Badacze nauk o wychowaniu konfrontujący się z myślą François Julliena

Wystąpienie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia Dekoinsydencji, w dniu 28 czerwca 2022, przygotowane przez Ewę Marynowicz-Hetkę oraz Marcina Kafara, Izabelę Kamińską – Jatczak, Annę Walczak. Zespół badaczy Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, związany z Łódzkim Towarzystwem Naukowym, w ramach konwersatorium "Myśleć transformacje".

W roku 2021/22 program konwersatorium przewidywał dyskusję  nad symultanicznie prowadzonym polskim tłumaczeniem wykładu François Julliena, pod tytułem : Transformacje bezszelestne-kolejne życie- dekoinsydencja, wygłoszonego na Biennale Edukacji i Praktyk Profesjonalnych, które odbyło się w Paryżu we wrześniu 2021. Zapis wideo tego wykładu został nam udostępniony przez Jean-Marie Barbiera, dyrektora Biennale.

Ideą przewodnią prezentowanego wystąpienia zespołu była następująca fraza z manifestu Stowarzyszenia Dekoinsydencji:

Artysta jest artystą o tyle, o ile poddaje w wątpliwość dzieło już wykonane i uznane jako dzieło sztuki. Myśliciel myśli o tyle, o ile poddaje w wątpliwość to, o czym już myślał.  Żyć oznacza "poddawać w wątpliwość  to, co już się przeżyło. Trzeba też poddać w wątpliwość siebie, aby spotkać Drugiego".

Prezentowana dyskusja stanowi bardzo syntetyczne (ograniczenia czasowe) wypowiedzi  na proste pytanie: jak (jeśli tak) myśl Julliena zderzyła się z ‘moją’ (każdego z nas) myślą i  co z tego wyniknęło?

Aranżacji nagrania dyskusji zespołu oraz jego opracowania podjęła się pani Joanna Sadowska, której tą drogą składamy najserdeczniejsze podziękowania.

Zespół « Myśląc transformacje »

 

NAGRANIE

„ Penseur/ chercheur est celui qui décoïncide ce qu᾽il a déjà pensé” le regard des chercheurs polonais en sciences de l’éducation, lorsqu'ils se confrontent à la pensée de F. Jullien

/ "Myśliciel/ badacz staje się nim wtedy, gdy poddaje w wątpliwość to, o czym już myślał": polscy badacze nauk o wychowaniu konfrontujący się z myślą François Julliena