Aktualności

Inauguracja XXII Festiwalu NTiS - Łódzkie Eureka 2022

 

Uprzejmie informujemy, że podczas inauguracji XXII Festiwalu Nauki, Techniki  i Sztuki wręczone zostały statuetki Łódzkie Eureka przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, techniczne i artystyczne wyróżnione na forum międzynarodowymi lub krajowym przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi. Przewodniczącym Rady jest prof. dr hab. Antoni Różalski.

LAUREACI

w kategorii NAUKA:

Zespół pracowników Politechniki Łódzkiej w składzie:

prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht; dr inż. Beata Łukasik; dr inż. Artur Przydacz; dr inż. Anna Skrzyńska

za:  Opracowanie innowacyjnych technologii syntetycznych z wykorzystaniem asymetrycznej organokatalizy

 

w kategorii NAUKA:

dr hab. inż. Jacek Białek, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

za: Cykl sześciu prac pt. "Teoria i praktyka indeksów cen w pomiarze inflacji" wyróżnionych indywidualną Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki w kategorii naukowej

 

w kategorii SZTUKA:

dr hab. Ewelina Zawiślak, profesor Akademii Muzycznej w Łodzi

za: Promocję i upowszechnienie polskiej kultury muzycznej poprzez wykonawstwo muzyki polskiej oraz organizację przedsięwzięć naukowo-artystycznych w roku 2022

 

w kategorii TECHNIKA:

Zespół pracowników Politechniki Łódzkiej oraz Grydsen Sp. z o.o. w składzie:

dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. PŁ; dr inż. Jarosław Andrzejczak; mgr inż. Jan Bełczącki; mgr inż. Wiktoria Kozłowicz; mgr inż. Sonia Jach; mgr inż. Krystian Jabłoński; dr Michał Majcherek; dr n.med. Marta Podhorecka; dr Anna Pyszora; mgr Elżbieta Izdebska; mgr Karolina Juszczyk; mgr Magdalena Liberacka-Dwojak;  dr n. med. Radosław Perkowski

za: Opracowanie GRYDSEN – innowacyjnego psychologicznego narzędzia do terapii seniorów z wykorzystaniem techniki wirtualnej rzeczywistości

 

prof. Elżbieta Aleksandrowicz, Adam Pustelnik, prof. Łukasz Albrecht, prof. Antoni Różalski  fot. ŁTN

 

prof. Jacek Białek, Adam Pustelnik, prof. Elżbieta Aleksandrowicz, prof.  prof. Antoni Różalski  fot. ŁTN

 

 Adam Pustelnik, prof. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. Ewelina Zawiślak, prof.  prof. Antoni Różalski  fot. ŁTN

 

Adam Pustelnik, prof. Elżbieta Aleksandrowicz, zespół pracowników Politechniki Łódzkiej
oraz Grydsen Sp. z o.o., prof. Antoni Różalski  fot. ŁTN

 

 

Drukuj