁOCKI Bernard: Badania nad układem hialuronidaza kwas hialuronowy. – Łódź : PWN, 1955. – 119 s. – (Prace Wydziału III ; nr 38)

 

 1. ZIELIŃSKA Z. M.: Przemiany azotowe u gąsienic mola woskowego. – Łódź : PWN, 1955. – 21 s. – (Prace Wydziału III ; nr 33)

 

 1956

 1. BOLESKI Andrzej: Słownictwo Juliusza Słowackiego : (1825-1849). – Łódź : Ossolineum, 1956. – 246 s. – (Prace Wydziału I ; nr 23)

 

 1. BRUTKOWSKI Stefan, ŁAWICKA Wacława, STĘPIEŃ Irena: Badania nad czynnością okolic czołowych półkul mózgowych u zwierząt. – Łódź : PWN, 1956. – 101 s. – (Prace Wydziału III ; nr 45)

 

 1. GRYNSZTAJN A., SZOZDA M., WIERCIŃSKI J.: Zmiany morfologiczne w płucach zmarłych noworodków i patogeneza tych zmian w świetle własnych badań anatomo-patologicznych. – Łódź : PWN, 1956. – 40 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 9)

 

 1. JEWTUCHOWICZ Stefan: Struktura drumlinów w okolicach Zbójna. – Łódź : PWN, 1956. – (Acta Geographica Universitatis Lodziensis ; nr 7). – (Prace Wydziału III ; nr 44)

 

 1. KATALOG : 1946-1955 : (catalogue) / [red. Maria Hessenowa] ; ŁTN. - Łódź : Ossolineum, 1956. - 140 s.

 

 1. KIELSKI Bolesław: Język francuski a polski : przyczynek do typologii języków. Odczyt wygłoszony dnia 9 stycznia 1955 r. na publicznym dorocznym zebraniu naukowym ŁTN. – Łódź : Ossolineum, 1956. – 27 s. – (Odczyty ; nr 6)

 

 1. KULAMOWICZ Antoni: Badania nad wrotkami planktonowymi stawów rybnych w Żerominie pod Łodzią. – Łódź : PWN, 1956. – 47 s. – (Prace Wydziału III ; nr 42)

 

 1. LUTYŃSKI Jan: Ewolucjonizm w etnologii anglosaskiej a etnografia radziecka. – Łódź : Ossolineum, 1956. – 350 s. – (Prace z Historii Myśli Społecznej i z Badań Społecznych ; t. 6)

 

 1. MICHALSKI Tadeusz Włodzimierz: Studia nad strukturą antropologiczną krajów alpejskich. – Cz. 1 : serie kraniologiczne niemieckie i szwajcarskie. – Łódź : PWN, 1956. – 60 s. – (Acta Anthropologica Universitatis Lodziensis ; nr 2). – (Prace Wydziału III ; nr 41)

 

 1. NA DZIESIĘCIOLECIE łódzkiego ośrodka archeologicznego / [red. K. Jażdżewski]. – Łódź : Ossolineum, 1956. – 107 s. : il. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 4). – (Prace Wydziału II ; nr 18)

Treść:

Abramowicz Andrzej: Rysunek figuralny na późnolateńskim naczyniu z Zadowic, pow. Kalisz.

Byrska Eleonora: Próba systematyki konstrukcji domów mieszkalnych na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu.

Gabałówna Lidia: Późnolateńskie groby psów z Łęczycy-Dzierzbiętowa, Strzelc, pow. Mogilno, i Zgłowiączki, pow. Włocławek.

Gupieniec Anatol, Barnycz Romana: Skarb monet wczesnośredniowiecznych z Wilczego Dołu pod Sieradzem.

Jażdżewski Konrad: Dziesięć lat pracy łódzkiego ośrodka archeologicznego,

Lepówna Barbara: Cmentarzysko z młodszego okresu rzymskiego w Miksztalu, pow. Kutno.

Nahlik Adam: Tkaniny z XVI-wiecznych grobów z kolegiaty w Tumie, pow. Łęczyca.

Poklewski Tadeusz, Tomaszewski Zdzisław: Ślady starszej budowli w kolegiacie romańskiej w Tumie, pow. Łęczyca.

Swieżyński Krzysztof: Analiza szczątków kostnych z grobu psa ze stanowiska Łęczyca-Dzierzbiętów.

 

 1. NADOLSKI Andrzej: Polskie siły zbrojne w czasach Bolesława Chrobrego : zarys strategii i taktyki. – Łódź : Ossolineum, 1956. – 120 s. – (Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis ; nr 5). – (Prace Wydziału II ; nr 19)

 

 1. OSSOWSKA Maria: Moralność mieszczańska. – Łódź : Ossolineum, 1956. – 331 s., tabl. – (Prace Wydziału I ; nr 22)

 

 1. PERTYŃSKI Jerzy: Rola czynników hormonalnych w prawidłowej i nieprawidłowej czynności gruczołów mlecznych. – Łódź : PWN, 1956. – 97 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 7)

 

 1. POGORZELSKI Wojciech: Objawy psychiczne we wczesnych okresach zatruć dwusiarczkiem węgla. – Łódź : PWN, 1956. – 53 s. – (Prace Wydziału IV ; nr 8)

 

 1. RÓŻYCKI Feliks: Trzeciorzęd Łodzi i okolic. – Łódź : PWN, 1956. – 47 s. : il., fot., tabl. – (Acta Geographica Universitatis Lodziensis ; nr 6). – (Prace Wydziału III ; nr 43)

 

 1. STIEBER Zdzisław: Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny. – Zesz. 1. – Łódź : Ossolineum, 1956. – 11 s., mapy. – (Prace Wydziału I ; nr 21). – Zob. też poz.: 130, 162, 183, 213, 246, 279, 305

 

 1. ŚRENIOWSKA Krystyna: Stanisław Zakrzewski : przyczynek do charakterystyki prądów ideologicznych w historiografii polskiej : 1893-1936. – Łódź : Ossolineum, 1956. – 190 s. – (Prace Wydziału II ; nr 20)

 

 1. WALLIS Mieczysław: Dzieje zwierciadła i jego rola w różnych dziedzinach kultury. – Łódź : Ossolineum, 1956. – 122 s. – (Prace Wydziału I ; nr 20)

 

 1957

 1. BAŁUTOWA Bronisława: Dramat Bernarda Shaw. – Łódź : Ossolineum, 1957. – 199, [1] s., portr. – (Prace Wydziału I ; nr 25)

 

 1. BUDZISZEWSKA Wanda: Żargon ochweśnicki. – Łódź : Ossolineum, 1957. – 108, [3] s., tabl. – (Prace Wydziału I ; nr 26)

 

 1. CHOROBA biegunkowa w świetle własnych badań anatomo-patologicznych / A. Pruszczyński [et al.]. – Łódź : PWN, 1957. – 59 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 10)

 

 1. CZAPCZYŃSKI Tadeusz: Pan Balcer w Brazylii jako poemat emigracyjny. – Łódź : Ossolineum, 1957. – 56 s. – (Prace Wydziału I ; nr 30)

 

 1. CZAPCZYŃSKI Tadeusz: Tułacze lata Marii Konopnickiej : przyczynki do biografii. – Łódź : Ossolineum, 1957. – 149 s., tabl. – (Prace Wydziału I ; nr 27)

 

 1. KADŁUBOWSKI Rościsław: Studia nad procesami odtruwania w zatruciu aromatycznymi amino- i nitropochodnymi. – Cz. 1. – Łódź : PWN, 1957. – 102 s., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 11). – Zob. też poz.: 203

 

 1. KAWYN Stefan: W kręgu kultu Mickiewicza : szkice fenograficzne. – Łódź : Ossolineum, 1957. – 99 s., tabl., il. – (Prace Wydziału I ; nr 29)

 

 1. KIELSKI Bolesław: Struktura języków francuskiego i polskiego w świetle analizy porównawczej. – Cz. 1: Fonetyka i fonologia – leksykologia – słowotwórstwo – fleksja. – Łódź : Ossolineum, 1957. – 181 s. – (Prace Wydziału I ; nr 24). – Zob. też poz.: 176

 

 1. KOTARBIŃSKI Tadeusz: Wykłady z dziejów logiki. – Łódź : Ossolineum, 1957. – 251 s., tabl., il. – (Prace Wydziału I ; nr 28)

 

 1. LEYKO Wanda: Związki adeninowe trzustki ludzkiej. – Łódź : PWN, 1957. – 41 s. – (Prace Wydziału III ; nr 46)

 

 1. MICHALSKI Ireneusz: Charakterystyka antropologiczna ludności dorzecza Kwilu. – Łódź : PWN, 1957. – 107 s. – (Acta Anthropologica Universitatis Lodziensis ; nr 4). – (Prace Wydziału III ; nr 49)

 

 1. MICHALSKI Tadeusz Włodzimierz, TORZECKI Zenon, WENDT Anna: Somatologia gruźlicy. – Łódź : PWN, 1957. – 166 s. – (Acta Anthropologica Universitatis Lodziensis ; nr 3). – (Prace Wydziału III ; nr 48)

 

 1. MORFOLOGO-cytochemiczne zagadnienia onkologii doświadczalnej / pod kier. Stefana Bagińskiego. – Łódź : PWN, 1957. – 52 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 12)

Treść:

Część 1: S. Bagiński, I. Borsukowa: Niektóre zagadnienia biomorfologii nowotworów po 20-metylocholantrenie.

Część 2: S. Bagiński: Badania nad unerwieniem nowotworów pocholantrenowych.

 

 1. MOWSZOWICZ Jakub: Conspectus florae Vilnensis. – Cz. 1: Wstęp i flora zarodnikowa okolic Wilna. – Łódź : PWN, 1957. – 168 s. – (Prace Wydziału III ; nr 47). – Zob. też poz.: 139, 157

 

 1. OSSOWSKI Stanisław: Struktura klasowa w społecznej świadomości. – Łódź : Ossolineum, 1957. – 186 s. – (Prace Wydziału II ; nr 21)

 

 1. OSTROWSKI Witold: Wczesna poezja Alfreda Tennysona. – Łódź : Ossolineum, 1957. – 119 s. – (Prace Wydziału I ; nr 31)

 

 1. STIEBER Zdzisław: Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny. – Zesz. 2. – Łódź : Ossolineum, 1957. – Mapy. – (Prace Wydziału I ; nr 32). – Zob. też poz.: 111, 162, 183, 213, 246, 279, 305

 

 1958

 1. ADAMUS Jan: Polska teoria rodowa. – Łódź : Ossolineum, 1958. – 348 s. – (Prace Wydziału II ; nr 23)

 

 1. BAGIŃSKI Stefan: Biologia kambium tkankowego. – Łódź : PWN, 1958. – 34 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 13)

 

 1. BAJER Karol: Przemysł włókienniczy na ziemiach polskich od początku XIX w. do 1939 r. : zarys ekonomiczno-historyczny. – Łódź : Ossolineum, 1958. – 303 s., il. – (Prace Wydziału II ; nr 22)

 

 1. JANOWSKI Witold: Sur les valeurs extrémales du module de la dérivée des functions univalentes bornées. – Łódź : PWN, 1958. – 48 s. – (Prace Wydziału III ; nr 53)

 

 1. KAMIŃSKA Janina, NAHLIK Adam: Włókiennictwo gdańskie w X-XIII wieku. – Łódź : Ossolineum, 1958. – 261 s. – (Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis ; nr 6). – (Prace Wydziału II ; nr 24)

 

 1. KAPICA Zdzisław: Szkice z antropologii historycznej Polski i ziem ościennych. – Cz. 1 : Serie neolityczne. – Łódź : PWN, 1958. – 197 s. – (Acta Anthropologica Universitatis Lodziensis ; nr 5). – (Prace Wydziału III ; nr 52)

 

 1. KONDRATIUKOWA Krystyna: Ludowe tkactwo opoczyńskie. – Łódź : Ossolineum, 1958. – 151 s., il., tabl. – (Prace Wydziału II ; nr 27)

 

 1. ŁAPICKI Borys: Etyczna kultura starożytnego Rzymu a wczesne chrześcijaństwo. – Łódź : Ossolineum, 1958. – 322 s. – (Prace z Historii Myśli Społecznej i z Badań Społecznych ; t. 7)

 

 1. MOWSZOWICZ Jakub: Conspectus florae Vilnensis. – Cz. 2: Flora kwiatowa okolic Wilna. – Łódź : PWN, 1958. – 128 s. – (Prace Wydziału III ; nr 51). – Zob. też poz.: 127, 157

 

 1. NARBUTT Olgierd: O pierwszym polskim podręczniku logiki : z rozważań nad filozofią Oświecenia. – Łódź : Ossolineum, 1958. – 146 s., tabl. – (Prace Wydziału I ; nr 33)

 

 1. PAWŁOWSKI Leszek Kazimierz: Wrotki (Rotatoria) rzeki Grabi : część I – faunistyczna. – Łódź : PWN, 1958. – 439 s. – (Prace Wydziału III ; nr 50)

 

 1. SKWARCZYŃSKI Zdzisław: W szkole sentymentalizmu : „Tygodnik Wileński” z 1804 r. – Łódź : ŁTN, 1958. – 60 s., tabl. – (Prace Wydziału I ; nr 34)

 

 1. STUDIA z geomorfologii dynamicznej / [red. J. Dylik]. – Łódź : PWN, 1958. – 268 s., il., tabl., mapy. – (Acta Geographica Universitatis Lodziensis ; nr 8). – (Prace Wydziału III ; nr 54)

Treść:

Dorywalski Mieczysław: Przykład mapy morfodynamicznej.

Dylik Jan: Istota i metody geomorfologii dynamicznej.

Dylik Jan: Rozwój myśli badawczej w łódzkim ośrodku geomorfologicznym.

Dylikowa Anna: Próba wyróżnienia faz rozwoju wydm w okolicach Łodzi.

Klatka Tadeusz: Muły antropogeniczne doliny Świśliny i ich dynamiczna interpretacja.

Klatkowa Halina: Studium morfodynamiczne pewnego wąwozu w Górach Świętokrzyskich.

Manikowska Barbara: Dynamika dna doliny Czarnawki.

 

 1. ZAJĄCZKOWSKI Stanisław Marian: Służba wojskowa chłopów w Polsce do połowy XV wieku. – Łódź : Ossolineum, 1958. – 151 s. – (Prace Wydziału II ; nr 26)

 

 1959

 1. BADANIA nad florą bakteryjną u noworodków w pierwszych dniach życia / Z. Bednarek, T. Kukulska, B. Zabłocki, I. Starak. – Łódź : PWN, 1959. – 46 s. – (Acta Microbiologica Universitatis Lodziensis ; nr 1). – (Prace Wydziału III ; nr 56)

 

 1. BAGIŃSKI Stefan: Wpływ izotopu P32 na biomorfologię komórek roślinnych. – Łódź : PWN, 1959. – 32 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 16)

 

 1. BARNYCZ-GUPIENIEC Romana: Naczynia drewniane z Gdańska w X-XIII wieku. – Łódź : Ossolineum, 1959. – 110 s. – (Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis ; nr 8). – (Prace Wydziału II ; nr 29)

 

 1. CZERNIELEWSKI Antoni: Badania zdolności skóry do zobojętniania zasad. – Łódź : PWN, 1959. – 50 s. – (Prace Wydziału IV ; nr 15)

 

 1. GERLECKA Regina: Wczesna twórczość Władysława Orkana : 1897-1902. – Łódź : Ossolineum, 1959. – 159 s. – (Prace Wydziału I ; nr 36)

 

 1. GRAJEWSKI Henryk: Aleksander Napoleon Dybowski i jego projekt konstytucji dla Polski z 1848 roku. – Łódź : Ossolineum, 1959. – 127 s. – (Prace Wydziału II ; nr 28)

 

 1. HALICZ Benedykt: Badania statystyczno-florystyczne nad rozmieszczeniem nadrzewnych porostów okolic Łodzi. – Łódź : PWN, 1959. – 40 s. – (Prace Wydziału III ; nr 60)

 

 1. JAROSZ Marek: Urojenia pasożytniczej choroby skóry. – Łódź : PWN, 1959. – 41 s. – (Prace Wydziału IV ; nr 21)

 

 1. KIELSKI Bolesław: Słownik terminologii gramatycznej francuskiej i polskiej. – Łódź : Ossolineum, 1959. – 187 s. – (Prace Wydziału I ; nr 35)

 

 1. KOZŁOWSKI Henryk: Zmiany histopatologiczne w narządach wewnętrznych świnek morskich po stosowaniu hydrazydu kwasu izonikotynowego. – Łódź : PWN, 1959. – 64 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 17)

 

 1. LEYKO Wanda: Związki adeninowe krwi ludzkiej. – Łódź : PWN, 1959. – 96 s. – (Prace Wydziału III ; nr 61)

 

 1. MAŁDYK Eugeniusz: Zmiany mikroskopowe w nerkach w przypadkach cukrzycy. – Łódź : PWN, 1959. – 95 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 19)

 

 1. MOWSZOWICZ Jakub: Conspectus florae Vilnensis. – Cz. 3: Flora Wileńszczyzny. – Łódź : PWN, 1959. – 105 s. – (Prace Wydziału III ; nr 59). – Zob. też poz.: 127, 139

 

 1. NADOLSKI Andrzej, ABRAMOWICZ Andrzej, POKLEWSKI Tadeusz: Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodzią. – Łódź : Ossolineum, 1959. – 175 s. – (Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis ; nr 7). – (Prace Wydziału II ; nr 25)

 

 1. PAWŁOWSKI Leszek Kazimierz: Aperçu sur la faune des hirudinées des Carpathes. – Łódź : PWN, 1959. – 49 s. – (Prace Wydziału III ; nr 55)

 

 1. PAWŁOWSKI Leszek Kazimierz: Remarques sur la repartition de la faune torrenticole des Carpathes. – Łódź : PWN, 1959. – 87 s. – (Prace Wydziału III ; nr 57)

 

 1. ROGOZIŃSKI Zenon: Konsumpcja żywnościowa ludności Warszawy przed drugą wojną światową. – Łódź : ŁTN, 1959. – 141 s. – (Prace z Historii Myśli Społecznej i z Badań Społecznych ; t. 8)

 

 1. STIEBER Zdzisław: Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny. – Zesz. 3. – Łódź : Ossolineum, 1959. – Mapy. – (Prace Wydziału I ; nr 40). – Zob. też poz.: 111, 130, 183, 213, 246, 279, 305

 

 1. STONERT Henryk: Definicje w naukach dedukcyjnych. – Łódź : Ossolineum, 1959. – 168 s. – (Prace Wydziału I ; nr 38)

 

 1. UŁASZYN Henryk : Praojczyzna Słowian. – Łodź : Ossolineum, 1959. – 107 s., il. – (Prace Wydziału I ; nr 37)

 

 1. WOJTAS Franciszek: Pijawki (Hirudinea) rzeki Grabi. – Łódź : PWN, 1959. – 62 s. – (Prace Wydziału III ; nr 58)

 

 1. Z ZAGADNIEŃ etiologii i patogenezy schizofrenii / E. Wilczkowski [et al.]. – Łódź : PWN, 1959. – 95 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 14)

Treść:

Barczewski Andrzej: Badania nad zachowaniem się odporności osmotycznej krwinek czerwonych w schizofrenii.

Bukowczyk Adam: Badania nad zachowaniem się kwasu szczawiowego we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym w schizofrenii.

Bukowczyk Adam: Psychozy azotemiczne o obrazie schizofrenii.

Jarosz Marek: Badania nad patofizjologią urojeń paranoidalnych w schizofrenii.

Krasilewicz Ryszard, Zimny Stefan: Badania nad zachowaniem się prób czynnościowych wątroby w przebiegu schizofrenii oraz podczas leczenia chloropromazyną (largaktylem).

Pogorzelski Wojciech: Prof. dr nauk medycznych Eugeniusz Wilczkowski.

Rydzyński Zdzisław: Badania nad zachowaniem się ciśnienia żylnego w schizofrenii, a w szczególności w przebiegu leczenia largaktylem.

Siuchnińska Helena: Obrazy schizofreniczne o podłożu gośćcowym.

Wilczkowski Eugeniusz: Zagadnienia etiologii i patogenezy schizofrenii.

Wojdysławska Irena: Badania nad zachowaniem się odczynu Mantoux i odczynu Schicka w osłupieniu katatonicznym.

 

1960

 1. ALICHNIEWICZ Andrzej: Zmiany w czynności nerek podczas i po zabiegu operacyjnym : badania kliniczne i doświadczalne. – Łódź : PZWL, 1960. – 72 s., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 28)

 

 1. BARANOWSKI Bohdan: Początki i rozpowszechnienie uprawy ziemniaków na ziemiach środkowej Polski. – Łódź : Ossolineum, 1960. – 125 s., tabl. – (Prace Wydziału II ; nr 32)

 

 1. BOLESKI Andrzej: W sferze wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego : główne motywy obrazowania. – Łódź : Ossolineum, 1960. – 142 s. – (Prace Wydziału I ; nr 41)

 

 1. BORTNOWSKI Władysław: Walka o cele powstania listopadowego : (od 29 listopada 1830 r. do lutego 1831 r.). – Łódź : Ossolineum, 1960. – 179 s. – (Prace Wydziału II ; nr 31)

 

 1. CIECIURA Leszek: Badania cytologiczne łożyska ludzkiego w różnych okresach jego rozwoju. – Łódź : PZWL, 1960. – 69 s., tabl., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 23)

 

 1. CYRAN Władysław: Gwary polskie w okolicach Siedlec. – Łódź : Ossolineum, 1960. – 227, [2] s. – (Prace Wydziału I ; nr 39)

 

 1. DZIUBIŃSKI Izydor: L’équation des fonctions extrémales dans la famille des fonctions univalentes symetriques et bornées. – Łódź : PWN, 1960. – 62 s. – (Prace Wydziału III ; nr 65)

 

 1. GOLDBERG Jakub: Stosunki agrarne w miastach ziemi wieluńskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku. – Łódź : Ossolineum, 1960. – 231 s. – (Prace Wydziału II ; nr 33)

 

 1. GRAJEWSKI Henryk: Komitet Emigracji Polskiej z 1848 roku : (nieznana karta z dziejów Wielkiej Emigracji). – Łódź : Ossolineum, 1960. – 176 s. – (Prace Wydziału II ; nr 34)

 

 1. KIELSKI Bolesław: Struktura języków francuskiego i polskiego w świetle analizy porównawczej. – Cz. 2: Z zagadnień nauki o zdaniu. – Łódź : Ossolineum, 1960. – 247 s. – (Prace Wydziału I ; nr 43). – Zob. też poz.: 121

 

 1. KURNATOWSKI Andrzej: Zmiany anatomopatologiczne w niektórych wewnętrznych narządach świnek morskich przewlekle zatruwanych parami fenolu. – Łódź : PWN, 1960. – 46 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 18)

 

 1. LINIECKI Julian: Wpływ przewlekłego zatrucia dwusiarczkiem węgla na gospodarkę tiaminą u szczurów. – Łódź : PZWL, 1960. – 92 s., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 26)

 

 1. MACIEJEWSKA-POTAPCZYKOWA Wacława: Zawartość związków fosforu i aktywność nukleaz w trakcie wzrostu roślin : normalnego, stymulowanego niektórymi substancjami wzrostowymi i patologicznego. – Łódź : PWN, 1960. – 43 s. – (Prace Wydziału III ; nr 67)

 

 1. MOWSZOWICZ Jakub: Conspectus florae Lodziensis. – Cz. 1: Rośliny naczyniowe. – Łódź : PWN, 1960. – 375 s. – (Prace Wydziału III ; nr 69)

 

 1. MOYCHO Wacław, KNYPL Stanisław: Wirus mozaiki tytoniowej : (zarys biologii, struktury i biochemii). – Łódź : PWN, 1960. – 67 s. – (Prace Wydziału III ; nr 66)

 

 1. SIEWIERSKI Lucjan: The local solution of coefficient problem for bounded Schlicht functions. – Łódź : PWN, 1960. – 124 s. – (Prace Wydziału III ; nr 68)

 

 1. STIEBER Zdzisław: Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny. – Zesz. 4. – Łódź : Ossolineum, 1960. – 247 s. – (Prace Wydziału I ; nr 44). – Zob. też poz.: 111, 130, 162, 213, 246, 279, 305

 

 1. SZAPIRO Marek: Z zagadnień objawu Babińskiego. – Łódź : PZWL, 1960. – 52 s. – (Prace Wydziału IV ; nr 22)

 

 1. ŚLADKOWSKA Janina: Polynômes quasi-univalents et univalents : variations élémentaires et polynômes extrêmaux. – Łódź : PWN, 1960. – 37 s. – (Prace Wydziału III ; nr 64)

 

 1. TORZECKI Zenon: Zmiany mikroskopowe w migdałkach podniebiennych w przebiegu choroby gruźliczej. – Łódź : PWN, 1960. – 92 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 20)

 

 1. TRUCHIM Stefan: Współpraca polsko-rosyjska nad organizacją szkolnictwa rosyjskiego w początkach XIX wieku. – Łódź : Ossolineum, 1960. – 144 s. – (Prace Wydziału II ; nr 30)

 

 1. WIATROWSKI Paweł: Limitation exacte du module de la derivée logarithmique dans la famille des fonctions univalentes bornées. – Łódź : PWN, 1960. – 60 s., il. – (Prace Wydziału III ; nr 63)

 

 1. WIERZBOWSKA Alina: Badania cytologiczne węzłów chłonnych i ich znaczenie kliniczne. – Łódź : PZWL, 1960. – 75 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 24)

 

 1. Z ZAGADNIEŃ fizjopatologii krążenia krwi w mózgu / J. Szapiro [et al.]. – Łódź : PZWL, 1960. – 60 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 25)

Treść:

Brzeziński Jerzy, Szapiro Jerzy, Świetliczko Irena, Wygodzka-Lipska Jadwiga: Wpływ angiografii mózgowej na krążenie krwi w mózgu w świetle badań klinicznych i oftalmodynamometrycznych.

Brzeziński Jerzy, Wygodzka-Lipska Jadwiga, Bojarski Zbigniew: Rola angiografii mózgowej w rozpoznawaniu krwiaków śródczaszkowych.

Królikowska Wiesława, Bekier Jerzy: Spostrzeżenia nad zachowaniem się obrazu EEG w niektórych przypadkach tzw. niedostateczności krążenia krwi w mózgu.

Szapiro Jerzy: W sprawie niedostateczności krążenia krwi w mózgu.

Szapiro Jerzy: W sprawie operacyjnego leczenia tętniaków śródczaszkowych.

Szapiro Jerzy, Świetliczko Irena: Rola pomiarów ciśnienia w tętnicy środkowej siatkówki w przypadkach podwiązania tętnicy szyjnej.

Świetliczko Irena, Szapiro Jerzy: Rola pomiarów ciśnienia w rozpoznawaniu niedrożności tętnicy szyjnej wewnętrznej.

Świetliczko Irena, Waleszkowski Jerzy, Polis Zbigniew: wartość pomiarów ciśnienia w tętnicy środkowej siatkówki w świetle stosowania próby Matasa u osób zdrowych i chorych.

Wygodzka-Lipska Jadwiga: Oboczne krążenie krwi w mózgu w świetle angiografii mózgowej.

Wygodzka-Lipska Jadwiga, Brzeziński Jerzy, Szapiro Jerzy: Doświadczenie z angiografią mózgową na podstawie 500 badań.

 

 1. ZAWADZKI Aleksander: Rozważania elementarne dotyczące wymiaru momentu magnetycznego w układzie mksA (Giorgiego). – Łódź : PWN, 1960. – 23 s. – (Prace Wydziału III ; nr 62)

 

 1961

 1. ADAMSKI Stanisław: Wartość przeszczepów z żołądka, jelita czczego, grubego i rur polietylenowych w wewnątrzpiersiowych operacjach wytwórczych przełyku. – Łódź : PZWL, 1961. – 60 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 33)

 

 1. ADAMUS Jan: Monarchizm i republikanizm w syntezie dziejów Polski. – Łódź : Ossolineum, 1961. – 177 s. – (Prace Wydziału II ; nr 37)

 

 1. BOJANOWICZ Kazimierz: Badania nad działaniem octanu i bromku potasu w chorobie nadciśnieniowej. – Łódź : PZWL, 1961. – 72 s., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 30)

 

 1. BOROWSKI Jerzy: Tryb życia chorego na serce / słowo wstępne Tadeusza Kotarbińskiego ; przedm. Wacława Markerta. – Łódź : PZWL, 1961. – 52 s. – (Szlakami Nauki ; nr 1). – Wyd. 2 uzup. w 1963.

 

 1. CHMIELEWSKA Maria: Huttes d’habitation épipaléolithiques de Witów, distr. de Łęczyca. – Łódź : Ossolineum, 1961. – 109 s. – (Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis ; nr 10). – (Prace Wydziału II ; nr 39)

 

 1. CZERUCKI Władysław: Doświadczalne badania odnowy wątroby w związku z chirurgicznym leczeniem marskości. – Łódź : PZWL, 1961. – 60 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 32)

 

 1. FORTAK Waldemar: Badania histologiczne i histochemiczne dotyczące źródeł i dróg regeneracji wątroby u białych szczurów. – Łódź : PZWL, 1961. – 72 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 36)

 

 1. GŁUSZCZ Andrzej: Rozsiana okołokomorowa martwica posocznicowa mózgu a toksoplazmoza u wcześniaków. – Łódź : PZWL, 1961. – 72 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 31)

 

 1. JANKOWSKA Alina: Naśladownictwo u dzieci w wieku od 2 miesięcy do 2 lat włącznie. – Łódź : Ossolineum, 1961. – 95 s., tabl. – (Prace Wydziału I ; nr 45)

 

 1. JAŃCZUK Zbigniew: O odczynowym rogowaceniu nabłonka błony śluzowej jamy ustnej. – Łódź : PZWL, 1961. – 48 s., tabl., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 29)

 

 1. KADŁUBOWSKA Joanna Zofia: Glony zbiorników wodnych Łodzi i okolicy. – Łódź : PWN, 1961. – 164 s. – (Prace Wydziału III ; nr 71)

 

 1. KADŁUBOWSKI Rościsław: Studia nad procesami odtruwania w zatruciu aromatycznymi amino- i nitropochodnymi. – Cz. 2. – Łódź : PZWL, 1961. – 68 s. – (Prace Wydziału IV ; nr 37). – Zob. też poz.: 119

 

 1. KUCHOWICZ Zbigniew: Warunki zdrowotne wsi i miasteczek województw łęczyckiego i sieradzkiego w XVIII wieku. – Łódź : Ossolineum, 1961. – 180 s. – (Prace Wydziału II ; nr 38)

 

 1. KUŃSKI Henryk: Badania histochemiczne kory nadnerczy płodów ludzkich. – Łódź : PZWL, 1961. – 36 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 34)

 

 1. LIPIŃSKA-EBNEROWA Hanna: Badania krwiotwórczego wpływu kobaltu w ustroju ludzkim i u królika. – Łódź : PZWL, 1961. – 64 s., tabl., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 27)

 

 1. ŁACIAK Jan: Zmiany chorobowe w górnych drogach oddechowych i uszach jako powikłanie w pandemii grypy w 1957 roku. – Łódź : PZWL, 1961. – 48 s., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 35)

 

 1. MOWSZOWICZ Jakub: Wyrośle (Zoocecidia) pospolicie występujące w województwie łódzkim. – Łódź : PWN, 1961. – 30 s. – (Prace Wydziału III ; nr 70)

 

 1. MOWSZOWICZ Jakub, OLACZEK Romuald: Flora naczyniowa rezerwatu „Niebieskie źródła”. – Łódź : PWN, 1961. – 40 s. – (Prace Wydziału III ; nr 73)

 

 1. POKLEWSKI Tadeusz: Misy brązowe z XI, XII i XIII wieku. – Łódź : Ossolineum, 1961. – 115 s. - (Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis ; nr 9). – (Prace Wydziału II ; nr 35)

 

 1. SALONI Juliusz: Kompozycja Dziadów wileńskich. – Łódź : Ossolineum, 1961. – 96 s. – (Prace Wydziału I ; nr 46)

 

 1. SKWARCZYŃSKI Zdzisław: Kazimierz Kontrym : Towarzystwo Szubrawców : dwa studia. – Łódź : Ossolineum, 1961. – 226 s. – (Prace Wydziału I ; nr 48)

 

 1. STIEBER Zdzisław: Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny. – Zesz. 5. – Łódź : Ossolineum, 1961. – Mapy. – (Prace Wydziału I ; nr 47). – Zob. też poz.: 111, 130, 162, 183, 246, 279, 305

 

 1. SZCZERBICKI Cyryl: Topografia przestrzenna przewodów trzustkowych i ich głównych dopływów. – Łódź : PZWL, 1961. – 52 s., tabl., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 38)

 

 1. SZYMCZAK Mieczysław: Gwara Domaniewka i wsi okolicznych w powiecie łęczyckim. – Łódź : Ossolineum, 1961. – 368 s. – (Prace Wydziału I ; nr 42)

 

 1. WARĘŻAK Jan: Słownik historyczno-geograficzny Księstwa Łowickiego. – Cz. 2, zesz. 1. – Łódź : Ossolineum, 1961. – 249 s. – (Prace Wydziału II ; nr 10). – Zob. też poz.: 56, 347

 

 1962

 

 1. CIESIELSKA-BORKOWSKA Stefania: Teatr Federika Garcia Lorki. – Łódź : Ossolineum, 1962. – 63, [1] s., portr. – (Prace Wydziału I ; nr 53)

 

 1. DEJNA Karol: Atlas gwarowy województwa kieleckiego. – Zesz. 1. – Łódź : Ossolineum, 1962. – 19 s., tabl. – (Prace Wydziału I ; nr 55). – Zob. też poz.: 256, 287, 312, 329, 349

 

 1. DUTKIEWICZ Tadeusz: Wchłanianie i metabolizm aniliny u ludzi. – Łódź : PWN, 1962. – 80 s. – (Prace Wydziału III ; nr 75)

 

 1. FIJAŁEK Jan: Instytucje pomocy materialno-zdrowotnej w Łodzi i okręgu łódzkim : (wiek XIX do roku 1870). – Łódź : Ossolineum, 1962. – 237 s. – (Prace Wydziału II ; nr 43)

 

 1. GANCZARSKI Alfred: Wykorzystywanie przez gronkowce dwutlenku węgla znaczonego izotopem 14C do produkcji alfa-hemolizyny. – Łódź : PZWL, 1962. – 84 s., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 44)

 

 1. GERSTENKORN Tadeusz: On the generalized poisson distributions. – Łódź : PWN, 1962. – 41 s. – (Prace Wydziału III ; nr 85)

 

 1. GREGOROWICZ Jan: Definicje w prawie i w nauce prawa. – Łódź : Ossolineum, 1962. – 99 s. – (Prace Wydziału I ; nr 52)

 

 1. JAKUBOWSKI Zbigniew Jerzy: Théorèmes sur la déformation dans la famille de fonctions univalentes à un pôle simple à l’infini et bornées inférieurement dans le cercle K (∞, 1). – Łódź : PWN, 1962. – 40 s. – (Prace Wydziału III ; nr 76)

 

 1. JAROSZ Marek: Badania nad zachowaniem się glikozy we krwi u chorych na schizofrenię. – Łódź : PZWL, 1962. – 78 s., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 41)

 

 1. JAWORSKA Krystyna: Charakterystyka antropologiczna niektórych szczepów dorzecza Ubangi (Afryka Środkowa). – Łódź : PWN, 1962. – 60 s. – (Acta Anthropologica Lodziensia ; nr 8)

 

 1. JEWTUCHOWICZ Stefan: Studia z geomorfologii glacjalnej północnej części Sörkappu. – Łódź : PWN, 1962. – 79 s., il., tabl. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 11). – (Prace Wydziału III ; nr 79)

 

 1. KASZYŃSKI Stanisław: Dzieje sceny kaliskiej : (1800-1914). – Łódź : Ossolineum, 1962. – 185 s. – (Prace Wydziału I ; nr 50)

 

 1. KATZ Henryk: Liga Reformy : studium politycznej organizacji robotniczej w średniowiktoriańskiej Anglii. – Łódź : Ossolineum, 1962. – 204 s. – (Prace Wydziału II ; nr 45)

 

 1. KLATKA Tadeusz: Geneza i wiek gołoborzy łysogórskich. – Łódź : PWN, 1962. – 124 s., il., tabl., mapa. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 12). – (Prace Wydziału III ; nr 81)

 

 1. KŁYSZEJKO Leokadia, KHOUVINE Yvonne: Dezoksyrybonukleoproteidy trzustki wołowej. – Cz. 1: Badanie składu chemicznego. – Łódź : PWN, 1962. – 92 s. – (Prace Wydziału III ; nr 88). – Zob. też poz.: 294

 

 1. KMIECIŃSKI Jerzy: Zagadnienie tzw. kultury gocko-gepidzkiej na Pomorzu Wschodnim w okresie wczesnorzymskim. – Łódź : Ossolineum, 1962. – 194 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 11). – (Prace Wydziału II ; nr 46)

 

 1. KOZŁOWSKI Henryk: Zmiany patomorfologiczne w wątrobie płodu i noworodka świnki morskiej po wprowadzeniu do ustroju matki niektórych ciał prątkobójczych. – Łódź : PZWL, 1962. – 61 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 42)

 

 1. KRÓLIKOWSKA Wiesława: Analiza elektromiograficzna zaniku mięśni. – Łódź : PZWL, 1962. – 51 s., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 40)

 

 1. LEŚNIEWSKI Adam: Bakunin a sprawy polskie w okresie Wiosny Ludów i Powstania Styczniowego 1863 roku. – Łódź : Ossolineum, 1962. – 151 s. – (Prace Wydziału II ; nr 41)

 

 1. LIBISZOWSKA Zofia: Opinia polska wobec rewolucji amerykańskiej w XVIII wieku. – Łódź : Ossolineum, 1962. – 152 s., tabl. – (Prace Wydziału II ; nr 44)

 

 1. ŁAPICKI Borys: O spadkobiercach ideologii rzymskiej : okres chrystianizacji cesarstwa rzymskiego. – Łódź : Ossolineum, 1962. – 304 s. – (Prace Wydziału II ; nr 36)

 

 1. MAŁDYK Eugeniusz: Zmiany histologiczne w sercu, w tętnicy głównej oraz w nerkach królików we wczesnych okresach cukrzycy doświadczalnej. – Łódź : PZWL, 1962. – 75 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 43)

 

 1. MOWSZOWICZ Jakub: Zarys zagadnień fizjograficzno-florystycznych województwa łódzkiego. – Łódź : PWN, 1962. – 41 s. – (Prace Wydziału III ; nr 80)

 

 1. OLCHOWIK-KOLASIŃSKA Julia: Genetyczne typy struktur czynnej strefy zmarzliny. – Łódź : PWN, 1962. – 105 s., il., tabl. – (Acta Geographica Universitatis Lodziensis ; nr 10). – (Prace Wydziału III ; nr 74)

 

 1. OLSZEWSKI Tadeusz: Geograficzne warunki rolnictwa chińskiej prowincji Kiangsu. – Łódź : PWN, 1962. – 201 s., il., tabl., mapy. – (Acta Geographica Universitatis Lodziensis ; nr 9). – (Prace Wydziału III ; nr 72)

 

 1. OLSZEWSKI Tadeusz: Rejony rolnicze północnego obszaru województwa łódzkiego. – Łódź : PWN, 1962. – 156 s., il., mapy. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 15)

 

 1. PARKI Łodzi / J. Mowszowicz, Z. Chilarska, Z. Kotnowska, H. Majdecka, R. Olaczek. – Łódź : PWN, 1962. – 242 s. – (Szlakami Nauki ; nr 2)

 

 1. ROMANKÓWNA Mieczysława: Mickiewicz w życiu i twórczości Narcyzy Żmichowskiej. – Łódź : Ossolineum, 1962. – 124 s. – (Prace Wydziału I ; nr 51)

 

 1. RÓŻBICKA Lucja: Charakterystyka antropologiczna Łemków. – Łódź : PWN, 1962. – 60 s. – (Acta Anthropologica Lodziensia ; nr 7). – (Prace Wydziału III ; nr 86)

 

 1. STIEBER Zdzisław: Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny. – Zesz. 6. – Łódź : Ossolineum, 1962. – Mapy. – (Prace Wydziału I ; nr 49). – Zob. też poz.: 111, 130, 162, 183, 213, 279, 305

 

 1. ŚWIETLICZKO-PRZYBYLSKA Irena: Rola i wartość pomiarów ciśnienia w tętnicy środkowej siatkówki w rozpoznawaniu zakrzepicy tętnicy szyjnej wewnętrznej. – Łódź : PZWL, 1962. – 44 s., tabl., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 39)

 

 1. WADAS Stanisław: Oz gostyniński. – Łódź : PWN, 1962. – 76 s., il., tabl. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 14)

 

 1. WOJTAS Franciszek: Widelnice (Plecoptera) rzeki Grabi. – Łódź : PWN, 1962. – 27 s. – (Prace Wydziału III ; nr 77)

 

 1. WOJTAS Franciszek: Budowa narządów rozrodczych u pijawek z rodzaju Erpobdella de Blainville. – Łódź : PWN, 1962. – 17 s. – (Prace Wydziału III ; nr 78)

 

 1. ZAGADNIENIA klimatyczne Kotliny Podhalańskiej / [red. J. Dylik]. – Łódź : PWN, 1962. – 75 s., il., tabl. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 13). – (Prace Wydziału III ; nr 82)

Treść:

Michalczewski Jerzy: Długotrwałe zastoiska mrozowe Kotliny Podhalańskiej.

