SERIE WYDAWNICZE

 

SYLWETKI ŁÓDZKICH UCZONYCH

 

MOJA DROGA DO NAUKI

 

SPRAWOZDANIA Z CZYNNOŚCI I POSIEDZEŃ NAUKOWYCH ŁTN

 

SZLAKAMI NAUKI

 

SZKOŁY I ZESPOŁY NAUKOWE ŁODZI AKADEMICKIEJ

 

DOKTORZY HONORIS CAUSA ŁÓDZKICH UCZELNI

 

INFORMATOR NAUKI ŁÓDZKIEJ. STOPNIE, TYTUŁY NAUKOWE, STANOWISKA PROFESORSKIE

 

PANORAMA ŁÓDZKIEJ NAUKI

 

REKTORZY PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH UCZELNI W ŁODZI

 

 


DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

SERIE WYDAWNICZE

 

2019

Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN – t. 72 - red. Irena Jaros

 

Sylwetki Łódzkich Uczonych:

 zeszyt 133 – Profesor Hieronim Bartel

 zeszyt 134 – Profesor Henryk Piekarski

 

 2018

Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN – t. 71 - red. Irena Jaros

 

Sylwetki Łódzkich Uczonych:

zeszyt 129 – Profesor Tadeusz Janusz

zeszyt 130 – Profesor Eugeniusz Kwiatkowski

zeszyt 131 – Profesor Jolanta Kulpińska 

zeszyt 132 – Profesor Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

 

 2017

Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN, t. 70 – red. Irena Jaros

 

Sylwetki Łódzkich Uczonych:

zeszyt 126 – Prof. Irena Janicka-Swiderska

zeszyt 127 – Prof. Romuald Olaczek

zeszyt 128 Prof. Jerzy Bodalski

 

 2016

Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN, t. 69 – red.Krystyna Czyżewska

 

Sylwetki Łódzkich Uczonych:

zeszyt 120 – Prof. Andrzej Suliborski

zeszyt 121 – Prof. Bożena Ostromęcka-Frączak

zeszyt 122 – Prof. Marek Zawirski

zeszyt 123 – Prof. Kazimierz Michalewski

zeszyt 124 – Prof. Jerzy Mikucki

zeszyt 125 – Prof. Marian Głosek

 

Moja droga do nauki, t. 8 – redaktor Maciej Pawlik

 

 2015

Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN, t. 68 – red. Krystyna Czyżewska

 

Sylwetki Łódzkich Uczonych:

zeszyt 118 – prof. Wanda Nowakowska

zeszyt 119 – prof. Krystyna Piotrowska-Marczak

 

 2014

Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN, t. 67 – red. Krystyna Czyżewska


Sylwetki Łódzkich Uczonych:

zeszyt 110 – Profesor Andrzej Jocz

zeszyt 115 – prof. Grzegorz Gazda

zeszyt 116 – prof. Leszek Kajzer

zeszyt 117 – prof. Sławomir Gala

 

Moja Droga do Nauki , Część 7 − red. Maciej Pawlik

 

Szlakami Nauki,  t. 39, Tourism and the transformation of large cities in the post-communist countries of Central and Eastern Europe – Waldemar Cudny, Tomasz Michalski i Rafał Rouba

 

Szkoły i Zespoły Naukowe Łodzi Akademickiej. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Łódzka szkoła automatyki – red. Ewa Marynowicz-Hetka

 

2012

Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych – t. 65

 

Sylwetki Łódzkich Uczonych:

zeszyt 108 – prof. Józef Sieroszewski

zeszyt 109 – prof. Edward Bald

zeszyt 111 – prof. Krystyna Turkowska

zeszyt 112 – prof. Alicja Kurnatowska

 

Szlakami Nauki t. 37, Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych  strefy  podmiejskiej  Łodzi –  Marzena  Makowska-Iskierka

 

Szlakami Nauki t. 38, Styl brillant we wczesnoromantycznej muzyce polskiej – Agata Górska-Kołodziejska

 

Doktorzy Honoris Causa Łódzkich Uczelni 2005–2012 – red. Elżbieta Paradowska

 

Informator Nauki Łódzkiej. Stopnie, tytuły naukowe, stanowiska profesorskie 2011 – red. Edward Karasiński

 

Szkoły i Zespoły Naukowe  Łodzi Akademickiej. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość – Łódzka szkoła transformatorów – red. Ewa Marynowicz-Hetka

 

2011

Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych – t. 64

 

Sylwetki Łódzkich Uczonych:

zeszyt 100 – Profesor Stanisław Liszewski

zeszyt 103  –  Profesor  Wacław  Szubert

zeszyt  104  – Profesor  Maria Kwiatkowska

zeszyt  105  –  Profesor  Ryszard  Hunger

zeszyt  106  – Profesor Maria Kamińska

zeszyt 107 – Profesor Zofia Walter 

 

Informator Nauki Łódzkiej. Stopnie, tytuły naukowe, stanowiska profesorskie 2010 – red. Edward Karasiński

 

Moja Droga do Nauki, t. 6 – red. Maciej Pawlik

 

Panorama łódzkiej nauki – red. Tadeusz Robak

 

Rektorzy Państwowych Uczelni w Łodzi 1945–2010 – red. Elżbieta Paradowska

 

Informator Nauki Łódzkiej. Stopnie, tytuły naukowe, stanowiska profesorskie 2009 – red. Edward Karasiński

 

Łódzkie Szkoły Naukowe i Zespoły Naukowe – Łódzka szkoła dialektologiczna – red. Ewa Marynowicz-Hetka

 

2010

Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych – t. 63

 

Sylwetki Łódzkich Uczonych:

zeszyt 97 – Profesor Olga Czerniawska

zeszyt 98 – Profesor Wiesław Puś

zeszyt 99 – Profesor Maciej Pawlik

zeszyt 101 – Profesor Hanna Tadeusiewicz

102 – Profesor Zygmunt Izdebski

 

2009

Informator Nauki Łódzkiej. Stopnie, tytuły naukowe, stanowiska profesorskie

 

Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych – t. 62

 

Sylwetki Łódzkich Uczonych:

zeszyt 91 – prof. Krzysztof Jażdżewski

zeszyt 92 – prof. Jan Szczepański

zeszyt 93 –  prof.  Szczepan  Aleksander  Pieniążek

zeszyt 94 – prof. Julian Ławrynowicz

zeszyt 95 – prof. Leszek Wojtczak

zeszyt 96 – prof. Michał Seweryński

 

Łódzkie Szkoły Naukowe i Zespoły Naukowe  – Łódzka szkoła geografii społeczno-ekonomicznej