Aktualności

Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Profesora Stanisława Salmonowicza

 

Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Profesora Stanisława Salmonowicza przyznawana jest polskiemu badaczowi lub zespołowi badawczemu za opublikowanie wyróżniającej się wysoką wartością naukową pracy z dziedziny historii prawa, historii ustroju, historii kultury lub historii najnowszej.

Wnioski o przyznanie Nagrody mogą być składane do 31 maja roku, w którym przyznawana jest Nagroda; decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

Nagroda ma charakter pieniężny i wynosi 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy 00/100 zł) brutto. Fundatorem Nagrody jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

REGULAMIN i WNIOSEK

 

 

Drukuj