Zych Stanisław, Boniecka-Żółcik Helena: Klimat miejscowy Pienin a projektowane zapory na Dunajcu.

 

1963

 1. BAGIŃSKI Stefan, MOWSZOWICZ Jakub: Krajowe rośliny trujące. – Łódź : PWN, 1963. – 361 s. – (Szlakami Nauki ; nr 4)

 

 1. BOROWSKI Jerzy: Tryb życia chorego na serce / słowo wstępne T. Kotarbińskiego ; przedm. W. Markerta. – Łódź : PZWL, 1963. – 52 s. – (Szlakami Nauki ; nr 1). – Wyd. 1 w 1961.

 

 1. CIEKLIŃSKI Zbigniew: Zabytki ziemi wieluńskiej. – Łódź : PWN, 1963. – 54 s. – (Szlakami Nauki ; nr 3)

 

 1. CZERNIELEWSKI Antoni: Badania odporności i odczynowości skóry w oparciu o próby czynnościowe i doświadczenia z wchłanianiem izotopu promieniotwórczego chromu Cr-51. – Łódź : PZWL, 1963. – 52 s. – (Prace Wydziału IV ; nr 46)

 

 1. DEJNA Karol: Atlas gwarowy województwa kieleckiego. – Zesz. 2. – Łódź : Ossolineum, 1963. – 15 s., tabl. – (Prace Wydziału I ; nr 57). – Zob. też poz.: 218, 287, 312, 329, 349

 

 1. DOMINAS Halina: Powstawanie nienasyconych kwasów tłuszczowych i fosfolipidów podczas trawienia i chłonienia tłuszczów. – Łódź : PWN, 1963. – 40 s. – (Prace Wydziału III ; nr 92)

 

 1. DRABIKOWSKI Witold: Badania nad połączeniami różnych białek z nukleotydami i ortofosforanem. – Łódź : PWN, 1963. – 72 s. – (Prace Wydziału III ; nr 91)

 

 1. DYLIK Jan: Nowe problemy wiecznej zmarzliny plejstoceńskiej. – Łódź : PWN, 1963. – 93, [5] s., il., tabl. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 17)

 

 1. EVERT-KAPPESOWA Halina: Studia nad historią wsi bizantyńskiej w VII-IX wieku. – Łódź : Ossolineum, 1963. – 119 s. – (Prace Wydziału II ; nr 47)

 

 1. FAGASIEWICZ Lucyna: Łąki doliny Pilicy na odcinku od Przedborza do ujścia. – Łódź : PWN, 1963. – 75 s., tabl., mapy. – (Prace Wydziału III ; nr 89)

 

 1. FONBERG Elżbieta: Występowanie reakcji obronnych w stanach nerwicowych. – Łódź : PWN, 1963. – 62 s. – (Prace Wydziału III ; nr 93)

 

 1. GLUZA Jerzy: Drgania własne płyt prostokątnych i trójkątnych utwierdzonych na jednej krawędzi. – Łódź : PWN, 1963. – 21 s. – (Prace Wydziału V ; nr 1)

 

 1. GŁUSZCZ Andrzej: Badania histologiczne i histochemiczne glejaków mózgu ze szczególnym uwzględnieniem ich zrębu naczyniowego. – Łódź : PZWL, 1963. – 72 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 47)

 

 1. HENZEL Tadeusz: Badania struktury rasowej ludności Afryki Środkowej / przyg. do druku i uzup. I. Michalski. – Łódź : PWN, 1963. – 74 s. – (Acta Anthropologica Lodziensia ; nr 6)

 

 1. IZDEBSKI Zygmunt, TUDREJ Jerzy: Kierownicy przedsiębiorstw kapitalistycznych : studium krytyczno-porównawcze z dziedziny teorii i praktyki szkolenia kadr kierowniczych. – Łódź : PWN, 1963. – 216 s. – (Prace Wydziału II ; nr 50)

 

 1. KORZON Tadeusz: Zespołowe złamania jarzmowo-szczękowe. – Łódź : PZWL, 1963. – 95 s., tabl., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 49)

 

 1. KRAJEWSKI Tadeusz, DMOCHOWSKI Antoni: Frakcje fosforowe fibrynogenu i włóknika krwi ludzkiej i zwierzęcej. – Łódź : PWN, 1963. – 66 s. – (Prace Wydziału III ; nr 95)

 

 1. LISIECKA-ADAMSKA Halina: Badania doświadczalne nad wpływem glukagonu na węglowodanową przemianę materii. – Łódź : PZWL, 1963. – 59 s., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 51)

 

 1. LOGA Jerzy: Urlopy wypoczynkowe. – Łódź : Ossolineum, 1963. – 189 s. – (Prace Wydziału II ; nr 49)

 

 1. MATERIAŁY do poznania współczesnych procesów morfogenetycznych. – Łódź : PWN, 1963. – 69 s., il., tabl., mapy. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 16)

Treść:

Koziejowa Urszula: Denudacja stoków w rocznym cyklu klimatycznym.

Poprawski Zbigniew: Analiza stopnia zaokrąglenia otoczaków Prądnika i jego dopływów.

 

 1. MICHOWICZ Waldemar: Walka dyplomacji polskiej przeciwko traktatowi mniejszościowemu w Lidze Narodów w 1934 roku. – Łódź : Ossolineum, 1963. – 201 s., tabl. – (Prace Wydziału II ; nr 48)

 

 1. MOWSZOWICZ Jakub: Systematyczny przegląd gatunków roślin zawierających witaminę C i inne. – Łódź : PWN, 1963. – 87 s. – (Prace Wydziału III ; nr 90)

 

 1. POGORZELSKA Emilia: Badania nad chromatyną płciową u zarodków, płodów i noworodków ludzkich. – Łódź : PZWL, 1963. – 43 s., tabl., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 52)

 

 1. PRUSIŃSKI Antoni: Polyneuropathia diabetica : badania kliniczne. – Łódź : PZWL, 1963. – 96 s. – (Prace Wydziału IV ; nr 48)

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 17/1-2. – Łódź 1963. – Zob. cz. II.

 

 1. REZERWAT modrzewia polskiego Trębaczew / J. Mowszowicz, J. Hereźniak, R. Olaczek, H. Urbanek. – Łódź : PWN, 1963. – 100 s. – (Prace Wydziału III ; nr 94)

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 9. – Łódź 1963. – Zob. cz. II.

 

 1. SMOCZYŃSKI Paweł: Słowiańskie imiona pospolite i własne z podstawowymi -ch- w części sufiksalnej. – Łódź : Ossolineum, 1963. – 111 s. – (Prace Wydziału I ; nr 54)

 

 1. SOBIS Halina: Zmiany patomorfologiczne w płucach myszy w przebiegu grypy doświadczalnej (nieleczonej i leczonej). – Łódź : PZWL, 1963. – 39 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 53)

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 17: 1963. – Łódź 1963. – Zob. cz. II.

 

 1. STIEBER Zdzisław: Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny. – Zesz. 7. – Łódź : Ossolineum, 1963. – Mapy. – (Prace Wydziału I ; nr 56). – Zob. też poz.: 111, 130, 162, 183, 213, 246, 305

 

 1. SZCZYGIELSKI Wojciech: Produkcja rolnicza gospodarstwa folwarcznego w Wieluńskiem od XVI do XVIII wieku. – Łódź : Ossolineum, 1963. – 183 s., tabl. – (Prace Wydziału II ; nr 42)

 

 1. SZENDZIKOWSKI Stefan: Badania morfologiczne i histochemiczne (szczególnie ciał tłuszczowatych) jednogatunkowych przeszczepów tętniczych konserwowanych w formalinie. – Łódź : PZWL, 1963. – 80 s., tabl., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 50)

 

 1. SZPINAK Jerzy: Badanie elektroforetyczne białek surowicy krwi i moczu w chorobach nerek. – Łódź : PZWL, 1963. – 47 s. – (Prace Wydziału IV ; nr 45)

 

 1. WIKLAK Henryk: Początki kultury łużyckiej w Polsce Środkowej. – Łódź : Ossolineum, 1963. – 130 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 12)

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 6, zesz. 1 (10). – Łódź 1963. – Zob. cz. II.

 

 1. ZAJEWSKI Władysław: Wolność druku w powstaniu listopadowym 1830-1831. – Łódź : Ossolineum, 1963. – 128 s. – (Prace Wydziału II ; nr 51)

 

 

1964

Acta Chimica. – T. 9. – Łódź 1964. – Zob. cz. II.

 

 1. ADAMUS Jan: O kierunkach polskiej myśli historycznej / wydanie pośmiertne ; z papierów po zmarłym do druku przygot. i przedm. opatrzył Henryk Grajewski. – Łódź : Ossolineum, 1964. – 78 s., tabl. – (Prace Wydziału II ; nr 52)

 

Biuletyn Peryglacjalny. – Nr 13-14. – Łódź 1964. – Zob. cz. II.

 

 1. BLICHOWSKI Antoni: Wpływ urazu operacyjnego na rozsiew komórek nowotworowych drogą krwi. – Łódź : PZWL, 1964. – 67 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 55)

 

Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 15. – Łódź 1964. – Zob. cz. II.

 

 1. DEJNA Karol: Atlas gwarowy województwa kieleckiego. – Zesz. 3. – Łódź : Ossolineum, 1964. – 8 s., tabl. – (Prace Wydziału I ; nr 60). – Zob. też poz.: 218, 256, 312, 329, 349

 

 1. FIEDORCZUK Zygmunt: Obkurczenie się jelit jako objaw anatomopatologiczny zatrucia alkoholem metylowym oraz jego przyczyny. – Łódź : PZWL, 1964. – 32 s., tabl., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 62)

 

 1. GORZKOWSKI Tadeusz: Badania układu krwiotwórczego w chorobach nerek. – Łódź : PZWL, 1964. – 47 s., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 57)

 

 1. GRAJEWSKI Henryk: Jan Schultz Szulecki i jego Tractatus historico-politicus de Polonia nunquam tributaria (1694 r.) : studium z dziejów polskiej literatury prawniczej. – Łódź : Ossolineum, 1964. – 71 s. – (Prace Wydziału II ; nr 53)

 

 1. KADŁUBOWSKA Joanna Zofia: Okrzemki rzeki Pilicy i ich znaczenie w ocenie czystości wody. – Łódź : PWN, 1964. – 48 s. – (Prace Wydziału III ; nr 97)

 

 1. KATZ Henryk: Robotnicy angielscy wobec powstania styczniowego. – Łódź : Ossolineum, 1964. – 100 s. – (Prace Wydziału II ; nr 56)

 

 1. KICIŃSKI Janusz: Niektóre zagadnienia ciąży, porodu i połogu u kobiet chorych na gruźlicę płuc. – Łódź : PZWL, 1964. – 88 s., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 54)

 

 1. KŁYSZEJKO Leokadia, KHOUVINE Yvonne: Dezoksyrybonukleoproteidy trzustki wołowej. – Cz. 2 : Niejednorodność histonów. – Łódź : PWN, 1964. – 61 s. – (Prace Wydziału III ; nr 99). – Zob. też poz.: 231

 

 1. KURNATOWSKI Andrzej: Badania wpływu nowych analogów iperytu azotowego na nowotwór przeszczepialny – Nk/Ly. – Łódź : PZWL, 1964. – 44 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 58)

 

 1. KUZIEL Stanisława: Porosty epifityczne drzew owocowych w kotlinie Łącka i okolicy. – Łódź : PWN, 1964. – 43 s. – (Prace Wydziału III ; nr 98)

 

 1. LATA wojny trzynastoletniej w Rocznikach, czyli kronikach inaczej Historii polskiej Jana Długosza : (1454-1466) / oprac. Stefan Maria Kuczyński ; przy współudziale K. Górskiego (sprawy krzyżackie) oraz W. Dworzaczka [et al.]. – Vol. 1: komentarz krytyczny. – Łódź : Ossolineum, 1964. – XIII, 170 s. – (Prace Wydziału II ; nr 57). – Zob. też poz.: 319

 

 1. ŁAPICKI Borys: Ideologia rzymska w średniowieczu Europy Zachodniej. – Łódź : Ossolineum, 1964. – 175 s. – (Prace Wydziału II ; nr 54)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 19 (1963). – Łódź 1964. – Zob. cz. II.

 

 1. PROCHOWSKI Zdzisław: Lokalizacja zakładu przemysłowego : problemy teorii. – Łódź : PWN, 1964. – 179 s. – (Prace Wydziału II ; nr 55)

 

 1. PROSNAK-IRZYKIEWICZ Irena: Zmiany w składzie białek surowicy krwi w chorobach nerek. – Łódź : PZWL, 1964. – 44 s., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 60)

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 18. – Łódź 1964. – Zob. cz. II.

 

 1. RAU Zygmunt: Całkowity blok serca i zespół Morgagniego-Adamsa-Stokesa. – Łódź : PZWL, 1964. – 48 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 59)

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 10. – Łódź 1964. – Zob. cz. II.

 

 1. SKWARCZYŃSKA Stefania: Mickiewicza Historia przyszłości i jej realizacje literackie : wraz z podobizną autografu. – Łódź : Ossolineum, 1964. – 200 s., tabl. – (Prace Wydziału I ; nr 59)

 

 1. SOWA Ryszard: Roślinne zespoły ruderalne na terenie Łodzi. – Łódź : PWN, 1964. – 30 s. – (Prace Wydziału III ; nr 96)

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 18: 1964. – Łódź 1964. – Zob. cz. II.

 

 1. STATUT : uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 18 IV 1964 r. / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. – Łódź : ŁTN, 1964. – 15 s.

 

 1. STIEBER Zdzisław: Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny. – Zesz. 8. – Łódź : Ossolineum, 1964. – 20 s., mapy. – (Prace Wydziału I ; nr 58). – Zob. też poz.: 111, 130, 162, 183, 213, 246, 279

 

 1. TUDREJ Jerzy: Współczesny kapitalizm i planowanie : z zagadnień teorii i praktyki planowania rozwoju gospodarczego w systemie kapitalistycznym. – Łódź : PWN, 1964. – 240 s. – (Szlakami Nauki ; nr 5)

 

 1. TYCZKA Sabina: Bioklimat Kołobrzegu. – Łódź : PWN, 1964. – 91 s., il., tabl. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 18)

 

 1. TYDELSKA Egida: Zawał serca w świetle spostrzeżeń klinicznych. – Łódź : PZWL, 1964. – 60 s., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 61)

 

 1. WOŹNIAK Leszek: Morfologia okołonowotworowej tkanki łącznej nabłonkowców skóry. – Łódź : PZWL, 1964. – 80 s., tabl. – (Prace Wydziału IV ; nr 56)

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 6, zesz. 2(11) – t. 7, zesz. 1(12). – Łódź 1964. – Zob. cz. II.

 

 

1965

Acta Chimica. – T. 10. – Łódź 1965. – Zob. cz. II.

 

 1. BAGIŃSKI Stefan, POGORZELSKI Wojciech: Tajemnice ludzkiego mózgu : powstanie, rozwój i czynności ludzkiego mózgu : czynności i zaburzenia psychiczne. – Łódź : PZWL, 1965. – 127 s. – (Szlakami Nauki ; nr 10)

 

 1. BŁASZCZYK Leon Tadeusz: Ze studiów nad senatem rzymskim w okresie schyłku republiki. – Łódź : Ossolineum, 1965. – 99 s. – (Prace Wydziału II ; nr 58)

 

Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 16. – Łódź 1965. – Zob. cz. II.

 

 1. DEJNA Karol: Atlas gwarowy województwa kieleckiego. – Zesz. 4. – Łódź : Ossolineum, 1965. – 21 s., tabl. – (Prace Wydziału I ; nr 61). – Zob. też poz.: 218, 256, 287, 329, 349

 

Folia Medica Lodziensia. – T. 1. – Łódź 1965. – Zob. cz. II.

 

 1. IZDEBSKI Zygmunt: Quelques observations sur les idées politiques de Jean Bodin. – Łódź : PWN, 1965. – 53 s. – (Prace Wydziału II ; nr 59)

 

 1. JERSAK Józef: Stratygrafia i geneza lessów okolic Kunowa. – Łódź : PWN, 1965. – 121 s., il., tabl., mapa. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 20)

 

 1. KAPICA Zdzisław: Studia nad polskimi metodami antropostatystycznymi. – Łódź : PWN, 1965. – 68 s. – (Acta Anthropologica Lodziensia ; nr 9)

 

 1. KLATKOWA Halina: Niecki i doliny denudacyjne w okolicach Łodzi. – Łódź : PWN, 1965. – 142 s., il., tabl., mapy. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 19)

 

 1. KOWALSKA Aniela: John Bowring : tłumacz i propagator literatury polskiej w Anglii. – Łódź : Ossolineum, 1965. – 108 s., fot., tabl. – (Prace Wydziału I ; nr 62)

 

 1. KRZEMIŃSKI Tadeusz: Przełom doliny Warty przez Wyżynę Wieluńską. – Łódź : PWN, 1965. – 95 s., il., tabl., mapy. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 21)

 

 1. LATA wojny trzynastoletniej w Rocznikach, czyli kronikach inaczej Historii polskiej Jana Długosza : (1454-1466) / oprac. Stefan Maria Kuczyński ; przy współudziale K. Górskiego (sprawy krzyżackie) oraz W. Dworzaczka [et al.]. – Vol. 2: komentarz krytyczny. – Łódź : Ossolineum, 1965. – 171-257 s. – (Prace Wydziału II ; nr 57). – Zob. też poz.: 297

 

 1. MOWSZOWICZ Jakub, OLACZEK Romuald: Niebieskie Źródła: przewodnik przyrodniczy po rezerwacie. – Łódź : PWN, 1965. – 78 s. – (Szlakami Nauki ; nr 8)

 

 1. NAHLIK Adam: Tkaniny wsi wschodnioeuropejskiej X-XIII w. – Łódź : Ossolineum, 1965. – 103 s. : il. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 13)

 

 1. POPŁAWSKA Irena: Dawna Łódź w obrazach. – Łódź : PWN, 1965. – 54 s. – (Szlakami Nauki ; nr 6)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 20 (1964). – Łódź 1965. – Zob. cz. II.

 

 1. PRACUTA Mieczysław: Zabytki Ziemi Rawskiej. – Łódź : PWN, 1965. – 44 s. – (Szlakami Nauki ; nr 7)

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 19/1. – Łódź 1965. – Zob. cz. II.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 11. – Łódź 1965. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 19: 1965. – Łódź 1965. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń : 1957-1962. – Łódź 1965. – Zob. cz. II.

 

 1. STUDIA afrykanistyczne / [red. I. Michalski]. – Łódź : PWN, 1965. – 60 s. – (Acta Anthropologica Lodziensia ; nr 10)

Treść:

Stolarczyk Henryk: Budowa ciała mieszkańców Cyrenajki.

Różbicka Lucja: Charakterystyka antropologiczna Zulów.

 

 1. URBANEK Henryk, DMOCHOWSKI Antoni: Biochemiczne badania tumorów Datura Stramonium hamowanych analogami zasad azotowych kwasów nukleinowych. – Łódź : PWN, 1965. – 40 s. – (Prace Wydziału III ; nr 100)

 

 1. WALTER Zofia, DMOCHOWSKI Antoni: Kwasy rybonukleinowe struktur komórkowych trzustki. – Łódź : PWN, 1965. – 53 s. – (Prace Wydziału III ; nr 101)

 

 1. Z ZAGADNIEŃ metodologicznych historii wychowania : sprawozdanie z Sympozjonu Katedry Historii Wychowania i Oświaty Uniwersytetu Łódzkiego i Katedry Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / oprac. S. Truchim. – Łódź : PWN, 1965. – 66 s. – (Prace Wydziału II ; nr 60)

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 7, zesz. 2(13) – t. 8, zesz. 1(14). – Łódź 1965. – Zob. cz. II.

 

 

1966

Acta Chimica. – T. 11. – Łódź 1966. – Zob. cz. II.

 

 1. BAGIŃSKI Stefan, MOWSZOWICZ Jakub: Krajowe rośliny lecznicze. – Łódź : PWN, 1966. – 178 s. – (Szlakami Nauki ; nr 9)

 

Biuletyn Peryglacjalny. – Nr 15. – Łódź 1966. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 17. – Łódź 1966. – Zob. cz. II.

 

 1. DEJNA Karol: Atlas gwarowy województwa kieleckiego. – Zesz. 5. – Łódź : Ossolineum, 1966. – 4 s., mapy. – (Prace Wydziału I ; nr 65). – Zob. też poz.: 218, 256, 287, 312, 349

 

 1. DÜRR-DURSKI Jan: Daniel Naborowski : monografia z dziejów manieryzmu i baroku w Polsce. – Łódź : Ossolineum, 1966. – 236 s., fot., tabl. – (Prace Wydziału I ; nr 63)

 

Folia Medica Lodziensia. – T. 2. – Łódź 1966. – Zob. cz. II.

 

 1. GABAŁÓWNA Lidia: Ze studiów nad grupą brzesko-kujawską kultury lendzielskiej: Brześć Kujawski – stanowisko 4. – Łódź : Ossolineum, 1966. – 183 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 14)

 

 1. GRAJEWSKI Henryk: Felicjan Abdon Wolski i jego projekt konstytucji dla Polski z 1840 roku. – Łódź : Ossolineum, 1966. – 155 s. – (Prace Wydziału II ; nr 61)

 

 1. JEWSIEWICKI Władysław: Polska kinematografia w okresie filmu niemego : (1895-1929/1930). – Łódź : Ossolineum, 1966. – 191 s. – (Szlakami Nauki ; nr 11)

 

 1. KLAJNERT Zbigniew: Geneza Wzgórz Domaniewickich i uwagi o sposobie zaniku lodowca środkowopolskiego. – Łódź : PWN, 1966. – 134 s., il., tabl., mapy. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 23)

 

 1. LIBISZOWSKA Zofia: Misja polska w Londynie w latach 1769-1795. – Łódź : Ossolineum, 1966. – 135 s., tabl. – (Prace Wydziału II ; nr 64)

 

 1. MANIKOWSKA Barbara: Gleby młodszego plejstocenu w okolicach Łodzi. – Łódź : PWN, 1966. – 166 s., il., tabl. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 22)

 

 1. PODGÓRSKA Eugenia: Szkolnictwo elementarne w Łodzi w latach 1808-1914. – Łódź : PWN, 1966. – 160 s., tabl. – (Prace Wydziału II ; nr 62)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 21 (1965) – seria 22 (1966). – Łódź 1966. – Zob. cz. II.

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 19/2-20. – Łódź 1966. – Zob. cz. II.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 12. – Łódź 1966. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 20: 1966. – Łódź 1966. – Zob. cz. II.

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 8, zesz. 2(15) – t. 9, zesz. 1(16). – Łódź 1966. – Zob. cz. II.

 

 

1967

Acta Chimica. – T. 12. – Łódź 1967. – Zob. cz. II.

 

 1. BARANOWSKI Bohdan: Zanik tradycyjnego chowu krów oraz wierzeń i zabobonów z nim związanych na terenie obecnego województwa łódzkiego. – Łódź : PWN, 1967. – 114 s. – (Prace Wydziału II ; nr 66)

 

Biuletyn Peryglacjalny. – Nr 16. – Łódź 1967. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 18. – Łódź 1967. – Zob. cz. II.

 

 1. CYRAN Władysław: Przysłówki polskie : budowa słowotwórcza. – Łódź : Ossolineum, 1967. – 244 s. – (Prace Wydziału I ; nr 64)

 

 1. DUTKIEWICZ Józef: Anglia a sprawa polska 1830-1831. – Łódź : Ossolineum, 1967. – 88 s. – (Prace Wydziału II ; nr 67)

 

Folia Medica Lodziensia. – T. 3-5. – Łódź 1967. – Zob. cz. II.

 

 1. GREGER Janusz, LEYKO Wanda: Związki fosforowe erytrocytów w gruźlicy. – Łódź : PZWL, 1967. – 82 s., il. – (Prace Wydziału IV ; nr 63)

 

 1. JEWSIEWICKI Władysław: Polska kinematografia w okresie filmu dźwiękowego : (1930-1939). – Łódź : Ossolineum, 1967. – 208 s. – (Szlakami Nauki ; nr 12)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 23 (1967). – Łódź 1967. – Zob. cz. II.

 

 1. PROBLEMY demografii i zatrudnienia na terenie miasta Łodzi / praca zbiorowa pod red. Haliny Mortimer-Szymczak. – Łódź : PWN, 1967. – 166 s. – (Prace Wydziału II ; nr 68)

Treść:

Florczak Jadwiga: Problemy zatrudnienia kobiet ze szczególnym uwzględnieniem pośrednictwa pracy.

Jaskółowska Wiktoria: Warunki mieszkaniowe robotników łódzkich w świetle badań ankietowych.

Lisiecki Mikołaj: Analiza rynku pracy m. Łodzi (w latach 1961-1965).

Michałkiewicz Zbigniew: Robotnicy w wieku emerytalnym w łódzkich zakładach przemysłu lekkiego.

Miller Tadeusz: Gospodarstwa domowe w Łodzi w świetle spisów ludności z lat 1921, 1931, 1950 i 1960.

Mortimer-Szymczak Halina: Analiza bilansu siły roboczej m. Łodzi w latach 1961-1965.

Nowakowska Barbara: Poziom wykształcenia ludności m. Łodzi.

Rosset Edward: Płodność kobiet zatrudnionych w przemyśle włókienniczym.

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 21. – Łódź 1967. – Zob. cz. II.

 

 1. REZERWAT lipy szerokolistnej (Tilia Platyphyllos) w uroczysku Dębowiec / J. Mowszowicz, R. Olaczek, R. Sowa, H. Urbanek. – Łódź : PWN, 1967. – 64 s., tab. – (Prace Wydziału III ; nr 102)

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 13. – Łódź 1967. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 21: 1967. – Łódź 1967. – Zob. cz. II.

 

 1. ŚMIECH Witold: Rozwój form czasu teraźniejszego czasownika w języku polskim. – Łódź : Ossolineum, 1967. – 208 s. – (Prace Wydziału I ; nr 66)

 

 1. TRUCHIM Stefan: Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim : 1815-1915. – T. 1: 1815-1862. – Łódź : Ossolineum, 1967. – 321 s. – (Prace Wydziału II ; nr 65). – Zob. też poz.: 355

 

 1. WARĘŻAK Jan: Słownik historyczno-geograficzny Księstwa Łowickiego. – Cz. 2, zesz. 2. – Łódź : Ossolineum, 1967. – 140 s. – (Prace Wydziału II ; nr 40). – Zob. też poz.: 56, 216

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 9, zesz. 2(17) – t. 10, zesz. 1(18). – Łódź 1967. – Zob. cz. II.

 

 

1968

Acta Chimica. – T. 13. – Łódź 1968. – Zob. cz. II.

 

 1. BAGIŃSKI Stefan: Co należy wiedzieć o rozwoju człowieka. – Łódź : PZWL, 1968. – 151 s. – (Szlakami Nauki ; nr 13)

 

Biuletyn Peryglacjalny. – Nr 17. – Łódź 1968. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 19. – Łódź 1968. – Zob. cz. II.

 

 1. DEJNA Karol: Atlas gwarowy województwa kieleckiego. – Zesz. 6. – Łódź : Ossolineum, 1968. – 6, 42 s., mapy. – (Prace Wydziału I ; nr 67). – Zob. też poz.: 218, 256, 287, 312, 329

 

Folia Medica Lodziensia. – T. 6-7. – Łódź 1968. – Zob. cz. II.

 

 1. HALICZ Benedykt, GODLEWSKI Mirosław: Flora i stosunki fitosocjologiczne naziemnych porostów Zielonej Puszczy Kurpiowskiej. – Łódź : PWN, 1968. – 46 s. – (Prace Wydziału III ; nr 104)

 

 1. JAŻDŻEWSKI Konrad: Z problematyki początków Słowiańszczyzny i Polski. – Cz. 1. – Łódź : Ossolineum, 1968. – 130 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 16)

 

 1. NA GRANICACH archeologii / praca zbiorowa pod red. A. Nadolskiego. – Łódź : Ossolineum, 1968. – 154 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 17)

Treść:

Abramowicz Andrzej: Konstantego hr. Tyszkiewicza wykopaliska w Hallstatt.

Barnycz-Gupieniec Romana: Wczesnośredniowieczny dom gdański a współczesność etnograficzna.

Chmielewska Maria: Zmiany poziomu Nilu i osadnictwa pradziejowego w okolicy Wadi-Halfy we wczesnym holocenie.

Chmielewski Waldemar: Czy istnieją zespoły tajacko-dupickie?

Chmielowska Aldona: Z badań nad grodziskiem w Radogoszczu pod Łodzią.

Gabałówna Lidia: W sprawie czasu trwania osad neolitycznych.

Gardawski Aleksander: W sprawie problematyki badań nad początkami organizacji państwowych na ziemiach polskich.

Głosek Marian: Regalia z grobu Kazimierza Wielkiego.

Gupieniec Anatol: Losy skarbu z Rybiszek.

Kamińska Janina: Radomsko-Dobryszyce.

Kmieciński Jerzy: O sposobach ustalania chronologii prahistorycznej orki w Odrach, w pow. chojnickim.

Kowalczyk Jan: Zagadnienie przeobrażeń kulturowych w neolicie.

Kucharski Jan, Madajski Stanisław: Sporządzanie i fotografowanie ceramicznych preparatów mikroskopowych.

Mazurowski Ryszard: Zakres użyteczności metod: elektryczno-oporowej i magnetycznej w badaniach archeologicznych.

Nadolski Andrzej: Szczerbiec: (próba analizy bronioznawczej).

Nowakowski Andrzej: Opowieść lat doczesnych jako źródło do historii ówczesnego uzbrojenia.

Poklewski Tadeusz: Nowe znaleziska średniowiecznych znaków pielgrzymich z Polski.

Trębaczkiewicz-Oziemska Teresa: Rola kapłanów pogańskich w życiu plemion Słowian połabskich.

Wiklak Henryk: Krótka charakterystyka form polskiego obuwia wczesnośredniowiecznego.

 

 1. ODRY : cmentarzysko kurhanowe z okresu rzymskiego w powiecie chojnickim / praca zbiorowa pod red. Jerzego Kmiecińskiego. – Łódź : Ossolineum, 1968. – 193 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 15)

Treść:

Kajzer Leszek: Ozdoby.

Kajzer Leszek, Walenta Krzysztof, Kmieciński Jerzy: Przedmioty codziennego użytku.

Kanwiszer Andrzej: Analizy spektralne przedmiotów z brązu i srebra.

Kmieciński Jerzy: Uwagi końcowe.

Kmieciński Jerzy: Wstęp.

Mazurowska Nika: Analiza antropologiczna materiału kostnego z grobów ciałopalnych.

Piaskowski Jerzy: Metaloznawcze badania przedmiotów żelaznych z cmentarzysk w Odrach, pow. Chojnice, i Węsiorach, pow. Kartuzy.

Walenta Krzysztof: Obrządek pogrzebowy.

 

 1. PAWŁOWSKI Leszek Kazimierz: Nouvelles observations sur les rotifères de la rivière Grabia. – Łódź : PWN, 1968. – 48 s. – (Prace Wydziału III ; nr 103)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 24 (1968). – Łódź 1968. – Zob. cz. II.

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 22/1-2. – Łódź 1968. – Zob. cz. II.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 14. – Łódź 1968. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 22: 1968. – Łódź 1968. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 1. – Łódź 1968. – Zob. cz. II.

 

 1. TRUCHIM Stefan: Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim : 1815-1915. – T. 2: 1862-1915. – Łódź : Ossolineum, 1968. – 171 s. – (Prace Wydziału II ; nr 69). – Zob. też poz.: 346

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 10, zesz. 2(19) – t. 11, zesz. 1(20). – Łódź 1968. – Zob. cz. II.

 

 1. ŻYGULSKI Zdzisław: Gerhard Hauptmann : człowiek i twórca. – Łódź : Ossolineum, 1968. – 190 s., tabl. – (Prace Wydziału I ; nr 68)

 

 

1969

Acta Chimica. – T. 14. – Łódź 1969. – Zob. cz. II.

 

Biuletyn Peryglacjalny. – Nr 18-20. – Łódź 1969. – Zob. cz. II.

 

 1. BRONOWSKI Franciszek: Idea gminowładztwa w polskiej historiografii : (geneza i formowanie się syntezy republikańskiej J. Lelewela). – Łódź : Ossolineum, 1969. – 158 s. – (Prace Wydziału II ; nr 70)

 

Folia Medica Lodziensia. – T. 8-9. – Łódź 1969. – Zob. cz. II.

 

 1. GONDKO Roman, LEYKO Wanda: Połączenia nukleotydów z białkami oddechowymi. – Łódź : PWN, 1969. – 77 s. – (Prace Wydziału III ; nr 106)

 

 1. KUCZYŃSKI Władysław: Wpływ konstrukcji na formy architektoniczne. – Łódź : PWN, 1969. – 92 s. – (Szlakami Nauki ; nr 14)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 25 (1969). – Łódź 1969. – Zob. cz. II.

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 23. – Łódź 1969. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 23: 1969. – Łódź 1969. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 2-3. – Łódź 1969. – Zob. cz. II.

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 11, zesz. 2(21) – t. 12, zesz. 1(22). – Łódź 1969. – Zob. cz. II.

