Aktualności

Zagadnienia Rodzajów Literackich / The Problems of Literary Genres

Spis treści

 

 

NOWA STRONA CZASOPISMA

JOURNAL'S NEW WEBSITE

 

ZAGADNIENIA RODZAJÓW LITERACKICH

 

 

ISSN 0084-4446

e-ISSN 2451-0335

   DOI: 10.26485/ZRL

 

ZAGADNIENIA RODZAJÓW LITERACKICH

 

About journal

The Problems of Literary Genres  is a refereed academic multilingual journal  devoted to the study not only of literary genres, but also to comparative literature, and to literary theory and cultural studies. The Journal publishes annually articles and reviews as well as conference reports from all over the world in English, Polish, Russian, French, German and Spanish. The Journal has been existing since 1958. Its volumes are widely distributed and available in many good libraries.

The journal exists since 1958, it has been appointed by Scientific Society in Lodz by professors and lecturers of the University of Lodz: Stefania Skwarczynska(1902-1988), Jan Trzynadlowski (1912-1995, professor at the University of Wroclaw) and Witold Ostrowski (1914-2006). The Journal is being continuously published to the present day (with some interference in the early 80s) once a year (in November) for more than twenty years in the double volume. In 2011, two books came out. The core of the editorial board consists of professors from the Chair of Literary Theory at the Institute of Contemporary Culture, University of Lodz (formerly Institute of Theory of Literature, Theatre and Audiovisual Arts). Editors-in-chief were: Stefania Skwarczynska (1958-1988), John Trzynadlowski (1989-1995) and Grzegorz Gazda (1996-2010), who has now became a member of the Advisory Board.

The journal is indexed in: PBN/POL-IndexIndex Copernicus (ICV 2014 – 70,98 ; ICV 2015 – 75,93), CEEOLEBSCOhostCEJSH, BazHum, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL, Index Copernicus, CEJSH.
Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

JOURNAL EDITORS

GUIDELINES FOR AUTHORS

REVIEW PROCESS

PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT 

 

FULL TEXT ARTICLES

 

 

Editorial address

Uniwersytet Łódzki
Katedra Teorii Literatury, Instytut Kultury Współczesnej
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Poland

Univeristy of Lodz
Chair of Literary Theory, Institute of Contemporary Culture
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Poland

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Publisher address 

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Problematyka pisma

To wielojęzyczne czasopismo (półrocznik) zostało powołane przez założycieli przede wszystkim dla prezentacji problematyki  genologicznej w ujęciach badaczy z Polski i z całego świata.  Redakcja podjęła też publikację, w każdym zeszycie,  materiałów do przyszłego słownika rodzajów literackich. Oprócz tego ukazywały się tu również artykuły komparatystyczne i teoretycznoliterackie. Obecnie redaktorzy zachowując dotychczasowy profil  pisma,   otwierają szerzej  łamy dla wszelkiego typu  studiów literaturoznawczych  bez względu na tematykę i założenia metodologiczne. Pojawiać się będą w "Zagadnieniach Rodzajów Literackich" także  teksty  o  tematach  kulturoznawczych, które będą  penetrować bliższe i dalsze konteksty literatury.
ZRL  to jedyne  w Polsce czasopismo wielojęzyczne, w którym kształtuje się międzynarodowa współpraca literaturoznawców Wschodu i Zachodu. Na jego wzór powstał swego czasu w USA genologiczny periodyk „Genre” (o czym anonsowali w artykule wstępnym z pierwszego tomu jego redaktorzy).

Czasopismo istnieje od 1958 roku. Zostało powołane w Łódzkim Towarzystwie Naukowym przez profesorów i wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego Stefanię Skwarczyńską (1902-1988), Jana Trzynadlowskiego (1912-1995; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego) i Witolda Ostrowskiego (1914-2006). Wychodzi nieprzerwanie do dziś (z pewnymi zakłóceniami na początku lat 80.), przez dwadzieścia kilka ostatnich lat raz do roku, od 2011- dwa razy w roku.

Trzon redakcji tworzą od samego początku pracownicy Katedry Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej (dawniej Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych) Uniwersytetu Łódzkiego. Funkcję redaktora naczelnego pisma pełnili Stefania Skwarczyńska (1958-1988), Jan Trzynadlowski (1989-1995) i Grzegorz Gazda (1996-2010), który wchodzi obecnie w skład Rady Redakcyjnej czasopisma.


Czasopismo jest indeksowane w bazach: PBN/POL-IndexIndex Copernicus (ICV 2014 – 70,98 ; ICV 2015 – 75,93), CEEOLEBSCOhost,  CEJSH, BazHum, ERIH Plus i CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 14.

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach: Indec Copernicus, CEEOL i CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

Adres Redakcji:

Uniwersytet Łódzki
Katedra Teorii Literatury, Instytut Kultury Współczesnej
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Poland

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Adres Wydawcy

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Drukuj