PROCEDURY WYDAWNICZE - MONOGRAFIE NAUKOWE

 

ZGŁOSZENIE MONOGRAFII NAUKOWEJ DO PUBLIKACJI

Teksty przyjmowane są w ramach naboru ciągłego.

Autor/autorzy/redaktor naukowy pracy naukowej składają wniosek wraz z uzasadnieniem do Wydawnictwa ŁTN osobiście lub drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Publikacje naukowe zgłoszone do Wydawnictwa ŁTN podlegają wewnętrznej procedurze recenzji i oceny przez Radę Naczelną Wydawnictwa.

Kryteria oceny wewnętrznej obejmują: oryginalność pracy, tematykę pracy, poprawność metodyczną i warsztatową.

Pozytywna recenzja Rady Naczelnej Wydawnictw kwalifikuje pracę do skierowania do recenzji naukowej zewnętrznej.

 


RECENZJA MONOGRAFII

Recenzent dokonuje oceny pracy pod względem klasyfikacji pracy jako monografii naukowej.

Recenzja ma formę pisemną i zawiera jasno określoną i jednoznaczną konkluzję (pozytywną lub negatywną) wraz z odpowiednim uzasadnieniem.

Warunkiem zakwalifikowania pracy do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje.

Autorzy pracy otrzymują recenzje, aby mieć możliwość ustosunkowania się do uwag recenzentów.

W przypadku gdy w recenzji sformułowano opinię o konieczności wprowadzenia istotnych zmian lub uzupełnień, recenzent dokona powtórnej weryfikacji pracy.

Jeśli autor pracy nie zgadza się z opinią recenzenta, zgłasza swoje uwagi Wydawnictwu. W uzasadnionych spornych przypadkach powoływani są dodatkowi recenzenci.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu pracy do publikacji podejmuje Rada Naczelna Wydawnictw ŁTN.

 


PODPISANIE UMOWY WYDAWNICZEJ

Z autorami prac zakwalifikowanych do druku, Wydawnictwo ŁTN podpisuje umowy wydawnicze.

 


REDAKCJA I KOREKTA JĘZYKOWA
PROJEKT I WYKONANIE OKŁADKI
REDAKCJA TECHNICZNA, SKŁAD I ŁAMANIE

Wydawnictwo ŁTN przy realizacji redakcji/korekty językowej; projektu/wykonania okładki; redakcji technicznej/składu i łamania współpracuje z podmiotami zewnętrznymi.

 


DRUK MONOGRAFII

Wydawnictwo ŁTN zleca wydruk próbny oraz (po weryfikacji jakości druku i oprawy) druk ustalonego nakładu danej publikacji.