 

 1. ZESPOŁY roślinne uroczyska Żądłowice / J. Mowszowicz, R. Olaczek, R. Sowa, H. Urbanek. – Łódź : PWN, 1969. – 37 s. – (Prace Wydziału III ; nr 105)

 

 

1970

 1. ABRAMOWICZ Andrzej: Podróżnicy po przeszłości : szkice z dziejów archeologii. – Łódź : Ossolineum, 1970. - 77, [3] s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 18)

 

Acta Chimica. – T. 15. – Łódź 1970. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 20. – Łódź 1970. – Zob. cz. II.

 

 1. CIEŚLIKOWSKA Teresa: U podstaw prozy artystycznej XX wieku. – Cz. 1: Kontekst a czytelność tekstu. – Łódź : PWN, 1970. – 91, [4] s. – (Prace Wydziału I ; nr 72)

 

Folia Medica Lodziensia. - T. 10-11. – Łódź 1970. – Zob. cz. II.

 

 1. GAWLIK Henryk: Geomorfologia Kotliny Szczercowskiej. – Łódź : PWN, 1970. – 104, [2] s. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 26)

 

 1. GŁOSEK Marian, NADOLSKI Andrzej: Miecze średniowieczne z ziem polskich. – Łódź : Ossolineum, 1970. – 96, [3] s., fot. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 19)

 

 1. GRAJEWSKI Henryk: Granice czasowe mocy obowiązującej norm dawnego prawa polskiego. – Łódź : Ossolineum, 1970. – 126 s. – (Prace Wydziału II ; nr 71)

 

 1. KADŁUBOWSKA Joanna Zofia: Współzależność między liczbą jednostek taksonomicznych okrzemek a niektórymi właściwościami wody rzek. – Łódź : PWN, 1970. – 53 s. – (Prace Wydziału III ; nr 108)

 

 1. KROH Jerzy, KAROLCZAK Stefan: Nieaddytywne procesy radiacyjne w ciekłych organicznych mieszaninach. – Łódź : PWN, 1970. – 68 s. – (Prace Wydziału III ; nr 107)

 

 1. LEWICKI Bolesław W.: Scenariusz : literacki program struktury filmowej. – Łódź : Ossolineum, 1970. – 100 s. – (Prace Wydziału I ; nr 69)

 

 1. MAKSYMIUK Zygmunt: Hydrografia dorzecza Grabi. – Łódź : PWN, 1970. – 102 s. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 25)

 

 1. MĄCZYŃSKI Jan: Nazwiska Łodzian : (XV-XIX w.). – Łódź : Ossolineum, 1970. – 278 s. – (Prace Wydziału I ; nr 71)

 

 1. PAWŁOWSKI Leszek Kazimierz: Les Rotiferes de la riviére Grabia. – Łódź : PWN, 1970. – 126 s. – (Prace Wydziału III ; nr 110)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 26 (1970). – Łódź 1970. – Zob. cz. II.

 

 1. PROBLEMY czwartorzędu / red. M. Dorywalski, R. Galon, A. Jahn. – Łódź : PWN, 1970. – 446 s. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 24)

Treść:

Bakker Jan P.: Differential tectonic movements and climatic changes in the Mountain area of Surinam (Guyana) during the Quaternary Period.

Bartosik Julian: Zasięg zlodowacenia środkowopolskiego na północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich.

Bird J. Brian: The final phase of the pleistocene ice sheet North of Hudson Bay.

Chmielewski Waldemar: Późnoplejstoceńskie struktury zmarzlinowe w Witowie.

Czudek Tadeás, Demek Jaromír: Pleistocene cryopedimentation in Czechoslovakia.

Derruau Max: Sur le Qutaernaire et le volcanisme du Massif Central français.

Dorywalski Mieczysław: Z zagadnień współczesnego kształtowania rzeźby niżowej.

Dresch Jean: Observation sur les buttes gazonnées, les tourbières et les „palsas” en Laponie.

Dylikowa Anna: Cechy podłoża wydm w Katarzynowie koło Łodzi.

Galon Rajmund: Uwagi o wpływie konfiguracji i struktury podłoża plejstocenu na rozwój sieci dolinnej Polskiego Niżu.

Gawlik Henryk: Rola procesów peryglacjalnych w rozwoju rzeźby Kotliny Szczercowskiej.

Goździk Jan Stanisław: Geneza szczelin zmarzlinowych w regionie łódzkim, w świetle analizy ich wypełnień.

Guilcher André: Neo-tectonique quaternaire dans les Montagnes de Nouvelle Guinée, Océan Pacifique.

Hoppe Gunnar: The Würm ice sheets of northern and arctic Europe.

Jahn Alfred: Najniższe stanowisko czynnych gruntów strukturalnych w Tatrach i problem dolnej granicy występowania zjawisk peryglacjalnych w górach.

Jersak Józef: Główne kierunki wiatrów osadzających less w czasie ostatniego piętra zimnego.

Jewtuchowicz Stefan: Strukturalne zaburzenia w morenie kutnowskiej.

Journaux André, Bardey Philippe: Réflexions sur les sols polygonaux, les sols striés et les nids de pierre.

Klatka Tadeusz: Charakter pedologiczny i pozycja stratygraficzna kompleksu gleby kopalnej w lessach regiony świętokrzyskiego.

Kolasińska Julia: Niektóre formy krasu termicznego w Centralnej Jakucji.

Kondracki Jerzy: Terminy stosowane w nazewnictwie fizycznogeograficznym Polski.

Krygowski Bogumił: W sprawie kryteriów klasyfikacji glin morenowych.

Krzemiński Tadeusz: Osady i struktury peryglacjalne w wieluńskim odcinku doliny Warty.

Leszczycki Stanisław: Rozwój i rozmieszczenie naukowej kadry geograficznej w Polsce, w latach 1945-1967 : artykuł wstępny.

Lundqvist Jan: Studies of drumlin tracts in Central Sweden.

Manikowska Barbara: Późnoplejstoceńskie gleby kopalne w wydmie koło Annopola nad Wisłą.

Markov K. K.: Le froid et le périglaciaire du Pléistocène.

Pécsi Márton: La division lithostratigraphique des loess du Pléistocène supérieur en Hongrie.

Péwé Troy L.: Altiplanation terraces of early Quaternary age near Fairbanks, Alaska.

Popov A. I.: Underground ice of Northern Eurasia.

Raynal René: Les formations litées de versants en milieu périglaciaire : contribution à une mise au point d’ensamble.

Rudberg Sten: The areas of bare rock in Fennoscandia.

Rühle Edward: Nowe jednostki stratygraficzne zlodowacenia środkowopolskiego na obszarze między środkową Wisłą a dolnym Bugiem.

Środoń Andrzej: Hippophaë rhamnoides L. In the Quaternary of Poland.

Tricart Jean: Convergence de phénomènes entre l’action du gel et celle du sel.

Washburn A. L.: An approach to a genetic classification of patterned ground.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 15-16. – Łódź 1970. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 24: 1970. – Łódź 1970. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 4-5. – Łódź 1970. – Zob. cz. II.

 

 1. WILL Arno: Polska i Polacy w niemieckiej prozie literackiej XIX wieku. – Łódź : Ossolineum, 1970. – 278 s. – (Prace Wydziału I ; nr 70)

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 12, zesz. 2(23) – t. 13, zesz. 2(25). – Łódź 1970. – Zob. cz. II.

 

 1. ZAJĄCZKOWSKI Stanisław, ZAJĄCZKOWSKI Stanisław Marian: Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku. – Cz. 2. – Łódź : Ossolineum, 1970. – 248 s. – (Prace Wydziału II ; nr 72)

 

 

1971

Acta Chimica. – T. 16. – Łódź 1971. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 21. – Łódź 1971. – Zob. cz. II.

 

 1. CHMIELOWSKA Aldona: Grzebienie starożytne i średniowieczne z ziem polskich. – Łódź : Ossolineum, 1971. – 160 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 20)

 

 1. CIEŚLIŃSKI Stanisław, HALICZ Benedykt: Studia nad zespołami porostów Gór Świętokrzyskich. – Łódź : PWN, 1971. – 59 s., tabl. – (Prace Wydziału III ; nr 111)

 

 1. DYLIK Jan: Województwo ze stolicą bez antenatów : geografia historyczna województwa łódzkiego. – Łódź : ŁTN, 1971. – 186, [2] s., il., mapy. – (Szlakami Nauki ; nr 15)

 

Folia Medica Lodziensia. – T. 12-14. – Łódź 1971. – Zob. cz. II.

 

 1. GRAJEWSKI Henryk: Zasada „Lex retro non agit” w praktyce sądów polskich do połowy XVI wieku. – Łódź : Ossolineum, 1971. – 90 s. – (Prace Wydziału II ; nr 73)

 

 1. JEWTUCHOWICZ Stefan: Współczesna strefa marginalna lodowca Skeidararjökull na Islandii. – Łódź : PWN, 1971. – 52 s. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 27)

 

 1. KATALOG wydawnictw Łódzkiego Towarzystwa Naukowego : 1945-1969 / praca zbiorowa pod red. Witolda Śmiecha. – Łódź : Ossolineum, 1971. – 275 s.

 

 1. KROH Jerzy, MAYER Józef: Procesy elektronowe w chemii radiacyjnej. – Łódź : PWN, 1971. – 84 s. – (Prace Wydziału III ; nr 109)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 27 (1971). – Łódź 1971. – Zob. cz. II.

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 24. – Łódź 1971. – Zob. cz. II.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 17. – Łódź 1971. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 25: 1971. – Łódź 1971. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 6-7. – Łódź 1971. – Zob. cz. II.

 

 1. ŚMIECH Witold: Funkcje aspektów czasownikowych we współczesnym języku ogólnopolskim. – Łódź : Ossolineum, 1971. – 148 s. – (Prace Wydziału I ; nr 73)

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 14, zesz. 1(26) – 2(27). – Łódź 1971. – Zob. cz. II.

 

 

1972

Acta Chimica. – T. 17. – Łódź 1972. – Zob. cz. II.

 

 1. BARTOSIK Julian: Geomorfologia obrzeżenia Gór Świętokrzyskich w okolicach Iłży. – Łódź : PWN, 1972. – 90 s. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 29)

 

Biuletyn Peryglacjalny. – Nr 21. – Łódź 1972. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 22. – Łódź 1972. – Zob. cz. II.

 

Folia Medica Lodziensia. – T. 15-17. – Łódź 1972. – Zob. cz. II.

 

 1. KLATKOWA Halina: Paleogeografia Wyżyny Łódzkiej i obszarów sąsiednich podczas zlodowacenia warciańskiego. – Łódź : PWN, 1972. – 284 s. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 28)

 

 1. KOLASIŃSKA Julia: Morfogenetyczne objawy mroźnego klimatu na Półwyspie Kolskim. – Łódź : PWN, 1972. – 143 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 30)

 

 1. KUCHOWICZ Zbigniew: Z badań nad stanem biologicznym społeczeństwa polskiego : od schyłku XVI do końca XVIII wieku. – Łódź : Ossolineum, 1972. – 142 s. – (Prace Wydziału II ; nr 74)

 

 1. NOWAKOWSKI Andrzej: Górne Pobuże w wiekach VIII-XI : zagadnienia kultury. – Łódź : Ossolineum, 1972. – 159 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 21)

 

 1. PAWŁOWSKI Leszek Kazimierz: Salifa perspicax Blanchard (Hirudinea) et quelques remarques sur les Pharyngobdelles. – Łódź : PWN, 1972. – 29 s. – (Prace Wydziału III ; nr 113)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 28 (1972). – Łódź 1972. – Zob. cz. II.

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 25. – Łódź 1972. – Zob. cz. II.

 

Rozprawy Komisji Językowej. - T. 18. – Łódź 1972. – Zob. cz. II.

 

 1. SOKAL Jerzy Andrzej, KŁYSZEJKO-STEFANOWICZ Leokadia: Dwunukleotydy nikotynamidoadeninowe w zatruciach ostrych niektórymi substancjami toksycznymi. – Łódź : PWN, 1972. – 104 s. – (Prace Wydziału III ; nr 112)

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 26: 1972. – Łódź 1972. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. - T. 8-9. – Łódź 1972. – Zob. cz. II.

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 15, zesz. 1(28) – 2(29). – Łódź 1972. – Zob. cz. II.

 

 

1973

Acta Chimica. – T. 18. – Łódź 1973. – Zob. cz. II.

 

Biuletyn Peryglacjalny. – Nr 22-23. – Łódź 1973. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 23. – Łódź 1973. – Zob. cz. II.

 

 1. DZIUBIŃSKI Izydor, SIEWIERSKI Lucjan: Precyzyjna dyskusja zadania maksimum modułu czwartego współczynnika w klasach funkcji quasi-wypukłych. – Łódź : ŁTN, 1973. – 80 s. – (Prace Wydziału III ; nr 117)

 

Folia Medica Lodziensia. – T. 18-20. – Łódź 1973. – Zob. cz. II.

 

 1. GAŁDECKI Zdzisław, KAROLAK-WOJCIECHOWSKA Janina: Krystalochemia cyklicznych podfosforanów organicznych. – Łódź : ŁTN, 1973. – 55 s. – (Prace Wydziału III ; nr 115)

 

 1. GOŹDZIK Jan: Geneza i pozycja stratygraficzna struktur peryglacjalnych w środkowej Polsce. – Łódź : PWN, 1973. – 119 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 31)

 

 1. HASEGAWA Jiro: Z badań nad wczesnośredniowieczną ceramiką zachodniosłowiańską. – Łódź : Ossolineum, 1973. – 111 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 22)

 

 1. JERSAK Józef: Litologia i stratygrafia lessu wyżyn południowej Polski. – Łódź : PWN, 1973. – 139 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 32)

 

 1. KOWALSKA Aniela: Conrad 1896-1900 : strategia wrażeń i refleksji w narracjach Marlowa. – Łódź : Ossolineum, 1973. – 136 s. – (Prace Wydziału I ; nr 74)

 

 1. PAWŁOWSKI Leszek Kazimierz: Répartition géographique des sangsues du genre Trocheta Dutrochet et les glaciations du Pléïstocène. – Łódź : PWN, 1973. – 38 s. – (Prace Wydziału III ; nr 114)

 

 1. PAWŁOWSKI Leszek Kazimierz: Les rotifères de la rivière Grabia dans le profil longitudinal. – Łódź : ŁTN, 1973. – 43 s. – (Prace Wydziału III ; nr 116)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 29 (1973). – Łódź 1973. – Zob. cz. II.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 19. – Łódź 1973. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 27: 1973. – Łódź 1973. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 10-11. – Łódź 1973. – Zob. cz. II.

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 16, zesz. 1(30) – 2(31). – Łódź 1973. – Zob. cz. II.

 

 

1974

 1. ABRAMOWICZ Andrzej: Dalecy i bliscy : szkice z dziejów archeologii. – Łódź : Ossolineum, 1974. – 131 s. – (Acta Archeologica Lodziensia ; nr 23)

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 24. – Łódź 1974. – Zob. cz. II.

 

 1. DUBANIEWICZ Henryk: Klimat województwa łódzkiego. – Łódź : Ossolineum, 1974. – 120 s., rys., tabl. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 34)

 

 1. KATALOG wydawnictw Łódzkiego Towarzystwa Naukowego : 1970-1973 / [red. W. Śmiech ; oprac. H. Klimkiewicz]. – Łódź : ŁTN, 1974. – 68 s.

 

 1. KRZEMIŃSKI Tadeusz: Geneza młodoplejstoceńskiej rzeźby glacjalnej w dorzeczu środkowej Warty. – Łódź : Ossolineum, 1974. – 171 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 33)

 

 1. LEPALCZYK Irena: Pedagogika biblioteczna Heleny Radlińskiej. – Łódź : Ossolineum, 1974. – 109 s. – (Prace Wydziału I ; nr 76)

 

 1. MATUSZEWSKI Józef: Nazwy administracyjne osad lokowanych na prawie niemieckim. – Łódź : Ossolineum, 1974. – 155 s. – (Prace Wydziału II ; nr 76)

 

 1. OLECHNOWICZ Mścisław: Teoretyczne zasady dystrybucji rosyjskiego akcentu wyrazowego. – Łódź : Ossolineum, 1974. - 132 s. – (Prace Wydziału I ; nr 75)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 30 (1974). – Łódź 1974. – Zob. cz. II.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 20. – Łódź 1974. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 28: 1974. – Łódź 1974. – Zob. cz. II.

 

 1. STOSUNEK mieszkańców wsi kujawskiej do ziemi : przemiany kulturowej hierarchii wartości / praca zbiorowa pod red. B. Kopczyńskiej-Jaworskiej. – Łódź : Ossolineum, 1974. – 201 s., tabl. – (Prace Wydziału II ; nr 77)

Treść:

Kopczyńska-Jaworska Bronisława: Podsumowanie.

Kopczyńska-Jaworska Bronisława: Sytuacje społeczno-gospodarcze kształtujące w przeszłości stosunek mieszkańców wsi kujawskiej do ziemi.

Kopczyńska-Jaworska Bronisława: Założenia, problematyka i organizacja badań.

Kucharska Jadwiga: Wpływ zróżnicowania gospodarczo-społecznego mieszkańców Świątkowic na ich stosunek do ziemi.

Kulesza-Zakrzewska Teresa: Stosunek do ziemi jako podstawy bytu i warunków życiowych we wsi Orle.

Śreniowski Józef: Współczesne zróżnicowanie społeczno-kulturowe wsi Śmiłowice w związku z różnymi tradycjami posiadania ziemi.

Wieruszewska-Adamczyk Maria: Wielowymiarowość wartości ziemi i jej społeczno-kulturalne determinanty we wsi Kłotno.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 12-13. – Łódź 1974. – Zob. cz. II.

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 17, zesz. 1(32) – 2(33). – Łódź 1974. – Zob. cz. II.

 

 1. ZAJĄCZKOWSKI Stanisław Marian: O lokacjach wsi na prawie niemieckim w Łęczyckiem i Sieradzkiem od końca XIV do początków XVI wieku. – Łódź : Ossolineum, 1974. – 57 s. – (Prace Wydziału II ; nr 75)

 

 

1975

Biuletyn Peryglacjalny. – Nr 24. – Łódź 1975. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 25. – Łódź 1975. – Zob. cz. II.

 

 1. KUYDOWICZ-TURKOWSKA Krystyna: Rzeczne procesy peryglacjalne na tle morfogenezy doliny Mrogi. – Łódź : Ossolineum, 1975. – 122 s. : il., mapa. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 36)

 

 1. MATUSZEWSKI Józef: Polskie nazwisko szlacheckie. – Łódź : Ossolineum, 1975. – 163 s. – (Prace Wydziału II ; nr 79)

 

 1. POKLEWSKI Tadeusz: Spicymierska włość grodowa w średniowieczu : obraz gospodarczy. – Łódź : Ossolineum, 1975. – 139 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 24)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 31 (1975). – Łódź 1975. – Zob. cz. II.

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 26-27. – Łódź 1975. – Zob. cz. II.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 21. – Łódź 1975. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 28: 1974. – Łódź 1975. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 29: 1975. – Łódź 1975. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 14-15. – Łódź 1975. – Zob. cz. II.

 

 1. WIECZORKOWSKA Jadwiga: Rozwój stoków pagórków Romanowskich na tle paleogeografii obszaru. – Łódź : Ossolineum, 1975. – 118 s. : il., mapa. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 35)

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 18, zesz. 1(34) – 2(35). – Łódź 1975. – Zob. cz. II.

 

 

1976

Biuletyn Peryglacjalny. – Nr 25. – Łódź 1976. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 26. – Łódź 1976. – Zob. cz. II.

 

Prace Polonistyczne. – Seria 32 (1976). – Łódź 1976. – Zob. cz. II.

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 28. – Łódź 1976. – Zob. cz. II.

 

 1. ROTOCKI Zbigniew: Wojna domowa na morzu w świetle prawa międzynarodowego. – Łódź : Ossolineum, 1976. – 81 s. – (Prace Wydziału II ; nr 81)

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 22. – Łódź 1976. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 30: 1976. – Łódź 1976. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 16. – Łódź 1976. – Zob. cz. II.

 

 1. STUDIA z paleografii czwartorzędu / red. H. Klatkowa. – Łódź : Ossolineum, 1976. – 190 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 37)

Treść:

Goździk Jan: O szczelinowych strukturach pasowych w Polsce.

Jersak Józef: Związek akumulacji lessu z rozwojem procesów rzecznych w dolinach przedpola Karpat i na wyżynach południowej Polski.

Klajnert Zbigniew: Struktura form szczelinowych akumulowanych w warunkach martwego lodu i jej związek z dynamiką procesów deglacjacji na podstawie badań w południowej Zelandii (Dania) i w Polsce środkowej.

Klatka Tadeusz: Niektóre problemy czwartorzędowego rozwoju dolin centralnej części Gór Świętokrzyskich.

Klatkowa Halina: Ślady środowiska eolicznego w rzeźnie powierzchni ziarn kwarcowych; wyniki analizy w elektronowym mikroskopie skaningowym.

Kolasińska Julia: Zjawiska peryglacjalne w południowej strefie wieloletniej zmarzliny na przykładzie obszaru Zabajkala.

Kuydowicz-Turkowska Krystyna: Typy kontaktów peryglacjalnych osadów stokowych i rzecznych.

Manikowska Barbara: Metoda barwienia skaleni azotynokobaltanem sodu i jej zastosowanie w badaniach czwartorzędu okolic Łodzi.

Sadłowska Anna: Ślady form deglacjacji arealnej w obrębie zlodowacenia środkowopolskiego w okolicach Opoczna.

Wieczorkowska Jadwiga: Rola zagłębień bezodpływowych w rozwoju rzeźby okolic Łodzi.

 

 1. SZYMCZAK Tadeusz: Ewolucja instytucji prezydenta w socjalistycznym prawie państwowym. – Łódź : Ossolineum, 1976. – 179 s. – (Prace Wydziału II ; nr 78)

 

 1. WAWRZONOWSKA Zdzisława: Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów Śląskich od XII do XIV wieku. – Łódź : Ossolineum, 1976. – 115 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 25)

 

 1. WILL Arno: Motywy polskie w krótkich formach literackich niemieckiego obszaru językowego : 1794-1914. – Łódź : Ossolineum, 1976. – 135, [4] s. – (Prace Wydziału I ; nr 77)

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 19, zesz. 1(36) – 2(37). – Łódź 1976. – Zob. cz. II.

 

 1. ZAJĄCZKOWSKI Stanisław Marian: Studia z dziejów osadnictwa na obszarze Łodzi do końca XVI wieku. – Łódź : Ossolineum, 1976. – 67 s. – (Prace Wydziału II ; nr 80)

 

 

1977

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 27. – Łódź 1977. – Zob. cz. II.

 

 1. CYRAN Władysław: Tendencje słowotwórcze w gwarach polskich. – Łódź : Ossolineum, 1977. – 138 s. – (Prace Wydziału I ; nr 78)

 

 1. KOWALSKA Aniela, TRZYNADLOWSKI Jan: Diariusz kultury łódzkiej : 1945-1947. – Łódź : ŁTN, 1977. – 56 s. – (Szlakami Nauki ; nr 16)

 

 1. KRAJEWSKI Kazimierz: Późnoplejstoceńskie i holoceńskie procesy wydmotwórcze w pradolinie Warszawsko-Berlińskiej i w widłach Warty i Neru. – Łódź : Ossolineum, 1977. – 87 s. : il., mapa. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 39)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 33 (1977). – Łódź 1977. – Zob. cz. II.

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 29. – Łódź 1977. – Zob. cz. II.

 

 1. ROTOCKI Zbigniew: Neutralność w ramach zbiorowego bezpieczeństwa. – Łódź : Ossolineum, 1977. – 206 s. – (Prace Wydziału II ; nr 82)

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 23. – Łódź 1977. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 31: 1977. – Łódź 1977. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 17-19. – Łódź 1977. – Zob. cz. II.

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 20, zesz. 1(38) – 2(39). – Łódź 1977. – Zob. cz. II.

 

 1. ZAMKI środkowopolskie. - Cz. 1: Biesiekiery, Lutomiersk, „Dom Stary” w Łęczycy / praca zbiorowa pod red. T. Poklewskiego. – Łódź : Ossolineum, 1977. – 122 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 26)

Treść:

Poklewski Tadeusz: Wstęp.

Poklewski Tadeusz, Grabarczyk Emilia: Zamek w Biesiekierach w Łęczyckiem.

Poklewski Tadeusz, Wierstakow Alina, Grabarczyk Emilia: „Dom stary” na zamku w Łęczycy.

Poklewski Tadeusz, Żemigała Maria, Grabarczyk Emilia: Zamek w Lutomiersku w Sieradzkiem.

Żemigała Maria: Pomiar cegły zabytkowej z zamków w Biesiekierach, Lutomiersku i Łęczycy.

 

 

1978

Biuletyn Peryglacjalny. – Nr 26, 27. – Łódź 1976, 1978. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 28. – Łódź 1978. – Zob. cz. II.

 

 1. BURCHARD Janusz: Obieg wody w dorzeczu Bobrzy. – Łódź : Ossolineum, 1978. – 135 s. : fot. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 40)

 

 1. KLAJNERT Zbigniew: Zanik lodowca warciańskiego na Wysoczyźnie Skierniewickiej i jej północnym przedpolu. – Łódź : Ossolineum, 1978. – 148 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 38)

 

 1. MATUSZEWSKI Józef: Słowiański tydzień : geneza, struktura i nomenklatura. – Łódź : Ossolineum, 1978. – 134 s. – (Prace Wydziału II ; nr 83)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 34 (1978). – Łódź 1978. – Zob. cz. II.

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 30. – Łódź 1978. – Zob. cz. II.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 24. – Łódź 1978. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 32: 1978. – Łódź 1978. – Zob. cz. II.

 

 1. STARNAWSKI Jerzy: W kręgu zainteresowań literaturą polską we Francji w XIX wieku. – Łódź : Ossolineum, 1978. – 92, [1] s. – (Prace Wydziału I ; nr 79)

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 20. – Łódź 1978. – Zob. cz. II.

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 21, zesz. 1(40) – 2(41). – Łódź 1978. – Zob. cz. II.

 

 

1979

 1. ABRAMOWICZ Andrzej: Urny i ceraunie. – Łódź : Ossolineum, 1979. – 168 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 27)

 

 1. BARANOWSKI Bohdan: Polsko-azerbejdżańskie stosunki kulturalne w pierwszej połowie XIX wieku. – Łódź : Ossolineum, 1979. – 79 s. – (Prace Wydziału II ; nr 84)

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 29. – Łódź 1979. – Zob. cz. II.

 

Prace Polonistyczne. – Seria 35 (1979). – Łódź 1979. – Zob. cz. II.

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 31/1-2. – Łódź 1979. – Zob. cz. II.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 25. – Łódź 1979. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 33: 1979. – Łódź 1979. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 21-22. – Łódź 1979. – Zob. cz. II.

 

 1. WASIAK Grzegorz: Północno-zachodnie przedpole Wyżyny Łódzkiej podczas zaniku lądolodu Warty. – Łódź : Ossolineum, 1979. – 82 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 41)

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 22, zesz. 1(42) – 2(43). – Łódź 1979. – Zob. cz. II.

 

 

1980

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 30. – Łódź 1980. – Zob. cz. II.

 

 1. CHRZANOWSKI Jerzy: Formy deglacjacji na Wale Malanowskim i w jego otoczeniu. – Łódź : Ossolineum, 1980. – 104 s. : fot. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 43)

 

 1. (DWADZIEŚCIA pięć) 25 lat działalności Zarządu Inwestycji Szkół Wyższych w łódzkim ośrodku akademickim / [oprac. Jacek Janiec i in.]. – Łódź : [ŁTN], 1980. – 15, [1] s.

 

 1. KUPISZ Kazimierz: Studia z literatury kobiecej XVI stulecia we Francji. – T. 1. – Łódź : Ossolineum, 1980. – 204, [1] s. – (Prace Wydziału I ; nr 80)

 

 1. MAKSYMIUK Zygmunt: Formy alimentacji rzek i ich rola w bilansie wodnym na przykładzie dorzecza Widawki. – Łódź : Ossolineum, 1980. – 119 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 42)

 

 1. MATUSZEWSKI Józef: Relacja Długosza o najeździe tatarskim w 1241 roku. – Łódź : Ossolineum, 1980. – 141 s. – (Prace Wydziału II ; nr 86)

 

 1. MIKOŁAJCZYK Andrzej: Obieg pieniężny w Polsce środkowej w wiekach od XVI do XVIII. – Łódź : Ossolineum, 1980. – 159 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 28)

 

 1. NOWAKOWSKI Andrzej: Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach w XIV w. i na początku XV w. – Łódź : Ossolineum, 1980. – 159 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 29)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 36 (1980). – Łódź 1980. – Zob. cz. II.

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 32/1-2. – Łódź 1980. – Zob. cz. II.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 26. – Łódź 1980. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 34: 1980. – Łódź 1980. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 23-24. – Łódź 1980. – Zob. cz. II.

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. - T. 23, zesz. 1(44) – 2(45). – Łódź 1980. – Zob. cz. II.

 

 

1981

Biuletyn Peryglacjalny. – Nr 28. – Łódź 1981. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 31. – Łódź 1981. – Zob. cz. II.

 

 1. KAMIŃSKA Maria: Psałterz Floriański : monografia językowa. – Cz. 1: ortografia, fonetyka, fleksja imion. – Łódź : Ossolineum, 1981. – 148 s. – (Prace Wydziału I ; nr 81). – Zob. też poz.: 485

 

 1. MATUSZEWSKI Józef: Najstarsze polskie zdanie prozaiczne : zdanie henrykowskie i jego tło historyczne – Łódź : Ossolineum, 1981. – 149 s., tabl. – (Prace Wydziału II ; nr 88)

 

 1. MIASTKOWSKI Lech: Ruchy cen w gospodarce socjalistycznej : studium teoretyczne. – Łódź : Ossolineum, 1981. – 202 s. – (Prace Wydziału II ; nr 87)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 37 (1981). – Łódź 1981. – Zob. cz. II.

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 33. – Łódź 1981. – Zob. cz. II.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 27. – Łódź 1981. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 35: 1981. – Łódź 1981. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 25-26. – Łódź 1981. – Zob. cz. II.

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 24, zesz. 1(46) – 2(47). – Łódź 1981. – Zob. cz. II.

 

 

1982

 1. BARANOWSKI Bohdan: Polskie zainteresowania z XVIII i XIX wieku kulturą Gruzji. – Łódź : Ossolineum, 1982. – 78, [1] s. – (Prace Wydziału II ; nr 89)

 

Biuletyn Peryglacjalny. – Nr 29. – Łódź 1982. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 32. – Łódź 1982. – Zob. cz. II.

 

 1. KLATKOWA Halina: Utwory ablacyjne w regionie łódzkim. – Łódź : Ossolineum, 1982. – 75 s. : il., mapa. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 45)

 

 1. MIASTKOWSKI Lech: Regulująca rola państwa socjalistycznego w dziedzinie cen. – Łódź : Ossolineum, 1982. – 254 s. – (Prace Wydziału II ; nr 85)

 

 1. NALEWAJKO Jacek: Zróżnicowanie litofacjalne warciańskich glin morenowych w regionie łódzkim. – Łódź : Ossolineum, 1982. – 159 s. : il., mapa. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 44)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 38 (1982). – Łódź 1982. – Zob. cz. II.

 

 1. SADŁOWSKA Anna: Rozwój rzeźby międzyrzecza Pilicy Czarnej i Drzewiczki. – Łódź : Ossolineum, 1982. – 108 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 47)

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 36: 1982. – Łódź 1982. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 27-29. – Łódź 1982. – Zob. cz. II.

 

 1. WIŚNIEWSKI Bohdan: Philon von Larissa : testimonia und Kommentar. – Łódź : Ossolineum, 1982. – 42 s. – (Prace Wydziału I ; nr 82)

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 25, zesz. 1(48) – 3(50). – Łódź 1982. – Zob. cz. II.

 

 1. ZAMKI środkowopolskie / praca zbiorowa pod red. T. Poklewskiego. – Cz. 2: Bolesławiec nad Prosną. – Łódź : PAN, 1982. – 89 s., mapy. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 30)

Treść:

Maik Jerzy, Grabarczyk Emilia: Zamek w latach 1333-1401.

Poklewski Tadeusz: Lista starostów bolesławieckich w latach 1401-1704.

Poklewski Tadeusz: Wstęp.

Poklewski Tadeusz, Grabarczyk Emilia: Metoda badań.

Poklewski Tadeusz, Grabarczyk Emilia: Zakończenie.

Wierstakow Alina, Grabarczyk Emilia: Zamek w latach 1615-1704.

Żemigała Maria: Pomiar cegły zabytkowej z zamku w Bolesławcu.

Żemigała Maria, Grabarczyk Emilia: Zamek w latach 1401-1615.

 

 

1983

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 33. – Łódź 1983. – Zob. cz. II.

 

 1. KOSIKOWSKI Cezary: Problemy legislacyjne polskiego prawa finansowego i jego kodyfikacji. – Łódź : Ossolineum, 1983. – 167 s. – (Prace Wydziału II ; nr 90)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 39 (1983). – Łódź 1983. – Zob. cz. II.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 28. – Łódź 1983. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 37: 1983. – Łódź 1983. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 30-31. – Łódź 1983. – Zob. cz. II.

 

 1. WILL Arno: Kobieta polska w wyobraźni społeczeństw niemieckiego obszaru językowego: od XIV w. do lat trzydziestych XX w. – Łódź : Ossolineum, 1983. – 93, [1] s. – (Prace Wydziału I ; nr 84)

 

 

1984

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 34. – Łódź 1984. – Zob. cz. II.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 29-30. – Łódź 1984. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 38: 1984. – Łódź 1984. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 32. – Łódź 1985. – Zob. cz. II.

 

 1. SYMPOZJUM pt. Możliwości współpracy zagłębia energetycznego „Bełchatów” w łódzkim systemie ciepłowniczym / ŁTN. Komisja Przetwarzania Energii Wydziału V Nauk Technicznych ; Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. – Łódź : ŁTN, 1984. – [6], 14, [2], 9, [5] s. : rys.

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 26, zesz. 1 (51). – Łódź 1984. – Zob. cz. II.

 

 

1985

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 35. – Łódź 1985. – Zob. cz. II.

 

 1. JASTRZĘBSKA-MAMEŁKA Maria: Interglacjał Eemski i wczesny Vistulian w Zgierzu-Rudunkach na Wyżynie Łódzkiej. – Łódź : Ossolineum, 1985. – 75 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 53)

 

 1. KŁYSIK Kazimierz: Wpływ struktury termiczno-wilgotnościowej przyziemnych warstw powietrza na klimat lokalny w wybranych warunkach terenowych. – Łódź : Ossolineum, 1985. – 119 s. : il., mapa. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 49)

 

 1. KOŻUCHOWSKI Krzysztof: Zmienność opadów atmosferycznych w Polsce w stuleciu 1881-1980. – Łódź : Ossolineum, 1985. – 158 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 48)

 

 1. MANIKOWSKA Barbara: O glebach kopalnych, stratygrafii i litologii wydm Polski Środkowej. – Łódź : Ossolineum, 1985. – 137 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 52)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 40 (1984). – Łódź 1985. – Zob. cz. II.

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 35. – Łódź 1985. – Zob. cz. II.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 31. – Łódź 1985. – Zob. cz. II.

 

 1. RYMASZEWSKI Zygfryd: Sprawy gdańskie przed sądami zadwornymi oraz ingerencja królów w gdański wymiar sprawiedliwości XVI-XVIII w. – Łódź : Ossolineum, 1985. – 188, [1] s., tabl. – (Prace Wydziału II ; nr 91)

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 39: 1985. – Łódź 1985. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 33. – Łódź 1985. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 34-35. – Łódź 1986. – Zob. cz. II.

 

 1. SZLESIŃSKI Iwo: Słownictwo wojskowe w wybranych tekstach literackich i historycznych XVII w. – Łódź : Ossolineum, 1985. – 155 s. – (Prace Wydziału I ; nr 85)

 

 1. ŚNIESZKO Zbigniew: Paleogeografia holocenu w dolinie Sancygniówki. – Łódź : Ossolineum, 1985. – 119 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 51)

 

 1. Z BADAŃ osadów czwartorzędowych w Polsce środkowej / red. H. Klatkowa. – Łódź : Ossolineum, 1985. – 195 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 50)

Treść:

Chrzanowski Jerzy: Osady zastoiskowe na Wysoczyźnie Łaskiej.

Kamiński Jan: Próba rekonstrukcji zdarzeń holoceńskich w wybranym odcinku doliny Moszczenicy na podstawie analizy osadów i powierzchniowych śladów odpływu.

Kamiński Jan, Załoba M.: Geneza i wiek piaskowców czwartorzędowych w okolicach Łodzi.

Klatkowa Halina: Osady depozycji naśnieżnej późnego vistulianu.

Kobojek Sławomir: Wpływ kształtu głazików na ich ułożenie w osadach stokowych, na przykładzie badań przeprowadzonych w północnej części Jury Polskiej.

Krajewski K., Balwierz Zofia: Stanowisko böllingu w osadach wydmowych schyłku vistuliany w Roślu Nowym k/Dąbia.

Manikowska Barbara: Struktura płutkowo-blokowa glin zwałowych okolic Łodzi jako świadectwo wieloletniej zmarzliny.

Nalewajko Jacek: Subglacjalne gliny warciańskie regionu łódzkiego w świetle statystycznej analizy cech uziarnienia.

Turkowska Krystyna: Osady dna doliny Neru w Lublinku koło Łodzi.

Wieczorkowska Jolanta: Struktury kriogeniczne w Kalinku koło Rzgowa.

Załoba M.: Przykład analizy defgormacji osadów plejstoceńskich w Pagórkach Warciańskich.

