Aktualności

Wykłady ŁTN dla doktorantów - 27 kwietnia 2023 - Wykład Profesora Kazimierza S. Jędrzejewskiego

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach wykładów dla doktorantów, które odbędzie się 27 kwietnia o godzinie 16:00 w siedzibie ŁTN.

Wykład pt. „Gdzie rodzą się nasze emocje i czy mamy na nie wpływ?” przedstawi p. prof. Kazimierz S. Jędrzejewski.

Pytanie dotyczące źródeł różnego rodzaju stanów emocjonalnych nurtowało badaczy od stuleci. Wiadomo, że już Hipokrates uważał iż różnego rodzaju emocje są związane z czynnością ośrodkowego układu nerwowego – a konkretnie z czynnością mózgu. W bliższych nam czasach,  poczynając od wieku XVIII-XIX, starano się porównywać reakcje emocjonalne występujące u zwierząt i ludzi. Zachowania obronne (np. spontaniczna ucieczka z miejsc zagrożonych, zaspokajanie głodu, itp.) mogły niekiedy ratować ich życie. Trzeba jednakże pamiętać, że pewne rodzaje emocji mogą w swych skutkach być groźne dla otoczenia. Należy podkreślić, iż u większości ludzi, w odróżnieniu od zwierząt, występuje zdolność do modulowania stanów emocjonalnych, a nawet do ich hamowania. Struktury podkorowe, wchodzące w skład układu czynnościowego określanego mianem układem brzeżny, limbicznym, są odpowiedzialne za nasze reakcje emocjonalne, a rym samym decydują o indywidualnych cechach osobowości każdego człowieka.        

Kazimierz S. Jędrzejewski - prof. zw. dr hab. n. med., lekarz, morfolog (anatomia prawidłowa człowieka). Nauczyciel akademicki w Katedrze Anatomii Prawidłowej i Klinicznej UM w Łodzi od 1960 r.; w latach 1999–2013 r. kierownik tej Katedry. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz diagnostyki laboratoryjnej. Staże zagraniczne:. 1960 r. Belgrad i Pożarewac,. 1976 r Instytut Anatomii w Rostocku, 1979/80 r. Instytuty Anatomii we Florencji i w Neapolu, 1980/81 Instytut Anatomii Uniwersytetu w Würzburgu, 1990/93 r. Instytuty Anatomii w Niemczech i w Holandii (Würzburg, Monachium, Heidelberg, Kolonia, Düsseldorf, Akwizgran, Nijmegen), 1990/92 Instytut Anatomii Uniwersytetu Medycznego w Lubece. W latach 1996-2002 prodziekan ds. Nauki Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi; w kadencji 2002–2008 dziekan tego Wydziału. Członek Niemieckiego Towarzystwa Anatomicznego oraz European Federation of Experimental Morphology. W latach 2004–2008 prezes Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. W latach 2012–2020 wiceprezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Główne zainteresowania badawcze –  angioarchitektonika narządów wewnętrznych człowieka. Autor i współautor 87. publikacji z zakresu anatomii oraz 14. podręczników i skryptów dla studentów medycyny i słuchaczy studiów paramedycznych.

Biuro ŁTN

 

 

Drukuj