Aktualności

Jak otwierać humanistykę w Polsce? Kooperacyjne modele wydawnicze dla książek naukowych w otwartym dostępie - 26 maja 2023

 

Centrum Humanistyki Cyfrowej przy Instytucie Badań Literackich PAN w ramach zacieśniania współpracy z branżą wydawnictw naukowych publikujących w open access, zaprasza na spotkanie organizowane podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, poświęcone kooperacyjnym modelom wydawniczym w OA.

 „Jak otwierać humanistykę w Polsce? Kooperacyjne modele wydawnicze dla książek naukowych w otwartym dostępie”

26 maja (piątek)

godz. 15:00 - 15:55

Pałac Kultury i Nauki

sala Sienkiewicza (II piętro)

Podczas spotkania podsumujemy działania prowadzone przez nas od września ubiegłego roku w ramach projektu dofinansowanego z MEiN związanego z rozwojem polskiego oddziału europejskiego konsorcjum OPERAS (OPERAS-PL). W gronie ekspertów z branży przedstawimy wstępne wnioski i zaproponujemy możliwości dalszej współpracy w ramach konsorcjum. 

Spotkanie otworzy 20-minutowa prezentacja przedstawicielek CHC na temat wyzwań w obszarze otwartego dostępu do monografii humanistycznych, którą uzupełni sesja komentarzy eksperckich. Zaproszeni goście: Andrzej Chrzanowski i Aurelia Grejner zostaną poproszeni o skomentowanie i zweryfikowanie zgodnie ze swoją wiedzą możliwości wprowadzenia zmian i udoskonaleń w proponowanych przez nas obszarach w temacie publikacji książek naukowych w otwartym dostępie.

Na zakończenie chcielibyśmy zostawić czas na głosy i pytania publiczności. Z przyjemnością omówimy nasze postulaty w szerokim gronie branży wydawniczej, dlatego zachęcamy do udziału w dyskusji!

 

Więcej o projekcie współpracy z wydawnictwami można przeczytać na strpnie OPERAS.PL: https://operas.pl/2023/01/12/otwartahumanistyka/ Poszczególne etapy projektu podsumowujemy także na blogu: https://otwartanauka.hypotheses.org/category/notatnik-badawczy.

Z pozdrowieniami,

Sekcja Otwartej Nauki

#otwartaHumanistyka #oh

https://otwartanauka.hypotheses.org/

 

Centrum Humanistyki Cyfrowej

Instytutu Badań Literackich PAN

www.chc.ibl.waw.pl | www.operas.pl  

 

 

Drukuj