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 26, zesz. 2(52) – t. 27, zesz. 1(53). – Łódź 1985. – Zob. cz. II.

 

 

1986

 1. BEZKOWSKA Grażyna: Struktura i typy geokompleksów w środkowej części Niziny Południowowielkopolskiej. – Łódź : Ossolineum, 1986. – 130 s., tabl., mapa. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 54)

 

Biuletyn Peryglacjalny. – Nr 30-31. – Łódź 1986. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 36. – Łódź 1986. – Zob. cz. II.

 

 1. KOMORNICKA Anna M.: Simonides z Keos : poeta i mędrzec. – Łódź : Ossolineum, 1986. – 157 s. – (Prace Wydziału I ; nr 83)

 

 1. KOSIKOWSKI Cezary: Kontrola systemu zarządzania gospodarką narodową w PRL. – Łódź : Ossolineum, 1986. – 192 s. – (Prace Wydziału II ; nr 92)

 

 1. MEDIAEVALIA archaeologica / red. tomu Andrzej Nadolski. – Łódź : Ossolineum, 1986. – 119 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 31)

Treść:

Głosek Marian: Inwentarz kulturowy czternastowiecznych zagród w Dracy w Burgundii i w Zgierzu w Polsce środkowej: próba porównania.

Lewandowski Marcin: Puginały średniowieczne z ziem polskich.

Nowakowski Andrzej: Arsenały zamków krzyżackich w Prusach w latach 1364-1431.

Poklewski Tadeusz: O archeologicznej identyfikacji średniowiecznych miar powierzchni użytków rolnych.

Żemigała Maria: Rec „herbowy” z XVI w. na zamku w Bolesławcu nad Prosną.

 

 1. MOSZCZYŃSKA Jadwiga: Hydrologia dorzecza Wolbórki. – Łódź : Ossolineum, 1986. – 146 s. : il., mapy. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 46)

 

 1. POKLEWSKA Krystyna: Krew na śniegu : rzecz o rabacji galicyjskiej w literaturze polskiej. – Łódź : Ossolineum, 1986. – 104, [1] s. – (Prace Wydziału I ; nr 86)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 41 (1985). – Łódź 1986. – Zob. cz. II.

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 34/1. – Łódź 1986. – Zob. cz. II.

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 34/2. – Łódź 1986. – Zob. cz. II.

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 36. – Łódź 1986. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 40: 1986. – Łódź 1986. – Zob. cz. II.

 

 1. STUDIA nad kulturą materialną wieków od XIV do XVI / pod red. T. Poklewskiego. – Łódź : Ossolineum, 1986. – 107 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 32)

Treść:

Abramowicz Andrzej: Maciej Stryjkowski o pobojowiskach.

Mikołajczyk Andrzej: Denary wieluńskie Władysława Opolczyka.

Nadolski Andrzej, Kosiorek Andrzej: Szczątki zbroi średniowiecznej z grodziska w Borówku.

Nowakowski Andrzej: Arsenały zamków krzyżackich w Prusach na początku XVI stulecia.

Poklewski Tadeusz, Wierstakow Alina, Żemigała Maria: Przykościelny mur obronny z XVI wieku w Międzyborzu na Śląsku, woj. kaliskie.

Wierstakow Alina, Świeżyński Krzysztof: Próba odczytania struktury spożycia mięsa w przyzamkowym kwartale Kalisza w XIV wieku, na podstawie szczątków kostnych.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 36. – Łódź 1986. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 37. – Łódź 1987. – Zob. cz. II.

 

 1. ŚMIECH Witold: Derywacja prefiksalna czasowników polskich. – Łódź : Ossolineum, 1986. - 135 s. – (Prace Wydziału I ; nr 87)

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 27, zesz. 2(54) – t. 28, zesz. 2(56). – Łódź 1986. – Zob. cz. II.

 

 

1987

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 37. – Łódź 1987. – Zob. cz. II.

 

 1. DANKA Ignacy Ryszard: Pierwotny charakter Apollina i Artemidy : studium na temat pochodzenia Letoidów i ich związków z innymi bogami. – Łódź : Ossolineum, 1987. – 100, [2] s. – (Prace Wydziału I ; nr 88)

 

 1. JOKIEL Paweł: Proces wysychania zlewni i jego fizjograficzne uwarunkowania. – Łódź : Ossolineum, 1987. – 133 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 56)

 

 1. MATUSZEWSKI Józef: Annales seu Cronicae Jana Długosza w oczach Aleksandra Semkowicza. – Łódź : Ossolineum, 1987. – 96 s. – (Prace Wydziału II ; nr 94)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 42 (1986). – Łódź 1987. – Zob. cz. II.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 32-33. – Łódź 1987. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 41: 1987. – Łódź 1987. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń : zeszyt specjalny : pięćdziesięciolecie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (1937-1987). – Łódź 1987. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 38. – Łódź 1988. – Zob. cz. II.

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 29, zesz. 1(57) – 2(58). – Łódź 1987. – Zob. cz. II.

 

 1. ŻEMIGAŁA Maria: Ogrzewanie piecowe na zamku w Bolesławcu nad Prosną XIV-XVII w. – Łódź : Ossolineum, 1987. – 97 s. : fot., rys., tab. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 33)

 

 

1988

 1. BLOMBERGOWA Maria Magdalena: Polscy członkowie rosyjskich towarzystw archeologicznych : 1839-1914. – Łódź : Ossolineum, 1988. – 143 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 35)

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 38. – Łódź 1988. – Zob. cz. II.

 

 1. GAJL Natalia: Reforms of legal and financial system of public enterprises in Poland and other socialist countries. – Łódź : Ossolineum, 1988. – 286 s. – (Prace Wydziału II ; nr 93)

 

 1. INSTYTUCJONALNA pomoc dziecku i rodzinie : diagnozy i propozycje / praca zbiorowa pod red. I. Lepalczyk i E. Marynowicz-Hetki. – Łódź : Ossolineum, 1988. – 167 s. – (Prace Wydziału I ; nr 95)

Treść:

Lepalczyk Irena, Marynowicz-Hetka Ewa: Instytucje socjalno-wychowawcze. Wybrane problemy teoretyczne.

Marynowicz-Hetka Ewa: Instytucjonalna pomoc wspierająca rozwój dziecka i rodziny. Diagnoza i terapia socjalno-wychowawcza. Synteza tematu.

Miszczak Ewa: Działania szkoły podstawowej wspierające rozwój uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Przybylska Lucyna: Doskonalenie pracy żłobka jako placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Radzińska Iwona: Wzorzec funkcjonowania szkoły podstawowej jako instytucji wspierającej rozwój uczniów w średnim wieku szkolnym.

Wasilewska Beata: Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka w pracy przedszkola.

 

 1. KOŻUCHOWSKI Krzysztof, WIBIG Joanna: Kontynentalizm pluwialny w Polsce : zróżnicowanie geograficzne i zmiany wieloletnie. – Łódź : Ossolineum, 1988. – 102 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 55)

 

 1. MAIK Jerzy: Wyroby włókiennicze na Pomorzu z okresu rzymskiego i ze średniowiecza. – Łódź : Ossolineum, 1988. – 206 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 34)

 

 1. MIZIOŁEK Edward: Właściwości litologiczne i surowcowe osadów zastoiskowych w regionie łódzkim. – Łódź : Ossolineum, 1988. – 124 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 58)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 43 (1987). – Łódź 1988. – Zob. cz. II.

 

 1. RODZINNE uwarunkowania kontaktów interpersonalnych dzieci i młodzieży / praca zbiorowa pod red. L. Niebrzydowskiego. – Łódź : Ossolineum, 1988. – 267 s. – (Prace Wydziału I ; nr 90)

Treść:

Jaroszczyk-Steiner Wanda: Wpływ przewlekłej, groźnej choroby dziecka na wybrane aspekty funkcjonowania jego rodziny.

Niebrzydowski Leon: Otwartość młodzieży w stosunkach interpersonalnych na tle sytuacji rodzinnej.

Paszkowska-Rogacz Anna: Wpływ środowiska rodzinnego na przystosowanie społeczne dzieci z defektami wzroku.

Poraj Grażyna: Rodzinne uwarunkowania w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych dzieci jedynych i mających rodzeństwo.

Żmijewska Anna: Rodzina w planach życiowych wychowanków domów dziecka.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 42: 1988. – Łódź 1988. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 39-41. – Łódź 1988. – Zob. cz. II.

 

 1. TURKOWSKA Krystyna: Rozwój dolin rzecznych na Wyżynie Łódzkiej w późnym czwartorzędzie. – Łódź : Ossolineum, 1988. – 157 s. : il., [10] k. fot. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 57)

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 30, zesz. 1(59) – t. 31, zesz. 1-2(61-62). – Łódź 1988. – Zob. cz. II.

 

 

1989

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 39. – Łódź 1989. – Zob. cz. II.

 

 1. CHMIELOWSKA Aldona, MAROSIK Paweł: Wczesnośredniowieczne budownictwo obronne między Prosną a Pilicą. – Warszawa, Łódź : PWN, 1989. – 162, [2] s. – (Szlakami Nauki ; nr 17)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 45 (1989). – Łódź 1989. – Zob. cz. II.

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 37-38. – Łódź 1989. – Zob. cz. II.

 

 1. RODZINA z problemem alkoholowym : pomoc, profilaktyka / praca zbiorowa pod red. I. Lepalczyk, E. Marynowicz-Hetki. – Łódź : Ossolineum, 1989. – 196 s. – (Prace Wydziału I ; nr 91)

Treść:

Bolanowska Anna: Kategorie rodzin z problemem alkoholowym. Pomoc. Profilaktyka.

Czerniachowska Ryszarda: Sytuacja społeczna dorosłych dzieci ojców alkoholików. Ocena i projekt działań profilaktyczno-kompensacyjnych.

Lepalczyk Irena, Marynowicz-Hetka Ewa: Wybrane zagadnienia profilaktyki społeczno-wychowawczej.

Marynowicz-Hetka Ewa: Diagnoza rodzin z problemem alkoholowym i jej zastosowanie do profilaktyki – synteza badań.

Urbaniak-Zając Danuta: Uczniowie zagrożeni wykolejeniem społecznym i ich rodziny. Diagnoza i projekt pomocy.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 34. – Łódź 1989. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 43: 1989. – Łódź 1989. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 42-43. – Łódź 1989. – Zob. cz. II.

 

 1. ZAGADNIENIE rozwoju sieci dolinnej w środkowej Polsce / [red. H. Klatkowa]. – Łódź : Ossolineum, 1989. – 154 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 59)

Kamiński Jan: Wpływ holoceńskich procesów eolicznych na kształtowanie dna doliny Moszczenicy.

Klajnert Zbigniew, Rdzany Zbigniew: Glacifluwialna geneza wysokich poziomów terasowych w dolinie górnej Rawki między Kochanowem a Rawą Mazowiecką.

Klajnert Zbigniew, Wasiak Grzegorz: Morfologiczne skutki arealnego zaniku lodowca w strefach prewarciańskich podlodowych obniżeń dolinnych na Wyżynie Łódzkiej.

Klatkowa Halina: Postwarciańskie kształtowanie górnych odcinków dolin. Przykłady z Wyżyny Łódzkiej.

Kosmowska-Suffczyńska Danuta: O genezie niektórych tzw. suchych dolinek denudacyjnych.

Krzemiński Tadeusz: Powiązania form dolinnych środkowej Polski z obiegiem wody w małych zlewniach.

Turkowska Krystyna: Ślady sieci dolinnej z interglacjału mazowieckiego w okolicach Wolborza.

Wieczorkowska Jadwiga: Wpływ rzeźby glacjalnej na rozwój doliny Dobrzynki.

 

 

1990

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 40, 8-9. – Łódź 1990. – Zob. cz. II.

 

 1. KOBOJEK Sławomir: Elementy peryglacjalne w budowie geologicznej i rzeźbie północnej części Wyżyny Częstochowskiej. – Łódź : Ossolineum, 1990. – 115 s. : [8] k. fot. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 60)

 

 1. KOC Barbara: O Ziemi obiecanej – Łódź : Ossolineum, 1990. – 124 s. – (Prace Wydziału I ; nr 92)

 

 1. KOPALNE zbiorniki z florą eemską w środkowej Polsce / [red. H. Klatkowa]. – Łódź : Ossolineum, 1990. – 82 s. : il., mapy. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 61)

Treść:

Klatkowa H.: Eemski i vistuliański rozwój osadów zbiornika jeziornego na Chropach koło Pabianic.

Klatkowa H.: Występowanie eemskich osadów organicznych i uwagi o paleomorfologii środkowej Polski u schyłku warty i podczas eemu.

Klatkowa H., Balwierz Z.: Bezodpływowy zbiornik z florą eemską w Modlnej koło Łodzi.

Klatkowa H., Jastrzębska-Mamełka M.: Stanowisko eemskich osadów organicznych w Ślądkowicach koło Łodzi.

Klatkowa H., Winter H.: Interglacjał eemski w Ostrowie koło Grabicy.

Załoba M., Jastrzębska-Mamełka M.: Kopalny zbiornik eemski w Raczkowie koło Warty.

Załoba M., Jastrzębska-Mamełka M.: Stanowisko interglacjału eemskiego w Zagajewie koło Warty.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 44: 1990. – Łódź 1990. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 44, 45. – Łódź 1991, 1992. – Zob. cz. II.

 

 

1991

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 41, 10-11. – Łódź 1991. – Zob. cz. II.

 

 1. DEJNA Karol: Izoglosy gwarowe na obszarze kieleckiego sektora Atlasu gwar polskich. – Łódź : ŁTN, [1991]. – 74 s. – (Prace Wydziału I ; nr 89)

 

 1. JANSEN Anna Elise, ŁAWRYNOWICZ Maria: Conservation of Fungi and other cryptogams in Europe. – Łódź : ŁTN, 1991. – 120 s. – (Szlakami Nauki ; nr 18)

 

 1. KAMIŃSKA Maria: Psałterz Floriański : monografia językowa. – Cz. 2: fleksja liczebników, zaimków, czasowników. – Łódź : ŁTN, 1991. – 143 s. – (Prace Wydziału I ; nr 93). – Zob. też poz.: 436

 

Prace Polonistyczne. – Seria 44 (1988). – Łódź 1991. – Zob. cz. II.

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 39. – Łódź 1991. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 45: 1991. – Łódź 1991. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń : zeszyt specjalny : profesor Karol Dejna (życiorys naukowy). – Łódź 1991. – Zob. cz. II.

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 32, zesz. 1(63) – t. 33, zesz. 1(65). – Łódź 1991. – Zob. cz. II.

 

 

1992

 1. ABRAMOWICZ Andrzej: Historia archeologii polskiej : początki. – Łódź : ŁTN, 1992. – 53 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 36)

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 42, 12. – Łódź 1992. – Zob. cz. II.

 

 1. GEOLOGICZNE i geomorfologiczne świadectwa zlodowacenia warciańskiego w Polsce Środkowej / [red. Halina Klatkowa]. – Łódź : ŁTN, 1992. – 116 s., [16] k. tabl. : mapy, rys. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 63)

Treść:

Goździk Jan: Prewarciańskie osady eoliczne w stropie rzecznych utworów formacji „Chojny” w kopalni „Bełchatów”

Kamiński Jan: Konfiguracja powierzchni podvistuliańskiej i jej późniejsze modyfikacje na przedpolu Wyżyny Łódzkiej.

Klatkowa Halina: Niektóre wskaźniki kierunków transportu lodowego w środkowej Polsce i ich przydatność do wyróżnień facjalnych.

Turkowska Krystyna: Zasięg lądolodu warciańskiego na południowy wschód od Łodzi w świetle wyników szczegółowego kartowania geologicznego.

Wieczorkowska Jadwiga: Geneza i rozwój pradoliny Wolbórki.

Załoba Marek: Przejawy dynamiki podłoża w geologicznym i morfologicznym kształtowaniu wybranego odcinka doliny środkowej Warty.

 

 1. ŁAWRYNOWICZ Maria, WARCHOLIŃSKA Urszula A.: Rośliny pochodzenia amerykańskiego zadomowione w Polsce. – Łódź : ŁTN, 1992. – 180 s. – (Szlakami Nauki ; nr 19)

 

 1. MICHEL Montaigne po 400 latach : 1592-1992 : materiały z sesji naukowej w dniu 12 listopada 1992 w Łodzi / red. Zofia Libiszowska. – Łódź : ŁTN, 1992. – 54 s.

Treść:

Gromczyński Wiesław: Montaigne – myśliciel nam współczesny.

Kodrębski Jan: Polityka i prawo u Michela de Montaigne’a.

Komornicka Anna M.: Montaigne – kto się boi strachu?

Kupisz Kazimierz: Montaigne – quelques approches pour son actualité.

Libiszowska Zofia: Słowo wstępne.

 

 1. POKLEWSKI-KOZIEŁŁ Tadeusz: Średniowieczne zamki między Prosną i Pilicą. – Łódź : ŁTN, 1992. – 94 s. : il. – (Szlakami Nauki ; nr 20)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 46 (1990). – Łódź 1992. – Zob. cz. II.

 

Prace Polonistyczne. – Seria 47 (1991/92). – Łódź 1992. – Zob. cz. II.

 

 1. PROFESOR Jerzy Starnawski / [red. zesz. H. Tadeusiewicz]. – Łódź : ŁTN, 1992. – 18, [1] s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 3)

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 41. – Łódź 1992. – Zob. cz. II.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 36 (1990) - 37. – Łódź 1992. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń : zeszyt specjalny : Profesor Anna Dylikowa (życiorys naukowy). – Łódź 1992. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 46. – Łódź 1992. – Zob. cz. II.

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 33, zesz. 2(66) – t. 35, zesz. 1-2(69-70). – Łódź 1992. – Zob. cz. II.

 

 

1993

 1. BARANOWSKI Krzysztof: Początki Łodzi akademickiej. – Łódź : ŁTN, 1993. – 237 s. – (Szlakami Nauki ; nr 21)

 

 1. BLOMBERGOWA Maria Magdalena: Badania archeologiczne Polaków na terytorium Imperium Rosyjskiego w XIX i na początku XX wieku. – Łódź : ŁTN, 1993. – 124 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 37)

 

 1. BOCCACCIO Giovanni: Sokół / [red. i wstęp Jerzy Starnawski ; tłum. z wł. Edward Boyé]. – Łódź : ŁTN, 1993. – 14 s. – (Literatura dla wszystkich)

 

 1. BRODZIKOWSKI Krzysztof: Sedymentacja glacilimniczna. – Cz. 1: Procesy depozycyjne oraz charakterystyka litofacjalna. – Łódź : ŁTN, 1993. – 162 s. : il., tabl. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 62)

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 42, 13-15. – Łódź 1993. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 42, 1. – Łódź 1992/1993. – Zob. cz. II.

 

 1. DEFORMATIONS of mathematical structures. – T. 3 (1988/92). – Łódź : ŁTN ; Wyd. Kluwera, 1993. – X, 464 s.

 

 1. KAMIŃSKI Jan: Późnoplejstoceńska i holoceńska transformacja doliny Moszczenicy jako rezultat zmian środowiska naturalnego oraz działalności człowieka. – Łódź : ŁTN, 1993. – 104 s. : il., [4] k. fot. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 64)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 48 (1993). – Łódź 1993. – Zob. cz. II.

 

 1. PROBLEMY paleogeografii i stratygrafii zimnego piętra Warty w Polsce / [red. H. Klatkowa]. – Łódź : ŁTN, 1993. – 285, [1] s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 65)

Treść:

Baraniecka Maria Danuta: Zlodowacenie warty (piętro) w dorzeczu Widawki i w kopalni Bełchatów.

Baraniecka Maria Danuta, Konecka-Betley Krystyna: Zmiany litologiczne i pedologiczne w glinach zwałowych zlodowacenia warty w kopalni Bełchatów.

Dyjor Stanisław: Wybrane problemy zlodowacenia warty w niżowej części Dolnego Śląska.

Goździk Jan, Balwierz Zofia: Utwory organiczne w spągu i stropie osadów uznawanych za warciańskie w kopalni Bełchatów.

Grzybowski Krzysztof: Sedymentacja glacifluwialna w okresie zlodowacenia warty w okolicach Warki.

Jastrzębska-Mamełka Maria: Zimne piętro warty w świetle badań palinologicznych.

Klajnert Zbigniew: Cechy morfologiczno-paleogeograficzne rzeźby glacjalnej zlodowacenia warty w lobie Rawki między Bzurą a Pilicą.

Klatkowa Halina: Niektóre cechy glacigenicznych osadów warty w środkowej Polsce.

Klatkowa Halina: Uwagi o strukturach glacistatycznych i ich morfogenetycznym wyrazie w strefie zlodowacenia warciańskiego Polski środkowej i zachodniej.

Kobojek Sławomir, Przybył Ryszard: Glacjalna geneza wysokich teras dolnej Liswarty.

Krupiński Krzysztof, Marks Leszek: Pozycja stratygraficzna i paleogeograficzna zlodowacenia warty w północno-wschodniej Polsce.

Krzemiński Tadeusz, Świerczewska Anna, Uchman Jolanta: Udział skał lokalnych w utworach wodnolodowcowych środkowej Polski.

Lisicki Stanisław: Kompleks osadów zlodowacenia warty na tle osadów plejstoceńskich w centralnej części Pojerzenia Mazurskiego.

Maruszczak Henryk: Chronostratygrafia lessów warciańskich oraz ich korelacja z osadami glacjalnymi w Polsce.

Olszak Ireneusz J., Fedorowicz Stanisław, Jereczek Katarzyna: Wstępne wyniki datowań TL osadów zlodowacenia warty na obszarze północnej części Niziny Śląskiej.

Terpiłowski Sławomir: Mechanizm kształtowania strefy marginalnej lądolodu warciańskiego w okolicy Biard koło Łukowa.

Turkowska Krystyna: Zapis procesów warciańskich w podłożu doliny górnego Neru.

Wojtanowicz Józef: Osady zlodowacenia warty w strefie ekstraglacjalnej na Polesiu Lubelskim.

Żarski Marcin: Zasięg osadów zlodowacenia warty na północnym przedpolu Wyżyny Lubelskiej koło Dęblina.

 

 1. PROFESOR Adam Szpunar / [red. z. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska]. – Łódź : ŁTN, 1993. – 17 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 8)

 

 1. PROFESOR Benedykt Halicz / [red. z. Edward Karasiński]. – Łódź : ŁTN, 1993. – 11 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 6)

 

 1. PROFESOR Władysław Rudolf Gundlach / [red. z. Jan Krysiński]. – Łódź : ŁTN, 1993. – 18 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 4)

 

 1. PROFESOR Włodzimierz Surewicz / [red. z. Kazimierz Modrzejewski]. – Łódź : ŁTN, 1993. – 31 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 5)

 

 1. PROFESOR Zdzisław Ruszczak / [red. z. Andrzej Kaszuba]. – Łódź : ŁTN, 1993. – 23 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 10)

 

 1. PROFESOR Zofia Libiszowska / [red. z. Jerzy Grobis]. – Łódź : ŁTN, 1993. – 17 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 7)

 

 1. PROFESOR Zygmunt Charzyński / [red. z. Jacek Chądzyński]. – Łódź : ŁTN, 1993. – 11 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 9)

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 40/1-2, 42. – Łódź 1993. – Zob. cz. II.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 38. – Łódź 1993. – Zob. cz. II.

 

 1. RYMASZEWSKI Zygfryd: Nieznany spis prawa chełmińskiego z przełomu XIV-XV wieku. – Łódź : ŁTN, 1993. – 348 s. – (Prace Wydziału II ; nr 95)

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń : 1982-1991. – Łódź 1993. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 46: 1992. – Łódź 1993. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 47: 1993. – Łódź 1993. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 47-48. – Łódź 1993. – Zob. cz. II.

 

 1. WZMOCNIENIE i wykorzystanie roli Łodzi jako środowiska naukowego i szkolnictwa wyższego / oprac. zespół w składzie S. Liszewski, A. Wolaniuk. – Łódź : ŁTN, 1993. – 68 s.

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 36, zesz. 1-2(71-72). – Łódź 1993. – Zob. cz. II.

 

 

1994

 1. ARCYDZIEŁA niemieckiego średniowiecza / [przekłady poezji: Jan Kasprowicz i Leopold Staff ; przekłady prozy: Daria Pychyńska]. – Łódź : ŁTN, 1994. – 36, [1] s. – (Literatura dla wszystkich)

 

 1. BIAŁKA komórek prawidłowych i patologicznych : praca zbiorowa / pod red. Zofii Kiliańskiej, Wandy M. Krajewskiej i Anny Lipińskiej. – Łódź : ŁTN, 1994. – 280 s. : fot., rys. – (Prace Wydziału III ; nr 118)

Treść:

Bartkowiak Jacek: Gamma delta receptor limfocytów T – γδTCR. Różnorodność molekularna a funkcja biologiczna.

Cierniewski Czesław S., Świątkowska Maria, Krasłowska Jolanta: Regulacja ekspresji inhibitora aktywatorów plazminogemu (PAI-1) w komórkach śródbłonka ludzkiego.

Gaczyński Marek: Wpływ czynników modyfikujących grupy –SH na preparaty chromatyny.

Gondko Roman: Reakcje wolnorodnikowe w organizmie człowieka.

Hanausek Małgorzata: Markery nowotworowe: stan obecny i nadzieja na przyszłość.

Hilewicz-Grabska Maria, Zgirski Alojzy: Budowa, właściwości i funkcje ceruloplazminy ssaków i ptaków.

Kiliańska Zofia, Szymczyk Piotr, Gaczyński Marek: Białka matriks jądrowej wątroby i wątrobiaka Kirkmana-Robbins.

Lipińska Anna: Glikoproteiny jądrowe: lokalizacja, charakterystyka, funkcja.

Krajewska Wanda Małgorzata: Molekularne podstawy transformacji nowotworowej komórki.

Lutz Waldemar: Genetyczne uwarunkowanie przemian oksydacyjnych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i ryzyko choroby nowotworowej.

Mirowski Marek, Walaszek Zbigniew, Wierzbicki Ryszard, Hanausek Małgorzata: Częściowa sekwencja aminokwasowa nowotworowej fosfoproteiny p65.

Różalski Marek, Krajewska Urszula: Fosfotazy białkowe jąder komórkowych wątrobiaka Kirkmana-Robbins chomika.

Stączek Paweł, Płuciennik Anna, Jaworski Adam: Biologiczna rola białek histonopodobnych w regulacji aktywności matrycowej chromatyny bakteryjnej.

Urbanek Henryk: Rola białek w reakcjach obronnych roślin na choroby infekcyjne.

Wachowicz Barbara, Krajewski Tadeusz, Żbikowska Halina M., Piotrowska Ewa, Olas Beata: Rola selenu w aktywacji płytek krwi.

Wachowicz Barbara, Olas Beata: Rola płytek krwi w metastazie.

Walter Zofia: Specyficzność tkankowa transferaz S-glutationowych.

 

Biuletyn Peryglacjalny. – Nr 33. – Łódź 1994. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 42/43, 2-3 – 44, 5. – Łódź 1994. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 44, 16-17. – Łódź 1994. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 4. – Łódź 1994. – Zob. cz. II.

 

 1. CYCERON Marek Tulliusz: Sen Scypiona / [wstęp Andrzej Obrębski ; tł. Ignacy Wieniewski]. – Łódź : ŁTN, 1994. – 19 s. – (Literatura dla wszystkich)

 

 1. DAUDET Alphonse: Trzy nowele / [tłum. z franc. H. Sienkiewicz, J. Starnawski]. – Łódź : ŁTN, 1994. – 24 s. – (Literatura dla wszystkich)

 

Folia Medica Lodziensia. – T. 21, cz. 1-2. – Łódź 1994. – Zob. cz. II.

 

 1. INFORMATOR nauki łódzkiej : stopnie, tytuły naukowe, stanowiska profesorskie : 1993 / oprac. Danuta Ołubek. – Łódź : ŁTN, 1994. – 137 s. – Zob. też poz.: 533, 534, 558, 580, 599, 600, 622, 639-641, 661, 662, 692, 714, 736

 

 1. JOKIEL Paweł: Zasoby, odnawialność i odpływ wód podziemnych strefy aktywnej wymiany w Polsce. – Łódź : ŁTN, 1994. – 236 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 66-67)

 

 1. KALLIMACH Filip: Życie i obyczaje Grzegorza z Sanoka / [wstęp i wybór tekstów Andrzej Obrębski ; tł. Irmina Lichońska]. – Łódź : ŁTN, 1994. – 63, [1] s. – (Literatura dla wszystkich ; 9)

 

 1. KNOBELSDORF Eustachy: Opisanie Paryża / [wstęp i oprac. Jerzy Starnawski ; przekład z łac. Julia Mrukówna]. – Łódź : ŁTN, 1994. – 64 s. – (Literatura dla wszystkich ; 7)

 

 1. LUTYŃSKI Jan: Metody badań społecznych : wybrane zagadnienia. – Łódź : ŁTN, 1994. – 315 s. – (Prace Wydziału II ; nr 96)

 

 1. OSTRORÓG Jan: Memoriał w sprawie uporządkowania Rzeczypospolitej / [red. tomu i przekład Andrzej Obrębski]. – Łódź : ŁTN, 1994. – 53, [2] s. – (Literatura dla wszystkich ; 8)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 49 (1994). – Łódź 1994. – Zob. cz. II.

 

Problemy Społecznego Ruchu Naukowego. – T. 1, cz. 1-2. – Łódź 1994. – Zob. cz. II.

 

 1. PROFESOR Andrzej Nadolski / [red. z. Tadeusz Poklewski]. – Łódź : ŁTN, 1994. – 39 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 11)

 

 1. PROFESOR Helena Brodowska-Kubicz / [red. z. Maria Kostrzewska]. – Łódź : ŁTN, 1994. – 20 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 14)

 

 1. PROFESOR Jerzy Kroh / [red. z. Józef Mayer]. – Łódź : ŁTN, 1994. – 33 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 13)

 

 1. PROFESOR Leszek Woźniak / [red. z. Anna Szadowska]. – Łódź : ŁTN, 1994. – 27 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 15)

 

 1. PROFESOR Wacław Markert / [red. z. Jan Fijałek]. – Łódź : ŁTN, 1994. – 33, [1] s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 17)

 

 1. PROFESOR Wacław Piotrowski / [red. z. Elżbieta Psyk-Piotrowska, Paweł Starosta]. – Łódź : ŁTN, 1994. – 17 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 16)

 

 1. PROFESOR Witold Ostrowski / [red. z. Irena Janicka-Świderska]. – Łódź : ŁTN, 1994. – 15 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 12)

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 43. – Łódź 1994. – Zob. cz. II.

 

 1. PRZYBYSZEWSKI Stanisław: Nad Gopłem / [wstęp Jerzy Starnawski]. – Łódź : ŁTN, 1994. – 15, [1] s. – (Literatura dla wszystkich)

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 39. – Łódź 1994. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 48: 1994. – Łódź 1994. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 49. – Łódź 1994. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 50. – Łódź 1995. – Zob. cz. II.

 

 1. STUDIUM wiedzy o regionie łódzkim : wybrane problemy / red. nauk. Andrzej Matczak. – [T. 1]. – Łódź : ŁTN, 1994. – 188, [1] s. : mapy, rys., wykr. – Zob. też poz.: 552, 575, 593

Treść:

Borkowska Stanisława, Zarychta Henryk: Problem bezrobocia w Łodzi i jej regionie na tle innych regionów miejskich Polski i Europy.

Grabowski Bogusław, Krajewski Stefan, Mielczarek Włodzimierz: Koncepcja restrukturyzacji gospodarczej regionu łódzkiego.

Hołyst Brunon: Przestępczość (zagrożenie przestępczością) w Łodzi i jej regionie na tle innych regionów Polski i Europy.

Koter Marek: Organizacja terytorialna Łodzi.

Liszewski Stanisław: Region łódzki i jego miejsce w strukturze regionalnej Polski i Europy.

Markowski Tadeusz: Aktualna strategia rozwoju regionu łódzkiego.

Matczak Andrzej: Rola turystyki i wypoczynku w integracji i rozwoju regionu łódzkiego.

Rakowski Witold: Współpraca z regionem stołecznym jako czynnik dynamizujący procesy przekształceń i rozwoju gospodarczego w regionie łódzkim.

Suchorzewski Wojciech: Znaczenie dla regionu funkcji komunikacyjnej w wyniku budowy autostrad i lokalizacji ich węzła w okolicach Łodzi.

Warzywoda-Kruszyńska Wielisława, Grotowska-Leder Jolanta: Problematyka zachodzącej aktualnie polaryzacji społeczeństwa (rozwarstwienia społecznego) w regionie miejskim łódzkim.

Zarzycki Roman: Stan czystości środowiska regionu łódzkiego w porównaniu z innymi regionami miejskimi Polski i Europy.

 

 1. TUWIM Julian: Wtajemniczony słowożerca : wybór poezji / oprac. i wstępem poprzedził Jerzy Poradecki. – Łódź : ŁTN, 1994. – 190 s.

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 37, zesz. 1-2 (73-74). – Łódź 1994. – Zob. cz. II.

 

 1. ZAMEK w Koźminie / pod red. T. Poklewskiego-Koziełł i Janusza Nekanda-Trepki. – Cz. I: Dzieje budowlane. – Łódź : ŁTN, 1994. – 55 s., il. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 38). – Zob. też poz.: 556

Treść:

Kozińska Bogdana: Szkoła z XIX i XX wieku.

Kozińska Bogdana, Nekanda-Trepka Janusz: Pałac z XVII i XVIII wieku.

Nekanda-Trepka Janusz: Pałac z XVI wieku.

Poklewski-Koziełł Tadeusz: Koźmin przedzamkowy.

Poklewski-Koziełł Tadeusz: Zamek z XIV wieku.

Poklewski-Koziełł Tadeusz: Zamek z XV wieku.

 

 1. ZIMOROWIC Józef Bartłomiej: Sielanki nowe ruskie : wybór / [wybór, oprac. i wstęp Krystyna Płachcińska]. – Łódź : ŁTN, 1994. – 47 s. – (Literatura dla wszystkich)

 

 

1995

Biuletyn Peryglacjalny. – Nr 32, 34. – Łódź 1995. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 45, 6. – Łódź 1995. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 45, 18-20. – Łódź 1995. – Zob. cz. II.

 

 1. THE COLD Warta stage : lithology, paleogeography, stratigraphy / red. H. Klatkowa. – Łódź : ŁTN, 1995. – 224, [1] s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 68)

 

 1. DOBROLUBOW Urszula: Po zawale serca można żyć. – Łódź : ŁTN, 1995. – 102, [1] s. : rys.

 

 1. (DRUGA) II Ogólnopolska Sesja Młodych Matematyków : punkt, prosta, płaszczyzna… - Łódź : ŁTN, 1996. – 314, [2] s.

 

Folia Medica Lodziensia. – T. 22, cz. 1-2. – Łódź 1995. – Zob. cz. II.

 

 1. INFORMATOR nauki łódzkiej : stopnie, tytuły naukowe, stanowiska profesorskie : 1994 / oprac. D. Ołubek. – Łódź : ŁTN, 1995. – 131 s. – Zob. też poz.: 512, 534, 558, 580, 599, 600, 622, 639-641, 661, 662, 692, 714, 736

 

 1. INFORMATOR nauki łódzkiej : towarzystwa i stowarzyszenia naukowe, specjalistyczne, zawodowe i naukowo-techniczne w Łodzi / [oprac. D. Ołubek]. – Łódź : ŁTN, 1995. – 136 s. – Zob. też poz.: 512, 533, 558, 580, 599, 600, 622, 639-641, 661, 662, 692, 714, 736

 

 1. KRUPIŃSKI Krzysztof Michał: Stratygrafia pyłkowa i sukcesja roślinności interglacjału mazowieckiego w świetle badań osadów z Podlasia. – Łódź : ŁTN, 1995. – 202 s., mapy. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 70)

 

 1. KUPISZ Kazimierz: Wokół form dramatycznych : studia z literatury kobiecej XVI stulecia we Francji. – Łódź : ŁTN,1995. – 175 s. – (Prace Wydziału I ŁTN ; nr 96)

 

 1. LISZEWSKI Stanisław: Program rozwoju turystyki w Regionie Łódzkim : synteza. – Łódź : ŁTN (Łódzka Grupa Rozwoju Turystyki), 1995. – 20 s., mapy. – Dodatkowo 12 zadań.

Treść:

Zadanie nr 1: Jolanta Wojciechowska: Walory przyrodnicze regionu łódzkiego.

Zadanie nr 2: Wojciech Zajączkowski: Obszary przyrodnicze prawnie chronione w regionie łódzkim.

Zadanie nr 3: Bogdan Włodarczyk: Stan zagospodarowania turystycznego w regionie łódzkim.

Zadanie nr 4: Anna Pilarska: Muzealnictwo w regionie łódzkim.

Zadanie nr 5: Robert Wiluś: Ruch turystyczny w regionie łódzkim.

Zadanie nr 6: Sylwia Kaczmarek: Produkt turystyczny wielkiego miasta na przykładzie Łodzi.

Zadanie nr 7: Ryszard Bonisławski: Organizacja turystyki w regionie.

Zadanie nr 8: Marek Pisarski: Analiza biur turystycznych w regionie łódzkim.

Zadanie nr 9: Ryszard Bonisławski: Stan promocji turystycznej regionu.

Zadanie nr 10: Andrzej Matczak: Stan wiedzy o regionie.

Zadanie nr 11: Jacek Kaczmarek: Propozycja działalności marketingowej w zakresie turystyki w regionie Polski środkowej.

Zadanie nr 12: Jacek Kaczmarek: Udostępnienie produktu turystycznego Polski środkowej. Analiza rynku.

 

Prace Polonistyczne. – Seria 50 (1995). – Łódź 1995. – Zob. cz. II.

 

Problemy Społecznego Ruchu Naukowego. – T. 1, cz. 3/4. – Łódź 1995. – Zob. cz. II.

 

 1. PROFESOR Alina Komorowska / [red. z. Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz]. – Łódź : ŁTN, 1995. – 21 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 19)

 

 1. PROFESOR Eugenia Podgórska / [red. z. Tadeusz Jałmużna]. – Łódź : ŁTN, 1995. – 19 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 18)

 

 1. PROFESOR Halina Klatkowa / [red. z. Anna Dylikowa]. – Łódź : ŁTN, 1995. – 18 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 22)

 

 1. PROFESOR Jadwiga Jakubowska / [red. z. Helena Oberman]. – Łódź : ŁTN, 1995. – 24 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 27)

 

 1. PROFESOR Jan Dylik / [red. z. Halina Klatkowa]. – Łódź : ŁTN, 1995. – 40 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 21)

 

 1. PROFESOR Jan Michalski / [red. z. Bożena Krawiecka]. – Łódź : ŁTN, 1995. – 35 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 24)

 

 1. PROFESOR Marek Pawlikowski / [red. z. Henryk Stępień]. – Łódź : ŁTN, 1995. – 27 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 23)

 

 1. PROFESOR Tadeusz E. Pawlikowski / [red. z. Henryk Stępień, Janusz Zarzycki]. – Łódź : ŁTN, 1995. – 24 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 25)

 

 1. PROFESOR Wiesław Łasiński / [red. z. Andrzej Sikorski]. – Łódź : ŁTN, 1995. – 17 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 28)

 

 1. PROFESOR Władysław Tkaczewski / [red. z. Marek Dutkiewicz]. – Łódź : ŁTN, 1995. – 42 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 20)

 

 1. PROFESOR Włodzimierz Krysicki / [red. z. Tadeusz Gestenkorn]. – Łódź : ŁTN, 1995. – 15 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 26)

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 44. – Łódź 1995. – Zob. cz. II.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 40. – Łódź 1995. – Zob. cz. II.

 

 1. ROZWÓJ i perspektywy bibliologii polskiej : konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia pierwszej Katedry Bibliotekoznawstwa w Polsce, Łódź 4-5.12.1995 / Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ ; ŁTN. – Łódź : ŁTN, 1995. – 170 s.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 49: 1995. – Łódź 1995. – Zob. cz. II.

 

 1. STARNAWSKI Jerzy, KASPRZAK-OBRĘBSKA Halina, WICHOWA Maria: Pod cieniem Hippeum : studia i materiały. – Łódź : ŁTN, 1995. – 165 s. – (Prace Wydziału I ; t. 97)

 

 1. STATUT / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. – Łódź : ŁTN, 1995. – 17, [2] s.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. - T. 51-52. – Łódź 1995. – Zob. cz. II.

 

 1. STUDIUM wiedzy o regionie łódzkim : rozwój turystyki w regionie łódzkim. – [T. 2]. – Łódź : ŁTN, 1995. – 240 s. : mapy, wykr. – Zob. też poz.: 526, 575, 593

Treść:

Bonisławski Ryszard: Organizacja turystyki w regionie.

Bonisławski Ryszard: Stan promocji turystycznej regionu.

Kaczmarek Jacek: Propozycje działalności marketingowej w zakresie turystyki w regionie Polski Środkowej.

Kaczmarek Jacek: Udostępnienie produktu turystycznego Polski Środkowej. Analiza rynku.

Kaczmarek Sylwia: Produkt turystyczny wielkiego miasta na przykładzie Łodzi.

Liszewski Stanisław: Synteza (m. in. diagnoza stanu turystyki w regionie łódzkim, potencjalny i rzeczywisty produkt turystyczny regionu Polski środkowej, stan i poziom kadr i in.).

Matczak Andrzej: Stan wiedzy w regionie.

Pilarska Anna: Muzealnictwo w regionie łódzkim.

Pisarski Marek: Analiza biur turystycznych regionu łódzkiego.

Włodarczyk Bogdan: Stan zagospodarowania turystycznego w województwach Polski środkowej.

Wojciechowska Jolanta: Walory przyrodnicze regionu łódzkiego.

Zajączkowski Wojciech: Obszary przyrodnicze prawnie chronione w regionie łódzkim.

 

 1. TWARDY Juliusz: Dynamika denudacji holoceńskiej w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej. – Łódź : ŁTN, 1995. – 213 s., mapy. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 69)

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 38, zesz. 1-2(75-76). – Łódź 1995. – Zob. cz. II.

 

 1. ZAMEK w Koźminie / pod red. Tadeusza Poklewskiego-Koziełł i Janusza Nekanda-Trepki. – Cz. II: Źródła. – Łódź : ŁTN, 1995. – 59 s., il. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 39). – Zob. też poz.: 528

Treść:

Kozińska Bogdana: Inwentarz z 1836 r.

Kozińska Bogdana: Inwentarz zamku w Koźminie z 1695 r.

Kozińska Bogdana: Inwentarz zamku w Koźminie z 1773 r.

Kozińska Bogdana: Opis zamku w Koźminie z 1677 r.

Kozińska Bogdana: Rozmieszczenie opisów inwentarzowych w topografii budowli.

Kozińska Bogdana, Nekanda-Trepka Janusz, Poklewski-Koziełł Tadeusz: Wykaz właścicieli zamku koźmińskiego.

Nekanda-Trepka Janusz: Budowla współczesna.

Nekanda-Trepka Janusz: Historyczne struktury budowlane we współczesnej budowli.

Nekanda-Trepka Janusz: Rozmieszczenie punktów badań architektury.

Nekanda-Trepka Janusz: Zamek koźmiński jako źródło do badania dziejów budowli.

Poklewski-Koziełł Tadeusz: Dzieje dotychczasowych zainteresowań zamkiem.

Poklewski-Koziełł Tadeusz: Motywacja kolejności w podejmowaniu badań.

Poklewski-Koziełł Tadeusz: Wstęp.

Żemigała Maria: Informacja o zabytkach ruchomych z zamku w Koźminie.

Żemigała Maria: Stratygrafia otoczenia zamku.

 

 

1996

 1. BIDERMAN Eugeniusz: Rola miast w kształtowaniu struktury regionalnej kraju : materiały konferencyjne. – Łódź : ŁTN ; Instytut Europejski, [1996]. – 35 s.

 

Biuletyn Peryglacjalny. – Nr 35. – Łódź 1996. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 46, 7. – Łódź 1996. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 46, 21-22. – Łódź 1996. – Zob. cz. II.

 

 1. DIALOG sztuki dawnej i współczesnej : materiały konferencyjne. – Łódź : ŁTN, 1996. – 150 s. – (Prace Wydziału VI)

Treść:

Bartyzel Jacek: Dialog teologiczny w dialogu dramatycznym („Port-Royal” Henry’ego de Montherlanta).

Cichoń Krzysztof: Między miłością a grawitacją – artystyczne wizje wszechświata.

Ciszewska Jadwiga: Architektura jako przykład dialogu między sztuką dawną a postmodernizmem.

Jakubowska Małgorzata: Kulturowy stosunek do śmierci w sztuce dawnej i współczesnej: próba interpretacji teorii filmu G. Deleuze'a „Cinéma 1. L'image – mouvement”.

Jedlińska Eleonora: Sztuka wobec obrazu śmierci: historia i współczesność.

Kowalska Bożena: Sztuka z pogranicza.

Krośnicka Magdalena: Sacrum dzisiaj – rozważania o filmie Kazimierza Kutza „Perła w koronie”.

Łarionow Dominika: Sekretne źródło: tradycja w antropologii teatru Eugenia Barby.

Ożóg Maciej: Sztuka - „widzialne wizerunki tajemnych i nadprzyrodzonych zjawisk”: film jako „realizm totalny”.

Pacek Krzysztof: Nie wracam do tradycji po to, aby ją kultywować: teatralny dialog Kantora ze sztuką.

Sztabiński Grzegorz: Modernistyczna i postmodernistyczna koncepcja dialogu sztuki (Environment a sztuka instalacji).

Tchorzewski Mariusz: Dialog sztuki dawnej i współczesnej a zagadnienie nowości.

 

Folia Medica Lodziensia. – T. 23, cz. 1-2. – Łódź 1996. – Zob. cz. II.

 

 1. GĄSIOREK Stanisław: Ułomki pień dworskich. – Łódź : ŁTN, 1996. – 23, [1] s. – (Literatura dla Wszystkich ; 11)

 

 1. INFORMATOR nauki łódzkiej : stopnie, tytuły naukowe, stanowiska profesorskie : 1995 / oprac. D. Ołubek. – Łódź : ŁTN, 1996. – 170 s. – Zob. też poz.: 512, 533, 534, 580, 599, 600, 622, 639-641, 661, 662, 692, 714, 736

 

 1. KACZMAREK Jacek: Dzienna ścieżka życia mieszkańców Łodzi a warunki życia w mieście. – Łódź : ŁTN, 1996. – 101, [2] s. – (Szlakami Nauki ; nr 22)

 

 1. KACZMAREK Sylwia: Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi. – Łódź : ŁTN, 1996. – 85, [1] s. : mapy. – (Szlakami Nauki ; nr 23)

 

 1. KOWALCZYK Andrzej: Warszawa jako ośrodek regionalny i region metropolitalny : materiały konferencyjne. – Łódź : ŁTN ; Instytut Europejski, [1996]. – 30 s. : mapy

 

 1. KUCIŃSKI Julian: Łódzkie Towarzystwo Naukowe w latach 1936-1996. – 2 cz. – Łódź : ŁTN, 1996. – (192, [2] ; 310) s. : fot.

 

 1. LISZEWSKI Stanisław: Kariera metropolitalna miasta przemysłowego : materiały konferencyjne. – Łódź : ŁTN ; Instytut Europejski, [1996]. – 31 s.

 

 1. MARINO Giambattista: Liryki miłosne : (wybór) / [przekł. z wł. Piotr Kostka et al. ; wstęp i oprac. Jan Okoń]. – Łódź : ŁTN, 1996. – 54, [2] s. – (Literatura dla Wszystkich ; 10)

 

 1. MOJA droga do nauki. – T. 1. – Łódź : ŁTN, 1996. – 307 s. : fot. – Zob. też poz.: 584, 644, 681

Treść:

Dylikowa Anna: Życie na szlaku Kraków – Poznań – Łódź.

Klatkowa Halina: Życiorys nie tylko naukowy.

Kroh Jerzy: I jeszcze jedno życie.

Libiszowska Zofia: Moje uniwersytety.

Ostrowski Witold: Nie miałem zamiaru.

Pawlikowski Marek: Przygoda z neurohormonami.

Piotrowski Wacław: Początki akademickiej socjologii w Łodzi – wspomnienia.

Podgórska Eugenia: Nauczyciele w moim życiu i wspomnieniach.

Starnawski Jerzy: Profesorowie, których w mej drodze naukowej spotkałem.

 

 1. POLIGENEZA rzeźby w Polsce / [red. K. Turkowska]. – Łódź : ŁTN, 1996. – 288 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 71)

Treść:

Dobrzyński Sylwester: Cechy litologiczne rytmicznych form ukształtowania brzegu morskiego.

Forysiak Jacek: Rozwój rzeźby okolic Ozorkowa w vistulianie i holocenie z uwzględnieniem dynamiki podłoża.

Gardziel Zbigniew, Nowak Jerzy: Poligeneza rzeźby centralnej części Polesia Lubelskiego na przykładzie okolic Sosnowicy.

Kamiński Jan, Moszczyński Jacek: Wpływ osadnictwa kultury przeworskiej na kształtowanie doliny Moszczenicy w okolicy Woli Branickiej.

Kobojek Elżbieta: Wpływ warciańskich procesów glacjalnych na morfogenezę doliny Rawki.

Kobojek Sławomir: Wpływ zimnych cykli morfogenetycznych na budowę geologiczną i rzeźbę północnej części Jury Polskiej.

Konecka-Betley Krystyna, Zagórski Zbigniew: Cechy lito- i pedogenezy w glinach zlodowacenia warty (Bełchatów).

Krupiński Krzysztof M.: O wieku stożków napływowych Niziny Środkowo-mazowieckiej.

Kukulak Józef: Podepozycyjny etap w rozwoju stożka Domańskiego Wierchu na Orawie.

Lewandowski Józef: Główne czynniki neogeńskiej i czwartorzędowej ewolucji morfogenetycznej regionu śląsko-krakowskiego.

Lindner Leszek: Wietrzenie mrozowe skał przedczwartorzędowych oraz jego wpływ na rozwój rzeźby północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich.

Liszkowski Jerzy: Poligeneza rzeźby obszarów wyżynnych Polski w świetle analizy reliktowych pokryw wietrzeniowych.

Marks Leszek: Rola martwego lodu w kształtowaniu mis jeziornych obecnych pojezierzy.

Rdzany Zbigniew: Wpływ rzeźby podłoża lądolodu warciańskiego na przestrzenny rozkład skutków deglacjacji i późniejszej przekształcenia rzeźby w okolicach Rawy Mazowieckiej.

Rutkowski Jacek: O poligenicznym charakterze rzeźby okolic Krakowa.

Superson Józef: Poligeneza vistuliańskiego rozwoju dolin dorzecza Wieprza (Wyżyna Lubelska i Roztocze).

Terpiłowski Sławomir: Strefa marginalna maksymalnego zasięgu lądolodu warciańskiego we wschodniej części międzyrzecza Wisły i Bugu.

Turkowska Krystyna: Przykłady dolin poligenicznych w regionie łódzkim/

Wachecka-Kotkowska Lucyna: Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie rozwoju doliny Luciąży.

Załoba Marek: Ślady oscylacji lądolodu warciańskiego we wschodniej części międzyrzecza Warty i Prosny.

 

Prace Polonistyczne. – Seria 51 (1996). – Łódź 1996. – Zob. cz. II.

 

Problemy Społecznego Ruchu Naukowego. – T. 2, cz. 1-4. – Łódź 1996. – Zob. cz. II.

 

 1. PROFESOR Irena Lepalczyk / [red. z. Ewa Marynowicz-Hetka, Jacek Piekarski]. – Łódź : ŁTN, 1996. – 30 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 35)

 

 1. PROFESOR Józef Matuszewski / [red. z. Bogdan Lesiński]. – Łódź : ŁTN, 1996. – [2], 23 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 31)

 

 1. PROFESOR Romuald Skowroński / [red. z. Henryk Scholl]. – Łódź : ŁTN, 1996. – 22 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 32)

 

 1. PROFESOR Wanda Leyko / [red. z. Roman Gondko]. – Łódź : ŁTN, 1996. – 14 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 33)

 

 1. PROFESOR Witold Śmiech / [red. z. Bożena Ostromęcka-Frączak]. – Łódź : ŁTN, 1996. – 18 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 29)

 

 1. PROFESOR Zbigniew Kuchowicz / [red. z. Julian Janczak, Wojciech Szczygielski]. – Łódź : ŁTN, 1996. – 24 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 30)

 

 1. PROFESOR Zofia Jerzmanowska / [red. z. Barbara Kotełko]. – Łódź : ŁTN, 1996. – 20 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 34)

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 45. – Łódź 1996. – Zob. cz. II.

 

 1. PRZEJAWY glacitektoniki w Polsce środkowej / [red. H. Klatkowa]. – Łódź : ŁTN, 1996. – 209 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 72)

Treść:

Klatkowa Halina: Elementy glacitektoniczne w budowie geologicznej i rzeźbie podłódzkiej części środkowej Polski.

Petera Joanna: Przykłady struktur glacitektonicznych w Celestynowie koło Łodzi.

Załoba Marek: Uwagi dotyczące wykształcenia i mechanizmów deformacji struktur glacitektonicznych w Pagórkach Warciańskich.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 41, cz. 1-2. – Łódź 1996. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 50: 1996. – Łódź 1996. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 53-54. – Łódź 1996. – Zob. cz. II.

 

 1. STUDIUM wiedzy o regionie łódzkim : delimitacja potencjalnego obszaru województwa łódzkiego / oprac. Stanisław Liszewski, Marek Koter, Andrzej Suliborski. – [T. 3]. – Łódź : ŁTN, 1996. – 83 s., tabl. też poz.: 526, 552, 593

 

 1. ŚMIECH Witold: Przymiotnikowe nazwy terenowe Polski / wstępem opatrzył i do druku przyg. S. Gala. – Łódź : ŁTN, 1996. – 163 s. – (Prace Wydziału I ; nr 98)

 

 1. ŚWIĘTOSŁAWSKI Witold: Uzbrojenie koczowników Wielkiego Stepu w czasach ekspansji Mongołów (XII-XIV w.). – Łódź : ŁTN, 1996. – 114 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 40)

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 39, zesz. 1-2(77-78). – Łódź 1996. – Zob. cz. II.

 

 1. ZBOROWSKI Andrzej: Wybrane zagadnienia kształtowania się układu miasto – region miejski – region : materiały konferencyjne. – Łódź : ŁTN ; Instytut Europejski, [1996]. – 25 s.

 

 

1997

Biuletyn Peryglacjalny. – Nr 36. – Łódź 1997. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 47, 8. – Łódź 1997. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 47, 23-24. – Łódź 1997. – Zob. cz. II.

 

 1. (DZIEWIĄTE) IX Konwersatorium Wiedzy o Mieście : współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast / red. nauk. Jacek Kaczmarek. – Łódź : Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ ; ŁTN, 1997. – 121, [3] s. – Zob. też poz.: 597, 621, 624, 654, 657, 684, 702

Treść:

Biderman Eugeniusz: Współczesne problemy przemian struktury przestrzennej dużych miast w Polsce.

Jaroszewska-Brudnicka Renata: Struktura usług na Starym Mieście w Toruniu.

Jędrzejczyk Dobiesław: Ulice Warszawy w świadomości jej mieszkańców.

Kamińska Maria: Miasto w kręgu zainteresowań językoznawcy (na podstawie materiałów z Łodzi).

Kłosowski Franciszek: Główne ulice handlowe wybranych miast aglomeracji katowickiej w latach 1991-1995.

Kozieł Romuald, Miszewska Barbara: Morfologia i ekstraordynacyjne funkcje ulicy Świdnickiej we Wrocławiu.

Liszewski Stanisław: Miasto w centrum zainteresowań geografa.

Puś Wiesław: Miasto jako przedmiot badań historycznych w Polsce.

Szczepański Marek, Nurek Stanisław: Miasto i świat społeczny jego mieszkańców w perspektywie socjologicznej (szkic do syntezy).

Tkocz Maria, Duś Edward: Tendencje zmian w użytkowaniu fragmentu centrum Katowic w latach 1984-1995.

Więcław Joanna: Przemiany strukturalne ulicy Krakowskiej w dzielnicy Kazimierz w Krakowie w latach dziewięćdziesiątych.

Wolaniuk Anita: Ulica Piotrkowska.

 

Folia Medica Lodziensia. – T. 24, cz. 1-2. – Łódź 1997. – Zob. cz. II.

 

 1. INFORMATOR nauki łódzkiej : stopnie, tytuły naukowe, stanowiska profesorskie : 1996. – Łódź : ŁTN, 1997. – 191 s. – Zob. też poz.: 512, 533, 534, 558, 599, 600, 622, 639-641, 661, 662, 692, 714, 736

 

 1. MAIK Jerzy: Sukiennictwo elbląskie w średniowieczu. – Łódź : ŁTN ; Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 1997. – 125 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 41)

 

 1. MALINOWSKI Witold: Ciąża wielopłodowa : diagnostyka, opieka przedporodowa, poród i połóg. – Łódź : ŁTN, 1997. – 157, [3] s., tab., wykr.

 

 1. MISTRZ – uczeń : wyobrażenia czy rzeczywistość czyli o tworzeniu szkół naukowych / [oprac. i wybór Ewa Marynowicz-Hetka]. – Łódź : ŁTN, 1997. – 91 s.

 

 1. MOJA droga do nauki / [red. Elżbieta Paradowska]. – T. 2. – Łódź : ŁTN, 1997. – 117, [3] s. : il., fot. – Zob. też poz.: 565, 644, 681

Treść:

Kowalska Aniela: Moje dwa Uniwersytety (Jagielloński i Łódzki).

Kurnatowski Andrzej: Ponad pół wieku w uczelni.

Lepalczyk Irena: Radości na trudnych drogach.

Rymaszewski Zygfryd: Z głuszy i puszczy na katedrę uniwersytecką.

Woźniak Leszek: Wolny wybór czy konieczność?

 

Prace Polonistyczne. – Seria 52 (1997). – Łódź 1997.  – Zob. cz. II.

 

Problemy Społecznego Ruchu Naukowego. – T. 3, cz. 1-4. – Łódź 1997. – Zob. cz. II.

 

 1. PROFESOR Andrzej Abramowicz / [red. z. Tadeusz Poklewski]. – Łódź : ŁTN, 1997. – 29 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 42)

 

 1. PROFESOR Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska / [red. z. Małgorzata Pyziak-Szafnicka]. – Łódź : ŁTN, 1997. – 19 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 40)

 

 1. PROFESOR Edward Rosset / [red. z. Jerzy T. Kowaleski]. – Łódź : ŁTN, 1997. – 59 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 37)

 

 1. PROFESOR Ludwik Straszewicz / [red. z. Stanisław Liszewski]. – Łódź : ŁTN, 1997. – 38 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 41)

 

 1. PROFESOR Władysław Pełczewski / [red. z. Aleksander Pyć]. – Łódź : ŁTN, 1997. – 24 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 38)

 

 1. PROFESOR Władysław Welfe / [red. z. Jan B. Gajda]. – Łódź : ŁTN, 1997. – 55 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 36)

 

 1. PROFESOR Zygfryd Rymaszewski / [red. z. Jacek Matuszewski]. – Łódź : ŁTN, 1997. – 17 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 39)

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 46. – Łódź 1997. – Zob. cz. II.

 

 1. RDZANY Zbigniew: Kształtowanie rzeźby terenu między górną Rawką a Pilicą w czasie zaniku lądolodu warciańskiego. – Łódź : ŁTN, 1997. – 145 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 73)

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 42. – Łódź 1997. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 55-56. – Łódź 1997. – Zob. cz. II.

 

 1. STUDIUM wiedzy o regionie łódzkim : informator programowy kształcenia regionalnego w zakresie dziedzictwa kulturowego Łodzi i regionu Polski środkowej dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. - [T. 4]. – Łódź : ŁTN, 1997. – 59 s. też poz.: 526, 552, 575

 

 1. WILUŚ Robert: Rozwój funkcji turystycznej w dolinie rzeki Warty na odcinku od Działoszyna do Uniejowa. – Łódź : ŁTN, 1997. – 216, [2] s. : mapy, pl., rys., wykr. – (Szlakami Nauki ; nr 24)
 2. WOLANIUK Anita: Funkcje metropolitalne Łodzi i ich rola w organizacji przestrzennej. – Łódź : ŁTN, 1997. – 192, [1] s. : il., mapy. – (Szlakami Nauki ; nr 25)

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 40, zesz. 1-2. – Łódź 1997. – Zob. cz. II.

 

 

1998

 1. ARCYDZIEŁA francuskiego renesansu / [oprac. Krystyna Antkowiak, Ewa Kozłowska]. – Łódź : ŁTN, 1998. – 26, [3] s. – (Literatura dla Wszystkich ; nr 13)

 

Biuletyn Peryglacjalny. – Nr 37. – Łódź 1998. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 48, 9. – Łódź 1998. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 48, 25-26. – Łódź 1998. – Zob. cz. II.

 

 1. (DZIESIĄTE) X Konwersatorium Wiedzy o Mieście : metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków. – Łódź : Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ ; ŁTN, 1998. – 139 s. – Zob. też poz.: 579, 621, 624, 654, 657, 684, 702

Treść:

Dutkowski Marek: Geograficzne badania miast wobec ponowoczesności i postmodernizmu.

Dziakowska Hanna, Grochowski Mirosław: Przestrzeń Warszawy w okresie transformacji w odbiorze jej mieszkańców.

Jelonek Adam: Metody badawcze w geografii osadnictwa w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jędrzejczyk Dobiesław: Geografia osadnictwa jako nauka humanistyczna.

Kołodziej Lucyna: Świadomość ekologiczna mieszkańców Gdyni – eksploracja relacyjnej bazy danych.

Kwiatek-Sołtys Agnieszka: Zagadnienia współczesnych przemian funkcjonalnych małych miast południowej Polski na przykładzie woj. tarnowskiego.

Lisowski Andrzej: Postmodernistyczna dekonstrukcja geografii miast.

Maik Wiesław: Metodologia polskiej geografii osadnictwa.

Matlovič René: Słowackie i czeskie refleksje na temat głównych kierunków badań geograficznych struktury przestrzennej miasta.

Michalski Tomasz: Próba określenia stanu zdrowia mieszkańców Gdańska w 1995 roku.

Mierzejewska Lidia: Zastosowanie modelu potencjału dla określenia dostępności przestrzennej miejskich obszarów funkcjonalnych (na przykładzie terenów zielonych).

Miszewska Barbara: Badanie sieci osadniczej w ośrodku wrocławskim.

Parysek Jerzy, Mierzejewska Lidia: Wielocechowe badanie struktury użytkowania ziemi w miastach Polski.

Rembowska Krystyna: O potrzebie teorii w geografii człowieka.

Rydz Eugeniusz: Współczesne problemy rozwoju i kształtowania miast Polski (na przykładzie północnej Polski).

Sagan Iwona: Nowe metafory – nowe metody badawcze w geografii nie tylko osadnictwa.

Zioło Zbigniew: Kształtowanie się systemu przestrzennego miast na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej.

 

Folia Medica Lodziensia. – T. 25, cz. 1-2. – Łódź 1998. – Zob. cz. II.

 

 1. GŁOSEK Marian: Dwór murowany w Bąkowej Górze. – Łódź : ŁTN ; Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 1998. – 125 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 42)

 

 1. INFORMATOR nauki łódzkiej : stopnie, tytuły naukowe, stanowiska profesorskie : 1997. – Łódź : ŁTN, 1998. – 197 s. – Zob. też poz.: 512, 533, 534, 558, 580, 600, 622, 639-641, 661, 662, 692, 714, 736

 

 1. INFORMATOR nauki łódzkiej : szkoły wyższe. – Łódź : ŁTN, 1998. – 351 s. : fot. – Zob. też poz.: 512, 533, 534, 558, 580, 599, 622, 639-641, 661, 662, 692, 714, 736

 

 1. LATOSIŃSKA Jolanta: Przestrzeń urlopowo-wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi. – Łódź : ŁTN, 1998. – 159, [2] s. : il., mapy. – (Szlakami Nauki ; nr 27)

 

 1. LUBOMIRSKI Stanisław Herakliusz: Rozmowy Artaksesa i Ewandra : rozmowa trzecia : o stylu albo sposobie mówienia i pisania / [wstęp i oprac. Maria Wichowa]. – Łódź : ŁTN, 1998. – 27 s. – (Literatura dla Wszystkich ; 17)

 

 1. OVIDIUS Naso Publius: Ostatnia noc w Rzymie ; Do potomności : dwie elegie autobiograficzne / [wstęp i oprac. Maria Wichowa]. – Łódź : ŁTN, 1998. – 18, [1] s. – (Literatura dla Wszystkich ; 14)

 

 1. PEDAGOGIKA społeczna jako dyscyplina akademicka : stan i perspektywy / red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska. – Łódź : Wydaw. UŁ ; WSP ZNP w Warszawie ; ŁTN, 1998. – 577 s.

Treść:

Adamczuk Elżbieta: Współczesne problemy społeczne w opinii studentów.

Adamowska Lucyna: Społeczno-wychowawcze konsekwencje bezrobocia.

Adamski Franciszek: Antywartości rodziny jako wyzwanie dla pedagogiki społecznej.

Ambrozik Wiesław: Z doświadczeń w aktywizowaniu społeczności lokalnej wokół zadań socjalnych.

Bobrowska Ewa: Rozważania wokół myśli Heleny Radlińskiej – kształtowanie postawy czynnej w instytucjach oświaty pozaszkolnej.

Brągiel Józefa: Aksjologia a cele pracy socjalnej.

Chmielowski Bogusław: Wkład Aleksandra Kamińskiego (1903-1978) w rozwój pedagogiki społecznej jako dyscypliny akademickiej.

Ciczkowski Wiesław: Elementy pedagogiki społecznej Aleksandra Kamińskiego w niektórych podręcznikach i monografiach.

Cyrańska Ewa: Konteksty teoretyczno-metodologiczne i odniesienia etyczne w pedagogice społecznej.

Czarnecka Stanisława: W poszukiwaniu modelu współczesnej szkoły w środowisku polskiej wsi.

Czerniawska Olga: Funkcje środowiska niewidzialnego w andragogice i gerontologii wychowawczej.

Danielewicz Wioletta Teresa: Problemy rodzin czasowo niepełnych ze względu na długotrwały pobyt rodziców za granicą.

Donevska Maria: Praca socjalna jako profesja i rodzaj aktywności społecznej.

Doniec Renata: Rodzice w międzypokoleniowym przekazie wartości.

Drevet-Tvermoes Annick: Potrzeba odwołania się do marzeń sennych i wyobraźni w pedagogice społecznej.

Frąckowiak Tadeusz: Pedagogika społeczna jako teoria środowiska życia i wychowania człowieka. Próba postawienia problemu.

Fredefon Noëlle: Kształcenie pracowników socjalnych do pracy w kontekście kryzysu ekonomicznego i społecznego.

Fustier Paul: Działanie socjalne – znaczenie daru.

Hądzelek Kajetan: Zagadnienia kultury fizycznej w dorobku Ryszarda Wroczyńskiego.

Henri Alain Noël: Zagadnienie dewiacji i jej ideologie.

Hohmeier Jürgen: Zmiana paradygmatu jako refleksyjna strategia modernizacyjna w pracy społecznej.

Horbowski Adam: Edukacja kulturalna jako system działań społeczno-wychowawczych w procesie transformacji ustrojowej.

Izdebska Jadwiga: Telewizja w rodzinie (szanse wychowawcze oraz zagrożenia).

Jałmużna Tadeusz, Leżańska Wiesława, Witkowska Ewa: Pedagogika społeczna w podręcznikach historii wychowania.

Janczur Ewelina: Generacyjne determinanty społecznie uznawanego ideału człowieka wartościowego.

Jarosz Ewa: Pedagogika społeczna a problem przemocy wobec dzieci.

Kargulowa Alicja: Kilka uwag na temat przesłanej metodologicznych pedagogiki społecznej (relacja jednostka – środowisko).

Kawula Stanisław: Pedagogika społeczna wobec wyzwań współczesności.

Kostkiewicz Janina: Osobowy wymiar relacji w środowisku wychowawczym. Niektóre zagrożenia.

Krzanowski Adam: Trwałość i ciągłość harcerskiego wychowania.

Kukołowicz Teresa: Pozycja wartości w relacjach: człowiek – środowisko – wychowanie.

Kuźma Józef: Przesłanki pedeutologii w pedagogice społecznej.

Lepalczyk Irena: Helena Radlińska w Uniwersytecie Łódzkim.

Lewowicki Tadeusz: Słowo wstępne.

Mańka Aleksander: Trudności w postępowaniu pedagogicznym wobec ofiar przemocy seksualnej.

Marynowicz-Hetka Ewa: Społeczno-pedagogiczny wymiar działania w edukacji i pracy socjalnej – na marginesie lektury tekstów.

Mazurkiewicz Edward A.: Wyróżnione kategorie prakseologiczne a działanie w środowisku.

Mikołajewicz Wojciech: Pedagogika a wartości – manifest pedagoga społecznego na chwilę współczesną.

Modrzewski Jerzy: Kulturowe wzory reakcji społecznej na sytuacje zagrażające uczestnictwu społecznemu jednostki.

Nikitorowicz Jerzy: Problemy edukacji regionalnej i międzykulturowej w pedagogice społecznej.

Piekarski Jacek: Od etyki badań do etyki w badaniach (uwagi o postulacie humanizacji badań w pedagogice).

Piekarski Jacek: Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka – komentarze.

Pielka Henryk: Wybrane kwestie społeczne w okresie transformacji ustrojowej w Polsce.

Pielkowa Józefa Anna: Wybrane problemy edukacji środowiskowej.

Pilch Tadeusz: Aksjologiczne korzenie i współczesne odniesienia pedagogiki społecznej.

Przecławska Anna: Pedagogika społeczna-tradycyjne odniesienie i współczesne wyzwania.

Radziewicz-Winnicki Andrzej: Modernizacja środowisk wychowawczych w procesie zmiany społecznej.

Roman Ewa: Instytucjonalne formy wspomagania zdrowia w środowisku młodzieży studiującej.

Roter Adam: Dobro wspólne jako wartość dla pedagogiki społecznej.

Rybczyńska Dorota: Ubóstwo: czy nowa kwestia społeczna?

Segiet Katarzyna: Regulacja sytuacji społeczno-wychowawczej dziecka jako przejaw wspomagania pedagogicznego.

Smolińska-Theiss Barbara, Theiss Wiesław: Pedagogika społeczna a polityka.

Stochmiałek Jerzy: Funkcjonowanie zawodowe i kształcenie pracowników socjalnych.

Szmagalski Jerzy: Pedagogika społeczna wobec problemów praktyki.

Szmidt Krzysztof J.: Człowiek jako istota psychiczna – rzecz o słabym ogniwie pedagogiki społecznej.

Sünker Heinz: Dzieciństwo – między indywidualizacją a instytucjonalizacją.

Trempała Edmund: Pedagogika społeczna w Polsce i kierunki badań.

Turlejska Barbara: Otoczenie – środowisko – kultura: współczesny wymiar animacji kulturalnej.

Urbaniak-Zając Danuta: Dwie koncepcje pedagogiki społecznej.

Wagner Antonin: Debata o pracy socjalnej/pedagogice społecznej – reprezentujemy homogeniczny czy heterogeniczny paradygmat naukowy?

Waśko Katarzyna: Wybrane pedagogiczne problemy opieki zdrowotnej w środowisku zamieszkania.

Wróbel Teresa: O walorach praktyczności pedagogiki społecznej – polemicznie.

Wysocka Ewa: Wybrane problemy opieki i pomocy.

Zawadzki Kazimierz: Szkoła średnia jako środowisko wychowawcze – uwagi o realizacji programu wychowawczego.

Żurakowski Bogusław: Literatura dla młodego odbiorcy jako przekaz świata wartości wychowawczych.

 

Prace Polonistyczne. – Seria 53 (1998). – Łódź 1998. – Zob. cz. II.

 

Problemy Społecznego Ruchu Naukowego. – T. 4, cz. 1-4. – Łódź 1998. – Zob. cz. II.

 

 1. PROFESOR Andrzej Alichniewicz / [red. z. Jan Berner]. – Łódź : ŁTN, 1998. – 24 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 46)

 

 1. PROFESOR Halina Mortimer-Szymczak / [red. z. Zbigniew Kaźmierczak]. – Łódź : ŁTN, 1998. – 34 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 50)

 

 1. PROFESOR Janusz Turowski / [red. z. Kazimierz Zakrzewski]. – Łódź : ŁTN, 1998. – 35 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 45)

 

 1. PROFESOR Jerzy Leyko / [red. z. Marian Królak]. – Łódź : ŁTN, 1998. – 15 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 43)

 

 1. PROFESOR Stanisław Kaszyński / [red. z. Marta Kowalska]. – Łódź : ŁTN, 1998. – 22 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 48)

 

 1. PROFESOR Stefania Skwarczyńska / [red. z. Joanna Ślósarska]. – Łódź : ŁTN, 1998. – 21 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 49)

 

 1. PROFESOR Tadeusz Krzemiński / [red. z. Krystyna Czyżewska]. – Łódź : ŁTN, 1998. – 26 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 44)

 

 1. PROFESOR Zofia Zarzycka / [red. z. Wacława Starzyńska]. – Łódź : ŁTN, 1998. – 30 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 47)

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 47, cz. 1-2. – Łódź 1998. – Zob. cz. II.

 

 1. PRZEMIANY krajobrazu naturalnego Polski / [red. K. Turkowska]. – Łódź : ŁTN, 1998. – 235, [1] s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 74)

Treść:

Ambrosiewicz Maciej, Mackiewicz Janusz: Rozpoznanie i waloryzacja krajobrazu kulturowego.

Bezkowska Grażyna: Struktura jednostek regionalnych centralnej części Nizin Środkowopolskich.

Czubla Paweł: Środowiskowe następstwa melioracji w dolinie Wieprza koło Kocka.

Flis Agnieszka: Zmiany struktury krajobrazu naturalnego w rejonie jeziora Jasień w świetle zmian użytkowania ziemi w latach 1877-1976.

Gutry-Korycka Małgorzata: Długookresowe tendencje obiegu wody w zlewni nizinnej Utraty.

Ilnicki Piotr: Krajobrazy rolnicze Wielkopolski jako efekt wielowiekowej antropopresji.

Janicki Grzegorz: Przekształcenia antropogeniczne krajobrazu Roztocza.

Janicki Radosław: Zmiany zaludnienia i użytkowania ziemi w Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego.

Kistowski Mariusz, Myślak Danuta, Twardowska Katarzyna: Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe jako obszary mało przekształconego krajobrazu naturalnego i harmonijnego krajobrazu kulturowego (na przykładzie województwa gdańskiego).

Klimko Ryszard: Z badań nad denaturalizacją krajobrazu Wielkopolski Środkowej.

Kowalczyk Agnieszka: Przekształcenia antropogeniczne środowiska przyrodniczego południowej części Zespołu Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych.

Krysiak Stanisław: Wpływ potencjału siedliskowego litohydrotopów na formy użytkowania ziemi w środkowej części dorzecza Pilicy.

Krysiak Stanisław: Przekroje krajobrazowe jako ilustracja powiązań między abiotycznymi i biotycznymi elementami środowiska przyrodniczego.

Maruszczak Henryk: Naturalne tendencje zmian klimatu Polski Środkowej w ciągu ostatnich piętnastu stuleci.

Nowak Ewa, Strzyż Małgorzata: Badania funkcjonowania geokompleksów na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

Ostaszewska Katarzyna: Gleby terenów zielonych Uniwersytetu Warszawskiego.

Pietrzak Maciej: Koncepcja hemerobii w badaniach krajobrazowych.

Plit Joanna: Dynamika przekształceń krajobrazów roślinnych Mazowsza w ciągu ostatnich 160 lat.

Podgórski Zbigniew: Antropogeniczna transformacja rzeźby terenu województwa toruńskiego.

Skowronek Ewa: Antropogeniczne zmiany krajobrazu naturalnego na Roztoczu Gorajskim.

Solon Jerzy: Zmiany roślinności rzeczywistej w dolinie Wisły na odcinku od Ryczywołu do Wilgi w latach 1949-1995.

Zgłobicki Wojciech: Antropogeniczne formy rzeźby jako przejaw transformacji krajobrazu obszarów lessowych.

 

 1. REJ Mikołaj: Utwory wybrane / [wybór tekstu i oprac. Jerzy Starnawski]. – Łódź : ŁTN, 1998. – 54, [2] s. – (Literatura Dla Wszystkich ; 16)

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 43. – Łódź 1998. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 51: 1997. – Łódź 1998. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 52: 1998. – Łódź 1998. – Zob. cz. II.

 

 1. STOLARSKI Franciszek: Godzianów : z życia społecznego i gospodarczego wsi. – Łódź : ŁTN, 1998. – 216, [3] s., [40] s. : fot., tabl.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 57-58. – Łódź 1998. – Zob. cz. II.

 

 1. TEORETYCZNE, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii / pod red. Sławomira Gali. – Łódź : ŁTN, 1998. – 419 s. – (Prace Wydziału I ; nr 99)

Treść:

Basara Jan: Związki leksykalno-słowotwórcze współczesnej słowiańszczyzny.

Biolik Maria: Pragmatyczna funkcja dialektyzacji warmińskiej w felietonach S. Pieniężnego „Kuba spod Wartemborka gada”.

Bubenko-Greszko Waleria: Polska gwara drenczan na Węgrzech.

Cygan Stanisław: Z problemów dydaktyki dialektologii.

Czesak Artur: Frazeologia gwarowa – problemy i postulaty.

Czyżewski Feliks: Z metodyki badań gwar polskich na obszarach dwujęzycznych.

Dejna Karol: Gwara i jej stosunek do innych odmian języka ogólnonarodowego.

Duma Jerzy: Próba odtworzenia słowiańskich dialektów Pomorza Zachodniego na podstawie nazw miejscowych.

Frąckiewicz Małgorzata: Znaczenie i składnia czasownika „myśleć” w łomżyńskich tekstach gwarowych.

Gala Sławomir: Dialektologia jako przedmiot dydaktyki polonistycznej.

Gogolewski Stanisław: Język literacki wobec dialektu na przykładzie współczesnego macedońskiego.

Habrajska Grażyna: Dialektologiczne metody we współczesnym językoznawstwie.

Jaros Irena: Przydatność materiałów dawniej zebranych do badań atlasowych.

Kąś Józef: Ortografia gwarowa a redakcja słownika gwarowego.

Kęcińska Jowita: Miejsce, rola i nauczanie języków regionalnych w (przyszłej) zjednoczonej Europie.

Kleszcz Krzysztof: Przemiany językowe na ziemiach zachodnich a metody ich badania.

Kowalikowa Jadwiga: Dialektologia i dialekty a szkolna edukacja polonistyczna.

Krupska-Perek Anna: Wykolejenia składniowe w ustnych wypowiedziach ludowych (na tle innych konstrukcji dewiacyjnych).

Książek-Bryłowa Władysława: Wariantywność fleksji a nauczanie szkolne.

Kurek Halina: Nauczania dialektologii w dobie przemian językowych.

Leszczyński Zenon: O dziewiętnastowiecznych początkach dialektologii polskiej.

Marciniak Renata: Ponowne badania gwar łowickich.

Mrózek Robert: Teoretyczno-badawcze związki dialektologii i onomastyki.

Oronowicz Ewa: Uwagi o wpływach wschodniosłowiańskich w języku mieszkańców wsi dawnego powiatu jarosławskiego.

Ożóg Kazimierz: Język polskiej wsi na tle przemian współczesnej polszczyzny.

Paryl Władysław: Metody badania gwar polskiej ludności z kresów południowo-wschodnich osiedlonej na Dolnym Śląsku.

Pelcowa Halina: Zmiany językowe jako problem badawczy współczesnej dialektologii.

Popowska-Taborska Hanna: O pewnych nie w pełni postrzeganych możliwościach badania dialektalnej klasyki.

Reichan Jerzy: Polskie słowotwórstwo gwarowe w aspekcie geograficznojęzykowym.

Rzetelska-Feleszko Ewa: Metody badania wymarłych dialektów słowiańskich na podstawie nazw terenowych.

Sędziak Henryka: Elipsa w łomżyńskich tekstach gwarowych.

Siatkowski Janusz: Atlas języków Europy (komunikat o obecnym stanie opracowań).

Sicińska Katarzyna: Modyfikacja tekstu folklorystycznego w opowiadaniu z cyklu Na skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera.

Sierociuk Jerzy: Słowotwórstwo języka współczesnej wsi (zarys problemu).

Synowiec Helena: Znajomość dialektologii w pracy polonistów regionu śląskiego.

Szcześniak Krystyna: Nowe dialekty mieszane? Sytuacja językowa na północno-wschodnim pograniczu.

Warchoł Stefan: Możliwości kształtowania się tzw. regiolektów na słowiańskich pograniczach językowych.

Wicherkiewicz Tomasz: Uf dyr Wiyrzba zyct yn Zajonc czyli polskie formy dialektalne w germańskim etnolekcie Wilamowic w dawnym Księstwie Oświęcimskim.

Wyderka Bogusław: Zadania dialektologii wobec przemian społecznych i językowych na Śląsku.

Zagórski Zygmunt: Gwara z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego.

Zieniukowa Jadwiga: Między dialektem a językiem ogólnym: polszczyzna w gminie Wilamowice na pograniczu Małopolski i Śląska.

Żydek-Bednarczuk Urszula: Dialektologia czy dialektologia z etnolingwistyką w dydaktyce szkoły wyższej?

 

 1. TRZY mało znane wypowiedzi dyplomatyczne z różnych wieków : Zbigniew Oleśnicki (1440), Jan Dantyszek (1531), Angelo Maria Durini (1768) / [oprac. Andrzej Obrębski, Jerzy Starnawski]. – Łódź : ŁTN, 1998. – 21, [3] s. – (Literatura Dla Wszystkich ; 12)

 

 1. TWARDOWSKI Samuel: Władysław IV król polski i szwedzki : (wybór) / [wybór tekstu i wstęp Jan Okoń ; oprac. Jan Okoń przy współpr. Michała Kurana et al.]. – Łódź : ŁTN, 1998. – [2], 71, [1] s. : 1 faks. – (Literatura Dla Wszystkich ; 15)

 

 1. WOJCIECHOWSKA Jolanta: Kolonizacja turystyczna terenów nadpilicznych. – Łódź : ŁTN, 1998. – 158, [1] s. : il., mapy. – (Szlakami Nauki ; nr 26)

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 41, zesz. 1-2(81-82). – Łódź 1998. – Zob. cz. II.

 

 

1999

Art Inquiry: Recherches sur les Arts. – Vol. 1(10). – Łódź 1999. – Zob. cz. II.

 

Biuletyn Peryglacjalny. – Nr 38. – Łódź 1999. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. - Vol. 49, 27-29. – Łódź 1999. – Zob. cz. II.

 

 1. BURY Małgorzata, WIĘCZKOWSKA Małgorzata, WOSIŃSKA Beata: Łódź – moja mała ojczyzna : materiały do edukacji regionalnej w przedszkolu. – Łódź : ŁTN, 1999. – 96 k., [38] k. tabl. : il., nuty

 

 1. (DWUNASTE) XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście : przestrzeń miejska, jej organizacja i przemiany / [red. nauk. Jacek Kaczmarek]. – Łódź : Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ ; ŁTN, 1999. – 160 s., tab., wykr. – Zob. też poz.: 579, 597, 624, 654, 657, 684, 702

Treść:

Bogacz Ewa, Prawelska-Skrzypek Grażyna, Sagan Iwona: Miejsce w mieście na przykładzie Krakowa i aglomeracji gdańskiej.

Długosz Zbigniew: Sytuacja demograficzna w dużych miastach Polski na tle kraju w świetle procesu starzenia się ludności.

Grochowski Mirosław: Współpraca obszarów metropolitalnych jako element polityki rozwoju regionalnego.

Grykień Stanisław: Proces przekształceń poradzieckiej miejscowości Świętoszów.

Jaroszewska-Brudnicka Renata, Brudnicki Robert: Funkcja mieszkaniowa w Toruniu w latach 1988-1998 i jej przemiany w przestrzeni miejskiej.

Jędrzejczyk Dobiesław: Miasto jako przestrzeń humanistyczna.

Kaczmarek Sylwia: Rewitalizacja a organizacja przestrzeni miejskiej.

Kaczmarek Tomasz: Frankfurt nad Odrą i Słubice – formy symbiozy miast przygranicznych.

Kłosowski Franciszek, Runge Jerzy: Usługi w przestrzeni miejskiej na przykładzie Cieszyna.

Matlovič René: Osłabienie wzrostu dużych miast słowackich jako skutek transformacji społeczno-ekonomicznej w ostatnim dziesięcioleciu.

Miszewska Barbara: Funkcje terenów poradzieckich we Wrocławiu.

Rydz Eugeniusz: Zmiany w strukturze użytkowania ziemi na przykładzie Słupska i Szczecinka.

Szkurłat Elżbieta: „Miejsca znaczące” w przestrzeni miejskiej Łodzi.

Więcław Joanna: Nowa faza procesu urbanizacji w strefie podmiejskiej Krakowa.

Wojciechowski Eugeniusz: Wybrane problemy zarządzania miastem.

Wolaniuk Anita: Przemiany funkcjonalne przestrzeni byłego miasta Rudy Pabianickiej.

 

Folia Medica Lodziensia. – T. 26, cz. 1-2. – Łódź 1999. – Zob. cz. II.

 

 1. INFORMATOR nauki łódzkiej : stopnie, tytuły naukowe, stanowiska profesorskie : 1998. – Łódź : ŁTN, 1999. – 228 s. – Zob. też poz.: 512, 533, 534, 558, 580, 599, 600, 639-641, 661, 662, 692, 714, 736

 

 1. JAŻDŻEWSKA Iwona: Przemiany funkcjonalne i morfologiczne przestrzeni geograficznej wsi Rzgów w świetle metod numerycznych. – Łódź : ŁTN, 1999. – 142 s. : il., mapy. – (Szlakami Nauki ; nr 28)

 

 1. (JEDENASTE) XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście : zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. – Łódź : Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ ; ŁTN, 1999. – 126 s. – Zob. też poz.: 579, 597, 621, 654, 657, 684, 702

Treść:

Górecka Stanisława: Przestrzenne zróżnicowanie struktur demograficznych ludności a poziom płodności i umieralności we Wrocławiu.

Jaroszewska-Brudnicka Renata, Brudnicki Robert: Zróżnicowanie miejskiej przestrzeni społecznej Torunia.

Jażdżewska Iwona: Zastosowanie numerycznej bazy adresowej w geografii społecznej.

Klebra Ewa, Konecka-Szydłowska Barbara: Zróżnicowanie poziomu życia ludności Poznania w latach 1988-1996.

Kotus Jacek: Zastosowanie skali dyferencjału semantycznego do badania obrazu miasta w świadomości mieszkańców.

Lisowski Andrzej: Koncepcja gentryfikacji jako przejaw tendencji integracji w geografii miast.

Liszewski Stanisław: Elity intelektualne w przestrzeni miasta: przykład Łodzi.

Mierzejewska Lidia: Tereny zielone Poznania w opinii jego mieszkańców.

Piech Maria: Przemiany przestrzenne i funkcjonalne terenów przemysłowych w Łodzi w latach 1988-1996.

Rydz Eugeniusz: Zróżnicowanie warunków życia ludności w miastach Pomorza Środkowego w latach 1986-1996.

Rykiel Zbigniew: Przemiany społeczno-przestrzennej struktury Łodzi.

Skupowa Joanna, Czepczyński Mariusz: Relikty gdyńskich slumsów w przestrzeni miejskiej.

Sobczyński Marek: Ekologia polityczna Łodzi.

Węcławowicz Grzegorz: Miasto polskie w transformacji – kształtowanie się miasta postsocjalistycznego.

Wilk Waldemar: Rozmieszczenie usług w Warszawie (na przykładzie agencji nieruchomości i doradztwa gospodarczego).

Zborowski Andrzej, Więcław Joanna: Struktura społeczna a poziom i jakość życia w suburbiach na przykładzie Krakowa.

 

 1. KOTER Marek, LISZEWSKI Stanisław, SULIBORSKI Andrzej: Łódź i region Polski Środkowej : podręcznik wiedzy o regionie dla liceów. – Łódź : ŁTN, 1999. – 369 s. : il. kolor., mapy

 

 1. KRYSIAK Stanisław: Typy geokompleksów i kierunki ich użytkowania w środkowej części dorzecza Pilicy. – Łódź : ŁTN, 1999. – 214 s. : il., fot. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 75)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 54 (1999). – Łódź 1999. – Zob. cz. II.

 

Problemy Społecznego Ruchu Naukowego. – T. 5, cz. 1-4. – Łódź 1999. – Zob. cz. II.

 

 1. PROFESOR Bronisława Kopczyńska-Jaworska / [red. z. Władysław Baranowski]. – Łódź : ŁTN, 1999. – 21, [2] s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 51)

 

 1. PROFESOR Jan Wojciech Guzek / [red. z. Ryszard Dąbrowski]. – Łódź : ŁTN, 1999. – 60, [1] s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 54)

 

 1. PROFESOR Jerzy Rożniecki / [red. z. Dariusz Nowak]. – Łódź : ŁTN, 1999. – 30, [1] s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 53)

 

 1. PROFESOR Maria Joanna Olszewska / [red. z. Krystyna Czyżewska]. – Łódź : ŁTN, 1999. – 33, [2] s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 52)

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 48/1-2. – Łódź 1999. – Zob. cz. II.

 

 1. ROLA nauczycieli łódzkich w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi / pod red. Sławomira Gali. – Łódź : ŁTN, 1999. – 554, [1] s., [2] k. tabl. złoż.

Treść:

Augustyniak-Kopka Jolanta: Łódzcy nauczyciele w badaniach socjologicznych: postawy wobec wartości.

Bandurka Mieczysław: Łodzianie w drodze do szkolnictwa wyższego.

Berner Jan: Łódzka szkoła chirurgiczna Andrzeja Alichniewicza.

Cieślak Lucjan: Akademia Muzyczna w Łodzi w tworzeniu dziedzictwa kulturowego miasta.

Dobrzycki Jan: Szkoła naukowa cukrownictwa w Politechnice Łódzkiej.

Dutkiewicz Marek: Łódzka wojskowa szkoła internistyczna.

Edelson Maria: Szkoła anglistyczna Witolda Ostrowskiego.

Gala Sławomir: Łódzka szkoła dialektologiczna.

Gazda Grzegorz: O szkole naukowej Stefanii Skwarczyńskiej.

Główka Marek: Szkoła naukowa krystalografii w Politechnice Łódzkiej.

Gołębiowska Maria: Łódzka szkoła pediatryczna Stanisława Torokan-Popowskiego.

Grobis Jerzy: Portret zbiorowy mistrzów łódzkiej szkoły historycznej.

Hanisz Katarzyna: Łódzka szkoła farmakognozji Jana Muszyńskiego.

Jałmużna Tadeusz: Łódzkie czasopisma szkolne w latach międzywojennych.

Jocz Andrzej: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi w nurtach sztuki współczesnej.

Karasek Michał: Łódzka szkoła endokrynologiczna, neurologiczna i pulmonologiczno-alergologiczna.

Kawka Zdzisława: Badania nad nauczycielami: przegląd problematyki i paradygmatów.

Kita Jarosław: Rozwój gospodarczy i społeczny Łodzi w XIX i XX wieku (do roku 1945).

Kluba Henryk: Łódzka szkoła filmowa.

Krajewski Stefan: Łódzka szkoła ekonomii.

Kurnatowski Andrzej: Szkoła patomorfologów Aleksandra Pruszczyńskiego.

Leżańska Wiesława: Łódzkie innowacje pedagogiczne (Romuald Petrykowski).

Liszewski Stanisław: Łódzkie szkoły geograficzne.

Łaszkiewicz Bogumił: Włókna sztuczne – dziedzictwo kultury materialnej Łodzi.

Marynowicz-Hetka Ewa: Łódzka szkoła naukowa pedagogiki społecznej.

Michalska Iwonna: Łódzkie czasopisma pedagogiczne w XX wieku.

Michalski Grzegorz: Działalność Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Łodzi w okresie międzywojennym.

Nurczyńska-Fidelska Ewelina: Bolesław W. Lewicki – twórca polskiego filmoznawstwa uniwersyteckiego.

Partyka Wiesława: Łódzka szkoła chirurgii stomatologicznej Alfreda Meissnera.

Podgórska Eugenia: Szkoła naukowa historii wychowania i pedeutologii Uniwersytetu Łódzkiego 1945-1998.

Pytlas Stefan: Struktura społeczności łódzkiej w XIX-XX wieku (do 1939 r.).

Radek Andrzej, Maciejczak Andrzej: Łódzka szkoła neurochirurgii wojskowej.

Urbańczyk Grzegorz: Szkoła naukowa „fizyka włókna”.

Walczak-Duraj Danuta: Obraz nauczycieli łódzkich w środkach masowego przekazu.

Walicki Jacek: Szkolnictwo i nauczyciele żydowscy w Łodzi XIX i XX wieku.

Witkowska-Urban Ewa: Nauczyciele łódzkich szkół średnich ogólnokształcących jako współtwórcy nauki i kultury polskiej oraz reformatorzy oświaty (1918-1939).

Wojnicka Elżbieta: Łódzka szkoła nauki o odpowiedzialności.

Wojtczak Leszek: Statystyczna teoria atomu w ośrodku łódzkim – prace profesora Tadeusza Tietza.

Woźniak Krzysztof: Kulturotwórcza rola łódzkich ewangelików w XIX-XX wieku (do 1939 roku).

Woźniak Krzysztof: Życie kulturalne i oświatowe Łodzi w XIX-XX wieku (do r. 1939).

Zwoliński Piotr: Rola wychowawczo-oświatowa duszpasterzy łódzkich w XIX i w pierwszej połowie XX wieku.

Żurek Witold, Krucińska Izabella: Łódzka szkoła metrologii włókienniczej i nauki o włóknie.

 

 1. ROLA plejstoceńskich procesów peryglacjalnych w modelowaniu rzeźby Polski / [red. K. Turkowska]. – Łódź : ŁTN, 1999. – 150 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 76)

Treść:

Bogucki Andrzej, Łanczont Maria, Wojtanowicz Józef: Lessy i utwory pylaste na międzyrzeczu Sanu i Dniestru.

Chlebowski Roman, Lindner Leszek: Peryglacjalne procesy wietrzeniowe i warunki akumulacji lessów młodszych na Wyżynie Małopolskiej.

Manikowska Barbara: Gleby kopalne i okresy pedogenetyczne w ewolucji środowiska Polski środkowej po zlodowaceniu warciańskim.

Turkowska Krystyna: Kryteria oceny roli morfogenezy peryglacjalnej w Polsce środkowej.

Żurawek Roman, Migoń Piotr: Peryglacjalna morfogeneza Ślęży w kontekście długotrwałej ewolucji rzeźby.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 44. – Łódź 1999. – Zob. cz. II.

 

 1. RUIZ de Moros Pedro [Rojzjusz Piotr]: Poezje wybrane / [wstęp, oprac., przekł. Elwira Buszewiczowa]. – Łódź : ŁTN, 1999. – 36 s. – (Literatura dla Wszystkich ; 18)

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 53: 1999. – Łódź 1999. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 59-60. – Łódź 1999. – Zob. cz. II.

 

 1. SZABELA Dariusz A.: Potencjały wywołane w praktyce lekarskiej. – Łódź : ŁTN, 1999. – 272, [2] s., [2] k. tabl. kolor. : il.

 

 1. TYSZLER Lubomira: Terra sigillata na ziemiach polskich. – 2 cz. – Łódź : ŁTN ; Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 1999. – (178 ; 218) s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 43/44)

 

 1. WARUNKI uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej / [red. nauk. J. Bilski, M. Janicka] ; Uniwersytet Łódzki. Katedra Handlu i Finansów Międzynarodowych. – Łódź : ŁTN, 1999. – 283 s., wykr.

 

 1. WŁODARCZYK Bogdan: Przemiany form aktywności turystycznej : przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej. – Łódź : ŁTN, 1999. – 194 s. : il., mapy. – (Szlakami Nauki ; nr 29)

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 42, zesz. 1-2(83-84). – Łódź 1999. – Zob. cz. II.

 

 

2000

Art Inquiry: Recherches sur les Arts. – Vol. 2(11). – Łódź 2000. – Zob. cz. II.

 

Biuletyn Peryglacjalny. – Nr 39. – Łódź 2000. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 50, 30-32. – Łódź 2000. – Zob. cz. II.

 

 1. CALDERÓN de la Barca Pedro: Tajemnice mszy świętej : obrazek religijny / przeł. W. Nowakowski ; oprac. Jerzy Starnawski. – Łódź : ŁTN, 2000. – 45, [2] s. – (Literatura dla Wszystkich ; 21)

 

Folia Medica Lodziensia. – T. 27, cz. 1-2. – Łódź 2000. – Zob. cz. II.

 

 1. INFORMATOR nauki łódzkiej : doktoraty honoris causa łódzkich uczelni : 1946-2000. – Łódź : ŁTN, 2000. – 179 s. – Zob. też poz.: 512, 533, 534, 558, 580, 599, 600, 622, 640-641, 661, 662, 692, 714, 736

 

 1. INFORMATOR nauki łódzkiej: stopnie, tytuły naukowe, stanowiska profesorskie: 1999. – Łódź : ŁTN, 2000. – 285 s. – Zob. też poz.: 512, 533, 534, 558, 580, 599, 600, 622, 639, 641, 661, 662, 692, 714, 736

 

 1. INFORMATOR nauki łódzkiej : stopnie, tytuły naukowe, stanowiska profesorskie : 2000. – Łódź : ŁTN, 2000. – 278 s. – Zob. też poz.: 512, 533, 534, 558, 580, 599, 600, 622, 639-640, 661, 662, 692, 714, 736

 

 1. KOBOJEK Elżbieta: Morfogeneza doliny Rawki. – Łódź : ŁTN, 2000. – 157 s. : il., mapy. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 77)

 

 1. LUTYŃSKI Jan: Metody badań społecznych. – Wyd. 2. – Łódź : ŁTN, 2000. – 315 s., rys., tab. – (Prace Wydziału II ; nr 96)

 

 1. MOJA droga do nauki. – T. 3. – Łódź : ŁTN, 2000. – 252, [3] s. – Zob. też poz.: 565, 584, 681

Treść:

Abramowicz Andrzej: Wspomnienia o mnie i o moich mistrzach.

Kopczyńska-Jaworska Bronisława: W górach i w mieście.

Krysicki Włodzimierz: Matematyka: mój zawód i moja miłość.

Krzemiński Tadeusz: Od kowadła do katedry uniwersyteckiej.

Mortimer-Szymczak Halina: Spojrzenie wstecz. Refleksje.

Olszewska Maria J.: 50 lat z Uniwersytetem Łódzkim.

Rożniecki Jerzy: Od pastuszka do profesora.

Skowroński Romuald: Nie tak łatwo podjąć właściwą decyzję.

Starnawski Jerzy: Obrałem drogę nauczyciela.

Styczyńska Adela: Lata burzliwe i trudne – lata bogate.

Turowski Janusz: Spod kresowych stanic.

 

 1. OLĘDZKI Marek: Cmentarzysko z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Wólce Domaniowskiej koło Radomia / Katedra Badań Wschodu Uniwersytetu Łódzkiego. – Łódź : KBW UŁ ; [ŁTN], 2000. – 140, [7] s. : il., mapa. – (Biblioteka "Eastern Review" ; nr 1)

 

Prace Polonistyczne. – Seria 55 (2000). – Łódź 2000. – Zob. cz. II.

 

Problemy Społecznego Ruchu Naukowego. – T. 6, cz. 1-4. – Łódź 2000. – Zob. cz. II.

 

 1. PROFESOR Czesław Strumiłło / [red. z. Zdzisław Kembłowski]. – Łódź : ŁTN, 2000. – 26 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 56)

 

 1. PROFESOR Jakub Mowszowicz / [red. z. Krystyna Czyżewska, Janusz Hereźniak]. – Łódź : ŁTN, 2000. – 28 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 58)

 

 1. PROFESOR Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz / [red. z. Wanda M. Krajewska]. – Łódź : ŁTN, 2000. – 39 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 57)

 

 1. PROFESOR Mieczysław Grabowski / [red. z. Stanisław Romanowski]. – Łódź : ŁTN, 2000. – 27 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 55)

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 49/1-2. – Łódź 2000. – Zob. cz. II.

 

 1. PRZYKŁADY badań geomorfologicznych w regionie łódzkim / [red. Krystyna Turkowska]. – Łódź : ŁTN, 2000. – 173 s. : il., mapy. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 78)

Treść:

Kobojek Elżbieta, Kobojek Sławomir: Osady i procesy stokowe na Wyżynie Częstochowskiej i Wieluńskiej oraz Wysoczyźnie Rawskiej.

Manikowska Barbara: Trzeciorzędowe i plejstoceńskie elementy profilu wietrzeniowego Góry Chełmo koło Przedborza.

Roman Małgorzata, Lisicki Stanisław: Stratygrafia okolic Gostynina w aspekcie badań osadów glacigenicznych z Lisicy.

Turkowska Krystyna, Petera Joanna, Forysiak Jacek, Miotk-Szpiganowicz Grażyna: Morfogeneza powierzchni Kotliny Kolskiej w okolicach Koźmina.

Twardy Juliusz: Deluwia neoholoceńskie – przykłady z Wyżyny Łódzkiej.

 

 1. PRZYRODA Łodzi : bibliografia / [aut. Jarosław Domański et al.]. – Łódź : ŁTN, 2000. – 129 s. – (Szlakami Nauki ; nr 30)

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 45. – Łódź 2000. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 54: 2000. – Łódź 2000. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 61-62. – Łódź 2000. – Zob. cz. II.

 

 1. ŚMIAŁOWSKI Józef: Ksiądz kanonik Michał Sołtyk (1742-1815) i jego testament : zbiory sztuki, archeologiczne, numizmaty, minerały, osobliwości. – Łódź : ŁTN, 2000. – 212 s. : fot., rys. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 45/46)

 

 1. TACITUS Publius Kornelius: Dzieje roczne (Annales) / przekł. Adama Naruszewicza (fragmenty) ; oprac. J. Starnawski. – Łódź : ŁTN, 2000. – 44, [2] s. – (Literatura dla wszystkich ; 20)

 

 1. (TRZYNASTE) XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście : miasto postsocjalistyczne, organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. – Łódź : Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ ; Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG ; ŁTN, 2000. – 231, [1] s. : il., mapy. – Zob. też poz.: 579, 597, 621, 624, 657, 684, 702

Treść:

Barańska Paulina: Bezrobocie i jego wpływ na rozwój lokalnych rynków pracy małych miast na przykładach z Pomorza Środkowego.

Biderman Eugeniusz, Tomczak Krzysztof: Przemiany społeczno-gospodarcze miast Wielkopolski w latach dziewięćdziesiątych.

Coudroy de Lille Lydia: Jak dalece można porównywać miasta europejskie? Refleksje nad procesami i pojęciami na przykładzie osiedli mieszkaniowych we Francji i w Polsce.

Domański Bolesław: Tereny poprzemysłowe w miastach polskich – kierunki i bariery przekształceń.

Gorlov Vladimir N.: Moskwa – stolica państwa nowego typu – poszukiwania nowej koncepcji rozwoju miasta.

Grochowski Mirosław: Zmiany przestrzeni miejskiej w okresie transformacji na przykładzie Warszawy.

Guzik Robert: Przestępczość w przestrzeni Krakowa w wyobrażeniach jego mieszkańców.

Gwosdz Krzysztof: Polowanie na inwestora – selektywny wizerunek miast Górnego Śląska w promocji lokalnej.

Gzell Sławomir: Kwestie wynikające z dzielenia przestrzeni miejskiej na przykładzie Berlina i Warszawy – po roku 1990.

Ilnicki Dariusz: Bogatynia – przestrzeń instytucjonalna.

Jażewicz Iwona: Wpływ kapitału zagranicznego na aktywizację społeczno-gospodarczą miast środkowego wybrzeża.

Jażdżewska Iwona, Nau Izabela: Przestrzeń sakralna Łodzi w latach 1945-1999.

Jędrzejczyk Dobiesław: Warszawa jako miasto utopii socjalistycznej.

Kaczmarek Jacek: Świat życia człowieka w mieście postsocjalistycznym: zarys koncepcji badawczej.

Kaczmarek Tomasz: Polityka inwestycyjna a konkurencyjność miast zachodniej Polski.

Kallabova Eva: Selected connections of the Prefarb Housing Estates Development in the cities and towns of the Tchech Republic.

Kłosowski Franciszek, Runge Jerzy: Przekształcenia przestrzeni miasta socjalistycznego na przykładzie Tychów.

Matlovič René: Sakralizacja – cząstkowy proces transformacji przestrzeni miejskiej miasta postkomunistycznego na przykładzie Preszowa.

Pirveli Marika: Podstawy teoretyczne urbanistyki socrealizmu.

Prawelska-Skrzypek Grażyna: Zarządzanie strategiczne Krakowem.

Rembowska Krystyna: Zmiana a wartości: miasto postsocjalistyczne.

Rydz Eugeniusz: Przemiany demograficzne w przestrzeni miejskiej Słupska w latach 1978-1998.

Rykiel Zbigniew: Przemiany przestrzeni społecznej polskiego miasta postsocjalistycznego.

Sagan Iwona: Społeczny i rynkowy wymiar miejsca w mieście socjalistycznym i postsocjalistycznym.

Sitek Sławomir: Diagnoza możliwości rozwojowych na przykładzie miasta Libiąża.

Sykora Ludek: Post-communist city.

Szkurłat Elżbieta: Akceptacja miejsca zamieszkania w Łodzi, Warszawie, Krakowie – studium porównawcze.

Więcław Joanna: Nowe centra handlowe w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Krakowa.

Węcławowicz Grzegorz: Kształtowanie się nowego modelu zróżnicowań społeczno-przestrzennych miasta w Europie Środkowej – wybrane elementy przejścia od miasta socjalistycznego do miasta postsocjalistycznego.

Wilk Waldemar: Usługi dla przedsiębiorstw i usługi konsumpcyjne w Warszawie – zmiany rozmieszczenia w latach 1986-2000.

Wiśniewski Edward: Wpływ rozwoju budownictwa hotelowo-apartamentowego na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Kołobrzegu.

Zborowski Andrzej: Przemiany przestrzeni miasta postsocjalistycznego, teoria i praktyka.

 

 1. WERWICKI Andrzej: Handel targowiskowy aglomeracji łódzkiej na tle jego znaczenia ogólnopolskiego w latach 1994-1997. – Łódź : ŁTN, 2000. – 120 s. : il., mapy. – (Szlakami Nauki ; nr 31)

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 43, zesz. 1-2. – Łódź 2000. – Zob. cz. II.

 

 1. ZBYLITOWSKI Andrzej: Dwa panegiryki ku czci Zygmunta III Wazy / [oprac. Halina Kasprzak-Obrębska]. – Łódź : ŁTN, 2000. – 36, [1] s. – (Literatura dla Wszystkich ; 19)

 

 

2001

Art Inquiry: Recherches sur les Arts. – Vol. 3(12). – Łódź 2001. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 51, 33-35. – Łódź 2001. – Zob. cz. II.

 

 1. (CZTERNASTE) XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. 2: Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany / praca zbiorowa pod red. Iwony Jażdżewskiej. – Łódź : Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ ; ŁTN, 2001. – 366 s.Zob. też poz.: 579, 597, 621, 624, 654, 684, 702

Treść:

Coudroy de Lille Lydia: Przestrzeń rezydencjonalna miasta postsocjalistycznego – próba diagnozy i kierunki rozwoju na przykładzie Warszawy.

Frykowski Maciej: Mieszkańcy miasta wobec środowiska lokalnego: Łódź jako przedmiot resentymentu.

Górka Zygmunt: Bieżące przemiany funkcji handlowej dzielnicy Śródmieście w Krakowie w obrębie plant.

Grochowski Mirosław: Polityka miejska w warunkach transformacji (przykład Warszawy).

Gzell Sławomir: Strategia rozwoju miasta zamiast rozwoju.

Homra Aleksander: Teoria socjalistycznego miasta w latach 1920-1930: postępowość i utopijność w podstawowych tezach i ich realizacji.

Ilnicki Dariusz: Inwestycje mieszkaniowe w przestrzeni Wrocławia.

Ira Vladimir, Matlovič René, Sykora Ludek, Szczyrba Zdenek: Przekształcenia przestrzeni wymiany handlowej miasta postsocjalistycznego na tle koncentracji w handlu detalicznym w Republice Czeskiej i Słowacji (Przykład Pragi, Bratysławy, Ołomuńca i Preszowa).

Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta: Przestrzenne zróżnicowanie cen ziemi w Łodzi w latach 1990-1999.

Jażdżewska Iwona: Zmiany administracyjne Kościoła katolickiego po 1989 r.

Jędrzejczyk Dobiesław: Teologia miasta socjalistycznego.

Kłosowski Franciszek, Runge Jerzy, Radim Prokop: Nowe miasta w przemianach społeczno-ekonomicznych województwa śląskiego i regionu ostrawsko-karwińskiego.

Liszewski Stanisław: Model przemian przestrzeni miejskiej miasta postsocjalistycznego.

Madurowicz Mikołaj: Dwulicowość sacrum miasta.

Matlović René, Ira Vladimir, Sykora Ludek, Szczyrba Zdenek: Procesy transformacyjne struktury przestrzennej miast postkomunistycznych (na przykładzie Pragi, Bratysławy, Ołomuńca oraz Preszowa).

Miszewska Barbara: Osiedla rezydencjonalne wrocławian – kontynuacja procesu, zmienność formy.

Murzyn Monika, Sobala-Gwosdz Agnieszka: Rola instytucji publicznych w kreowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa.

Niżnik Konrad: Problematyka wielkich zespołów mieszkaniowych na tle dzielnic rezydencjonalnych Gdyni.

Palmowski Tadeusz, Pacuk Małgorzata, Michalski Tomasz: Przemiany przestrzeni miejskiej miast portowych na przykładach Gdańska i Gdyni.

Pieniążek Marek: Ciechanów jako miasto socjalistyczne i narodowo-socjalistyczne.

Pirveli Marika: Segregacja społeczna i jej skutki przestrzenne.

Potrykowska Alina, Śleszyński Przemysław: Mobilność przestrzenna ludności w aglomeracji warszawskiej (1990-1998).

Retkiewicz Wojciech: Sieć bankomatów w Łodzi.

Rydz Eugeniusz: Problem bezdomności w Polsce na przykładach miast Pomorza Środkowego.

Sagan Iwona: Przemiany miasta postsocjalistycznego a polityka miejskiej przedsiębiorczości.

Sobczyński Marek: Tajne miasta w sieci osadniczej Rosji.

Szymańska Daniela, Pappelbon Janusz: Przestępczość w przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta powiatowego Ostróda.

Szymańska Wioletta: Rozmieszczenie ludności a dostępność przestrzenna obszarów zainteresowań w mieście na przykładzie Słupska.

Śleszyński Przemysław: Rozmieszczenie głównych siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r.

Więcław Joanna: Suburbia w Krakowie w ocenie ich mieszkańców.

Wolaniuk Anita: Rozwój ośrodków szkolnictwa wyższego na tle sieci miast w Polsce i we Francji.

Zalewski Andrzej, Krześniak Małgorzata, Krasoń Monika: Przekształcenia struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta Mszczonowa w latach dziewięćdziesiątych.

Zborowski Andrzej: Procesy globalizacji w mieście postsocjalistycznym.

 

 1. CZUBLA Piotr: Eratyki fennoskandzkie w utworach czwartorzędowych Polski środkowej i ich znaczenie stratygraficzne. – Łódź : ŁTN, 2001. – 174 s. : il., mapy. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 80)

 

Folia Medica Lodziensia. – T. 28, cz. 1-2. – Łódź 2001. – Zob. cz. II.

 

 1. GALA Sławomir, PIOTROWICZ Elżbieta: Nazwiska historyczne Piotrkowian. – Łódź : ŁTN, 2001. – 158 s. – (Prace Wydziału I ; nr 102)

 

 1. HOMER: Iliada : (wybór) / oprac. Jerzy Starnawski. – Łódź : ŁTN, 2001. – 112 s. – (Literatura dla Wszystkich ; 22)

 

 1. INFORMATOR nauki łódzkiej : stopnie, tytuły naukowe, stanowiska profesorskie : 2001. – Łódź : ŁTN, 2001. – 313 s. – Zob. też poz.: 512, 533, 534, 558, 580, 599, 600, 622, 639-641, 662, 692, 714, 736

 

 1. INFORMATOR nauki łódzkiej : szkoły wyższe : 2001. – Łódź : ŁTN, 2001. – 326 s. – Zob. też poz.: 512, 533, 534, 558, 580, 599, 600, 622, 639-641, 661, 692, 714, 736

 

 1. KOTER Marek, LISZEWSKI Stanisław, SULIBORSKI Andrzej: Łódź i region Polski środkowej : podręcznik wiedzy o regionie dla liceów. – Łódź : ŁTN, 2001. – 397 s. : fot., mapy

 

 1. KUPISZ Kazimierz: Twórczość dramatyczna Marcelego Aymé : (analiza tekstów). – Łódź : ŁTN, 2001. – 148 s. – (Prace Wydziału I ; nr 100)

 

 1. LIBERALIZACJA stosunków ekonomicznych Polski z gospodarką światową / red. nauk. Janusz Bilski, Tomasz Miziołek ; Uniwersytet Łódzki. Katedra Handlu i Finansów Międzynarodowych. – Łódź : ŁTN, 2001. – 536 s. : rys., tab.

Treść:

Bilski Janusz: Ewolucja polityki kursu walutowego.

Bogołębska Joanna: Problemy polityki kursowej w krajach transformacji systemowej wobec integracji z Unią Gospodarczą i Walutową.

Buczkowski Bogdan: Liberalizacja obrotów handlowych Polski w latach 90-tych.

Cel Witold: Polski system promocji eksportu – bariery i możliwości wykorzystania.

Czernielewska Małgorzata: Lokacyjne efekty regionalnej integracji gospodarczej: aspekty teoretyczne.

Dębski Wiesław: Zmiany na polskim rynku finansowym w kontekście procesu stowarzyszeniowego z UE.

Dobroczyński Michał: Liberalizacja polskich stosunków gospodarczych z dwoma częściami Europy.

Domiter Małgorzata, Rudnicka Bożena: Bilansowe i podatkowe aspekty wyceny rozrachunków zagranicznych.

Drelich-Skulska Bogusława: Polityka promocji importu w Japonii w latach 90.

Gorynia Marian, Jankowska Barbara: Strategie konkurencyjne polskich przedsiębiorstw w perspektywie integracji z Unią Europejską.

Gostomski Eugeniusz: Transakcje offsetowe w handlu międzynarodowym.

Janicka Małgorzata: Polski rynek kapitałowy w obliczu globalizacji.

Kisiel-Łowczyc Anna Barbara: Rola euroregionów w polskiej drodze do Unii Europejskiej.

Kulpaka Paweł: Liberalizacja obrotów dewizowych w Polsce.

Kuna Aneta: Postępowania ochronne Polski wobec zagranicznych eksporterów – procedury i praktyka.

Makrigennis Joannis, Hyz Alina B.: Competitiveness and technology research in the regions of European Union.

Michalczyk Wawrzyniec: Założenia optymalnego obszaru walutowego i ich implikacje dla Polski na drodze do euro.

Midera Anna: Wpływ NAFTA na strukturę zatrudnienia i płac w Ameryce Północnej.

Mińska Ewa: Produkcja międzynarodowa i handel międzynarodowy – zjawiska substytucyjne czy komplementarne?

Miziołek Tomasz: Dostosowanie rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce do prawa Unii Europejskiej.

Molendowski Edward: Wpływ CEFTA na wymianę handlową Polski z jej krajami (na przykładzie powiązań z Węgrami).

Nacewski Jerzy: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych – ewolucja funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju.

Najlepszy Eugeniusz, Śliwiński Paweł: Różnice w stopach zwrotu zagranicznych inwestycji portfelowych na rynku pieniężnym w Polsce.

Nakonieczna-Kisiel Halina: Przekształcenia w strukturze zadłużenia zagranicznego Polski.

Nowara Wanda: Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gospodarkę Polski.

Owczarzak Radosław: Wkład współczesnych teorii firmy w wyjaśnianie zachowań przedsiębiorstw w warunkach procesów globalizacyjnych.

Oziewicz Ewa: Włączanie się w nurt globalizacji – szansa czy niebezpieczna obsesja?

Rosińska Magdalena: Integracja Polski z Unią Europejską jako element dostosowań do wymogów liberalizującej się gospodarki światowej (na przykładzie rolnictwa).

Ruchniewicz Aleksandra: Rynek kwitów depozytowych w Polsce i na świecie.

Simpson Dorota: Jakość jako instrument konkurencyjności w procesie internacjonalizacji firmy usługowej.

Stanowska-Hirsch Agnieszka: Nowe ułatwienia celne dla polskich przedsiębiorstw.

Stawarska Renata: Pomoc publiczna w świetle unijnego prawa konkurencji – znaczenie dla konkurencyjności gospodarki kraju wstępującego do Unii Europejskiej.

Szczakowski Ziemowit J.: Opóźnienie cywilizacyjne, rynek a doktryna neoliberalna.

Szeląg Tomasz: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

Świerkocki Janusz: Swoboda zakupu nieruchomości w świetle integracji Polski z Unią Europejską.

Urbaniak Wojciech: Przekształcenia w sektorze producentów wyrobów odzieżowych a proces integracji z Unią Europejską.

Wallis Anna: Dostosowanie polskiego prawa telekomunikacyjnego do wymogów Unii Europejskiej.

Weresa Marzenna A.: Liberalizacja handlu zagranicznego a innowacyjność polskiej gospodarki.

Wincewicz Marta, Korek Jadwiga: Audit środowiskowy wg normy ISO 14001 a inne formy auditingu ze szczególnym uwzględnieniem auditu jakościowego i logistycznego.

Witkowska Janina: Współzależności w ramach rynku czynników produkcji w procesie integracji europejskiej.

 

 1. (PIERWSZY) I Festiwal Nauki i Sztuki w Łodzi : 15-17 maja 2001 : [program] / [red. K. Ławska]. – Łódź : ŁTN ; Urząd Miasta Łodzi, 2001. – 155, [1] s.

 

Prace Polonistyczne. – Seria 56 (2001). – Łódź 2001. – Zob. cz. II.

 

 1. PROFESOR Mieczysław Wallis / [red. z. Wanda Nowakowska]. – Łódź : ŁTN, 2001. – 60 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 59)

 

 1. PROFESOR Tadeusz Poklewski-Koziełł / [red. z. Jerzy Maik]. – Łódź : ŁTN, 2001. – 52 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 64)

 

 1. PROFESOR Teodor Mieczysław Vieweger / [red. z. Julian Kuciński]. – Łódź : ŁTN, 2001. – 33 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 63)

 

 1. PROFESOR Władysław Wróblewski / [red. z. Krzysztof Skotnicki]. – Łódź : ŁTN, 2001. – 11, [4] s. : fot. -(Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 62)

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 50/1-2. – Łódź 2001. – Zob. cz. II.

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 46. – Łódź 2001. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 55: 2001. – Łódź 2001. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 63-64. – Łódź 2001. – Zob. cz. II.

 

 1. TOMASZEWSKI Edmund: Sezonowe zmiany odpływu podziemnego w Polsce w latach 1971-1990. – Łódź : ŁTN, 2001. – 149 s., [1] k. tabl. : il., mapy. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 79)

 

 1. WARFARE in the Middle Ages. – Łódź : ŁTN ; Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2001. – 99 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 47)

Treść:

Alexandre-Bidon Danièle: Blessures de guerre et mort du guerrier: (à travers la Bible Maciejowski, France, XIIIe siècle).

Chodyński Antoni Romuald: The significance of the lost painting The Siege of Malbork in 1460 from Dwór Artusa in the study of the arms and armour of the close of the fifteenth century.

Ekdahl Sven: Die Schlacht auf dem Brunkeberg bei Stockholm 1471 zwischen Anhängern und Gegnern del Kalmarer Union: Ihre Auswirkungen auf das politische und kulturelle Leben.

Goliński Mateusz: Some remarks on the issue of the tactical organization of knight forces: (an addition to the recent history of Poland).

Hélas Jean-Claude: Attaque et defense des châteaux et des villes fortifiées à partir des trios principales sources de la croisade des Albigeois.

Iwańczak Wojciech: The pretended miracle or the battle of Chlumec in 1126.

Meulemeester Johnny de, Matthys André: Castles at war: some reflections based on excavations of motte and bailey castles in Belgium.

Militzer Klaus: Die Beteiligung von Bürgern an Schlachten des 13.-15. Jahrhunderts, dargestellt insbesondere an Kölner Beispielen.

Nowakowski Andrzej: The battles fought by Mieszko I for Pomerania-on-Oder.

Szymczak Jan: Relieving a besieged city in medieval Poland.

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 44, zesz. 1-2(87-88). – Łódź 2001. – Zob. cz. II.

 

 1. ZARYS monografii województwa łódzkiego : funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa / pod red. Stanisława Liszewskiego. – Łódź : ŁTN, 2001. – 456 s., [12] k. tabl. : il., mapy

Treść:

Czyżewska Krystyna, Markowski Janusz: Region łódzki na tle podziału geobotanicznego i zoogeograficznego Polski.

Dzieciuchowicz Jerzy: Rozmieszczenie, struktura demograficzna oraz wielkość i struktura zaludnienia.

Dzieciuchowicz Jerzy: Rozwój, ruch naturalny i migracje ludności.

Gala Sławomir: Język.

Górski Marek: Struktury organizacyjne władz publicznych.

Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta: Aglomeracja łódzka.

Jakubowska-Gabara Janina, Kurowski Józef K., Witosławski Piotr: Flora.

Jałmużna Tadeusz, Wójtowicz Marian Wojciech: Oświata i szkolnictwo.

Janczak Julian: Przeszłość demograficzna województwa.

Jażdżewska Iwona: Miejska sieć osadnicza i jej przemiany.

Kłysik Kazimierz: Warunki klimatyczne.

Kopczyńska-Jaworska Bronisława: Kultura ludowa.

Laskowski Stanisław: Gleby.

Liszewski Stanisław: Czynniki decydujące o powstaniu ośrodka wielkomiejskiego.

Liszewski Stanisław: Delimitacja i zasięg przestrzenny regionu.

Liszewski Stanisław: Ewolucja funkcjonalna Łodzi.

Liszewski Stanisław: Miasta i wsie. Procesy urbanizacji.

Liszewski Stanisław: Sieć transportowa.

Liszewski Stanisław: Typ regionu i jego formowanie się.

Liszewski Stanisław: Wewnętrzne zróżnicowanie regionu.

Liszewski Stanisław: Wstęp.

Maksymiuk Zygmunt: Wody.

Maksymiuk Zygmunt, Olaczek Romuald: Indywidualność przyrodnicza regionu łódzkiego.

Marczyńska-Witczak Ewa: Ochrona zdrowia i opieka społeczna.

Markowski Janusz, Kowalczyk Jan Krzysztof, Wojciechowski Zbigniew, Tranda Edward: Fauna.

Matczak Andrzej: Turystyka.

Poklewski-Koziełł Tadeusz, Żemigała Maria: Pradzieje.

Retkiewicz Wojciech: Łączność.

Suliborski Andrzej: Gospodarka rolna.

Suliborski Andrzej: Lasy.

Szymczak Jan: Kultura duchowa i materialna.

Szymczak Jan, Chańko Jan: Dzieje polityczne i struktury terytorialno-administracyjne.

Szymczak Jan, Chańko Jan: Stosunki gospodarczo-społeczne.

Turkowska Krystyna: Budowa geologiczna i rzeźba terenu.

Walkiewicz Danuta: Przemysł.

Werwicki Andrzej: Targowiska.

Wolaniuk Anita: Szkolnictwo wyższe i nauka.

Wróbel Robert: Zabytki.

 

 1. ZBYLITOWSKI Andrzej: Witanie króla nowego Zygmunta III z łaski Bożej wybranego od zacnego senatu i rycerstwa sławnej Korony Polskiej / [oprac. Halina Kasprzak-Obrębska]. – Łódź : ŁTN,2001. – 41, [2] s. : il. – (Literatura dla Wszystkich ; 23)

 

2002

Art Inquiry: Recherches sur les Arts. – Vol. 4(13). – Łódź 2002. – Zob. cz. II.

 

 1. ATLAS Miasta Łodzi / red. nacz. Stanisław Liszewski. – Łódź : Urząd Miasta Łodzi. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji ; ŁTN, 2002. – 49 plansz : fot. kolor., mapy

 

 1. BADANIE – działanie – kształcenie czyli o przydatności dyscyplin społecznych dla doskonalenia praktyki profesji społecznych w dziedzinie oświaty, kultury i pracy socjalnej / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki. – Łódź : ŁTN, 2002. – 162 s.

Treść:

Andrószowska Zofia: Asystent osoby niepełnosprawnej – nowy zawód : projekt programu kształcenia.

Andrószowska Zofia: Specjalizacja jako jeden z warunków profesjonalizacji działań.

Dobrzyńska Renata: Przykład przygotowania zawodowego pracowników socjalnych do pracy metodą organizowania społeczności lokalnej.

Dzięcioł Bogusław: Problemy wyższego kształcenia zawodowego pracowników służb społecznych.

Grabarczyk-Kostka Wisława: Osobowościowe predyspozycje do zawodu pracownika socjalnego.

Granosik Mariusz: Kształcenie – tożsamość – działanie: o biograficznym wymiarze pracy socjalnej.

Kotlarska-Michalska Anna: Wielowymiarowość pracy socjalnej.

Kubicka Hanna: Przykład badania w działaniu: społeczno-wychowawcze aspekty zjawiska bezdomności samotnych matek.

Marynowicz-Hetka Ewa: Wprowadzenie.

Marynowicz-Hetka Ewa: Zamiast zakończenia: w sprawie kształcenia do profesji społecznych.

Mielcarek Elżbieta: Realizacja projektów socjalnych w praktyce – głos w dyskusji.

Niewiadomska Joanna: Szkoła naukowa z perspektywy ucznia: na przykładzie studiów interdyscyplinarnych III stopnia przy Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

Owczarska Beata: Metody i formy skutecznego doskonalenia nauczycieli i kształcenia dorosłych.

Staszak Bernadeta: Metoda organizowania społeczności lokalnej w praktyce.

Szmidt Krzysztof J.: Model action research w badaniach twórczości dzieci i młodzieży: próba pogodzenia zwaśnionych stron.

Szot Krystyna: Uwagi o próbach współpracy z zagranicą w doskonaleniu pracowników służb społecznych: przykład SPPSS w Toruniu w latach 1993-1998.

Śliwerski Bogusław: Badanie przez działanie w środowisku szkolnym.

Śliwerski Bogusław: Granice uspołecznienia szkoły.

Wolska-Prylińska Dorota: Projekt socjalny – działanie społeczne.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 52, 36-38. – Łódź 2002. – Zob. cz. II.

 

 1. DIALEKTOLOGIA jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki : księga jubileuszowa dedykowana prof. Karolowi Dejnie / pod red. Sławomira Gali. – Łódź : ŁTN, 2002. – 592 s. – (Prace Wydziału I ; nr 101)

Treść:

Ananiewa Natalia: Dialektologia polska jako składnik kształcenia slawistycznego na Uniwersytecie Moskiewskim im. M. Łomonosowa.

Arkuszin Grigorij: Z problematiki ukrainskogo slowotworu (na materiali zahidnopoliskih gowirok).

Basaj Mieczysław: Znaczenie prac bohemistycznych Profesora Karola Dejny.

Basara Anna, Basara Jan: Nazwy sporadyczne w materiałach Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (OLA).

Biolik Maria: Wciórko, wciórcy, wciórkie w tekstach stylizowanych na gwarę warmińską.

Błażejewska Joanna: Metody aktywizujące w nauczaniu dialektologii.

Burska-Ratajczyk Beata: Zmiany słowotwórcze i leksykalne w gwarze jako językowy znak socjokulturowych procesów.

Cygan Stanisław: Mowa pokoleń w świadomości mieszkańców wsi Lasocin na Kielecczyźnie.

Czyżewski Feliks: O potrzebie wyzyskania Kartoteki gwar kresowych Wiaczesława Werenicza w dialektografii polskiej.

Dunaj Bogusław, Mycawka Mirosława: Badania regionalizmów leksykalnych.

Falińska Barbara: Z badań nad słownictwem Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny.

Frąckiewicz Małgorzata: Struktura semantyczna czasownikowych predykatów mentalnych w łomżyńskich tekstach gwarowych.

Frolak Lubow: Prijomi doslidżenia genezy nowostworenih ukrainskih gowirok.

Gala Sławomir: O potrzebie badań słowotwórstwa gwarowego.

Gala Sławomir: Słowo wstępne.

Gala Sławomir: Wykaz prac Profesora Karola Dejny.

Gogolewski Stanisław: Problem regionalnej odrębności polszczyzny swojego miasta w świadomości łodzian.

Golonka Agata: Różnice w mowie pokoleń (na przykładzie mowy mieszkańców podparczewskiej wsi).

Grek-Pabisowa Iryda, Ostrówka Małgorzata, Biesiadowska Beata: Koncepcja (projekt) Słownika współczesnej mówionej polszczyzny północnokresowej.

Gricenko Pavlo: Ukrainika profesora Karola Dejni.

Grzelakowa Eliza: O sposobach kategoryzowania w regionalnych odmianach języka polskiego.

Handke Kwiryna: Gwara u Stefana Żeromskiego.

Hobzej Natalia: Ukrainski gowirki Maramoroszczini: z metodologii ta metodiki doslidżen’.

Jaros Irena: W sprawie wielomotywacyjności ludowych nazw środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich.

Kleszcz Krzysztof: Zapożyczenia niemieckie w gwarach śląskich (na przykładzie pierwszego tomu Słownika gwar śląskich).

Korytkowska Małgorzata: O procesach nominalizacji w gwarach bułgarskich.

Kowalikowa Jadwiga: O nowy wymiar dialektologii i dialektów w edukacji i w badaniach.

Kreja Bogusław: Problem oboczności -Vski||-Vwski w nazwiskach typu Radgoski ||Radgowski, Sobieski ||Sobiewski.

Krupska-Perek Anna: Teksty gwarowe w metodyce i dydaktyce dialektologii.

Książek-Bryłowa Władysława: Językowe sposoby określania sytuacji trudnych w tekstach gwarowych.

Kucharzyk Renata: Język wsi z perspektywy autochtonów.

Leszczyński Zenon: Wokół izomorfy onomastycznej.

Łobos Anna: Wprowadzanie elementów dialektologii w edukacji regionalnej dzieci wczesnoszkolnych.

Łuczik Wasil’: Dialektna leksika jak baza dla etimologizuwannia geograficznih nazw.

Marciniak Renata: Dynamika zmian w gwarach łowickich.

Martinowa Ganna: Leksiczni areali seredn’onaddniprianskogo dialekty ta metodi ih wiznaczennia.

Maryniakowa Irena: Koncepcja i założenia Słownika gwarowego Podlasia, północno-wschodniego Mazowsza i Suwalszczyzny.

Michalewska Maria Teresa: O konieczności wprowadzania dialektologii w kształceniu nauczycieli nauczania początkowego.

Michalewski Kazimierz: Czy północnopolski sufiks –ak?

Mrózek Robert: Gwara w zachowaniach komunikacyjnych a polityka i edukacja językowa.

Obara Jerzy: Mechanizm zapożyczania z języka niemieckiego do gwar śląskich.

Okoniowa Joanna: Zmiany w pojmowaniu dialektu i dialektologii.

Pająkowska-Kensik Maria, Sawaniewska-Mochowa Zofia: Wycieczki terenowe w dydaktyce dialektologii na studiach polonistycznych.

Pelcowa Halina: Dialektologia wobec wyzwań XXI wieku.

Pluta Feliks: Dialekt śląski w literaturze pięknej.

Popowska-Taborska Hanna: Kaszubskie materiały dialektalne w słowiańskich słownikach etymologicznych.

Reichan Jerzy: Zarys dziejów badań nad dialektem środkowo- i północnomałopolskim.

Rembiszewska Dorota Krystyna: Stan zachowania gwary kurpiowskiej na przykładzie wsi Wach.

Rieger Janusz: Ukraińskie gwary w Karpatach jako drupa dialektalna.

Ripka Ivor: O vzajomnom vzt’ahu dialektologie a sociolingvistiky.

Rzepka Wojciech Ryszard: Jakom ja nie podjązan Jachnie… (Glosa do historii spółgłosek wargowych miękkich w staropolszczyźnie).

Rzetelska-Feleszko Ewa: Elementy dialektalne w słowniku nazw terenowych Pomorza Zachodniego. 2. Prasł. *kalъ? błoto, muł, bagno’

Sędziak Henryka: Zdania konotowane przez czasowniki mówienia w łomżyńskich tekstach gwarowych.

Siatkowski Janusz: Co ma wspólnego łapka z jabłkiem? (Z prac nad atlasem ogólnosłowiańskim).

Sierociuk Jerzy: O swoistości pozyskiwania materiału w dialektologicznych badaniach leksyki i słowotwórstwa.

Sowa Franciszek: Słownictwo góralskie jako przedmiot badawczy – gwarowe drobiazgi etymologiczne.

Staszewska Zdzisława: Jak badać i opisywać przysłówki gwarowe.

Szcześniak Krystyna: Białoruskie nazwy roślin w słowniczku Zośki Wieras.

Walczak Bogdan: Wiadomości z dialektologii polskiej w podręcznikach szkolnych.

Waniakowa Jadwiga, Tokarz Maria: Pisownia tekstów gwarowych, czyli co czytelnik Słownika gwar polskich wiedzieć powinien.

Warchoł Stefan: Znaczenie dialektologii w badaniach nad rozwojem polskiego języka literackiego i dla dydaktyki.

Węgorowska Katarzyna: Dialektologia jako interdyscyplinarny przedmiot nauczania.

Wierzbicka Agnieszka: Zestawienia w nazwach roślin (na materiale gwar kujawskich).

Wyderka Bogusław: Geograficzne zróżnicowanie leksyki gwar śląskich.

Zagórski Zygmunt: W sprawie nauczania dialektologii w szkołach wyższych.

Zdaniukiewicz Alojzy Adam: O różnym stopniu uściślenia i adekwatności zapisu fonetycznego stosowanego w badaniach dialektologicznych.

Zieniukowa Jadwiga: Z badań nad językiem na pograniczu Małopolski i Śląska: o rękopiśmiennym pamiętniku z Wilamowic z przełomu XIX i XX wieku.

Żyłko Dorota: Utożsamienie głosek ĕ oraz i jako problem semantyczny tekstu cerkiewnosłowiańskiego.

 

 1. (DRUGI) II Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi : człowiek – obawy – nadzieje : 24-25 kwietnia 2002 r. : program / [red. K. Ławska]. – Łódź : ŁTN ; Urząd Miasta Łodzi, 2002. – 64 s.

 

Folia Medica Lodziensia. – T. 29, cz. 1-2. – Łódź 2002. – Zob. cz. II.

 

 1. ŁÓDŹ i województwo : podręcznik wiedzy o regionie dla gimnazjum / Marek Koter [et al.]. – Łódź : ŁTN, 2002. – 292 s. : il., mapy

 

 1. MAJCHROWSKA Anna: Wpływ antropopresji na przemiany środowiska przyrodniczego zachodniej części województwa łódzkiego : (z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej). – Łódź : ŁTN, 2002. – 175 s., [11] k. tabl. złoż. : il., mapy. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 82)

 

 1. MOJA droga do nauki / [red. Elżbieta Paradowska]. – T. 4. – Łódź : ŁTN, 2002. – 105, [1] s. : fot. – Zob. też poz.: 565, 584, 644

Treść:

Berner Jan: Moje wędrówki po drogach do nauki.

Guzek Jan W.: Per laborem... (Rzut oka na niektóre aspekty mej drogi akademickiej).

Rybiński Kazimierz: Moja droga do nauki i chirurgii.

Tkaczewski Władysław: Trzy razy III Klinika Chorób Wewnętrznych.

Walter Zofia: Moje Gaudeamus.

 

 1. PAPIŃSKA Elżbieta: Wpływ antropopresji na przemiany środowiska geograficznego województwa łódzkiego (w granicach z lat 1975-1998). – Łódź : ŁTN, 2002. – 171 s., [6] k. tabl. złoż. : il., mapy. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 81)

 

 1. PETERA Joanna: Vistuliańskie osady dolinne w basenie uniejowskim i ich wymowa paleogeograficzna. – Łódź : ŁTN, 2002. – 164 s., [3] k. tabl. złoż. : il., mapy. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 83)

 

 1. (PIĘTNASTE) XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście : współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany / praca zbiorowa pod red. Iwony Jażdżewskiej. – Łódź : UŁ ; ŁTN, 2002. – 312 s., tab., mapy. – Zob. też poz.: 579, 597, 621, 624, 654, 657, 702

Treść:

Antinova Ekaterina, Manak Bronislava: Rol’ gorodov belarusi v formirovanii demografičeskogo potenciala i karkasa rasselenija.

Bourdeau-Lepage Lise, Huriot Jean-Marie: Local interactions and the global city metropolization in Warsaw.

Groeger Lidia: Struktura przestrzenna obszarów najwyżej preferowanych na miejsce zamieszkania w Łodzi.

Ilnicki Dariusz: Fenomen kawiarenek internetowych.

Jaroszewska-Brudnicka Renata: Struktura społeczno-przestrzenna Torunia.

Jażdżewska Iwona: Zróżnicowanie cech społeczno-ekonomicznych aglomeracji łódzkiej w 2000 r.

Klimek Renata: Rozwój sieci transportowej a zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej.

Kotus Jacek: Czy miasto przyjazne mieszkańcom? – opinie o mieście w „strefie cienia” Poznania.

Krisjane Zaiga, Bauls Andris: New trends of urban development and migration in Latvia during the transition period.

Kulesza Mariusz: Zmiany w przestrzeni miejskiej wschodnich obszarów Łodzi po drugiej wojnie światowej.

Kwiatek-Sołtys Agnieszka: Miejsce małych miast w systemie ośrodków powiatowych w Polsce.

Lisowski Andrzej: Forma współczesnego miasta – nowy stary problem.

Liszewski Stanisław: Aglomeracja miejska – geneza. Przemiany.

Michalski Wojciech, Nowakowska Anna: Przemiany miasta w okresie zmniejszania się liczby mieszkańców na przykładzie Łodzi.

Mordwa Stanisław: Postrzeganie tła osadniczego regionu łódzkiego.

Murzyn Małgorzata: Miasto postindustrialne – rola kultury w strategii rozwoju miasta na przykładzie Bilbao.

Muszyńska Dominika: Rewitalizacja starych dzielnic miejskich na przykładzie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy.

Pirveli Marika: Przestrzeń zurbanizowana a współczesne miasto.

Popławska Dorota: Przemiany morfologiczne i funkcjonalne miast jako przejaw rewitalizacji przestrzeni miejskiej na przykładzie Starego Miasta we Wrocławiu.

Ptáček Pavel, Létlal Aleš: Changes in the physical structure of the historical core of Olomouc.

Retkiewicz Wojciech: Przestrzeń wirtualna jako miejsce pracy, usług, wypoczynku i „zamieszkania”.

Rydz Eugeniusz, Jażewicz Iwona: Przeobrażenia demograficzno-społeczne w strukturach wewnętrznych byłych i obecnych miast powiatowych na wybranych przykładach z Pomorza.

Rykiel Zbigniew: Koncepcje i delimitacje wielkomiejskich form osadniczych w Polsce.

Sagan Iwona: Rozproszone i podzielone miasto – problem nie tylko amerykańskiej urbanizacji.

Słodczyk Janusz: Przestrzenny rozwój miast a rozwój zrównoważony.

Sobczyński Marek, Wosiak Anna: Ugory miejskie, tereny zielone oraz inwestycje z ostatniej dekady XX w. w strukturze użytkowania ziemi dzielnicy pomocniczej Katedralna w Śródmieściu Łodzi.

Szymańska Wioletta: Rozmieszczenie usług w przestrzeni miasta w świetle atrakcyjności inwestycyjnej na przykładzie Słupska.

Zathey Maciej: Struktura przestrzenna i mieszkańcy osiedli podwrocławskich.

Zuzańska-Zyśko Elżbieta: Postfordowski model organizacji gospodarki małych miast województwa śląskiego.

 

Prace Polonistyczne. – Seria 57 (2002). – Łódź 2002. – Zob. cz. II.

 

 1. PROBLEMY paleopedologii w Polsce = Paleopedology problems in Poland / [red. nauk. Barbara Manikowska, Krystyna Konecka-Betley, Renata Bednarek]. – Łódź : ŁTN, 2002. – 252 s., [1] k. tabl. złoż. : il., fot., mapy

Treść:

Bednarek Renata: Diagenetic changes in sandy buried soils.

Jankowski Michał: Buried soils in the dunes of the Toruń Basin.

Konecka-Betley Krystyna: Paleosoils as units of Quaternary stratigraphy.

Konecka-Betley Krystyna: Paleosols of different age developed from loesses in Poland.

Konecka-Betley Krystyna, Baraniecka Maria Danuta: Tertiary paleosols from the top and the bottom of lignite seams in the Bełchatów open-pit.

Manikowska Barbara: Fossil paleosols and pedogenetic periods in the evolution of Central Poland environment after the Wartian Glaciation.

Manikowska Barbara: Subject and taks [!] of paleopedology – by the right of introduction.

Manikowska Barbara, Bednarek Renata: Upper Tertiary fossil paleosols in the Bełchatów brown coal mine.

Manikowska Barbara, Konecka-Betley Krystyna: Micromorphological study of Eemian-Early Vistulian buried paleosol on till sediment in the Central Poland.

Prusinkiewicz Zbigniew: Time as soil-forming factor and problems of paleopedology.

 

 1. PROFESOR Aleksander Kamiński / [red. z. Ryszarda Czerniachowska]. – Łódź : ŁTN, 2002. – 52 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 67)

 

 1. PROFESOR Bernard Zabłocki / [red. z. Teresa Gościcka]. – Łódź : ŁTN, 2002. – 27 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 61)

 

 1. PROFESOR Jan Berner / [red. z. Leszek Woźniak]. – Łódź : ŁTN, 2002. – 35 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 65)

 

 1. PROFESOR Leszek Kazimierz Pawłowski / [red. z. Janusz Markowski]. – Łódź : ŁTN, 2002. – 42, [2] s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 66)

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 51/1-2. – Łódź 2002. – Zob. cz. II.

 

 1. REKTORZY państwowych wyższych uczelni w Łodzi : 1945-2002 / [red. Elżbieta Paradowska]. – Łódź : ŁTN, 2002. – 332 s. : il. - Zob. też poz.: 728, 745

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 47. – Łódź 2002. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 56: 2002. – Łódź 2002. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 65-66. – Łódź 2002. – Zob. cz. II.

 

 1. ŚWIĄTKIEWICZ Piotr: Uzbrojenie wczesnośredniowieczne z Pomorza Zachodniego. – Łódź : ŁTN, 2002. – 184 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 48)

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 45, zesz. 1-2(89-90). – Łódź 2002. – Zob. cz. II.

 

 

2003

Art Inquiry: Recherches sur les Arts. – Vol. 5(14). – Łódź 2003. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 53, 39-42. – Łódź 2003. – Zob. cz. II.

 

Folia Medica Lodziensia. – T. 30, cz. 1-2, supl. 1-2. – Łódź 2003. – Zob. cz. II.

 

 1. INFORMATOR nauki łódzkiej : stopnie, tytuły naukowe, stanowiska profesorskie : 2002. – Łódź : ŁTN, 2003. – 382 s. – Zob. też poz.: 512, 533, 534, 558, 580, 599, 600, 622, 639-641, 661, 662, 714, 736

 

 1. JANIAK Radosław: Grody kultury łużyckiej w międzyrzeczu górnej Warty i Prosny. – Łódź : ŁTN, 2003. – 151 s. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 49)

 

 1. MOŻLIWOŚCI i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry / praca zbiorowa pod red. Stanisława Liszewskiego ; [zespół aut. Władysław Baliński et al.]. – Łódź : Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ ; ŁTN, 2003. – 309 s., [8] k. tabl., [6] k. tabl. złoż. : il., fot., mapy, rys., wykr.

Treść:

Baliński W.: Cechy hydrologiczne, ocena jakości i atrakcyjności turystycznej wód rzeki.

Baliński Władysław: Charakterystyka geomorfologiczna.

Baliński Władysław: Fauna.

Baliński Władysław: Położenie i charakterystyka głównych składników środowiska przyrodniczego.

Baliński Władysław: Wody powierzchniowe.

Baliński Władysław, Kożuchowski K., Majchrowska A., Papińska E.: Wpływ rozwoju ruchu turystycznego na środowisko przyrodnicze.

Bezkowska Grażyna: Atrakcyjność środowiska przyrodniczego dla turystyki i rekreacji.

Bezkowska Grażyna: Zbiorniki wód stojących – typy jezior i czystość wód.

Bezkowska Grażyna: Zbiorowiska roślinne.

Gryszkiewicz B.: Koncepcje rozwoju turystyki w Dolinie Odry.

Gryszkiewicz B.: Propozycje realizacji koncepcji rozwoju turystyki – harmonogram realizacji.

Gryszkiewicz B.: Strategiczne warianty realizacji układu węzłowo-pasmowego.

Gryszkiewicz B.: Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne wyboru modelu rozwoju turystyki.

Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta: Charakterystyka społeczno-gospodarcza.

Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta: Walory antropogeniczne i ich ocena.

Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta: Wyniki badań ankietowych z pracownikami urzędów samorządowych.

Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta: Wyniki wywiadów z ludnością miejscową.

Kożuchowski Krzysztof: Niektóre cechy klimatu.

Kożuchowski Krzysztof: Przyrodnicze stymulanty i destymulanty zasobów turystycznych.

Liszewski Stanisław: Cele i założenia metodologiczne.

Liszewski Stanisław: Obszar badań w świetle literatury przedmiotu.

Liszewski Stanisław: Zakończenie.

Liszewski Stanisław: Zakres merytoryczny badań. Układ pracy.

Majchrowska Anna, Papińska Elżbieta: Formy ochrony przyrody jako element atrakcyjności turystycznej.

Wiluś Robert: Ocena wyników badań ankietowych turystów.

Wiluś Robert: Ruch turystyczny jako obraz obecnego stanu rozwoju funkcji turystycznej.

Włodarczyk Bogdan: Imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne jako oferta turystyczna gmin.

Włodarczyk Bogdan: Organizacja turystyki w gminach.

Włodarczyk Bogdan: Potencjał turystyczny.

Włodarczyk Bogdan: Produkt turystyczny Doliny Odry. Zarys idei.

Wojciechowska Jolanta: Agroturystyka.

Wojciechowska Jolanta: Analiza i ocena zagospodarowania turystycznego.

 

Prace Polonistyczne. – Seria 58 (2003). – Łódź 2003. – Zob. cz. II.

 

 1. PRAWNE aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej : Festiwal Dialogu Czterech Kultur, Łódź 2002 / pod red. Aldony Domańskiej, Krzysztofa Skotnickiego. – Łódź : ŁTN, 2003. – 278 s.

Treść:

Awakjan Suren: Partie polityczne i wybory w Rosji.

Barany Eduard: Logika finansowania partii politycznych: doświadczenia słowackie.

Bisztyga Andrzej: Uwagi o partykularnym interesie i wspólnym dobru.

Chronovsky Nora: Finansowanie partii politycznych w Republice Węgierskiej.

Cibulka Lubor: Konstytucyjne i prawne przesłanki tworzenia partii politycznych w Republice Słowackiej.

Czudakow Michaił F.: Proces konstytucyjny i partie polityczne w Republice Białoruskiej.

Filip Jan: Przyczyny ustanowienia i zakres prawnej regulacji partii politycznych.

Granat Mirosław: Problem badania konstytucyjności partii politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jaskiernia Jerzy: Partie polityczne w systemie demokratycznym w świetle standardów Rady Europy.

Jirásková Vĕra: Prawna regulacja finansowania partii politycznych w Republice Czeskiej.

Klima Karol: Prawno-publiczna rola partii politycznych.

Łabno Anna: Partie polityczne a proces kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego: rozważania na tle sytuacji w Polsce w latach 1989-2002.

Ławniczak Artur: Przeszłość i teraźniejszość finansowania partii politycznych w Polsce.

Łukjanowa Elena A.: Niektóre problemy przygotowania i uchwalenia rosyjskiej ustawy o partiach politycznych.

Naczewa Snieżana: Ewolucja regulacji ustawowej w dziedzinie finansowania partii politycznych w Republice Bułgarii (1990-2002).

Pavliček Vaclav: O rozwoju prawnej regulacji partii politycznych na terytorium Republiki Czeskiej.

Petretei Jozsef: Konstytucyjna sytuacja partii politycznych na Węgrzech.

Šileikis Egidijus: Sporne aspekty statusu prawnego partii politycznych na Litwie.

Šinkūnas Haroldas: Prawne podstawy działalności partii politycznych na Litwie.

Sobczak Jacek: Sądy i Trybunał Konstytucyjny w procesie tworzenia i kontroli partii politycznych w Polsce.

Sylwestrzak Andrzej: Komunikat w sprawie konstytucyjnej regulacji problematyki partii politycznych, uprawnień Trybunału Konstytucyjnego, problemu partii a związków zawodowych oraz problematyki lobbystycznej.

Szmyt Andrzej: Na marginesie problematyki dyscypliny partyjnej (klubowej) w parlamencie.

Szulc Tadeusz: Podstawy prawne zrzeszania się w partie polityczne na przełomie XIX i XX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zirk-Sadowski Marek: Filozofia a polityka: uwagi wprowadzające.

 

 1. PROFESOR Anna Maria Komornicka / [red. z. Jadwiga Czerwińska]. – Łódź : ŁTN, 2003. – 45 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; nr 71)

 

 1. PROFESOR Antoni Dmochowski / [red. z. Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz]. – Łódź : ŁTN, 2003. – 38 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 60)

 

 1. PROFESOR Witold Broniewicz / [red. z. Andrzej Marciniak]. – Łódź : ŁTN, 2003. – 27 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 69)

 

 1. PROFESOR Zdzisław Kembłowski / [red. z. Marek Dziubiński]. – Łódź : ŁTN, 2003. – 26, [2] s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 68)

 

Przegląd Edukacyjny. - [R. 10], nr 2. - Łódź 2003. - Zob. cz. II.

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 52/1-2. – Łódź 2003. – Zob. cz. II.

 

 1. ROMAN Małgorzata: Rozwój rzeźby plejstoceńskiej okolic Gostynina. – Łódź : ŁTN, 2003. – 154 s., mapy, tab. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 84)

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 48. – Łódź 2003. – Zob. cz. II.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 57: 2003. – Łódź 2003. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 67-68. – Łódź 2003. – Zob. cz. II.

 

 1. SZAFRAŃSKA Ewa: Percepcja przestrzeni regionu łódzkiego w środowisku władz samorządowych. – Łódź : ŁTN, 2003. – 144 s. : mapy, wykr. – (Szlakami Nauki ; nr 32)

 

 1. (SZESNASTE) XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście : funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni / praca zbiorowa pod red. Iwony Jażdżewskiej. – Łódź : ŁTN, 2003. – 297 s., [5] k. tabl. złoż. : il., fot., mapy. – Zob. też poz.: 579, 597, 621, 624, 654, 657, 684

Treść:

Bachvarov Marin, Wolaniuk Anita: Sieć szkolnictwa wyższego – studia przypadków europejskich.

Borkowska Anna: Rozwój funkcji metropolitalnych a przekształcenia fizjonomii miasta : przykład realizacji pomorskiego Parku Naukowo-Technicznego w Gdyni.

Coudroy de Lille Lydia: Metropolitalny projekt w widłach Rodanu i Saony w Lyonie.

Ilnicki Dariusz: Miasta polskie jako potencjalne metropolie o znaczeniu kontynentalnym (próba identyfikacji).

Jażdżewska Iwona: Metropolie katolickie na świecie i ich rola w organizacji przestrzeni miast.

Jażewicz Iwona: Słupsk jako ośrodek szkolnictwa ponadpodstawowego.

Kotus Jacek: „Publiczne bogactwo” wobec „sąsiedzkiej biedy” – gra o dominację w strukturach współczesnego dużego miasta.

Kozłowski Stanisław J.: Funkcje metropolitalne miast światowych.

Madurowicz Mikołaj, Pieniążek Marek: Zmiany zagospodarowania miejsca w świadomości mieszkańców Warszawy – Skwer B. Prusa przy Krakowskim Przedmieściu.

Maik Wiesław: Pojęcie metropolii a problem badania funkcji metropolitalnych.

Marcińczak Szymon, Siejkowska Agnieszka: Percepcja miejsc niebezpiecznych w Łodzi.

Micek Grzegorz: Układ przestrzenny usług dla przedsiębiorstw w Krakowie.

Mordwa Stanisław: Przestępstwa w dużych miastach w Polsce (na przykładzie Łodzi).

Murzyn Monika: Kultura jako funkcja metropolitalna w przestrzeni współczesnego miasta: przypadek Budapesztu.

Mydłowska Elżbieta: Funkcja terenów zieleni miejskiej Szczecina.

Parysek Jerzy J.: Metropolie: metropolitalne funkcje i struktury przestrzenne.

Rydz Eugeniusz: Tendencje przemian ludnościowych w aglomeracjach nadmorskich w latach 1978-2001.

Rykiel Zbigniew, Kowalewski Marcin: Rozwój pól miejskich Bydgoszczy i Torunia – główne koncepcje.

Słodczyk Janusz, Fortuński Bartosz: Rozwój funkcji akademickiej miasta Opola.

Smętkowski Maciej: Polaryzacja procesów rozwoju w regionie metropolitalnym Warszawy.

Szkurłat Elżbieta: Prestiż i specyfika miejsca jako kryterium metropolizacji polskich miast.

Szmytkowska Magdalena: Rola Gdyni w kształtowaniu układu metropolitalnego Trójmiasta.

Śleszyński Przemysław: Funkcje metropolitalne Warszawy – zarys problematyki.

Wilk Waldemar: Znaczenie miast na mapie gospodarczej Polski po zmianach podziału administracyjnego.

Zathey Maciej: Wrocławska strefa suburbialna.

 

 1. SZKOŁY naukowe w Łodzi akademickiej : o trwaniu dyscyplin i tradycji naukowej / [oprac. E. Marynowicz-Hetka]. – Łódź : ŁTN, 2003. – 92 s.

Treść:

Abramowicz Andrzej: Konrad Jażdżewski jako twórca łódzkiego środowiska archeologicznego a problem łódzkiej szkoły archeologicznej.

Berner Jan, Joss Andrzej: Łódzka szkoła chirurgiczna profesora Andrzeja Alichniewicza i jego uczniów.

Gala Sławomir: O kulturotwórczą misję nauki i sztuki.

Hereźniak Janusz: Szkoła geobotaniki profesora Jakuba Mowszowicza.

Liszewski Stanisław: Łódzkie Towarzystwo Naukowe i jego rola w procesie integracji środowiska akademickiego w latach 1936-2000.

Marynowicz-Hetka Ewa: Ramy instytucjonalne tworzenia szkół naukowych – kilka uwag o procesie tworzenia społeczności akademickiej.

Nowakowska Wanda: Szkoła historii sztuki profesora Mieczysława Wallisa.

Ostrowski Witold: Łódzka szkoła anglistyki.

Wojtczak Leszek: Z historii kierunku fizyki w Uniwersytecie Łódzkim.

Zakrzewski Kazimierz: Szkoła konstrukcji transformatorów profesora Eugeniusza Jezierskiego.

 1. TRADYCJE i współczesność łódzkich szkół średnich : rola szkolnictwa łódzkiego w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi w XX wieku / [ red. Tadeusz Jałmużna]. – Łódź : ŁTN, [2003]. - [2], 353 s.

Treść:

Anuszczyk Bożena, Kamiński Jan: Karol Król – nauczyciel i wychowawca młodzieży.

Baranowski Krzysztof: Średnie szkoły ogólnokształcące mniejszości narodowościowych w Łodzi w okresie międzywojennym.

Bartosik Iwona, Frejdlich Konrad: Henryk Konarzewski (1916-1991).

Bartosik Iwona, Frejdlich Konrad: Józef Rynkowski (1901-1980).

Błaszczak Zbigniew: Henryk Grenda – kurator postępu pedagogicznego oraz budowniczy placówek oświatowych i sportowych (1928-1998).

Brożyński Tadeusz: Mieczysław Woźniakowski – nauczyciel, organizator oświaty i wychowania.

Bułhak Małgorzata, Szewczyk Renata: Zygmunt Lorentz – nauczyciel historii, wychowawca młodzieży i regionalista.

Falak Danuta: XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Ignaczak Zdzisław: Tadeusz Lis (1923-1990) – nauczyciel fizyki w IX Liceum Ogólnokształcącym w latach 1952-1982.

Ignaczak Zdzisław, Kolasiński Andrzej: IX Liceum Ogólnokształcące – historia i współczesność.

Jałmużna Tadeusz: Aktywność pedagogiczna i oświatowa Kazimierza Spornego.

Jałmużna Tadeusz: Korespondencyjne Gimnazjum i Liceum Związku Młodzieży Polskiej w Łodzi w latach 1948-1950.

Jałmużna Tomasz: Jakub Stefan Cezak – twórczy nauczyciel – oświatowiec.

Kolasiński Andrzej: Stefan Szyburski – dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi w latach 1945-1967.

Kop Jadwiga: Anna Dylikowa – profesor, nauczyciel, wychowawca.

Kop Jadwiga, Kucharska Maria: Teofil Katra – nauczyciel geografii, organizator tajnych kompletów.

Kucharska Maria: Docent dr Zdzisław Batorowicz – twórca łódzkiej szkoły dydaktyki geografii.

Leżańska Wiesława: Miejsce nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących w społeczeństwie Polski międzywojennej.

Łynka Aleksander: II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi (1904-2002).

Michalewski Kazimierz: III Liceum Ogólnokształcące – tradycja i współczesność.

Michalska Iwonna: Łódzka szkoła średnia w lokalnej prasie codziennej Drugiej Rzeczypospolitej.

Michalski Grzegorz: Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w Łodzi w okresie międzywojennym.

Moos Janusz, Zając Bożena: Innowacje pedagogiczne w łódzkich technicznych szkołach średnich w latach 1970-2000.

Nowakowska Izabela: Tradycje IV Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi.

Piekarski Jacek: Tradycje w pedagogice – problemy metodologiczne.

Skoczylas Wiesław, Sokołowski Maciej: Łódzka Szkoła Mistrzostwa Sportowego na miarę XXI wieku.

Skorek Henryk Władysław: Jan Czeraszkiewicz (1867-1924).

Skorek Henryk Władysław: Z historii i tradycji Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi.

Skrzypek Krzysztof: Nowe licea ogólnokształcące na łódzkiej mapie oświatowej w latach dziewięćdziesiątych na przykładzie XVI Liceum Ogólnokształcącego.

Szczepańska Beata: Marian Dura – dyrektor Miejskiego Seminarium Nauczycielskiego im. Ewarysta Estkowskiego.

Szymczyk Anna: Działalność Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Oświatowego „Szkoła 2001” w latach 1990-2001.

Tadeusiewicz Grażyna: Maria Woyczyńska – twórca systemu orientacji i poradnictwa zawodowego w Łodzi.

Toś Ewa: Ocalić od zapomnienia: kartki z historii XII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi.

Wieczorek Edward: Salezjańska Szkoła Rzemiosł.

Witkowska-Urban Ewa: Działalność pedagogiczna i społeczna Romany Pachuckiej.

Witkowska-Urban Ewa: Prywatne Gimnazjum Żeńskie Pętkowskiej i Wiktorii Macińskiej w Łodzi w latach 1918-1939.

Wójtowicz M. Wojciech: Andrzej Gołąb – twórczy pedagog.

 

 1. (TRZECI) III Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki 2003 : wkład łódzkiej nauki, techniki i sztuki w rozwój miasta i regionu. – Łódź : ŁTN ; Urząd Miasta Łodzi, 2003. – 83 s.

Treść:

Jeżak Jan: Osiągnięcia badawcze w zakresie nauk prawnych, ekonomicznych i socjologicznych oraz nauk o zarządzaniu.

Krysiński Jan, Chojnacka Ewa: Politechnika Łódzka dla miasta i regionu.

Siciński Jacek: Nauki przyrodnicze – biologia, chemia, fizyka i ochrona środowiska.

Sobczyński Marek, Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta: Dorobek łódzkiego środowiska geografów w badaniach geografii Łodzi i regionu łódzkiego.

Tuchańska Barbara: Prawda rozumu i prawda życia.

Wesołowska-Firlej Anna: Wkład Akademii Muzycznej w Łodzi im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w rozwój Łodzi i regionu.

Woźniak Jerzy: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera.

Zduniewski Jarosław: Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego.

 

 1. (TRZECI) III Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi : w poszukiwaniu prawdy : 24-29.04.2003 : program / [red. K. Ławska]. – Łódź : ŁTN ; Urząd Miasta Łodzi, 2003. – 72 s.

 

 1. WICHOWA Maria: Studia i materiały o życiu i twórczości Andrzeja Frycza Modrzewskiego: w pięćsetną rocznicę urodzin pisarza. – Łódź : ŁTN, 2003. – 148 s. : il.

 

 1. WILCZYŃSKI Witold: Autonomia i jedność geografii : studium metodologiczne : komentarz do zbioru monotematycznych publikacji stanowiących rozprawę habilitacyjną. – Łódź : ŁTN, 2003. – 74 s.

 

 1. WOLNOŚĆ słowa w mediach : XLV Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Spała 2003 r. / pod red. Dariusza Góreckiego. – Łódź : Uniwersytet Łódzki ; ŁTN, [2003]. – 178 s. : fot.

Treść:

Jaros Paweł: Wolność wypowiedzi dzieci w mediach.

Młynarska-Sobaczewska Anna: Wewnątrzredakcyjna wolność wypowiedzi medialnej.

Policastro Pasquale: Wielopoziomowa ochrona wolności słowa na tle europejskich tendencji w dziedzinie komunikacji medialnej.

Sokolewicz Wojciech: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako problem prawnokonstytucyjny.

Wiśniewski Leszek: Wolność prasy w świetle Konstytucji RP, ustaw oraz wiążącego Polskę prawa międzynarodowego: problemy podstawowe.

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 46, zesz. 1-2(91-92). – Łódź 2003. – Zob. cz. II.

 

 1. ZIUŁKIEWICZ Maciej: Pionowa strefowość hydrochemiczna wód podziemnych na obszarze aglomeracji łódzkiej. – Łódź : ŁTN, 2003. – 186 s. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 85)

 

 

2004

Art Inquiry: Recherches sur les Arts. – Vol. 6(15). – Łódź 2004. – Zob. cz. II.

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 54, 43-45. – Łódź 2004. – Zob. cz. II.

 

 1. BYCZKOWSKA-LIPIŃSKA Liliana, MANDZIJ Bogdan: Informatyczne aspekty telekomunikacji. – Łódź : ŁTN, [2004]. – 105, [2] s. : rys., wykr.

 

 1. (CZWARTY) IV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi : relacje i opinie / [red. Edward Karasiński]. – Łódź : ŁTN, 2004. – 109 s. : rys., fot., tab.

Treść:

Dorożyński Tomasz, Midera Anna, Mikołajczyk Agnieszka: Klastery jako sposób na rozwój Łodzi.

Liszewski Stanisław: Sprawozdanie z IV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.

Michalski Wojciech, Sobocińska Ewa: Prognoza ludności Łodzi do roku 2027.

Tyczkowski Jacek: Nauka i technika bez granic.

 

 1. (CZWARTY) IV Festiwal Nauki, Techniki, Sztuki w Łodzi : „Twórczość bez granic” : 22-27 kwietnia 2004 : program / [red. K. Ławska]. – Łódź : ŁTN ; Urząd Miasta Łodzi, 2004. – 95 s.

 

Folia Medica Lodziensia. – T. 31, supl. – Łódź 2004. – Zob. cz. II.

 

 1. INFORMATOR nauki łódzkiej : stopnie, tytuły naukowe, stanowiska profesorskie : 2003. – Łódź : ŁTN, 2004. – 378 s. – Zob. też poz.: 512, 533, 534, 558, 580, 599, 600, 622, 639-641, 661, 662, 692, 736

 

 1. INNOWACYJNOŚĆ oknem na świat / pod red. Małgorzaty Czernielewskiej-Rutkowskiej, Edwarda Karasińskiego. – Łódź : ŁTN, 2004. – 227 s.

Treść:

Baranowski Paweł, Raczko Marek: Wzrost gospodarczy a inflacja w krajach Unii Europejskiej.

Bielski Piotr: Innowacyjne sposoby mierzenia dobrobytu.

Feler Ewa: Konsolidacja giełd papierów wartościowych w Europie z perspektywy giełdy papierów wartościowych w Warszawie.

Feltynowski Marcin: Geographic Information System (GIS) jako innowacyjne narzędzie w planowaniu przestrzennym.

Gawdzik Magdalena: Zagospodarowanie gazu wysypiskowego jako innowacja w zagospodarowaniu odpadów komunalnych: przykład składowiska odpadów komunalnych w Dołach Brzeskich koło Piotrkowa Trybunalskiego.

Głuszek Agnieszka, Matuszewska Agnieszka: Controlling w banku komercyjnym jako nowoczesny sposób zarządzania działalnością marketingową.

Hornatkiewicz Kinga, Sołecka Katarzyna: Sekurytyzacja aktywów: rozwój procesów sekurytyzacyjnych na rynku polskim.

Jaworski Radek: Podpis elektroniczny.

Kaźmierczak Adam: Zieloni 2004 – poza głównym nurtem politycznym.

Kozłowska Katarzyna: W stronę demokratyzacji: nowe problemy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.

Lodzińska Anna: Działalność MSP a sektor high-tech w integrującej się Europie.

Nowakowska Ewa: Telepraca drogą do konkurencyjności.

Pawełko Joanna: Leasing jako nowoczesna forma finansowania inwestycji.

Pawłowski Piotr, Chinalski Maciej: Systemy zarządzania jakością w jednostkach samorządu terytorialnego.

Pióro Krzysztof: Finansowanie przedsiębiorstw przez venture capital.

Rawicka Magdalena: Total Quality Management – zarządzanie przez jakość.

Roszkowska Sylwia: Istota i determinanty porównań PKB w czasie i przestrzeni na przykładzie krajów OECD.

Rynkowski Tomasz: Pomoc publiczna dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w Finlandii.

Samczyk Wioletta: Polityk jako nowy produkt.

Szal Elżbieta, Zdanio Urszula: Innowacyjność w regionalnej gospodarce opartej na wiedzy.

Szamańska Joanna: Hip-hop jako nowa forma popkultury.

Szczapa Agnieszka: Benchmarking jako innowacyjny instrument implementacji europejskiej strategii zatrudnienia na polskim rynku pracy.

Tulin Joanna Dagmara: Z rozważań nad e-learningiem.

Więckowska Małgorzata, Gazela Magdalena: Customer Relationship Management jako innowacja w zarządzaniu.

Wujek Anna: Regionalne systemy innowacyjne (RSI) jako czynnik wzmacniania konkurencyjności regionów.

Wysokińska Agnieszka: System ważenia głosów w Radzie Unii Europejskiej: próba oceny.

 

 1. KOCIŃSKA Maria Karolina, MAIK Jerzy: Średniowieczne i nowożytne plomby tekstylne z wykopalisk w Gdańsku. – Łódź : ŁTN ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku ; Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2004. – 72 s. : il. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 50/2)

 

 1. LOKALIZACJA hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej / pod red. Andrzeja Matczaka. – Łódź : ŁTN, 2004. – 129 s. : il., tab. – (Szlakami Nauki ; nr 33)

Treść:

Kowalczyk A.: Czynniki lokalizacji hoteli w Pradze.

Kowalczyk A., Szkup R.: Czynniki lokalizacji hoteli w Warszawie.

Matczak A.: Metodologia badań nad lokalizacją hoteli.

Matczak A.: Wprowadzenie.

 

 1. MONIEWSKI Piotr: Źródła okolic Łodzi. – Łódź : ŁTN, 2004. – 140 s., [6] k. tabl., wykr. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 87)

 

 1. PIECH Maria: Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych w latach 1988-1996 : (w granicach kolei obwodowej). – Łódź : ŁTN, 2004. – 212 s. : fot., mapy

 

Prace Polonistyczne. – T. 59. – Łódź 2004. – Zob. cz. II.

 

 1. PRICELLES invention of humanity : textiles / edited by Jerzy Maik. – Łódź : ŁTN ; Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2004. – 200 s. : il. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 50/1)

 

 1. PROFESOR Bronisław Filipowicz / [red. z. Marek Gniazdowski]. – Łódź : ŁTN, 2004. – 46 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 72)

 

 1. PROFESOR Franciszek Wesołowski / [red. z. Lucjan Cieślak]. – Łódź : ŁTN, 2004. – 44 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 70)

 

 1. PROFESOR Helena Radlińska / [red. z. Ewa Marynowicz-Hetka, Wiesław Theiss]. – Łódź : ŁTN, 2004. – 73 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 75)

 

 1. PROFESOR Krystyna Kotełko / [red. z. Antoni Różalski, Zygmunt Sidorczyk]. – Łódź : ŁTN, 2004. – 30 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 73)

 

 1. PROFESOR Marek Pawlikowski / [red. z. Henryk Stępień]. – Wyd. 2 rozsz. – Łódź : ŁTN, 2004. – 42 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 23)

 

 1. PROFESOR Maria Gołębiowska / [red. z. Danuta Chlebna-Sokół]. – Łódź : ŁTN, 2004. – 45 s. : faks. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 74)

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 53/1-2. – Łódź 2004. – Zob. cz. II.

 

 1. PRZESŁANKI rozwoju Łodzi jako ośrodka przemysłowego i centrum handlu międzynarodowego / A. Dorożyńska, T. Dorożyński, E. Karasiński, A. Midera. – Łódź : ŁTN, 2004. – 161 s., tab.

 

 1. REKTORZY państwowych wyższych uczelni w Łodzi : 1945-2002 / [red. Elżbieta Paradowska]. – Supl. – Łódź : ŁTN, 2004. – 43 s. : fot. – Zob. też poz.: 690, 745

 

Rozprawy Komisji Językowej. – T. 49 (2003). – Łódź 2004. – Zob. cz. II.

 

 1. (STO) 100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi / [red. tomu Czesław Kazimierz Kłysik]. – Łódź : ŁTN, 2004. – 206 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 89)

Treść:

Degirmendžić Jan, Kożuchowski Krzysztof: Zmiany termicznych pór roku w Łodzi w latach 1947-2003.

Fortuniak Krzysztof, Kłysik Kazimierz: Międzydobowa zmienność temperatury powietrza w Łodzi.

Fortuniak Krzysztof, Kłysik Kazimierz: Wybrane cechy klimatu lokalnego Łodzi.

Grzelak-Agaciak Elżbieta: Obserwacje pogody na Stacji Meteorologicznej w Łodzi i perspektywy rozwoju.

Papiernik Żaneta: Warunki bioklimatyczne w Łodzi w drugiej połowie XX wieku.

Pawlak Włodzimierz, Fortuniak Krzysztof, Kłysik Kazimierz, Wibig Joanna, Siedlecki Mariusz, Offerle Brian D., Grimmond Sue: Pomiary składników bilansu energetycznego w Łodzi w latach 2000-2004.

Piotrowski Piotr: Okresy bezopadowe w Łodzi w latach 1903-2003.

Podstawczyńska Agnieszka: Cechy dobowego i rocznego przebiegu usłonecznienia w Łodzi w latach 1951-2000.

Podstawczyńska Agnieszka: Ultrafioletowe i całkowite promieniowanie słoneczne w Łodzi w latach 1997-2001.

Rzepa Marcin: Najwyższe dobowe, pięciodniowe i dziesięciodniowe sumy opadów atmosferycznych w Łodzi w latach 1903-2003.

Siedlecki Mariusz, Pawlak Włodzimierz: Sumy miesięczne opadów atmosferycznych w Łodzi w latach 1903-2003.

Wibig Joanna: Dobowe amplitudy temperatury powietrza w Łodzi w latach 1931-2000.

Wibig Joanna: Zachmurzenie w Łodzi w latach 1951-2000.

Wibig Joanna, Kłysik Kazimierz, Fortuniak Krzysztof: Rekonstrukcja serii temperatury powietrza w Łodzi z okresu 1903-2003.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 70. – Łódź 2004. – Zob. cz. II.

 

 1. ŚRODOWISKO naturalne dorzecza Warty i jego pradziejowa eksploatacja / praca zbiorowa pod red. K. Turkowskiej. – Łódź : ŁTN, 2004. – 139, [3] s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 88)

Treść:

Andrzejewska Aldona: Z badań nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem dorzecza środkowej Warty.

Janiak Radosław: Z badań nad późną epoką brązu i okresem halsztackim Polski środkowej.

Petera Joanna, Forysiak Jacek: Holoceńska ewolucja systemu wielokorytowego Warty w okolicach Koźmina.

Rzepecki Seweryn: Z badań nad neolitem Polski środkowej.

Twardy Juliusz: Przebieg holoceńskiej ewolucji stoków doliny Warty na obszarze południowej części Kotliny Sieradzkiej w świetle analiz osadów stokowych.

Twardy Juliusz, Forysiak Jacek, Kittel Piotr: Dynamika procesów morfogenetycznych uruchomionych i zintensyfikowanych wskutek pradziejowej działalności ludzkiej w pradolinie warszawsko-berlińskiej.

Urbaniak Agnieszka: Z badań nad okresami przedrzymskim, rzymskim i wędrówek ludów w Polsce środkowej.

Zawilski Paweł: Z badań nad okresem od środkowej epoki brązu do wczesnej epoki żelaza w dorzeczu górnego Neru.

 

 1. WACHECKA-KOTKOWSKA Lucyna: Ewolucja doliny Luciąży : uwarunkowania klimatyczne i lokalne. – Łódź : ŁTN, 2004. – 161 s. : il., mapa. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 86)

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. - T. 47, zesz. 1-2(93-94). – Łódź 2004. – Zob. cz. II.

 

 

2005

Art Inquiry: Recherches sur les Arts. – Vol. 7(16). – Łódź 2005. – Zob. cz. II.

 

 1. BARTNIK Adam: Odpływ niski w Polsce. – Łódź : ŁTN, 2005. – 95, XXV s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 91)

 

Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. – Vol. 55, 46-48. – Łódź 2005. – Zob. cz. II.

 

 1. DOKTORZY honoris causa łódzkich uczelni : 1945-2005 / [red. Elżbieta Paradowska]. – Łódź : ŁTN, 2005. – 258 s.

 

Folia Medica Lodziensia. – T. 32, supl. – Łódź 2005. – Zob. cz. II.

 

 1. FORYSIAK Jacek: Rozwój doliny Warty między Burzeninem i Dobrowem po zlodowaceniu warty. – Łódź : ŁTN, 2005. – 116 s. : il. – (Acta Geographica Lodziensia ; nr 90)

 

 1. GEOGRAFIA jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie / pod red. W. Maika, K. Rembowskiej, A. Suliborskiego. – Łódź : Zakład Geografii Społecznej i Turystyki UMK ; Zakład Badań Społecznych i Regionalnych UŁ ; ŁTN, 2005. – 227 s., tab. – (Podstawowe idee i koncepcje w geografii ; t. 1).

Treść:

Chojnicki Zbyszko: Problematyka metodologiczna przedmiotu geografii.

Degórski Marek: Środowisko przyrodnicze a środowisko geograficzne.

Jędrzejczyk Dobiesław: Antropocentryczny wymiar przestrzeni.

Lisowski Andrzej: Geografia jako nauka chorologiczna.

Liszewski Stanisław: Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii.

Ostaszewska Katarzyna: Krajobraz – środowisko geograficzne – środowisko przyrodnicze.

Pietrzak Maciej: Ewolucja poglądów geograficznych na krajobraz.

Rembowska Krystyna: Środowisko człowieka – nowe perspektywy badawcze.

Rykiel Zbigniew, Pirveli Marika: Przestrzeń a środowisko w geografii: ujęcie krytyczne.

Wilczyński Witold: Ewolucja poglądów geograficznych na środowisko.

 

 1. INFORMATOR nauki łódzkiej : stopnie, tytuły naukowe, stanowiska profesorskie : 2004. – Łódź : ŁTN, 2005. – 336 s. – Zob. też poz.: 512, 533, 534, 558, 580, 599, 600, 622, 639-641, 661, 662, 692, 714

 

 1. ŁAWRYNOWICZ Olgierd: Treści ideowe broni rycerskiej w Polsce wieków średnich. – Łódź : ŁTN, 2005. – 149, [29] s. : il. – (Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 51)

 

 1. MOJA „mała ojczyzna” : Łódź i region Polski Środkowej : podręcznik do edukacji regionalnej w klasach IV-VI szkoły podstawowej / pod red. Elżbiety Szkurłat ; [aut. Barbara Dzięcioł-Kurczoba, Jadwiga Kop, Stanisław Liszewski, Aldona Plucińska, Elżbieta Szkurłat]. – Łódź : ŁTN, 2005. – 200 s. : fot., mapy

 

 1. (PIĄTY) V Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi : tradycja – nowoczesność – przyszłość : 18-25 kwietnia 2005 : program / [red. K. Ławska]. – Łódź : ŁTN, 2005. – 103 s.

 

 1. POLSKA na rynku Wspólnoty Europejskiej : gospodarka światowa na progu XXI wieku / red. naukowa Janusz Bilski, Agnieszka Kłysik-Uryszek ; Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ. – 2 t. – Łódź : ŁTN, 2005. – (355 ; 559) s.

Treść t. 1:

Antkiewicz Sławomir: Światowe centra obrotu instrumentami pochodnymi w świetle wyboru inwestora strategicznego dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Babczuk Arkadiusz: Integracja rynków skarbowych papierów wartościowych strefy euro – strategie emisyjne wybranych krajów strefy euro na przykładzie Finlandii.

Bednarz Joanna: Wybrane aspekty integracji europejskiego sektora bankowego.

Bilski Janusz: Monetarne funkcje dolara i euro we współczesnym systemie walutowym.

Buczek Sebastian, Świętoń Marek: Ujednolicenie opodatkowania usług zarządzania portfelami papierów wartościowych podatkiem VAT w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Bujnowicz Iwona: Stan obecny i perspektywy rozwoju rynku kapitałowego w Polsce – próba analizy.

Dębski Wiesław: Fundusze inwestycyjne w Polsce w kontekście funkcjonowania w Unii Europejskiej.

Feder Ewa: Pozycja warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Europie rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Gostomski Eugeniusz: Banki spółdzielcze jako czynnik stabilizacji systemów bankowych i rynków finansowych w Europie.

Janicka Małgorzata: Unia Europejska rozpoczyna kolejny etap budowy rynku finansowego.

Klimczak Karol M.: Zarządzanie ryzykiem walutowym z perspektywy dużych i małych przedsiębiorstw.

Konarski Marcin: Polska na drodze do euro – potrzeba uczestnictwa w ERM II, efektywność interwencji walutowych.

Lewandowski Krzysztof: Perspektywy wejścia Polski do strefy euro w świetle kryteriów konwergencji z Maastricht.

Markiewicz Magdalena: Doświadczenia Słowenii w dochodzeniu do strefy euro.

Michałowski Tomasz: Wybrane aspekty działalności kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego na początku XXI wieku.

Miziołek Tomasz: Rynek transgranicznych funduszy UCTIS-owych w Europie.

Najlepszy Eugeniusz, Śliwiński Paweł, Wiśniewska Dorota: Determinanty salda bilansu obrotów bieżących w Polsce w latach 1993-2003.

Pilecka Aleksandra: Proces konsolidacji europejskich instytucji depozytowo-rozliczeniowych w kontekście tworzenia jednolitego rynku finansowego.

Ruchniewicz Aleksandra: Amerykański rynek kapitałowy po wprowadzeniu ustawy Sarbanes – Oxley Act of 2002.

Sobański Konrad: Deficyty rachunku obrotów bieżących w wybranych krajach europejskich w okresie 1995-2004 – porównawcza analiza stabilności.

Szmelter Monika: Pozagiełdowy rynek pochodnych instrumentów finansowych w Polsce.

Zabielski Kazimierz: Istota i charakter globalnego rynku finansowego.

Zarzycka Ewelina: Charakterystyka rynku obligacji międzynarodowych.

Treść t. 2:

Adamczuk Franciszek: Płaszczyzny i formy integracji gospodarczej na pograniczu polsko-niemieckim na przykładzie Euroregionu Nysa.

Bartosik-Purgat Małgorzata, Schroeder Jerzy: Produkt polski na zintegrowanym rynku europejskim.

Buczkowski Bogdan: Polityka handlowa Unii Europejskiej w kontekście Rundy rozwoju WTO.

Czernielewska-Rutkowska Magdalena: Liberalizacja rynku zamówień publicznych w Unii Europejskiej: próba oceny.

Dołgowski Tomasz, Wojtkowska-Łodej Grażyna, Spychalski Michał: Wybrane uwarunkowania konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej i Polski u progu XXI wieku.

Dorożyńska Agnieszka: Ocena działalności Export Credit Guarantee Department (ECGD) we wspieraniu brytyjskiego eksportu.

Dorożyński Tomasz: Znaczenie polityki regionalnej Unii Europejskiej w zwiększaniu konkurencyjności regionów w Polsce.

Gikas Grigorios, Tangas Pericles: The role of education in development : the case of Epirus (Rola edukacji w rozwoju. Przypadek Epiru, Grecja).

Gołembska Elżbieta: Współczesne kierunki rozwoju logistyki międzynarodowej.

Grottel Monika: Ułatwienia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych korzystających z procedury tranzytu.

Hyz Alina B., Pappas Constantinas A.: Migration flows in Greece: causes and consequences (Przepływy migracyjne w Grecji: przyczyny i konsekwencje).

Jankowska Barbara: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i klastry jako komplementarne sposoby podnoszenia innowacyjności firm – kilka wniosków dla polskich przedsiębiorstw.

Kasperkiewicz Witold: Strategia Lizbońska wobec problemu innowacyjności gospodarek Unii Europejskiej.

Kisiel-Łowczyc Anna Barbara: Kulturowe czynniki konkurencyjności państw regionu Morza Bałtyckiego (RMB).

Kłysik-Uryszek Agnieszka: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i produkt krajowy brutto – próba ilościowej analizy wzajemnych powiązań na przykładzie Polski.

Kuna Aneta: Postępowanie antydumpingowe we Wspólnocie Europejskiej – podstawy prawne i bilans orzecznictwa.

Latoszek Ewa: Fundusze strukturalne szansą rozwoju i poprawy konkurencyjności polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego.

Midera Anna, Dorożyńska Agnieszka, Dorożyński Tomasz: Łódź w procesie internacjonalizacji: ocena metropolitarnego charakteru miasta.

Motowidlak Tomasz: Przemiany w europejskim sektorze energetycznym.

Neider Janusz: Liberalizacja europejskiego rynku przewozów kolejowych.

Nowara Wanda, Truskolaski Szymon: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako kanał pozyskiwania technologii przez inwestora.

Proczek Magdalena: Pomoc finansowa z Funduszu Spójności dla Polski w ramach obecnej Perspektywy Finansowej.

Ratowska-Dziobiak Eleonora: Gospodarka oparta na wiedzy – czy Polska jest w stanie sprostać temu wyzwaniu?

Rosińska Magdalena: Podejście sieciowe jako element poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce (na przykładzie strategii rozwoju przedsiębiorczości Unii Europejskiej).

Rozkwitalska Małgorzata: Polska a procesy globalizacji ekonomicznej na tle nowoprzyjętych państw Unii Europejskiej.

Skodlarski Janusz, Matera Rafał: Kres hegemonii mocarstw gospodarczych na przełomie stuleci.

Sporek Tadeusz: Proces globalizacji w gospodarce światowej.

Srebrzyński Michał: Znaczenie społeczeństwa informacyjnego dla rozwoju Unii Europejskiej.

Świerkocki Janusz: Kierunki zmian światowego systemu handlu towarami.

Tyc-Szmil Karolina: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a rozwój eurologistyki w Polsce.

Urbaniak Wojciech: Typy sektorów gospodarki ze względu na możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Wojciechowski Eugeniusz: Rządzenie publiczne w dobie globalizacji.

Woźniak Maria: Klastry przemysłowe – narzędziem podnoszenia innowacyjności gospodarki.

 

Prace Polonistyczne. – Seria 60 (2005). – Łódź 2005. – Zob. cz. II.

 

 1. PROFESOR Jan Eugeniusz Krysiński / [red. z. Władysław Rudolf Gundlach]. – Łódź : ŁTN, 2005. – 29, [1] s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 77)

 

 1. PROFESOR Joanna Zofia Kadłubowska / [red. z. Maria Ławrynowicz, Janusz Hereźniak]. – Łódź : ŁTN, 2005. – 27 s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 76)

 

 1. PROFESOR Ludwik Jerzy Mazurek / [red. z. Ryszard Maranda, Zofia Salska, Paweł Wędzikowski]. – Łódź : ŁTN, 2005. – 16, [4] s. : fot. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 78)

 

 1. PROFESOR Zbigniew Jerzy Jakubowski / [red. z. Anna Łazińska]. – Łódź : ŁTN, 2005. – 30, [1] s. : il. – (Sylwetki Łódzkich Uczonych ; z. 79)

 

Przegląd Socjologiczny. – T. 54. – Łódź 2005. – Zob. cz. II.

 

 1. REKTORZY państwowych wyższych uczelni w Łodzi : 1945-2005 / [red. E. Paradowska]. – Łódź : ŁTN, 2005. – 357 s. : fot. – Zob. też poz.: 690, 728

 

Rozprawy Komisji Językowej. – R. 58: 2004. – Łódź 2005. – Zob. cz. II.

 

 1. SŁOWNIK badaczy literatury polskiej / red. Jerzy Starnawski. – T. 7. – Łódź : ŁTN, 2005. – 247 s.

 

 1. SOKOŁOWSKA Jolanta: Barwniki w nowoczesnych technikach. – Łódź : ŁTN, 2005. – 146 s. : rys.

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych. – R. 58: 2004. – Łódź 2005. – Zob. cz. II.

 

Studia Prawno-Ekonomiczne. – T. 71-72. – Łódź 2005. – Zob. cz. II.

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 48, zesz. 1-2 (95-96). - Łódź 2005. – Zob. cz. II.

 

[1] W przygotowaniu bibliografii uczestniczył mgr Arkadiusz Niewiadomski, a nad całością czuwała prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz – pracownicy naukowi UŁ.